{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 33

L e g o v a n á l i t i n a – 25 . d í l. V l i v l e g u j í c í c h p r v k ů n a v l a s t n o s t i l i t i ny

a) feritická GJS-400 nebo GJV-300

K. Röhrig

b) perlit: GJS-700 nebo GJV-400

Obr. 1. Vrubové účinky různých forem grafitu [1], [2]

Obr. 4. Eutektické hranice zrn v LKG a) Normalizovaná litina s 0,42 % Mn a 0,35 % Mo. Při chladnutí z oblasti austenitu se staly hranice zrn na základě své vyšší vytvrditelnosti martenzitické díky odmíšení manganu a molybdenu a při leptání zesvětlaly, zatímco hlavní část struktury je perlitická a zabarvila se tmavošedě [13] b) Eutektické zrno v LKG v litém stavu obklopené pásmem odmíšeni. Kuličku grafitu uprostřed obklopuje perlit, hranice ztuhlá jako poslední obsahuje několik mikropórů [14]

Obr. 3. Eutektické hranice zrn v LKG, které mají stavbu jako síť, ve dvou stupních zvětšení. Leptáním persulfátem amonným jsou zviditelněné jako světlé. Tmavé oblasti uvnitř ok jsou eutektická zrna grafitu a přeměněného austenitu. Kromě toho jsou rozeznatelné některé primární dendrity [12]

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

31

PŘ EK L A DY

a také nějaké přechodné formy (DIN ISO 945). K tomu se přidávají hranice eutektických zrn, které protkávají strukturu jako více nebo méně uzavřená síť, vytvářejí svého druhu prostorově houbovitou strukturu. Nakonec hrají svou roli Obr. 2. Příklad souvislosti mechanických vlastností feritické a perlitické LKG a LVG s podíly kuliček i primární dendrity, předegrafitu nebo červíkovitého grafitu, které byly naměřeny na základě rychlosti ultrazvuku [3] vším v podeutektické litině. Účinky přerušení způsobených grafitem při namáhání jsou schematicky znázorněny na obr. 1. U litiny s lupínkovým graTéměř všechny odlitky obsahují jako třetí složku eutektické fitem vznikají na okrajích lupínků grafitu vysoké špičky napětí. hranice zrna. Hranice zrna vznikají u všech kovů a slitin v průLupínky grafitu mají vnitřní vrubový účinek. To jsou příčiny běhu tuhnutí nebo při přeměnách. U litiny jsou díky segrerelativně malé pevnosti, velmi malého, často neměřitelného gacím během tuhnutí obzvláště výrazné a prostupují celou prodloužení, křehkosti a nízkého modulu pružnosti. U litiny strukturu jako síť. Obr. 3 a 4 ukazují typické příklady pro s kuličkovým grafitem se čáry napětí jen trochu deformují, litinu s lupínkovým a kuličkovým grafitem. takže tento materiál má vyšší pevnost, výrazné prodloužení Jako čtvrtou složku struktury lze, přinejmenším u podeuteka vyšší modul pružnosti. Litina s červíkovitým grafitem zaujímá tických litin nebo litin ztuhlých s podchlazením, pozorovat postavení uprostřed, skutečné hodnoty přitom do velké míry primární dendrity vyskytující se často jako svazky (pakety). závisejí na vývoji grafitu a podílu kuličkového, případně lupínU litiny s kuličkovým grafitem by se dokonce měly eutektické kového grafitu. To příkladně ukazuje obr. 2. Při deformaci buňky skládat ze svazků (paketů) austenitických dendritů, hrají roli následující procesy: mezi jejichž rameny se vylučují kuličky grafitu. – elastická deformace základní kovové hmoty, U litiny s červíkovitým grafitem na obr. 2 nehraje množství – plastická deformace základní kovové hmoty, vyloučených grafitových částic prakticky žádnou roli. Oba – reverzibilní deformace otevřením dutin v grafitových částicích, druhy (litiny) se z důvodů dosazování vyrábějí s přibližně – trvalá deformace otevřením dutin v grafitových částicích. eutektickým složením v relativně úzkém rozmezí obsahu K tomuto průběhu dochází u litiny s lupínkovým grafitem již při velmi malém namáhání, resp. prodloužení, u litiny s červía) b) kovitým grafitem naproti tomu o něco později, takže především litina s kuličkovým grafitem vykazuje mez kluzu a relativně vysoké prodloužení.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport