{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

M C A E Sy s t e m s , s .r.o.

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Využití přesné průmyslové 3D metrologie ve slévárenství Dotykové měřicí systémy, kontrolní přípravky a kalibry jsou v řadě průmyslových odvětví nahrazovány přístroji s optickým snímáním 3D souřadnic. Lze tak totiž získat podrobnější a snadněji interpretovatelné informace o objektu s  výrazně kratšími nároky na čas měření. Konvenční tvarová a rozměrová analýza odlitků prostřednictvím dotykových, souřadnicových měřicích systémů má svá omezení. Proto se pro velké odlitky nabízí implementace 3D optické metrologie. Tato metoda umožňuje zrychlení kontrolních procesů, splnění tolerančních požadavků a snížení počtu přepracování. Od doby, kdy začal růst objem výroby vysoce kvalitních odlitků a výkovků, rostla také důležitost kompletní a důsledné kontroly kvality. Díky tomu se metody rychlého, celoplošného měření a inspekce staly de-facto nezbytnými. Nejen že je nutné se vyrovnat se všemi požadavky, ale je potřeba zvládat také složité geometrie velkých rozměrů. Proč optický 3D měřicí systém Zatímco dotykové měřicí systémy zachycují data v bodové formě nebo lineárním způsobem, optické měřicí systémy snímají data celoplošně. Výsledkem jsou odchylky mezi aktuálními 3D souřadnicemi a nominálními CAD daty. Takto naměřená data obsahují veškeré informace o objektu,

414

proto software dokáže také automaticky vyhodnotit detailní informace jako GD&T, ořezové hrany nebo polohu otvorů. Rychlejší inspekce dílů Trendem současnosti je co nejrychleji a co nejkompletněji zkontrolovat co nejvíce vyrobených dílů. Jen tak lze včas zasáhnout do výrobního procesu a zabránit zmetkovitosti. Ideálním řešením se mohou stát optické 3D skenery značky GOM, které na český a slovenský trh dodává společnost MCAE Systems. Například optický 3D systém ATOS Triple Scan je projekční skener vybavený měřicími kamerami s vysokým rozlišením až 16 megapixelů. Zkoušky provedené ve slévárně Tacome prokázaly, že během 8 hodin bylo možné provést pomocí systému ATOS přesné skeny se specifikovanými tolerancemi spolu s rozsáhlou analýzou kompletního klenutého odlitku. Dalším klíčovým kladem je možnost flexibilního rozsahu různých měřicích objemů a jednoduchá manipulace. Dalším plusem, který nabízí ATOS Triple Scan, je technologie Blue Light (projekce modrého světla). Úzkopásmové modré světlo projekční jednotky umožňuje, že skener provádí měření nezávisle na podmínkách okolního osvětlení a lépe tak skenuje i lesklé povrchy. Miliony měřicích bodů s přesnými detaily lze získat bezkontaktním měřením během několika sekund. Pomocí takto shromážděných informací automaticky určuje software ATOS 3D souřadnice v podobě mraku bodů s vysokým rozlišením (ASCI/STL). Naměřené výsledky lze při tvarové a rozměrové analýze porovnávat s výkresem nebo přímo s CAD daty. Je tedy okamžitě možné identifikovat rozměrové odchylky a zajistit pro slévárnu značnou časovou úsporu. Vedle ATOS Triple Scan lze použít také mobilní fotogrammetrický systém TRITOP pro lepší rozměrovou přesnost velkých

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

odlitků a sestav, jako jsou např. turbínové skříně. Aby bylo dosaženo přesného měření souřadnic a deformační analýzy, snímání probíhá z různých úhlů. Automatizované měření komplet od jednoho výrobce Technologickou špičkou je potom ATOS ScanBox – kompletní zařízení pro automatizované 3D optické měření. Společnost GOM jej vyvinula s cílem zvýšit efektivitu kontroly kvality výroby a výrobních procesů. Volit lze z 9 modelových řad, které se liší podle velikosti měřeného dílu a podle typu aplikace využití. – Jednoduchá obsluha – rozhraní Kiosk je speciální uživatelské prostředí pro jednodušší obsluhu systému ATOS ScanBox. Software po přepnutí do tohoto volitelného režimu automaticky řídí celý proces od měření přes vyhodnocení až po výsledný protokol. Operační systém, data i parametry měření jsou přitom chráněny před nežádoucími zásahy uživatele. Díky tomu je zajištěna vysoká stabilita procesu a zachována stálá přesnost měření. – Vysoká rychlost měření – při použití systému ATOS ScanBox je doba měření dílu včetně vyhodnocení kratší více než o polovinu v porovnání s klasickými dotykovými měřicími stroji. Na rozdíl od klasických měřicích strojů není kinematika postavena na jemné mechanice, ale na robustních tuhých komponentech. Díky tomu zařízení nepodléhá opotřebení a může fungovat přesně a spolehlivě i v náročných provozních podmínkách. Prvotní kontrola V rámci prvotní kontroly dílů se standardně měří velký počet různých typů dílů. Technik vytváří měřicí programy offline v softwaru s  prostředím podobným klasickým CAD systémům. Zde také připravuje inspekční projekt a protokol o měření. Parametričnost softwaru a speciální funkce automatického učení výrazně urychlují programování a zajistí vysokou spolehlivost celého procesu měření a inspekce. Po provedení aktuálního měření se data zpracují v inspekčním projektu. Zde se vypočítají odchylky od nominálních hodnot a automaticky se vygeneruje výstupní protokol.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport