{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

Radan Potácel

Slévárenské veletrhy

Obr. 1. Stánek společnosti Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.

Obr. 3. Stánek společnosti Strojmetal Aluminuim Forging, s. r. o.

Foundry fairs

ALUMINIUM 2016 – 11. světový veletrh a kongres Ing. Radan Potácel TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE, s . r. o ., O l o m o u c

Obr. 4. Stánek společnosti Martinrea Honsel GmbH

Obr. 5. O dlitk y slévárny Mar tinrea Honsel GmbH

jména na automobilový a letecký průmysl, ale celkově na produkci dílů a konstrukcí z lehkých materiálů. Průměrná hmotnost dílů ze slitin hliníku je na úrovni 140 kg v každém automobilu vyrobeném v Evropě. Velmi zajímavou expozicí byl stánek firmy Martinrea Honsel GmbH (obr. 4), která se zaměřuje na výrobu odlitků pro automobilový průmysl, s ukázkou bloků motorů pro Mercedes, Ford či Daimler (obr. 5). Další velmi zajímavou expozicí byl stánek firmy Thoni Alutec Sp. z o. o. (obr. 6) se zaměřením na produkci velkých a objemných hliníkových odlitků (obr. 7). Z velkého množství vystavovatelů různých technologických zařízení určitě stojí za zmínku expozice firmy Promeos

Obr. 6. Stánek společnosti Thoni Alutec Sp. z o. o.

Obr. 2. Stánek společnosti Metal Trade Comax, a. s.

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

63

S L É VÁ R EN SK É V EL E T R H Y

Každý návštěvník, který se zúčastnil světového veletrhu ALUMINUM 2016, jehož 11. ročník se uskutečnil ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2016, zjistil již při prvních krocích po výstavních halách, že se jedná o odbornou technickou výstavu. Tradičním místem konání veletrhu, který je pořádán od roku 1997, je výstaviště v Düsseldorfu. Jedná se o největší výstavu v Evropě se zaměřením na výrobu, zpracování a produkci dílů ze slitin hliníku. Veletrh dle údajů výstaviště navští-

vilo téměř 25 000 návštěvníků z řad odborné veřejnosti a to nejen z Evropy. V porovnání s předchozími ročníky byla tato výstava nejvíce exponovaná jak z hlediska počtu vystavovatelů, tak i počtu návštěvníků. Počet vystavovatelů se v tomto ročníku vyšplhal na rekordní číslo 992 vystavovatelů z 58 zemí světa. Velký počet vystavujících firem byl nejen z tradičních oblastí Německa a Itálie, ale také z Číny, Turecka nebo Španělska. Počet vystavovatelů vzrostl v porovnání s prvním ročníkem veletrhu téměř pětkrát a počet návštěvníků čtyřikrát. Souběžně s veletrhem se také konal kongres pod záštitou German Confederation of the Aluminium Industry, který prezentuje nové poznatky a technologie v této oblasti. Nejvýznamnějšími vystavovateli působícími v České republice byli Alfun, a. s., Constellium Extrusions Děčín, s. r. o., (obr. 1), Metal Trade Comax, a. s., (obr. 2) a Strojmetal Aluminium Forging, s. r. o., (obr. 3). Vystavovatelé představili na veletrhu nejnovější technologie, procesy, výrobky a další navazující produkty využívané průmyslovým odvětvím zaměřeným na zpracování slitin hliníku. Spektrum vystavených finálních výrobků ukázalo velké množství inovativních technologických řešení se zaměřením nejen ze-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport