{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 35

V l i v hy d r a u l i c ké h o o l e j e n a b e nto n i to v é s m ě s i

115

100

Navážka na váleček

Prodyšnost

90

Prodyšnost [%]

110

Navážka [%]

P. K ř e n ko v á – J . P a zd e r k a

105

100

95

80 70 60 50

0

1

3

Množství oleje [%]

0

5

1

3

5

Množství oleje [%]

Obr. 7. Navážka na váleček Fig. 7. Weight per a cylinder

Obr. 8. Prodyšnost Fig. 8. Permeability

Obr. 9. Pevnost v tlaku Fig. 9. Compression strength

Obr. 10. Zóna kondenzace vody Fig. 10. Water condensation zone

Obr. 11. Ztráta žíháním Fig. 11. Loss on ignition

Obr. 12. Lesklý uhlík Fig. 12. Lustrous carbon

102

100

Navážka na váleček

105

90

98 96 94

80 70 60

92

50

90

40

0

0,2

Množství oleje [%]

0,4

0,6

Pevnost v tlaku

100

Prodyšnost Pevnost v tlaku [%]

Prodyšnost [%]

100

Navážka [%]

JÁ D ROV É A F O R M OVACÍ S M Ě S I

40

90

95 90 85 80 75 70 65 60

0

0,2

0,4

Množství oleje [%]

0,6

0

0,2

0,4

0,6

Množství oleje [%]

Obr. 13. Navážka na váleček Fig. 13. Weight per a cylinder

Obr. 14. Prodyšnost Fig. 14. Permeability

Obr. 15. Pevnost v tlaku Fig. 15. Compression strength

Obr. 16. Zóna kondenzace vody Fig. 16. Water condensation zone

Obr. 17. Pevnost ve střihu Fig. 17. Shearing strength

Obr. 18. Pevnost ve štěpu Fig. 18. Cleavage strength

Obr. 19. Ztráta žíháním Fig. 19. Loss on ignition

Obr. 20. Lesklý uhlík Fig. 20. Lustrous carbon

S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

387

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport