Peltonen katalog 2021-22

Page 1

KOLEKCE PELTONEN 2021–2022


2

SUPRA X SKATE......................................................... 3 SUPRA X LW SKATE................................................ 3 INFRA X CLASSIC ..................................................... 4 INFRA X LW CLASSIC ........................................... 4 INFRA C CLASSIC ..................................................... 5 INFRA C LW CLASSIC ............................................ 5 SUPRA C SKATE......................................................... 6 SUPRA C LW SKATE ................................................ 6 INFRA X SKIN CLASSIC ........................................ 7 INFRA C SKIN CLASSIC ........................................ 7 SKIN PRO CLASSIC ................................................. 8 SKIN TRACK CLASSIC ........................................... 8 ZENITH SKATE ........................................................... 9 FUSE R SKATE ...........................................................10 FUSE CLASSIC ..........................................................10 ACADIA SKATE ........................................................11 ACADIA CLASSIC ...................................................11

Běžecké lyže Peltonen jsou kompa bilní se systémem Ro efella NIS. Upravte si lyže podle vašich potřeb.

Peltonen xc-ski is compatible with Rottefella NIS-system. Personalize your skis.


3

PELTONEN WCR RACING SKIS ZÁVODNÍ LYŽE

SUPRA X SKATE Peltonen ElitePeltonen skate skiElite withs an improvedkonstrukcí Nomex Skateová lyže vylepšenou Honeycomb Core Nomex construction a voš nového jádra a nově combined tvarovanouwith špičkou reshaped tip and stabilní tail makes skiing more stable Tvrdší and a patkou umožní a pohodové lyžování. relaxed. A stiffer front section the ski increases přední část lyže zlepšuje skluzovéof vlastnos při lyžování gliding uphillprohnu skiing.m umožní Core do kopce.properties Konstrukce during jádra s malým construction a lower camber creates better lepší skluz zawith všech sněhových podmínek. Lyže je glide in all snow conditions. This ski also comes vyrobena s novou nefluorovou skluznicí Nanowith High aSpeed a newpro Fluor Free Nano High ve Speed baserychlostech. material zlepšení skluznos vyšších that improves glide higherrovněž speeds. Supra X Lyže Supra X skate je kindostání seThe skluznicí Nano skate is also Wet available with the Nano High Speed Wet High Speed pro mokré podmínky. base material for wet conditions. Lengths Délky Base Skluznice ProC Profiles ly Flexes Flexe NIS Podložka plate NIS

181, 188, 193 Nano High Speed, NHS Wet Hard track Universal track Wet snow track Medium, Stiff St ední, tvrdá NIS 1.0

SUPRA X LW SKATE

Ručně vyrobeno ve Finsku

Podložka NIS plate NIS

153, 160, 167, 174 PRG 4100 Universal Medium (153-174) St ední (153-174) Stiff (174) Tvrdá (174) NIS 1.0

SUPRA X LW

Délky engths L Skluznice Base Profiles ly ProC Flexe Flexes

SUPRA X

Kolekce lyží Peltonen LW nabízí lyže na úrovni The Peltonen LW collection provides World Cup Světového poháru pro juniorské lyžaře s vybavením level performance for junior skiers with many of kategorií Elitefeatures a Racing. Tyto lehké jsou the same top found in velmi the Elite andlyže Racing collections. Thedo Low Weight55 collection is available určeny lyžařům hmotnos kg. for skiers up to 55 kg.


4

PELTONEN RACING LYŽE SKIS PELTONEN ZÁVODNÍ

INFRA X CLASSIC Lyže Peltonen Elite classic lyžování klasickou Peltonen Elite classic ski forpro classic XC-skiing. An technikou. Konstrukce s vylepšeným voš novým improved Nomex Honeycomb Core construction jádrem Nomex s vyššími profi ly poskytuje více with higher profile gives more space for kick prostoru wax and pro vosky aglide. menšíInodpor pro lepší skluz. Vyšší lessodrazové drag for better addition, the higher and amore přizpůsobivější mazací komora umožní navíc výborný elastic wax pocket gives excellent, easier kick aaction jednodušší odraz bez omezení vlastnos without sacrificing glide.skluzových This ski comes with. Lyže se vyrábí novou nefluorovou skluznicí High a new Fluor sFree Nano High Speed baseNano material Speed, která zlepšuje skluz ve vyšších rychlostech. Lyže which improves glide in higher speeds. The Infra X Infra classic je k dostání rovněž se skluznicí Nano classicX is also available with the Nano High Speed High Speed Wet profor mokré podmínky. Wet base material wet conditions. Délky Lengths Skluznice Base Profi Profiles ly Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS

188, 195 , 202, 207 Nano High Speed NHS Wet Universal / Cold Wet snow Medium, Stiff St ední, tvrdá NIS 1.0 COMPATIBLE

INFRA X LW CLASSIC

INFRA X LW

INFRA X

Ručně vyrobeno ve Finsku

Lyže InfraX X závodní lyže The pro The Infra LWLW is ajsou classic racing juniorské ski for juniors. klasiku. Velmi lehkéhoneycomb voš nové jádro a závodní super light Aircell coreAircell and PRG 4100 skluznice PRG 4100 jsou zárukou skvělého výkonu racing base guarantee excellent performance in v různých sněhových podmínkách. various snow conditions. Lengths Délky Base Skluznice Profiles Profi ly NIS plate NIS Podložka

153, 160, 167, 174, 181 PRG 4100 Universal NIS 1.0

Flexes Flexe

ední (153-181) St Medium (153-181) Tvrdá (174-181) Stiff (174-181)

COMPATIBLE


5

PELTONEN RACING SKIS ZÁVODNÍ LYŽE

INFRA C CLASSIC Lyže Infra Infra CCclassic classiccomes se vyrábějí se stejnou konstrukcí The with the same easy to ski pro snadné lyžování jako klasické lyže elastic WCR. wax Velmi construction as the WCR classic skis. Very přizpůsobivá mazací komora – je potřeba menší síly pocket - less kick power is needed to compress grip pro zaThere žení isodrazové Lyžeforposkytují zone. also a lotzóny. of space kick wax,dostatek which místa pro odrazové vosky, což snižuje odpor a zvyšuje reduces drag and increases the gliding properties of skluzové Profi l Universal se závodní the ski. A možnos universal lyže. profile with a racing level base skluznicí works funguje skvělein most na většině sněhových material perfectly snow conditions. podmínek. K dispozici je velmi široká nabídka exí, také Wide range of flexes - available also for heavyflweight pro lyžaře s vysokou hmotnos . skiers. Lengths Délky Base Skluznice Profiles Profily Flexes Flexe NIS Podložka plate NIS

188, 195 , 202, 207 PRG 4100 Universal Medium, St ední, tvrdá, Stiff, Stiff+ tvrdá+ NIS 1.0

COMPATIBLE

INFRA C LW CLASSIC The skivolbou to startpro with for a classic LyžeInfra InfraCCLW LWisjea great skvělou začátky lyžařské skiing career. It includes an easy to ski kick pocket kariéry klasickým stylem. Nabízí mazací komoru pro action an airjádro channel core and topkanálky quality PRG snadnéwith lyžování, se vzduchovými a velmi 4100 racing base to increase speed. kvalitní závodní skluznici PRG 4100 pro zvýšení rychlos . 146, 153, 160, 167 PRG 4100 Universal NIS 1.0

Ručně vyrobeno ve Finsku

INFRA C LW

COMPATIBLE

INFRA C

Lengths Délky Base Skluznice Profiles Profily NIS plate NIS Podložka


6

PELTONEN RACING LYŽE SKIS PELTONEN ZÁVODNÍ

SUPRA C SKATE Lyže Supra C skate je kvalitní, že může být The Supra hasnatolik several high end qualities použita pro závody Světového poháru. Nízkoprofi lové that can also be found in the WCR skis. A low proĆle jadro vylepšenou špičkou patkou umožní AircellAircell core swith an improved tip aand tail gives a velmi pohodlné a stabilní lyžování. Profi l Universal se very comfortable and stable skiing experience. The závodní většině universalskluznicí proĆle funguje with a skvěle racingve level basesněhových material podmínek. K dispozici je takésnow velmi široká nabídka flexí, works perfectly in most conditions. Flexes rovněž pro lyžaře s vysokou hmotnos . available in uniquely wide range. Lengths Délky Base Skluznice ProCly les Profi Flexes Flexe NIS plate NIS Podložka

174, 181, 188, 193 PRG 4100 Universal Medium, Stiff, Stiff+ St ední, tvrdá, tvrdá+ NIS 1.0

SUPRA C LW SKATE Supra C LW je první skateovou pro The Supra C LW is the závodní Ćrst racing skate skilyží for the budoucí šampiony. Vysoce kvalitní skluznice future champions. The high quality PRG 4100 base PRG 4100 pomáhá zlepšit vlastnos ve material helps to improve glideskluzové in all snow conditions. všech sněhových podmínkách.

SUPRA C LW

SUPRA C

Ručně vyrobeno ve Finsku

Délky Lengths Skluznice Base Profi ProCly les Podložka NIS plate NIS

132, 139, 146, 153, 160, 167 PRG 4100 Universal NIS 1.0


7

PELTONEN SKIN LYŽE SKIS SE SKINEM

INFRA X SKIN CLASSIC Infra XXSkinSkin is a kick free skilyže with full racing ski je wax nemazací fungující jako features. Build závodní with the lyže. sameDisponuje top elements other plnohodnotná topas výbavou Peltonen WRC racing skis Nomex Honeycomb. jako u jiných závodních lyží like Peltonen WRC – voš nové jádro Nomex a skluznice Nano High Speed. Lengths Délky Base Skluznice Skin ProC Profiles ly Flexes Flexe NIS plate NIS Podložka

188, 195, 202, 207 Nano High Speed Mohér závodní Mohair Race Universal St ední, tvrdá Medium, Stiff NIS 3.0

COMPATIBLE

WAX FREE

INFRA C SKIN CLASSIC Infra C for všechny all skierslyžaře with C skin Skinisjea perfect skvělou choice lyží pro decent classic technic. Mohairtechnikou. race skin combined s poměrně dobrou klasickou Mohérové with dynamic working Nomex honeycomb core, závodní skiny spolu s velmi dynamicky fungujícím gives excellent performance in all snow condition. voš nových jádrem Nomex umožní vynikající výkon With bit softer ćex choise it also gives ve všech sněhových podmínkách. Lyže sunique trochu skiing měkčí experience for recretational skiers. Available also for flexí poskytnou jedinečné lyžařské zážitky rekreačním heavy weight skiers. lyžařům. Rovněž pro lyžaře s vyšší hmotnos .

WAX FREE

RACE

WAX FREE

181, 188, 195 , 202, 207 PRG 4100 Mohér závodní Mohair Race Universal Medium, Stiff, Stiff+ tvrdá+ St ední, tvrdá, NIS 3.0

COMPATIBLE

Ručně vyrobeno ve Finsku

MOHAIR

INFRA C SKIN

INFRA X SKIN

Lengths Délky Base Skluznice Skin ProC Profiles ly Flexes Flexe NIS plate NIS Podložka


8

PELTONEN SKIN SKIS PELTONEN LYŽE SE SKINEM

SKIN PRO CLASSIC Peltonen SkinPro isjeanvynikající Peltonen SkinPro excellenttréninkovou training ski lyží pro ak vní lyžaře pro for závodní Tato velmi for active skiersnebo or even racing lyžaře. skiers. This populární je vybavena naší nemazací technologií extremelylyže popular ski is built with our special SkinPro Mohair, která umožňuje jednoduchou SkinPro Mohair kick waxless technology - it preparaci a úpravu lyží a nevyžaduje odrazové vosky. enables easy preperation and handling of ski and SkinPro skvělý odraz i skluz všech no need Mohair for kick nabízí waxing. SkinPro Mohair skinzaoffer sněhových podmínek veallvšech novým superior grip and glidea in snowteplotách. conditionsS and vázaním MOVEWith si můžete síluMOVE odrazubinding i skluzuyou předem temperatures. the new nastavit. Závodní lyže jsou vybaveny konstrukcí jádra can set your preferred grip and glide. Racing series Aircell velmi kvalitníand grafi tovou skluznicí. aircell aconstruction top quality graphite base. Lengths Délky Base Skluznice Skin ProCly les Profi Flexes Flexe NIS plate NIS Podložka

174, 181, 188, 195 , 202, 207 PRG 4100 Mohair 100% Mohér 100% Universal Medium, Stiff, XStiff Xtvrdá St ední, tvrdá, NIS 3.0

SKIN PRO LW CLASSIC Délky LW LW Lengths Skluznice Base Skin Skin ProCly les Profi NIS plate Podložka NIS

MOHAIR WAX FREE

SKIN PRO LW

SKIN PRO

Ručně vyrobeno ve Finsku

WAX FREE

153, 160, 167 PRG 4100 Mohair 100% Mohér 100% Universal NIS 3.0

COMPATIBLE


9

PELTONEN SKIS LYŽE PELTONEN

SKIN TRACK CLASSIC Peltonen good choice forpro recreational Peltonen SkinTrack SkinTrack is jeadobrou volbou rekreační skiers enjoy careless easy, low proĆled lyžaře,tokteří si chtějískiing užít inbezstarostnou jízdu tracks. High quality mohair skin gives a profi goodlem. gripSkin in v jednoduchém terénu s nenáročným all snow condition. MOVE binding systemdobrý givesodraz a z vysoce kvalitního mohéru vám poskytne possibility to optimize you skis according to skiing za všech sněhových podmínek. Systém vázání MOVE condition, bodyvaše weight and skiing technique - while umožní upravit lyže podle lyžařských podmínek, skiing. tělesné hmotnos a lyžařské techniky, a to během samotného lyžování. Délky Lengths Skluznice Base Skin Profiles ly ProC Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS

181, 188, 195 , 202, 207 PRG 4100 Mohér 100% Mohair 100% Universal St ední, tvrdá Medium, Stiff NIS 3.0

WAX FREE

COMPATIBLE

SKIN TRACK

Ručně vyrobeno ve Finsku

ROTTEFELLA VÁZÁNÍ MOVE BINDING ROTTEFELLA MOVE

MOHAIR WAX FREE

Posunu thevázání naonlyžích je Moving binding the ski efek vním aandjednoduchým is an effective easy way to způsobem, jakand nastavit lyži pro adjust the grip glide. With the odraz či skluz. otáčení MOVE™ Switch,Pomocí you can move kolečkem MOVE™ můžete the binding without removing the posunout vázání, boot from the binding.aniž byste museli botu z vázání vyndat.

PELTONENREPLACEMENT NÁHRADNÍ SKINY PELTONEN SKIN The skin changing interval about 1500Ŋ2000 km Výměna pásů probíhá zaisnormálních podmínek under normal conditions, the interval canbýt be kratší po 1500—2000 km. Interval může shorter under abrasive conditions. v případě náročnějších podmínek. Skin Pro Lengths 414, 444 Délky skinů Pro(mm): (mm):320, 320,384, 384, 414, 444 Infra C Skin Lengths (mm): 384

VYMĚNITELNÉ EXCHANGEABLE MOHAIR SKIN MOHÉROVÉ SKINY


10

PELTONEN SKIS LYŽE PELTONEN

ZENITH SKATE The Zenith ZenithSkate Skate is an excellent for Lyže je výborná volba proski ak choice vní skatové active skating skiers. vybavení It comes na with all of the racing lyžaře. Nabízí veškeré závodní úrovni, ale skilepší features in aJedná reasonable pricerange. is v cenovébut relaci. se o nejlehčí lyži veItsvé the lightest ski in která its pricerange feeling of cenové kategorii, se chováwith jako the závodní lyže. a racekonstrukce ski. A newjádra core umožní, construction makesna it well Nová že lyžování této balanced and acomfortable to skil on. The low camber lyži je klidné pohodlné. Profi s malým prohnu m proĆ le with racing base material increases gliding se závodní skluznicí zvyšuje skluznost lyže za všech properties podmínek. in all snow conditions. sněhových

ZENITH SKATE

Ručně vyrobeno ve Finsku

Délky Lengths Skluznice Base Profi ProCly les Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS

174, 181, 188, 193 PRG 4100 Universal St ední, tvrdá Medium, Stiff NIS 1.0


11

PELTONEN SKIS LYŽE PELTONEN

ACADIA SKATE Excellent excellent price: Acadia is the Vynikající quality kvalita at za an skvělou cenu: Acadia je nejlehčí lightest ski in its price category. performance lyží ve své cenové kategorii. JejíThe výkon dostačuje of Acadia even requirements of a Worldi nárokům lyžařůmeets v sériithe závodů World-Loppet. Tvrdost Loppet skier. Stiffnesses up dobrou to 120volbu kg make the až do 120 kg dělá z lyží Acadia pro různé Acadia a good choice for a diversity of skiers. typy lyžařů. Délky Lengths Skluznice Base Profiles ly ProC Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS

167, 174, 181, 188, 193 PRG 3600 Universal St ední, tvrdá Medium, Stiff NIS 1.0

ACADIA CLASSIC

A widenabídka range ofdélek lengths anddělá ćexes makes Acadia a Široká a flexí z lyží Acadia dobré good training even ifor World-Loppet skier. tréninkové lyžeski dokonce proalyžaře v seriálu závodů Stiffnesses up Tvrdost to 120 až kgdo make Acadia good World-Loppet. 120 the kg dělá z lyžiaAcadia choice a diversity of skiers. dobroufor volbu pro různé typy lyžařů. 181, 188, 195 , 202, 207 PRG 3600 Universal St ední, tvrdá Medium, Stiff NIS 1.0

Ručně vyrobeno ve Finsku

ACADIA CLASSIC

ACADIA SKATE

Délky Lengths Skluznice Base Profiles ly ProC Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS


12 KICK WAX, GLIDE WAX - PURE ENJOY. ŽÁDNÉNO STOUPACÍ ANINO SKLUZOVÉ VOSKY – ČISTÁ RADOST.

G-GRIP. GRIP&GLIDE. Newnevoskovací wax-free G-grip is anúprava evoluঞ on ofjethe Nanogrip grip-and-glide coaঞng. Nová povrchová G-grip evoluce v nanogripové úpravě grip&glide.

It gives anda reasonable glide Lyže mají good dobrýgrip odraz správně kloužou without any grip or glide wax. It is e@ecঞ ve bez použi jakéhokoliv stoupacího nebo in all weather condiঞ ons,efek especially skluzového vosku. Jsou vní za where všech grip waxing is normally very challenging sněhových podmínek, a to i v případě, kdy like coarse spring snow or glazed tracks. by normálních voskování Thebylo new za wax-free G-gripokolnos technology is ideal stoupacími vosky náročné – na hrubozrnném for low-speed recreaঞonal skiing. jarním sněhu nebo v lesklých stopách. Nová nevoskovací technologie G-grip je ideální pro rekreační lyžování v menší rychlos .

FUSE R Classic Easy to care G-grip for skiers with Lyže nenáročná na ski údržbu G-grip jegood určena classic technic. G-grip coating is in tip and pro lyžaře s dobrou klasickou technikou. mid partG-grip of the ski - waxable the Úprava je na špičce atail veimproves střední čás glide.Voskovatelná Made with light weight core.skluz. lyže. zadní částaircell zlepšuje Lyže je vyrobena s lehkým jádrem aircell. Lengths 185, 195, 205 Base G-Grip coating Délky 185, 195, 205 Profiles Universal Skluznice Úprava G-grip NIS plate NIS 1.0 Profi ly Universal Podložka NIS NIS 1.0

FUSE Classic Just grab youraskis and go - no grip or glide Stačí lyže vzít můžete vyrazit, nepotřebujete waxodrazové needed. Bit to handle ani ani shorter, skluzovéeasy vosky. Trochuski kratší made for for beginners lyže and recreational ais jednoduše ovladatelné jsou určeny pro skiers. Madeawith light weight core. začátečníky rekreační lyžaře.aircell Jsou vyrobeny together Rottefella sSold lehkým jádrem aircell. Basic automatic binding. Délky 160, 170, 180 Lengths 160, 170, 180 Skluznice Úprava G-grip Basely G-Grip coating Profi Universal Profiles NIS Universal Podložka NIS 1.0 NIS plate NIS 1.0

VAT ŽRÍIP G U O G P A E G T IN Ě K N A Č ZA T GSREI!P! S TGO-U LYSŽKEI IN FUSE

FUSE R

Ručně vyrobeno ve Finsku

a bitměkčí softer ski than normal classic ski. VyberteSelect si trochu lyže nežyour vaše normální klasické lyže. The is optimal right from the start. The ski optimizes Odraz je opgrip mální od začátku, skluzové vlastnos se op malizují its glide prvního permanently whencož youtrvá ski for theněkolik first time. během vašeho lyžování, jen kilometrů. This only takes a few kilometers. Když budete používat tyto lyže, změní se barva jejich skluznice using the the vliv colorani alters from grey to od šedéWhile na černou, cožskis, nemá na odrazové aniblack, na skluzové which doesn’t affect neither nor glide. sněhu, On new-fallen vlastnos . V případě čerstvěgrip napadaného kdy jsousnow, teploty when are close to zero, to use blízko temperatures nule, se doporučuje použít an it’s -icerecommended výrobek určený pro G-gripové nebo for nanogripové lyže. an anঞ-ice product made G-grip or Nanogrip skis.


NEXT GENERATION NOVÁ GENERACEOF SNOW LEOPARDS LEVHARTŮ SNĚŽNÝCH PELTONEN TIGER JR G-GRIP Lyže Tiger sTiger nemazací technologií proAjednoduché použiski! with Prémiová juniorská lyže Easy-going for waxfree action! premium junior attracting s atrak vní grafi kou, konstrukcí woodcap, sintrovanou skluznicí a povrchovou graphics, woodcap construction, sintered base and G-GRIP coating for úpravou G-GRIP pro zábavnou jízdu bez použi vosků. K dostání také s nainstalovaným fun, waxfree performance. Available also with Rottefella Start bindings vázáním pro začátečníky Ro efella Start. Délky 100–160 cm / 10 cm. pre-installed. Lengths 100-160 cm / 10 cm.

PELTONEN SONIC STEP Skvělé lyže isSonic jsou choice tou pravou volbou, když pro to naše lyže. Cool Sonic the right for the Ćrst ski forpořizujeme children. Easy ski dě for aprvní beginner. S vázáním efella Start pro začátečníky lyžování Easy to useRo Rottefella Startjsou bindings. Width 45 jednoduché mm, lengthsna 100 – 140 /i na 10 použi cm. . Šířka 45 mm, délky 100–140 / 10 cm.

PELTONEN SONIC SET Sonic set with waxfree step base. IncludingBalení poles and bindings. Dětskákids´ sadaski Sonic s nemazací skluznicí se šupinami. včetně hůlek a vázání. 90-100 Délky 90–100 Lengths cm. cm.

PELTONEN DELTA / DELTA STEP A basic classic skiklasiku for the occasional skier. The Delta model Základní lyže pro určená příležitostným lyžařům. Model features Delta je an Air Channel cap Air construction. STEP model a GG-step vybaven konstrukcí Channel cap.Delta Model Delta STEPwith se šupinami je pattern, it pro an excellent formm, rental shops. výbornoumakes volbou půjčovny.choice Šířka 45 délky 120–200 / 10 cm. Width 45 mm, lengths 120–200 / 10 cm DELTA

DELTA STEP

13


PROZKOUMÁVEJTE EXPLORE ON NATURE PŘÍRODU PELTONEN METSÄ Speciální s dvěma variantamibase skluznic pro A special lyže ski with two different options for deep vsnow skiing.sněhu. Very flexible tip for good lyžování hlubokém Velmi flexibilní špička floatation powderv snow. Updated version pro dobré on nadnášení prašanu. Vylepšená verze with cap construction. inFinsku. Finland. s konstrukcí cap. RučněHandmade vyrobeno ve

Width Šířka Lengths Délky Base Skluznice Use Použi

70 mm 210, 210, 230, 230, 250, 250, 270 270 cm cm 2 base options: Step, skin Skin 2 možnosti – šupiny, Off-track Mimo stopy

VARIANTY SKLUZNICE: BASE OPTIONS: Step andskin Skin. se šupinami,

MOHAIR WAX FREE

PELTONEN HUNTER SKIN Extra wide širokáskilyže s nemazací Extra for hunting and deepurčená snow use wa- do skluznicí prowith myslivce xfree skin base. hlubokého sněhu.

MOHAIR WAX FREE

Šířka Width Lengths Délky Base Skluznice Use Použi

110mm mm 110 180 180cm cm Skin Skin Off-track Mimo stopy

NÁHRADNÍ SKINSKIN PELTONEN REPLACEMENT Výměna pásů probíhá za normálních podmínek The skin changing interval is about 1500-2000 km normalkm. conditions, the interval can po under 1500–2000 Interval může být kratší be shorternáročnějších under abrasive conditions. v případě podmínek.

Délky (mm): Lengths (mm): 499, 599

PELTONEN HOLE DO PELTONEN HLUBOKÉHO DEEP SNOW POLE SNĚHU Carbon ber reinforced pole for deep LyžařskáĆhůlka vyztužená ski karbonovým snow. Thermo handle. Basket 14 cm. vláknem do hlubokého sněhu.width Rukojeť Lengths cm/514 cm.cm. Délky Thermo. 120-160 Šířka talířku 120–160 cm/5 cm.


PELTONEN TEAMOVÉ PELTONEN TEAMOBLEČENÍ WEAR

PELTONENZÁVODNÍ RACE SHIRT WARMUP JACKET & PANTS PELTONEN TRIKO&&TIGHTS KALHOTY PELTONEN PELTONEN ROZCVIČOVACÍ BUNDA Jacket size Pants size XSŊXXL Velikost trikaXSŊXXL XS-XXL  Velikost kalhot XS-XXL

Shirt XSŊXXL & size KALHOTY

Shirt size XSŊXXL

Velikost bundy XS-XXL Velikost kalhot XS-XXL

PELTONEN PELTONENVEST VESTA Vest size XSŊXXL Velikost vesty XS-XXL

PELTONEN RACE/TRAINING ZÁVODNÍ/TRÉNINKOVÉ TRIKO SHIRT XSŊXXL Velikost: XS-XXL

PELTONEN PELTONEN RACING ZÁVODNÍCAP ČEPICE Racing cap size S, M, L Velikost čepice S, M, L

PELTONEN CAP PELTONEN THERMO TEPLÁ ČEPICE Thermo Cap size S, M, L Velikost čepice S, M, L

PELTONEN PELTONEN HEADBAND ČELENKA PELTONEN PELTONEN TUBE NÁKRČNÍK

PELTONEN ZÁVODNÍ BATOH PELTONEN RACING BAG Objem l. Dostatek of prostoru Volume50 50 litres.Plenty room pro vybavení – kapsy mají for lyžařské skiing equipment - well sized dostatečnou velikost. Oddělený pockets. Separate compartment prostor pro lyžařské boty. for skiing boots. Anatomically Anatomicky tvarované ramenní shaped shoulder straps. popruhy.

PELTONEN PELTONENČEPICE TRUCKER TRUCKER CAP Jedna velikost One size fits most.

PELTONEN SKI LYŽAŘSKÝ BAGS VAK 1–2 páry, 4-5 4–5pairs párů and a týmový 10 párů. 1-2 pairs, Team vak Bag pro 10 pairs.


www.peltonenski.fi

DISTRIBUTOŘI DISTRIBUTORS WORLDWIDE

ČESKÁ REPUBLIKA INA SPORT spol. s r.o. CANADA

Dusíkova 3/794 Canadian Wintersports Inc. 638 00Regina BRNOAve 331 tel.Thunder +420 545 422 431 CANADA Bay, Ontario fax. +420 P7B 5B7545 422 430 e-mail: inasport@inasport.cz tel. +1807Ŋ708Ŋ6879 www.inasport.cz email: info@canadianwintersports.com www.canadianwintersports.com

ESTONSKO A2K Sport Oü CZECH REBUBLIC Paide 9, 80042 INAmnt SPORT spol. sPärnu r.o. tel.Dusikova +372 443/794 52 936 fax. +372 44 52 938 638 00 BRNO e-mail: info@a2k.ee tel. +420 545 422 431 www.a2k.ee fax. +420 545 422 430

email: inasport@inasport.cz

FINSKO www.inasport.cz

Normark Suomi Oy Aholaidan e 3 ESTONIA 40320 JYVÄSKYLÄ A2K Sport Oü tel. +358 44 4250 500, Paide mnt 9, 80042 Pärnu e-mail: info@normark.fi tel. +372 44 52 936 www.normark.fi fax. +372 44 52 938 email: info@a2k.ee FRANCIE www.a2k.ee Montaz SARL 255 Rúe Sebas en Charlety FINLAND 73490 LA RAVOIRE Suomi tel.Normark 04 79 72 95 33Oy Aholaidanঞ 3 68 fax. 04 79 72 e94 40320 JYVÄSKYLÄ e-mail: christophe@worden.fr tel. +358 44 4250 500, www.worden.fr email: info@normark.C www.normark.C GRÓNSKO Torrak! Saamuap aqq. 10 P.O.Box 38 3911 Sisimiut Greenland

ISLAND Sportval, Reykjavik FRANCE

Skidasport, Akeureyri Montaz SARL 255 Rúe Sebasঞen Charlety ITÁLIE 73490 LA RAVOIRE Gide Sport / Nicola tel. 04 79 72 95 33Defrancesco Via Löwy fax.Riccardo 04 79 72 94 68 38035 (TN) email: Moena christophe@worden.fr ITALY www.worden.fr tel. +39 0462 573386 e-mail: info@gidesport.it GERMANY Sport Klaus Weiss JAPONSKO Kapellenweg 1 Love on 78052Corpora VSŊObereschach 2-22-14 Sugano Ichikawa GERMANY Chiba 272, JAPAN tel. +49Ŋ7721Ŋ74847 tel. +81-473-262957 fax. +49Ŋ7728Ŋ1409 fax. +81-473-267565 gh@sportweiss.com e-mail: info@love -corp.com love @ni y.com

GREENLAND Torrak! KANADA

Saamuap aqq. 10 Canadian Wintersports Inc. P.O.Box 38 331 Regina Ave 3911 Sisimiut Thunder Bay, Ontario CANADA Greenland P7B 5B7 tel. +1807-708-6879 ICELAND e-mail: info@canadianwintersports.com Sportval, Reykjavik www.canadianwintersports.com Skidasport, Akeureyri

LOTYŠSKO ITALY SIA „Gandrs” birojs

Gide Sport / Nicola 28 Kalnciema iela Defrancesco Via Riccardo Löwy Riga 1046, LATVIA 38035 (TN) tel. +371Moena 67 612624 ITALY fax. +371 67 614927 tel. +39 0462 573386 e-mail: gandrs@gandrs.lv email: info@gidesport.it www.gandrs.lv

NĚMECKO Sport Klaus Weiss JAPAN

ŠVÝCARSKO Widmer Sport Import GmbH SWEDEN

RUSKO

fax. + 46Ŋ332Ŋ660251 USAinfo@backcountry.se email: FinnSisu Lauderdale, Minnesota

Kapellenweg 1 on Love Corporaঞ 78052 VS-Obereschach 2Ŋ22Ŋ14 Sugano Ichikawa GERMANY Chiba 272, JAPAN tel. +81Ŋ473Ŋ262957 +49-7721-74847 tel. fax +49-7728-1409 fax. +81Ŋ473Ŋ267565 e-mail:info@love gh@sportweiss.com email: Ŋcorp.com love @ni[y.com ZAO Normark 4A/bld.1., Gos LATVIA

nichny proezd Street , 127106 Moscow, SIA „Gandrs” birojsRussia tel. Kalnciema +7 495 775iela 37 32 28 e-mail: info@normark.ru Riga 1046, LATVIA www.normark.ru tel. +371 67 612624 fax. +371 67 614927 SLOVENSKO gandrs@gandrs.lv Davorin Ac ve Sports www.gandrs.lv Tatranská 243 059 86 Nová Lesná RUSSIA Slovakia ZAO Normark tel. +421 905 503997 4A/bld.1., Gosঞnichny proezd Street , e-mail: office@davorin.sk 127106 Moscow, Russia www.davorin.sk tel. +7 495 775 37 32 email: info@normark.ru ŠVÉDSKO www.normark.ru Backcountry Equipment Ab

Bölstrasse 45 Backcountry Equipment Ab 8704 PL 4077HERLIBERG tel. +41 (0)79 44794 Vårgårda558 50 50 fax. +41 (0)44 799 19 51 SWEDEN e-mail: info@widmer-sport-import.ch tel. +46Ŋ332Ŋ660250

SWITZERLAND

Nordic Skater Widmer Sport Import GmbH Norwich, 45 Vermont Bölstrasse 8704 HERLIBERG Nordic Specialist tel. +41 (0)79 558 50 50 Oconomowoc, Wisconsin email: info@widmerŊsportŊimport.ch

USA VÝROBA FinnSisu

Peltonen Ski Oy, Viilukatu 11 Lauderdale, Minnesota FIN-18130 Heinola FINLAND Nordic Skater tel. +358-3-876070 Norwich, Vermont factory@peltonenski.fi Nordic Specialist Oconomowoc, Wisconsin

PL 4077

SLOVAKIA 44794 Vårgårda

Davorin Acঞve Sports SWEDEN Tatranská 243 tel. +46-332-660250 059 8646-332-660251 Nová Lesná fax. + Slovakia e-mail: info@backcountry.se tel. +421 905 503997 email: oLce@davorin.sk www.davorin.sk

MANUFACTURING

Peltonen Ski Oy, Viilukatu 11 FINŊ18130 HeinolaFINLAND tel. +358Ŋ3Ŋ876070 factory@peltonenski.C