Peltonen katalog 2022-23

Page 1

KOLEKCE PELTONEN 2022–2023


2

SUPRA X SKATE ....................................................... 3

ACADIA SKATE ..................................................... 11

SUPRA X LW SKATE .............................................. 3

ACADIA CLASSIC ................................................ 11

INFRA X CLASSIC ................................................... 4

FUSE R G-GRIP CLASSIC ................................. 12

INFRA X LW CLASSIC ........................................... 4

FUSE G-GRIP CLASSIC ...................................... 12

INFRA C CLASSIC ................................................... 5

TIGER JR G-GRIP CLASSIC ............................. 13

INFRA C LW CLASSIC ........................................... 5

SONIC STEP CLASSIC ....................................... 13

SUPRA C SKATE ....................................................... 6

SONIC SET CLASSIC........................................... 13

SUPRA C LW SKATE .............................................. 6

DELTA CLASSIC ..................................................... 13

INFRA X SKIN CLASSIC....................................... 7

DELTA STEP CLASSIC ........................................ 13

INFRA C SKIN CLASSIC....................................... 7

METSÄ DEEP SNOW ......................................... 14

SKIN PRO CLASSIC ................................................ 8

HUNTER SKIN DEEP SNOW ......................... 14

SKIN PRO LW CLASSIC ....................................... 8

HOLE DO HLUBOKÉHO SNĚHU ............. 14

SKIN TRACK CLASSIC ......................................... 9

TEAMOVÉ OBLEČENÍ, VAKY NA LYŽE ... 15

ZENITH SKATE ...................................................... 10

X-RACE LYŽARSKÉ HOLE ................................ 15

Běžecké lyže Peltonen jsou kompatibilní se systémem Rottefella NIS. Upravte si lyže podle vašich potřeb.


3

PELTONEN WCR RACING SKIS ZÁVODNÍ LYŽE

SUPRA X SKATE Peltonen skate ski with improved Nomex Skateová Elite lyže Peltonen Elite an s vylepšenou konstrukcí Honeycomb construction with a voštinového Core jádra Nomex a nověcombined tvarovanou špičkou reshaped and tail makes more stablelyžování. and a patkoutipumožní stabilnískiing a pohodové relaxed. A stiffer front section of the ski increases Tvrdší přední část lyže zlepšuje skluzové vlastnosti gliding properties during uphill skiing. při lyžování do kopce. Konstrukce jádra Core s malým construction with a lower camber creates better prohnutím umožní lepší skluz za všech sněhových glide in all snow ski alsonefl comes podmínek. Lyže conditions. je vyrobenaThis s novou uorovou with a a new Nano High Speed base ve skluznicí NanoFluor High Free Speed pro zlepšení skluznosti material that improves glide in higher speeds. vyšších rychlostech. Lyže Supra X skate je kThe dostání Supra skate is alsoNano available the Wet Nanopro High rovněžXse skluznicí Highwith Speed mokré Speed Wet base material for wet conditions. podmínky. Délky Lengths Skluznice Base Profily Profiles Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS

181, 188, 193 Nano High Speed, NHS Wet Hard track Universal track Wet snow track St ední, tvrdá Medium, Stiff NIS 1.0

SUPRA X LW SKATE

NIS plate NIS Podložka

153, 160, 167, 174 PRG 4100 Universal Medium (153-174) St ední (153-174) Stiff Tvrdá(174) (174) NIS 1.0

Ručně vyrobeno ve Finsku

Base Skluznice Profiles Profily Flexes Flexe

SUPRA X

L engths Délky

SUPRA X LW

The Peltonen collection World Kolekce lyží LW Peltonen LW provides nabízí lyže naCup úrovni level performance for juniorské junior skiers with many Světového poháru pro lyžaře s vybavením of the same topa features foundvelmi in the Elitelyže and jsou kategorií Elite Racing. Tyto lehké Racing collections. The Low Weight určeny lyžařům do hmotnosti 55 kg. collection is available for skiers up to 55 kg.


4

PELTONEN RACINGLYŽE SKIS PELTONEN ZÁVODNÍ

INFRA X CLASSIC Lyže Peltonen Elite classic lyžování klasickou Peltonen Elite classic ski forpro classic XC-skiing. An technikou. Konstrukce s vylepšeným vošti novým improved Nomex Honeycomb Core construction jádrem Nomex s vyššími poskytuje více with higher profile gives profi morely space for kick prostoru pro odrazové vosky a menší odpor pro wax and less drag for better glide. In addition, lepšíhigher skluz. Vyšší a přizpůsobivější the and more elastic waxmazací pocketkomora gives umožní navíc výborný a jednodušší odraz bez excellent, easier kick action without sacrificing omezení skluzových vlastností . Lyže se vyrábí glide. This ski comes with a new Fluor Free Nano s novou neflbase uorovou skluznicí High glide Speed, High Speed material whichNano improves in která zlepšuje skluzInfra ve vyšších Lyže higher speeds. The X classicrychlostech. is also available Infra the X classic k dostání se skluznicí Nano with NanojeHigh Speedrovněž Wet base material for Highconditions. Speed Wet pro mokré podmínky. wet Lengths Délky Base Skluznice Profiles Profily Flexes Flexe NIS plate NIS Podložka

188, 195 , 202, 207 Nano High Speed NHS Wet Universal / Cold Wet snow Medium, Stiff St ední, tvrdá NIS 1.0

INFRA X LW CLASSIC LyžeInfra InfraXXLW LWisjsou závodní juniorské pro The a classic racing ski for lyže juniors. klasiku. Velmilight lehkéAircell voštinové jádro Aircellcore a závodní The super honeycomb and skluznice PRG 4100 jsou zárukou skvělého výkonu PRG 4100 racing base guarantee excellent v různých sněhových podmínkách. performance in various snow conditions.

INFRA X LW

INFRA X

Ručně vyrobeno ve Finsku

Délky Lengths Skluznice Base Profily Profiles Podložka NIS plate NIS Flexe Flexes

153, 160, 167, 174, 181 PRG 4100 Universal NIS 1.0 St ední (153-181) Medium (153-181) Tvrdá (174-181) Stiff (174-181)


5

PELTONEN RACING SKIS ZÁVODNÍ LYŽE

INFRA C CLASSIC Lyže Infra Infra CCclassic classiccomes se vyrábějí se stejnou konstrukcí The with the same easy to pro snadné lyžování jako klasické lyže WCR. ski construction as the WCR classic skis. VeryVelmi přizpůsobivá mazací komora – je potřeba menší elastic wax pocket - less kick power is needed to síly pro zatí žení odrazové zóny. Lyže poskytují dostatek compress grip zone. There is also a lot of space for místawax, pro which odrazové vosky,drag což and snižuje odpor athe zvyšuje kick reduces increases skluzovéproperties možnostioflyže. ProfiAl universal Universal profile se závodní gliding the ski. skluznicí funguje skvěle na většině sněhových with a racing level base material works perfectly podmínek. K dispozici je velmi široká nabídka flexí, in most snow conditions. Wide range of flexes - také pro lyžařealso s vysokou hmotností available for heavy weight .skiers. Délky Lengths Skluznice Base Profily Profiles Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS

188, 195 , 202, 207 PRG 4100 Universal tvrdá+ St ední, tvrdá, Medium, Stiff, Stiff+ NIS 1.0

INFRA C LW CLASSIC The great ski to start for lyžařské a Lyže Infra Infra C C LW LW is je askvělou volbou pro with začátky classic skiing career. It includes an easy to ski kick kariéry klasickým stylem. Nabízí mazací komoru pro pocket with an se airvzduchovými channel corekanálky and topa velmi snadné action lyžování, jádro quality 4100 racingPRG base4100 to increase speed. kvalitní PRG závodní skluznici pro zvýšení rychlosti.

Ručně vyrobeno ve Finsku

INFRA C LW

146, 153, 160, 167 PRG 4100 Universal NIS 1.0

INFRA C

Lengths Délky Base Skluznice Profiles Profily NIS plate NIS Podložka


6

PELTONEN RACINGLYŽE SKIS PELTONEN ZÁVODNÍ

SUPRA C SKATE LyžeSupra SupraCCskate skate jeseveral natolik high kvalitní, že může The has end qualities být can použita profound závody Světového that also be in the WCR skis.poháru. A low profile Aircell core Aircell with an improved tip and Nízkoprofi lové jadro s vylepšenou špičkou tail givesumožní a veryvelmi comfortable stable skiing a patkou pohodlnéand a stabilní lyžování. experience. The profile funguje with a racing Profil Universal seuniversal závodní skluznicí skvěle level base sněhových material works perfectly in most ve většině podmínek. K dispozici je snow conditions. Flexes flavailable in pro uniquely také velmi široká nabídka exí, rovněž lyžaře wide range - also for s vysokou hmotností . heavy weight skiers. Délky Lengths Skluznice Base Profily Profiles Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS

174, 181, 188, 193 PRG 4100 Universal St ední, tvrdá, tvrdá+ Medium, Stiff, Stiff+ NIS 1.0

SUPRA C LW SKATE Supra C LW je první závodní skateovou lyží pro The Suprašampiony. C LW is the first racing skate ski for budoucí Vysoce kvalitní skluznice the future champions. The high quality PRG PRG 4100 pomáhá zlepšit skluzové vlastnosti ve 4100 material helps to improve glide in all všech base sněhových podmínkách. snow conditions.

SUPRA C LW

SUPRA C

Ručně vyrobeno ve Finsku

Lengths Délky Base Skluznice Profiles Profily NIS plate NIS Podložka

132, 139, 146, 153, 160, 167 PRG 4100 Universal NIS 1.0


7

PELTONEN SKIN LYŽE SKIS SE SKINEM

MOHAIR WAX FREE

RACE

INFRA X SKIN CLASSIC Infra XXSkin Skin je nemazací Infra is a kick wax free skilyže withfungující full racingjako plnohodnotná závodní lyže. Disponuje top výbavou ski features. Build with the same top elements jakoother u jiných závodních lyžíracing Peltonen voštinové as Peltonen WRC skisWRC like –Nomex jádro NomexCore a skluznice Nano Highbase Speed. Honeycomb Nano High Speed material. Lengths Délky Base Skluznice Skin Profiles Profily Flexes Flexe NIS plate NIS Podložka

188, 195, 202, 207 Nano High Speed Mohér závodní Mohair Race Universal St ední, tvrdá Medium, Stiff NIS 3.0

INFRA C SKIN CLASSIC Infra CCskin Skinis ajeperfect skvělou lyží for proallvšechny lyžaře Infra choice skiers with sdecent poměrně dobrou klasickou technikou. Mohérové classic technic. Mohair race skin combined závodnídynamic skiny spolu s velmi dynamicky fungujícím with working Nomex honeycomb voštinových jádrem Nomex umožní vynikající výkon core, gives excellent performance in all snow ve všech sněhových podmínkách. Lyže s trochu měkčí condition. With bit softer flex choise it also gives flexí poskytnou jedinečnéfor lyžařské zážitky rekreačním unique skiing experience recretational skiers. lyžařům. Rovněž lyžaře s vyšší hmotností. Available also forpro heavy weight skiers.

Ručně vyrobeno ve Finsku

INFRA C SKIN

181, 188, 195 , 202, 207 PRG 4100 Mohér závodní Mohair Race Universal St ední, tvrdá, tvrdá+ Medium, Stiff, Stiff+ NIS 3.0

INFRA X SKIN

Délky Lengths Skluznice Base Skin Profily Profiles Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS


8

PELTONEN SKIN SKIS PELTONEN LYŽE SE SKINEM

MOHAIR WAX FREE

SKIN PRO CLASSIC Peltonen SkinPro tréninkovou Peltonen SkinPro jeis vynikající an excellent training lyží ski pro active aktivnískiers lyžařeor nebo lyžaře. This Tato for evenpro forzávodní racing skiers. velmi populární lyžeskije isvybavena naší extremely popular built with ournemazací special technologií SkinPro Mohair, která umožňuje SkinPro Mohair kick waxless technology - it jednoduchou a úpravu a nevyžaduje enables easypreparaci preparation and lyží handling of ski odrazové vosky.for SkinPro skvělý odraz and no need kick Mohair waxing.nabízí SkinPro Mohair i skluz za všech sněhových podmínek ve všech skin offer superior grip and glide ina all snow teplotách. S and novým vázaním MOVE si můžete sílu conditions temperatures. With the new odrazu i skluzu předem nastavit. Závodní lyže jsou MOVE binding you can set your preferred grip vybaveny jádra Aircell a velmi kvalitní and glide. konstrukcí Racing series aircell construction and grafiquality tovou skluznicí. top graphite base. Délky Lengths Skluznice Base Skin Skin Profily Profiles Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS

174, 181, 188, 195 , 202, 207 PRG 4100 Mohér 100% Mohair 100% Universal St ední, tvrdá, Xtvrdá Medium, Stiff, XStiff NIS 3.0

SKIN PRO LW CLASSIC

SKIN PRO LW

SKIN PRO

Ručně vyrobeno ve Finsku

LW Lengths Délky LW Base Skluznice Skin Profiles Profily Podložka NIS plate NIS

153, 160, 167 PRG 4100 Mohér Mohair100% 100% Universal NIS 3.0


9

PELTONEN SKIN LYŽE SKIS SE SKINEM

MOHAIR WAX FREE

SKIN TRACK CLASSIC Peltonen SkinTrack rekreační lyžaře, kteří si Peltonen SkinTrackjeisdobrou a good volbou choice pro for recreational skiers chtějí užít bezstarostnou jízdu v jednoduchém terénu s nenáročným to enjoy careless skiing in easy, low profiled tracks. High profilem.mohair Skin zskin vysoce mohéru quality giveskvalitního a good grip in all vám snowposkytne condition.dobrý odraz za všech sněhových podmínek. Systém vázání MOVE umožní MOVE binding system gives the possibility to optimize your upravit vaše lyže tělesné hmotnosti skis according to podle skiing lyžařských condition, podmínek, body weight and skiing a lyžařské techniky, a to během samotného lyžování. technique - while skiing. Lengths Délky Base Skluznice Skin Profiles Profily Flexes Flexe NIS plate NIS Podložka

174, 181, 188, 195 , 202, 207 PRG 4100 Mohér 100% Mohair 100% Universal Medium, Stiff St ední, tvrdá NIS 3.0

VÁZÁNÍ ROTTEFELLA ROTTEFELLA MOVE

MOVE BINDING

Posunutí vázání na lyžích je efekti vním a jednoduchým Moving the binding on the ski is způsobem, jak nastavit pro an effective and easy waylyži to adjust odraz skluz. Pomocí otáčení the gripčiand glide. With the MOVE™ kolečkem MOVE™ Switch, you can move themůžete binding posunout vázání,theaniž without removing boot byste from museli botu z vázání vyndat. the binding.

PELTONENREPLACEMENT NÁHRADNÍ SKINY PELTONEN SKIN

VYMĚNITELNÉ MOHÉROVÉ SKINY

Ručně vyrobeno ve Finsku

Skin Pro Lengths 384, 414, 444444 Délky skinů Pro(mm): (mm):320, 320, 384, 414, DélkaC skinu Infra C(mm): (mm):384 384 Infra Skin Lengths DélkaXskinu Infra X(mm): (mm):349 349 Infra Skin Lengths

SKIN TRACK

Výměna probíháinterval za normálních podmínek The skinpásů changing is about po 1500—2000 km. Interval může být kratší 1500-2000 km under normal v případě náročnějších podmínek. conditions, the interval can be shorter under abrasive conditions.


10

PELTONEN SKIS LYŽESPORT PELTONEN

ZENITH SKATE Lyže Zenith Zenith Skate Skate isje an výborná volba aktifor vní The excellent ski pro choice skatové lyžaře.skiers. NabízíItveškeré vybavení active skating comes with all ofna thezávodní racing úrovni, ale v lepší cenové relaci. Jedná se o nejlehčí ski features but in a reasonable pricerange. It is lyži lightest ve své cenové která se the chová jako the ski in itskategorii, price range with feeling of a racelyže. ski. A newkonstrukce core construction makesže it závodní Nová jádra umožní, well balanced andlyži comfortable ski on. TheProfi lowl lyžování na této je klidné atopohodlné. camber withmracing base material increases s malýmprofile prohnutí se závodní skluznicí zvyšuje gliding properties in all snow conditions. skluznost lyže za všech sněhových podmínek.

ZENITH SKATE

Ručně vyrobeno ve Finsku

Lengths Délky Base Skluznice Profiles Profily Flexes Flexe NIS plate NIS Podložka

174, 181, 188, 193 PRG 4100 Universal St ední, tvrdá Medium, Stiff NIS 1.0


11

PELTONEN SPORT SKIS LYŽE PELTONEN

ACADIA SKATE Vynikající kvalitaatzaanskvělou cenu: Acadia Excellent quality excellent price: Acadiajeisnejlehčí the lyží ve ski svéincenové dostačuje lightest its pricekategorii. category. Její The výkon performance iofnárokům sérii závodů World-Loppet.ofTvrdost Acadia lyžařů even vmeets the requirements a až do 120 kg dělá z lyží Acadia dobrou volbu různé World-Loppet skier. Stiffnesses up to 120 kg pro make the Acadia typy lyžařů.a good choice for a diversity of skiers. Délky Lengths Skluznice Base Profi ly Profiles Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS

167, 174, 181, 188, 193 PRG 3600 Universal St ední, tvrdá Medium, Stiff NIS 1.0

ACADIA CLASSIC A widenabídka range ofdélek lengths and dělá flexesz makes Acadia Široká a flexí lyží Acadia dobré a good training even for a World-Loppet skier. tréninkové lyže ski dokonce i pro lyžaře v seriálu závodů Stiffnesses up to 120 kg thekgAcadia good World-Loppet. Tvrdost ažmake do 120 dělá z alyži Acadia choice for a diversity of typy skiers. dobrou volbu pro různé lyžařů.

Ručně vyrobeno ve Finsku

ACADIA CLASSIC

181, 188, 195 , 202, 207 PRG 3600 Universal Medium, Stiff ední, tvrdá St NIS 1.0

ACADIA SKATE

Délky Lengths Skluznice Base Profi ly Profiles Flexe Flexes Podložka NIS plate NIS


12

PELTONEN G-GRIP

Lyže majígood dobrýgrip odraz a správně kloužou použití It gives and reasonable glidebez without jakéhokoliv stoupacího skluzového vosku. any grip or glide wax. It isnebo effective in all weather Jsou efektivní za všech sněhových podmínek, a to conditions, especially where grip waxing is normally ivery v případě, kdy- like by bylo zaspring normálních challenging coarse snow orokolností glazed voskování stoupacími vosky technology náročné is–idealna tracks. The new wax-free G-grip hrubozrnném sněhuskiing. nebo v lesklých stopách. for low-speed jarním recreational Nová nevoskovací technologie G-grip je ideální pro rekreační lyžování v menší rychlosti.

FUSE R Classic Lyže nenáročná naskiúdržbu G-grip je určena lyžaře G-grip s dobrou Easy to care G-grip for skiers with good classicpro technique. klasickou technikou. Úprava G-grip je na špičce a ve střední části lyže. coating is in tip and mid part of the ski - waxable tail improves the glide. Voskovatelná zadní část zlepšuje skluz. Lyže je vyrobena s lehkým Made with light weight aircell core. jádrem aircell. Lengths Délky Base Skluznice Profiles Profi ly NIS plate Podložka NIS

185, 195, 205 185, 195, 205 G-Grip coating Úprava G-grip Universal Universal NIS 1.0 NIS 1.0

FUSE Classic Stačí lyže vzít můžete nepotřebujete anineeded. odrazové skluzové Just grab youra skis and vyrazit, go - no grip or glide wax Bitani shorter, vosky. Trochu kratší a jednoduše ovladatelné lyže jsou určeny easy to handle ski is made for for beginners and recreational skiers. pro začátečníky a rekreační lyžaře.core. JsouSold vyrobeny s lehkým jádrem aircell. Made with light weight aircell together Rottefella Basic automatic binding. Délky 160, 170, 180 Skluznice Úprava G-grip Lengths 160, 170, 180 Profi ly Universal Base G-Grip coating Podložka NIS 1.0 Profiles NIS Universal NIS plate NIS 1.0

ZAČNĚTE LYŽE S G-GRIP! TAKINGPOUŽÍVAT A G-GRIP SKI INTO USE!

FUSE

FUSE R

Ručně vyrobeno ve Finsku

Vyberte si trochu měkčí lyže než vaše normální klasické lyže. Select a bit softer ski than your normal classic ski. Odraz je optimální od začátku, skluzové vlastnosti se optimalizují během vašeho The grip is optimal right from the start. The ski optimizes its glide permanently prvního lyžování, což trvá jen několik kilometrů. when you ski for the first time. This only takes a few kilometers. Když budete používat tyto lyže, změní se barva jejich skluznice od šedé na While using the skis, the color alters from grey to black, which doesn’t affect černou, což nor nemá vlivOn aninew-fallen na odrazové ani na skluzové vlastnosti . V případě neither grip glide. snow, when temperatures are close to zero, čerstvě napadaného sněhu, kdy jsou teploty blízko nule, se doporučuje použít it’s recommended to use an anti-ice product made for G-grip or Nanogrip skis. anti-ice výrobek určený pro G-gripové nebo nanogripové lyže.


PELTONEN JUNIOR

PELTONEN TIGER JR G-GRIP Easy-going for waxfree action! premium junior with attracting graphics, Lyže Tiger sTiger nemazací technologií pro Ajednoduché použitíski ! Prémiová juniorská lyže s woodcap atraktivní grafikou, konstrukcí woodcap, skluznicí a povrchovou úpravou G-GRIP pro zábavnou construction, sintered base andsintrovanou G-GRIP coating for fun, waxfree performance. Available also with jízdu bez použití vosků. Kpre-installed. dostání také Lengths s nainstalovaným pro začátečníky Rottefella Start. Rottefella Start bindings 100-160 vázáním cm / 10 cm. Délky 100–160 cm / 10 cm.

PELTONEN SONIC STEP Cool Sonic the right for the first ski forpořizujeme children. Easy ski děti for aprvní beginner. Skvělé lyže isSonic jsou choice tou pravou volbou, když pro to naše lyže. Easy to useRott Rottefella Startjsou bindings. Width 45 jednoduché mm, lengthsna 100 – 140 /i na 10 použití cm. . S vázáním efella Start pro začátečníky lyžování Šířka 45 mm, délky 100–140 / 10 cm.

PELTONEN SONIC SET Dětská sada s nemazací skluznicí šupinami. Balení včetně hůlek a vázání. Sonic kids´ skiSonic set with waxfree step base. se Including poles and bindings. Délky 90–100 Lengths 90-100cm. cm.

PELTONEN DELTA / DELTA STEP AZákladní basic classic ski for the occasional skier. The Delta model features lyže pro klasiku určená příležitostným lyžařům. Model DeltaanjeAir vybaven cap konstrukcí Air Channel cap. Model Delta STEP se šupinami je Channel construction. Delta STEP model with a GG-step pattern, výbornou pro choice půjčovny. mm, délky 120–200 / 10 cm. makes it anvolbou excellent for Šířka rental45 shops. Width 45 mm, lengths 120–200 / 10 cm DELTA

DELTA STEP

13


14

PELTONEN DEEP SNOW Ručně vyrobeno ve Finsku

PELTONEN METSÄ Speciální lyže s two dvěma variantami skluznicfor pro lyžování A special ski with different base options deep v hlubokém Velmi flexibilní špičkafloatation pro dobréon nadnášení snow skiing.sněhu. Very flexible tip for good v prašanu. Vylepšená verze s konstrukcí cap. Ručně vyrobeno powder snow. Updated version with cap construction. ve Finsku. in Finland. Handmade

Šířka 70 mm Width 70 mm Délky 210,210 230,cm, 250, 270 Lengths 230 cm,cm Skluznice 2 možnosti šupiny, 250 cm,–270 cm skin Použití stopy Base optionsMimo Step, Skin Use Off-track

MOHAIR WAX FREE

PELTONEN HUNTER SKIN Extra wide ski fors hunting deep snow use Extra široká lyže nemazacíand skluznicí určená prowith myslivce do waxfree skin base. hlubokého sněhu. Width Šířka Lengths Délky Base Skluznice Use Použití

110 110 mm mm 180 180 cm cm SkinSkin Off-track Mimo stopy

MOHAIR WAX FREE

PELTONEN REPLACEMENT SKIN NÁHRADNÍ SKIN Výměna pásů probíhá za normálních podmínek po The skin changing interval is about 1500-2000 km 1500 underaž 2000 km. Interval the může být kratší v případě náročnějších normal conditions, interval can be shorter under podmínek. abrasive conditions. For or Metsä and Hunter skis.

Lengths Délky

499 mm, 599 mm

PELTONEN PELTONEN HOLE DO DEEP SNOW POLE

HLUBOKÉHO SNĚHU

Carbon fiber reinforced ski pole Lyžařská hůlka Thermo vyztužená karbonovým for deep snow. handle.

HUNTER

METSÄ

vláknem do hlubokého sněhu. Rukojeť

Thermo. Lengths 120 - 160 cm / 5 cm Basket Width 14 cm Délky 120–160 cm/5 cm Šířka talířku 14 cm


15

PELTONEN TEAM WEAR TEAMOVÉ OBLEČENÍ

PELTONEN PELTONEN ZÁVODNÍ & WARMUPTRIKO JACKET KALHOTY & PANTS

Velikost trika XS-XXL Shirt size kalhot XS-XXLXS-XXL Velikost Shirt size XS-XXL

PELTONEN PELTONEN ROZCVIČOVACÍ RACE SHIRT BUNDA & KALHOTY & TIGHTS

Velikost bundy XS-XXL Jacket size XS-XXL Velikost kalhot XS-XXL

PELTONEN PELTONEN ZÁVODNÍ/ RACE / TRAINING TRÉNINKOVÉ TRIKO SHIRT Velikost: XS-XXL

PELTONEN PELTONEN VESTA VEST

Velikost vesty XS-XXL Vest size XS-XXL

Shirt size XS-XXL

Pants size XS-XXL

PELTONEN ZÁVODNÍCAP ČEPICE PELTONEN RACING

PELTONEN SKI LYŽAŘSKÉ POLE HOLE

Racing cap size S, S, M,M, L L Velikost čepice

PELTONEN TEPLÁ ČEPICE PELTONEN THERMO CAP Thermo Cap size S, Velikost čepice S,M, M,LL

PELTONEN ČELENKA PELTONEN HEADBAND PELTONEN NÁKRČNÍK PELTONEN TUBE

PELTONEN PELTONEN LYŽAŘSKÝ SKI BAGS VAK 1–2 páry, 4–5 párů 1-2 pairs, a týmový vak pro 4-5 pairs and 10 párů. team Bag 10 pairs.

NEW

NOVINKA

PELTONEN PELTONEN X-RACE X-RACE 100% karbonpole for 100 % carbon racers and active skiers

Délky 135–175 with excellent pricecm value ratio. Length 135 - 175 cm

PELTONEN PELTONEN ZÁVODNÍ BATOH RACING BAG

Objem 50 l. Dostatek prostoru Volume 50 litres.Plenty roommají pro lyžařské vybavení –ofkapsy for skiing equipment - wellOddělený sized dostatečnou velikost. pockets. Separate compartment prostor pro lyžařské boty. for skiing boots. Anatomically Anatomicky tvarované ramenní shaped shoulder straps. popruhy.

PELTONEN ČEPICE PELTONEN TRUCKER TRUCKER CAP Jedna velikost

One size fits most.


DISTRIBUTORS WORLDWIDE CANADA

GREENLAND

SLOVAKIA

Canadian Wintersports Inc. 331 Regina Ave Thunder Bay, Ontario CANADA P7B 5B7 tel. +1807-708-6879 email: info@canadianwintersports.com www.canadianwintersports.com

Torrak! Saamuap aqq. 10 P.O.Box 38 3911 Sisimiut Greenland

Davorin Active Sports Tatranská 243 059 86 Nová Lesná Slovakia tel. +421 905 503997 email: office@davorin.sk www.davorin.sk

ICELAND

DISTRIBUTOŘI DISTRIBUTORS WORLDWIDE

CZECH REBUBLIC

INA SPORT spol. s r.o. ČESKÁ3/794 REPUBLIKA Dusikova INA 638 00SPORT BRNOspol. s r.o. Dusíkova 3/794 CANADA tel. +420 545 422 431 638 00 BRNO fax. +420 545 422 430 Canadian Wintersports Inc. tel. +420 545 422 431 email: inasport@inasport.cz 331 Regina Ave fax. +420 545 422 430 www.inasport.cz Thunder Bay, Ontario CANADA e-mail: inasport@inasport.cz P7B 5B7 www.inasport.cz tel. +1807-708-6879 ESTONIA email: info@canadianwintersports.com A2K Sport Oü ESTONSKO www.canadianwintersports.com Paide 9, 80042 Pärnu A2Kmnt Sport Oü tel. +372mnt 44 9, 5280042 936 Pärnu Paide CZECH REBUBLIC tel. +3724444 936 fax. +372 5252 938 fax. 44spol. 52 938 email: info@a2k.ee INA+372 SPORT s r.o. e-mail: info@a2k.ee www.a2k.ee Dusikova 3/794 www.a2k.ee 638 00 BRNO tel. +420 545 422 431 FINLAND fax. +420 545 422 430 FINSKO Rapala VMC North Europe Normark Suomi Oy email: inasport@inasport.cz Viilukatu 11 3 Aholaidantie www.inasport.cz FIN-18130 Heinola, FINLAND 40320 JYVÄSKYLÄ tel. +358-3-876070 tel. +358 44 4250 500, ESTONIA email: info@normark.fi e-mail: info@normark.fi www.normark.fi www.normark.fi A2K Sport Oü Paide mnt 9, 80042 Pärnu tel. +372 44 52 936 FRANCE FRANCIE fax. +372 44 52 938 Montaz SARL Montaz SARL email: info@a2k.ee 255 Rúe Sebastien Charlety 255 Rúe Sebastien Charlety www.a2k.ee 73490 RAVOIRE 73490 LALA RAVOIRE tel. 04 79 72 95 33 tel. 04 79 72 95 33 fax. 04 79 72 94 68 FINLAND fax. 04 79 72 94 68 e-mail: christophe@worden.fr email: christophe@worden.fr Rapala VMC North Europe www.worden.fr www.worden.fr Viilukatu 11 FIN-18130 Heinola, FINLAND GRÓNSKO tel. +358-3-876070 GERMANY Torrak! email: info@normark.fi Saamuap 10 Sport Klausaqq. Weiss www.normark.fi P.O.Box 38 1 Kapellenweg 3911VS-Obereschach Sisimiut 78052 Greenland FRANCE GERMANY tel.Montaz +49-7721-74847 SARL fax. +49-7728-1409 ISLAND 255 Rúe Sebastien Charlety gh@sportweiss.com Sportval, 73490 LAReykjavik RAVOIRE Skidasport, Akeureyri tel. 04 79 72 95 33 fax. 04 79 72 94 68 email: christophe@worden.fr ITÁLIE www.worden.fr Gide Sport / Nicola Defrancesco Via Riccardo Löwy 38035 Moena (TN) GERMANY ITALY Sport Klaus tel. +39 0462Weiss 573386 Kapellenweg 1 e-mail: info@gidesport.it 78052 VS-Obereschach GERMANY tel. +49-7721-74847 fax. +49-7728-1409 gh@sportweiss.com

Sportval, Reykjavik Skidasport, Akureyri

JAPONSKO ITALY Lovett Corporation Gide SportSugano / Nicola Defrancesco 2-22-14 Ichikawa GREENLAND Chiba 272, JAPAN Via Riccardo Löwy Torrak! tel. +81-473-262957 38035 Moena (TN) Saamuap aqq. 10 fax.+39 +81-473-267565 tel. 0462 573386 P.O.Box 38 e-mail: info@lovett-corp.com email: info@gidesport.it 3911 Sisimiut lovett@nifty.com Greenland

JAPAN KANADA Lovett Corporation ICELAND Canadian Wintersports Inc.

2-22-14 Sugano 331 Regina AveIchikawa Sportval, Reykjavik Chiba 272,Bay, JAPAN Thunder Ontario CANADA Skidasport, Akureyri tel. +81-473-262957 P7B 5B7 fax. tel. +81-473-267565 +1807-708-6879 ITALY email: info@lovett-corp.com e-mail: info@canadianwintersports.com www.canadianwintersports.com lovett@nifty.com Gide Sport / Nicola Defrancesco Via Riccardo Löwy

38035 Moena (TN) LATVIA LOTYŠSKO

tel.„Gandrs” +39 0462 573386 SIA birojs SIA „Gandrs” birojs email: info@gidesport.it 28 Kalnciema iela 28 Kalnciema iela Riga 1046, LATVIA Riga 1046, LATVIA tel. +371 67 612624 JAPAN tel. 612624 fax.+371 +3716767 614927 fax. +371gandrs@gandrs.lv 67 614927 Lovett Corporation e-mail: gandrs@gandrs.lv 2-22-14 Sugano Ichikawa www.gandrs.lv www.gandrs.lv Chiba 272, JAPAN tel. +81-473-262957 NĚMECKO fax. +81-473-267565 RUSSIA Sport Klaus Weiss

email: info@lovett-corp.com Kapellenweg ZAO Normark1 lovett@nifty.com 78052 VS-Obereschach 4A/bld.1., Gostinichny proezd Street , GERMANY 127106 Moscow, Russia tel. +49-7721-74847 tel.LATVIA +7 495 775 37 32 fax +49-7728-1409 email: info@normark.ru SIA „Gandrs” birojs e-mail: gh@sportweiss.com www.normark.ru 28 Kalnciema iela Riga 1046, LATVIA

RUSKO tel. +371 67 612624

SWEDEN Backcountry Equipment Ab

ŠVÉDSKO PL 4077

Backcountry Equipment Ab 44794 Vårgårda PL 4077 SLOVAKIA SWEDEN 44794 Vårgårda tel.Davorin +46-332-660250 Active Sports SWEDEN fax. + 46-332-660251 243 tel.Tatranská +46-332-660250 email: info@backcountry.se 059 86 Nová Lesná fax. + 46-332-660251 Slovakia e-mail: info@backcountry.se tel. +421 905 503997 SWITZERLAND email: office@davorin.sk Widmer Sport Import GmbH ŠVÝCARSKO www.davorin.sk Bölstrasse 45 Import GmbH Widmer Sport 8704 HERLIBERG Bölstrasse 45 8704 HERLIBERG tel.SWEDEN +41 (0)79 558 50 50 tel. +41 (0)79 558 50 50 Ab email: info@widmer-sport-import.ch Backcountry Equipment fax. +41 (0)44 799 19 51 PL 4077 e-mail: info@widmer-sport-import.ch 44794 Vårgårda USA SWEDEN FinnSisu tel. +46-332-660250 USA Lauderdale, Minnesota FinnSisu fax. + 46-332-660251 Lauderdale, Minnesota email: info@backcountry.se Nordic Skater Norwich, Vermont Nordic Skater SWITZERLAND Norwich, Vermont Nordic Specialist Widmer Sport Import GmbH Oconomowoc, Nordic Specialist Bölstrasse 45Wisconsin Oconomowoc, Wisconsin 8704 HERLIBERG tel. +41 (0)79 558 50 50 email: info@widmer-sport-import.ch

MANUFACTURING VÝROBA Peltonen Peltonen Ski Oy, Oy USA Ski Viilukatu Viilukatu 11 11 FinnSisu Heinola, FIN-18130 Heinola FIN-18130 Lauderdale, Minnesota FINLAND FINLAND tel. +358-3-876070 tel. +358-3-876070 Nordic Skater factory@peltonenski.fi factory@peltonenski.fi Norwich, Vermont

ZAO Normark fax. +371 67 614927 4A/bld.1., Gostinichny proezd Street, gandrs@gandrs.lv 127106 Moscow, Russia www.gandrs.lv tel. +7 495 775 37 32 e-mail: info@normark.ru www.normark.ru RUSSIA

Nordic Specialist Oconomowoc, Wisconsin

ZAO Normark 4A/bld.1., Gostinichny proezd Street , SLOVENSKO Davorin Sports 127106Active Moscow, Russia Tatranská 243 tel. +7 495 775 37 32 059 86 info@normark.ru Nová Lesná email: Slovakia www.normark.ru tel. +421 905 503997 e-mail: office@davorin.sk www.davorin.sk

Peltonen Ski Oy Viilukatu 11 FIN-18130 Heinola, FINLAND tel. +358-3-876070 factory@peltonenski.fi

www.inasport.cz

MANUFACTURING

MEMBER OF