{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 40

S. Ivanov a kol.

Vý voj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Vývoj slévárenského průmyslu z pohledu globálního dodavatele chemických přípravků Dr.-Ing. Stefan Ivanov Hüttenes-Albertus CZ, s . r. o .

Ing. Lubor Pacal

St av a p e r s p e k t i v y s l évá r e n s ké h o p r ů my s l u Množství vyrobených odlitků dosáhlo celosvětově již 103 mil. t ročně [1]. Největší producenty odlitků uvádí tab. I. Tab. I. Největší výrobci odlitků Čína

46,2 mil. t

USA

10,5 mil. t

12. v efektivitě 2. v efektivitě

Indie

10,0 mil. t

8. v efektivitě

Japonsko

5,5 mil. t

7. v efektivitě

Německo

5,2 mil. t

1. v efektivitě

Rusko

4,2 mil. t

Brazílie

2,7 mil. t

9. v efektivitě

Korea

2,6 mil. t

5. v efektivitě

Mexiko

2,3 mil. t

6. v efektivitě

Itálie

2,0 mil. t

11. v efektivitě

Turecko

1,7 mil. t

10. v efektivitě

Dominantní oblastí je Asie, kde především Čína, Indie, Japonsko a Korea společně vyrábějí 64,3 mil. t odlitků, a které můžeme nazvat „prvořadými“ podle bývalého prezidenta ASF a WFO Dona

Huizenga z USA, který používal pojem „Tier 1“. Přitom jsou Německo na prvním a USA na druhém místě, co se týče efektivity. Ta je pro nás Středoevropany pravděpodobně jedinou cestou, jak obstát v celosvětově silné konkurenci. Měli bychom se zamyslet i nad skutečností, že Čína je na posledním, 12. místě v efektivitě, představuje však téměř 50 % světové výroby. Další fakta jsou ještě působivější: 8% nárůst od roku 2010, 4% nárůst v  posledním roce na uvedený objem 46,2 mil. t. Evropa naproti tomu stagnuje s 15,2 mil. t přibližně na úrovni roku 2013. Tonáž železných kovů klesla (Čína + 274 %), pouze množství hliníkových slitin stouplo (v Číně v této oblasti žádný nárůst, nikoli ale všeobecně v Asii) [1]. Zvláštní význam hliníkových slitin ve spojení s odlitky s redukovanou hmotností je patrný z obr. 1 a 2 [2]. Z obr. 1 a 2 je rovněž zřejmé, že očekávaný nárůst bude v  příštích letech poměrně nízký s  výjimkou hliníku v  západní Evropě, takže se musíme připravit na pravděpodobně ještě silnější konkurenční boj.

Hüttenes-Albertus CZ, s . r. o .

Ing. Martin Šindler Hüttenes-Albertus CZ, s . r. o .

Ing. Miroslav Lubojacký Hüttenes-Albertus CZ, s . r. o .

David Hošák Hüttenes-Albertus CZ, s . r. o .

Obr. 1. Vývoj výroby hliníkových odlitků

Milé kolegyně, milí kolegové slevači, dovolte, abychom vám srdečně poděkovali za spolupráci a popřáli vám šťastný nový rok, radost, zdraví a všechno nejlepší v profesním a osobním životě. Chceme na začátku roku vynechat všední triviální záležitosti a zamyslet se nad některými otázkami našeho slévárenského světa a udělat rekapitulaci – my jasně i z pohledu dodavatele chemických přípravků do sléváren. Obr. 2. Vývoj výroby litinových a ocelových odlitků

38

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport