{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 72

Z P R ÁV Y SS ČR

Josef Hlavinka l Lukáš Mik šík

Christopher Boss a Katja Feess, zástupci společnosti NürnbergMesse. Po setkání a předání informací výše zmíněných řečníků proběhla návštěva výrobního závodu Airbus Hamburk (obr. 5). Zde jsou v několika hangárech kompletována letadla dobře známá po celém světě. Podnik zaměstnává přibližně 4000 pracovníků, kteří se podílejí nejen na vývoji a výzkumu této známé společnosti, ale zejména na montáži letadel. Zaměstnanci vyrábějí produkty s  vysokou přidanou hodnotou s  vysokým podílem ruční práce. I zde bychom se mohli učit, jaké lidi pro jaký účel práce zaměstnávat. Na druhé straně zde výrobce představil 3D tisk titanových dílců uplatněných v sériové výrobě. K tomu, aby tyto díly odpovídaly potřebám konkrétního produktu, je společnost Airbus kapitálově provázána s  výrobcem zařízení pro 3D tisk. Takto si představujeme vývoj, který žije s potřebami výrobce. V tomto případě nejde pouze o spolupráci konstrukce tvaru a designu tištěného dílu, ale zejména, a to je podstatné, jde o konstrukci řešení 3D tiskárny, tak aby splňovala předem definované požadavky pro sériovou výrobu. Tuto oblast nám představil Peter Sander, vedoucí výzkumu a vývoje společnosti Airbus, majitel řady ocenění jak za design, tak za pokroková řešení. Na této společnosti byla vidět příkladná symbióza manuální zručnosti a nových pokrokových technologií.

424

Informace z členské základny Firemní dny k 20. výročí S+C Alfanametal M g r. L u ká š M ik š í k H R m a n a ž e r, S + C A l fa n a m e t a l s . r. o ., ko n c e r n

Dne 7. září t.r. proběhla oslava 20. výročí založení slévárny S+C Alfanametal, která je dceřinou společností německého holdingu SCHMIDT + CLEMENS GMBH + Co. KG se sídlem v Kaiserau, jednoho z předních světových dodavatelů odlitků pro chemický a petrochemický průmysl zaměřujícího se na kusovou a malosériovou výrobu odlitků ze speciálních materiálů, jakými jsou austenitické, duplexní a superduplexní oceli a niklové báze.

Areál společnosti S+C Alfanametal

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

Základní kámen firmy S+C Alfanametal byl položen 20. 3. 1997 a o rok později na podzim byla zahájena výroba. Z dobových materiálů a novinových článků se můžeme dočíst, že již tenkrát bylo přislíbeno 100 a později až 150 pracovních míst. Tento slib byl do dnešního dne téměř splněn, a to zejména díky investicím a strategickému rozvoji v posledních letech, kdy byla přistavena nová hala pro mechanické obrábění odlitků. Na akci dorazilo více než 350 hostů a firma u této příležitosti poděkovala všem svým zaměstnancům, partnerům, zákazníkům a dodavatelům. Návštěvníci mohli zhlédnout Bike Trial Show v podání bratrů Adama a Pavla Procházkových, vyzkoušet si jízdu na segwejích či si zatančit na známé songy skupiny U2 v  podání brněnské U2 Stay Revival. Na své si přišli i malí účastníci oslavy, na které čekal skákací hrad, malování na obličej a zábavní fotokoutek. Velmi atraktivní byla prohlídka provozu všech tří hal – slévárny, cídírny a obrobny – prostřednictvím krátkých filmů mohli zájemci nahlédnout „pod pokličku“ výroby produktů S+C Alfanametal.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport