{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 70

M a r t i n K r o u ž i l l Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Z A J Í M AVO S T I l Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y

nického muzea na čestné místo, a nikoli do starého železa. Závěrem bych rád připomněl existenci stálé expozice Kovolitectví v Technickém muzeu v Brně, Purkyňova 105, která stojí za prohlídku. Rád bych rovněž sdělil skutečnost, že TMB je připraveno přijímat do svých sbírek vaše slévárenské katalogy, prospekty, fotografie, předměty včetně slévárenského nářadí a pomůcek, zajímavé odlitky apod., prostě vše hodné zachování i pro příští generace, v nejlepším případě jako dary. Neváhejte nás kontaktovat. Předem děkujeme a těšíme se. Bližší informace o TMB, včetně ostatních expozic, o externích památkách, jako Stará huť u Adamova, Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, barokní Kovárna v Těšanech, Vodní mlýn ve Slupi, Větrný mlýn v Kuželově, Areál československého opevnění Šatov, a programech najdete na www.technicalmuseum.cz.

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journal

G I E S S E R E I www.vdg.de

HENKE, A.: Jak může být slévárenství úspěšné v budoucnu (Wie die Giessereibranche auch zukünftig erfolgreich sein kann), 2016, č. 4, s. 28–29. SANTORINI, F.; POWELL, C.: Použití termické analýzy při výrobě EN-GJL a EN-GJS (Die Anwendung der thermischen Analyse bei der Produktion von EN-GJL und EN-GJS), 2016, č. 4, s. 42–47. WOLTERS, D. B.: Litina s kuličkovým grafitem – Roční přehled (Gusseisen mit Kugelgraphit – Jahresübersicht), 2016, č. 4, s. 60–73. WEIL, M.: Nejdelší odlitek z LKG je z Krefeldu (Das längste GJS-Gussteil kommt aus Krefeld), 2016, č. 4, s. 74–77. GENZLER, Ch.: Rychleschnoucí vod- ní nátěr (Schnelltrocknende Wasserschlichte), 2016, č. 4, s. 82–83.

68

STÖTZEL, R.; YILMAZ, I.: Nové koncepty přísad pro výrobu bezchybných odlitků litím bez nátěrů (Neue Additivkonzepte für fehlerfreie Gussteilherstellung sowie schlichtefreies Giessen), 2016, č. 4, s. 84–85. REHSE, CH. a kol.: Pórovitost zjišťovaná počítačovou tomografií a její vliv na pevnostní vlastnosti hliní- kových slitin (Computertomografisch ermittelte Porosität und ihre Wirkung auf die Festigkeitseigenschaften von Al-Gusslegierungen), 2016, č. 5, s. 16–23. GIERTH, S. a kol.: Odlévání těžkých kokil se strukturovaným povrchem (Schwerkraftkokillengiessen mit strukturierten Kokillenoberflächen), 2016, č. 5, s. 24–31. PERUCCI, P.; ZONATO, A.: Integrované řízení procesu v tavicím provozu (Integrierte Prozesslenkung im Schmelzbetrieb), 2016, č. 5, s. 32–35. ENZENBACH, T.: Budoucnost kupolových pecí (Die Zukunft des Kupolofens), 2016, č. 5, s. 36–37. GÜNTHER, S.: Prohlížet, protokolovat a optimalizovat: Průmysl 4.0 ve slévárně (Visualisieren, protokollieren und optimieren: Industrie 4.0 in Giesserei), 2016, č. 5, s. 38– 41. HEUSLER, L.: Roční přehledy: Odlit- ky z lehkých kovů odlévané do pískových a do kovových forem (Jahresübersicht: Leichtmetall-Sand- und -Kokillenguss), 2016, č. 5, s. 42–49, (viz s. 43–45, pozn. red.). DAHLMANN, M.: Jádro vodního pláště z obalované směsi (Wassermantelstegkern aus harzumhülltem Sand), 2016, č. 5, s. 50–51. HUSCHER, O.; SCHMITZ, M.: Modernizace pece optimalizuje prostoje, udržování a efektivitu (Ofenmodernisierung optimiert Standzeit, Wartung und Effizienz), 2016, č. 5, s. 52–55. BARTH, H.: Písek v pohybu: Sériové nasazení 3D tištěných jader (Sand in Motion: 3-D-gedruckte Kerne im Serieneinsatz), 2016, č. 6, s. 31–39. ENGELHARDT, T.: Systém přísad do formovacích směsí ke snížení emisí (Formstoffadditivsystem zur Reduktion der Emissionen), 2016, č. 6, s. 44–49. KLUG, T. a kol.: Přehled čistění hliníkových tavenin solnými preparáty (Repetitorium zur Reinigung von Aluminiumschmelzen mit Salzpräparaten), 2016, č. 6, s. 50–61. LIEPE, M.; KRUTZGER, CH.: Roční přehled simulačních slévárenských procesů (Jahresübersicht: Simulation giessereitechnischer Processe), 2016, č. 6, s. 62–71.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

GÖRKE, H. a kol.: Vliv rozdělení zrn na parametr formovací směsi (Einfluss der Kornverteilung auf Formstoffparameter), 2016, č. 6, s. 72–75. SINNER, R.: Kryogenní odstraňování otřepů z tlakově litých odlitků z neželezných kovů (Kryogene Entgratung von NE-Metalldruckgussformteilen), 2016, č. 6, s. 84–87. PITEREK, R.: Anorganická jádra – okamžitě k užití (Anorganische Kerne – ready to use), 2016, č. 6, s. 88–93. GIESSEREI PRA XIS www.giesserei-praxis. de

LAFAY, V. a kol.: Regenerovaná bentonitová směs pro použití při výrobě jader (Reclaimed Green Sand for Core Room Application), 2016, č. 5, s. 175–184. CORREA, A. M.: Optimalizace druhovacích materiálů se slévárenským softwarem AMV ALEA (Optimization of Raw Materials in Casting Software AMV ALEA), 2016, č. 5, s. 185–188. RÖHRIG, K.: Legovaná litina – změny struktury a transformace pod 500 °C (Alloy Cast Irons – Structural Changes and Transformations below 500 °C), 2016, č. 5, s. 189–194. DÖTSCH, E. a kol.: Energetická účinnost v tavírně dosažená výkonovým operačním módem u kelímkových indukčních pecí (Energy Efficiency in the Melting Shop due to Performance-Optimized Operation Mode of MF Crucible Induction Furnances), 2016, č. 6, s. 232–236. HARTMETNER, T.: Nízkotlaké lití pro výrobu prototypů a vývoj legur lehkých kovů (Niederdruckgiessverfahren zur Prototypenherstellung und Legierungs-Entwicklung bei Leichtmetallen), 2016, č. 6, s. 237–240. FASOYINU, Y. a kol.: Strukturní součást ze slitiny A206 vyrobená kokilovým litím (Strukturbauteil aus Legierung A 206 im Kokilengussverfahren), 2016, č. 6, s. 240–250. HERFURTH, K.: Růst krystalů grafitu v litině s obzvláštním zřetelem k povrchovému napětí (Growth of Graphite Crystals in Cast Iron with Special Regard to Surface Tension), 2016, č. 6, s. 254–260. RÖHRIG, K.: Legovaná litina – změny struktury pod 500 °C – 23. díl (Alloy Cast Irons―Structural Changes and Transformations below 500 °C), 2016, č. 6, s. 261–265.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport