{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

Jiří Fošum

Umělecké odlitky Art castings

Jihočeský zvonař Michal Votruba

Ing. Jiří Fošum

Českobudějovická diecéze má na svém území minimálně od roku 2011 vlastní produkci zvonů. Je to zásluhou Michala Votruby (*1989), který v historické obci Myslkovice u Soběslavi postupně vybudoval vlastní zvonařskou dílnu. Už jako školák si zamiloval věže a zvony, které zkoušel se svým otcem odlévat z hliníku či olova. Tím začala jeho dlouhá cesta pokusů a omylů. Nastoupil do střední průmyslové školy – dříve slévárenské – v Brně na obor umělecké zpracování kovů – umělecké odlévání. Jako maturitní dílo odlil zvon Jana Amose Komenského. Pak nastoupil na Vyšší průmys-

Reliéf zvonu sv. Josef pro Dolní Bukovsko

Zvonařská dílna v Myslkovicích

lovou školu restaurátorskou v Písku – obor restaurování kovů, kde získal další zkušenosti s obnovou historických zvonů, které se mimo jiné věnuje dodnes. S vlastní výrobou začal pokorně od menších zvonů užívaných jednotlivě v kaplích a obecních zvonicích. Zvony formoval a odléval zpočátku na zahradě rodinného domu, později také přímo v místě určení, po vzoru historických vagantních zvonařů.

V roce 2014 vybudoval novou kompletní zvonařskou dílnu, obsahující tavicí pec, formovací jámu, jeřáb o nosnosti 3200 kg a další potřebná zařízení. Formuje „klasickým“ způsobem šablonováním trojdílného zvonu (jádro – falešný zvon – plášť) do hlinito-jílové postupně vysušované formovací směsi obsahující tradiční přísady. Zároveň s vlastním tělesem zvonu je odlita šestiuchá koruna. Výtvarná výzdoba zvonu – nápisy a reliéfy – se vytvářejí rovněž tradičně ze včelího vosku, v poslední době ve spolupráci s akademickým sochařem Václavem Hrůzou ze Soběslavi. Všechny zvony se odlévají ze standardní zvonoviny, obsahující 78 % mědi a 22 % cínu.

Odlévání zvonu

Zvon – Panna Maria pro vodní hrad Švi- hov

Reliéf Glöckelberg na zvonu Engelmar pro svitavský kostel sv. Jiljí

Reliéf zvonu pro Rataje

U M ĚLECK É O DL I TK Y

Rozpracovaná forma zvonu pro Rataje (falešný zvon s nažehlenou vrstvou vosku a reliéfem)

Zvony: sv. Mikuláš a sv. Václav

Zvon sv. Vojtěch

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

71

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport