{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 71

Josef Hlavinka

T i s ková ko n f e r e n c e k ve l e t r h u E u r o g u s s

Obr. 3. Neformální setkání na stánku SSČR, zleva: Zdeněk Pojzl, Petr Kachlík a dr. Lána

Z P R ÁV Y SS ČR

Mimořádně vysoká byla letošní účast zahraničí. Podíl vystavovatelů ze zahraničí dosáhl 50 procent a firmy přicestovaly ze 32 zemí světa; největší zastoupení měly Německo, Indie, Slovensko, Itálie, Rakousko, Jižní Korea a Čína. Zahraniční návštěvníci dorazili z více než 50 zemí a jejich podíl na celkové návštěvnosti přesáhl 10 procent. Veletrh si prohlédla řada zahraničních delegací a obchodních misí, které přicestovaly mj. z Indie, Japonska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Kuby či Německa. Návštěvníky letos čekaly dvě novinky. V projektu MSV TOUR si více než stovka zájemců prohlédla stánky s technologickými inovacemi v předem vytipovaných tematických trasách. Ve spolupráci s městem Brnem odstartoval projekt BRNO FAIR CITY, který otevřel město účastníkům veletrhu a připravil pro ně řadu benefitů z oblasti gastronomie, kongresové jízdenky, doprovodné akce v centru Brna aj. Projekt bude v příštích letech rozšiřován na další klíčové veletrhy. Při příležitosti strojírenského veletrhu uspořádal náš svaz zasedání představenstva a dozorčí rady (obr. 1). Na jednání jsme zrekapitulovali dosavadní činnost a formulovali postup naší práce v následujícím období. Práce se řídí programovým prohlášením a zaměřuje se zejména na oblasti: 1) proexportní politika – veletrhy; 2) kvalifikovaná pracovní síla – vzdělávání; 3) zahraniční aktivity CAEF; 4) sociální dialog; 5) časopis Slévárenství. Jednání řídil prezident Svazu sléváren ČR Ing. Zdeněk Vladár. Po ukončení se účastníci rozešli na prohlídku strojírenského veletrhu, jehož se aktivně účastnil i SSČR (obr. 2 a 3).

Ve dnech 16.–18. ledna 2018 proběhne v Norimberku mezinárodní veletrh EUROGUSS, zaměřený na výrobu odlitků z  neželezných kovů. Tyto produkty sléváren nacházejí uplatnění v celé řadě oborů. Zástupcům společnosti NürnbergMesse se tato skutečnost podařila odborně demonstrovat na tiskové konferenci konané 17.–18. října v Hamburku (obr. 4). V současné chvíli je veletrh plně obsazen, což svědčí o růstu potřeb hliníkových odlitků. Na jednání vystoupili Gerhard Klügge, ředitel sekce tlakového lití Svazu sléváren Německa, Timo Würz, předseda asociace CEMAFON,

Obr. 4. Momentka z tiskové konference pořádané v Hamburku k veletrhu EUROGUSS

Obr. 5. Letecký snímek výrobního závod Airbus Hamburk

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

423

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport