Page 1

POKLON PROGRAM

SADRŽAJ 1. KALENDARI.....2-25 2. ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI.....26-49 3. KOŽNA GALANTERIJA.....50-75 4. STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE.....76-85 5. PISAĆI PRIBOR.....86-111 6. PROMOTIVNI ARTIKLI.....112-217 7. KALKULATORI, USB MEMORIJA.....218-224

13 14


1

1

KALENDARI...

POKLON PROGRAM 2013 2014

KALENDARI...

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

1

KALENDAR Čarobna Hrvatska

13 listova; dimenzija: 55x43 cm; pasica za dotisak 8 cm; spirala; papir garda gloss 170 g Šifra PJ / Pak Cijena 404996 1 / 1/30 39,00

pasica za dotisak 8 cm

POKLON PROGRAM 13 14

3


1

KALENDARI...

1

KALENDAR Biseri Jadrana

13 listova; dimenzija: 55x43 cm; pasica za dotisak 8 cm; spirala; papir garda gloss 170 g Ĺ ifra PJ / Pak Cijena 404997 1 / 1/30 39,00

pasica za dotisak 8 cm

4

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

1

KALENDAR Nacionalni parkovi i parkovi prirode

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 403219 1 / 1/40

Cijena 17,50

pasica za dotisak 6 cm

POKLON PROGRAM 13 14

5


1

KALENDARI...

1

KALENDAR Dvorci

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 400571 1 / 1/40

Cijena 17,50

pasica za dotisak 6 cm

6

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

1

KALENDAR Priroda

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 401263 1 / 1/40

Cijena 17,50

pasica za dotisak 6 cm

POKLON PROGRAM 13 14

7


1

KALENDARI...

1

KALENDAR Vrtovi

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 400194 1 / 1/40

Cijena 16,50

pasica za dotisak 6 cm

8

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

1

KALENDAR Cvijeće

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Šifra PJ / Pak 404341 1 / 1/40

Cijena 16,50

pasica za dotisak 6 cm

POKLON PROGRAM 13 14

9


1

KALENDARI...

1

KALENDAR Gradovi Hrvatske

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 402230 1 / 1/40

Cijena 17,50

pasica za dotisak 6 cm

10

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

1

KALENDAR Rijeke i jezera

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 403848 1 / 1/40

Cijena 17,50

pasica za dotisak 6 cm

POKLON PROGRAM 13 14

11


1

KALENDARI...

1

KALENDAR More

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 103657 1 / 1/40

Cijena 17,50

pasica za dotisak 6 cm

12

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

1

KALENDAR Masline

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 402657 1 / 1/40

Cijena 17,50

pasica za dotisak 6 cm

POKLON PROGRAM 13 14

13


1

KALENDARI...

1

KALENDAR Vino

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 403864 1 / 1/40

Cijena 17,50

pasica za dotisak 6 cm

14

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

1

KALENDAR Ribarnica

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 01504 1 / 1/30

Cijena 20,90

pasica za dotisak 6 cm

POKLON PROGRAM 13 14

15


1

KALENDARI...

1

KALENDAR Erotika

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 01520 1 / 1/40

Cijena 16,50

pasica za dotisak 6 cm

16

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

1

KALENDAR Auti

13 listova; dimenzija: 48x33 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Ĺ ifra PJ / Pak 402227 1 / 1/40

Cijena 17,50

pasica za dotisak 6 cm

POKLON PROGRAM 13 14

17


1

KALENDARI...

1

KALENDAR Playboy

13 listova; dimenzija: 34x48 cm; pasica za dotisak 6 cm; spirala Šifra Boja PJ / Pak 403932 1 / 1/10

3 Cijena 39,00

KALENDAR Europa

13 listova; zaklopljeni format; dimenzija: 33x24,5 cm; pasica za dotisak 7 cm; spirala Šifra PJ / Pak Cijena 405001 1 / 1/50 24,90

pasica za dotisak 7 cm pasica za dotisak 6 cm

2

4

KALENDAR Uspjeh

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 7 cm; spirala Šifra PJ / Pak 405000 1 / 25

Cijena 27,90

KALENDAR Orhideje

13 listova; zaklopljeni format; dimenzija: 33x24,5 cm; pasica za dotisak 7 cm; spirala Šifra PJ / Pak Cijena 404999 1 / 1/50 24,90

pasica za dotisak 7 cm pasica za dotisak 7 cm

18

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

KALENDAR Ljekovito bilje

12 listova; s rotacijskim krugom; dimenzija: 33x48,5 cm; pasica za dotisak 7 cm; spirala Šifra PJ / Pak Cijena 01532 1 / 1/25 35,00

3

2

KALENDAR Gljive

pasica za dotisak 7 cm

POKLON PROGRAM 13 14

KALENDAR Moja ravnica

s rotacijskim krugom; dimenzija: 33x48,5 cm; pasica za dotisak 7 cm; spirala Šifra PJ / Pak Cijena 405003 1 / 1/25 35,00

pasica za dotisak 7 cm

s rotacijskim krugom; dimenzija: 33x48,5 cm; pasica za dotisak 7 cm; spirala Šifra PJ / Pak Cijena 405002 1 / 1/25 35,00

1

pasica za dotisak 7 cm

4

KALENDAR Hrvatska-kolaži

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 7 cm; spirala Šifra PJ / Pak 405004 1 / 1/25

Cijena 32,50

pasica za dotisak 7 cm

19


1

KALENDARI...

1

3

KALENDAR ZIDNI TJEDNI COLOR

Šifra

Dimenzija / opis

PJ / Pak

Cijena

403859

32x30 cm / pasica za dotisak 6 cm; sa spiralom; 53 lista

1 / 1/30

45,00

KALENDAR Čari prirode

uski okomiti; 13 listova; dimenzija: 16,5x48,5 cm; pasica za dotisak 5,5 cm; spirala Šifra PJ / Pak Cijena 403860 1 / 1/50 16,30

pasica za dotisak 6 cm

2

4

KALENDAR Zagreb

13 listova; dimenzija: 33x48 cm; pasica za dotisak 7 cm; spirala Šifra PJ / Pak 400617 1 / 1/25

Cijena 28,50

KALENDAR Cvijeće

uski okomiti; 13 listova; dimenzija: 11x48 cm; pasica 5,5 cm; spirala; kalendarij imena Šifra PJ / Pak Cijena 01553 1 / 1/50 13,40

pasica za dotisak 7 cm

20

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1 Šifra

Dimenzija / opis

402702

21x30 cm / zaglavlje: 21x15 cm; klaman; pokazivač folija

PJ / Pak

glava za dotisak 21x15 cm

2

3

KALENDAR ZIDNI TRODIJELNI MALI

1 / 1/50

Cijena 5,60

KALENDAR ZIDNI TRODIJELNI

Šifra

Dimenzija / opis

PJ / Pak

Cijena

10363

29,2x39,3 cm / glava za dotisak: 29,2x21 1 / 1/50 cm; sa spiralom; pokazivač trn

6,95

glava za dotisak 29,2x21 cm

glava za dotisak 21x15 cm

4

KALENDAR ZIDNI TRODIJELNI

Šifra

Dimenzija / opis

1530

29,5x45 cm / zaglavlje: 29,5x21 cm; pokazivač folija

PJ / Pak 1 / 1/50

1

Cijena 6,40

KALENDAR ZIDNI TRODIJELNI

Šifra

Dimenzija / opis

PJ / Pak

Cijena

10364

29,2x39,3 cm / pasica za dotisak: 7 cm; sa slikom i spiralom; pokazivač trn

1 / 1/50

7,25

glava za dotisak 29,5x21 cm

pasica za dotisak 7 cm

POKLON PROGRAM 13 14

21


1

KALENDARI...

1

3

KALENDAR ZIDNI ČETVERODIJELNI

dimenzija: 32x98 cm; glava za dotisak 32x20 cm; pokazivač klizni; sa spiralom Šifra PJ / Pak Cijena 403863 1 / 1/50 17,15

KALENDAR ZIDNI JEDNOLISNI

dimenzija: 48x68 cm; s letvicama Šifra 405008

PJ / Pak 1 / 1/25

Cijena 9,90

glava za dotisak 32x20 cm

2

KALENDAR ZIDNI TRODIJELNI

Šifra

Dimenzija / opis

402679

25x53 cm / glava za dotisak: 25x17 cm; sa 3 spirale; plava pokazivač trn

glava za dotisak 25x17 cm

22

Boja

PJ / Pak

Cijena

1 / 1/50

13,95

4

KALENDAR STOLNI Zeleno-plava Hrvatska

13 listova; dimenzija: 17x14 cm; pasica za dotisak 3 cm; spirala; s kuvertom Šifra PJ / Pak Cijena 403234 1 / 1/100 12,50

glava za dotisak 25x17 cm

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

1

KALENDAR STOLNI MALI OBOSTRANI

13 listova; dimenzija: 20,5x10,5 cm; pasica za dotisak 3 cm; spirala; s kuvertom Šifra PJ / Pak Cijena 403292 1 / 100 9,50

POKLON PROGRAM 13 14

23


1

KALENDARI...

1

3

KALENDAR STOLNI - ČESTITKA

dimenzija: 21x10 cm; s kuvertom Šifra 6065

PJ / Pak 1 / 50

Cijena 7,95

Šifra 7049 400838 7047 7048

4 2

KALENDAR STOLNI POMIČNI

dimenzija: 13x17,5 cm Šifra 400592

24

Boja metalik siva

PJ / Pak 1 / 1/100

Cijena 16,90

KALENDAR STOLNI ŽIČANI Blok dnevni dnevni tjedni tjedni

Boja crna srebrna crna srebrna

PJ / Pak 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20

Cijena 55,50 55,50 39,50 39,50

ULOŽAK ZA STOLNI KALENDAR

Šifra

Opis

PJ / Pak

Cijena

0134255

dnevni sa satnicom; standardne rupe od 7 cm

1 / 1/50

29,90

0134351

posebne rupe od 4,5 cm; tjedan na jednom listu,drugi bilješke

1 / 1/200

9,10

013215 013435

spiralni uvez tjedni; standardne rupe od 7 cm

1 / 1/200 1 / 1/200

9,10 9,10

POKLON PROGRAM 13 14


KALENDARI...

1

3

ULOŽAK ZA STOLNI KALENDAR

za plexi postolje; tjedan na dvije stranice; standardne rupe od 7 cm; bež papir Šifra PJ / Pak Cijena 201257 1 / 1/10/200 9,10

2

1

ULOŽAK ZA STOLNI KALENDAR

za drveno postolje; tjedan na dvije stranice; rupe od 9,5 cm Šifra PJ / Pak 403520 1 / 1/10/200

Cijena 14,00

KALENDAR STOLNI TJEDNI

na plexi postolju; s rupama za 3 olovke Šifra 404342

PJ / Pak 1 / 1/52

Cijena 33,50

4

KALENDAR STOLNI TJEDNI

na drvenom postolju; sa držačem za olovku Šifra 400713

POKLON PROGRAM 13 14

PJ / Pak 1/1

Cijena 173,00

25


2

2

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

POKLON PROGRAM 2013 2014

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

2

404854

ROKOVNIK India

knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m ; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Format: A4 404854 989 crvena 1 / 30 404851 986 smeđa 1 / 30 404852 987 cyan plava 1 / 30 404853 988 boja pijeska 1 / 30 404850 985 lila 1 / 30 404855 992 tamnoplava 1 / 30 404856 993 crna 1 / 30 Format: A5 404877 989 crvena 1 / 40 404876 986 smeđa 1 / 40 404881 988 boja pijeska 1 / 40 404880 985 lila 1 / 40 404878 992 tamnoplava 1 / 40 404879 993 crna 1 / 40 2

404851

404852

404853

Cijena 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 22,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80 18,80

404850

404877

404876

404880

POKLON PROGRAM 13 14

404855

404856

404881

404878

404879

27


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

3

ROKOVNIK Madeira

knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m ; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Format: A4 404858 271 tamnosmeđa 1 / 30 404857 273 natur 1 / 30 Format: A5 404874 273 natur 1 / 40 2

Cijena 22,80 22,80

ROKOVNIK Normandie

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404859 855 plava 1 / 30 404860 852 boja pijeska 1 / 30 404861 850 boja zemlje 1 / 30

18,80

Cijena 23,80 23,80 23,80

404859

404858 404860 404857 404874

404861

2

4

ROKOVNIK Wall

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 403106 358 narančasta 1 / 30 403103 359 kivi zelena 1 / 30 403104 361 crvena 1 / 30

403106

Cijena 23,80 23,80 23,80

ROKOVNIK Matra

knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Format: A4 6200 036 crna 1 / 30 6201 564 plava 1 / 30 Format: A5 6001 036 crna 1 / 40 6000 564 plava 1 / 40

Cijena 23,80 23,80 18,80 18,80

6200 6001 403103

6201 6000 403104

28

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

2

401724

ROKOVNIK Columbia

knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m ; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Format: A4 401724 335 bordo 1 / 30 403636 320 zelena 1 / 30 403093 317 zagrebačko plava 1 / 30 404862 344 siva 1 / 30 Format: A5 403094 317 zagrebačko plava 1 / 40 401739 335 bordo 1 / 40 404875 344 siva 1 / 40 2

403636

2

403093 403094

Cijena 23,80 23,80 23,80 23,80 401739 18,80 18,80 18,80

404862 404875

404864

ROKOVNIK Arizona

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404864 390 plava 1 / 30 404863 335 crvena 1 / 30 404865 375 boja leda 1 / 30 404866 377 siva 1 / 30 404867 332 tamnosmeđa 1 / 30

404863

404865

404866

404867

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena 32,90 32,90 32,90 32,90 32,90

29


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

3

ROKOVNIK Vega

knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m ; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Format: A4 6901 730 metalik srebrna 1 / 30 6902 733 metalik plava 1 / 30 Format: A5 400185 730 metalik srebrna 1 / 40 2

Cijena 23,80 23,80

ROKOVNIK Ascot

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 403650 674 tamnoplava 1 / 30 404871 676 bordo 1 / 30 404870 677 narančasta 1 / 30

Cijena 32,90 32,90 32,90

18,80 403650

6901 400185

404871

6902 404870

2

4

ROKOVNIK Elba

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m ; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404868 169 smeđa 1 / 30 404869 170 bež 1 / 30 2

Cijena 32,90 32,90

ROKOVNIK Nebraska

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404872 255 boja konjaka 1 / 30 404873 275 tamnosmeđa 1 / 30

404868

404872

404869

30

Cijena 32,90 32,90

404873

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

2

403654

ROKOVNIK Portorico

s gumicom; format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m ; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 404895 492 siva/plava 1 / 30 41,50 403654 929 bež 1 / 30 41,50 2

404895

2

3

ROKOVNIK Flash

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m ; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404893 156 plava/zelena/pink 1 / 30 2

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena 41,50

ROKOVNIK Mail

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404894 388 crna/crvena 1 / 30

Cijena 41,50

31


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

3

ROKOVNIK SA OLOVKOM Richmond

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m ; bijeli papir; s olovkom na prednjoj korici Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 404896 332 smeđa 1 / 30 58,00 2

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404300 331 svijetlosmeđa 1 / 30

4

2

ROKOVNIK New York

format: A4; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404897 736 smeđa 1 / 30

Cijena 84,00

ROKOVNIK Sail Cijena 41,50

ROKOVNIK Jeans

format: A6; dimenzija: 120x165 mm; knjižni blok: 256 stranica (sa adresarom); 70 g/ m2; bijeli papir Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 404888 761 plava 1 / 48 24,20 404887 760 crvena 1 / 48 24,20 404889 764 siva 1 / 48 24,20

404888

404887

404889

32

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

3

ROKOVNIK India

format: B5; knjižni blok: 352 stranice (sa adresarom); 70 g/m ; bijeli papir; dnevni (jedan dan po stranici) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 404885 993 crna 1 / 24 25,90 404886 992 plava 1 / 24 25,90 2

ROKOVNIK Arizona

format: B5; knjižni blok: 352 stranice (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir; dnevni (jedan dan po stranici) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 404884 387 smeđa 1 / 24 31,00 404883 390 plava 1 / 24 31,00

404885

404884

404886

2

2

ROKOVNIK Columbia

format: B5; knjižni blok: 352 stranice (sa adresarom); 70 g/m2; bijeli papir; dnevni (jedan dan po stranici) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 404882 335 bordo 1 / 24 25,90

404883

4

PLANER STOLNI TJEDNI Matra

dimenzija: 298x105 mm Šifra Oznaka 403658 036 403659 564

Boja crna plava

PJ / Pak 1 / 50 1 / 50

Cijena 24,50 24,50

403658

403659

POKLON PROGRAM 13 14

33


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

4

PLANER STOLNI TJEDNI Vega

dimenzija: 298x105 mm Šifra Oznaka 401198 730

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 50

Cijena 24,50

PLANER DŽEPNI India

dimenzija: 80x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; sa adresarom Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404891 989 crvena 1 / 240

5

Cijena 15,90

PLANER DŽEPNI India

dimenzija: 80x150 mm; položeni; jedan tjedan na dvije stranice; sa adresarom Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 404890 992 plava 1 / 240 15,90 404892 404890

2

PLANER STOLNI TJEDNI Dataline

dimenzija: 297x100 mm; plastificirani; tekst na: engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom Šifra Boja PJ / Pak 300198 plava 1/5

Cijena 24,90

6

PLANER TERMINER Vega

dimenzija: 90x160 mm Šifra Opis

3

PJ / Pak

Cijena

6060

dvodijelni; sadrži: terminski kalendar i adresar; boje: sortirano plava, crvena i siva

1 / 200

18,90

60603

trodijelni; sadrži: terminski kalendar, blok i adresar; sortirano boje: plava, crvena i siva

1 / 100

21,90

PLANER DŽEPNI Nebraska

dimenzija: 80x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; sa adresarom Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404892 275 tamnosmeđa 1 / 200

34

Boja

Cijena 17,90

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

PLANER TERMINER Emotion

dimenzija: 87x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; tekst na 5 jezika + hrvatski jezik Šifra Boja PJ / Pak Cijena 303664 drap 1/5 32,00 302577 plava 1/5 32,00

2

PLANER TERMINER Flowers

dimenzija: 87x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; tekst na 5 jezika + hrvatski jezik Šifra Boja PJ / Pak Cijena 302369 bež 1/5 32,00 303666 pink 1/5 32,00

3

PLANER TERMINER Cava

dimenzija: 87x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; tekst na 5 jezika + hrvatski jezik Šifra Boja PJ / Pak Cijena 302581 crvena 1 / 1/5 32,00 303822 smeđa 1 / 1/5 32,00

POKLON PROGRAM 13 14

4

2

PLANER TERMINER Torino

dimenzija: 87x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; tekst na 5 jezika + hrvatski jezik Šifra Tisak Boja PJ / Pak Cijena 304866 čipka crvena 1 / 1/5 32,00 304867 sova zelena 1 / 1/5 32,00

5

PLANER TERMINER Corolla

dimenzija: 87x150 mm; tisak: sova; jedan tjedan na dvije stranice; tekst na 5 jezika + hrvatski jezik Šifra Boja PJ / Pak Cijena 304870 tirkizna 1 / 1/5 32,00

6

PLANER TERMINER Butterfly

dimenzija: 87x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; tekst na 5 jezika + hrvatski jezik Šifra Boja PJ / Pak Cijena 303722 lila 1/5 32,00 303802 pink 1/1 32,00

35


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

PLANER TERMINER Bazar

dimenzija: 87x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; tekst na 5 jezika + hrvatski jezik Šifra Boja PJ / Pak Cijena 303670 ljubičasta 1 / 5 32,00 303668 pink 1/5 32,00 303669 plava 1/5 32,00

3

PLANER TERMINER Relief

dimenzija: 87x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; tekst na 5 jezika + hrvatski jezik Šifra Boja PJ / Pak Cijena 301972 lila 1/5 32,00

4

ORGANIZER DŽEPNI

format: A6; ima: planer (jedan tjedan na dvije stranice, spiralni uvez), adresar (index A-Z), 6 džepića za kartice, mjesto za jednu olovku; zatvaranje na magnet Šifra Boja PJ / Pak Cijena 304249 crna 1 / 1/2 69,75

2

PLANER TERMINER Retino

dimenzija: 87x150 mm; jedan tjedan na dvije stranice; tekst na 5 jezika + hrvatski jezik Šifra Boja PJ / Pak Cijena 303850 tamnoroza 1 / 1 32,00

5

PLANER DŽEPNI - HARMONIKA

kožni; dimenzija: 80x150 mm; 4 džepića; 4 džepića za kartice; ima adresar (plastificiran index A-Z) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 304250 746 crna 1 / 1/10

36

Cijena 289,00

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

4

ADRESAR TELEFONSKI Matra

dimenzija: 70x131 mm; 64 stranice; plastificiran index (A-Z) * do isteka zaliha Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena *01426 564 plava 1 / 16/384 11,80

2

dimenzija: 70x131 mm; 64 stranice; plastificiran index (A-Z) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 402678 730 srebrna 1 / 16/384

3

Cijena 11,80

ADRESAR TELEFONSKI India

dimenzija: 70x131 mm; 64 stranice; plastificiran index (A-Z) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404837 985 lila 1 / 260 404836 988 bež 1 / 260 404835 993 crna 1 / 260

POKLON PROGRAM 13 14

ADRESAR TELEFONSKI Arizona

dimenzija: 90x170 mm; 128 stranica; plastificiran index (A-Ž) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404840 364 crvena 1 / 260 404838 367 plava 1 / 260 404839 368 svijetlosmeđa 1 / 260

6 Cijena 11,80 11,80 11,80

ADRESAR TELEFONSKI Atlanta

dimenzija: 90x170 mm; 128 stranica; plastificiran index (A-Ž) * do isteka zaliha Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena *403662 184 plava 1 / 9/180 15,20 *403661 185 crvena 1 / 9/180 15,20

5

ADRESAR TELEFONSKI Vega

2

Cijena 15,20 15,20 15,20

ADRESAR TELEFONSKI Net

dimenzija: 145x205 mm; 100 stranica; plastificiran index (A-Z) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404372 874 plava 1 / 260

Cijena 29,00

37


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

3

ADRESAR TELEFONSKI Carbonio

dimenzija: 145x205 mm; 100 stranica; plastificiran index (A-Z) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404841 518 crvena 1 / 260 404842 521 crna 1 / 260

Cijena 29,00 29,00

ADRESAR TELEFONSKI DŽEPNI

dimenzija: 100x70 mm; 38 stranica; indeks (A-Ž); sa kalendarom; boje: plava i siva Šifra Boja PJ / Pak Cijena 6010 sortirano 1 / 10 10,20

4

ADRESAR TELEFONSKI

dimenzija: 85x125 mm; 72 lista; plastificiran indeks (A-Z); PP; s gumicom (u boji adresara) i spiralom; 5 boja: crvena, narančasta, plava, zelena i žuta Šifra Boja PJ / Pak Cijena 300018 sortirano 1/5 17,90

2

ADRESAR TELEFONSKI Portorico

dimenzija: 145x205 mm; 100 stranica; plastificiran index (A-Z) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 404843 481 plava 1 / 260 405006 929 bež 1 / 260

Cijena 34,00 34,00

405006

5

ADRESAR TELEFONSKI

dimenzija: 115x155 mm; 72 lista; sa spiralom; indeks na PP pregradama (A-Z); kopča; boje: ljubičasta, roza i siva Šifra Boja PJ / Pak Cijena 303435 sortirano 1/6 46,90

404843

38

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

ADRESAR TELEFONSKI Floral

dimenzija: 135x135 mm; 64 lista; plastificiran indeks (A-Z); 3 boje: siva, smeđa i tamnoroza Šifra Boja PJ / Pak Cijena 303927 sortirano 1 / 1/6 59,50

2

4

2

ADRESAR TELEFONSKI Urban mix

dimenzija: 120x148 mm; sa spiralom; 80 listova; 90 g/m2; plastificiran indeks (A-Z); PP korice; plastični džepići za vizitke; boje: ljubičasta, plava, rubin crvena i zelena Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802111 sortirano 1 / 10/40 40,60

ADRESAR TELEFONSKI

format: A5; 72 lista; 80 g/m2; plastificiran index (A-Z); sa spiralom; PP korice; 2 džepića za vizitke; dobiju se naljepnice za ispravljanje krivo unešenih podataka Šifra PJ / Pak Cijena 802116 1 / 5/20 91,93

5

TEKA TVRDI UVEZ

dimenzija: 90x140 mm; crte; 96 listova; 90 g/m2; s gumicom i vrpcom kao označivačem; proširivi džep na zadnjoj korici; boje: bež, lila i dvije nijanse roze Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802073 sortirano 1 / 5/40 48,95

3

ADRESAR TELEFONSKI Essentials

format: A5; 72 lista; 90 g/m2; plastificiran index (A-Z); sa spiralom; tvrdi uvez; plastični džepići za vizitke; boje: crvena, siva, tamnoplava i zelena Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802110 sortirano 1 / 5/20 71,37

POKLON PROGRAM 13 14

39


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

NOTES Lanybook®

format: A6; dimenzija: 90x140 mm; crte; 192 stranice; 80 g/m2 FSC papir; tvrde korice sa zaobljenim rubovima; s gumicom; džep na zadnjoj korici; mjesto za 1 olovku Šifra Kolekcija Motiv Boja PJ / Pak 404466 The One crna 1/1 404487 The One plava 1/1 404467 The One II ljubičasta 1/1 404489 The One White bijela 1/1 404407 The One White bijela 1/1 404411 Infinity Squared ljubičasta 1/1 404561 Letters in Love crvena/plava 1/1 404409 Sparkling Flowers cvijet crna/crvena 1/1 404492 Tulip Mania ljubičasta 1/1 404494 Oriental Dream bež/zlatna 1/1 404412 Innocent Passion cvijet utisnuti siva 1/1 404551 Innocent Passion cvijet utisnuti zelena 1/1 404496 Innocent Passion White cvijet utisnuti bijela 1/1 404468 Delicate Desire utisnuti motiv crna 1/1 404469 Delicate Desire utisnuti motiv ljubičasta 1/1 404497 Dreamy Moments plava/crvena 1/1 404499 Bloomy Rose cvijet plava 1/1 404470 Bloomy Rose cvijet bež 1/1 404498 Bloomy Rose cvijet crvena 1/1 404471 Bloomy Rose cvijet bijela 1/1 404473 Butterfly Spirit bež 1/1 404472 Butterfly Spirit pink 1/1

40

Cijena 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

2

NOTES Lanybook®

format: A6; dimenzija: 90x140 mm; crte; 192 stranice; 80 g/m2 FSC papir; tvrde korice sa zaobljenim rubovima; s gumicom; džep na zadnjoj korici; mjesto za 1 olovku Šifra Kolekcija Motiv / opis Boja PJ / Pak 404476 Lovestruck srce crna 1/1 404414 Lovestruck srce lila 1/1 404504 Lovestruck srce roza 1/1 404419 Yacht Club plava 1/1 404465 Yacht Club bijela 1/1 404418 Million Heartbeats roza 1/1 404475 Romantic Flowers cvijet bijela 1/1 404501 Romantic Flowers cvijet tirkizna 1/1 404415 Romantic Flowers cvijet tamnoplava 1 / 1 404503 Flowers Beauty cvijet plava 1/1 404553 4 Sexy Notes Only ogledalo plava 1/1 404417 Snake Charmer ogledalo siva/crna 1 / 1 404506 Ultimate Spirit ogledalo bež 1/1 404423 Ultimate Spirit ogledalo žuta 1/1 404511 Wild Cat leopardov uzorak / ogledalo lila/crna 1/1 404464 Wild Cat leopardov uzorak / ogledalo smeđa/crna 1 / 1 404512 Phenomenal Fluffy ogledalo lila/plava 1 / 1 404635 DS Tucson usb 4 Gb crna 1/1 404421 Sparkling Secrets usb 4 Gb bijela 1/1 404514 Limited Edition usb 4 Gb crna 1/1 404516 Limited Edition usb 4 Gb ljubičasta 1 / 1

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena 104,00 104,00 104,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 212,00 302,00 302,00 302,00

41


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

NOTES Lanybook®

format: A6; dimenzija: 90x140 mm; karo; 192 stranice; 80 g/m2 FSC papir; tvrde korice sa zaobljenim rubovima; s gumicom; džep na zadnjoj korici; mjesto za 1 olovku Šifra Kolekcija Motiv / opis Boja PJ / Pak Cijena 404488 The One crna 1/1 85,00 404490 Infinity Squared plava/pink 1 / 1 85,00 404410 Infinity Squared crna/bijela 1 / 1 85,00 404491 Letters in Love crna/bijela 1 / 1 85,00 404550 Oceanic Reflections crna 1/1 85,00 404562 Night Light crna 1/1 85,00 404495 Oriental Dream bež/zlatna 1 / 1 104,00 404552 Dreamy Moments bijela/plava 1 / 1 104,00 404634 Bloomy Rose cvijet bež 1/1 104,00 404500 Bloomy Rose cvijet bijela 1/1 104,00 404638 Butterfly Spirit bež 1/1 104,00 404564 Lovestruck srce crna 1/1 104,00 404413 Lovestruck srce roza 1/1 104,00 404522 Million Heartbeats bijela 1/1 119,00 404644 Million Heartbeats roza 1/1 119,00 404502 Romantic Flowers cvijet plava 1/1 119,00 404563 Flowers Beauty cvijet zelena 1/1 119,00 404416 Flowers Beauty cvijet plava 1/1 119,00 404505 4 Sexy Notes Only ogledalo zelena 1/1 119,00 404509 Snake Charmer ogledalo žuta/crna 1 / 1 119,00 404507 Ultimate Spirit ogledalo žuta 1/1 164,00 404510 Wild Cat leopardov uzorak / ogledalo smeđa/crna 1 / 1 164,00

42

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

2

NOTES Lanybook®

192 stranice; 80 g/m2 FSC papir; tvrde korice sa zaobljenim rubovima; s gumicom; džep na zadnjoj korici; mjesto za 1 olovku * do isteka zaliha Šifra Kolekcija Motiv / opis Linijatura Boja PJ / Pak Cijena format: A6; dimenzija 90x140 mm 404513 Phenomenal Fluffy cvijet / ogledalo karo bijela 1/1 164,00 404422 Phenomenal Fluffy cvijet / ogledalo karo crna 1/1 164,00 404640 DS Tucson usb 4 Gb karo crna 1/1 212,00 404515 Limited Edition usb 4 Gb karo bijela 1/1 302,00 404517 Limited Edition usb 4 Gb karo crna 1/1 302,00 404408 The One Matra čista roza 1/1 85,00 404420 Wild Cat leopardov uzorak / ogledalo čista smeđa/crna 1 / 1 164,00 format : A5; dimenzija 140x210 mm 404474 The One Matra crte pink 1/1 85,00 404519 The One crte crna 1/1 109,00 404518 The One crte crna 1/1 109,00 404520 Night Light crte crna 1/1 109,00 404521 Oceanic Reflections crte crna 1/1 109,00 404537 Urban Hero tenisice crte crna 1/1 125,00 404539 Urban Hero auto crte crna 1/1 125,00 404637 Oriental Dream crte bež/zlatna 1 / 1 125,00 404477 Bloomy Rose cvijet crte bež 1/1 125,00 404478 Bloomy Rose cvijet crte bijela 1/1 125,00 404540 Lovely Butterfly cvijet crte bijela 1/1 125,00 *404527 Lovestruck srce / ogledalo crte roza 1/1 125,00 404481 Yacht Club crte bijela 1/1 139,00 404479 Million Heartbeats crte roza 1/1 139,00 404525 Romantic Flowers cvijet crte tirkizna 1/1 139,00 404480 Romantic Flowers cvijet crte bijela 1/1 139,00

POKLON PROGRAM 13 14

43


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

NOTES Lanybook®

format: A5; dimenzija: 140x210 mm; 192 stranice; 80 g/m2 FSC papir; tvrde korice sa zaobljenim rubovima; s gumicom; džep na zadnjoj korici; mjesto za 1 olovku Šifra Kolekcija Motiv / opis Linijatura Boja PJ / Pak Cijena 404482 Yacht Club crte plava 1/1 139,00 404529 Snake Charmer ogledalo crte siva/crna 1 / 1 139,00 404555 Ultimate Spirit ogledalo crte bež 1/1 179,00 404486 Wild Cat leopardov uzorak / ogledalo crte smeđa/crna 1 / 1 179,00 404533 Phenomenal Fluffy cvijet / ogledalo crte bijela 1/1 179,00 404639 DS Tucson usb 4 Gb crte crna 1/1 254,00 404430 Sparkling Secrets usb 4 Gb crte crna 1/1 308,00 404483 Limited Edition usb 4 Gb crte crna 1/1 319,00 404484 Limited Edition usb 4 Gb crte bijela 1/1 319,00 404536 Limited Edition usb 4 Gb crte crna 1/1 319,00 404429 The One II karo svijetloplava 1 / 1 109,00 404558 DS Glamorous Beauty utisnuti motiv / ogledalo karo bež 1/1 125,00 404523 Innocent Passion karo tirkizna 1/1 125,00 404641 Innocent Passion White cvijet utisnuti karo bijela 1/1 125,00 404524 Bloomy Rose cvijet karo crvena 1/1 125,00 404554 Bloomy Rose cvijet karo plava 1/1 125,00 404541 Lovely Butterfly cvijet karo siva 1/1 125,00 404542 Baby Bird ptičica karo bež 1/1 125,00 404528 Lovestruck srce karo crna 1/1 125,00

44

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

2

NOTES Lanybook®

192 stranice; 80 g/m2 FSC papir; tvrde korice sa zaobljenim rubovima; s gumicom; džep na zadnjoj korici; mjesto za 1 olovku Šifra Kolekcija Motiv / opis Linijatura Boja PJ / Pak Cijena format: A5; dimenzija: 140x210 mm 404426 Oriental Dream karo bež/zlatna 1 / 1 125,00 404424 Yacht Club karo bijela 1/1 139,00 404427 Romantic Flowers cvijet karo plava 1/1 139,00 404526 Romantic Flowers cvijet karo tamnoplava 1 / 1 139,00 404530 Snake Charmer ogledalo karo žuta/crna 1 / 1 139,00 404556 Ultimate Spirit ogledalo karo žuta 1/1 179,00 404532 Wild Cat leopardov uzorak / ogledalo karo lila/crna 1/1 179,00 404531 Wild Cat leopardov uzorak / ogledalo karo smeđa/crna 1 / 1 179,00 404557 Phenomenal Fluffy cvijet / ogledalo karo plava 1/1 179,00 404428 DS Tucson usb 4 Gb karo crna 1/1 254,00 404642 Limited Edition usb 4 Gb karo crna 1/1 319,00 404535 Limited Edition usb 4 Gb karo bijela 1/1 319,00 404538 Urban Hero taxi čista plava 1/1 125,00 404425 Bloomy Rose cvijet čista bijela 1/1 125,00 format: B5; dimenzija: 170x240 mm 404636 Infinity Squared crte crna/bijela 1 / 1 119,00 404548 Idea Factory crte crna 1/1 139,00 404565 DS Tucson usb 4 Gb crte crna 1/1 272,00 404568 DS Tucson usb 4 Gb karo bijela 1/1 272,00

POKLON PROGRAM 13 14

45


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

4

KUTIJA POKLON

s vrpcom Šifra 404573 404574

Dimenzija 19,5x14x4 cm 23,9x17x4 cm

PJ / Pak 1 / 20 1 / 20

Cijena 13,80 23,80

format: A4+; karo; 80 listova; 90 g/m2; spirala gore; s 4 rupe; boje: bordo, tamno plava, siva i zelena Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802079 sortirano 1 / 5/20 48,75

5 2

BLOK KOLEGIJ Beauty

90 listova; 90 g/m2; sa perforiranim označivačem za knjige koje je ujedno i ravnalo Šifra Format / opis Boja PJ / Pak Cijena

BLOK ZA BILJEŠKE

80 listova; 80 g/m2; bijeli listovi; klaman gore; s naslovnicom Šifra Format / opis Boja PJ / Pak 802112 105x148 mm / karo narančasta 1 / 10/40 802113 A5 / karo narančasta 1 / 5/40

802061

sortirano

1 / 5/20

31,83

Cijena 10,25 14,84

A5 / crte; boje: azurno plava, bež, lila i 3 nijanse roze

802060

A5 / karo; boje: azurno plava, bež, lila i 3 nijanse roze

sortirano

1 / 5/20

31,83

802063

A4 / crte; boje: azurno plava, bež, lila, ljubičasta, 3 nijanse roze i zelena

sortirano

1 / 5/20

48,17

802062

A4 / karo; boje: azurno plava, bež, lila, ljubičasta, 3 nijanse roze i zelena

sortirano

1 / 5/20

48,17

802115

210x315 mm / crte; s 4 rupe i mikro perforacijom

narančasta 1 / 5/20

28,92

802114

A4 / karo

narančasta 1 / 5/20

27,03

3

BLOK ZA BILJEŠKE Essentials

BLOK ZA BILJEŠKE

format: A4+; crte; 80 listova; 80 g/m2; žuti listovi; klaman gore; s 4 rupe i mikro perforacijom; s naslovnicom Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802052 sortirano 1 / 5/20 37,86

2

46

3

POKLON PROGRAM 13 14


ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

BLOK KOLEGIJ Urban Mix

90 listova; 90 g/m ; sa perforiranim označivačem za knjige koje je ujedno i ravnalo; PP korice; boje: bordo, ljubičasta, plava, siva i zelena Šifra Format / opis Boja PJ / Pak Cijena 802068 A5 / crte sortirano 1 / 5/20 38,70 802067 A5 / karo sortirano 1 / 5/20 38,70 802066 A4 / crte sortirano 1 / 5/20 56,93 2

2

3

2

BLOK KOLEGIJ My Colours

dimenzija: 90x140 mm; karo; 90 listova; 90 g/m2; PP korice; boje: rubin crvena, narančasta, indigo plava i svijetlo zelena Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802105 sortirano 1 / 10/40 21,33

BLOK KOLEGIJ European Book 1

dimenzija: 230x297 mm; karo; 80 listova s rubovima u boji korice; 90 g/m2; s 4 rupe i mikro perforacijom; 1 lako pomična PP pregrada; PP korice; boje: narančasta, plava, roza i zelena Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802082 sortirano 1 / 5/20 77,67

POKLON PROGRAM 13 14

4

BLOK KOLEGIJ Essentials

format: A4+; 90 listova; 90 g/m2; s 4 rupe i mikro perforacijom; sa perforiranim označivačem za knjige koje je ujedno i ravnalo; boje: ljubičasta, tamno plava, siva i zelena Šifra Opis Boja PJ / Pak Cijena 802100 crte sortirano 1 / 5/20 52,96 802099 karo sortirano 1 / 5/20 52,96

47


2 1

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

3

BLOK KOLEGIJ Essentials

format: A4+; karo; 120 listova s rubovima u 4 boje; 90 g/m ; s 4 rupe i mikro perforacijom; 3 lako pomične PP pregrade; tvrde korice; džep s unutrašnje strane prednje korice; boje: bordo, tamno plava, siva i svijetlo zelena Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802069 sortirano 1 / 5/15 100,23 2

BLOK ZA BILJEŠKE

format: A4+; karo; tvrde korice; 80 listova; s 4 rupe i perforacijom Šifra PJ / Pak 802535 1 / 5/20

4

BLOK KOLEGIJ Filing book

format: A4+; 100 listova s rubovima u 4 boje; 80 g/m2; s 4 rupe i mikro perforacijom; 3 lako pomične PP pregrade; tvrde korice Šifra Opis Boja PJ / Pak 802096 crte sortirano 1 / 5/20 802095 karo sortirano 1 / 5/20

2

Cijena 62,24

Cijena 94,00 94,00

BLOK KOLEGIJ

format: A5+; 80 listova; 80 g/m2; s 12 rupa i mikro perforacijom; tvrde korice Šifra Opis Boja PJ / Pak Cijena 802092 crte sortirano 1 / 5/40 33,90 802091 karo sortirano 1 / 5/40 33,90

5

BLOK KOLEGIJ Active book

format: A4+; 80 listova; 80 g/m2; s 4 rupe i mikro perforacijom; 1 lako pomična PP pregrada; PP korice; džep s unutrašnje strane Šifra Opis Boja PJ / Pak Cijena 802094 crte sortirano 1 / 5/20 70,93 802093 karo sortirano 1 / 5/20 70,93

48

POKLON PROGRAM 13 14


2

ROKOVNICI, ADRESARI I PLANERI...

1

3

BLOK KOLEGIJ Organiser book

dimenzija: 245x310 mm; karo; 80 listova; 90 g/m ; PP; s 4 rupe i mikro perforacijom; 6 PP pregrada; PP korice; 3 klape i gumice na rubovima za odlaganje i sugurnost spisa; bočna klapa može služiti kao označivač; boje: crna/narančasta, crna/plava, crna/siv Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802085 sortirano 1 / 5/10 94,00 2

NOTES

crte; 80 listova; 90 g/m2; šamoa * do isteka zaliha Šifra

PJ / Pak

Cijena

format: A5; džep na zadnjoj korici; tvrde korice sa zaobljenim rubovima *402392 *402393

1 / 10 1 / 10

30,50 30,50

format: A5; s magnetom; džep na zadnjoj korici; tvrde korice *402428

1 / 10

38,50

1 / 10 1 / 10 1 / 10

20,50 20,50 20,50

format: B7; tvrde korice sa zaobljenim rubovima 402448 *402897 403606

402392

402428

2

BLOK KOLEGIJ Meeting book

format: A4+; karo; 80 listova; 80 g/m2; s 4 rupe i mikro perforacijom; PP korice; 3 klape i gumice na rubovima za odlaganje i sugurnost spisa; bočna klapa može služiti kao označivač Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802097 sortirano 1 / 5/20 96,66

402448 402897

POKLON PROGRAM 13 14

403606

49


3

3

KOŽNA GALANTERIJA...

POKLON PROGRAM 2013 2014

KOŽNA GALANTERIJA...

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

3

SET

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: remen Ranieri i olovku Faber Castell Grip 2011 Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 401329 106-1 crna 1 / 1/20 155,00 401330 106-2 smeđa 1 / 1/20 155,00

SET

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik i olovku Faber Castell Grip 2011 Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 401320 101-1 crna 1 / 1/20 195,00 401321 101-2 smeđa 1 / 1/20 195,00

4

SET

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik i kravatu Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401318 100-1 crna 1 / 1/20 401319 100-2 smeđa 1 / 1/20

2

3

Cijena 213,00 213,00

SET

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: remen Ranieri i kravatu Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401331 107-1 crna 1 / 1/20

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena 168,00

51


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik i remen Ranieri Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401324 103-1 crna 1 / 1/20 401325 103-2 smeđa 1 / 1/20

2

Cijena 247,00 247,00

Cijena 226,00

SET

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik, kravatu i olovku kemijsku Faber Castell Grip 2011 Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 401322 102-1 crna 1 / 1/20 244,00 401323 102-2 smeđa 1 / 1/20 244,00

4

SET

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: kravatu i rukavice Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 403348 109-1 crna 1 / 1/20

52

3

SET

SET

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: remen Ranieri i rukavice Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401333 108-1 crna 1 / 1/20

Cijena 262,00

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

3

SET

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik, kravatu i remen Ranieri Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 401326 104-1 crna 1 / 1/20 282,00 401327 104-2 smeđa 1 / 1/20 282,00

2

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: etui za ključeve i olovku kemijsku Vector Parker Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 403741 210-1 crvena 1 / 1/20 161,00

SET

POKLON PROGRAM 13 14

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: remen Ranieri i olovku kemijsku Faber Castell Šifra Oznaka / opis Boja PJ / Pak Cijena 401358 205-1 / crna kemijska crna 1 / 1/20 139,00 401359 205-2 / crvena kemijska smeđa 1 / 1/20 139,00

4

kožni; muški; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik i rukavice Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401328 105-1 crna 1 / 1/20

3

Cijena 298,00

53


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: etui za vizitke i olovku kemijsku Jotter Parker Šifra Oznaka / opis Boja PJ / Pak Cijena 404284 211-3 / crna kemijska crna 1 / 1/20 155,00 403742 211-3 / crvena kemijska crvena 1 / 1/20 155,00 404285 211-3 / metalna kemijska smeđa 1 / 1/20 168,00

2

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: maramu (šal) i manikir set Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401360 206-1 crna 1 / 1/20

3

Cijena 134,00

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: maramu (šal), remen Ranieri i olovku kemijsku Faber Castell Grip Šifra Oznaka / opis Boja PJ / Pak Cijena

54

401362

207-1 / crna kemijska Grip crna Conic

1 / 1/20

177,00

401363

207-2 / smeđa kemijska Grip 2011

1 / 1/20

177,00

smeđa

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: maramu (šal) i rukavice Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401364 208-1 crna 1 / 1/20 401365 208-2 smeđa 1 / 1/20

2

3

SET Cijena 192,00 192,00

3

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik i olovku kemijsku Faber Castell Grip Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 401354

202-1 / crna kemijska Grip crna Conic

1 / 1/20

194,00

401355

202-2 / smeđa kemijska Grip 2011

1 / 1/20

194,00

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: remen Ranieri i rukavice Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401366 209-1 crna 1 / 1/20

Cijena 235,00

smeđa

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik i maramu (šal) Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401350 200-1 crna 1 / 1/20 401351 200-2 smeđa 1 / 1/20

Cijena 224,00 224,00

4

POKLON PROGRAM 13 14

SET

55


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik i rukavice Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401357 204-1 crna 1 / 1/20 401947 204-2 smeđa 1 / 1/20

Cijena 288,00 288,00

3 2

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik, maramu i olovku kemijsku Faber Castell Šifra Oznaka / opis Boja PJ / Pak Cijena

56

401946

203-1 / crna kemijska Grip crna Conic

1 / 1/20

259,00

401356

203-2 / smeđa kemijska Grip 2011

1 / 1/20

259,00

smeđa

SET

kožni; ženski; svijetla drvena kutija; sadrži: novčanik i remen Ranieri Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 401352 201-1 crna 1 / 1/20 401353 201-2 smeđa 1 / 1/20

Cijena 268,00 268,00

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

SET

ženski; metalna crna/srebrna kutija; sadrži: olovku kemijsku grip Basic Metal Faber Castell srebrno sjajnu i memoriju USB 8 Gb u obliku srca Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 404346 302-1 srebrna 1/1 236,00

3

SET

unisex; metalna crna/srebrna kutija; sadrži: olovku multifunkcijsku Multi 007 i memoriju USB 8Gb PinStripe Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 404962 301-2 plava 1/1 184,00

POKLON PROGRAM 13 14

SET

unisex; metalna crna/srebrna kutija; sadrži: olovku kemijsku metalnu Faber Castell Loom i memoriju USB 4 Gb Clip-it Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 403720 300-1 crna 1/1 194,00 403721 300-2 bijela 1/1 194,00

4 2

3

SET

unisex; metalna crna/srebrna kutija; sadrži: olovku kemijsku metalnu Faber Castell Loom i memoriju USB 8 Gb Pinstripe Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 403722 301-1 narančasta 1 / 1 184,00

57


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

NOVČANIK

LEONARDO

kožni; muški; odjeljak za sitni novac; dimenzija: 12,5x9,5 cm * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *400704 493288 smeđa 1/1 115,00

4

NOVČANIK

EMPORIO VALENTINI

kožni; muški; odjeljak za sitni novac; dimenzija: 12,5x9,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 5411532 563288 smeđa 1/1

3

NOVČANIK

Cijena 115,00

EMPORIO VALENTINI

kožni; muški; odjeljak za sitni novac; dimenzija: 12,5x9,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 541180 563292 crna 1/1 5411561 563292 smeđa 1/1

5 2

NOVČANIK

NOVČANIK

EMPORIO VALENTINI

kožni; muški; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb; dimenzija: 12,5x9,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 404268 563561 crna 1/1 122,00 404269 563561 smeđa 1/1 122,00

EMPORIO VALENTINI

kožni; muški; odjeljak za sitni novac; dimenzija: 12,5x9,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 403574 563261 crna 1/1

Cijena 115,00

6

NOVČANIK

EMPORIO VALENTINI

kožni; muški; odjeljak za sitni novac; dimenzija: 12,9x10,6 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 404582 563255 crna 1/1 404772 563255 smeđa 1/1

58

Cijena 115,00 115,00

Cijena 115,00 115,00

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

NOVČANIK

EMPORIO VALENTINI

kožni; muški; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb; dimenzija: 8,5x10 cm cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 404967 563P10 crna 1/1 89,00

2

NOVČANIK

NOVČANIK

NOVČANIK - ETUI ZA KARTICE

EMPORIO VALENTINI

kožni; odjeljak za sitni novac; pretinci za kartice; sa zipom; dimenzija: 12,6x9,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 404968 563641 smeđa 1/1 75,00

EMPORIO VALENTINI

kožni; unisex; odjeljak za sitni novac; dimenzija: 10x13 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 403592 563477 smeđa 1/1

3

4

3

5 Cijena 128,00

NOVČANIK

EMPORIO VALENTINI

kožni; unisex; odjeljak za sitni novac; dimenzija: 10x13,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 401199 563475 crna 1/1 401272 563475 smeđa 1/1

Cijena 128,00 128,00

LEONARDO

kožni; unisex; odjeljak za sitni novac; dimenzija: 10x13,5 cm * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *402268 493475 crna 1/1 128,00

POKLON PROGRAM 13 14

59


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

NOVČANIK

EMPORIO VALENTINI

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb; dimenzija: 12x9,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 404221 563256 crna 1/1 135,00 403210 563256 smeđa 1/1 135,00

4

NOVČANIK

EMPORIO VALENTINI

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb; dimenzija: 12,5x9,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 401275 563205 crna 1/1 138,00

3

EMPORIO VALENTINI

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb i zip; dimenzija: 15x10 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 402270 563884 crna 1/1 151,00

60

NOVČANIK

EMPORIO VALENTINI

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; dimenzija: 10x13 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 403982 563637 crvena 1/1

6 NOVČANIK

LEONARDO

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb; dimenzija: 15x10 cm * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *401855 493884 crna 1/1 142,00

5 2

NOVČANIK

NOVČANIK

Cijena 148,00

EMPORIO VALENTINI

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na zip; dimenzija: 19x9,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 403580 563589 crna 1/1 141,00 403979 563589 crvena 1/1 141,00

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

NOVČANIK

EMPORIO VALENTINI

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb i zip; dimenzija: 13x10 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 401274 563208 crna 1/1 135,00 404266 563208 crvena 1/1 135,00 401286 563208 smeđa 1/1 135,00

POKLON PROGRAM 13 14

2

NOVČANIK

3

EMPORIO VALENTINI

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb; dimenzija: 14,5x10 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 401528 563156 crna 1/1 135,00 403978 563156 crvena 1/1 135,00 401529 563156 smeđa 1/1 135,00

61


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

NOVČANIK Avenue

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb i zip; dimenzija: 10,5x10,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 404263 XX-25/0135-171 crna 1/1 232,00 404262 XX-25/0135-031 smeđa 1/1 232,00

3

DRŽAČ NOVČANICA

metalni; dimenzija: 6x2 cm Šifra 303311

4

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 1/6

SET ZA MANIKIRANJE 1/4 Deluxe

sadrži: škarice, rašpicu, pincetu i grickalicu; dimenzija: 5,5x11,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 402712 79053 crna 1/1

5 2

NOVČANIK Avenue

kožni; ženski; odjeljak za sitni novac; zatvaranje na gumb; dimenzija: 13x10,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 404264 XX-25/0140-161 svijetlosmeđa 1/1 292,00

62

Cijena 19,90

MACMA Cijena 43,00

SET ZA MANIKIRANJE 1/9

kožni; sadrži: 2 škarica, rašpicu, pincetu i čistaće noktiju; solingen; dimenzija: 15x15x2 cm; zatvaranje na zip Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 404061 39-0357-0144 smeđa 1/1 316,00 701245 39-0357-10 crna 1/1 316,00

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

4

REMEN

kožni; muški; širina: 2,9 cm; dva lica; prošiveni Šifra Šifra pr. / opis Boja PJ / Pak 403926 0448 / puna kopča crna/smeđa 1 / 1/6 400721 0485 / trn crna/smeđa 1 / 1/6

2

Cijena 69,00 69,00

REMEN

kožni; muški; širina: 3,4 cm; puna kopča; neprošiveni Šifra Šifra pr. Boja 403927 8813 crna 400726 8813 svijetlosmeđa

PJ / Pak 1 / 1/6 1 / 1/6

Cijena 88,00 88,00

PJ / Pak 1 / 1/6 1 / 1/6

Cijena 88,00 88,00

REMEN

kožni; muški; širina: 3,5 cm; dva lica; prošiveni Šifra Šifra pr. / opis Boja PJ / Pak 403246 0377 / puna kopča crna/smeđa 1 / 1/6 402682 0522 / trn crna/smeđa 1 / 1/6

Cijena 69,00 69,00

5

REMEN

kožni; muški; širina: 3,5 cm; puna kopča; neprošiveni Šifra Šifra pr. Boja 403248 0553 crna

POKLON PROGRAM 13 14

PJ / Pak 1 / 1/6

Cijena 88,00

REMEN

kožni; muški; širina: 3,5 cm; puna kopča; neprošiveni Šifra Šifra pr. Boja 403928 0565 crna 405012 0565 smeđa

6 3

3

REMEN

kožni; muški; širina: 3,5 cm; puna kopča; neprošiveni; duljina: 105 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 405011 0531 crna 1 / 1/6

Cijena 88,00

63


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

5

REMEN

kožni; muški; širina: 3 cm; puna kopča; neprošiveni; duljina: 110 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 405013 0594 crna 1 / 1/6

2

Cijena 83,00

REMEN

kožni; ženski; širina: 3,9 cm; neprošiveni; trn; duljina: 105 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 405015 0595 smeđa 1 / 1/6

REMEN

kožni; ženski; širina: 3 cm; prošiveni * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja *404257 AH-DXN0B401000 crna

PJ / Pak 1/1

Cijena 206,00

6

REMEN

kožni; ženski; širina: 2,9 cm; neprošiveni; trn Šifra Šifra pr. Boja 402688 0544 crna

3

PJ / Pak 1 / 1/6

Cijena 68,00

PJ / Pak 1 / 1/6 1 / 1/6

Cijena 75,00 86,00

Cijena 62,00

7

REMEN

kožni; ženski; širina: 3,9 cm; trn Šifra Šifra pr. / opis 402687 0542 / neprošiveni 403243 9347 / prošiveni

Boja crna smeđa

REMEN

kožni; ženski; širina: 2,5 cm; neprošiveni; trn; duljina: 100 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak 405014 0596 crna 1 / 1/6

64

PJ / Pak 1 / 1/6

REMEN

kožni; ženski; širina: 1,9 cm; neprošiveni; trn Šifra Šifra pr. Boja 402690 0346 crna

4

Cijena 75,00

Cijena 68,00

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

ženske; kožne Šifra Šifra pr. 402693 528353 402692 528355 404145 528352 402695 528352

2

3

RUKAVICE Boja crna crna crna smeđa

PJ / Pak 1 / 1/12/60 1 / 1/12/60 1 / 1/12/60 1 / 1/12/60

402693

402692

404145

402695

Cijena 124,00 124,00 117,00 116,00

KRAVATA

3

MACMA

svilena; set sadrži: manšete i svilenu maramicu; u kartonskoj poklon kutiji * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *403385 70294 smeđa 1/1 106,00 403880 77952 crna 1/1 106,00 202471 77952 plava 1/1 106,00 403879 77952 smeđa 1/1 106,00

RUKAVICE

muške; kožne Šifra Šifra pr. 403442 90018

POKLON PROGRAM 13 14

Boja crna

PJ / Pak 1 / 1/12/60

Cijena 128,00

65


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

svilena; u kartonskom etuiu Šifra 1025

2

3

KRAVATA PJ / Pak 1/1

Cijena 67,00

KRAVATA

svilena; s potpisom: Balestra, Biagotti, Basile, Coveri i Lancetti; u kartonskom etuiu Šifra PJ / Pak Cijena 3564 1/1 169,00

66

MARAMA

svilena; dimenzija: 90x90 cm; s potpisom Balestra, Biagotti, Lancetti, Soprani i Rocobarocco Šifra PJ / Pak Cijena 401465 1/1 225,00

4

MARAMA - ŠAL

svilena; dimenzija: 45x160 cm; s potpisom: Balestra, Biagotti, Lancetti, Rocobarocco i Soprani Šifra PJ / Pak 400732 1/1

Cijena 181,00

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

3

MARAMA

pašmina; dimenzija: 70x180 cm; s potpisom: Basile i Balestra Šifra PJ / Pak 402834 1/1

2

Cijena 189,00

3

MARAMA - ŠAL - OVRATNIK

dimenzija: 50x80 cm; u okrugloj metalnoj poklon kutiji Šifra Opis 405073 405074 jednobojni

PJ / Pak 1/1 1/1

Cijena 62,00 62,00

MARAMA - ŠAL

dimenzija: 100x180 cm; u okrugloj metalnoj poklon kutiji Šifra 405068

POKLON PROGRAM 13 14

PJ / Pak 1/1

Cijena 72,00

67


3

KOŽNA GALANTERIJA...

1

ŠAL

muški; dimenzija: 38x200 cm; u okrugloj metalnoj poklon kutiji Šifra PJ / Pak 404003 1/1

2

ŠAL

Cijena 84,00

CAVALLI

muški; dimenzija: 30x165 cm; s potpisom Cavalli; u pravokutnoj metalnoj poklon kutiji Šifra PJ / Pak Cijena 405072 1/1 119,00

68

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

MAPA KONGRESNA

MACMA

format: A4; dimenzija: 35,8x28x3,5 cm; sadrži: blok za bilješke A4 crte (60 listova), 2 mjesta za olovke, pregrade i džepiće; zatvaranje na zip; boje: plava i siva * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *402700 24903 sortirano 1 / 1/5/10 84,50

3

ORGANIZER

2 pretinca; džepići za kartice; dimenzija: 19,5x24 cm Šifra Opis Boja 404766 kožni smeđa 404767 rips/koža crna/smeđa

4

MAPA KONGRESNA

PJ / Pak 1/1 1/1

Cijena 240,50 210,10

PJ / Pak 1/1 1/1

Cijena 159,60 196,90

ORGANIZER

manji; dimenzija: 14,5x18,5 cm Šifra Opis 600321 kožni 600320 rips/koža

2

3

Boja crna/smeđa smeđa

MACMA

dimenzija: 25x34x5,5 cm; sadrži: blok za bilješke A4 crte, kalkulator (solarni i na baterije), 4 ringa za odlaganje spisa, prozirni pretinac za vizitke i 1 veliki pretinac * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *403873 25908 crna 1 / 1/20 112,50

5

MAPA POSLOVNA

format: A4; dimenzija: 23,5x28,5 cm; sadrži: 2 proreza, 2 džepa i blok za bilješke Šifra Opis Boja PJ / Pak Cijena 600323 kožna smeđa 1/1 330,60 404765 rips/koža crna 1/1 247,00

POKLON PROGRAM 13 14

69


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

TORBA

muška; ima: glavni odjeljak podijeljen sa 1 pregradom, džepići za vizitke i mjesto za 2 olovke; zatvara se s kopčom (ključ); ručka za nošenje; dimenzija: 40,5x31x11 cm Šifra Opis Boja PJ / Pak Cijena 404768 kožna crna 1/1 1.010,90 404769 rips/koža crna/smeđa 1/1 756,25

3

kožna; muška; sa stražnje strane džep sa zipom; zatvara se s kopčom (ključ); ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu (može se skinuti); dimenzija: 42x32x15 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 400697 13-0290-01 crna 1/1 1.068,00

4

2

TORBA

kožna; muška; ima: glavni odjeljak podijeljen sa 1 pregradom, 2 džepa, 1 pretinac sa mjestom za 2 olovke, džepićima za vizitke i mjestom za mobitel; zatvara se s kopčom (ključ); ručka za nošenje; dimenzija: 42,5x32,5x12 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 404770 crna 1/1 1.416,31 404771 smeđa 1/1 1.416,31

70

TORBA POSLOVNA

TORBA POSLOVNA

kožna; muška; za 17’’ prijenosno računalo; ima: mjesto za olovku i mobitel; zatvara se s kopčom (ključ); ručke za nošenje i remen za nošenje na ramenu; dimenzija: 31x42x8 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 405018 13-0538-1007 crna 1/1 1.007,20 405019 13-0538-1049 smeđa 1/1 1.007,20

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

TORBA NA RAME

muška; s prednje strane džep na zip; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu; dimenzija: 27x23x8 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 405017 15-0278-1049 crna 1/1 519,20

3

3

TORBA ZA PRIJENOSNO RAČUNALO

za 17” prijenosno računalo; kožna; ima glavni odjeljak sa zatvaranjem na zip sa 2 džepića, s vanjske strane ima džep na zip; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu (može se skinuti); dimenzija: 40,5x31x5 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 403872 crna 1/1 604,00

4

TORBA POSLOVNA

kožna; ženska; ima: mjesto za olovku, vizitke i mobitel; ručke za nošenje; dimenzija: 30x40x11,5 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 405020 13-0540-1007 crna 1/ 716,00

2

TORBA NA RAME

muška; s prednje strane džep na zip; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu; dimenzija: 21x17x10 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 405016 15-0251-0601 crna 1/1 319,20

POKLON PROGRAM 13 14

71


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

TORBA POSLOVNA

kožna; ženska; ima: pretinac za spise, mjesto za 3 olovke, vizitke i mobitel; zatvara se s dvije kopče; dvije ručke za nošenje; dimenzija: 40x30x11,5 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 401869 crvena 1/1 1.055,20

2

3

TORBA POSLOVNA

kožna; ženska; ima: pretinac za spise na čičak, mjesto za 5 olovaka i mobitel te dodatni džepić, odjeljak s prednje vanjske strane koji se zatvara s dvije magnetne kopče i sadrži dva dodatna džepića, pretinac sa stražnje vanjske strane sa zipom; dvije ruč Šifra Boja PJ / Pak Cijena 401871 smeđa 1/1 1.244,00

TORBA POSLOVNA

kožna; ženska; ima: pretinac za spise sa zipom, mjesto za 3 olovke, vizitke i mobitel, pretinac sa zipom s prednje vanjske strane; zatvara se na zip i s dvije magnetne kopče; dvije ručke za nošenje i remen za nošenje na ramenu (može se skinuti); dimenzija Šifra Boja PJ / Pak Cijena 401870 crna 1/1 975,20

4

TORBA POSLOVNA

kožna (napravljena od visoko kvalitetne kože, obrada vegetabil u kombinaciji sa kroko kožom); ženska; ima: 2 pretinca od kojih je jedan za spise, a drugi ima džep za mobitel, džepić za USB, mjesto za olovke i pretinac za CD; dvije ručke za nošenje; dimenz Šifra Boja PJ / Pak Cijena 403257 crna 1/1 1.119,20

72

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

kožna; ženska; dimenzija: 22x30x11 cm Šifra Šifra pr. 405022 10-1391-1501 405021 10-1391-1598

2

3

TORBA Boja crna siva

PJ / Pak 1/1 1/1

Cijena 548,00 548,00

kožna; ženska; dimenzija: 23x34x15 cm Šifra Šifra pr. 405023 10-1257-0601 405024 10-1257-0644

POKLON PROGRAM 13 14

Boja crna smeđa

PJ / Pak 1/1 1/1

Cijena 812,00 812,00

TORBA-RUKSAK Marco Polo

kožna; ručka i špaga za nošenje na ramenu; dimenzija: 42x30x17 cm * netto cijena Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *403871 15-0268-0145MP bijela/smeđa 1/1 665,00

4 TORBA

3

TORBA POSLOVNA Ext

kombinacija kože i ripsa; ženska; ima: glavni odjeljak sa velikim džepom na zip, odvojeni pretinac za prijenosno računalo sa posebnim etui-ima na čičak koji se mogu po želji postavljati; s vanjske stražnje strane veliki pretinac; ručka i remen za nošenje * netto cijena Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *400626 XX-12/0082-040 crna 1/1 621,00

73


3 1

KOŽNA GALANTERIJA...

TORBA POSLOVNA Avenue

kožna; ima: glavni odjeljak podijeljen sa tri pregrade, džep sa zipom i mjesto za dvije olovke, džepiće za kartice, s vanjske strane dva prednja džepa, sa stražnje strane veliki džep; zatvara se sa dvije kopče; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramen * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *400622 XX-12/0098-031 smeđa 1/1 1.610,00

2

ETUI ZA VIZITKE

kožni: preklopni; dimenzija: 8x11 cm Šifra Šifra pr. 404907 563LB01 404909 563LB01 404908 563LB01

3

ETUI ZA KLJUČEVE

EMPORIO VALENTINI Boja crna crvena smeđa

PJ / Pak 1/ 1/ 1/

Cijena 69,00 69,00 69,00

LEONARDO

kožni; dimenzija: 12x6 cm; zatvaranje na dva gumba * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak *404212 493005 crna 1/1 *404213 493005 smeđa 1/1

74

Cijena 68,00 68,00

POKLON PROGRAM 13 14


KOŽNA GALANTERIJA...

1

ETUI ZA KLJUČEVE

EMPORIO VALENTINI

kožni; dimenzija: 13,5x7,5 cm; zatvaranje na zip; s vanjske strane pretinac koji se zatvara na zip Šifra Boja PJ / Pak Cijena 403593 crna 1/1 62,00 403595 crvena 1/1 62,00 403594 smeđa 1/1 62,00

3

ETUI ZA PUTOVNICU

kožni; dimenzija: 10x14x1 cm Šifra 390010 3900101

4

3

Boja crna smeđa

PJ / Pak 1/1 1/1

ETUI ZA OSOBNU IDENTIFIKACIJU PRTLJAGE

Cijena 58,32 58,32

MACMA

kožni; dimenzija: 11x6,3 cm; preklopni; zatvaranje na magnet; natpis na prtljag Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 404379 68313 crna 1 / 50/250 27,40

2

ETUI ZA DOKUMENTE

kožni; dimenzija: 9x12,3 cm; na preklop Šifra Šifra pr. 404965 563010 404966 563010

EMPORIO VALENTINI Boja crna smeđa

PJ / Pak 1/1 1/1

Cijena 62,00 62,00

5

ETUI ZA VIZITKE Speed

kožni; dimenzija: 10,5x7x2 cm * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja *402671 XX-17/0033-080 smeđa

POKLON PROGRAM 13 14

PJ / Pak 1/1

Cijena 89,00

75


4

4

STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE...

POKLON PROGRAM 2013 2014

STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE...

POKLON PROGRAM 13 14


STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE... 1

3

SET STOLNI

kožni; veliki; sadrži: stalak za pisma, nož za poštu, čašu za olovke, pepeljaru, podlogu za miša; dimenzija: 70x44 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 40823 crna 1/1 1.351,20 41008211 smeđa 1/1 1.351,20

2

POKLON PROGRAM 13 14

Boja smeđa

PJ / Pak 1/1

Cijena 189,00 189,00

MAPA STOLNA

sa blokom; 52 lista; smeđa klapa; dimenzija: 50x35 cm Šifra Boja 011196 šamoa

MAPA STOLNA

kožna; dimenzija: 73,5x50,5 cm; bez bloka Šifra 401937

MAPA STOLNA

kožna; dimenzija: 54x38 cm; sa bijelim blokom dimenzije: 50x35 cm Šifra Boja PJ / Pak 0815 crna 1 / 1/5 0171 smeđa 1 / 1/5

4

4

PJ / Pak 1 / 1/10

Cijena 29,50

Cijena 656,30

77


4 1

STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE... 4

MAPA STOLNA

sa bijelim blokom i s plavom klapom; dimenzija: 60x42 cm; 52 lista Šifra Boja PJ / Pak 403021 plava 1 / 1/15

2

Cijena 32,90

NOŽ ZA POŠTU Dox

metalni; duljina: 25 cm; blister Šifra 600460

78

kapacitet: 200 kartica (100 džepova formata 72x104 mm); slovne oznake od A do Z Šifra Boja PJ / Pak Cijena 100701 crna 1/1 267,65 100700 srebrna 1/1 267,65

MAPA STOLNA Dataline

sa blokom; 40 listova; jezici: engleski, njemački, francuski i talijanski; tisak u boji; dimenzija: 58,5x43,5 cm Šifra PJ / Pak Cijena 300674 1/1 39,95

3

STALAK ZA VIZITKE Visifix

5

6 PJ / Pak 1 / 1/12/144

Cijena 5,90

ALBUM ZA VIZITKE ROTACIJSKI

kapacitet: 400 kartica (200 džepova); dimenzija kartice: 102x67 mm; pregrade sa slovnim oznakama od A do Z; jednostavno ubacivanje i izbacivanje kartica Šifra Cijena Boja PJ / Pak 403739 155,00 crna 1 / 1/12

KARTICE ZA ALBUM ZA VIZITKE

sa džepom; dimenzija: 102x67 mm; za sve albume koji imaju kartice 102x67 mm; set od 40 komada; blister Šifra Boja PJ / Pak Cijena 401969 bijela 1/1 19,50

POKLON PROGRAM 13 14


4

STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE... 1

ALBUM ZA VIZITKE ROTACIJSKI Visifix

kapacitet: 400 kartica (200 džepova); pregrade sa slovnim oznakama od A do Z; dimenzija pregradnog indeksa: 72x104 mm; jednostavno ubacivanje i izbacivanje kartica; visokokvalitetan metalni stalak Šifra Boja PJ / Pak Cijena 604489 crna 1 / 1/1 329,00 604490 srebrna 1 / 1/1 329,00

3

ALBUM ZA VIZITKE Exactive Exacard

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

kapacitet: 120 kartica; dimenzija: 148x203 mm; reciklirani PP; 3 vizitke po stranici; 1 stupac - 3 reda; sa spiralom; 20 uložnih fascikli za vizitke; pregrade sa slovnim oznakama od A do Z; zatvara se s gumicom 301490

crna

1 / 1/5

53,40

kapacitet: 240 kartica; dimenzija: 254x204x28 mm; reciklirani PP; 6 vizitki po stranici; 2 stupca - 3 reda; sa spiralom; 20 uložnih fascikli za vizitke; pregrade sa slovnim oznakama od A do Z; zatvara se s gumicom 302801

crna

1 / 1/5

106,00

kapacitet: 320 kartica; dimenzija: 254x265x28 mm; reciklirani PP; 8 vizitki po stranici; 2 stupca - 4 reda; sa spiralom; 20 uložnih fascikli za vizitke; pregrade sa slovnim oznakama od A do Z; zatvara se s gumicom 302802

2

crna

1 / 1/5

136,00

ALBUM ZA VIZITKE ROTACIJSKI Visifix

dimenzija stalka: 215x120x185 mm; kapacitet: 400 kartica (200 džepova); pregrade sa slovnim oznakama od A do Z; dimenzija pregradnog indeksa: 72x104 mm; jednostavno ubacivanje i izbacivanje kartica Šifra Boja PJ / Pak Cijena 603803 bijela 1/1 356,20 100697 crna 1/1 356,20 100695 srebrna 1/1 356,20

4

ALBUM ZA VIZITKE

kapacitet: 210 kartica; dimenzija: 170x320 mm; PP; 4D ringa; 5 vizitki po stranici; 1 stupac - 5 redova; plastificirane pregrade sa slovnim oznakama od A do Z; univerzalna perforacija Šifra Boja PJ / Pak Cijena 133000101 crna 1 / 10/900 40,50 133000104 crvena 1 / 10/900 40,50 133000118 plava 1 / 10/900 40,50

POKLON PROGRAM 13 14

79


4 1

STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE... ALBUM ZA VIZITKE

kapacitet: 80 kartica; dimenzija: 113x130 mm; 2 vizitke po stranici; 1 stupac - 2 reda; vareni; metalni rubovi s prednje strane Šifra Boja PJ / Pak Cijena 2008 smeđa 1 / 1/160 16,00

2

kapacitet: 160 kartica; dimenzija: 120x255 mm; hrbat: 22 mm; 4 vizitke po stranici; 1 stupac - 4 reda; vareni Šifra Boja PJ / Pak Cijena 96 smeđi 1 / 1/80 27,80

5

ALBUM ZA VIZITKE

kapacitet: 240 kartica; dimenzija: 110x192 mm; PP; hrbat: 30 mm; vareni Šifra Boja PJ / Pak 600662 crna 1 / 24/144 600595 svijetloplava 1 / 24/144

Cijena 10,70 10,70

ALBUM ZA VIZITKE

kapacitet: 128 kartica; dimenzija: 130x270 mm; za vizitke dimenzije 63x95 mm; 4 vizitke po stranici; 1 stupac - 4 reda Šifra Boja PJ / Pak Cijena 456837 crna 1 / 10/1400 55,00

80

ALBUM ZA VIZITKE

ALBUM ZA VIZITKE

kapacitet: 120 kartica; dimenzija: 120x195 mm; 3 vizitke po stranici; 1 stupac - 3 reda; vareni Šifra Boja PJ / Pak Cijena 120 smeđa 1 / 1/100 21,80

3

4

6

ALBUM ZA VIZITKE

kapacitet: 480 kartica; dimenzija: 110x252 mm; PP; hrbat: 30 mm; vareni Šifra Boja PJ / Pak 600462 crna 1 / 1/12/72 600828 plava 1 / 1/12/72

Cijena 14,50 14,50

POKLON PROGRAM 13 14


STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE... 1

dimenzija papira: 8,3x8,3x7,5 cm Šifra 600581 085850

2

4

PAPIR ZA KOCKU Boja bijela pastelna

PJ / Pak 1 / 1/6/1260 1 / 1/6/1260

3

PAPIR ZA KOCKU

dimenzija papira: 10x8,5x6 cm Šifra 09992

Boja sortirano

PJ / Pak 1 / 1/45

Cijena 6,95

BLOK KOCKA

PVC; dimenzija kocke: 9,2x9,2x8,2 cm; dimenzija papira: 8,3x8,3x7,5 cm Šifra Opis Boja PJ / Pak 600650 s bijelim papirom prozirna 1 / 1/6/1020 08585

Cijena 9,30 11,05

4

s papirom u pastelnim bojama

prozirna

1 / 1/6/1020

5 Cijena 14,50 16,30

BLOK KOCKA

PVC; dimenzija: 10x8,5x6 cm Šifra Opis 09990 s bijelim papirom 09991 s papirom u boji

POKLON PROGRAM 13 14

PVC; dimenzija kocke: 9,5x9,5x9,5 cm; dimenzija papira: 9x9x9 cm; s papirom u intenzivnim bojama Šifra Boja PJ / Pak Cijena 302183 prozirna 1 / 1/12/1344 21,20

6 Boja prozirna prozirna

PJ / Pak 1 / 1/36 1 / 1/36

Cijena 9,90 10,80

BLOK KOCKA

PAPIR ZA KOCKU

dimenzija papira: 9x9x9 cm; intenzivne boje Šifra Boja 302195 intenziv

PJ / Pak 1 / 1/12/1344

Cijena 17,90

81


4 1

STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE... 3

BLOK KOCKA

žičana; dimenzija kocke: 9,5x9,5x9,5 cm; bez papira Šifra Boja 01023 crna 010231 srebrna

PJ / Pak 1 / 6/96 1 / 6/96

Cijena 9,60 9,60

PAPIR ZA KOCKU

dimenzija papira: 9x9x9 cm Šifra Opis 404759 ljepljeni

4

Cijena 10,80

Boja bijela

PJ / Pak 1 / 1/36/2160

Cijena 4,65

Boja bijela

PJ / Pak 1 / 1/32/1792

Cijena 5,40

PAPIR ZA KOCKU

dimenzija papira: 9x9x9 cm Šifra Opis 099 vakumirani 0132476 ljepljeni

Boja bijela bijela

PJ / Pak 1 / 1/16/1008 1 / 1/16/1008

Cijena 7,55 7,40

5

PAPIR ZA KOCKU

dimenzija papira: 9x9x5 cm Šifra 701230

82

PJ / Pak 1 / 16/1008

PAPIR ZA KOCKU

dimenzija papira: 6,5x9,5x5 cm Šifra 011562

2

Boja sortirano

POKLON PROGRAM 13 14


STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE... 1 žičani Šifra 600604 600605

3

ORGANIZER STOLNI

4

ORGANIZER STOLNI C50 Post-it®

Cijena 20,30 48,00

sadrži: blok samoljepljivi 654, zastavice samoljepljive 683-4 i ljepljivu traku; pretinci za: olovke, kalkulator, spajalice i čavliće Šifra PJ / Pak Cijena 195,16 700369 1 / 1/12

PVC; dimenzija: 296x265-406x41 mm; sadrži: zastavice (50 crvenih i 50 žutih zastavica dimenzije: 25,4x43,2 mm), traku ljepljivu nevidljivu 19mm/33m Scotch Magic-810, integrirani stalak za selotejp, blok samoljepljivi (100 listova dimenzije 76x76 mm žuti i 100 listova dimenzije 76x127 mm žuti), brojni pretinci sa pomičnom pregradom ispod koje su dodatni pretinci Šifra Boja PJ / Pak Cijena 0071 crna 1 / 1/12 330,00

sadrži: 2 x blok samoljepljivi “Z” R350, 2 x zastavice samoljepljive 680, 1 x zastavice samoljepljive 686 i ljepljivu traku Magic tape; pretinci za: olovke, spajalice, škare.. Šifra Boja PJ / Pak Cijena 603230 crna/siva 1 / 1/4 256,00

2

Dimenzija 205x 98x103 mm 205x100x145 mm

Boja crna crna

PJ / Pak 1 / 1/24 1 / 1/36

ORGANIZER ZA STOLNU LADICU C-71 Post-it®

POKLON PROGRAM 13 14

4

ORGANIZER STOLNI CD75 Post-it®

83


4 1

STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE... 4

STALAK SA BLOKOM SAMOLJEPLJIVIM “Z”

dimenzija bloka: 76x76 mm Šifra 300524

Boja crna

PJ / Pak 1 / 1/24

Cijena 32,00

dimenzija: 315X120mm; uložni za A4; 11 blokova od 25 listova; 5 različitih oblika; blister Šifra Boja PJ / Pak Cijena 304716 1 / 1/100 7,90 sortirano

5

2

3

Boja žuta

PJ / Pak 1 / 1/12/144

Cijena 2,50

ZASTAVICA SAMOLJEPLJIVA

dimenzija: 20x50 mm; 2 boje x 25 zastavica; na označivaču; prozirna; boje: crvena i žuta; blister Šifra Boja PJ / Pak Cijena 304739 sortirano 1 / 1/24/288 4,20

84

BLOK SAMOLJEPLJIV

2 bloka (dimenzija: 100x75 mm; 50 listova + dimenzija: 75x48 mm; 25 listova); 5 zastavica u korici (dimenzija: 12x44 mm; 20 listova; 5 boja: narančasta, pink, plava, zelena, žuta) Šifra Boja PJ / Pak Cijena 304886 žuta 1 / 1/230 17,80

BLOK SAMOLJEPLJIV “Z”

dimenzija: 75x75 mm; 100 listova Šifra 303186

BLOK SAMOLJEPLJIV

6

STALAK SA BLOKOM SAMOLJEPLJIVIM “Z”

dimenzija bloka: 76x76 mm; 100 listova, oblik stalka: dijamant; boja bloka: roza Šifra Boja PJ / Pak Cijena 604461 prozirna 1 / 1/12 88,20

POKLON PROGRAM 13 14


STOLNE MAPE, ALBUMI, BLOK KOCKE... 1

2

STALAK SA BLOKOM SAMOLJEPLJIVIM “Z”

dimenzija bloka: 76x76 mm; 50 listova Šifra Opis

Boja

PJ / Pak

Cijena

825991

oblik stalka: jabuka; boja bloka: žuta; blister

crvena

1 / 1/12

85,67

825990

oblik stalka: srce; boja bloka: roza; blister

roza

1 / 1/12

85,67

825992

oblik stalka: ženska torbica; crna boja bloka: roza i žuta

1 / 1/12

119,10

4

STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Scotch® Magic™

dimenzija trake: 19 mm x 8,9 m; prozirno bijela traka; stalak u obliku štikle; plastična kutija Šifra Boja PJ / Pak Cijena 825981 crna 1 / 1/12 72,49

3

STALAK SA TRAKOM LJEPLJIVOM Scotch® Magic™

dimenzija trake: 19 mm x 8,9 m; prozirno bijela traka; stalak u obliku štikle; plastična kutija Šifra Boja PJ / Pak Cijena 826150 roza 1 / 1/12 72,49

POKLON PROGRAM 13 14

85


5

5

PISAĆI PRIBOR...

POKLON PROGRAM 2013 2014

PISAĆI PRIBOR...

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

OLOVKA KEMIJSKA Grip 2011

ergonomska; trokutasta; s mekanim gripom; ima metalni klip i vrh; refil standardni velikog kapaciteta Šifra Boja PJ / Pak Cijena 102998 bijela 1/5 52,00 101373 crna 1/5 35,20 102015 mat crna 1/5 52,00 102999 pastelno plava 1/5 52,00 102014 plava 1/5 52,00 103000 roza 1/5 52,00 101371 srebrna 1 / 1/5 52,00 101372 tamnosiva 1/5 35,20

3

2

5

OLOVKA TEHNIČKA Grip 2011

mina 0,7 mm; ergonomska; trokutasta; s mekanim gripom; ima metalni klip i vrh; ima dugu gumicu Šifra Boja PJ / Pak Cijena 102997 bijela 1/5 52,00 101370 crna 1/5 35,20 102029 mat crna 1/5 52,00 102969 pastelno plava 1/5 52,00 102030 plava 1/5 52,00 103028 roza 1/5 52,00 101368 srebrna 1 / 1/5 52,00 101776 tamnosiva 1/5 35,20

BOJE DRVENE Grip 2001

trokutaste; ergonomske; kad se sa mokrim kistom prijeđe preko crteža dobije se aquarelle (crtež nacrtan sa vodenom bojom); mjesto za upisivanje imena na svakoj bojici; ispiru se sa većine tekstila; limena kutija Šifra Opis Boja PJ / Pak Cijena 101794 set od 12 boja sortirano 1 / 1/5/80 53,30 101795 set od 24 boje sortirano 1 / 1/3/33 106,80 101796 set od 36 boja sortirano 1 / 1/3/21 160,20

POKLON PROGRAM 13 14

87


5 1

PISAĆI PRIBOR...

3

Ambition

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji; drveno tijelo (drvo kokosa) 102633

smeđa/crna 1 / 1

656,00

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji; drveno tijelo (drvo kokosa); u poklon kutiji 102634

smeđa/crna 1 / 1

560,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; ima metalni klip i vrh; drveno tijelo (drvo kokosa); u poklon kutiji 102635

smeđa/crna 1 / 1

560,00

Roler - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji; drveno tijelo (drvo kokosa); u poklon kutiji 102636

2 Šifra

smeđa/crna 1 / 1

605,00

Boja

Cijena

Ambition

Nalivpero - metalno; od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji 102973 102972

1/1

479,00

1/1

103138

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji; drveno tijelo (drvo kruške) 101986

smeđa

1/1

414,00

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji; drveno tijelo (drvo kruške) 101984

smeđa

1/1

399,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; ima metalni klip i vrh; drveno tijelo (drvo kruške); u poklon kutiji *101975

smeđa

1/1

399,00

Roler - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji; drveno tijelo (drvo kruške) 101982

Šifra

smeđa

1/1

448,00

Boja

PJ / Pak

Cijena

Ambition Rhombus

103791

crna

1/1

344,00

1/1

290,00

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 452,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; metalna; od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji 1/1

452,00

1/1

473,00

Roler - metalni; od nehrđajučeg čelika; u poklon kutiji

88

Šifra

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji

Olovka kemijska - metalna; od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji

102971

* do isteka zaliha

4 PJ / Pak

Ambition

103792

crna

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 103793

crna

1/1

290,00

1/1

320,00

Roler - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 104057

crna

POKLON PROGRAM 13 14


5

PISAĆI PRIBOR...

1

3

Ambition

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

E-Motion Resin II Parquet

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji

101985

102641

crna

1/1

268,00

1/1

241,00

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 101983

crna

crna

1/1

469,00

1/1

270,00

1/1

448,00

PJ / Pak

Cijena

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 101974

crna

1/1

241,00

1/1

252,00

102376

crna

Roler - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 102645

crna

Roler - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 101981

2

crna

E-Motion Resin I Croco

4

* do isteka zaliha Šifra

Šifra Boja

PJ / Pak

Cijena

E-Motion Resin I Croco Boja

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji

102642

102640

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji

crna

1/1

469,00

1/1

270,00

1/1

448,00

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 102569

crna

102570

Roler - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji *102644

POKLON PROGRAM 13 14

crna

tamnosmeđa tamnosmeđa

1/1

469,00

1/1

270,00

1/1

448,00

Roler - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 102556

tamnosmeđa

89


5 1

PISAĆI PRIBOR...

3

E-Motion Resin II Parquet

E-Motion

* do isteka zaliha

Šifra

Šifra

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; drveno tijelo (drvo kruške); u poklon kutiji

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; u poklon kutiji *102643

tamnosmeđa

1/1

469,00

1/1

270,00

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 102571

tamnosmeđa

Roler - ima metalni klip i vrh; u poklon kutiji 102557

tamnosmeđa

1/1

448,00

Boja

102108

smeđa

PJ / Pak

1/1

Cijena

469,00

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; drveno tijelo (drvo kruške); u poklon kutiji 102105

smeđa

1/1

208,00

Olovka tehnička - mina 1,4 mm; s gumicom; ima metalni klip i vrh; drveno tijelo (drvo kruške); u poklon kutiji 103635

smeđa

1/1

208,00

Roler - ima metalni klip i vrh; drveno tijelo (drvo kruške); u poklon kutiji 102637

2 Šifra

smeđa

1/1

448,00

Boja

PJ / Pak

Cijena

E-Motion Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika; drveno tijelo (drvo kruške); u poklon kutiji 102104

tamnosmeđa

1/1

469,00

Olovka kemijska - ima metalni klip i vrh; drveno tijelo (drvo kruške); u poklon kutiji 102109

tamnosmeđa

1/1

208,00

Olovka tehnička - mina 1,4 mm; s gumicom; ima metalni klip i vrh; drveno tijelo (drvo kruške); u poklon kutiji 103644

tamnosmeđa

1/1

208,00

4

Loom

Roler - ima metalni klip i vrh; drveno tijelo (drvo kruške); u poklon kutiji

Šifra

102639

Olovka kemijska - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno; blister

tamnosmeđa

1/1

448,00

104045

srebrna

1 / 1/3/66

103,00

1 / 1/3/66

128,00

Roler - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno; blister 104051

90

srebrna

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

4

Loom

Šifra

Boja

PJ / Pak

plava

1 / 1/3/66

Šifra

103,00

Olovka kemijska - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno i lakirano; sjajna; blister

Roler - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno; blister 104052

2

Loom

Cijena

Olovka kemijska - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno; blister 104046

5

plava

1 / 1/3/66

128,00

Boja

PJ / Pak

Cijena

Boja

104049

crna

PJ / Pak

1 / 1/3/66

Cijena

131,00

Roler - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno i lakirano; sjajni; blister 104055

crna

1 / 1/3/66

157,00

Boja

PJ / Pak

Cijena

Loom

Šifra

Olovka kemijska - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno; blister 104048

narančasta 1 / 1/3/66

103,00

Roler - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno; blister 104054

narančasta 1 / 1/3/66

128,00

5 Šifra

Loom

Olovka kemijska - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno i lakirano; sjajna; blister 104050

bijela

1 / 1/3/66

131,00

Roler - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno i lakirano; sjajni; blister 104056

3

bijela

1 / 1/3/66

157,00

Loom

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Olovka kemijska - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno; blister 104047

ljubičasta

1 / 1/3/66

103,00

1 / 1/3/66

128,00

Roler - ima metalni klip; tijelo olovke: metalno; blister 104053

POKLON PROGRAM 13 14

ljubičasta

91


5 1

PISAĆI PRIBOR...

3

Basic Carbon

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika 104303

crna

1/1

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika 179,00

104305

crna

1/1

179,00

Olovka kemijska - ima metalni klip; s gumenim gripom; refil standardni velikog kapaciteta; tijelo: s uzorkom ugljena; blister

Olovka kemijska - ima metalni klip; s gumenim gripom; refil standardni velkog kapaciteta; tijelo: s uzorkom sedefa; blister

103826

103825

crna

1 / 1/3/66

137,00

Roler - ima metalni klip; s gumenim gripom; standardni refil; tijelo: s uzorkom ugljena; blister 103829

crna

1 / 1/3/66

137,00

103828

4

2 Šifra

104307 Boja

PJ / Pak

Cijena

crna

1/1

crna

1 / 1/3/66

137,00

Roler - ima metalni klip; s gumenim gripom; standardni refil; tijelo: s uzorkom kože; blister 103830

137,00

crna

1 / 1/3/66

137,00

PJ / Pak

Cijena

Basic Metal Boja

crna

1 / 1/3/66

mat srebrna/crna

1/1

139,00

1 / 5/100

109,00

1 / 1/5

109,00

Olovka kemijska - metalna; s ergonomskim gripom 101992

179,00

Olovka kemijska - ima metalni klip; s gumenim gripom; refil standardni velikog kapaciteta; tijelo: s uzorkom kože; blister 103827

1 / 1/3/66

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika

Basic Leather

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika 104304

crna

Roler - ima metalni klip; s gripom; standardni refil; tijelo: s uzorkom sedefa; blister

Šifra

92

Basic Pearly

mat srebrna/crna

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gripom 101980

mat srebrna/crna

Roler - širina ispisa 0,7 mm; razina tinte vidljiva je na prozorčiću; metalni 101990

mat srebrna/crna

1 / 1/5

107,00

137,00

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

3

Basic Metal

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - ima metalni klip i vrh od nehrđajućeg čelika 104306

srebrno sjajna

1/1

139,00

1 / 5/100

109,00

1/5

109,00

Olovka kemijska - metalna; s ergonomskim gripom 101991

srebrno sjajna

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gripom 101979

srebrno sjajna

5

OLOVKA KEMIJSKA Conic

širina ispisa 0,5 mm; s gumenim ergonomskim gripom; refil standardni velikog kapaciteta Šifra Boja PJ / Pak Cijena 103789 bijela 1 / 5/200 28,00 101594 crna 1 / 5/200 28,00 101596 srebrna 1 / 5/200 28,00

Roler - širina ispisa 0,7 mm; razina tinte vidljiva je na prozorčiću; metalni 101989

srebrno sjajna

1/5

107,00

4

OLOVKA GRAFITNA Grip Sparkle

B; šiljena; ergonomska; trokutasta; blistavi glitter dizajn; posebno je otporna na lomljenje (specijalno spajana) Šifra Boja PJ / Pak Cijena 104730 brončana 1 / 12 6,40 104725 crna 1 / 12 6,40 104726 narančasta 1 / 12 6,40 104727 roza 1 / 12 6,40 104729 srebrna 1 / 12 6,40 104728 zlatna 1 / 12 6,40 104723 pastelno lila 1 / 12 6,40 104720 pastelno tirkizna 1 / 12 6,40 104719 pastelno žuta 1 / 12 6,40

2 Šifra

Basic Boja

PJ / Pak

Cijena

Roler - širina ispisa 0,7 mm; ima metalni klip i vrh; drveno tijelo (drvo jablana) 102646

tamnosmeđa/crna

POKLON PROGRAM 13 14

1 / 1/10

107,00

93


5 1

PISAĆI PRIBOR...

4

OLOVKA GRAFITNA Grip 2001

HB; šiljena; ergonomska; trokutasta; s mekanim gripom; vrhunske kvalitete; lako se šilji i ima tehnologiju otiska na bazi vode Šifra Opis Boja PJ / Pak Cijena 101337 bez gumice siva 1 / 12/72 3,76 101382 s gumicom siva 1 / 12/72 4,30

SET POKLON Black Edition

sadrži: 3 Grip 2011 HB olovke, kemijsku olovku, gumicu sa šiljilom, u kutiji Šifra Boja PJ / Pak 104285 crna 1 / 1/5/45

5

SET POKLON White Edition

sadrži: 3 Grip 2011 HB olovke, kemijsku olovku, gumicu sa šiljilom, u kutiji Šifra Boja PJ / Pak 104286 bijela 1 / 1/5/45

2

Cijena 74,00

Cijena 74,00

OLOVKA GRAFITNA Black

B; šiljena; bez gumice; ergonomska; trokutasta; s mekanim gripom; vrhunske kvalitete; lako se šilji i ima tehnologiju otiska na bazi vode Šifra Boja PJ / Pak Cijena 101972 crna 1 / 12 8,10

6

SET Art&Graphic

sadrži: 36 voštanih boja, 36 drvenih boja, 36 vodenih boja u drvenoj olovci, kist, 3 crtača ugljena, 3 specijalne olovke (1122), metalno šiljilo s 2 rupe i gumicu Šifra PJ / Pak Cijena 102102 1/1 2.426,00

3

OLOVKA GRAFITNA Design

B; šiljena; bez gumice; vrhunske kvalitete; lako se šilji Šifra Boja 102565 bijela 102564 crna 102566 srebrna

94

PJ / Pak 1 / 12/72 1 / 12/72 1 / 12/72

Cijena 8,90 8,90 8,90

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

3

ŠILJILO Grip 2001 Trio

PVC; 3 rupe; za standardne i Jumbo drvene olovke i boje; sa obostranim spremnikom za ostatke Šifra Boja PJ / Pak 101343 siva 1 / 10/300

2

Cijena 15,90

5

ČAŠA ZA OLOVKE Design

dvodijelna; izvana mat, iznutra sjajna Šifra 101973

Boja crna

PJ / Pak 1 / 10/20

Cijena 73,00

PJ / Pak 1/1

Cijena 21,00

GUMICA Grip 2001

ergonomska; trokutasta; briše bez mrlja Šifra 101342

Boja siva

PJ / Pak 1 / 10/420

Cijena 7,90

4

KUTIJA ZA 1-2 OLOVKE Design

dimenzija: 6,5x16,8x2,5 cm; boje: bijela i smeđa Šifra Boja 102226 sortirano

POKLON PROGRAM 13 14

95


5 1

PISAĆI PRIBOR...

širina ispisa 0,33 mm; plastično tijelo olovke Šifra Boja 914071 ledeno bijela 914073 ledeno crvena 91407 ledeno plava 914072 ledeno žuta

2

3

OLOVKA KEMIJSKA CLB 1407 PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 0,90 0,90 0,90 0,90

OLOVKA KEMIJSKA BP 2180

širina ispisa 0,33 mm; plastično tijelo olovke Šifra Boja 100944 bijela 100947 crna 100946 crvena 100945 plava 100948 srebrna

Cijena 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,36 1,36 1,36 1,36

OLOVKA KEMIJSKA Grip 306

širina ispisa 1 mm; s gumenim ergonomskim gripom; plastična klipsa i tijelo olovke Šifra Boja PJ / Pak Cijena 104310 bijela 1 / 50/1000 1,15 104309 crvena 1 / 50/1000 1,15 104311 ljubičasta 1 / 50/1000 1,15 104308 plava 1 / 50/1000 1,15 104312 zelena 1 / 50/1000 1,15 104313 žuta 1 / 50/1000 1,15

4

OLOVKA KEMIJSKA 869B

širina ispisa 1 mm; plastična klipsa i tijelo olovke Šifra Boja 104315 crvena 104316 narančasta 104314 plava 104317 zelena

96

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

3

OLOVKA KEMIJSKA 1002

širina ispisa 1 mm; s gripom; plastična klipsa i tijelo olovke Šifra Boja PJ / Pak 104321 bijela/ ljubičasta 1 / 50/1000 104319 bijela/crvena 1 / 50/1000 104320 bijela/narančasta 1 / 50/1000 104318 bijela/plava 1 / 50/1000

Cijena 1,44 1,44 1,44 1,44

2

OLOVKA KEMIJSKA 11681

s gumenim gripom; plastično tijelo olovke Šifra 401987 401989 401988 401986

POKLON PROGRAM 13 14

Boja crvena ljubičasta narančasta plava

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,50 1,50 1,50 1,50

OLOVKA KEMIJSKA 11682

s gumenim gripom; plastično tijelo olovke Šifra 401991 401993 401992 401990

4

5

Boja crvena ljubičasta narančasta plava

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,50 1,50 1,50 1,50

OLOVKA KEMIJSKA CLB 8859

širina ispisa 0,45 mm; s gumenim ergonomskim gripom; metalni vrh i klipsa Šifra Boja PJ / Pak Cijena 700139 crna 1 / 50/1000 2,50 700136 crvena 1 / 50/1000 2,50 700137 narančasta 1 / 50/1000 2,50 700135 plava 1 / 50/1000 2,50 700138 zelena 1 / 50/1000 2,50

97


5 1

PISAĆI PRIBOR...

4

OLOVKA KEMIJSKA 9952

metalna; širina ispisa 1 mm; metalna klipsa i tijelo olovke; plastični uložak Šifra Boja PJ / Pak 104324 crna 1 / 50/500 104323 crvena 1 / 50/500 104322 plava 1 / 50/500 104326 srebrna 1 / 50/500

2

PJ / Pak 1 / 25 1 / 25 1 / 25

Cijena 5,60 5,60 5,60

Cijena 4,90 4,90 4,90 4,90

5

PJ / Pak 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Cijena 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

OLOVKA KEMIJSKA X-Dream

s gumenim gripom; plastično tijelo olovke * netto cijena Šifra Boja *103854 ledeno antracit *103858 ledeno bijela *103857 ledeno crvena *103855 ledeno ljubičasta *103859 ledeno plava

OLOVKA KEMIJSKA X-Eight

plastična * netto cijena Šifra *102400

98

metalna klipsa i vrh olovke; debljina uloška: 0,4 mm Šifra Boja 103851 bijela 103853 crna 103852 plava

OLOVKA KEMIJSKA 9134

metalna; širina ispisa 1 mm; metalna klipsa i tijelo olovke; plastični uložak Šifra Boja PJ / Pak 104329 crna 1 / 50/500 104328 crvena 1 / 50/500 104327 plava 1 / 50/500 104330 srebrna 1 / 50/500

3

Cijena 4,80 4,80 4,80 4,80

OLOVKA KEMIJSKA Universe

Boja ledeno crvena

PJ / Pak 1 / 30

Cijena 1,60

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

širina ispisa 0,33 mm; bez natpisa na olovci; rezervni uložak BR98C07 Šifra Tijelo olovke Boja PJ / Pak BA1301-03N mutno plavo plava 1 / 400/1600

2

4

OLOVKA KEMIJSKA Sleek Touch-N Cijena 5,20

OLOVKA KEMIJSKA Fifth Avenue

širina ispisa 0,5 mm; vrh uloška od nehrđajućeg čelika; s gumenim gripom; metalna; debljina uloška: 1,0 mm; boja tinte: plava; rezervni uložak MJBR110 (1,0 mm) Šifra Boja PJ / Pak Cijena 102721 srebrna 1 / 12 34,00

OLOVKA KEMIJSKA Fifth Avenue

širina ispisa 0,33 mm; vrh uloška od nehrđajućeg čelika; s gumenim gripom; metalni vrh i klipsa; debljina uloška: 0,7 mm; boja tinte: plava; rezervni ulošci MJBR107 (0,7 mm) i MJBR110 (1,0 mm) Šifra Boja PJ / Pak Cijena PEN-BB0701-09M bordo 1 / 12 23,90 PEN-BB0701-06M crna 1 / 12 23,90 PEN-BB0701-11M plava 1 / 12 23,90

3

5

5

mina 0,7 mm; metalna; ergonomski oblikovan gumeni grip Šifra Boja PJ / Pak 102722 srebrna 1 / 12

6 OLOVKA TEHNIČKA Fifth Avenue

mina 0,5 mm; s gumicom; sa metalnim vrhom i klipsom; s gumenim gripom; prilikom pisanja istrošeni dio mine se neprestano obnavlja; sistem protiv pucanja mina Šifra Boja PJ / Pak Cijena PEN-SB1101-09 bordo 1 / 12 23,90 PEN-SB1101-06 crna 1 / 12 23,90 PEN-SB1101-11 plava 1 / 12 23,90

POKLON PROGRAM 13 14

OLOVKA TEHNIČKA Fifth Avenue Cijena 34,00

OLOVKA KEMIJSKA Trifit NP

širina ispisa 0,33 mm; vrh uloška od nehrđajućeg čelika; s gumenim ergonomskim gripom; plastična; trokutasti spremnik; debljina uloška: 0,7 mm; boja tinte: plava; rezervni ulošci PJBR9807 (0,7 mm) i PJBR9810 (1,0 mm) Šifra Boja PJ / Pak Cijena 100229 bordo 1 / 12 27,10 100227 crna 1 / 12 27,10 100228 plava 1 / 12 27,10

99


5 1

PISAĆI PRIBOR...

OLOVKA TEHNIČKA Trifit NP

mina 0,5 mm; s gumicom; s gumenim ergonomskim gripom; trokutasti spremnik; prilikom pisanja istrošeni dio mine se neprestano nadoknađuje; sistem protiv pucanja mina Šifra Boja PJ / Pak Cijena 101139 bordo 1 / 12 27,10 101140 crna 1 / 12 27,10 101141 plava 1 / 12 27,10

3

2 kemijske: 1 crvena i 1 plava tinta (širina ispisa 0,33 mm) i tehnička olovka (mina 0,5 mm); metalni vrh i klipsa; uložak D1BR6707 Šifra Boja PJ / Pak Cijena 100233 srebrna/zlatna 1/1 103,00

4

2

OLOVKA MULTIFUNKCIJSKA Slim (4F)

OLOVKA MULTIFUNKCIJSKA Slim (3F)

OLOVKA MULTIFUNKCIJSKA ele-001

2 kemijske: 1 crvena i 1 plava tinta i tehnička olovka (mina 0,5 mm); metalni vrh i klipsa; ima gumicu; plastično prozirno tijelo olovke Šifra Boja PJ / Pak Cijena 104058 fluorescentno žuta 1 / 1 46,00 104060 ljubičasta 1/1 46,00 104061 roza 1/1 46,00 104059 svijetloplava 1/1 46,00

2 kemijske: 1 crvena (širina ispisa 0,7 mm) i 1 plava tinta (širina ispisa 0,7 mm) i tehnička olovka (mina 0,5 mm); metalno tijelo, vrh i klipsa; ima gumicu; kapica na vrhu služi kao olovka za touch screen; uložak: D1BR6707; blister Šifra Boja PJ / Pak Cijena 104626 crna/srebrna 1/1 162,00

5

NALIVPERO Jotter

pero i spremnik od nehrđajućeg čelika; kromirana klipsa; moguća upotreba patrona i tinte iz bočice Šifra PJ / Pak Cijena 0117527 1 / 1/100 92,91

100

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

4

OLOVKA TEHNIČKA Jotter

mina 0,5 mm; tijelo od nehrđajućeg čelika, kromirana klipsa; prilikom pisanja istrošeni dio mine se neprestano nadoknađuje; zamjenjiva gumica Šifra PJ / Pak Cijena 011840 1 / 1/100 61,96

2

plastični spremnik; vrh olovke od nehrđajućeg čelika; kromirana klipsa Šifra Boja PJ / Pak 011758 bijela 1 / 1/100 011754 crna 1 / 1/100 4487130 crvena 1 / 1/100 448713 plava 1 / 1/100

3

Cijena 47,65 47,65 47,65 47,65

spremnik i tijelo olovke od nehrđajućeg čelika; kromirana klipsa Šifra PJ / Pak 011752 1 / 1/100

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena 61,96

Cijena 89,88

NALIVPERO Vector

pero i klipsa od nehrđajućeg čelika; moguća upotreba patrona i tinte iz bočice Šifra Boja PJ / Pak Cijena 011706 bijela 1 / 1/100 66,75 011690 crna 1 / 1/100 66,75 100081 crvena 1 / 1/100 66,75 011700 plava 1 / 1/100 66,75

6

OLOVKA KEMIJSKA Jotter

ROLER Jotter

vrh i tijelo od nehrđajućeg čelika; kromirana klipsa * do isteka zaliha Šifra PJ / Pak *0117528 1 / 1/100

5

OLOVKA KEMIJSKA Jotter

5

NALIVPERO Vector

pero i klipsa od nehrđajućeg čelika; moguća upotreba patrona i tinte iz bočice Šifra Boja PJ / Pak Cijena 603432 metalna 1/1 119,52

101


5 1

PISAĆI PRIBOR...

čelični spremnik; klipsa od nehrđajućeg čelika Šifra Boja 0446513 metalna

2

4

OLOVKA KEMIJSKA Vector PJ / Pak 1 / 1/100

Cijena 76,27

PJ / Pak 1 / 1/100 1 / 1/100 1 / 1/100 1 / 1/100

Cijena 47,65 47,65 47,65 47,65

NALIVPERO MR

pero od nehrđajućeg čelika; debljina pera M (medium); standardna plava patrona; u poklon kutiji Šifra Boja PJ / Pak Cijena 802140 crna 1/1 85,00 802141 srebrna 1/1 85,00 802142 zlatna 1/1 85,00

OLOVKA KEMIJSKA Vector

plastični spremnik; klipsa od nehrđajućeg čelika Šifra Boja 011715 bijela 011699 crna 011705 crvena 011702 plava

5

OLOVKA KEMIJSKA MR

promjer kuglice: 1,0 mm; širina ispisa: 0,32 mm; metalna klipsa i vrh; Acroball tinta na bazi ulja; rezervni uložak BRFN-10M; u poklon kutiji Šifra Boja tinte Boja PJ / Pak Cijena 802147 plava srebrna 1/1 74,00 802146 plava crna 1/1 74,00 802148 plava zlatna 1/1 74,00

3

ROLER Vector

plastično tijelo olovke; klipsa od nehrđajućeg čelika Šifra Boja 011707 bijela 011698 crna 0117040 crvena 011701 plava

102

PJ / Pak 1 / 1/100 1 / 1/100 1 / 1/100 1 / 1/100

Cijena 52,44 52,44 52,44 52,44

6

ROLER MR

promjer kuglice: 0,7 mm; širina ispisa: 0,39 mm; metalna klipsa i vrh; tinta na bazi gela; rezervni uložak BLS-G2-5/7; u poklon kutiji Šifra Boja tinte Boja PJ / Pak Cijena 802143 crna crna 1/1 74,00 802144 crna srebrna 1/1 74,00 802145 crna zlatna 1/1 74,00

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

3

NALIVPERO Rhodium Trim Capless

18 karatno zlatno pero presvučeno rodijem; debljina pera F (fine); elegantnog i modernog dizajna; u poklon kutiji Šifra Boja PJ / Pak Cijena 801625 crna 1/1 1.470,00 801628 crvena 1/1 1.470,00 801629 grafit crna 1 / 1 1.470,00 801630 grafit plava 1 / 1 1.470,00 801626 plava 1/1 1.470,00 801627 srebrna 1/1 1.470,00

5

Tec Flex P3110

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - izvedba u obliku tkanja; u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika, unutrašnjost od mesinga, svi metalni dijelovi presvučeni paladijem; materijal izuzetno otporan na koroziju i velike savitljivosti; 18 karatno zlatno pero presvučeno rodijem; širina pera F (fine); sadrži konverter; idu 2 standardne patrone ili 1 dugačka patrona 801643

srebrna

1/1

2.589,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; izvedba u obliku tkanja; od nehrđajućeg čelika, unutrašnjost od mesinga, svi metalni dijelovi presvučeni paladijem; materijal izuzetno otporan na koroziju i velike savitljivosti; boja tinte: crna 801661

srebrna

1/1

1.280,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; izvedba u obliku tkanja; od nehrđajućeg čelika, unutrašnjost od mesinga, svi metalni dijelovi presvučeni paladijem; materijal izuzetno otporan na koroziju i velike savitljivosti 801645

srebrna

1/1

1.292,00

Roler - izvedba u obliku tkanja; u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika, unutrašnjost od mesinga, svi metalni dijelovi presvučeni paladijem; materijal izuzetno otporan na koroziju i velike savitljivosti; boja tinte: crna 801644

2

srebrna

1/1

1.805,00

ROLER Capless

promjer kuglice: 0,7 mm; širina ispisa: 0,32 mm; u poklon kutiji Šifra Boja tinte Boja PJ / Pak 801631 crna crna 1/1 801634 crna grafit crna 1 / 1 801635 crna grafit plava 1 / 1 801632 crna plava 1/1 801633 crna srebrna 1/1

Cijena 1.132,00 1.132,00 1.132,00 1.132,00 1.132,00

4 Šifra

Tec Flex P3110 Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - izvedba u obliku tkanja; u potpunosti izrađeno od nehrđajućeg čelika kombinirano sa 14 karatnim zlatom/585, unutrašnjost od mesinga, svi metalni dijelovi presvučeni paladijem; materijal izuzetno otporan na koroziju i velike savitljivosti; 18 karatno zlatno pero presvučeno rodijem; širina pera F (fine); sadrži konverter; idu 2 standardne patrone ili 1 dugačka patrona 801646

srebrna/zlatna

1/1

3.025,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; izvedba u obliku tkanja; od nehrđajućeg čelika kombinirano sa 14 karatnim zlatom/585, unutrašnjost od mesinga, svi metalni dijelovi presvučeni paladijem; materijal izuzetno otporan na koroziju i velike savitljivosti; boja tinte: crna 801648

POKLON PROGRAM 13 14

srebrna/zlatna

1/1

1.650,00

103


5 1

PISAĆI PRIBOR...

OLOVKA KEMIJSKA Aluminium P3120

promjer kuglice: 1,0 mm; od aluminija; poprečne ugravirane linije i konkavna udubljenja Šifra Boja tinte Boja PJ / Pak Cijena 801651 crna antracit 1/1 765,00 801649 crna natural 1/1 765,00 801650 crna titan 1/1 765,00 801652 crna zlatna 1/1 919,00

4

Mikado P3130

Šifra

Boja

801663

srebrna

Cijena

1/1

1.466,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; tijelo olovke sastoji se od 17 šipki od nehrđajućeg čelika; okretni mehanizam (okretanjem olovke, šipke mijenjaju svoj položaj); klipsa se može ukloniti 801653

2

PJ / Pak

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; tijelo olovke sastoji se od 17 šipki od nehrđajućeg čelika; okretni mehanizam (okretanjem olovke, šipke mijenjaju svoj položaj); klipsa se može ukloniti; boja tinte: crna

srebrna

1/1

1.511,00

NALIVPERO Slim Line

od mesinga, presvučena paladijem, 18 karatno zlatno pero presvučeno rodijem, prednji dio od matirane visokokvalitetne smole; širina pera F (fine); nalivpero s poklopcem; puni se konverterom ili patronama Šifra Boja PJ / Pak Cijena 801656 srebrna 1/1 1.959,00

5 Šifra

OLOVKA KEMIJSKA Shake Pen P3140 Boja

PJ / Pak

Cijena

promjer kuglice: 1,0 mm; džepna; za dovod uloška olovka se protrese (“shake funkcija”); metalni dijelovi kromirani sa sjajnom obradom, tijelo olovke izrađeno od smole; boja tinte: crna 801655

bijela/sjajna krom

1/1

585,00

promjer kuglice: 1,0 mm; džepna; za dovod uloška olovka se protrese (“shake funkcija”); metalni dijelovi kromirani sa mat obradom, tijelo olovke izrađeno od kaučuka, uzdužne ugravirane linije; boja tinte: crna 801654

crna/mat krom

1/1

597,00

promjer kuglice: 1,0 mm; džepna; za dovod uloška olovka se protrese (“shake funkcija”); metalni dijelovi kromirani sa sjajnom obradom, tijelo olovke izrađeno od ugljena; boja tinte: crna 801720

3

crna/sjajna krom

1/1

787,00

OLOVKA KEMIJSKA Slim Line P3125

promjer kuglice: 1,0 mm; od mesinga, presvučena paladijem; okretni mehanizam Šifra Boja tinte Boja PJ / Pak Cijena 801657 crna srebrna 1/1 1.200,00

104

POKLON PROGRAM 13 14


5

PISAĆI PRIBOR...

1

3

Souveran 150

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - klasična serija 150 izrađena od visokokvalitetnog materijala na bazi smole, s pozlaćenim perom od nehrđajućeg čelika te pozlaćenom klipsom; debljina pera F (fine); s klipnim mehanizmom 800312

crna

1/1

545,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetnog materijala na bazi smole; pritisni mehanizam; rezervni uložak: 337 800288

crna

1/1

315,00

Souveran 200

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - klasična serija 200 izrađena od visokokvalitetnog materijala na bazi smole, s pozlaćenim perom od nehrđajućeg čelika te pozlaćenom klipsom i dekorativnim prstenima; debljina pera F (fine); s klipnim mehanizmom 800315

crna/marmorirano zelena

1/1

545,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetnog materijala na bazi smole; pozlaćena klipsa i dekorativni prsteni; pritisni mehanizam; rezervni uložak: 337 800291

crna/marmorirano zelena

1/1

345,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetnog materijala na bazi smole; pozlaćena klipsa i dekorativni prsteni; s poklopcem 800335

crna/marmorirano zelena

1/1

617,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; od visokokvalitetnog materijala na bazi smole, pozlaćena klipsa i dekorativni prsteni 800280

2

crna/marmorirano zelena

1/1

387,00

PJ / Pak

Cijena

Souveran 200

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - klasična serija 200 izrađena od visokokvalitetnog materijala na bazi smole, s pozlaćenim perom od nehrđajućeg čelika te pozlaćenom klipsom i dekorativnim prstenima; debljina pera F (fine); s klipnim mehanizmom 800313

crna

1/1

545,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetnog materijala na bazi smole, pozlaćena klipsa i dekorativni prsteni; pritisni mehanizam; rezervni uložak: 337 800289

crna

1/1

345,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetnog materijala na bazi smole; pozlaćena klipsa i dekorativni prsteni; s poklopcem 800333

crna

1/1

617,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; od visokokvalitetnog materijala na bazi smole, pozlaćena klipsa i dekorativni prsteni 800279

crna

1/1

387,00

4 Šifra

Souveran 215 Boja

Nalivpero - ručno izrađeno pero od nehrđajućeg čelika, kromirana klipsa i dekorativni prsteni; debljina pera F (fine); s klipnim mehanizmom 800316

crna

1/1

639,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; kromirana klipsa i dekorativni prsteni; pritisni mehanizam; rezervni uložak: 337 800292

crna

1/1

506,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; kromirana klipsa i dekorativni prsteni; s poklopcem 800336

POKLON PROGRAM 13 14

crna

1/1

730,00

105


5 1 Šifra

PISAĆI PRIBOR...

2

Souveran 400 Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida, 14 karatno/585 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom 800317

crna

1/1

1.455,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; pritisni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 13,3 cm; promjer mjeren na prstenu: 11 mm; težina: 14,9 g 801715

crna

1/1

639,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 12,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 13 mm; težina: 22,8 g 801724

crna

1/1

960,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; duljina: 13,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 11 mm; težina: 17,2 g 801718

106

crna

1/1

697,00

Šifra

Souveran 400 Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida, 14 karatno/585 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 12,7 cm; promjer mjeren na prstenu: 13,2 mm; težina: 14,9 g 800318

crna/crvena 1 / 1

1.455,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; pritisni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 13,3 cm; promjer mjeren na prstenu: 11 mm; težina: 14,9 g 800297

crna/crvena 1 / 1

639,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 12,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 13 mm; težina: 22,8 g 800340

crna/crvena 1 / 1

960,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; duljina: 13,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 11 mm; težina: 17,2 g 801719

crna/crvena 1 / 1

697,00

POKLON PROGRAM 13 14


5

PISAĆI PRIBOR...

1

2

Souveran 400

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Šifra

Souveran 400 Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 14 karatno/585 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 12,7 cm; promjer mjeren na prstenu: 13,2 mm; težina: 14,9 g

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 14 karatno/585 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 12,7 cm; promjer mjeren na prstenu: 13,2 mm; težina: 14,9 g

800319

800320

crna/plava 1 / 1

1.455,00

crna/zelena 1 / 1

1.455,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; pritisni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 13,3 cm; promjer mjeren na prstenu: 11 mm; težina: 14,9 g

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; pritisni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 13,3 cm; promjer mjeren na prstenu: 11 mm; težina: 14,9 g

800298

800299

crna/plava 1 / 1

639,00

crna/zelena 1 / 1

639,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 12,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 13 mm; težina: 22,8 g

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 12,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 13 mm; težina: 22,8 g

800341

800342

crna/plava 1 / 1

960,00

crna/zelena 1 / 1

960,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; duljina: 13,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 11 mm; težina: 17,2 g

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; duljina: 13,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 11 mm; težina: 17,2 g

801717

800284

POKLON PROGRAM 13 14

crna/plava 1 / 1

697,00

crna/zelena 1 / 1

697,00

107


5 1

PISAĆI PRIBOR...

2

Souveran 600

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Šifra

Souveran 600 Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 14 karatno/585 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 13,4 cm; promjer mjeren na prstenu: 14 mm; težina: 17,5 g

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 14 karatno/585 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 13,4 cm; promjer mjeren na prstenu: 14 mm; težina: 17,5 g

801722

800322

crna

1/1

1.502,00

crna/crvena 1 / 1

1.502,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 12,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 12 mm; težina: 24,8 g

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 12,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 12 mm; težina: 24,8 g

800301

801716

crna

1/1

967,00

crna/crvena 1 / 1

967,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 13 cm; promjer mjeren na prstenu: 12 mm; težina: 23,7 g

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 13 cm; promjer mjeren na prstenu: 12 mm; težina: 23,7 g

800344

800343

3 Šifra

crna

1/1

Boja

PJ / Pak

1.183,00

crna/crvena 1 / 1

1.183,00

Souveran 600 Cijena

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 12,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 12 mm; težina: 24,8 g 800302

crna/plava 1 / 1

967,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 13 cm; promjer mjeren na prstenu: 12 mm; težina: 23,7 g 800345 crna/plava 1 / 1 1.183,00 Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 14 karatno/585 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 13,4 cm; promjer mjeren na prstenu: 14 mm; težina: 17,5 g 800323 crna/plava 1 / 1 1.502,00

108

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

2

Souveran 600

Šifra Boja PJ / Pak Cijena Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 14 karatno/585 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 13,4 cm; promjer mjeren na prstenu: 14 mm; težina: 17,5 g 800324 crna/zelena 1 / 1 1.502,00 Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 12,6 cm; promjer mjeren na prstenu: 12 mm; težina: 24,8 g 800303

crna/zelena 1 / 1

967,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; duljina: 13 cm; promjer mjeren na prstenu: 12 mm; težina: 23,7 g 800285

crna/zelena 1 / 1

1.056,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 13 cm; promjer mjeren na prstenu: 12 mm; težina: 23,7 g 800346

POKLON PROGRAM 13 14

crna/zelena 1 / 1

1.183,00

Šifra

5

Souveran 800 Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 18 karatno/750 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 14,2 cm; promjer mjeren na prstenu: 15 mm; težina: 28,2 g 800329

crna/zelena 1 / 1

2.152,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 13,9 cm; promjer mjeren na prstenu: 13,1 mm; težina: 28,2 g 800308

crna/zelena 1 / 1

1.303,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 14,2 cm; promjer mjeren na prstenu: 15 mm; težina: 30,3 g 800349

crna/zelena 1 / 1

1.303,00

Olovka tehnička - mina 0,7 mm; s gumicom; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom; klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; duljina: 14,2 cm; promjer mjeren na prstenu: 13,1 mm; težina: 26,3 g 800286

crna/zelena 1 / 1

1.303,00

109


5 1

PISAĆI PRIBOR...

3

Souveran 800

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Souveran 800

Šifra

Boja

PJ / Pak

Cijena

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 18 karatno/750 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 14,2 cm; promjer mjeren na prstenu: 15 mm; težina: 28,2 g

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 18 karatno/750 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 14,2 cm; promjer mjeren na prstenu: 15 mm; težina: 28,2 g

800326

800327

crna

1/1

2.152,00

crna/crvena 1 / 1

2.152,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 13,9 cm; promjer mjeren na prstenu: 13,1 mm; težina: 28,2 g

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 13,9 cm; promjer mjeren na prstenu: 13,1 mm; težina: 28,2 g

800305

800306

crna

1/1

1.303,00

crna/crvena 1 / 1

1.303,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 14,2 cm; promjer mjeren na prstenu: 15 mm; težina: 30,3 g

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 14,2 cm; promjer mjeren na prstenu: 15 mm; težina: 30,3 g

800347

801723

2 Šifra

crna

1/1

Boja

PJ / Pak

1.303,00

Cijena

crna/plava 1 / 1

2.152,00

Olovka kemijska - promjer kuglice: 1,0 mm; od visokokvalitetne smole, površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; okretni mehanizam; rezervni uložak: 337; duljina: 13,9 cm; promjer mjeren na prstenu: 13,1 mm; težina: 28,2 g 800307

1.303,00

Souveran 800

Nalivpero - klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; 18 karatno/750 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 14,2 cm; promjer mjeren na prstenu: 15 mm; težina: 28,2 g 800328

crna/crvena 1 / 1

crna/plava 1 / 1

1.303,00

4

NALIVPERO Souveran M1000

klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom, prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida, 18 karatno/750 zlatno pero s dekoracijom od rodija i površinom brušenom dijamantom; kvaliteta pisanja pera je ručno testirana; debljina pera F (fine); s diferencijalnim klipnim mehanizmom; duljina nalivpera sa zatvorenim poklopcem: 14,7 cm; promjer mjeren na prstenu: 16 mm; težina: 32,7 g Šifra Boja PJ / Pak Cijena 800311 zelena 1/1 3.242,00

Roler - promjer kuglice: 1 mm; od visokokvalitetne smole; površina brušena dijamantom, klipsa i dekorativni prsteni pozlaćeni 24 karatnim zlatom; prepoznatljivo prugasto tijelo izrađeno od celuloida; s poklopcem; duljina rolera sa zatvorenim poklopcem: 14,2 cm; promjer mjeren na prstenu: 15 mm; težina: 30,3 g 800348

110

crna/plava 1 / 1

1.303,00

POKLON PROGRAM 13 14


PISAĆI PRIBOR...

1

3

SET PISAĆI Fifth Avenue

sadrži: tehničku olovku (mina 0,7 mm), kemijsku olovku i kožni etui za 2 olovke; dimenzija etuia: 7,6x17,2x2,5 cm; metalne; s gumenim ergonomskim gripom; u kartonskoj kutiji sa prozirnim prozorčićem Šifra Boja PJ / Pak Cijena 103557 srebrna 1/1 169,00

2

5

GARNITURA PISAĆA Fifth Avenue

sadrži: tehničku olovku (mina 0,7 mm) i kemijsku olovku; s gumenim gripom; metalne; u poklon kutiji Šifra Boja PJ / Pak Cijena 104482 metalna 1/1 72,00

GARNITURA PISAĆA Fifth Avenue

sadrži: tehničku olovku (mina 0,5 mm) i kemijsku olovku; s gumenim gripom; metalne; u poklon kutiji Šifra Boja PJ / Pak 103739 bordo 1/1 103740 crna 1/1 103742 plava 1/1

POKLON PROGRAM 13 14

4 Cijena 59,00 59,00 59,00

GARNITURA PISAĆA NP Trifit 500

sadrži: tehničku olovku (mina 0,5 mm) i kemijsku olovku; trokutaste; s gumenim ergonomskim gripom; plastične; trokutasti spremnik; u poklon kutiji Šifra Boja PJ / Pak Cijena 104331 metalik bordo 1/1 66,00 104332 metalik crna 1/1 66,00 104333 metalik plava 1/1 66,00

111


6

6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

POKLON PROGRAM 2013 2014

PROMOTIVNI ARTIKLI...

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

TORBA ZA DOKUMENTE

MACMA

kongresna torba; čvrsti poliester; zatvara se na zip; ručka za nošenje * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 403884 24446 crna 1 / 25/50 13,60 602454 24446 crvena 1 / 25/50 13,60 *403885 24446 narančasta 1 / 25/50 13,60 403883 24446 plava 1 / 25/50 13,60

3

6

TORBA POSLOVNA

rips; sadrži: 2 pretinca i prednji džep; zatvara se s kopčom; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu (može se skinuti); dimenzija: 40,5x32x16 cm * do isteka zaliha Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena *400734 HD-208 plava 1 / 1/10 142,00

4

TORBA POSLOVNA

rips; ima: 2 pretinca i 2 prednja džepa; zatvara se s dvije kopče; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu (može se skinuti); dimenzija: 40,5x32x16 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 401982 HD-225 crna 1 / 1/10 171,00

2

TORBA POSLOVNA

rips; sadrži: 2 pretinca i prednji džep; zatvara se s kopčom; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu (može se skinuti); dimenzija: 40,5x32x16 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 400735 HD-222 crna 1 / 1/10 142,00

POKLON PROGRAM 13 14

5

TORBA POSLOVNA

rips/koža; sadrži: 2 pretinca, prednji i stražnji džep; zatvara se s kopčom; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu (može se skinuti); dimenzija: 40x31,5x11 cm Šifra Šifra pr. Boja PJ / Pak Cijena 401469 B9411 crna 1/1 279,00

113


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

TORBA ZA PRIJENOSNO RAČUNALO Exactive Exatravel

za 15’’ prijenosno računalo; PP; zatvara se na kopču; ima: glavni odjeljak sa zatvaranjem na zip, 2 pretinca odjeljena pregradom koja ima mrežasti džep sa zatvaranjem na zip, s prednje strane je 7 pregrada za odlaganje dokumenata; u jednom odjeljku je karabiner gdje se mogu odložiti ključevi, usb memorija,...(može se skinuti); sa stražnje strane je gumena traka pa se torba po potrebi može staviti na torbu sa kotačićima; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu (može se skinuti); dimenzija: 26x38x5 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 303943 crna 1/1 270,00

3

za 15,4” prijenosno računalo; zatvaranje na zip; ručka za nošenje; vanjska dimenzija: 38,7x28x3,8 cm Šifra Boja PJ / Pak 705687 crna 1 / 1/8

4

2

RUKSAK ZA PRIJENOSNO RAČUNALO Sahara

za 15,4” prijenosno računalo; ergonomski oblikovan leđni dio omogućava protok zraka; anatomski oblikovane naramenice (na jednoj naramenici je etui za mobitel koji se može skinuti); sadrži: brojne pretince za lakše snalaženje i višenamjenske pretince; ojačana ergonomska ručka; dimenzija: 32,5x43x22 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 705693 crna 1/1 840,00

114

TORBA/ETUI ZA PRIJENOSNO RAČUNALO Sherpa

Cijena 266,00

TORBA ZA PRIJENOSNO RAČUNALO Coral

za 15,6” prijenosno računalo; polyester; ima: 3 odjeljka sa zatvaranjem na zip (1 odjeljak ima male pretince, 2 odjeljak ima pregradu, 3 odjeljak ima pregradu i 2 mrežasta džepa), s jedne vanjske strane džep sa zatvaranjem na zip, a s druge džep sa zatvaranjem na čičak; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu (ne može se skinuti); dimenzija: 43x39x17 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 705678 crna 1 / 1/2 610,00

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

TORBA ZA PRIJENOSNO RAČUNALO Granada

za 15,9”/17” prijenosno računalo; polyester/najlon; ima 3 odjeljka (za dokumente, za laptop i organizer) sa zatvaranjem na zip; ergonomska ručka za nošenje, kotačići i teleskopska ručka; dimenzija: 40,5x43x25 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 705698 crna 1 / 1/2 1.306,00

2

6

TORBA ZA PRIJENOSNO RAČUNALO Yukon

za 17” prijenosno računalo; ima glavni odjeljak sa zatvaranjem na zip u kojem se nalazi torbica za pribor, s vanjske strane ima 3 džepa na zip; ručka za nošenje i remen za nošenje na ramenu (ne može se skinuti); dimenzija: 43,5x32x12,5 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 705720 crna 1/1 799,00

3

RUKSAK ZA PRIJENOSNO RAČUNALO Pegasus

za 17” prijenosno računalo; ergonomski oblikovan leđni dio omogućava protok zraka; anatomski oblikovane naramenice; sadrži: brojne pretince za lakše snalaženje i višenamjenske pretince; ojačana ergonomska ručka; dimenzija: 38,1x50,8x25,4 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 705692 crna 1/1 920,00

POKLON PROGRAM 13 14

115


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

KIŠOBRAN

muški; automatik; s drvenom drškom * do isteka zaliha Šifra Šifra proizvođača Boja *401397 BA-UXU0B701000 tamnosiva

PJ / Pak 1/1

Cijena 179,00

unisex; automatik; sklopivi; polumjer zatvorenog kišobrana: 54 cm Šifra PJ / Pak 403289 1 / 12

5 2

KIŠOBRAN

muški; automatik; sklopivi; polumjer zatvorenog kišobrana: 54 cm Šifra Boja PJ / Pak 404395 sortirano 1 / 12

Cijena 86,00

KIŠOBRAN Sergio Tacchini

muški; automatsko otvaranje i zatvaranje; sklopivi; polumjer zatvorenog kišobrana: 54 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 403918 sortirano 1 / 12 142,50

116

Cijena 95,00

KIŠOBRAN Perleti

unisex; automatik; polumjer zatvorenog kišobrana: 69 cm * do isteka zaliha Šifra PJ / Pak *403290 1 / 12

6 3

KIŠOBRAN Perleti

Cijena 95,00

KIŠOBRAN

ženski; automatik; sklopivi; polumjer zatvorenog kišobrana: 65 cm Šifra Boja PJ / Pak 404397 bijela 1 / 12

Cijena 108,00

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

ženski; automatik; polumjer zatvorenog kišobrana: 66 cm Šifra 402716

2

4

KIŠOBRAN Grimaldi PJ / Pak 1 / 12

Cijena 58,00

PJ / Pak 1 / 12

Cijena 112,00

KIŠOBRAN + ŠEŠIR

dimenzija: 190x75x60 mm; u etuiu na 2 zipa * do isteka zaliha Šifra Boja PJ / Pak *404387 crna 1 / 50

ANDA Cijena 81,00

KIŠOBRAN Perletti

ženski; u etuiu; polumjer zatvorenog kišobrana: 51 cm Šifra 403945

5

KIŠOBRAN

automatik; polumjer zatvorenog kišobrana: 63 cm; fi: 103 cm; drvena ručka Šifra Boja PJ / Pak 61613 bijela 1 / 1/12/60 61615 bordo 1 / 1/12/60 61617 crna 1 / 1/12/60 61611 crvena 1 / 1/12/60 6161 narančasto žuta 1 / 1/12/60 61614 tamnoplava 1 / 1/12/60 61616 tamnozelena 1 / 1/12/60 61612 zagrebačko plava 1 / 1/12/60

3

6

KIŠOBRAN XXL

Cijena 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90

MACMA

unisex; automatik; fi: 133 cm; otporan na vjetar; mekani grip * do isteka zaliha Šifra Boja PJ / Pak Cijena *404383 plava 1 / 10/20 61,00

POKLON PROGRAM 13 14

117


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

UPALJAČ ATO

jednokratni; sjajni; sa srebrnom glavom Šifra 404348 404349 404351 404350 404352 404846

TROBER Boja bijela crna crvena plava žuta sortirano

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

4

UPALJAČ CRF2

elektronski; mat Šifra 403407 403408 403409 404359

3

Boja bijela crna srebrna zlatna

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

UPALJAČ CRF2

elektronski; sjajni; sa crnom glavom Šifra 603007 603008 404358

118

TROBER Cijena 2,45 2,45 2,45 2,45

TROBER Boja crvena plava žuta

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 2,45 2,45 2,45

TROBER

elektronski; sjajni; tanki; sa srebrnom glavom Šifra Boja 603871 bijela 404353 crna 404356 crvena 404355 plava 404354 srebrna 404357 žuta

5 2

UPALJAČ Swing

UPALJAČ

Cijena 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45

TROBER

elektronski; svijetleći; sjajni; sa srebrnom glavom Šifra Boja 404365 bijela 404366 crna 404369 crvena 404368 plava 404367 srebrna 404370 žuta

6

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

UPALJAČ Swing turbo

Cijena 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90

TROBER

elektronski; mat; sa žarnom niti * do isteka zaliha Šifra Boja *603870 bijela *603869 crna *603956 srebrna

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 3,93 3,93 3,93

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

UPALJAČ Coney Flat XXL

elektronski; dimenzija: 360x30 mm Šifra 404403

2

TROBER Boja antracit

UPALJAČ Coney Flip

elektronski; mat; preklopni; dimenzija: 30x220 mm Šifra Boja 404401 srebrna/crna

3

PJ / Pak 1/1

TROBER PJ / Pak 1/1

UPALJAČ Flexi BBQ

elektronski; mat; dimenzija: 45x240 mm; blister Šifra Boja 404402 crna

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena 25,50

Cijena 27,50

4

UPALJAČ Ducky BBQ

elektronski; mat; dimenzija: 23x133 mm Šifra 404400

5

6 TROBER

Boja crna

PJ / Pak 1 / 20

KABANICA

može se spremiti u okruglu kutiju; s karabinerom * do isteka zaliha Šifra Boja PJ / Pak *403910 prozirno bijela 1 / 25/200 *403908 prozirno crvena 1 / 25/200 *403907 prozirno plava 1 / 25/200 *403909 prozirno žuta 1 / 25/200

Cijena 8,20

ANDA Cijena 10,90 10,90 10,90 10,90

TROBER PJ / Pak 1/1

Cijena 15,80

119


6 1 metalni Šifra 402101 402100

PROMOTIVNI ARTIKLI...

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE

MACMA

Dimenzija 2,5x4,3 cm 3,5x8,4 cm

PJ / Pak 1 / 1/50/250 1 / 1/50/250

402100

2

Cijena 7,70 7,70

4

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE

dimenzija: 2,4x11,3x2,5 cm; za: obične boce i boce vina; u obliku boce vina * do isteka zaliha Šifra Boja PJ / Pak *404385 crna 1 / 12/144

MACMA PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 8,95

5

120

Cijena 21,50

OTVARAČ ZA BOCE

metalni; duljina: 11 cm * netto cijena Šifra *61301

6

Boja smeđa

PJ / Pak 1/1

PJ / Pak 1 / 1/10

Cijena 2,00

PJ / Pak 1/

Cijena 56,00

KUTIJA ZA 1 BOCU VINA

dimenzija: 8,6x8,6x37 cm Šifra 404386

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE

kožni; dimenzija: 6x6,5 cm Šifra 403253

MACMA

402101

dimenzija: 3,2x10,5 cm; metalni Šifra Boja 404026 srebrna/crna

3

OTVARAČ ZA BOCE

Cijena 30,00

POKLON PROGRAM 13 14


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

u drvenoj kutiji Šifra Opis 401985 sa 5-dijelnim priborom 401984 sa 6-dijelnim priborom

2 Šifra 401463 401464

3

SET OTVARAČA ZA VINO PJ / Pak 1 / 1/24 1 / 1/10

Cijena 71,00 118,00

SAT ZIDNI

MACMA

s barometrom i termometrom; fi: 35x2,7 cm; mogućnost dotiska na pločicu Šifra Boja PJ / Pak 402697 bijela 1 / 1/5 402094 crna 1 / 1/5 402699 crvena 1 / 1/5 402698 plava 1 / 1/5

Cijena 68,40 68,40 68,40 68,40

SET ZA VINO Opis kutija za 1 bocu vina sa 5-dijelnim priborom kutija za 2 boce vina sa 8-dijelnim priborom

PJ / Pak 1 / 1/8 1 / 1/4

Cijena 99,00 147,50

4

DALEKOZOR U ETUIU

MACMA

dimenzija: 13,8x7,6x4,8 cm; metalni; povećanje 12x; promjer objektiva: 32 mm; vidno polje 84 m / 1000 m; visokokvalitetna optika; navlaka za leću i remen za lakše držanje Šifra Boja PJ / Pak Cijena 404384 srebrna/crna 1 / 25/50 149,00

POKLON PROGRAM 13 14

121


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

VREĆICE UKRASNE Rex

sjajna plastifikacija; jednobojna; od 150 g plastificiranog papira; ojačane su pod ručkama i podnicom; pletena ručka u odgovarajućoj boji; mogućnost tiska po želji kupca Šifra Boja PJ / Pak Cijena 13x40x8 cm; za boce 200491 200493 200490 2177 200492

bijela bordo crvena plava srebrna

1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

6,80 6,80 6,80 6,80 6,80

bijela bordo crvena plava srebrna

1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

4,70 4,70 4,70 4,70 4,70

bijela bordo crvena plava srebrna

1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

7,20 7,20 7,20 7,20 7,20

bijela bordo crvena plava srebrna

1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

bijela bordo crvena plava srebrna

1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

17,90 17,90 17,90 17,90 17,90

24x16x7 cm 200499 200501 200498 3310 200500

2

SAUL SADOCH

Šifra 405029 405031 405032 405033 405034 405035 405036 405037 405038 405039 405040

24x39x9 cm 200503 200505 200502 064 200504

VREĆICE UKRASNE Rex Dimenzija 16x21x8 cm 26x36x12 cm 36x41x12 cm 46x49x16 cm 16x21x8 cm 26x36x12 cm 36x41x12 cm 46x49x16 cm 16x21x8 cm 26x36x12 cm 36x41x12 cm

SAUL SADOCH

Boja metalizirano srebrna metalizirano srebrna metalizirano srebrna metalizirano srebrna metalizirano zlatna metalizirano zlatna metalizirano zlatna metalizirano zlatna metalizirano crvena metalizirano crvena metalizirano crvena

PJ / Pak 1 / 25/300 1 / 25/200 1 / 25/200 1 / 25/150 1 / 25/300 1 / 25/200 1 / 25/200 1 / 25/150 1 / 25/300 1 / 25/200 1 / 25/200

Cijena 3,20 4,30 4,95 7,05 3,20 4,30 4,95 7,05 3,20 4,30 4,95

2

34x39x10 cm 200507 200509 200506 668 200508 50x37x12 cm 200511 200513 200510 5699 200512

1

122

MOGUĆNOST TISKA PO ŽELJI KUPCA!

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

VREĆICE UKRASNE Rex

SAUL SADOCH

novogodišnje; motiv: Disney Šifra gramatura / dimenzija 405054 110 g/m2 / 26x34,5x12 cm 405055 110 g/m2 / 36x46x12 cm

2

PJ / Pak 1 / 25/200 1 / 25/200

VREĆICE UKRASNE Rex

157 g/m2; motiv: Disney Šifra Dimenzija 405045 20,5x26x11,5 cm 405046 30x41x12 cm

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena 5,60 6,80

SAUL SADOCH Boja sortirano sortirano

PJ / Pak 1 / 10/200 1 / 10/100

Cijena 10,50 14,90

3

VREĆICE UKRASNE Rex

novogodišnje; motiv: Disney Šifra gramatura / dimenzija 405041 157 g/m2 / 11,5x16,5x5 cm 405042 157 g/m2 / 20,5x26x11,5 cm 405043 157 g/m2 / 30x41x12 cm 405044 180 g/m2 / 50x70x12 cm

4

VREĆICE UKRASNE Rex

sa zipom; dimenzija: 50x60x20 cm; motiv: Disney Šifra 405056

6

SAUL SADOCH PJ / Pak 1 / 10/200 1 / 10/200 1 / 10/200 1 / 10/200

Cijena 7,60 9,90 14,90 23,90

SAUL SADOCH PJ / Pak 1 / 10/50

Cijena 45,00

123


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

VREĆICE UKRASNE

filc; 2 motiva: sob i pahulja; sa dvije ručke; 2 boje: bež i crvena Šifra Dimenzija Boja PJ / Pak 304873 15x15 cm sortirano 1 / 1/8 304874 20x21 cm sortirano 1 / 1/8

2

novogodišnja Šifra Opis 203156 dimenzija: 17x19,4x12 cm; kutija 203165 za boce

PJ / Pak 1 / 12 1 / 12

Cijena 7,20 6,00

Boja sortirano sortirano sortirano

PJ / Pak 1 / 12 1 / 12 1 / 12

Cijena 5,40 6,60 7,80

Boja sortirano sortirano sortirano

PJ / Pak 1 / 12 1 / 12 1 / 12

Cijena 5,40 6,60 7,80

VREĆICE UKRASNE NOVOGODIŠNJE

filc; ovalna; 2 motiva: pahulja i sob; 2 boje: crvena i bež Šifra Dimenzija Boja 304872 15x20 cm sortirano 304871 20x25 cm sortirano

124

Cijena 13,90 18,95

VREĆICE UKRASNE

3

VREĆICE UKRASNE NATRON

Šifra 32007 32003 32001 320

Dimenzija 15x44x10 cm; za boce 20x25x10 cm 26x35x12 cm 32x40x14 cm

Boja natur natur natur natur

PJ / Pak 1 / 1/8 1 / 1/8

Cijena 12,95 15,95

PJ / Pak 1 / 100 1 / 100 1 / 60 1 / 40

Cijena 8,20 8,20 9,80 10,80

5

VREĆICE UKRASNE Merry Christmas

novogodišnje Šifra Opis 203164 dimenzija: 18x23x10 cm 203163 dimenzija: 26x31,5x11,5 cm 203162 dimenzija: 30x41,5x12 cm

6

VREĆICE UKRASNE

novogodišnje Šifra Dimenzija 203166 18x23x10 cm 203167 26x31,5x11,5 cm 203168 30x41,5x12 cm

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

2

VREĆICE UKRASNE

natron; set od 50 vrećica; pletene ručke Šifra Boja PJ / Pak

Šifra Cijena

14x21x7 cm 201453

smeđa

1/1

63,00

202325

bijela

1/1

111,00

203174

crna

1/1

145,00

14x38x8; za boce

Boja

PJ / Pak

Cijena

bijela crna crvena ljubičasta narančasta roza smeđa srebrna zelena zlatna žuta

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

109,00 153,00 153,00 153,00 153,00 114,00 96,00 153,00 153,00 153,00 153,00

32x41x12 cm 65673 203204 203150 203201 203205 203190 65674 203202 203200 203203 202841

203171

plava

1/1

145,00

202318

smeđa

1/1

98,00

203173

srebrna

1/1

145,00

203170

bijela

1/1

70,00

35x36x14 cm

203181

crna

1/1

99,00

203216

bijela

1/1

113,00

203176

crvena

1/1

99,00

203217

smeđa

1/1

100,00

bijela crvena plava srebrna tamnozelena zlatna

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

178,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00

18x22x8 cm

203175

plava

1/1

99,00

45x48x17 cm

203179

srebrna

1/1

99,00

202513 203207 203206 203209 203208 203210

203177

svijetlozelena 1 / 1

99,00

203180

zlatna

1/1

99,00

203178

žuta

1/1

99,00

bijela crna crvena ljubičasta narančasta plava smeđa srebrna svijetlozelena zelena zlatna žuta

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

80,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 74,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00

bijela crna crvena narančasta roza smeđa svijetlozelena srebrna zelena zlatna žuta

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

96,00 135,00 135,00 135,00 135,00 86,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00

22x31x10 cm 65672 203189 203183 203185 203191 203182 65671 203187 203184 202068 203188 203186

6

VREĆICE UKRASNE

natron; set od 50 vrećica Šifra Boja 14x21x7 cm 203169 bijela 14x38x8 cm 203172 crvena 18x22x8 cm 202683 smeđa 26x35x12 cm 200903 plava 32x41x12 cm 65675 plava 45x48x17 cm 203211 crna 65x48x17 cm 65700 smeđa

PJ / Pak

Cijena

1/1

68,00

1/1

145,00

1/1

66,00

1/1

135,00

1/1

153,00

1/1

215,00

1/1

155,00

2

1

26x35x12 cm 65680 203197 203192 203199 203198 65677 203194 202861 203193 203196 203195

POKLON PROGRAM 13 14

125


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

motiv: Božić; oblik: srce; set od 3 kutije Šifra 203159

2

Boja sortirano

PJ / Pak 1/1

Cijena 32,40

PJ / Pak 1/1 1/1

Cijena 32,40 32,40

KUTIJA UKRASNA

motiv: slova; ukrasna vrpca; set od 3 kutije Šifra Boja sortirano 203161

PJ / Pak 1/1

Cijena 50,40

PJ / Pak 1/1

Cijena 54,00

KUTIJA UKRASNA

motiv: Božić; set od 3 kutije Šifra 203157 203158

126

3

KUTIJA UKRASNA

4

KUTIJA UKRASNA

set od 3 kutije dimenzija: 18x15x11,5 cm Šifra 203160

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

KUTIJA UKRASNA - Rex

SAUL SADOCH

set od 3 kutije (19x12x7, 27x18x10, 35x25x12); motiv: Disney Šifra Boja PJ / Pak 405048 sortirano 1 / 1/10

Cijena 119,00

4

VRPCA - Rex

SAUL SADOCH

oblik: zvijezdice; glitter; dimenzija: 14 mm; set od 4 komada Šifra Boja PJ / Pak 405062 sortirano 1/1 VRPCA NA KOLUTU Rex glitter Šifra 405065 405064

Opis Boja dimenzija: 10 mm x 20 m sortirano dimenzija: 10 mm x 5 m; set sortirano od 2 komada VRPCA POTEZNA Rex

glitter; dimenzija: 31 mm; set od 2 komada Šifra Boja 405063 sortirano

2

KUTIJA UKRASNA Rex

SAUL SADOCH

set od 3 kutije (19x12x7, 27x18x10, 35x25x12); motiv: motiv: Disney (Božić) Šifra Cijena PJ / Pak 405047 119,00 1 / 1/10

3

SET ZA OMATANJE Rex

ukrasni; novogodišnji Šifra Sadrži 405049 3 arka, 6 vrpca u kolutu, 6 zvijezda ukrasnih 405050 6 arka, 2 vrpce u kolutu, 6 zvijezda ukrasnih

POKLON PROGRAM 13 14

STALAK Cubo Rex s ukrasnim vrpcama; dimenzija: 40x40x118 cm Šifra 405051

6 Cijena 14,25

SAUL SADOCH PJ / Pak 1/1

Cijena 21,50

1/1

19,40 SAUL SADOCH

PJ / Pak 1/1

Cijena 18,20

SAUL SADOCH PJ / Pak 1/1

Cijena 4.720,00

SAUL SADOCH PJ / Pak 1 / 1/200 1 / 1/200

Cijena 31,00 36,30

127


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

VREĆICE POKLON Rex

SAUL SADOCH

PPL; metalizirana; s vrpcom; set od 3 komada (dimenzije: 32x41x10 cm, 22x26x10 cm i 12x37x9 cm); 4 boje: crvena, srebrna, zelena i zlatna Šifra Boja PJ / Pak Cijena 405061 sortirano 1 / 1/25 19,20

2

VREĆICA ZA KUPOVINU

4

KUVERTE DAROVNE Rex

male; dimenzija: 5,5x5,5 cm; boje: crvene, srebrne i zlatne; set od 4 komada Šifra Dimenzija Boja PJ / Pak Cijena 405060 5,5x5,5 cm sortirano 1 / 1/30 9,80 405059 7,5x5,5 cm sortirano 1 / 1/30 9,80

MACMA

dimenzija: 42x38x0,2 cm; platnena, dvije kratke ručke * do isteka zaliha Šifra Boja PJ / Pak *101258 natur 1 / 50/300

Cijena 6,50

5

BOŽIĆNE PRIVJESNICE Rex

set od 6 komada Šifra 405058

3

SAUL SADOCH Boja sortirano

PJ / Pak 1 / 1/72

Cijena 7,70

TRAKA LJEPLJIVA DECO

na jednokratnom stalku; za izradu i ukrašavanje: čestitki, poklona, kutija.. Šifra Dimenzija / opis Boja PJ / Pak 304265 15 mm x 10 m / 9 novogodišnjih motiva sortirano 1 / 1/36 304266 48 mm x 50 m / 4 novogodišnja motiva sortirano 1 / 1/16

128

SAUL SADOCH

Cijena 5,60 28,85

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

3

PAPIR UKRASNI

format: B1; celofan; rola; set od 10 komada Šifra Opis Boja 9115 prozirna 91112 s motivom prozirna

PJ / Pak 1 / 1/50 1 / 1/40

Cijena 18,20 23,40

rola; dimenzija: 70x200 cm Šifra Opis 31116 jednobojni / Ecocolor 31114 s motivom / Natura

PAPIR UKRASNI Rex

SAUL SADOCH

rola; dimenzija: 70x200 cm Šifra Opis Boja PJ / Pak Cijena 201499 10 različitih motiva / Hot Metal; folija sortirano 1 / 1/50/2400 8,65 405057 jednobojni / Hot Metal; folija sortirano 1 / 1/50/2400 8,65

POKLON PROGRAM 13 14

SAUL SADOCH Boja sortirano sortirano

PJ / Pak 1 / 1/50 1 / 1/50

Cijena 4,65 4,95

format: B2; 300 g; dvoslojni; rebrasti; set od 10 komada Šifra Boja 302464 srebrna 302463 zlatna

PJ / Pak 1 / 1/10 1 / 1/10

Cijena 104,00 104,00

4 2

PAPIR UKRASNI Rex

6

PAPIR UKRASNI

129


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

PAPIR KREP

rola; dimenzija: 50x150 cm; težina: 60 g Šifra Boja 00403 metalik crvena 00405 metalik plava 000402 metalik srebrna 000401 metalik zlatna

2

PJ / Pak 1 / 1/10/120 1 / 1/10/120 1 / 1/10/120 1 / 1/10/120

Cijena 10,00 10,00 10,00 10,00

PAPIR KREP

rola; dimenzija: 50x250 cm Šifra Boja

PJ / Pak

Cijena

težina: 40 g 9330 10346 10356 200423 200359 0275 0238

bijela crvena intenzivno crvena smeđa svijetlozelena tamnoplava tamnozelena

1 / 1/10/140/2240 1 / 1/10/140/2240 1 / 1/10/140/2240 1 / 1/10/140/2240 1 / 1/10/140/2240 1 / 1/10/140/2240 1 / 1/10/140/2240

3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51

bijela indigo plava jarko crvena maslinasto zelena svijetlomaslinasto zelena tamnocrvena tamnozelena metalik crvena metalik srebrna metalik zlatna

1 / 1/5/60/1440 1 / 1/5/60/1440 1 / 1/5/60/1440 1 / 1/5/60/1440 1 / 1/5/60/1440 1 / 1/5/60/1440 1 / 1/5/60/1440 1 / 1/5/60 1 / 1/5/60 1 / 1/5/60

8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 22,06 22,06 22,06

PJ / Pak

Cijena

težina: 180 g 6009 555 200358 560 562 586 564 9803 00802 801

3 Šifra

Boja

KUVERTE U BOJI - dimenzija: 220x110 mm; 100 g/m2; set od 25 komada; blister 302177

srebrna

1/1

32,90

302176

zlatna

1/1

32,90

PAPIR U BOJI - format: A4; 130 g/m2; set od 100 listova 300729

srebrna

1/1

87,60

300728

zlatna

1/1

87,60

PAPIR U BOJI - format: A4; 300 g/m ; set od 50 listova 2

130

300733

srebrna

1/1

94,00

300732

zlatna

1/1

94,00

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

PAPIR ORIGAMI

Šifra 304139 304045 304277 304278 304048 304047

Opis dimenzija: 10x10 cm; 60 g/m2; 10 boja x 10 listova; set od 100 komada dimenzija: 15x15 cm; 60 g/m2; 10 boja x 10 listova; set od 100 komada dimenzija: 15x15 cm; 70 g/m2; 4 motiva (10 x zvijezda i 20 x anđeo); svaki motiv s uputama dimenzija: 15x15 cm; 70 g/m2; 6 motiva (10 x kapica, 10 x Djed Božičnjak i 10 x bor); svaki motiv s uputama dimenzija: 15x15 cm; 80 g/m2; 6 boja x 5 listova; set od 30 komada točkasti; dimenzija: 15x15 cm; 70 g/m2; 6 boja x 11 listova; set od 66 komada

Boja sortirano sortirano zlatna/bijela crvena/zelena sortirano sortirano

PJ / Pak 1 / 1/5 1 / 1/5 1 / 1/5 1 / 1/5 1 / 1/5 1 / 1/5

Cijena 8,00 12,30 19,95 19,95 27,30 27,30

304252

dimenzija: 20x20 cm; 40 g/m2; 10 boja x 25 listova; set od 250 komada

prozirno sortirano

1 / 1/5

42,90

304046 304279 304253

dimenzija: 20x20 cm; 60 g/m2; 10 boja x 10 listova; set od 100 komada dimenzija: 20x20 cm; 70 g/m2; 6 motiva (10 x kapica, 10 x Djed Božičnjak i 10 x bor); svaki motiv s uputama dimenzija: 20x20 cm; 80 g/m2; 6 boja x 5 listova; set od 30 komada

1 / 1/5 crvena/zelena 1 / 1/5 sortirano 1 / 1/5

15,50 24,90 38,50

304139 304278

304278

304277

304048

304252

POKLON PROGRAM 13 14

304047

131


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

PAPIR ZA MOBILE

120 g/m ; 2 motiva; 2 veličine (6,5 cm i 10 cm); s uputama i primjerima; set od 40 komada Šifra Oblik Boja PJ / Pak Cijena 304280 bor prozirno zlatna 1 / 1/5 24,90 304282 kugla prozirno crvena 1 / 1/5 24,90 304281 zvijezda prozirno srebrna 1 / 1/5 24,90 2

PERLE

fi: 0,6 i 0,8 cm; set od 24 komada; u prozirnoj plastičnoj kutiji Šifra Boja PJ / Pak 304285 bijela 1 / 1/4/8 304284 sortirano 1 / 1/4/8

5

BUŠAČ POP-UP

1 rupa; mala; za bušenje papira i kartona do 220 g; blister Šifra Motiv Boja PJ / Pak 302372 anđeo crvena 1/1 303034 bor crvena 1/1

2

Cijena 7,95 7,95

Cijena 12,80 12,80

PAPIR PAUS

za ispis na: InkJet, laser i kopirni stroj; s uzorkom pahulja; set od 25 listova Šifra Format / gramatura papira Boja PJ / Pak Cijena 301944 A4 / 115 g/m2 prozirno bijela 1/1 69,95

3

FILC UKRASNI

format: A4; dimenzija: 20x30 cm; 150 g/m2; set od 12 boja; boje: bijela, crna, crvena, ljubičasta, narančasta, plava, roza, siva, smeđa, svijetlozelena, tamnozelena i žuta Šifra Boja PJ / Pak Cijena 302721 sortirano 1/1 28,65

2

132

3

6

BUŠAČ POP-UP

1 rupa; veća; za bušenje papira i kartona do 220 g; blister Šifra Motiv Boja PJ / Pak 304268 pahulja plava 1/1

Cijena 19,70

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

1 rupa; mala; za bušenje papira i kartona do 220 g; blister Šifra Motiv Boja 302696 anđeo crvena 303342 bor crvena 303765 bor sa zvijezdom crvena 303035 pahulja crvena 303127 pahulja crvena

2

4

BUŠAČ PJ / Pak 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

BUŠAČ Cijena 19,70 19,70

ŽIG

drveni; s novogodišnjim motivima: bor, Djed Mraz, snjegović (2,5x3 cm) i pahuljice (8x1,7 cm); s crvenim i zelenim jastučićem Šifra PJ / Pak Cijena 303134 1 / 1/10 12,50

5

1 rupa; veća; za bušenje papira i kartona do 220 g; blister Šifra Motiv Boja PJ / Pak 303766 anđeo plava 1/1 304267 pahulja plava 1/1

3

Cijena 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80

6

ŽIG

drveni; sa jastučićima (crveni i zeleni); motivi: bor, božikovina i natpis Šifra PJ / Pak 304446 1 / 1/10

Cijena 11,00

BUŠAČ

1 rupa; za bušenje rubova kartona i papira do 220 g Šifra Motiv Boja

PJ / Pak

4 novogodišnja: anđeo, bor, pahulja i 304269 ljubičasta 1 / 1/4 zvijezda

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena 38,90

6

ŽIG

drveni; sa jastučićima (srebrni i zlatni); motivi: anđeo, kuglica i zvjezdica Šifra PJ / Pak 304875 1 / 1/10

Cijena 13,95

133


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

ŽIG

dimenzija: 2x2 cm; sa jastučićem; crna tinta; 15 različitih žigova Šifra Motiv PJ / Pak 302373 novogodišnji 1 / 1/6

2 3 boje Šifra 301412 304286

3

blister Šifra 301938

Motiv djed božićnjak, čarape

PJ / Pak 1 / 1/6

Cijena 14,30

PJ / Pak 1 / 1/6 1 / 1/6 1 / 1/6 1 / 1/6 1 / 1/6

Cijena 14,30 14,30 14,30 14,30 14,30

JASTUČIĆI ZA PEČAT Boje Boja brončana, srebrna i zlatna sortirano crvena, zelena i zlatna sortirano

PJ / Pak 1 / 1/5 1 / 1/5

Cijena 14,20 14,20

5 blister Šifra 304270 303077 303075 303851 303076

NALJEPNICE BOŽIĆNE 3D Motiv anđeli pahulje pingvini snjegović snježna kugla

JASTUČIĆI ZA PEČAT

dimenzije: 3x3 cm; tinta na bazi ulja; bez kiseline Šifra Boja 304473 crvena 304475 srebrna 304474 tamnozelena 304476 zlatna

134

Cijena 22,00

NALJEPNICE BOŽIĆNE 3D

PJ / Pak 1 / 1/10 1 / 1/10 1 / 1/10 1 / 1/10

Cijena 2,30 2,30 2,30 2,30

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

2

UKRAS ZA DEKORIRANJE

12 motiva Šifra 303033 304283 303032

Motiv Božić Božić Zima

Boja sortirano sortirano sortirano

PJ / Pak 1 / 1/5 1 / 1/5 1 / 1/5

Cijena 14,50 14,50 14,50

ŽICA UKRASNA ČUPAVA

dimenzija: fi 8 mm x 50 cm; set od 10 komada; blister Šifra Boja 303598 sortirano 303121 srebrna 303120 zlatna

3

PJ / Pak 1 / 1/5 1 / 1/5 1 / 1/5

Cijena 7,50 7,50 7,50

PJ / Pak 1 / 1/5 1 / 1/5

Cijena 8,85 8,85

TRAKA LJEPLJIVA ČIPKA Srca

dimenzija: 8 mm x 2 m Šifra 303720 303719

POKLON PROGRAM 13 14

6

Boja srebrna zlatna

135


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

3

RAFIJA

prirodna; 50 g Šifra 303259 303098 301799 302829 301692 301691 303097 301800 302830 301693 302828 303096 301797 301798

Boja svijetlozelena tamnozelena zelena svijetložuta žuta plava tamnoplava natur smeđa crvena roza crna ljubičasta narančasta

PJ / Pak 1 / 1/5 1 / 1/5/50 1 / 1/5 1 / 1/10 1 / 1/5 1 / 1/5 1 / 1/5/50 1 / 1/5 1 / 1/10 1 / 1/5 1 / 1/10 1 / 1/5/50 1 / 1/5 1 / 1/5

Cijena 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 9,90 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20

ZVIJEZDA SA SNIJEGOM ZA FOTOGRAFIJE

naljepnica na poleđini; dimenzija: 9 cm; viseća s trakicom Šifra PJ / Pak 304882 1 / 1/8

4

ZVIJEZDA SA SNIJEGOM ZA FOTOGRAFIJE

naljepnica na poleđini; dimenzija: 9,5 cm Šifra 303653

5 2

sa snijegom; fi: 7cm; viseća s trakicom Šifra 304876

136

Šifra 301410 304271

KUGLA BOŽIĆNA ZA FOTOGRAFIJE PJ / Pak 1 / 1/9

Cijena 14,90

PJ / Pak 1 / 1/10

Cijena 21,00

PJ / Pak 1/6 1 / 1/10

Cijena 14,70 22,50

KUGLA BOŽIĆNA ZA FOTOGRAFIJE Opis sa snijegom sa snijegom; držač s kvačicom

Cijena 24,00

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

POKLON PAKET Lavanda

sadrži: planer (dimenzija: 10x14 cm; guma za olovku i poprečnu gumu za učvršćivanje; unutar planera se nalaze godišnji i mjesečni kalndar te bilješke; planer je ručno bigan, šivan, rezan i uvezen; materijali: eko-ljepenka; papir, pamučni konac; satenska traka, pamučna čipka, perle od školjki, metalni djelovi i guma) i ručno rađena rustikalna svijeća (ekološki vosak; boja: lavande; ukrašena s prirodnom lavandom (dimenzija 5 cm x 10,5 cm, gori 27 sati); poklon je upakiran u celofan Šifra PJ / Pak Cijena 405028 1/1 138,00

2

POKLON PAKET Natural

sadrži: ručno rađenu teku (dimenzija: 14,5x21 cm; ručno bigana, šivana i rezana; materijali: antemoro papir (od drveta avoha), sušena drvca, slama, ukrasni materijal od slame, sušeno bilje (paprat), češer, eko-ljepenka i papir) i ručno rađena rustikalna svijeća (ekološki vosak; boja: krem; ukrašena s natural špagom i češerćima (dimenzije R=9 cm, gori cca 45 sati); poklon je upakiran u celofan Šifra PJ / Pak Cijena 405027 1/1 138,00

POKLON PROGRAM 13 14

3

6

POKLON PAKET Romantika u plavom

sadrži: ručno rađenu teku (dimenzija: 14,5x21 cm; ručno bigana, šivana i rezana; materijali: salveta, ukrasna ružica, čipka, ukrasna tkanina, ukrasno perje, ekoljepenka i papir) i ručno rađena rustikalna svijeća (ekološki vosak; boja: plava; ukrašena s čipkom, satenskom trakicom i ružicama (dimenzija 5 cm x 10,5 cm; gori: 27 sati); poklon je upakiran u celofan Šifra PJ / Pak Cijena 405025 1/1 138,00

4

POKLON PAKET Romantika u ružičastom

sadrži: ručno rađenu teku (dimenzija: 14,5x21 cm; ručno bigana, šivana i rezana; materijali: salveta, ukrasna ružica, ukrasna vrpca organdi, eko-ljepenka i papir) i ručno rađena rustikalna svijeća (ekološki vosak; boja: nježno roza; ukrašena s čipkom, satenskom trakicom i ružicama (dimenzija 5 cm x 10,5 cm; gori: 27 sati); poklon je upakiran u celofan Šifra PJ / Pak Cijena 405026 1/1 138,00

137


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

3

SVIJEĆA

dimenzija: 40x53 mm; atest neškodljivosti na zdravlje čovjeka; rustikalna; adventske svijeće; gorivost: 18 sati; set od 4 komada Šifra Boja PJ / Pak 202607 bordo 1/1 202611 crvena 1/1 202608 narančasta 1/1 202610 svijetlobež 1/1 202609 tamnoljubičasta 1 / 1 202606 zelena 1/1

Cijena 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89

LUČICA MIRISNA

set od 10 komada Šifra Miris 201341 bora 201339 jagode 201336 jasmina 201342 kokosa 201338 lavande 201340 limuna 201332 ljiljana 201335 naranče 201337 plave rijeke 201334 ruže 201333 vanilije

4

Cijena 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89 17,89

PJ / Pak 1/1

Cijena 11,38

LUČICA NEMIRISNA

nemirisna; set od 10 komada Šifra 201343

2

PJ / Pak 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

SVIJEĆNJAK

drveni; atest neškodljivosti na zdravlje čovjeka; sa 2 mirisne lučice; gorivost: 5-6 sati Šifra PJ / Pak Cijena 202624 1/1 32,52

138

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

dimenzija: 23x33 cm; filc; 2 motiva: sob i pahulja; Šifra Boja 304877 crvena

2

4

ČARAPA NOVOGODIŠNJA PJ / Pak 1 / 1/8

OLOVKA GRAFITNA

olovka grafitna; HB; šiljena; s privjeskom; novogodišnji; 3 motiva Šifra Boja PJ / Pak 304880 sortirano 1 / 1/36

Cijena 5,65

FIGURA NOVOGODIŠNJA

dimenzija: 12x18 cm; drvena; 3 motiva; oblik soba; boje: 2 x bijela i crvena Šifra Boja PJ / Pak 304879 sortirano 1 / 1/6

3

Cijena 13,90

6

Cijena 18,50

5

SPAJALICE RUČNE

u boji; 3 motiva; 6 oblika; set od 24 komada; u kutiji Šifra Boja 304883 sortirano

PJ / Pak 1 / 1/12

Cijena 17,50

PJ / Pak 1 / 1/12

Cijena 9,20

FIGURA NOVOGODIŠNJA

dimenzija: 15 cm; 4 motiva: Djed Božićnjak, ptica, snjegović i sob Šifra Boja PJ / Pak 304878 sortirano 1 / 1/12

POKLON PROGRAM 13 14

6 Cijena 21,50

BEDŽ

novogodišnji; fi: 3 cm; set od 6 komada; 6 motiva Šifra Boja 304884 sortirano

139


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

KUTIJA MUZIČKA

3 motiva; 4 božične melodije (O Christmas Tree, Santa Claus is coming to town, We Wish You a Merry Christmas i Jingle Bells) Šifra Boja PJ / Pak Cijena sortirano 304885 1 / 1/12 27,50

2

ŠALICA

Cijena 9,95

MACMA

okrugla; dimenzija: 9,7x8 cm (visina x fi); kapacitet: 300 ml * do isteka zaliha Šifra Boja PJ / Pak Cijena *403876 prozirno bijela 1 / 12/48 8,58

140

metalni; 8 Božićnih motiva Šifra 303028

PJ / Pak 1 / 1/24

Cijena 32,90

PJ / Pak 1/1 1/1

Cijena 95,00 95,00

RUČNIK NOVOGODIŠNJI

pamučni; dimenzija: 30x30 cm; 4 motiva (pakirano u zvijezdu) Šifra Boja PJ / Pak 304881 sortirano 1 / 1/16

3

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE

5

ŠTAPOVI ZA NORDIJSKO HODANJE

duljina štapova: 135 cm; gratis vrećica dužine 80 cm Šifra Boja 600412 crna 600410 srebrna

6

STRUGALICA ZA LED

ANDA

gumena; dimenzija: 10x15,5x1,5 cm * do isteka zaliha Šifra Boja *403892 bijela

PJ / Pak 1 / 100

Cijena 2,80

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

4

IGRAČKA Active Pad Tablet

dječji tablet; dijete uči osnove gramatike i matematike kroz igru; 60 funkcija Šifra PJ / Pak Cijena 605492 1 / 1/24 169,00

2

6

IGRAČKA-PRIJENOSNO RAČUNALO Floki Uči

interaktivna obrazovna igračka; uči dijete boje, oblike i životinje (prepoznavanje životinja i njihovih zvukova); sadrži interaktivni kviz; za djecu stariju od 12 mjeseci Šifra PJ / Pak Cijena 605490 1 / 1/18 189,00

IGRAČKA Multi Pad Tablet

dječji tablet; dijete uči osnove gramatike i matematike kroz igru; 60 funkcija Šifra PJ / Pak Cijena 605491 1 / 1/18 169,00

1

2

5 3

IGRAČKA-PRIJENOSNO RAČUNALO

60 igrica i aktivnosti; 5 nivoa; kategorije uključuju: matematiku, gramatiku, pisanje, logičke i memori igre; sistem za praćenje napretka; gumb za direktan pristup najdražoj igri; telefonski imenik; dnevnik; miš uključen; boje plava i roza/ljubičasta Šifra Boja PJ / Pak Cijena 600065 sortirano 1 / 1/6 199,00

POKLON PROGRAM 13 14

IGRAČKA-PRIJENOSNO RAČUNALO Hello Kitty

50 zanimljivih igrica; 3 nivoa; kategorije: jezične igre, matematika, glazba, znanje, logičke igre; nastavna pomagala; veliki LCD ekran; gumb za direktan pristup najdražoj igri; miš uključen; zvučnik Šifra PJ / Pak Cijena 603565 1 / 1/6 229,90

141


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

IGRAČKA-VLAK Country Trip

sadrži: lokomotivu, 1 vagon, tračnica koje se spajaju (2 dijela veličine 30x30 cm), stanica, 2 ograde, 11 životinja; potrebna je jedna baterija 1,5V AA (nije uključena); za djecu stariju od 3 godine Šifra PJ / Pak Cijena 602480 1 / 1/8 149,00

2

IGRAČKA-VLAK Hello Kitty

sadrži: lokomotivu sa svijetlima i zvukom, 1 vagon, 2 komada tračnica koje se spajaju (2 dijela veličine 30x30 cm), 1 kuću, drveće i prometne znakove; potrebna je jedna baterija AA (nije uključena); za djecu stariju od 3 godine Šifra Boja PJ / Pak Cijena 602481 roza 1 / 1/8 159,00

3

IGRAČKA-VLAK My First Train

električni pogon; HO skala; sadrži: Fret lokomotivu, 5 m tračnica i maketu sa kućama, trkačom stazom, mostom, drvećem, neboderima, hotelom,...; u set su uključeni adapter i upravljač; s maketom; kartonska kutija Šifra PJ / Pak Cijena 603601 1 / 1/3 534,90

5

IGRAČKA-VLAK Polar express

električni pogon; HO skala; sadrži: lokomotivu, 4 različita vagona, 3,35 m tračnica i maketu sa tunelom, kućama...; u set su uključeni adapter i upravljač; s maketom; kartonska kutija Šifra PJ / Pak Cijena 600524 1 / 1/4 349,00

IGRAČKA-VLAK Intercity

sadrži: lokomotivu, vagon, tračnica koje se spajaju (2 dijela veličine 30x30 cm), 2 nebodera, 2 palme; potrebna je jedna baterija 1,5V AA (nije uključena); za djecu stariju od 3 godine Šifra PJ / Pak Cijena 602479 1 / 1/8 149,00

142

4

6

IGRAČKA-VLAK Rio bravo

električni pogon; HO skala; sadrži: lokomotivu, 4 različita vagona, 3,35 m tračnica i maketu sa tunelom, kućama...; u set su uključeni adapter i upravljač; s maketom Šifra PJ / Pak Cijena 301529 1 / 1/4 379,00

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

IGRAČKA-VLAK Ice3

električni pogon; HO skala; sadrži: 2 Ice3 lokomotive (1 na struju, 1 obična), 2 putnička vagona (1. i 2. razred) i 3,35 m tračnica; lokomotive imaju metalno podvožje; u set su uključeni adapter i upravljač; kartonska kutija Šifra Boja PJ / Pak Cijena 301526 bijela/crvena 1 / 1/6 525,00

2

4

6

IGRAČKA-VLAK Thalys

električni pogon; HO skala; sadrži: 2 Thalys lokomotive (1 na struju, 1 obična), 2 putnička vagona (1. i 2. razred) i 3,35 m tračnica; lokomotive imaju metalno podvožje; u set su uključeni adapter i upravljač Šifra Boja PJ / Pak Cijena 301523 crvena/siva 1 / 1/6 559,00

IGRAČKA-VLAK TGV Atlantique

električni pogon; HO skala; sadrži: 2 TGV Atlantique lokomotive (1 na struju, 1 obična), 2 putnička vagona (1. i 2. razred) i 3,35 m tračnica; lokomotive imaju metalno podvožje; u set su uključeni adapter i upravljač Šifra Boja PJ / Pak Cijena 301524 plava/siva 1 / 1/6 559,00

5

EDUKACIJSKI SET Elektro-153

sadrži: 31 komponentu i knjižicu sa uputama i slikama za izvođenje eksperimenata, eksperimentima možemo napraviti elektroskop, brodski kompas, električni ključ, grijač, zvono i druge zanimljive stvari s područja elektrike, magnetizma i elektromagnetizma; Šifra PJ / Pak Cijena 301519 1 / 1/5 187,00

3

IGRAČKA-VLAK TGV Duplex

električni pogon; HO skala; sadrži: 2 TGV Duplex lokomotive (1 na struju, 1 obična), 2 putnička vagona (1. i 2. razred) i 3,35 m tračnica; lokomotive imaju metalno podvožje; u set su uključeni adapter i upravljač Šifra PJ / Pak Cijena 600264 1 / 1/6 559,00

POKLON PROGRAM 13 14

143


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

IGRAČKA fliper

digitalni prikaz rezultata za 1 do 3 igrača; 5 različitih zvučnih efekata; elektromagnetski branik; dinamična staza s dvije trake; dobije se adapter 9V Šifra PJ / Pak Cijena 301520 1 / 1/3 299,90

IGRAČKA pas dugodlaki

funkcije: maše s repom, laje, hoda naprijed i nazad; daljinski upravljač; potrebne su dvije 1,5 V baterije (nisu uključene) Šifra Boja PJ / Pak Cijena 603572 bijela 1 / 1/24 189,90

5

IGRAČKA pas kratkodlaki

funkcije: maše s repom, laje, hoda naprijed i nazad; daljinski upravljač; potrebne su dvije 1,5 V baterije (nisu uključene) Šifra Boja PJ / Pak Cijena 603598 bijela 1 / 1/24 189,90

4

2

IGRAČKA noćna lampa

mijenja tri boje dok svira melodiju; aktivira se na dodir žarulje; koristi se kao dječje noćno svjetlo; visina: 30 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 603600 bijela 1 / 1/12 145,90

3

5

IGRAČKA Smart Kitty

8 funkcijskih tipki na nogama i šapama; sadrži razne melodije, uči djecu životinjskim zvukovima, zvukovima iz okoline, zvuku alarma; visina: 30 cm Šifra Boja PJ / Pak Cijena 603599 bijela/roza 1 / 1/6 229,90

2

144

3

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

IGRAČKA

plastična; model Da Vinci; upute i biografija Leonarda Da Vinci-a Šifra

PJ / Pak

Cijena

1 / 1/10

125,00

1 / 1/10

125,00

1 / 1/10

125,00

1 / 1/10

125,00

1 / 1/10

125,00

1 / 1/10

125,00

1 / 1/10

125,00

čamac na pedale 603604 helikopter 603605 katapult 603603 samostrel 604330 tiskarski stroj 603602 top 603606 Zmaj 604331

POKLON PROGRAM 13 14

145


6

146

PROMOTIVNI ARTIKLI...

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

3

OLOVKA KEMIJSKA Los Angeles

plastično tijelo olovke; metalna klipsa; gumeni grip; plastični uložak Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 605101 1770 crvena 1 / 50/1000 605099 1770 ljubičasta 1 / 50/1000 605097 1770 narančasta 1 / 50/1000 605100 1770 plava 1 / 50/1000 605098 1770 roza 1 / 50/1000 605102 1770 srebrna 1 / 50/1000 605096 1770 zelena 1 / 50/1000

Cijena 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96

OLOVKA KEMIJSKA Wessex

plastično tijelo olovke; plastični uložak Šifra Oznaka 605409 7926 605408 7926 605410 7926 605407 7926

4

Boja crna crvena narančasta plava

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,03 1,03 1,03 1,03

Boja crna crvena narančasta plava zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

Boja bijela

PJ / Pak 1 / 50/1000

Cijena 0,72

OLOVKA KEMIJSKA Libertyville

plastično tijelo olovke Šifra Oznaka 605142 1974 605141 1974 605144 1974 605140 1974 605143 1974

2

6

OLOVKA KEMIJSKA Lissabon 1974

plastično tijelo olovke Šifra 605145 605147 605146

Boja crvena plava zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,55 1,55 1,55

5

OLOVKA KEMIJSKA

plastično tijelo olovke Šifra Oznaka 605009 0025

POKLON PROGRAM 13 14

147


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

plastično tijelo olovke; plastični uložak Šifra Oznaka 605404 7924 605403 7924 605406 7924 605402 7924 605405 7924

Boja crna crvena narančasta plava zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

plastično tijelo olovke; plastični uložak; sa gripom Šifra Oznaka Boja 605395 7923 crna 605401 7923 crvena 605398 7923 ljubičasta 605397 7923 narančasta 605400 7923 plava 605396 7923 zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84

2

148

3

OLOVKA KEMIJSKA Dalton

OLOVKA KEMIJSKA Yokohama

plastično tijelo olovke; plastični uložak; sa gripom Šifra Oznaka Boja 605054 1085 crna 605056 1085 crvena 605055 1085 plava 605059 1085 roza 605057 1085 zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

plastično tijelo olovke; plastični uložak; sa posebno dizajniranim gripom Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 605218 2763 crna 1 / 50/1000 605223 2763 crvena 1 / 50/1000 605220 2763 narančasta 1 / 50/1000 605222 2763 plava 1 / 50/1000 605221 2763 roza 1 / 50/1000 605219 2763 zelena 1 / 50/1000

Cijena 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39

OLOVKA KEMIJSKA Abasolo

4

OLOVKA KEMIJSKA Ans

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

3

OLOVKA KEMIJSKA Mao

plastično tijelo olovke; sa gripom Šifra Oznaka 605373 7899 605375 7899 605372 7899 605374 7899 605371 7899 605370 7899

Boja crna crvena narančasta plava zelena žuta

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

2

OLOVKA KEMIJSKA Wladiwostock

metalna klipsa; plastični uložak; sa gripom Šifra Oznaka 605081 1679 605078 1679 605080 1679 605077 1679 605079 1679 605076 1679

POKLON PROGRAM 13 14

Boja bijela crna crvena narančasta plava zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28

OLOVKA KEMIJSKA Jenks

plastično tijelo olovke; plastični uložak Šifra Oznaka 605071 1621 605074 1621 605073 1621 605070 1621 605072 1621

4

6

Boja crvena ljubičasta narančasta plava zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68

Boja crvena ljubičasta narančasta plava roza zelena žuta

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

OLOVKA KEMIJSKA Legnano

plastično tijelo olovke; plastični uložak Šifra Oznaka 605382 7902 605380 7902 605378 7902 605381 7902 605379 7902 605377 7902 605376 7902

149


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

metalna; plastični uložak Šifra Oznaka 605216 2762 605214 2762 605215 2762 605217 2762 605213 2762 605212 2762

2 metalna Šifra 605429 605431 605430 605432 605433

150

3

OLOVKA KEMIJSKA Itabela Boja crvena narančasta plava srebrna zelena zlatna

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88

Boja crna crvena plava srebrna zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69

OLOVKA KEMIJSKA Marly

metalna; plastični uložak Šifra Oznaka 605196 2724 605198 2724 605203 2724 605201 2724 605197 2724 605202 2724 605199 2724 605200 2724

Boja crna crvena ljubičasta narančasta plava roza srebrna zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15

Boja crna crvena plava srebrna

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 4,95 4,95 4,95 4,95

OLOVKA KEMIJSKA Macau Oznaka 8278 8278 8278 8278 8278

4

OLOVKA KEMIJSKA Diamond

metalna klipsa i tijelo olovke Šifra Oznaka 605021 0304 605023 0304 605022 0304 605024 0304

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1 metalna Šifra 605149 605151 605156 605154 605150 605155 605152 605153

2

3

OLOVKA KEMIJSKA San Angelo Oznaka 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981

Boja crna crvena ljubičasta narančasta plava roza srebrna zelena

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58

6

SET PISAĆI Marlow

set sadrži: olovku kemijsku metalnu i tehničku olovku; u poklon kutiji Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 605204 2726 crna 1 / 200 605206 2726 crvena 1 / 200 605211 2726 ljubičasta 1 / 200 605210 2726 narančasta 1 / 200 605205 2726 plava 1 / 200 605209 2726 roza 1 / 200 605207 2726 srebrna 1 / 200 605208 2726 zelena 1 / 200

Cijena 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20

OLOVKA KEMIJSKA Chesterfield

metalna; u poklon kutiji Šifra Oznaka 605017 0264 605018 0264

POKLON PROGRAM 13 14

Boja PJ / Pak crna 1 / 25/50 tamnoplava 1 / 25/50

Cijena 20,93 20,93

151


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

SET POKLON Clearwater

set sadrži: olovku kemijsku metalnu i metalni privjesak za ključeve; u poklon kutiji Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 605443 8497 crvena 1 / 20/100 16,52 605442 8497 plava 1 / 20/100 16,52 605444 8497 srebrna 1 / 20/100 16,52

3 Šifra 605265 605264 605266

4

OLOVKA KEMIJSKA SA TOUCH PENOM Oznaka 3261 3261 3261

Boja crvena plava srebrna

Cijena 2,31 2,31 2,31

PJ / Pak 1 / 50/500

Cijena 5,85

OLOVKA KEMIJSKA SA SIGNIROM Getafe

aluminijsko tijelo olovke; boja signira: žuta Šifra Oznaka Boja 605020 0301 srebrna

2

PJ / Pak 1/ 1/ 1/

SET PISAĆI Frankfurt

set sadrži: olovku kemijsku metalnu (sa jumbo metalnim refilom) i roler metalni; u poklon kutiji sa zatvaranjem na magnet Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 605060 1121 crna 1 / 50/100 60,42

5

POKAZIVAČ LASERSKI Chicago

metalni; multifunkcijski: olovka kemijska; PDA olovka; pokazivač laserski i LED svijetlo; sa gripom; uključene baterije; u poklon kutiji Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 605326 5315 srebrna 1 / 100 19,25

152

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

OLOVKA KEMIJSKA Light Bulb

sa svijetlom; plastično tijelo olovke; plastični uložak; uključene 3 baterije Šifra Oznaka Boja PJ / Pak 605107 1801 crvena 1 / 50/500 605105 1801 ljubičasta 1 / 50/500 605104 1801 narančasta 1 / 50/500 605106 1801 plava 1 / 50/500 605103 1801 zelena 1 / 50/500

2

Cijena 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64

3

SIGNIR Colorado

mini Šifra 605131 605129 605126 605130 605128 605127

Oznaka 1908 1908 1908 1908 1908 1908

Boja ljubičasta narančasta plava roza zelena žuta

6

PJ / Pak 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000 1 / 50/1000

Cijena 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99

PJ / Pak 1 / 50/500

Cijena 10,93

OLOVKA KEMIJSKA

sa vezicom oko vrata Šifra Oznaka 605290 4647 605292 4647 605289 4647 605291 4647

Boja crvena ljubičasta plava srebrna

PJ / Pak 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500

Cijena 2,21 2,21 2,21 2,21

4

OLOVKA KEMIJSKA Ilo

drveno tijelo olovke sa metalnim dijelovima Šifra Oznaka 605082 1694

POKLON PROGRAM 13 14

153


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

OLOVKA KEMIJSKA Cramlington

tijelo olovke od recikliranog kartona; metalna klipsa; u kartonskoj kutiji Šifra Oznaka PJ / Pak 605139 1957 1 / 50/1000

2

Cijena 2,17

NAVLAKA ZA OLOVKU Esprit

baršunasta; dimenzija: 15,5x3 cm Šifra Oznaka 605275 4043

Boja sortirano

PJ / Pak 1 / 100/500

Cijena 1,29

5

PJ / Pak 1 / 25/100

Cijena 8,29

PJ / Pak 1 / 25/100

Cijena 8,29

KUTIJA ZA 1 OLOVKU Metalic 1

metalna; dimenzija: 17,8x5,8x1,8 cm Šifra Oznaka 605276 4148

BOJE DRVENE Becky

sa šiljilom; kartonski tuljak Šifra Oznaka 604081 1132

Boja sortirano

PJ / Pak 1 / 50/500

Cijena 2,37

6

KUTIJA ZA 2 OLOVKE Metalic 2

metalna; dimenzija: 17,8x5,8x1,8 cm Šifra Oznaka 605277 4149

154

Cijena 0,82

BOJE DRVENE Minnie

kratke; set od 6 boja; kartonska kuija Šifra Oznaka 605061 1127

3

PJ / Pak 1 / 3000

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

BLOK ZA BILJEŠKE SA ZASTAVICAMA Burlington

sadrži: 2 bloka samoljepljiva; veći 50 listova, manji 25 listova i zastavice 5 boja x 25 listova; korice od reciklirajućeg papira Šifra Oznaka PJ / Pak Cijena 605426 8268 1 / 50/200 4,39

2

5

6

BLOK ZA BILJEŠKE St. Louis

samoljepljiv; 200 listova; sa blokom samoljepljivim žutim 25 listova, zastavicama 5 boja x 25 listova i olovkom kemijskom Šifra Oznaka PJ / Pak Cijena 605427 8269 1 / 50/100 9,62

ZASTAVICE Cartago

5 boja x 20 listova; a označavanje stranica i dokumenata; u etui-u od reciklirajućeg kartona Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 605425 8267 sortirano 1 / 250/1000 1,45 1

2

6 3

BLOK ZA BILJEŠKE SA ZASTAVICAMA Dunmore

100 listova; sa blokom samoljepljivim 25 listova; zastavice 5 boja x 25 listova; spirala; korice od reciklirajućeg papira Šifra Oznaka PJ / Pak Cijena 605428 8270 1 / 50/100 5,62

BLOK KOLEGIJ Kingsvile

format: A4; dimenzija: 21,5x28,8x0,6 cm; crte; 120 listova; natur; od reciklirajućeg papira; s kartonskom olovkom kemijskom Šifra Oznaka PJ / Pak Cijena 605124 1906 1 / 25/50 13,88

7

BLOK KOLEGIJ Kentwood

format: A5; dimenzija: 15x21x0,5 cm; crte; 120 listova; natur; od reciklirajućeg papira; s kartonskom olovkom kemijskom Šifra Oznaka PJ / Pak Cijena 605125 1907 1 / 50/100 8,84

8

BLOK KOLEGIJ Keystone

format: A6; dimenzija: 11x14,5x0,6 cm; crte; 120 listova; natur; od reciklirajućeg papira; s kartonskom olovkom kemijskom Šifra Oznaka PJ / Pak Cijena 605148 1976 1 / 100/200 5,67

6

4

BLOK ZA BILJEŠKE Palma

samoljepljiv; 100 listova; sa blokom samoljeplivim 100 listova i zastavicama 5 boja x 25 listova; tvrse korice; dimenzija; 8x10,5x1,7 cm Šifra Oznaka PJ / Pak Cijena 605065 1283 1 / 25/150 6,70 7

8

POKLON PROGRAM 13 14

155


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

format: A6; čisti; s gumicom; zaobljeni rubovi Šifra Oznaka Boja 605165 1984 crna 605164 1984 crvena 605158 1984 ljubičasta 605161 1984 narančasta 605166 1984 plava 605157 1984 roza 605159 1984 svijetloplava 605160 1984 svijetlozelena 605163 1984 zelena 605162 1984 žuta

156

2

NOTES ZA BILJEŠKE Lübeck PJ / Pak 1 / 25/100 1 / 25/100 1 / 25/100 1 / 25/100 1 / 25/100 1 / 25/100 1 / 25/100 1 / 25/100 1 / 25/100 1 / 25/100

Cijena 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25

NOTES ZA BILJEŠKE Kiel

format: A5; čisti; 160 listova; s gumicom; zaobljeni rubovi Šifra Oznaka Boja 605258 3121 crna 605257 3121 crvena 605251 3121 ljubičasta 605256 3121 narančasta 605259 3121 plava 605250 3121 roza 605252 3121 svijetloplava 605253 3121 svijetlozelena 605255 3121 zelena 605254 3121 žuta

PJ / Pak 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50

Cijena 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42 17,42

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

MAPA POSLOVNA Hudson

format: A5; sadrži: blok na crte 30 listova, 2 džepa i mjesto za olovku; dimenzija: 18x23,5x1,8 cm Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 605384 7904 crna 1 / 10/40 32,32

3

MAPA POSLOVNA Katano

format: A4; sadrži: blok na crte 30 listova, 3 džepa i mjesto za olovku; dimenzija: 24,5x33x1,3 cm Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 605383 7903 crna 1 / 10/20 48,54

POKLON PROGRAM 13 14

MAPA POSLOVNA Isa

format: A4; sadrži: blok na crte 30 listova, 6 džepića, kalkulator i mjesto za olovku; dimenzija: 26,9x35x4 cm Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 605385 7906 crna 1 / 5/10 83,87

4 2

6

MAPA POSLOVNA Panama

format: A4; sa blokom Šifra Oznaka 605050 1011

PJ / Pak 1 / 5/20

Cijena 47,20

157


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

MAPA POSLOVNA Manager

format: A4; sa blokom i kalkulatorom Šifra Oznaka 605180 2152

PJ / Pak 1 / 5/15

Cijena 104,55

ETUI ZA VIZITKE Cornwall

metalni; dimenzija: 9,4x6x0,6 cm Šifra Oznaka 605183 2206

5

Boja crvena plava siva

PJ / Pak 1 / 5/10 1 / 5/10 1 / 5/10

Cijena 11,32

PJ / Pak 1 / 25/200

Cijena 12,64

Cijena 66,77 66,77 66,77

6

ETUI ZA VIZITKE Oakdale

umjetna koža; na preklop; dimenzija: 10,4x6,9x1,9 cm Šifra Oznaka Boja 605386 7908 crna

7

ETUI ZA VIZITKE Wales

metalni; dimenzija: 9,3x5,7x0,5 cm Šifra Oznaka 605184 2225

158

PJ / Pak 1 / 25/250

MAPA POSLOVNA El Salvador

format: A4; sa blokom Šifra Oznaka 605299 4903 605298 4903 605300 4903

3

Cijena 10,28

ETUI ZA VIZITKE Derby

metalni; dimenzija: 9,4x6x0,5 cm Šifra Oznaka 605182 2201

2

PJ / Pak 1 / 25/300

PJ / Pak 1 / 50/500

Cijena 5,25

ETUI ZA VIZITKE Kale

umjetna koža; kapacitet: 72 kartice; dimenzija: 12,5x22,8x1,9 cm; mjesto za olovku na prednjoj korici Šifra Oznaka Boja PJ / Pak Cijena 605387 7909 crna 1 / 25/50 23,11

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

5

RAVNALO Iceland

sa kalkulatorom; 8 mjesta; dvostruki izvor napajanja (baterija i solarni); duljina: 20 cm Šifra Oznaka PJ / Pak Cijena 605179 2112 1 / 50/100 15,89

2

OKVIR ZA SLIKU SA SATOM Phoenix

za dimenziju slike: 10x15 cm; pokazuje vrijeme, datum, i temperaturu; sa alarmom; baterija je uključena Šifra Oznaka PJ / Pak Cijena 605190 2503 1 / 25/50 26,81

DRŽAČ PORUKE Cube

plastični; dimenzija: 10,5x2,5x2,5 cm Šifra Oznaka 605189 2407

3

6

PJ / Pak 1 / 50/500

Cijena 2,87

PJ / Pak 1 / 400

Cijena 4,45

STALAK ZA MOBITEL Barnsley

aluminijski; dimenzija: 3,5x5,1x2,9 cm Šifra Oznaka 605473 8957

Boja crna

6

ČAŠA ZA OLOVKE Sevilla

sa satom i termometrom Šifra Oznaka 605052 1031

2

PJ / Pak 1 / 25/50

Cijena 21,65

PJ / Pak 1 / 25/50

Cijena 24,02

3

7 4

PODLOGA ZA MOBITEL

neklizajuća Šifra 605263

Oznaka 3277

POKLON PROGRAM 13 14

ČAŠA ZA OLOVKE Madrid

sa satom i termometrom Šifra Oznaka 605051 1030 PJ / Pak 1/

Cijena 13,70

159


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

stolni Šifra 605224

2

Oznaka 2772

Oznaka 1996

Cijena 19,36

PJ / Pak 1 / 5/10

Cijena 22,75

PJ / Pak 1 / 5/10

Cijena 36,46

PJ / Pak 1 / 5/10

Cijena 35,47

plastični Šifra 605064

Oznaka 1236

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 5/20

Cijena 36,39

PJ / Pak 1 / 5/10

Cijena 45,06

PJ / Pak 1 / 25/100

Cijena 30,41

SAT ZIDNI Monte Carlo

plastični Šifra 605459

4

PJ / Pak 1 / 25/50

SAT ZIDNI Andorra

SAT ZIDNI Bel Air

plastični Šifra 605167

3

5

SAT Bischofshofen

Oznaka 8773

SAT ZIDNI Den Haag

plastični Šifra 605063

Oznaka 1213

Boja srebrna

2

6

SAT ZIDNI Padua

metalni Šifra 605053

Oznaka 1049

7

SAT Lausanne

1

3

160

4

putni; metalni Šifra Oznaka 605068 1507

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

ŠALICA ZA KAVU Palermo

sa žličicom; 250 ml Šifra Oznaka 605313 5095 605314 5095 605312 5095 605311 5095

Boja narančasta plava zelena žuta

PJ / Pak 1 / 36 1 / 36 1 / 36 1 / 36

Cijena 14,89 14,89 14,89 14,89

3

ŠALICA ZA KAVU

300 ml Šifra 605369

Oznaka 7888

4 300 ml Šifra 605170 605171

2

6

PJ / Pak 1 / 15/45

Cijena 6,91

PJ / Pak 1 / 12/48 1 / 12/48

Cijena 14,26 14,26

PJ / Pak 1 / 12/48

Cijena 5,23

ŠALICA ZA KAVU Genova Oznaka 2015 2015

Boja plava zelena

ŠALICA ZA KAVU Belmont

160 ml; sa džepom Šifra Oznaka 605460 8784

POKLON PROGRAM 13 14

PJ / Pak 1 / 36

Cijena 26,50

5 300 ml Šifra 605411

ŠALICA ZA KAVU Genova Oznaka 7981

161


6 1 300 ml Šifra 605454 605456 605455 605457

2

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

ŠALICA ZA KAVU Martinez Oznaka 8704 8704 8704 8704

Boja crna crvena plava žuta

PJ / Pak 1 / 12/36 1 / 12/36 1 / 12/36 1 / 12/36

Cijena 15,36 15,36 15,36 15,36

PJ / Pak 1 / 24

Cijena 13,82

Šifra 605089 605086 605088 605092 605091 605087 605093 605090

5

350 ml Šifra 605085

162

Oznaka 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759

Boja bijela crna crvena ljubičasta narančasta plava svijetlozelena žuta

PJ / Pak 1 / 60/270 1 / 60/270 1 / 60/270 1 / 60/270 1 / 60/270 1 / 60/270 1 / 60/270 1 / 60/270

Cijena 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41

PJ / Pak 1 / 12/24

Cijena 17,89

ŠALICA ZA KAVU Trieste

300 ml; sa kredom Šifra Oznaka 605019 0270

3

ŽLIĆICA ZA KAVU Livingston

mini Šifra 605132

ŠALICA ZA KAVU Bellevue Oznaka 1749

PJ / Pak 1 / 36

SET FOUNDE Gavardo Oznaka 1918

Cijena 8,31

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1 Šifra 605278

4

SET ZA SOL I PAPAR Piacenza Oznaka 4164

PJ / Pak 1 / 36

Cijena 39,64

Šifra 605137

5 Šifra 605272

2 Šifra 605134

3

6

RIBEŽ ZA SIR Pesaro Oznaka 1946

PJ / Pak 1 / 6/24

Cijena 56,83

PJ / Pak 1 / 12

Cijena 86,97

PJ / Pak 1 / 12

Cijena 75,52

SET ZA KOKTEL Messina Oznaka 4021

SET ZA SOL I PAPAR Pergamino Oznaka 1938

PJ / Pak 1 / 24/48

Cijena 32,91

SET ZA ŠPAGETE Capri

u poklon kutiji Šifra Oznaka 605066 1409

POKLON PROGRAM 13 14

6 PJ / Pak 1 / 20

Cijena 58,77

Šifra 605415

SET ZA ROŠTILJ Aurora Oznaka 8077

163


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

SET ZA VINO Gimignano

sa igrom šah Šifra Oznaka 605274 4037

PJ / Pak 1 / 16

Cijena 61,76

Šifra 605270

5 Šifra 605273

2 Šifra 605136

Oznaka 1945

PJ / Pak 1 / 24/48

164

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 12/240

Cijena 6,91

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 10/30

Cijena 77,99

Boja bijela crvena plava zelena žuta

PJ / Pak 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500

Cijena 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38

OTVARAČ ZA BOCU Livorno Oznaka 4022

Cijena 39,04

6

3

Oznaka 4009

SET ZA OTVARANJE VINA Bergerac

Šifra 605244 605243 605242 605241 605240

Šifra 605025

OTVARAČ ZA BOCU Montalcino

OTVARAČ ZA BOCU Oznaka 3020 3020 3020 3020 3020

SET ZA OTVARANJE VINA Preston Oznaka 0360

PJ / Pak 1 / 24

Cijena 69,65

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1 Šifra 605458

2

Oznaka 8762

PJ / Pak 1 / 30/120

Cijena 7,45

PJ / Pak 1 / 24/48

Cijena 9,89

SET SVIJEĆA Adelaide

u poklon kutiji Šifra Oznaka 605010 0104 605012 0104 605011 0104

Boja plava narančasta zelena

PJ / Pak 1 / 30/60 1 / 30/60 1 / 30/60

Cijena 6,99 6,99 6,99

PJ / Pak 1 / 50/50

Cijena 42,91

SET SVIJEĆA La Nucia

u poklon kutiji Šifra Oznaka 605233 2791

3

4

SET ZA KUPANJE Lugano

6

5

MASAŽER Lagos

Šifra 605368

Oznaka 7711

SET SVIJEĆA Maracena

u poklon kutiji Šifra Oznaka 605234 2792

POKLON PROGRAM 13 14

PJ / Pak 1 / 24/48

Cijena 6,85

165


6 1 Šifra 605232

2 Šifra 605269

3 Šifra 605118

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

SET ZA MANIKIRANJE Salina Oznaka 2788

PJ / Pak 1 / 36/144

Cijena 5,25

PJ / Pak 1 / 25/100

Cijena 11,34

PJ / Pak 1 / 50

Cijena 30,82

Šifra 605237 605236 605238 605235

Oznaka 2793 2793 2793 2793

Boja PJ / Pak ljubičasta 1 / 12/72 roza 1 / 12/72 svijetloplava 1 / 12/72 žuta 1 / 12/72

Cijena 15,05 15,05 15,05 15,05

SET ZA MANIKIRANJE Port of Spain Oznaka 4003

Boja srebrna

SET ZA MANIKIRANJE Ferentino Oznaka 1895

5 Šifra 605303

166

SET ZA MANIKIRANJE Avola

OGLEDALO DŽEPNO Neves Oznaka 5011

PJ / Pak 1 / 50/400

Cijena 2,83

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

2

KIŠOBRAN Le Mans

automatik; s drvenom drškom Šifra Oznaka 605309 5086 605308 5086 605306 5086 605307 5086 605310 5086 605305 5086 605304 5086

POKLON PROGRAM 13 14

Boja bijela crvena narančasta plava tamnoplava zelena žuta

PJ / Pak 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50

Cijena 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85

6

KIŠOBRAN Saint-Denis

a aluminijskom drškom Šifra Oznaka 605317 5192 605319 5192 605318 5192 605315 5192 605320 5192 605316 5192

Boja crna crvena plava siva tamnoplava zelena

PJ / Pak 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50

Cijena 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63

167


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

automatik; s eva guma ručkom Šifra Oznaka 605323 5202 605324 5202 605322 5202

2

Boja crna tamnoplava tamnozelena

PJ / Pak 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50

Cijena 30,45 30,45 30,45

PJ / Pak 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200

Cijena 5,89 5,89 5,89

KIŠOBRAN Lexington

automatik; s eva guma ručkom Šifra Oznaka 605113 1869 605115 1869 605117 1869 605114 1869 605116 1869

Boja crna crvena ljubičasta plava zelena

PJ / Pak 1 / 12/24 1 / 12/24 1 / 12/24 1 / 12/24 1 / 12/24

Cijena 52,80 52,80 52,80 52,80 52,80

PJ / Pak 1 / 50/200

Cijena 3,35

KABANICA

može se spremiti u okruglu kutiju Šifra Oznaka 605447 8647 605446 8647 605445 8647

168

3

KIŠOBRAN Avignon

Boja bijela crvena plava

4

KABANICA Tours

jednokratna Šifra Oznaka 605486 9218

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

DEKA Nashville

flis Šifra 605351 605354 605350 605352 605355 605353

Oznaka 6902 6902 6902 6902 6902 6902

3 Boja crvena narančasta plava siva tamnoplava zelena

PJ / Pak 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

Cijena 34,21 34,21 34,21 34,21 34,21 34,21

Šifra 605260

4

2 flis Šifra 605228 605226 605229 605227 605230 605225

Šifra 605399 605388 605392 605390 605391 605393 605394 605389

DEKA Radcliff Oznaka 2775 2775 2775 2775 2775 2775

Boja crvena narančasta siva svijetlozelena tamnoplava žuta

POKLON PROGRAM 13 14

PJ / Pak 1 / 12 1 / 12 1 / 12 1 / 12 1 / 12 1 / 12

6

JASTUK ZA PUTOVANJE Orleans Oznaka 3125

PJ / Pak 1 / 25/100

Cijena 7,66

PJ / Pak 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500

Cijena 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26

ETUI ZA KOFER Kemer Oznaka 7918 7918 7918 7918 7918 7918 7918 7918

Boja bijela crvena ljubičasta narančasta roza svijetloplava svijetlozelena žuta

Cijena 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82 48,82

169


6 1 putni Šifra 605414

2 Šifra 605169

3 Šifra 605261

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

SET ZA ŠIVANJE Le Havre Oznaka 8003

PJ / Pak 1 / 50/500

Cijena 2,88

PJ / Pak 1 / 30/60

Cijena 37,99

PJ / Pak 1 / 10/20

Cijena 35,25

Šifra 605176 605174 605175 605172 605173

Oznaka 2061 2061 2061 2061 2061

Boja crvena narančasta plava siva žuta

PJ / Pak 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10 1 / 10

Cijena 48,20 48,20 48,20 48,20 48,20

PJ / Pak 1/6

Cijena 169,81

TORBICA ZA KOZMETIKU La Rochelle Oznaka 2011

SET ZA ČIŠĆENJE CIPELA Grenoble Oznaka 3231

5 Šifra 605083

170

TORBA SPORTSKA Palma

TORBA PUTNA Foley Oznaka 1712

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

2

RUKSAK Cordoba

sa jednom naramenicom Šifra Oznaka 605284 4191 605286 4191 605288 4191 605285 4191 605287 4191

Boja crna crvena narančasta plava žuta

PJ / Pak 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Cijena 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21

Šifra 605281 605283 605280 605282 605279

3 Šifra 605268

POKLON PROGRAM 13 14

6

RUKSAK SPORTSKI Cadiz Oznaka 4170 4170 4170 4170 4170

Boja crna crvena narančasta plava žuta

PJ / Pak 1 / 25 1 / 25 1 / 25 1 / 25 1 / 25

Cijena 27,80 27,80 27,80 27,80 27,80

PJ / Pak 1 / 50/100

Cijena 10,21

NAVLAKA ZA ODIJELO Gijon Oznaka 3962

171


6 1 Šifra 605356

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

TORBA ZA SPISE Barcelona Oznaka 6991

PJ / Pak 1 / 10

Cijena 77,33

Šifra 605301

5

2 Šifra 605069

3 Šifra 605133

172

TORBA ZA PRIJENOSNO RAČUNALO Dixon Oznaka 1615

PJ / Pak 1 / 40

Cijena 44,02

Šifra 605357 605358 605360 605361 605359

TORBA ZA PRIJENOSNO RAČUNALO Menorca Oznaka 5080

Boja crna

PJ / Pak 1 / 25

Cijena 48,97

Boja crna crvena narančasta tamnoplava žuta

PJ / Pak 1 / 10/30 1 / 10/30 1 / 10/30 1 / 10/30 1 / 10/30

Cijena 32,89 32,89 32,89 32,89 32,89

TORBA ZA SPISE Malaga Oznaka 7007 7007 7007 7007 7007

TORBA ZA PRIJENOSNO RAČUNALO East Greenwich Oznaka 1919

PJ / Pak 1 / 20

Cijena 48,55

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1 Šifra 605297 605294 605293 605296 605295

2

TORBA ZA DOKUMENTE Ibiza Oznaka 4898 4898 4898 4898 4898

POKLON PROGRAM 13 14

Boja crna crvena plava zelena žuta

PJ / Pak 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50

Cijena 31,32 31,32 31,32 31,32 31,32

Šifra 605419 605420 605422 605421 605423

6

TORBA ZA DOKUMENTE Fort Myers Oznaka 8111 8111 8111 8111 8111

Boja crna crvena narančasta siva tamnoplava

PJ / Pak 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100 1 / 100

Cijena 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62

173


6 1 Šifra 605441 605440 605438 605439 605437

PROMOTIVNI ARTIKLI...

3

TORBA ZA SHOPPING Nivala Oznaka 8392 8392 8392 8392 8392

Boja bež crvena narančasta plava žuta

PJ / Pak 1 / 500 1 / 500 1 / 500 1 / 500 1 / 500

Cijena 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

sklopiva Šifra 605365 605362 605364 605363

4

TORBA ZA SHOPPING Albacete Oznaka 7029 7029 7029 7029

Cijena 8,76 8,76 8,76 8,76

PJ / Pak 1 / 50/300

Cijena 5,57

TORBA ZA SHOPPING Arrecife

sa kratkim ručkama Šifra Oznaka 605191 2547

174

PJ / Pak 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500

TORBA ZA SHOPPING Manacor

sa dugačkim ručkama Šifra Oznaka 605181 2164

2

Boja bijela crna crvena plava

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 4,95

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1 400 ml Šifra 605335 605332 605333 605334 605337 605336

3

ŠALICA TERMO Fort Worth Oznaka 5610 5610 5610 5610 5610 5610

Boja siva plava crvena bijela narančasta zelena

PJ / Pak 1 / 25 1 / 25 1 / 25 1 / 25 1 / 25 1 / 25

Cijena 11,99 11,99 11,99 11,99 11,99 11,99

300 ml Šifra 605418 605416 605417

2 500 ml Šifra 605135

ŠALICA TERMO El Paso

400 ml; metalna Šifra Oznaka 605325 5300

4

6

PJ / Pak 1 / 25

Cijena 15,45

PJ / Pak 1 / 48 1 / 48 1 / 48

Cijena 18,94 18,94 18,94

ŠALICA TERMO Oklahoma City Oznaka 8089 8089 8089

Boja crvena crna plava

ŠALICA TERMO Las Vegas Oznaka 1942

POKLON PROGRAM 13 14

PJ / Pak 1 / 24

Cijena 13,58

175


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

3

BOCA ZA PIĆE Charlotte

alumimijska; 600 ml Šifra Oznaka 605341 5710 605340 5710 605342 5710

Boja crvena plava siva

PJ / Pak 1 / 50 1 / 50 1 / 50

Cijena 16,12 16,12 16,12

BOCA TERMO Virginia Baech

metalna; 1000 ml Šifra Oznaka 605327 5401

4

Cijena 53,25

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 25/100

Cijena 17,93

PJ / Pak 1 / 25/100

Cijena 21,97

BOCA TERMO Cleveland

metalna; 500 ml Šifra Oznaka 605329 5420 605331 5420 605330 5420 605328 5403

Boja crna crvena plava srebrna

PJ / Pak 1 / 20 1 / 20 1 / 20 1 / 20

Cijena 36,62 36,62 36,62 32,46

5

PLJOSKA Kansans City

metalna; 237 ml Šifra Oznaka 605338 5703

176

PJ / Pak 1 / 20

PLJOSKA Fresno

metalna; 104 ml Šifra Oznaka 605339 5708

2

Boja srebrna

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

2

KAPA ŠILT New York

5 panela Šifra 605029 605026 605028 605033 605027 605030 605034 605035 605032 605031

Oznaka 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447 0447

Boja bijela crna crvena narančasta plava siva svijetlozelena tamnoplava zelena žuta

POKLON PROGRAM 13 14

PJ / Pak 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200

Cijena 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70

6

KAPA ŠILT San Francisco

6 panela; sandwich Šifra Oznaka 605041 0466 605043 0466 605047 0466 605042 0466 605044 0466 605048 0466 605049 0466 605046 0466 605045 0466

Boja crna crvena narančasta plava siva svijetlozelena tamnoplava zelena žuta

PJ / Pak 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200

Cijena 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

177


6 1 Šifra 605267

2 u etui-u Šifra 605067

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

SET ZA BOĆANJE Jacksonville Oznaka 3602

PJ / Pak 1/4

Cijena 72,48

u poklon kutiji Šifra Oznaka 605478 9027 605479 9027

3

178

Boja plava srebrna

PJ / Pak 1 / 12/72 1 / 12/72

Cijena 18,25 18,25

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 25/50

Cijena 27,63

KLIJEŠTA MULTIFUNKCIONALNA La Libertad Oznaka 1419

PJ / Pak 1 / 6/36

Cijena 76,60

5

Šifra 605424

SVJETILJKA Formosa

3 LED; Dynamo punjenje Šifra Oznaka 605366 7206

DALEKOZOR Reno Oznaka 8158

SVJETILJKA Valparaiso

PJ / Pak 1 / 50

Cijena 58,66

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

3

SVJETILJKA Montargis

metalna; 9 LED Šifra Oznaka 605119 1904 605121 1904 605120 1904 605122 1904 605123 1904

Boja crna crvena plava srebrna zelena

PJ / Pak 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200 1 / 50/200

Cijena 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65

SVJETILJKA Conception

metalna; 9 LED Šifra Oznaka 605367 7215

4

5

SVJETILJKA Odessa

aluminijska; 7 LED; s alkocom Šifra Oznaka 605013 0236 605015 0236 605014 0236 605016 0236

POKLON PROGRAM 13 14

Boja crna crvena plava zelena

PJ / Pak 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500

Cijena 10,90 10,90 10,90 10,90

PJ / Pak 1 / 50/200

Cijena 24,02

Boja crna

PJ / Pak 1 / 25/100

Cijena 39,65

Boja crna crvena plava

PJ / Pak 1 / 50/500 1 / 50/500 1 / 50/500

Cijena 9,96 9,96 9,96

SVJETILJKA Rogers

metalna; LED; sa vezicom Šifra Oznaka 605249 3120

2

6

SVJETILJKA

sa otvaračem za bocu Šifra Oznaka 605108 1832 605110 1832 605109 1832

179


6 1 Šifra 605485

2 u kutiji Šifra 605413

PROMOTIVNI ARTIKLI...

4

NOŽIĆ DŽEPNI Tijuana Oznaka 9104

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 25/250

Cijena 13,50

PJ / Pak 1 / 6/24

Cijena 42,20

Šifra 605487 605488 605489

Oznaka 8002

Boja crna crvena plava

PJ / Pak 1 / 25/200 1 / 25/200 1 / 25/200

Cijena 10,42 10,42 10,42

5

PJ / Pak 1 / 25

Cijena 39,60

PJ / Pak 1 / 10/100

Cijena 10,80

SET ZA POPRAVAK BICIKALA Oznaka 8001

KLIJEŠTA MULTIFUNKCIONALNA Lund

u poklon kutiji Šifra Oznaka 605138 1948

180

Oznaka 9602 9602 9602

SET ALATA Managua

Šifra 605412

3

NOŽIĆ DŽEPNI Havanna

PJ / Pak 1 / 10/100

Cijena 37,25

6

METAR Santiago de Chile

duljina: 5 m Šifra Oznaka 605461 8800

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

duljina: 1 m; sa alkicom Šifra Oznaka 605470 8808 605469 8808 605468 8808 605472 8808 605471 8808

2

3

METAR Boja bijela crvena plava zelena žuta

PJ / Pak 1 / 25/500 1 / 25/500 1 / 25/500 1 / 25/500 1 / 25/500

Cijena 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89

PJ / Pak 1 / 25/200

Cijena 8,66

6

METAR La Paz

duljina: 2 m Šifra 605466 605463 605465 605464 605467

Oznaka 8802 8802 8802 8802 8802

Boja bijela crna crvena plava žuta

PJ / Pak 1 / 25/250 1 / 25/250 1 / 25/250 1 / 25/250 1 / 25/250

Cijena 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48

PJ / Pak 1 / 25/250

Cijena 6,48

METAR Denver

duljina: 3 m Šifra Oznaka 605084 1736

POKLON PROGRAM 13 14

4

METAR Peru

duljina: 3 m Šifra Oznaka 605462 8801

181


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

3

KASICA ZA NOVAC

Šifra 605343 605348 605346 605347 605349 605345 605344

Oznaka 6235 6235 6235 6235 6235 6235 6235

Boja crna crvena ljubičasta plava prozirna zelena žuta

PJ / Pak 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50 1 / 25/50

Cijena 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89

Šifra 605195 605194 605193 605192

4 Šifra 605477 605476 605474 605475

2

Oznaka 2700 2700 2700 2700

Boja crvena plava zelena žuta

PJ / Pak 1 / 50/400 1 / 50/400 1 / 50/400 1 / 50/400

Cijena 2,99 2,99 2,99 2,99

Boja bijela crvena narančasta plava

PJ / Pak 1 / 100/200 1 / 100/200 1 / 100/200 1 / 100/200

Cijena 4,11 4,11 4,11 4,11

STRUGALICA LEDA Oznaka 9012 9012 9012 9012

POVEĆALO

s ravnalom Šifra 605168

182

LOPTICA ANTISTRES Dublin

Oznaka 1998

PJ / Pak 1 / 100/500

Cijena 1,19

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

4

OTVARAČ ZA BOCU

metalni Šifra 605480 605482 605481 605483

Oznaka 9042 9042 9042 9042

Boja crna crvena plava srebrna

PJ / Pak 1 / 100/1000 1 / 100/1000 1 / 100/1000 1 / 100/1000

Cijena 1,34 1,34 1,34 1,43

metalni Šifra 605449

5 metalni Šifra 605450

2

Oznaka 2311 2311 2311

Boja crvena plava crna

PJ / Pak 1 / 100/500 1 / 100/500 1 / 100/500

Cijena 2,74 2,74 2,74

6 metalni Šifra 605451

7 metalni Šifra 605177

8

metalni Šifra 605185 605239

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE Oznaka 8660

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 5,65

Boja srebrna

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 5,88

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 5,25

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 8,25

PJ / Pak 1 / 50/200

Cijena 5,57

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE Oznaka 8661

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE

sa svijetlom Šifra 605188 605187 605186

3

6

metalni Šifra 605436

OTVARAČ ZA BOCU Oznaka 2260 3014

POKLON PROGRAM 13 14

Boja srebrna srebrna

PJ / Pak 1 / 50/250 1 / 72/216

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE Oznaka 8662

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE Oznaka 2103 PRIVJESAK ZA KLJUČEVE Oznaka 8348

Cijena 4,95 4,11

183


6 1 metalni Šifra 605453

2 metalni Šifra 605452

PROMOTIVNI ARTIKLI...

5

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE Oznaka 8665

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 5,25

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 5,25

metalni Šifra 605484

metalni Šifra 605178

Oznaka 8663

6

metalni Šifra 605434

Oznaka 2108

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 5,89

7

Cijena 6,50

PJ / Pak 1 / 20/100

Cijena 9,79

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 4,11

PJ / Pak 1 / 50/250

Cijena 4,11

DRŽAČ TORBE Rose Hill Oznaka 8659

Boja srebrna

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE Oznaka 1859

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE Oznaka 8346

PJ / Pak 1 / 50/200

Cijena 5,02

8 metalni Šifra 605111

184

PJ / Pak 1 / 50/250

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE

metalni Šifra 605112

4

Oznaka 9046

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE

Šifra 605448

3

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE Oznaka 1858

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

POKLON PROGRAM 13 14

6

185


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

MAJICA KRATKI RUKAV Exact 150

unisex; okrugli izrez; 150 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak Cijena atol plava (atoll) 602932 S 1 / 10/100 17,50 602933 M 1 / 10/100 17,50 602934 L 1 / 10/100 17,50 602936 XL 1 / 10/100 17,50 602937 XXL 1 / 10/100 17,50 bijela 601594 S 1 / 10/100 13,90 601595 M 1 / 10/100 13,90 601596 L 1 / 10/100 13,90 601597 XL 1 / 10/100 13,90 601598 XXL 1 / 10/100 13,90 601763 XXXL 1 / 10/100 13,90 boja pijeska (sand) 603254 S 1 / 10/100 17,50 603255 M 1 / 10/100 17,50 603256 L 1 / 10/100 17,50 603257 XL 1 / 10/100 17,50 603258 XXL 1 / 10/100 17,50 bordo (burgundy) 602819 S 1 / 10/100 17,50 602820 M 1 / 10/100 17,50 602821 L 1 / 10/100 17,50 602822 XL 1 / 10/100 17,50 602823 XXL 1 / 10/100 17,50 crna 601609 S 1 / 10/100 17,50 601610 M 1 / 10/100 17,50 601611 L 1 / 10/100 17,50 601612 XL 1 / 10/100 17,50 601613 XXL 1 / 10/100 17,50 601766 XXXL 1 / 10/100 17,50 crvena 601599 S 1 / 10/100 17,50 601600 M 1 / 10/100 17,50 601601 L 1 / 10/100 17,50 601602 XL 1 / 10/100 17,50 601603 XXL 1 / 10/100 17,50 601764 XXXL 1 / 10/100 17,50

186

unisex; okrugli izrez; 150 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak Cijena isprana crna (used black) 602848 S 1 / 10/100 17,50 602849 M 1 / 10/100 17,50 602850 L 1 / 10/100 17,50 602851 XL 1 / 10/100 17,50 602852 XXL 1 / 10/100 17,50 ljubičasta 602442 S 1 / 10/100 17,50 602443 M 1 / 10/100 17,50 602444 L 1 / 10/100 17,50 602445 XL 1 / 10/100 17,50 602446 XXL 1 / 10/100 17,50 maslinasto zelena (khaki) 601977 S 1 / 10/100 17,50 601978 M 1 / 10/100 17,50 601979 L 1 / 10/100 17,50 601980 XL 1 / 10/100 17,50 601981 XXL 1 / 10/100 17,50 narančasta 601753 S 1 / 10/100 17,50 601754 M 1 / 10/100 17,50 601755 L 1 / 10/100 17,50 601756 XL 1 / 10/100 17,50 601757 XXL 1 / 10/100 17,50 601769 XXXL 1 / 10/100 17,50 pepeljasto siva (ash) 602814 S 1 / 10/100 17,50 602815 M 1 / 10/100 17,50 602816 L 1 / 10/100 17,50 602817 XL 1 / 10/100 17,50 602818 XXL 1 / 10/100 17,50 602994 XXXL 1 / 10/100 17,50 roza (fuchsia) 604587 S 1 / 10/100 17,50 604588 M 1 / 10/100 17,50 604589 L 1 / 10/100 17,50 604956 XL 1 / 10/100 17,50 svijetloplava (sky blue) 601758 S 1 / 10/100 17,50 601759 M 1 / 10/100 17,50 601760 L 1 / 10/100 17,50 601761 XL 1 / 10/100 17,50 601762 XXL 1 / 10/100 17,50

unisex; okrugli izrez; 150 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak Cijena svijetlosiva (sport grey) 601614 S 1 / 10/100 17,50 601615 M 1 / 10/100 17,50 601616 L 1 / 10/100 17,50 601617 XL 1 / 10/100 17,50 601618 XXL 1 / 10/100 17,50 601767 XXXL 1 / 10/100 17,50 tamnoplava (navy) 601604 S 1 / 10/100 17,50 601605 M 1 / 10/100 17,50 601606 L 1 / 10/100 17,50 601607 XL 1 / 10/100 17,50 601608 XXL 1 / 10/100 17,50 601765 XXXL 1 / 10/100 17,50 tamnozelena (bottle green) 601967 S 1 / 10/100 17,50 601968 M 1 / 10/100 17,50 601969 L 1 / 10/100 17,50 601970 XL 1 / 10/100 17,50 601971 XXL 1 / 10/100 17,50 601972 XXXL 1 / 10/100 17,50 trava zelena (kelly green) 602824 S 1 / 10/100 17,50 602825 M 1 / 10/100 17,50 602826 L 1 / 10/100 17,50 602827 XL 1 / 10/100 17,50 602828 XXL 1 / 10/100 17,50 zagrebačko plava (royal blue) 601619 S 1 / 10/100 17,50 601620 M 1 / 10/100 17,50 601621 L 1 / 10/100 17,50 601622 XL 1 / 10/100 17,50 601623 XXL 1 / 10/100 17,50 601768 XXXL 1 / 10/100 17,50 zlatna žuta (gold) 602537 S 1 / 10/100 17,50 602538 M 1 / 10/100 17,50 602539 L 1 / 10/100 17,50 602540 XL 1 / 10/100 17,50 602541 XXL 1 / 10/100 17,50 603208 XXXL 1 / 10/100 17,50

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

atol plava

pepeljasto siva

bijela

roza

boja pijeska

svijetloplava

bordo

svijetlosiva

crna

tamnoplava

crvena

tamnozelena

isprana crna

trava zelena

ljubičasta

zagrebačko plava

maslinasto zelena

zlatna žuta

6

narančasta

POKLON PROGRAM 13 14

187


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

MAJICA KRATKI RUKAV Women-Only

ženska; okrugli izrez; 150 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; medium fit Šifra Veličina PJ / Pak atol plava (atoll) 604597 S 1 / 10/50 604598 M 1 / 10/50 604599 L 1 / 10/50 bijela 601628 XS 1 / 10/50 601624 S 1 / 10/50 601625 M 1 / 10/50 601626 L 1 / 10/50 601627 XL 1 / 10/50 601966 XXL 1 / 10/50 bundeva (pumpkin orange) 601815 XS 1 / 10/50 601824 S 1 / 10/50 601825 M 1 / 10/50 601826 L 1 / 10/50 601827 XL 1 / 10/50 crna 601643 XS 1 / 10/50 601639 S 1 / 10/50 601640 M 1 / 10/50 601641 L 1 / 10/50 601642 XL 1 / 10/50 602953 XXL 1 / 10/50 crvena 601633 XS 1 / 10/50 601629 S 1 / 10/50 601630 M 1 / 10/50 601631 L 1 / 10/50 601632 XL 1 / 10/50 602955 XXL 1 / 10/50 isprana crna (used black) 602968 XS 1 / 10/50 602969 S 1 / 10/50 602970 M 1 / 10/50 602971 L 1 / 10/50 602972 XL 1 / 10/50 ljubičasta (purple) 602956 XS 1 / 10/50 602957 S 1 / 10/50 602958 M 1 / 10/50 602959 L 1 / 10/50 602960 XL 1 / 10/50 maslinasto zelena (khaki) 602986 XS 1 / 10/50 602988 M 1 / 10/50 602987 S 1 / 10/50 602989 L 1 / 10/50 602990 XL 1 / 10/50

188

Cijena 17,50 17,50 17,50 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50

ženska; okrugli izrez; 150 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; medium fit Šifra Veličina PJ / Pak pistacio (pistachio) 603364 S 1 / 10/50 603365 M 1 / 10/50 603366 L 1 / 10/50 603367 XL 1 / 10/50 roza (fuchsia) 603269 S 1 / 10/50 603270 M 1 / 10/50 603271 L 1 / 10/50 604966 XL 1 / 10/50 svijetlosiva (sport grey) 601648 XS 1 / 10/50 601644 S 1 / 10/50 601645 M 1 / 10/50 601646 L 1 / 10/50 601647 XL 1 / 10/50 602966 XXL 1 / 10/50 tamnoplava (navy) 601638 XS 1 / 10/50 601634 S 1 / 10/50 601635 M 1 / 10/50 601636 L 1 / 10/50 601637 XL 1 / 10/50 602954 XXL 1 / 10/50 tamnozelena (bottle green) 602962 XS 1 / 10/50 602963 S 1 / 10/50 602964 M 1 / 10/50 602965 L 1 / 10/50 603282 XL 1 / 10/50 603310 XXL 1 / 10/50 zagrebačko plava (royal blue) 601653 XS 1 / 10/50 601649 S 1 / 10/50 601650 M 1 / 10/50 601651 L 1 / 10/50 601652 XL 1 / 10/50 602961 XXL 1 / 10/50 zelena (real green) 602895 XS 1 / 10/50 602894 S 1 / 10/50 602896 M 1 / 10/50 602897 L 1 / 10/50 602967 XL 1 / 10/50

Cijena 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 19,90 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 19,90 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50

17,50 17,50 17,50 17,50 17,50

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

atol plava

pistacio

bijela

roza

bundeva

svijetlosiva

crna

tamnoplava

crvena

tamnozelena

isprana crna

zagrebačko plava

ljubičasta

zelena

6

maslinasto zelena

POKLON PROGRAM 13 14

189


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

MAJICA KRATKI RUKAV Exact Kids 150

dječja; okrugli izrez; 150 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 602010 1/2 1 / 10/100 601684 3/4 1 / 10/100 601685 5/6 1 / 10/100 601686 7/8 1 / 10/100 601687 9/11 1 / 10/100 602011 12/14 1 / 10/100 bordo (burgundy) 602528 3/4 1 / 10/100 602529 5/6 1 / 10/100 602530 7/8 1 / 10/100 602930 9/11 1 / 10/100 602931 12/14 1 / 10/100 crna 602429 1/2 1 / 10/100 601696 3/4 1 / 10/100 601697 5/6 1 / 10/100 601698 7/8 1 / 10/100 601699 9/11 1 / 10/100 602430 12/14 1 / 10/100 crvena 602743 1/2 1 / 10/100 601688 3/4 1 / 10/100 601689 5/6 1 / 10/100 601690 7/8 1 / 10/100 601691 9/11 1 / 10/100 602434 12/14 1 / 10/100 narančasta 602919 1/2 1 / 10/100 602920 3/4 1 / 10/100 602921 5/6 1 / 10/100 602922 7/8 1 / 10/100 602923 9/11 1 / 10/100 602924 12/14 1 / 10/100 pepeljasto siva (ash grey) 601700 3/4 1 / 10/100 601701 5/6 1 / 10/100 601702 7/8 1 / 10/100 601703 9/11 1 / 10/100 602985 12/14 1 / 10/100 roza (fuchsia) 602925 3/4 1 / 10/100 602926 5/6 1 / 10/100 602927 7/8 1 / 10/100 602928 9/11 1 / 10/100 602929 12/14 1 / 10/100

190

Cijena 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90

dječja; okrugli izrez; 150 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak svijetloplava (sky blue) 602435 1/2 1 / 10/100 602436 3/4 1 / 10/100 602437 5/6 1 / 10/100 602438 7/8 1 / 10/100 602439 9/11 1 / 10/100 602440 12/14 1 / 10/100 svijetlosiva (sport grey) 603000 3/4 1 / 10/100 603001 5/6 1 / 10/100 603002 7/8 1 / 10/100 603003 9/11 1 / 10/100 603004 12/14 1 / 10/100 tamnoplava (navy) 602431 1/2 1 / 10/100 601692 3/4 1 / 10/100 601693 5/6 1 / 10/100 601694 7/8 1 / 10/100 601695 9/11 1 / 10/100 602432 12/14 1 / 10/100 tamnoroza (used raspberry) 602534 3/4 1 / 10/100 602535 5/6 1 / 10/100 602536 7/8 1 / 10/100 tamnozelena (bottle green) 602938 3/4 1 / 10/100 602939 5/6 1 / 10/100 602940 7/8 1 / 10/100 602941 9/11 1 / 10/100 602942 12/14 1 / 10/100 zagrebačko plava (royal blue) 602912 1/2 1 / 10/100 601704 3/4 1 / 10/100 601705 5/6 1 / 10/100 601706 7/8 1 / 10/100 601707 9/11 1 / 10/100 602441 12/14 1 / 10/100 zelena (real green) 602531 3/4 1 / 10/100 602532 5/6 1 / 10/100 602533 7/8 1 / 10/100 602891 9/11 1 / 10/100 602892 12/14 1 / 10/100 zlatna žuta (gold) 602913 1/2 1 / 10/100 602914 3/4 1 / 10/100 602915 5/6 1 / 10/100 602916 7/8 1 / 10/100 602917 9/11 1 / 10/100 602918 12/14 1 / 10/100

Cijena 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

bijela

svijetlosiva

bordo

tamnoplava

crna

tamnoroza

crvena

tamnozelena

narančasta

zagrebačko plava

pepeljasto siva

zelena

roza

zlatna žuta

6

svijetloplava

POKLON PROGRAM 13 14

191


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

MAJICA KRATKI RUKAV Exact 190

unisex; okrugli izrez; 190 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 601770 S 1 / 10/100 601771 M 1 / 10/100 601772 L 1 / 10/100 601773 XL 1 / 10/100 601774 XXL 1 / 10/100 601775 XXXL 1 / 10/100 crna 601788 S 1 / 10/100 601789 M 1 / 10/100 601790 L 1 / 10/100 601791 XL 1 / 10/100 601792 XXL 1 / 10/100 601793 XXXL 1 / 10/100 crvena 601776 S 1 / 10/100 601777 M 1 / 10/100 601778 L 1 / 10/100 601779 XL 1 / 10/100 601780 XXL 1 / 10/100 601781 XXXL 1 / 10/100 ljubičasta (purple) 602853 S 1 / 10/100 602854 M 1 / 10/100 602855 L 1 / 10/100 602856 XL 1 / 10/100 602857 XXL 1 / 10/100 maslinasto zelena (khaki) 604969 M 1 / 10/100 604970 L 1 / 10/100 604971 XL 1 / 10/100 narančasta 601805 S 1 / 10/100 601806 M 1 / 10/100 601807 L 1 / 10/100 601808 XL 1 / 10/100 601809 XXL 1 / 10/100 pepeljasto siva (ash) 603381 M 1 / 10/100 603382 L 1 / 10/100 603383 XL 1 / 10/100 603384 XXL 1 / 10/100 smeđa (chocolate) 604916 M 1 / 10/100 603259 L 1 / 10/100 603260 XL 1 / 10/100 603261 XXL 1 / 10/100

192

Cijena 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90

unisex; okrugli izrez; 190 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak svijetloplava (sky blue) 601810 S 1 / 10/100 601811 M 1 / 10/100 601812 L 1 / 10/100 601813 XL 1 / 10/100 601814 XXL 1 / 10/100 svijetlosiva (sport grey) 601794 S 1 / 10/100 601795 M 1 / 10/100 601796 L 1 / 10/100 601797 XL 1 / 10/100 601798 XXL 1 / 10/100 601799 XXXL 1 / 10/100 tamnoplava (navy) 601782 S 1 / 10/100 601783 M 1 / 10/100 601784 L 1 / 10/100 601785 XL 1 / 10/100 601786 XXL 1 / 10/100 601787 XXXL 1 / 10/100 tamnosiva (dark grey) 604130 M 1 / 10/100 604408 L 1 / 10/100 604409 XL 1 / 10/100 tamnozelena (bottle green) 602948 S 1 / 10/100 602949 M 1 / 10/100 602950 L 1 / 10/100 602951 XL 1 / 10/100 602952 XXL 1 / 10/100 trava zelena (kelly green) 602943 S 1 / 10/100 602944 M 1 / 10/100 602945 L 1 / 10/100 602946 XL 1 / 10/100 602947 XXL 1 / 10/100 zagrebačko plava (royal blue) 601800 S 1 / 10/100 601801 M 1 / 10/100 601802 L 1 / 10/100 601803 XL 1 / 10/100 601804 XXL 1 / 10/100 zlatna žuta (gold) 603285 S 1 / 10/100 603262 M 1 / 10/100 603286 L 1 / 10/100 603287 XL 1 / 10/100 603288 XXL 1 / 10/100

Cijena 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90 20,90

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

POKLON PROGRAM 13 14

bijela

svijetloplava

crna

svijetlosiva

crvena

tamnoplava

ljubičasta

tamnosiva

maslinasto zelena

tamnozelena

narančasta

trava zelena

pepeljasto siva

zagrebačko plava

smeđa

zlatna žuta

6

193


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

194

bijela

crna

narančasta

ciklama

crvena

svijetlosiva

MAJICA KRATKI RUKAV Exact 190

ženska; okrugli izrez; 190 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; medium fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 601828 XS 1 / 5/25 601829 S 1 / 5/25 601830 M 1 / 5/25 601831 L 1 / 5/25 601832 XL 1 / 5/25 602973 XXL 1 / 5/25 ciklama (sorbet) 603274 S 1 / 5/25 603275 M 1 / 5/25 603276 L 1 / 5/25 crna 601934 XS 1 / 5/25 601933 S 1 / 5/25 601935 M 1 / 5/25 601936 L 1 / 5/25 601937 XL 1 / 5/25 crvena 601923 XS 1 / 5/25 601924 S 1 / 5/25 601925 M 1 / 5/25 601926 L 1 / 5/25 601927 XL 1 / 5/25 603206 XXL 1 / 5/25 narančasta 601948 XS 1 / 5/25 601949 S 1 / 5/25 601950 M 1 / 5/25 601951 L 1 / 5/25 601952 XL 1 / 5/25 svijetlosiva (sport grey) 601938 XS 1 / 5/25 601939 S 1 / 5/25 601940 M 1 / 5/25 601941 L 1 / 5/25 601942 XL 1 / 5/25 602978 XXL 1 / 5/25 tamnoplava (navy) 601928 XS 1 / 5/25 601929 S 1 / 5/25 601930 M 1 / 5/25 601931 L 1 / 5/25 601932 XL 1 / 5/25 zagrebačko plava (royal blue) 601943 XS 1 / 5/25 601944 S 1 / 5/25 601945 M 1 / 5/25 601946 L 1 / 5/25 601947 XL 1 / 5/25

tamnoplava

Cijena 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 22,90 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50

zagrebačko plava

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

MAJICA KRATKI RUKAV Base-Ball

unisex; okrugli izrez; 190 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela/crvena 603425 S 1 / 10/50 603426 M 1 / 10/50 603427 L 1 / 10/50 603428 XL 1 / 10/50 603429 XXL 1 / 10/50 bijela/tamnoplava (white/navy) 603412 S 1 / 10/50 603413 M 1 / 10/50 603414 L 1 / 10/50 603273 XL 1 / 10/50 603415 XXL 1 / 10/50

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena

bijela

crvena

bijela

tamnoplava

32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80 32,80

195


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

bijela

svijetlosiva

crna

tamnoplava

crvena

zagrebačko plava

MAJICA DUGI RUKAV Exact 150 LSL

unisex; okrugli izrez; 150 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 602807 S 1 / 10/50 602808 M 1 / 10/50 602809 L 1 / 10/50 602810 XL 1 / 10/50 602811 XXL 1 / 10/50 crna 602143 S 1 / 10/50 602144 M 1 / 10/50 602145 L 1 / 10/50 602146 XL 1 / 10/50 602147 XXL 1 / 10/50 crvena 602133 S 1 / 10/50 602134 M 1 / 10/50 602135 L 1 / 10/50 602136 XL 1 / 10/50 602137 XXL 1 / 10/50 pepeljasto siva (ash) 602447 S 1 / 10/50 602448 M 1 / 10/50 602449 L 1 / 10/50 602450 XL 1 / 10/50 602451 XXL 1 / 10/50 svijetlosiva (sport grey) 602148 S 1 / 10/50 602149 M 1 / 10/50 602150 L 1 / 10/50 602151 XL 1 / 10/50 602152 XXL 1 / 10/50 tamnoplava (navy) 602138 S 1 / 10/50 602139 M 1 / 10/50 602140 L 1 / 10/50 602141 XL 1 / 10/50 602142 XXL 1 / 10/50 zagrebačko plava (royal blue) 602153 S 1 / 10/50 602154 M 1 / 10/50 602155 L 1 / 10/50 602156 XL 1 / 10/50 602157 XXL 1 / 10/50

Cijena 21,60 21,60 21,60 21,60 21,60 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90

pepeljasto siva

196

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

MAJICA DUGI RUKAV Women-Only LSL

ženska; okrugli izrez; 150 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; medium fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 602460 S 1 / 5/25 602461 M 1 / 5/25 602462 L 1 / 5/25 602463 XL 1 / 5/25 602464 XXL 1 / 5/25 crna 602170 XS 1 / 5/25 602171 S 1 / 5/25 602172 M 1 / 5/25 602173 L 1 / 5/25 602174 XL 1 / 5/25 602175 XXL 1 / 5/25 svijetlosiva (sport grey) 602176 XS 1 / 5/25 602177 S 1 / 5/25 602178 M 1 / 5/25 602179 L 1 / 5/25 602180 XL 1 / 5/25 tamnocrvena (deep red) 602163 XS 1 / 5/25 602158 S 1 / 5/25 602159 M 1 / 5/25 602160 L 1 / 5/25 602161 XL 1 / 5/25 602162 XXL 1 / 5/25 tamnoplava (navy) 602169 XS 1 / 5/25 602164 S 1 / 5/25 602165 M 1 / 5/25 602166 L 1 / 5/25 602167 XL 1 / 5/25 602168 XXL 1 / 5/25 zagrebačko plava (royal blue) 602182 XS 1 / 5/25 602183 S 1 / 5/25 602184 M 1 / 5/25 602185 L 1 / 5/25 602186 XL 1 / 5/25

POKLON PROGRAM 13 14

Cijena 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 33,60 bijela

tamno crvena

crna

tamnoplava

svijetlosiva

zagrebačko plava

197


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

MAJICA KRATKI RUKAV Safran

unisex; s kragnom; 180 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 601835 S 1 / 10/50 601836 M 1 / 10/50 601837 L 1 / 10/50 601838 XL 1 / 10/50 601839 XXL 1 / 10/50 601840 XXXL 1 / 10/50 boja pijeska (sand) 604843 S 1 / 10/100 603283 M 1 / 10/50 603239 L 1 / 10/50 603240 XL 1 / 10/50 603284 XXL 1 / 10/50 bundeva (pumpkin orange) 601871 S 1 / 10/50 601872 M 1 / 10/50 601873 L 1 / 10/50 601874 XL 1 / 10/50 601875 XXL 1 / 10/50 crna 601853 S 1 / 10/50 601854 M 1 / 10/50 601855 L 1 / 10/50 601856 XL 1 / 10/50 601857 XXL 1 / 10/50 601858 XXXL 1 / 10/50 crvena 601841 S 1 / 10/50 601842 M 1 / 10/50 601843 L 1 / 10/50 601844 XL 1 / 10/50 601845 XXL 1 / 10/50 601846 XXXL 1 / 10/50 indigo 603361 M 1 / 10/50 603362 L 1 / 10/50 603363 XL 1 / 10/50 ljubičasta (purple) 603977 S 1 / 10/50 603241 M 1 / 10/50 603242 L 1 / 10/50 603243 XL 1 / 10/50 603403 XXL 1 / 10/50 pepeljasto siva (ash) 603388 M 1 / 10/50 603389 L 1 / 10/50 603390 XL 1 / 10/50 603431 XXL 1 / 10/50

198

Cijena 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90

unisex; s kragnom; 180 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak svijetloplava (sky blue) 601876 S 1 / 10/50 601877 M 1 / 10/50 601878 L 1 / 10/50 601879 XL 1 / 10/50 601880 XXL 1 / 10/50 svijetlosiva (heather grey) 601859 S 1 / 10/50 601860 M 1 / 10/50 601861 L 1 / 10/50 601862 XL 1 / 10/50 601863 XXL 1 / 10/50 601864 XXXL 1 / 10/50 tamnoplava (navy) 601847 S 1 / 10/50 601848 M 1 / 10/50 601849 L 1 / 10/50 601850 XL 1 / 10/50 601851 XXL 1 / 10/50 601852 XXXL 1 / 10/50 tamnozelena 604307 S 1 / 10/50 604308 M 1 / 10/50 604309 L 1 / 10/50 604310 XL 1 / 10/50 604311 XXL 1 / 10/50 604312 XXXL 1 / 10/50 trava zelena (kelly green) 602863 S 1 / 10/50 602864 M 1 / 10/50 602865 L 1 / 10/50 602866 XL 1 / 10/50 602867 XXL 1 / 10/50 zagrebačko plava (royal blue) 601865 S 1 / 10/50 601866 M 1 / 10/50 601867 L 1 / 10/50 601868 XL 1 / 10/50 601869 XXL 1 / 10/50 601870 XXXL 1 / 10/50 zlatna žuta (gold) 603577 S 1 / 10/50 603404 M 1 / 10/50 603405 L 1 / 10/50 603406 XL 1 / 10/50

Cijena 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90

53,90

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

bijela

svijetloplava

boja pijeska

svijetlosiva

bundeva

tamnoplava

crna

tirkiz

crvena

trava zelena

indigo

zagrebačko plava

ljubičasta

zlatna žuta

6

pepeljasto siva

POKLON PROGRAM 13 14

199


6 1

PROMOTIVNI ARTIKLI...

MAJICA KRATKI RUKAV Safran Pure

ženska; s kragnom; 180 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; medium fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 601881 XS 1 / 5/50 601882 S 1 / 5/50 601883 M 1 / 5/50 601884 L 1 / 5/50 601885 XL 1 / 5/50 603204 XXL 1 / 5/50 bundeva (pumpkin orange) 601913 XS 1 / 5/50 601914 S 1 / 5/50 601915 M 1 / 5/50 601916 L 1 / 5/50 601917 XL 1 / 5/50 crna 601896 XS 1 / 5/50 601898 M 1 / 5/50 601897 S 1 / 5/50 601899 L 1 / 5/50 601900 XL 1 / 5/50 crvena 601886 XS 1 / 5/50 601887 S 1 / 5/50 601888 M 1 / 5/50 601889 L 1 / 5/50 601890 XL 1 / 5/50 ljubičasta (purple) 603244 S 1 / 5/50 603409 M 1 / 5/50 603410 L 1 / 5/50 603411 XL 1 / 5/50 pistacio (pistachio) 604844 S 1 / 5/50 603245 M 1 / 5/50 603321 L 1 / 5/50 603246 XL 1 / 5/50 svijetloplava (sky blue) 601918 XS 1 / 5/50 601919 S 1 / 5/50 601920 M 1 / 5/50 601921 L 1 / 5/50 601922 XL 1 / 5/50

200

Cijena 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90

ženska; s kragnom; 180 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; medium fit Šifra Veličina PJ / Pak svijetlosiva (heather grey) 601901 XS 1 / 5/50 601902 S 1 / 5/50 601903 M 1 / 5/50 601904 L 1 / 5/50 601905 XL 1 / 5/50 tamnoplava (navy) 601891 XS 1 / 5/50 601892 S 1 / 5/50 601893 M 1 / 5/50 601894 L 1 / 5/50 601895 XL 1 / 5/50 603525 XXL 1 / 5/50 tamnozelena (bottle green) 603919 M 1 / 5/50 603920 L 1 / 5/50 603921 XL 1 / 5/50 trava zelena (kelly green) 602887 XS 1 / 5/50 602883 S 1 / 5/50 602884 M 1 / 5/50 602885 L 1 / 5/50 602886 XL 1 / 5/50 zagrebačko plava (royal blue) 601906 XS 1 / 5/50 601907 S 1 / 5/50 601908 M 1 / 5/50 601909 L 1 / 5/50 601910 XL 1 / 5/50 604354 XXL 1 / 5/50 zelena (real green) 602494 M 1 / 5/50 602495 L 1 / 5/50 602806 XL 1 / 5/50 zlatna žuta (gold) 601751 S 1 / 5/50 601752 M 1 / 5/50 603578 L 1 / 5/50 603579 XL 1 / 5/50

Cijena 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90 53,90

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

POKLON PROGRAM 13 14

bijela

svijetlosiva

bundeva

tamnoplava

crna

tamnozelena

crvena

trava zelena

ljubičasta

zagrebačko plava

pistacio

zelena

svijetloplava

zlatna žuta

6

201


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

bijela

202

svijetlosiva

bundeva

tamnoplava

crna

zagrebačko plava

crvena

zlatna žuta

MAJICA DUGI RUKAV Safran LSL

unisex; s kragnom; 180 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 602195 S 1 / 10/40 602193 M 1 / 10/40 602194 L 1 / 10/40 602196 XL 1 / 10/40 602197 XXL 1 / 10/40 602198 XXXL 1 / 10/40 bundeva (pumpkin orange) 604346 S 1 / 10/40 604347 M 1 / 10/40 604348 L 1 / 10/40 603800 XL 1 / 10/40 604349 XXL 1 / 10/40 crna 602211 S 1 / 10/40 602212 M 1 / 10/40 602213 L 1 / 10/40 602214 XL 1 / 10/40 602215 XXL 1 / 10/40 602216 XXXL 1 / 10/40 crvena 602192 S 1 / 10/40 602199 M 1 / 10/40 602200 L 1 / 10/40 602201 XL 1 / 10/40 602202 XXL 1 / 10/40 602203 XXXL 1 / 10/40 svijetlosiva (heather grey) 604350 S 1 / 10/40 604351 M 1 / 10/40 604352 L 1 / 10/40 604353 XL 1 / 10/40 603688 XXL 1 / 10/40 tamnoplava (navy) 602204 S 1 / 10/40 602205 M 1 / 10/40 602206 L 1 / 10/40 602208 XL 1 / 10/40 602209 XXL 1 / 10/40 602210 XXXL 1 / 10/40 zagrebačko plava (royal blue) 604501 M 1 / 10/40 604411 L 1 / 10/40 604412 XL 1 / 10/40 604502 XXL 1 / 10/40 zlatno žuta (gold) 603683 S 1 / 10/40 603684 M 1 / 10/40 603685 L 1 / 10/40 603686 XL 1 / 10/40 603687 XXL 1 / 10/40

Cijena 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

MAJICA DUGI RUKAV Safran Pure LSL

ženska; s kragnom; 180 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; medium fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 602839 S 1 / 5/25 603005 M 1 / 5/25 603006 L 1 / 5/25 604355 XL 1 / 5/25 crna 604390 XS 1 / 5/25 602393 S 1 / 5/25 602394 M 1 / 5/25 602396 L 1 / 5/25 604391 XL 1 / 5/25 604392 XXL 1 / 5/25 crvena 602389 S 1 / 5/25 602391 M 1 / 5/25 602390 L 1 / 5/25 602392 XL 1 / 5/25

Cijena 66,80 66,80 66,80 66,80 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50 82,50

bijela

crna

crvena

POKLON PROGRAM 13 14

203


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

bijela

tamnoplava

crna

tamnozelena

crvena

svijetlosiva

204

zagrebačko plava

MAJICA KRATKI RUKAV ID.001

unisex; s kragnom; 170 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak bijela 601654 S 1 / 10/50 601655 M 1 / 10/50 601656 L 1 / 10/50 601657 XL 1 / 10/50 601658 XXL 1 / 10/50 601965 XXXL 1 / 10/50 crna 601669 S 1 / 10/50 601670 M 1 / 10/50 601671 L 1 / 10/50 601672 XL 1 / 10/50 601673 XXL 1 / 10/50 602519 XXXL 1 / 10/50 crvena 601659 S 1 / 10/50 601660 M 1 / 10/50 601661 L 1 / 10/50 601662 XL 1 / 10/50 601663 XXL 1 / 10/50 602012 XXXL 1 / 10/50 svijetlosiva (heather grey) 601674 S 1 / 10/50 601675 M 1 / 10/50 601676 L 1 / 10/50 601677 XL 1 / 10/50 601678 XXL 1 / 10/50 602527 XXXL 1 / 10/50 tamnoplava (navy) 601664 S 1 / 10/50 601665 M 1 / 10/50 601666 L 1 / 10/50 601667 XL 1 / 10/50 601668 XXL 1 / 10/50 602742 XXXL 1 / 10/50 tamnozelena 602520 S 1 / 10/50 602522 M 1 / 10/50 602523 L 1 / 10/50 602524 XL 1 / 10/50 602525 XXL 1 / 10/50 602526 XXXL 1 / 10/50 zagrebačko plava (royal blue) 601679 S 1 / 10/50 601680 M 1 / 10/50 601681 L 1 / 10/50 601682 XL 1 / 10/50 601683 XXL 1 / 10/50 602521 XXXL 1 / 10/50

Cijena 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30 36,30

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

MAJICA KRATKI RUKAV Heavymill

unisex; s kragnom; 230 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak crna 604088 M 1 / 10/50 603619 L 1 / 10/50 602015 XL 1 / 10/50 603620 XXL 1 / 10/50

Cijena 74,20 74,20 74,20 74,20

crna

POKLON PROGRAM 13 14

205


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

MAJICA DUGI RUKAV S KAPULJAČOM ID.003

unisex; džep s vanjske strane; 280 g/m2; sirovinski sastav: 80% pamuk i 20% polyester, unutrašnja strana od flisa; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak Cijena crna 603631 S 1 / 5/20 79,90 602793 M 1 / 5/20 79,90 603586 L 1 / 5/20 79,90 603587 XL 1 / 5/20 79,90 603588 XXL 1 / 5/20 79,90 603632 XXXL 1 / 5/20 79,90 crvena 603675 M 1 / 5/20 79,90 603676 L 1 / 5/20 79,90 602795 XL 1 / 5/20 79,90 603677 XXL 1 / 5/20 79,90 svijetlosiva (heather grey) 603596 S 1 / 5/20 79,90 603592 M 1 / 5/20 79,90 603593 L 1 / 5/20 79,90 603594 XL 1 / 5/20 79,90 602796 XXL 1 / 5/20 79,90 604815 XXXL 1 / 5/20 79,90 tamnoplava (navy) 603633 S 1 / 5/20 79,90 603583 M 1 / 5/20 79,90 602794 L 1 / 5/20 79,90 603584 XL 1 / 5/20 79,90 603585 XXL 1 / 5/20 79,90 603780 XXXL 1 / 5/20 79,90

206

crna

svijetlosiva

crvena

tamnoplava

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

MAJICA DUGI RUKAV ID.004

unisex; s kragnom; gornji dio na zip; 280 g/m2; sirovinski sastav: 80% pamuk i 20% polyester, unutrašnja strana od flisa; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak Cijena crna 604220 M 1 / 5/20 97,95 604219 L 1 / 5/20 97,95 603802 XL 1 / 5/20 97,95 svijetlosiva (heather grey) 604528 S 1 / 5/20 97,95 604224 M 1 / 5/20 97,95 604225 L 1 / 5/20 97,95 604226 XL 1 / 5/20 97,95 tamnoplava (navy) 604313 S 1 / 5/20 97,95 604221 M 1 / 5/20 97,95 604222 L 1 / 5/20 97,95 604223 XL 1 / 5/20 97,95 604414 XXL 1 / 5/20 97,95

crna

svijetlosiva

tamnoplava

POKLON PROGRAM 13 14

207


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

KOŠULJA KRATKI RUKAV Heritage

muška; 120 g/m2; 1 džep s gornje lijeve strane; sirovinski sastav: 100% pamuk; tkanina: Poplin 100% cotton; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak Cijena bijela 604120 S 1 / 10 100,60 604121 M 1 / 10 100,60 604032 L 1 / 10 100,60 604122 XL 1 / 10 100,60 604923 XXL 1 / 10 100,60 muška; 125 g/m2; 1 džep s gornje lijeve strane; sirovinski sastav: 100% pamuk; tkanina: Poplin 100% cotton; regular fit crna 603895 604123 604124

2

M L XL

1 / 10 1 / 10 1 / 10

100,60 100,60 100,60

KOŠULJA KRATKI RUKAV Heritage

ženska; 120 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; tkanina: Poplin 100% cotton; adjusted fit Šifra Veličina PJ / Pak Cijena bijela 603906 S 1 / 10 100,60 603884 M 1 / 10 100,60 603909 L 1 / 10 100,60 ženska; 125 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; tkanina: Poplin 100% cotton; adjusted fit crna 604127 S 1 / 10 100,60 603907 M 1 / 10 100,60 604126 L 1 / 10 100,60 604125 XL 1 / 10 100,60

bijela

crna

208

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

KOŠULJA DUGI RUKAV Heritage

muška; 120 g/m2; 1 džep s gornje lijeve strane; sirovinski sastav: 100% pamuk; tkanina: Poplin 100% cotton; regular fit Šifra Veličina PJ / Pak Cijena bijela 604271 S 1 / 1/10 107,60 604227 M 1 / 10 107,60 604108 L 1 / 10 107,60 604109 XL 1 / 10 107,60 muška; 125 g/m2; 1 džep s gornje lijeve strane; sirovinski sastav: 100% pamuk; tkanina: Poplin 100% cotton; regular fit crna 604356 S 1 / 10 107,60 604229 M 1 / 10 107,60 604228 L 1 / 10 107,60 604110 XL 1 / 10 107,60

2

KOŠULJA DUGI RUKAV Heritage

ženska; 120 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; tkanina: Poplin 100% cotton; adjusted fit Šifra Veličina PJ / Pak Cijena bijela 604231 S 1 / 10 107,60 604230 M 1 / 10 107,60 603901 L 1 / 10 107,60 ženska; 125 g/m2; sirovinski sastav: 100% pamuk; tkanina: Poplin 100% cotton; adjusted fit crna 604232 S 1 / 10 107,60 603903 M 1 / 10 107,60 604233 L 1 / 10 107,60

bijela

crna

POKLON PROGRAM 13 14

209


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

PRSLUK Traveller+

unisex; na zip; 2 džepa na zip s vanjske strane; 300 g/m2; sirovinski sastav: 100% polyester flis Šifra Veličina PJ / Pak Cijena crna 602238 XS 1 / 5/15 117,60 602239 S 1 / 5/15 117,60 602240 M 1 / 5/15 117,60 602241 L 1 / 5/15 117,60 602242 XL 1 / 5/15 117,60 602243 XXL 1 / 5/15 117,60 602244 XXXL 1 / 5/15 117,60 crvena 602245 XS 1 / 5/15 117,60 602246 S 1 / 5/15 117,60 602247 M 1 / 5/15 117,60 602248 L 1 / 5/15 117,60 602249 XL 1 / 5/15 117,60 602250 XXL 1 / 5/15 117,60 602251 XXXL 1 / 5/15 117,60 siva (charcoal) 602423 XS 1 / 5/15 117,60 602424 S 1 / 5/15 117,60 602425 M 1 / 5/15 117,60 602426 L 1 / 5/15 117,60 602427 XL 1 / 5/15 117,60 602428 XXL 1 / 5/15 117,60 tamnoplava (navy) 602252 XS 1 / 5/15 117,60 602253 S 1 / 5/15 117,60 602254 M 1 / 5/15 117,60 602255 L 1 / 5/15 117,60 602256 XL 1 / 5/15 117,60 602257 XXL 1 / 5/15 117,60 602258 XXXL 1 / 5/15 117,60

crna

crvena

siva

tamnoplava

210

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

PRSLUK Bodywarmer+

unisex; na zip; dodatno zatvaranje sa Velcro® čičkom; elastični porub; 2 džepa vanjske strane i 1 džep s unutarnje strane; otporan na vjetar, termoizoliran i odbija vodu; sirovinski sastav: vanjska strana 100% polyester i unutrašnja strana 100% polyester; Šifra Veličina PJ / Pak Cijena crna 602294 S 1 / 5/10 127,50 602295 M 1 / 5/10 127,50 602296 L 1 / 5/10 127,50 602297 XL 1 / 5/10 127,50 602298 XXL 1 / 5/10 127,50 602299 XXXL 1 / 5/10 127,50 tamnoplava (navy) 602282 S 1 / 5/10 127,50 602283 M 1 / 5/10 127,50 602284 L 1 / 5/10 127,50 602285 XL 1 / 5/10 127,50 602286 XXL 1 / 5/10 127,50 602287 XXXL 1 / 5/10 127,50

crna

POKLON PROGRAM 13 14

tamnoplava

211


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

212

bijela

narančasta

crna

tamnoplava

crvena

tamnozelena

VJETROVKA Sirocco

unisex; na zip; kapuljača je skrivena u ovratniku (može se podesiti sa tankom vezicom); vodootporna, otporna na vjetar i odbija vodu; sirovinski sastav: 100% najlon; rukavi na gumu; vezica na porubu; vjetrovka se može složiti u torbicu sa zipom pomoću vrp Šifra Veličina PJ / Pak Cijena bijela 603010 M 1 / 10/50 58,90 602843 L 1 / 10/50 58,90 603011 XL 1 / 10/50 58,90 crna 602271 S 1 / 10/50 58,90 602272 M 1 / 10/50 58,90 602273 L 1 / 10/50 58,90 602274 XL 1 / 10/50 58,90 602275 XXL 1 / 10/50 58,90 604456 XXXL 1 / 10/50 58,90 crvena 602265 S 1 / 10/50 58,90 602266 M 1 / 10/50 58,90 602267 L 1 / 10/50 58,90 602268 XL 1 / 10/50 58,90 602269 XXL 1 / 10/50 58,90 602270 XXXL 1 / 10/50 58,90 narančasta 602277 S 1 / 10/50 58,90 602278 M 1 / 10/50 58,90 602279 L 1 / 10/50 58,90 602280 XL 1 / 10/50 58,90 602281 XXL 1 / 10/50 58,90 tamnoplava (navy) 602259 S 1 / 10/50 58,90 602260 M 1 / 10/50 58,90 602261 L 1 / 10/50 58,90 602262 XL 1 / 10/50 58,90 602263 XXL 1 / 10/50 58,90 602264 XXXL 1 / 10/50 58,90 tamnozelena (bottle green) 604290 S 1 / 10/50 58,90 603973 M 1 / 10/50 58,90 603974 L 1 / 10/50 58,90 603975 XL 1 / 10/50 58,90 603976 XXL 1 / 10/50 58,90

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

JAKNA OD FLISA Icewalker+

unisex; na zip; 300 g/m2; 2 džepa na zip s vanjske strane; sirovinski sastav: 100% polyester flis Šifra Veličina PJ / Pak Cijena crna 602237 XS 1 / 5/15 127,40 602236 S 1 / 5/15 127,40 602235 M 1 / 5/15 127,40 602234 L 1 / 5/15 127,40 602233 XL 1 / 5/15 127,40 602232 XXL 1 / 5/15 127,40 602231 XXXL 1 / 5/15 127,40 crvena 602224 XS 1 / 5/15 127,40 602225 S 1 / 5/15 127,40 602226 M 1 / 5/15 127,40 602227 L 1 / 5/15 127,40 602228 XL 1 / 5/15 127,40 602229 XXL 1 / 5/15 127,40 602230 XXXL 1 / 5/15 127,40 siva (charcoal) 602417 XS 1 / 5/15 127,40 602418 S 1 / 5/15 127,40 602419 M 1 / 5/15 127,40 602420 L 1 / 5/15 127,40 602421 XL 1 / 5/15 127,40 602422 XXL 1 / 5/15 127,40 tamnoplava (navy) 602217 XS 1 / 5/15 127,40 602218 S 1 / 5/15 127,40 602219 M 1 / 5/15 127,40 602220 L 1 / 5/15 127,40 602221 XL 1 / 5/15 127,40 602222 XXL 1 / 5/15 127,40 602223 XXXL 1 / 5/15 127,40

POKLON PROGRAM 13 14

crna

siva

crvena

tamnoplava

213


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

JAKNA Atlantic Shore

unisex; na zip; kapuljača je skrivena u ovratniku s Velcro® zatvaranjem; 2 džepa s vanjske strane i 1 s unutarnje; otporna na vjetar, termoizolirana i odbija vodu; sirovinski sastav: vanjska strana 100% najlon (vodootporna) i unutrašnja strana 100% polyes Šifra Veličina PJ / Pak Cijena crna 603357 S 1 / 5/30 139,80 603358 M 1 / 5/30 139,80 603266 L 1 / 5/30 139,80 603359 XL 1 / 5/30 139,80 603360 XXL 1 / 5/30 139,80 tamnoplava (navy) 602893 S 1 / 5/30 139,80 602385 M 1 / 5/30 139,80 602386 L 1 / 5/30 139,80 602387 XL 1 / 5/30 139,80 602388 XXL 1 / 5/30 139,80 604296 XXXL 1 / 5/30 139,80

crna

tamnoplava

214

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

JAKNA Sparkling

muška; na zip; kapuljača je skrivena u ovratniku (može se podesiti vezicom); 2 elastične vezice na porubu; 2 džepa na zip s vanjske strane i 1 s unutarnje; vodootporna, otporna na vjetar i odbija vodu; sirovinski sastav: vanjska strana 100% najlon i unutr Šifra Veličina PJ / Pak Cijena crna 603708 L 1 / 5/20 223,80 603515 XL 1 / 5/20 223,80 603709 XXL 1 / 5/20 223,80 tamnoplava 602802 S 1 / 5/20 223,80 602744 M 1 / 5/20 223,80 602745 L 1 / 5/20 223,80 602746 XL 1 / 5/20 223,80 602747 XXL 1 / 5/20 223,80 603770 XXXL 1 / 5/20 223,80

crna

tamnoplava

POKLON PROGRAM 13 14

215


6

PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

JAKNA Real+

muška; na zip; dodatno zatvaranje sa Velcro® čičkom; kapuljača je skrivena u ovratniku (može se podesiti vezicom); 3 džepa na zip (2 džepa s vanjske strane i 1 s unutarnje); vodootporna, otporna na vjetar, termoizolirana i odbija vodu; sirovinski sastav: Šifra Veličina PJ / Pak Cijena crna 602498 S 1 / 10 212,10 602499 M 1 / 10 212,10 602500 L 1 / 10 212,10 602501 XL 1 / 10 212,10 602502 XXL 1 / 10 212,10 602503 XXXL 1 / 10 212,10 tamnoplava 602504 S 1 / 10 212,10 602505 M 1 / 10 212,10 602506 L 1 / 10 212,10 602507 XL 1 / 10 212,10 602508 XXL 1 / 10 212,10 602509 XXXL 1 / 10 212,10

crna

tamnoplava

216

POKLON PROGRAM 13 14


PROMOTIVNI ARTIKLI...

1

6

JAKNA Hooded Softshell

muška; na zip; povišena sa zaštitom za bradu; kapuljača se može skinuti (može se podesiti elastičnom vezicom); 2 elastične vezice na porubu; duža leđa; 3 džepa s vanjske strane (2 dolje na zip i 1 gore); vodootporna, otporna na vjetar, termoizolirana, odb Šifra Veličina PJ / Pak Cijena crna 604359 M 1 / 10 339,40 602804 L 1 / 10 339,40 602803 XL 1 / 10 339,40 602511 XXL 1 / 10 339,40

crna

POKLON PROGRAM 13 14

217


7

7

KALKULATORI, USB MEMORIJA...

POKLON PROGRAM 2013 2014

KALKULATORI, USB MEMORIJA...

POKLON PROGRAM 13 14


KALKULATORI, USB MEMORIJA...

1

KALKULATOR KOMERCIJALNI LC-210N

8 mjesta; dimenzija: 98,5x64x13 mm; težina: 48 g; gumene tipke; mekane korice; izvor napajanja: baterija-mignon Šifra PJ / Pak Cijena 31052 1 / 1/20/240 15,70

4

2

KALKULATOR KOMERCIJALNI LC-310N

KALKULATOR KOMERCIJALNI SLD-100N

8 mjesta; dimenzija: 87x57x11 mm; težina: 42 g; gumene tipke; mekane korice; dvostruki izvor napajanja: solarni + baterija-mignon Šifra PJ / Pak Cijena 736 1 / 1/20/240 16,70

POKLON PROGRAM 13 14

KALKULATOR KOMERCIJALNI SDC-810BN

10 mjesta; dimenzija: 125x100x34 mm; težina: 100 g; plastične tipke; dvostruki izvor napajanja: solarni + baterija-mignon; blister Šifra Cijena PJ / Pak 08840 37,80 1 / 1/20/80

6 3

KALKULATOR KOMERCIJALNI SLD-200N

8 mjesta; dimenzija: 97,5x61x12 mm; težina: 48 g; gumene tipke; mekane korice; dvostruki izvor napajanja: solarni + baterija-mignon Šifra Cijena PJ / Pak 2003 17,80 1 / 1/20/240

5

8 mjesta; dimenzija: 113x69x23 mm; težina: 64 g; gumene tipke; izvor napajanja: baterija-AA Šifra PJ / Pak Cijena 3108 1 / 1/20/240 15,10

7

KALKULATOR KOMERCIJALNI CDC-100

10 mjesta; dimenzija: 135x108,5x24,5 mm; težina: 104 g; plastične tipke; metalna prednja strana; dvostruki izvor napajanja: solarni + baterija-mignon; izračun poreza Šifra PJ / Pak Cijena 101766 1 / 1/10/80 63,80

219


7 1

KALKULATORI, USB MEMORIJA...

3

SVJETILJKA RUČNA

LED žarulja s radnim vijekom od 10 000 h; 2 AA baterije (uključene); u plastičnoj kutiji Šifra Boja PJ / Pak Cijena 201868 crna 1/1 144,00 201867 srebrna 1/1 153,00

prijenosni; kapacitet: 500 GB; veličina: 2,5’’; brzina okretaja u minuti: 5400; sučelje: USB 2,0; Green Button - softverom za uštedu energije; 3 opcije “Postavljanja rada na čekanju”; napaja se preko USB sabirnice (nije potrebno vanjsko napajanje); dimenzija: 78x118x16 mm; težina: 152 g Šifra Boja PJ / Pak Cijena 705743 crna/bijela 1 / 1/2 710,00 705744 crvena/bijela 1 / 1/2 710,00

4

2

SVJETILJKA RUČNA Solitaire

aluminij; vezica za ključeve; 1 AAA baterija (uključena); u plastičnoj kutiji Šifra Boja PJ / Pak 403939 crna 1/1 403940 crvena 1/1

220

Cijena 78,00 78,00

HARD DISK GT

HARD DISK Store ‘n’ Go

prijenosni; kapacitet: 500 GB; veličina: 2,5’’; brzina okretaja u minuti: 5400; sučelje: USB 3,0 “Super Speed” (do 10 puta bržu brzinu prijenosa od USB 2.0 - (1 x USB 3.0 sučelje), ali je retrogradno kompatibilan sa svakim USB 2.0); Green Button softverom za uštedu energije; 3 opcije “Postavljanja rada na čekanju”; napaja se preko USB sabirnice (nije potrebno vanjsko napajanje); dimenzija: 80x121x15 mm; težina: 150 g Šifra Boja PJ / Pak Cijena 501080 crna 1 / 1/2 569,00 501079 narančasta 1 / 1/2 569,00 501077 plava 1 / 1/2 569,00 705742 roza 1 / 1/2 569,00 501075 srebrna 1 / 1/2 569,00 501076 zelena 1 / 1/2 569,00 501078 žuta 1 / 1/2 569,00

POKLON PROGRAM 13 14


KALKULATORI, USB MEMORIJA...

1

HARD DISK ZA MAC RAČUNALA Store ‘n’ Go

prijenosni; kapacitet: 500 GB; veličina: 2,5’’; brzina okretaja u minuti: 5400; sučelje: USB 3,0 “Super Speed” (do 10 puta bržu brzinu prijenosa od USB 2.0); Green Button - softverom za uštedu energije; 3 opcije “Postavljanja rada na čekanju”; dimenzija: 80x131x20 mm; težina: 210 g Šifra Boja PJ / Pak Cijena 705474 bijela 1 / 1/2 689,00 705473 crna 1 / 1/2 689,00

2

HARD DISK Store ‘n’ Go

prijenosni; kapacitet: 500 GB; veličina: 2,5’’; sučelje: USB 2,0; dimenzija: 81x117x16 mm; napaja se preko USB sabirnice (nije potrebno vanjsko napajanje); sadrži USB kabel; težina: 135 g; blister Šifra Boja PJ / Pak Cijena 705179 srebrna 1 / 1/2 659,00

POKLON PROGRAM 13 14

3

7

HARD DISK Store ‘n’ Save

stolni; kapacitet: 1 TB; veličina: 3,5”; sučelje USB 3,0; software: Nero BackItUp i Burn Essentials - napravite sigurnosne kopije vašeg osobnog računala ili prijenosnog računala na prijenosni tvrdi disk, Green Button - softver za uštedu energije; dimenzija: 192x118x49 mm; težina: 1kg Šifra Boja PJ / Pak Cijena 706032 crna 1 / 1/2 935,00

4

HARD DISK

vanjski; kapacitet: 2 TB; veličina: 3,5’’; brzina okretaja u minuti: 7200; sučelje: USB 2,0; dimenzija: 202x114x40 mm; sadrži napajanje i USB kabel; težina: 1 kg Šifra Boja PJ / Pak Cijena 704904 crna 1 / 1/2 1.069,00

221


7 1

KALKULATORI, USB MEMORIJA...

kapacitet: 4 GB; može imati i funkciju spajalice; blister Šifra Boja 705273 bijela 705272 crna 706655 narančasta 706654 plava 706653 roza 706652 zelena 706651 žuta

222

2

MEMORIJA USB Clip-It PJ / Pak 1 / 1/10 1 / 1/10 1 / 1/10 1 / 1/10 1 / 1/10 1 / 1/10 1 / 1/10

MEMORIJA USB PinStripe

minimalna brzina čitanja: 10 MB/s; minimalna brzina pisanja: 4 MB/s; dizajn s mogućnošću uvlačenja (bez kapice); blister Šifra Kapacitet Boja PJ / Pak 706553 4 GB narančasta 1 / 1/10 705714 4 GB plava 1 / 1/10 705450 4 GB zelena 1 / 1/10 705202 8 GB crna 1 / 1/10 707099 8 GB narančasta 1 / 1/10 707098 8 GB zelena 1 / 1/10 705201 16 GB crna 1 / 1/10 705200 32 GB crna 1 / 1/10

POKLON PROGRAM 13 14


KALKULATORI, USB MEMORIJA...

1

MEMORIJA USB Store ‘n’ Go

sučelje: USB 3.0 (retrogradno kompatibilan s USB 2.0 ); brzina čitanja: do 60 MB/s (na USB 3.0 sučelju domaćina); brzina pisanja: do 12 MB/s (na USB 3.0 sučelju domaćina); mehanizam ‘povuci i zaključaj’ štiti USB priključak kada pogon nije u uporabi; blister Šifra Kapacitet Boja PJ / Pak 706483 16 GB ljubičasta (Drive Violet) 1 / 1/10 706482 16 GB narančasta (Volcanic Orange) 1 / 1/10 706481 16 GB plava (Caribbean Blue) 1 / 1/10 706578 16 GB roza (hot pink) 1 / 1/10 706577 16 GB zelena (eucalyptus green) 1 / 1/10 706579 16 GB žuta (Sunkissed Yellow) 1 / 1/10

2

3

7

MEMORIJA USB Store’n’Go Netbook

minimalna brzina čitanja: 10 MB/s; minimalna brzina pisanja: 3 MB/s; težina: 2 g; blister Šifra Kapacitet Boja PJ / Pak 706580 32 GB crna 1 / 1/10

MEMORIJA USB Store ‘n’ Go mini

brzina čitanja: do 8 MB/s; brzina pisanja: do 12 MB/s; mehanizam ‘povuci i zaključaj’ štiti USB priključak kada pogon nije u uporabi; vrpca za nošenje; blister Šifra Kapacitet Boja PJ / Pak 707146 8 GB crvena 1 / 1/10 707144 8 GB plava 1 / 1/10 707145 8 GB zelena 1 / 1/10

POKLON PROGRAM 13 14

4

MEMORIJA USB

kapacitet: 4 GB; oblik: srce; sa cirkonima; na privjesku; dobije se crna poklon vrećica; u metalnoj kutiji Šifra Boja PJ / Pak Cijena 405030 srebrna 1/1 129,00

223


7 1

KALKULATORI, USB MEMORIJA...

kapacitet: 4 GB; blister Šifra Oblik 851400 Hello Kitty 851401 Hello Kitty 851449 Hello Kitty 851403 Hello Kitty 851402 Hello Kitty 851399 Kuhar Štrumpf 851397 Papa Štrumpf 851396 Štrumpfeta 851398 Trapavi Štrumpf

224

2

MEMORIJA USB PJ / Pak 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20

Cijena 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00

MEMORIJA USB

kapacitet: 8 GB; blister Šifra Oblik 851404 Bart Simpson 851412 C3PO 851411 Chewbacca 851408 Darth Vader 851405 Homer Simpson 851407 Lisa Simpson 851406 Marge Simpson 851413 R2D2 851409 Stormtrooper 851410 Yoda

PJ / Pak 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20 1 / 1/20

Cijena 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 149,00

POKLON PROGRAM 13 14

Poklon katalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you