{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 27

Pro výměnu formovací směsi platí známý diagram na obr. 9 [3], z něhož vyplývá, že při oživování 3 % nových surovin (včetně ostřiva z  jader) dojde k  výměně složek (z 95  %) asi za 100 oběhů. To znamená, že průměrně každé zrnko formovací směsi vykoná 50 oběhů, než se dostane do odpadu. Během každého oběhu na něm (v pojivové obálce) zůstává vše, co zbylo z odpařené vody. Pokud v každém oběhu dodáme 1,5násobek výsledné vlhkosti, znamená to, že konečný obsah solí z vody na zrnku se průměrně zvedne na 75násobek toho, co je obsaženo ve vlhkosti formovací směsi. Zvýšením oživování na 6 % (dvojnásobek) snížíme průměrný počet oběhů na přibližně 25 (stejný stupeň výměny bude za 50 oběhů). To znamená, že koncentrace solí z vody klesne na polovinu, takže i jejich vliv bude asi poloviční. Samozřejmě za cenu zvýšené spotřeby nových surovin a nákladů za odvoz odpadu. Někdy stačí zvýšit obsah aktivního bentonitu, a tím nahradit nežádoucí pokles jeho vlastností. Celá problematika je velmi složitá a výhodné je využít servis dodavatele bentonitu. Z ávě r Regulace vlhkosti je základní úkol řízení kvality jednotné formovací směsi. Obsah vody je jediný parametr, který můžeme plně ovlivňovat, protože v mísiči dodáváme více než polovinu výsledné vlhkosti. Obsah ostatních složek formovací směsi nemůžeme tak intenzivně měnit. Změna obsahu aktivního bentonitu, obsahu uhlíkaté přísady nebo obsahu vyplavitelných látek probíhá za normálních okolností jen velmi pomalu. Podstatné je, že kritérium pro navlhčení formovací směsi není její vlhkost, ale spěchovatelnost. To, zda je směs suchá, nebo mokrá, poznáme podle spěchovatelnosti. Neznáme-li přesné složení, nemůžeme dopředu předepsat přesnou hodnotu vlhkosti. Pokud při správné spěchovatelnosti není dosažena očekávaná vlhkost, je nutno hledat příčiny. Musí se však pokračovat se stejnou vlhkostí; teprve až je odstraněna příčina změny, pak směs dovolí (přikáže) vlhkost změnit. Všechny technologické vlastnosti, jako pevnosti, prodyšnost apod., jsou silně závislé na navlhčení. Pokud nemáme správnou spěchovatelnost, naměřené hodnoty nelze bez přepočtu správně hodnotit. Kvalitu formovací směsi, a tím i kvalitu odlitků, tvoříme z velké části přípravou vratné směsi. Nejdůležitější je správná vlhkost vratné směsi. Nízká vlhkost vratu se už při vlastním mísení nedá zcela napravit.

Norimberk, Německo

16.–18.1.2018

Mezinárodní odborný veletrh pro techniku tlakového lití: technika, procesy, výrobky

a n o n e Zaměř é lití. zájmu. tlakota v m e d e ř jsou st a

m Vaše té

L i t e ra t u ra [1] LEVELINK, H. G.; H. BERG: Giesserei, 1975, 62(5), 93–99. ISSN 0016-9765. [2] MICHENFELDER, M.: Snižování nákladů minimalizací zmetků pomocí plné kontroly jakosti formovacích směsí. Mezinárodní konference Mílovy, 19.–20. 4. 2005. [3] NEUDERT, A.: Řízení vlastností jednotných formovacích směsí pro litinové odlitky. Slévárenství, 2007, 55(11–12), 523–528. ISSN 0037-6825. Recenzent l Peer-reviewer Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.

Nositel myšlenky VDD Verband Deutscher Druckgießereien, Düsseldorf CEMAFON (c/o VDMA), Frankfurt am Main Informace poskytne PROveletrhy s.r.o. T +420 775 663 548 info@proveletrhy.cz

Pořadatel NürnbergMesse GmbH T +49 9 11 86 06-49 16 visitorservice@nuernbergmesse.de

euroguss.com S l é vá re ns t v í . L X V . li s to p a d – p ro s in e c 2017 . 11–12

379

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 11-12 2017  

Slevarenstvi 11-12 2017  

Profile for inasport