{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 2

BUĎTE V OBRAZE !

redakce Slévárenství Technická 2 616 00 Brno tel.: 541 142 665, 541 142 664 redakce@svazslevaren.cz slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

Předplatitelé časopisu Slévárenství obdrží zdarma ročník 2016 na CD ve formátu PDF

vydavatel Svaz sléváren ČR zpracováno v PDF CD obsahuje ročník LXIV, 2016 CD zdarma pro předplatitele

Vydavatel | Editor Svaz sléváren České republiky Ing. Josef Hlavinka, výkonný ředitel Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 681 svaz@svazslevaren.cz www.svazslevaren.cz

ročník LXIV

Redakce | Editorial office vedoucí redaktorka | chief editor Mgr. Milada Písaříková Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 665 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

Toto CD je zakázáno kopírovat a distribuovat bez souhlasu vydavatele. Veškerá práva vyhrazena.

ROZMĚRY PARAMETERS [mm]

EDIČNÍ PLÁN | SCHEDULE OF EDITIONS články | articles

inzerce | adverts

číslo vyjde publication date

1–2

21.11.2016

02.01.2017

23.02.2017

3–4

16.02.2017

01.03.2017

26.04.2017

Aditivní výroba | Additive manufacturing

5–6

14.04.2017

01.05.2017

27.06.2017

Přesné lití | Investment casting

7–8

15.06.2017

03.07.2017

29.08.2017

Strukturální odlitky | Structural castings

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ | SPECIAL TOPIC Legované litiny | Alloyed cast irons

01.08.2017

01.09.2017

26.10.2017

11–12

27.09.2017

23.10.2017

14.12.2017

Formovací a jádrové směsi | Moulding and core sands

265 210

170

CENÍK INZERCE | RATE CARD OF ADVERTISEMENTS OBÁLKA | COVER 1. strana | 1st page

2. strana | 2nd page

3. strana | 3rd page

4. strana | 4th page

23 000 Kč ∙ 1 300 €

21 000 Kč ∙ 1 200 €

20 500 Kč ∙ 1 100 €

22 000 Kč ∙ 1 250 €

čb. | black-and-white

čb. + 1 barva b/w + plus 1 colour

bar. | colour

1 A4

12 700 Kč ∙ 800 €

15 800 Kč ∙ 900 €

18 800 Kč ∙ 1 000 € *

1/2 A4

6 400 Kč ∙ 400 €

7 900 Kč ∙ 500 €

9 400 Kč ∙ 700 €

265

297

9–10

54. slévárenské dny – vybrané přednášky 54th Foundry Days—chosen papers

297

uzávěrka | deadline

číslo Issue No

100

85

4 300 Kč ∙ 300 €

5 300 Kč ∙ 400 €

6 300 Kč ∙ 500 €

3 200 Kč ∙ 190 €

4 000 Kč ∙ 250 €

4 800 Kč ∙ 350 €

1/8 A4

1 600 Kč ∙ 100 €

2 000 Kč ∙ 150 €

volně vložený list dodaný zákazníkem | loose inserted sheet

MAGMA GmbH K Vinici 1256 53002, Pardubice Czech Republic +420 773 154 664 p.kotas@magmasoft.cz www.magmasoft.de

125

– 20 500 Kč ∙ 1 100 €

125

1 A4 před nebo za obsahem | preceding or behind the content

170

10 000 Kč ∙ 500 €

170

85

JINÉ | OTHERS * PR článek o rozsahu 1 tiskové čb. strany A4 (max. 6700 znaků) k inzerci formátu 1 bar. A4 PR article of 1 press page (b/w, max. 6,700 characters) when colour 1 A4 ad is ordered

ZDARMA | FREE *

* barevné provedení PR článku (1 A4) | colour version of the PR article

5 000 Kč ∙ 300 €

* každá další tisková strana PR článku navíc (čb.) | each extra page of PR article (b/w)

5 000 Kč ∙ 300 €

překlad (1 normostrana) | translation (1 standard page)

500 Kč ∙ 30 €

265

Schopnost predikce kvality odlitků posílí vaši spolupráci se zákazníky a má výrazný vliv na jejich důvěru ve vás.

1/3 A4 1/4 A4

210

297

Procesy při výrobě odlitků mohou být předem vypočítány a optimalizovány. Simulace zajišťuje transparentnost, prohloubí znalosti a poskytuje základ pro správná rozhodnutí.

75

velikost | size

145

UVNITŘ | INSIDE

70

55

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2017  

Slevarenstvi 1-2 2017  

Profile for inasport