{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

Wö h r C Z s .r.o.

6. Zásobník horkého předregenerátu 7. Vibrační síto 8. Odstředivý regenerátor 9. Fluidní chladnička 10. Pneumatický podavač

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

1. Odsávací protihluková kabina 2. Vibrační vytloukací rošt 3. Dávkovací vibrační žlab 4. Vibrační drtič hrud 5. Ventilift s magnetickým separátorem

11. Zásobník chladicí vody 12. Aktivní chlazení 13. Filtrační zařízení 14. Zásobník nad mísičem 15. Mísič Wöhr typ Känguru

AAGM Aalener Giessereimaschinen GmbH Wöhr CZ s.r.o. Dodavatel technologií a zařízení pro slévárny  Průběžné vysokorychlostní mísiče  Zařízení pro regeneraci ST směsí  Formovací linky a mechanizace formování  Projekční a konstrukční činnost  Dodávky a instalace slévárenských zařízení a technologických celků

AAGM GmbH

Wöhr CZ s. r. o.

Gewerbehof 28 D-73441 Bopfingen Tel.: +49 7362 956037-0 Fax: +49 7362 956037-10 E-mail: info@aagm.de

Valchařská 36 CZ-614 00 Brno Tel.: +420 545 427 014 Fax: +420 545 427 016 liE-mail: s to p a d –info@woehr.cz p ro s in e c 2017 . 11–12

S l é vá re ns t v í . L X V .

409

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport