{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

L EG OVA N É L I T I N Y

J . S u c h á n e k Tr e n d y v ý v o j e b í l ý c h o t ě r u v zd o r ný c h l i t i n

[18] ZHI, X. a kol.: Effect of cerium modification on microstructure and properties of hypereutectic high chromium cast iron. Materials and Science Engineering, A 603, 2014, 98–103. ISSN: 0921-5093. [19] WANG, Y. P. a kol.: Performances of hybrid high-entropy high-Cr cast irons during sliding wear and air-jet solid-particle erosion. Wear, 2013, 301, 390–397. ISSN: 0043-1648. [20] PEEV, K.; M. FISET: Structure and wear resistance of high chromium white cast iron containing niobium. Livarski Vestnik, 1990, 37(5), 137–144. ISSN: 0024-5135. [21] BEDOLLA-JACUINDE, A. a kol.: Abrasive wear of V-Nb-Ti alloyed high-chromium white irons. Wear, 2015, 332–333, 1006–1011. ISSN: 0043-1648. [22] ARIKAN, M. M.; H. CIMENOĞLU; E. S. KAYALI: The effect of titanium on the abrasion resistance of 15Cr-3Mo white cast iron. Wear, 2001, 247, 231-235. ISSN: 0043-1648. [23] IBRAHIM, K. M.; M. M. IBRAHIM: Heat Treatment in High Chromium White Cast Iron Ti Alloy. Journal of Metallurgy, 2014, 9 s. DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2014/856408. [24] NAIHENG, M. A.; R. QICHANG; Z. QINGDE: Corrosion-abrasion wear resistance of 28%Cr white cast iron containing boron. Wear, 1989, 132, 347–359. ISSN: 0043-1648. [25] RADULOVIC, M.; M. FISET; K. PEEV: Effect of rare earth elements on microstructure and properties of high chromium white iron. Materials Science and Technology, 1994, 10, 1057–1062. ISSN 1005-0302. [26] ALBERTIN, E.; A. SINATORA: Effect of carbide fraction and matrix microstructure on the wear of cast iron balls tested in a laboratory ball mill. Wear, 2001, 250, 492–501. ISSN: 0043-1648. [27] MA, S.; J. ZHANG: Wear resistant high boron cast alloy – A review. Reviews on Advanced Materials Science, 2016, 44, 54–62. ISSN 1605-8127. Recenzenti | Peer-reviewers: Ing. Václav Kaňa, Ph.D. doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D.

9. workshop Historické a prehistorické tavby železa a jeho zpracování 2017 Ve dnech 24. až 26. května 2017 proběhne ve Staré huti u Adamova v Josefovském údolí další workshop starého železářství pořádaný Technickým muzeem v Brně ve spolupráci se Středoevropskou cestou železa. Náplní akce jsou tavby v  replikách kusových železářských pecí užívaných v oblasti střední části Moravského krasu v období raného středověku, rekonstruovaných podle archeologických nálezů. Experimenty se budou konat po všechny tři dny a jejich výsledky budou následně kovářsky zpracovávány. Současně bude po všechny tři dny probíhat pálení dřevěného uhlí v milíři, v pátek a sobotu bude možné sledovat výpal vápna v selské vápenici.

17. setkání ve střední části Moravského krasu Na workshop navazuje v sobotu 27. května 2017 akce pořádaná TMB, Správou CHKO Moravský kras, Archaiou Brno, o. p. s., a dalšími institucemi a osobami, během níž bude v areálu Staré huti u Adamova možné zhlédnout ukázky raně středověkých technologií (tavby v  kusové železářské peci, kování, pálení vápna, soustružení dřeva, mletí obilí na ručním mlýnku, pečení chleba, ukázky textilní výroby) a další aktivity.

Podzimní tavba V sobotu 23. září 2017 se opět v  areálu Staré huti u Adamova uskuteční ukázková a experimentální tavba v replice raně středověké kusové železářské pece.

VÝZVA Technické muzeum v Brně se na vás tímto obrací se žádostí o poskytnutí (zapůjčení, darování, odprodej) vašich předmětů opatřených smaltem. Uvítali bychom např. smaltovaná umyvadla, vany, cedule apod., i poškozené či neúplné, čím starší, tím lépe. Předměty (včetně katalogů, fotografií atd.) budou prezentovány v rámci připravované výstavy v TMB od října t.r. V případě zapůjčení vašich tiskovin či fotografií nabízíme možnost jejich restaurování, výrobu kopie či jejich přepis na CD. Kontakt: Ing. Martin Kroužil, tel.: +420 541 421 461, krouzil@technicalmuseum.cz

20

S l é vá re ns t v í . L X V . l e d e n – ú n o r 2017 . 1–2

Více informací o pokusných tavbách pořádaných TMB naleznete na stránce Spolku Františka – sekce industriální archeologie Kruhu přátel Technického muzea v Brně: www.starahut.com. Název akce

datum

Muzejní noc

20. 5.

TMB, Purkyňova 105, Brno

9. workshop starého železářství

místo konání

24.–26. 5.

Stará huť u Adamova

Slované na Staré huti 17. setkání ve střední části Moravského krasu

27. 5.

Stará huť u Adamova

Kovářská a kolářská sobota

19. 8.

Kovárna Těšany

Mladý těšanský kovář

2. 9.

Kovárna Těšany

Podzimní experimentální tavby

23. 9.

Stará huť u Adamova

Více informací na www.technicalmuseum.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport