{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

Er w i n D ö t s c h

RO ČN Í PŘ EH L EDY

L i c í p e c e a z a ří z e n í Stav techniky a cíle vývoje v této oblasti popisují D. Trauzeddel [34] v  první části a T. Voss, M. O. de Linden a D. Trauzeddel [35] v  druhé části obsáhlé zprávy o odlévání litiny. V  první části se po popisu požadavků kladených na tyto systémy srovnávají vytápěná licí zařízení s  nevytápěnými a potom se tato část podrobněji zabývá jejich velikostí a způsobem vytápění. Řízení a regulaci je věnována samostatná kapitola, kde je popsán i nově vyvinutý pohon zátky a také funkce nového očkovacího zařízení. Nakonec se poukazuje na zvláštní formy, například na lití s dvojitou zátkou nebo mezipánvemi, rychlou výměnu licí nádoby během směny a použití nízkotlakého odlévání železných kovů. V druhé části se pojednává o vytápěných licích zařízeních, která jsou k dispozici jako zátkové a pánvové systémy. Zátková zařízení se dělí na ovládaná tlakem a bez tlaku, přičemž zařízení ovládaná tlakem jsou víceméně identická s licí pecí bez induktoru. U systému pánví je obšírně popsáno licí zařízení „InduPour“, předtím než se v poslední kapitole příspěvku na základě technických vlastností souhrnně hodnotí použití různých typů licích zařízení. Prvního robota pro automatické odlévání litiny v  GF, Mettmann, představuje výrobce, kterým je firma KUKA Roboter GmbH [36]. Ž á r ov z d o r n á v y s t ý l ka Pro tavení oceli v indukční kelímkové peci doporučují D. Smith a R. Schneider [37] použití jejich kompletního balíčku žárovzdornin, včetně výlevky. Počínaje obalem cívky přes Mika-fólii, suchou hmotu Al2O3 tvořící spinel a plastickou hmotu pojenou fosfátem jako uzávěru horního okraje kelímku dosahuje balíček až k vystýlce víka. Navíc se doporučuje instalace výlevky ve dně kelímku, kterou se profukováním inertním plynem čistí tavenina oceli od agresivních oxidů, což vede ke zlepšení kvality odlitků a údajně i k delší životnosti žárovzdorné vystýlky. Podobným způsobem dělají A. Fowler

420

a R. Techer [38] reklamu svému portfoliu žárovzdornin. Je přitom představena novinka, jejíž přednosti se uplatní zvláště při tavení pozinkovaného šrotu. Představuje ji fóliová složka vystýlky Calde Shield, která se umístí na vnější povrch šablony. Při spékání vytvoří již při nízké teplotě na povrchu kelímku nepropustnou sklovitou vrstvu, která funguje jako bariéra proti vnikajícím parám. Zpráva přináší kladné výsledky laboratorních testů a poukazuje na použití v různých provozech. K. Rukitta a W. Kollenberg [39] předkládají k  diskuzi nový kelímkový test žárovzdorného materiálu, který má pro zkoušky reakcí mezi struskou a žárovzdorným materiálem ve srovnání s původním kelímkovým testem podle normy DIN 51069-2 značné výhody. U původního testu se kelímek naplněný struskou vloží do komory pece, ve které je celé zkušební uspořádání v jednotné teplotě. V  praxi má však stejnou teplotu jako agresivní struska, díky teplotnímu spádu ve stěně kelímku chlazené zvenku, jen povrch kelímku. Tento podstatně odlišný stav se u nového kelímkového testu simuluje tak, aby odpovídal co nejvíce praxi. Odlévaný nebo z tvárnice vyrobený kelímek se postaví do indukční cívky a naplní se struskou a kovem, který se má tavit. L i t e ra t u ra [1] Giesserei, 2015, 102, č. 11, s. 80–83. [2] Giesserei, 2015, 102, č. 11, s. 76–78. [3] elektrowärme international, 2015, č. 1, s. 58–64. [4] elektrowärme international, 2015, č. 4, s. 35–42. [5] Giesserei, 2015, 102, č. 4, s. 78–84. [6] Giesserei, 2015, 102, č. 5, s. 110–115. [7] Giesserei, 2015, 102, č. 5, s. 120–123. Anglicky také v  Casting Plant & Technology, 2015, č. 2, s. 60–63. [8] Giesserei, 2015, 102, č. 5, s. 124–127. Anglicky také v  Casting Plant & Technology, 2015, č. 2, s. 64–67. [9] Foundry Trade Journal, 2016, 190, č. 3734, s. 108–109. [10] Giesserei, 2015, 102, č. 6, s. 38–39. [11] Giesserei, 2016, 103, č. 5, s. 36–37.

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

[12] elektrowärme international, 2014, č. 4, s. 33–38. [13] Giesserei, 2015, 102, č. 5, s. 76–79. [14] Giesserei, 2015, 102, č. 3, s. 96–99. [15] Modern Casting, 2015, 105, č. 4, s. 36–39. [16] Foundry Trade Journal, 2015, 189, č. 3723, s. 100–102. [17] Giesserei, 2016, 103, č. 5, s. 32–35. [18] elektrowärme international, 2015, č. 4, s. 43–49. [19] heat processing, 2016, č. 1, s. 50–56. [20] Giesserei, 2016, 103, č. 2, s. 24–31. [21] Giesserei, 2015, 102, č. 4, s. 54–59. [22] Casting Plant & Technology, 2015, č. 1, s. 30–33. [23] Foundry Trade Journal, 2015, 189, č. 3722, s. 48–50. [24] Casting Plant & Technology, 2015, č. 3, s. 40–44. [25] Casting Plant & Technology, 2016, č. 1, s. 14–15. [26] Foundry Trade Journal, 2015, 189, č. 3727, s. 250–251. [27] Modern Casting, 2015, 105, č. 12, s. 44. [28] Giesserei, 2015, 102, č. 5, s. 20–29. [29] heat processing, 2015, č. 2, s. 103–107. [30] Modern Casting, 2015, 105, č. 8, s. 22–25. [31] elektrowärme international, 2015, č. 4, s. 51–55. [32] Foundry Trade Journal, 2015, 189, č. 3730, s. 384–353. [33] Foundry Trade Journal, 2016, 190, č. 3733, s. 76–79. [34] Giesserei, 2015, 102, č. 5, s. 80–87. [35] Giesserei, 2016, 103, č. 2, s. 32–37. [36] Foundry Trade Journal, 2015, 189, č. 3729, s. 314–315. [37] Foundry Trade Journal, 2015, 189, č. 3727, s. 246–248. [38] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2015, č. 9+10, s. 26–27. [39] Giesserei-Erfahrungsaustausch, 2015, č. 3+4, s. 24–29. (Zkrácený překlad z časopisu Giesserei, 2016, č. 7, s. 32–39.) Recenzent: doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport