{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

M a r t i n M r á ze k l Vá c l a v K a f k a l H a n a J e l í n ko v á

Josef MAŤOVČÍK Bystrička 840, 038 04 Bystrička Slovenská republika tel.: +421 0907 858 454 fax: +421 043 428 8279 matovcikj@gmail.com MCAE Systems, s. r. o. Knínická 1771, 664 34 Kuřim tel.: +420 549 128 811 fax: +420 549 128 812 jan.drapela@mcae.cz www.mcae.cz Moravia Tech, a. s. Dvorecká 521/27, 620 00 Brno-Tuřany tel.: +420 545 219 185 petr.cunda@moraviatech.cz www.moraviatech.cz

PRAGUE CASTING SERVICES, a. s. Radlická 227, 158 00 Praha 5 tel.: +420 222 531 550, 222 531 569 libor.veverka@praguecast.cz www.praguecast.cz PŘESNÉ ODLITKY, s. r. o. 1. máje 236, Popovice 686 04 Kunovice tel./fax: +420 572 574 332 dedek@sendme.cz Ing. Josef SEDLÁK, CSc. Rybkova 5, 60200 Brno tel.: +420 602 543 335 josedlak@sky.cz SEEIF Ceramic, a. s., závod 03 Keravit Kotěrova 3, 706 02 Ostrava-Vítkovice tel.: +420 597 357 949 ostrava@keravit.cz www.keravit.cz Ing. Jiří SCHNEIDER Příkrá 3569, 760 01 Zlín tel./fax: +420 577 213 505, 604 627 540 techmapos.zlin@volny.cz www.volny.cz/techmapos.zlin SLÉVÁRNA PŘESNÉHO LITÍ, s. r. o. Velké Svatoňovice, 542 35 tel.: +420 774 525 403 kralicek@splslevarna.cz www.splslevarna.cz SPO, s. r. o. Nábřeží 674, 760 01 Zlín-Prštné tel./fax: +420 577 211 401 spo@spo-zlin.cz www.spo-zlin.cz

Discussion forum

TECHNICKÉ MUZEM V BRNĚ Purkyňova 105, 612 00 Brno tel.: +420 541 421 461, 541 421 411 mrazek@technicalmuseum.cz www.technicalmuseum.cz TERMOSONDY Kladno, spol. s r. o. Dělnická 81, 272 01 Kladno tel.: +420 312 662 445 fax: +420 312 686 745 termos@termosondy.cz www.termosondy.cz

do c . I ng. Václav Kafka , C S c . Racio & Racio, Orlová

Hana Jelínková M E TOS, v. o. s., Chrudim

T.kovo, spol. s r. o. Nedbalova 24, 623 00 Brno ant.such@seznam.cz USOB, s. r. o. Jelínkova 381/11, 616 00 Brno tel.: +420 541 216 858 fax: +420 541 216 839 usob@usob.cz VUT Brno FSI, ÚST, odbor slévárenství Technická 2, 616 69 Brno tel.: +420 541 422 663 horacek@fme.vutbr.cz Ing. Zdeněk ZAHRÁDKA Smrčenská 2a, 586 01 Jihlava tel./fax: +420 567 230 151 zahradka.jihlava@seznam.cz ZLIEVÁREŇ ZÁBREŽ, a. s. Oravská Poruba 353, 027 54 Veličná Slovenská republika tel./fax: +421 435 866 339 zlievaren@zlievaren.sk www.zlievaren.sk Zlievareň presných odliatkov, s. r. o. K výstavisku 13, 911 01 Trenčín Slovenská republika tel.: +421 327 404 518 zlievaren@zpo.sk www.zpo.sk ZPL CINOBAŇA, s. r. o. Cinobaňa 231, 985 22 Cinobaňa Slovenská republika tel.: +421 474 395 482 lenhartjn@gmail.com ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE SF, Katedra technologického inžinierstva Univerzitná 1, 010 26 Žilina Slovenská republika tel.: +421 415 132 757 augustin.sladek@fstroj.uniza.sk

Panelová diskuze OK ekonomické na 53. slévárenských dnech®

Na 53. slévárenských dnech® 9. 11. 2016 byla v ekonomické sekci zorganizována panelová diskuze. Pozvání do ní přijali prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., Žilinská univerzita, Slovensko, Ing. Zdeněk Brázda, Jihomoravská armaturka, spol. s r. o., Hodonín, Ing. Jarmil Cileček, Alucast, s. r. o., Tupesy, Ing. Pavel Merta, Ph.D., METSO, s. r. o, Přerov, Ing. Michal Sembdner, Eurac Hradec, s. r. o., Hradec Králové, doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., VUT Brno, a Ing. Jan Šlajs, METOS, v. o. s., Chrudim. Z účastníků konference dále vystoupili Ing. Petr Chytka, CSc., IEG, s. r. o., Jihlava, Ing. Ivo Lána, Ph.D., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o., doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D., VŠB – TU Ostrava, a Ing. Radovan Vítek, Motor Jikov Group, a. s., České Budějovice. Pravidla panelové diskuze byla podobná jako u obdobných akcí. Odpověď na otázku do 1 min, dotázaný však nemusel na dotaz odpovídat. K odpovědi se mohl přihlásit kdokoli z pléna. Pod pojmem slévárenství se myslelo české a slovenské slévárenství. V diskuzi jsme se zaměřovali zejména na možnosti a opatření, která mohou zajistit zejména slévárny. Nečinili jsme si nárok na doporučení pro jiné instituce. Vyjádření účastníků panelové diskuze byla mnohdy spontánní a někdy si i protiřečila. Považujeme za vhodné zveřejnit jejich názory bez výběru a cenzury. OTÁZKA č. 1: Jaké jsou v současné době silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby slévárenství? Jaké jsou tedy jeho hlavní problémy? Pokuste se je seřadit podle jejich důležitosti. Silné stránky: – relativně dlouhodobá tradice slévárenské výroby v České republice;

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

55

Z P R ÁV Y SP O L KU P Ř ESN ÉH O L I T Í – CI C A l D ISKU Z N Í F Ó RU M

MOTORPAL, a. s. Humpolecká 313/5, 587 41 Jihlava tel.: +420 567 132 227 psvoboda@motorpal.cz www.motorpal.cz

Diskuzní fórum

TAVRON, s. r. o. Tovární 875 798 11 Prostějov-Vrahovice tel./fax: +420 582 366 745 tavron@volny.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport