{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

ČS S

Odborné akce ČSS připravované na 1. pololetí 2017 Název akce

termín

místo konání

297. zasedání Oblastního výboru 11. 1. 2017 Hradec Králové východočeského regionu Oponentura Projektu XVII Odborné komise ekonomické

2.–3. 3. 2017

7. HOLEČKOVU KONFERENCI

odborný garant kontakt Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

sekretariát České slévárenské doc. Ing. Václav 27. 1. 2017 společnosti, z. s., Kafka, CSc. Brno

298. zasedání Hradec Králové Oblastního výboru 15. 2. 2017 východočeského regionu 151. zasedání Odborné komise pro tavení oceli na odlitky

Česká slévárenská společnost, z. s., vás zve na

vaclav.kafka@ upcmail.cz

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

Ing. Martin Balcar, Ph.D.

Bc. Jarmila Malá, jarmila.mala@ zdas.cz

XVI. ekonomický seminář 7. 3. 2017

Třinec

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

vaclav.kafka@ upcmail.cz

53. zasedání Odborné komise ekonomické

Třinec

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

vaclav.kafka@ upcmail.cz

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

Ing. Jiří Pazderka

pazderka. keramost@ seznam.cz

8. 3. 2017

299. zasedání Oblastního výboru 15. 3. 2017 Hradec Králové východočeského regionu 7. Holečkova konference

22.–23. 3. 2017

hotel Devět skal, Milovy

300. zasedání 12. 4. 2017 Oblastního výboru Hradec Králové východočeského regionu

167. zasedání KOFOLA

25.–26. 4. 2017

BRANO, a. s., Hradec nad Moravicí

25. seminář Ekologie a slévárenství

18. 5. 2017 Hradec Králové

Ing. Vladimír Bláha

blaha@empla.cz

54. zasedání Odborné komise ekonomické

6.–7. 6. 2017

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

vaclav.kafka@ upcmail.cz

301. výjezdní zasedání Třebechovice Oblastního výboru 14. 6. 2017 pod Orebem východočeského regionu

Ing. Ivo Lána, Ph.D.

lana.i@slevarna.cz

152. zasedání Odborné komise pro tavení oceli na odlitky

Ing. Martin Balcar, Ph.D.

Bc. Jarmila Malá, jarmila.mala@ zdas.cz

15.–16. 6. 2017

Zlín

Svratka, hotel ŽĎAS

Zaměření konference: Metalurgie a vlastnosti neželezných kovů Slévárenské technologie Tepelné zpracování Metalografie, mikroskopie, spektrometrie Kvalita a její řízení v provozech sléváren neželezných kovů Stroje a zařízení Software Konference je určena pro pracovníky managementu, metalurgie, technologie, laboratoří a kontroly kvality sléváren neželezných kovů a hutí, pro pedagogy, diplomanty, doktorandy a studenty vysokých škol a další. www.holeckovakonference.cz

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU ČESKÉ SLÉVÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI 6. dubna 2017 Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole Bližší informace: Mgr. František Urbánek, tel.: 542 214 481, slevarenska@ volny.cz

OPTICKÉ JASOVÉ PYROMETRY – SERVIS A KALIBRACE Vykupujeme staré i nefunkční pyrometry PYROMET (Metra). meratechnik@mail.t-com.sk   tel.: +421 902 858 604

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

53

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Svratka, hotel ŽĎAS

Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů 22.–23. března 2017 Hotel OREA Devět skal

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport