{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 83

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

KING, T.: 3D tisk pryskyřice na bá- zi fenolu ve slévárenské technice (Phenolharzbasierter 3-D-Druck in der Giessereitechnik), 2017, č. 6, s. 52–55. GLADKOV, S.: Kompletní zelené řešení pro průmyslové osvětlení (Grüne Komplettlösung für die Industriebeleichtung), 2017, č. 6, s. 62–63. DEIKE, R.: Význam energeticky intenzivního metalurgického provozu (Die Bedeutung energieintensiver metallurgischen Betriebe), 2017, č. 6, s. 64–72. GIESSEREI PRA XIS www.giesserei-praxis. de

ALONSO, G. a kol.: O nukleaci grafitu v LLG (On the nucleation of graphite in lamelar graphite cast iron), 2017, č. 5, s. 177–185. RECKNAGEL, U.: Chromitové ostři- vo: základní formovací materiál pro výrobu forem a jader ve slévárenském průmyslu již přes 50 let (Chromite sand: Moulding base material for mould and core production in foundry industry since over 50 years), 2017, č. 5, s. 186–191. SCHAEFER, G., STROBEL, H.: Zvony ze slitin železa (Bells from iron cast alloys), 2017, č. 5, s. 196–205. REICHLE, M.: Oprava části odlitků svařováním laserem – nevyhnutelný krok k nenákladné výrobě ve slévárnách (Repair of cast parts by using laser welding – The inevitable step towards cost-efficient production in foundries), 2017, č. 6, s. 225–229. DE BRUIN, M. E., JORDAN, S. E.: Výroba odlitků z oceli pomocí meto- dy lost foam (Steel castings production by the lost foam method), 2017, č. 6, s. 230–235. WEIDNER, M.: Testování kvality seriově vyráběných komponentů analýzou akustické rezonance (Quality testing of mass produced components by acoustic resonance analysis), 2017, č. 6, s. 240–243. RÖHRIG, K.: Legované litiny – 28. díl (Alloy Cast Irons – Teil 28), 2017, č. 6, s. 246–252. KALLIEN, L.: Inovace v tlakovém lití (Innovationen in Druckguss), 2017, č. 6, s. 256–259. BOIS-BROCHU, A. a kol.: Alternativní modifikace podeutektické slitiny A356 přísadou Ca-Si-Ba (Alternative Modifizierung der untereutektischen

Legierung A356 durch Zugabe von Ca-Si-Ba), 2017, č. 7, s. 272–280. DÚL, R., FEGYVERNEKI, G.: Vývoj technologie chlazení hliníkových odlitků pomocí proudově dynamické simulace (Development of cooling technology of aluminium castings with computational fluid dynamics simulations), 2017, č. 7, s. 281–283. RÖHRIG, K.: Legované litiny – 29. díl (Alloy cast irons – Teil 29), 2017, č. 7, s. 284–289. PAGITZ, R.: Dvoudesková technologie pro účinnější tlakové lití (Zweiplatten-Technologie für effizientes Druckgiessen), 2017, č. 7, s. 300–302. FRIE, D.: Moderní trendy ke zlepšení životnosti forem pro tlakové lití – nová ocel pracující za tepla Thermodur E 40 K Superclean pro aplikace tlakového lití (Modern trend to improve lifetime of HPDC dies – new hot work tool steel Thermodur E 40 K Superclean for die casting applications), 2017, č. 7, s. 303–308. HOFMANN, V.: Potenciál ke snížení nákladů použitím nanokeramických nátěrů u nízkotlakého a kokilového lití (Kosteneinsparpotentiale durch Verwendung von nano-keramischen Beschichtungen im Niederdruck-Kokillenguss (LPDC) / Schwerkraft Kokillenguss (GDC), 2017, č. 7, s. 309–312. GIESSEREI R U N D S C H AU www.voeg.at/web/giesserei_rundschau.html w w w.v e r l a g - s t r o h mayer.at NEUN, W., POETZSCH, M.: Nejvyšší možnosti bez emisí: vedoucí vý- robce odlitků věří v novou cold box technologii (Höchste Effizienz möglichst Emissionsfrei: Führender Gussteilhersteller setz auf neue Cold Box Technologie), 2017, č. 3, s. 12–18. KERBER, H. a kol.: Mechanické vlastnosti bentonitových směsí: rozšířené znalosti pomocí křivek napětí – spěchování (Mechanische Eigenschaften von Nassgusssand: erweiterte Erkenntnisse durch Spanungs-Verformungs-Kurven), 2017, č. 3, s. 19–25. CHINA FOUNDRY w w w.foundr y world. com

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

435

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

scher Filter in Schaumstruktur für das Stahlgiessen), 2017, č. 4, s. 62–67. GOLIBRZUCH, A.: Nová generace try- sek spořících energii (Die neue Energiespardüsen-generation), 2017, č. 4, s. 76–81. FLENDER, E.: Musíme to, co jistě víme, ještě důsledněji a precizněji změnit (Wir müssen das, was wir sicher wissen, noch konsequenter und präziser umsetzen), 2017, č. 5, s. 36–47. BLOEMEN, K. a kol.: Účinně optimalizovaný provoz otáčivých bubnových pecí (Effizienzoptimierter Betrieb von Drehtrommelöfen), 2017, č. 5, s. 52–57. THIELE, I. a kol.: Proces tepelného zpracování podporovaný simulací (Simulationsunterstützung im Wärmebehandlungsprozess), 2017, č. 5, s. 58–67. GELMEDIN, D., SCHEIBE, L.: Zvýšení tepelně-mechanické únavové ži- votnosti hlav válců z litiny s červí- kovitým grafitem (Werkstoffseitige Steigerung der thermisch-mechanischen Ermüdungs-Lebensdauer von Zylinderköpfen aus Gusseisen mit Vermiculargrafit), 2017, č. 5, s. 68–75. KRIENER, M.: Čína elektrifikuje svět (China elektrisiert die Welt), 2017, č. 5, s. 76–79. RAU, G.: Potenciál lehkého odlitku pro elektromobilitu (Leichtbaupotenzial von Guss für die Elektromobilität), 2017, č. 5, s. 80–83. VOIGT, U., VIETORIS, P.: Vylepšení procesu speciálních keramických filtrů s pěnovou strukturou (Prozessverbesserung durch spezielle keramische Filter mit Schaumstruktur), 2017, č. 5, s. 92–97. WICHTMANN, N.: Kolik stojí kilogram odlitku? (Was kostet ein Kilo Guss?) 2017, č. 5, s. 134–135. ELBERT, V.: Co by bylo, kdybychom všichni v Německu jezdili na elektřinu? (Was wäre, wenn wir in Deutschland alle elektrisch fahren würden?), 2017, č. 5, s. 136–137. FISCHER, S. a kol.: Metalurgické zlepšení LKG se směsnými zpevňujícími krystaly: vliv kobaltu a niklu na mikrostrukturu (Metallurgische Verbesserung von mischkristallverfestigten Gusseisen mit Kugelgrafit: Einfluss von Cobalt und Nickel auf die Mikrostruktur), 2017, č. 6, s. 38–45. MIKSCHE, R., KOCHAN, D.: Temperování forem pro tlakové lití, vztažené k jejich konturám – příspěvek k optimalizaci procesu (Konturbezogene Temperierung von Druckgiessformen – Ein Beitrag zur Prozessoptimierung), 2017, č. 6, s. 46–51.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport