IMPLMNT architects | GIMNAZIJA

Page 1

3X3ŠVIETIMO SISTEMA ŠIANDIEN IŠGYVENA VIRSMĄ. ESAME TO LIUDININKAI PRADEDANT NUO MOKYTOJŲ STREIKŲ, BAIGIANT VISUOMENĖS POŽIŪRIU Į ŠVIETIMO SVARBĄ. VISUOMENĖJE GALŲ GALE ĮSIGALI POZICIJA, KAD DAUGELIO KLAUSIMŲ NĖ NEKILTŲ, JEI TA PROBLEMATIKA BŪTŲ AKTUALIZUOTA PROTINGAI ANKSTYVOJE ŠVIETIMO STADIJOJE - NUO BENDROJO IŠSILAVINIMO [TIKRĄJA TA ŽODŽIO PRASME] IKI GYVENIMO BŪDO IR PASAULIO SANDAROS SUVOKIMO GYLIO. TAIGI ŠIŲ APLINKYBIŲ ŠVIESOJE, MOKYKLOS PROJEKTAS TURĖTŲ TAPTI PROVERŽIO ATVEJU. TURIME PRIPAŽINTI, KAD ŠVIETIMO SRITY NESAME PIRMAUJANČIOSE POZICIJOSE PASAULIO KONTEKSTE [NORS KAI KURIE ATSKIRI PASIEKIMAI IR YRA PASTEBIMI GLOBALIU MASTU]. IŠ DALIES TAI LENGVINA APLINKYBES BŪTI NOVATORIŠKIEM LOKALIAM LAUKE. ATRODO KIEKVIENA UŽSIENYJE ĮGYVENDINTO SĖKMINGESNIO ATVEJO REPLIKA ČIA BŪTŲ TIKRAS IŠSKIRTINĖS KOKYBĖS ATVEJIS. TAČIAU NE RETU ATVEJU ŠVIETIMO APLINKOS GERINIMAS - TIK SIAURAKAMPIS ENERGETINIŲ NUOSTOLIŲ MAŽINIMO SPRENDIMAS. MUMS TRŪKSTA BENDROS KRYPTIES IR SUSITARIMO, TODĖL ‘GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJA’ ŠIUO ATVEJU VEDA Į BENDRĄ VEKTORIŲ.GERAMOKYKLA–PAMATINEṀIS HUMANISTINEṀIS VERTYBEṀIS UGDYMĄ GRINDŽIANTI,PRASMEṠ,ATRADIMŲ IR ASMENSUGDYMO[SI] SEKMEṠ SIEKIANTI MOKYKLA,KURI SAVO VEIKLOJE VADOVAUJASI MOKYKLOS BENDRUOMENEṠ SUSITARIMAIS IR MOKYMUSI. KONCEPCIJA NAUJAI APIBRĖŽIA MOYMO[SI] VISUMOS SANDARĄ, IŠSKIRIANT ASMENYVĖS ŪGTĮ, GYVENIMĄ MOKYKOJE, UDYMĄ[SI], DARBUOTOJŲ, BENDRUOMENĖS, LYDERYSTĖS IR VADYBOS ASPEKTUS, REZIUMUOJANT UGDYMO[SI] APLINKA. ŠIS KONCEPCIJOS PUNKTAS IR KODUOJA MOKYKLĄ KAIP DINAMIŠKĄ, ARVIRĄ IR FUNKCIONALIĄ UGDYMO[SI] ERDVĖ. ŠIUOS TRIS KERTINIUS PUNKTUS IR REALIZUOS MOKYKLOS KONKURSINIS PROJEKTAS. KAD ATLIEPTI IDEALIOS MOKYKLOS PASTATO POREIKIUS, APSIBRĖŽIAME ERDVIŲ FORMAVIMO GAIRES: PAČIO PASTATO IR APLINKOS SANTYKIO ŽALIOSIOS APLINKOS REIKŠMĖ, VIEŠŲJŲ ERDVIŲ IŠVYSTYMAS [TIEK VIDUJE, TIEK IŠORĖJE], SVEIKA APLINKA IR ŠVIESA - KAS TAPS VEIKSNIU ARCHITEKTŪRINEI PASTATO IŠRAIŠKAI.

KERTINES KOKYBĖ, PASTATO LEMIAMU


ESAMA SITUACIJA

4/58


PROJEKTUOJAMA GIMNAZIJA YRA PILAITĖS MIKRORAJONE. PILAITĖ – VILNIAUS MIESTO DALIS, ESANTI Į VAKARUS NUO MIESTO CENTRO, DEŠINIAJAME NERIES KRANTE, ČIA PAT TEKA JOS INTAKAS SUDERVĖLĖ.SKIRIAMOS DVI PILAITĖS DALYS: SENOJI PILAITĖ, ESANTI RYTUOSE, PRIE SUDERVĖLĖS UPELIO IR JOS TVENKINIŲ, KUR IR STOVI DVARAS BEI PILIAKALNIS IR NAUJOJI PILAITĖ, UŽIMANTI DIDŽIĄJĄ DALĮ RAJONO, SMARKIAI BESIPLEČIANTI, KUR IR YRA PROJEKTUOJAMOS GIMNAZIJOS SKLYPAS. IŠ PIETŲ, PIETVAKARIŲ PILAITĘ SUPA MIŠKAS, NETOLIESE TELKŠO GELŪŽĖS, SALOTĖS, BALTIEŠOS EŽERAI. XVI A. PILAITĖJE BUVO DIDIKŲ VIRŠILŲ DVARAS, VEIKĖ VANDENS MALŪNAS, KALVĖ, LENTPJŪVĖ. 1827 M. DVARĄ ĮSIGIJO VILNIAUS UNIVERSITETAS IR SIEKĖ TEN STEIGTI ŽEMĖS ŪKIO INSTITUTĄ. NEPAVYKUS TO PADARYTI, PATALPAS NAUDOJO KAIP MOKYMO BAZĘ. UŽDARIUS UNIVERSITETĄ, 1832 M. DVARAS PARDUOTAS MYKOLUI FRIČINSKIUI. ŠIS 1846 M. ĮSTEIGĖ DROBĖS IR SIŪLŲ BALINIMO FABRIKĄ, KURIS 1852 M. SUDEGĖ. PILAITĖ XX A. BUVO KAIMAS VILNIAUS RAJONE, TARYBINIU LAIKOTARPIU PRIKLAUSĖ BUIVYDIŠKIŲ APYLINKEI. XX A. PAB. PRIJUNGTA PRIE VILNIAUS, ĖMĖ LABAI SPARČIAI PLĖSTIS.

GIMNAZIJA PILAITĖJE


6/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


PASTATO TŪRIO POZICIJOS ARGUMENTACIJA PAREMTA SUSIKLOSČIUSIO URBANISTINIO AUDINIO STRUKTŪRA. PROJEKTUOJAMOS GIMNAZIJOS PASTATO TŪRIŲ RIBAS PADIKTUOJA BAŽNYČIOS IR IR GYVENAMŲJŲ NAMŲ UŽSTATYMO LINIJŲ TĄSA. TAIP PASTATAS NEIŠKRAIPO URBANISTIŠKAI TAISYKLINGOS KVARTALŲ STUKTŪROS, PALIKDAMAS LAISVAS ERDVINES AŠIS. PASTATO VAKARINĖJE PUSĖJE ARTIMIAUSIA URBANISTINĖ APLINA NEDIKTUOJA GRIEŽTOS LINIJOS, TODĖL ČIA PROJEKTUOJAMA LAISVA NUO UŽSTATYMO VIEŠA ERDVĖ.

GIMNAZIJA PILAITĖJE


URBANISTINIS SPRENDIMAS

9/58


UŽSTATYMO LINIJOS

10/58


9 [3x3] TŪRIŲ KOMPOZICIJA

GIMNAZIJA PILAITĖJE


VIEŠOSIOS ERDVĖS - PASTATO SINTEZĖ

12/58


ARCHITEKTŪRINIAI ELEMENTAI

GIMNAZIJA PILAITĖJE


ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

14/58


PASTATO ARCHTEKTŪRINĖ IDĖJA YRA 9 [3X3] TŪRIŲ KOMPOZICIJA IŠ URBANISTINIŲ LINIJŲ IŠPLAUKIANČIO UŽSTATYMO ZONOJE. ŠIE STAČIAKAMPIAI TŪRIAI, KURIŲ VIENAS MODIFIKUOJAMAS Į CILINDRĄ, TAMPA BENDROS ARCHITEKTŪRINĖS KOMPOZICIJOS ATRAMOS TAŠKAI, Į KURIŲ PROPERŠAS ‘ĮSIVEŽIA’ VIEŠOJI ERDVĖ, TAIP IŠTRINDAMA RIBAS TARP PAČIO PASTATO IR SUPANČIOS APLINKOS. PASTATAS TAMPA KVIEČIANTIS, ATVIRAS, KOKIA IR TURI BŪTI MOKYKLA. PAGRINDINIŲ PASTATO TŪRIŲ ANTSTATAI - TAI NE TIK SAVATIKSLIS ARCHITEKTŪRINIS ELEMETAS, BEI IR PRIEMONĖ Į PATALPAS ĮSILEISTI DAUGIAU NATŪRALIOS ŠVIESOS.

GIMNAZIJA PILAITĖJE


16/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


PAGRINDINĖ SKLYPO SUTVARKYMO MINTIS - PASTATO IR VIEŠOSIOS ERDVĖS SUSILIEJIMAS. KADANGI ARTIMOJE APLINKOJE NĖRA KOKYBIŠKAI APŽELDINTŲ PLOTŲ, KURIAME YPATINGAI ŽALIĄ PARKO TIPO VIEŠĄJĄ ERDVĘ SKLYPO VAKARINĖJE DALYJE. ČIA TAIP PAT VYSTOMA IR MOKYKLOS BEI BENDRUOMENĖS VEIKLŲ ZONA. DIDELĮ SKLYPO PLOTĄ UŽIMA SPORTO IR AKTYVAUS LAISVALAIKIO ZONOS, SKIRTOS MOKSLEVIAMS IR KAIMYNINIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS. ČIA PROJEKTUOJAMA LAUKO FUTBOLO, TENISO AIKŠTĖS, BMX DVIRAČIŲ TRASA, DENGTAS RIEDLENTININKŲ IR RIEDUTININKŲ PARKAS, KITI MECHANINIAI TRENIRUOČIŲ ĮRENGINIAI. ŠIAURINĖJE SKLYPO DALYJE PROJEKTUOJAMA AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ IR PATEKIMAS Į ŪKINĮ KIEMĄ. PRIEŠAIS ĮĖJIMĄ Į GIMNAZIJĄ PROJEKTUOJAMA NAUJA TRANFORMATORINĖ, KURI ARCHITEKTŪRIŠKAI INTEGRUOJAMA Į RIEDLENČIŲ PARKO ZONĄ.

GIMNAZIJA PILAITĖJE


SKLYPO SUTVARKYMAS

19/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


21/58


22/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


24/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


26/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


28/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


PROJEKTUOJAMI DU PAGRINDINIAI PATEKIMAI Į PASTATĄ - VIENAS RYTINĖJE PUSĖJE, KITAS - VAKARINĖJE. VAKARINĖJE PUSĖJE ESANTIS ĮĖJIMAS TURI TIESIOGINĮ RYŠĮ SU KISS&RIDE IŠLAIPINIMO AIKŠTELE. PASTATĄ SUDARO TRYS ANTŽEMINIAI AUKŠTAI IR VIENAS POŽEMINIS [TECHNINIS AUKŠTAS]. PIRMAME AUKŠTE NUMATYTA DAUGIAUSIAI VIEŠOSIOS FUNKCIJOS - PAGRINDINIS HOLAS, RENGINIŲ SALĖ, SPORTO SALĖ, VALGYKLA IR T.T. O ANTRAS IR TREČIAS AUKŠTAI DAUGIAUSIAI TARNAUJA TIESIOGIAI SU MOKYMU[SI] SUSIJUSIOMS FUNKCIJOMS. PAGRINDINS VERTIKALUS RYŠYS ORGANIZUOJAMAS PER PROJEKTUOJAMĄ AMFITEATRĄ - LAIPTINĘ. ESANT POREIKIUI GALIMA NAUDOTIS LIFTU. KLASĖS SUSKIRSTYTOS GRUPĖMIS PAGAL TEMATIKĄ - GAMTOS MOKSLAI, TIKSLIEJI MOKSLAI, HUMANITARINIAI MOKSLAI, MENAI, SOCIALINIAI MOKSLAI. PASTATAS APTARNAUJAMAS PER ŠIAURINĖJE PUSĖJE ĮRENGTĄ ŪKINĮ KIEMĄ. SANITARINIAMS POREIKIAMS TENKINTI YRA ĮRENGTI PROPORCINGAI TEISINGI SAN MAZGŲ KIEKIAI. EVAKUACIJA ORGANIZUOJAMA PER TAM NUMATYTAS LAIPTINES, KURIOS TARNAUJA IR KAIP ANTRINIS VERTIKALUS RYŠYS TARP AUKŠTŲ. PASTATE YRA ĮVEIKLINAMI EKSPLOATUOJAMI STOGAI. ČIA GALIMA LEISTI LAISVALAIKĮ, VESTI PAMOKAS, BENDRAUTI IR T.T. LABAI SVARBU, KAD PASTATO STRUKTŪRA IR TEKTONIKA YRA TOKIA KAD BESIKEIČIANT GYVENIMIŠKIEM POREIKIAMS, JO VIDINĖS ERDVĖS GALĖTŲ BŪTI NESUNKIAI PERORGANIZUOJAMOS.

GIMNAZIJA PILAITĖJE


FUNKCIJA

31/58


BIBLIOTEKA KITOS UGDYMO(SI) PASKIRTIES, BENDRO NAUDOJIMO IR LAISVOS PRIEIGOS PATALPOS PAPOMOKINEI IR BENDRUOMENĖS VEIKLAI SOCIALINIAI MOKSLAI MENAI GAMTOS MOKSLAI KITA BENDRO NAUDOJIMO ERDVĖS

GSPublisherVersion 0.0.100.100

32/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


BIBLIOTEKA HUMANITARINIAI MOKSLAI MATEMATIKOS, INFORMATIKOS MOKSLAI SOCIALINIAI MOKSLAI GAMTOS MOKSLAI BENDRO NAUDOJIMO ERDVÄ–S LAUKO TERASA

GSPublisherVersion 0.0.100.100

34/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


HUMANITARINIAI MOKSLAI KITOS UGDYMO(SI) PASKIRTIES, BENDRO NAUDOJIMO IR LAISVOS PRIEIGOS PATALPOS PAPOMOKINEI IR BENDRUOMENĖS VEIKLAI GAMTOS MOKSLAI BENDRO NAUDOJIMO ERDVĖS LAUKO TERASA

GSPublisherVersion 0.0.100.100

36/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


VIENA SVARBIAUSIŲ PASTATO SAVYBIŲ - GALIMYBĖ TRANSFPRMUOTI PATALPAS PAGAL MOKYMO[SI] SCENARIJŲ. KLASĖS YRA NE TIK SUJUNGTO PO DVI, NEMAŽA JŲ DALIS GALI BŪTI ATVERIAMOS TIESIOG Į HOLUS, TAIP ĮGYVENDINANT ATVIROS MOKYKLOS IDĖJĄ.

38/58


GSPublisherVersion 0.0.100.100

GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


GSPublisherVersion 0.0.100.100

40/58


GSPublisherVersion 0.0.100.100

GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


42/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


44/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


KONSTRUKCIJOS

46/58


VIENAS SVARBIAUSIŲ ŠIO PASTATO SANDAROS NIUANSŲ - MEDINĖS KONSTRUKCIJOS. TAI UŽTIKRINA PASTATO TVARUMĄ, EKOLOGIŠKUMĄ, SVEIKĄ APLINKĄ, NET IR STATYBOS KAINĄ. PASAULYJE MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ PANAUDOJIMAS IŠGYVENA NAUJĄ BANGĄ. TAI ATLIEPIA KLIMATO ATŠILIMO, ŽMOGAUS MĄSTYSENAI APIE JO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI EVOLIUCIJA, JUO LABIAU, KAD TOBULĖNANT TECHNOLOGIJOMS IR GAMYBOS PROCESAMS, NEBĖRA JOKS IŠŠŪKIS ĮGYVENDINTI GAISRINIUS REIKALAVIMUS IR UŽTIKRINTI KONSTRUKCIJŲ STIPRUMĄ IR ILGAAMŽIŠKUMĄ. PASTATAS PROJEKTUOJAMAS TAIP, KAD DĖL TARPATRAMIŲ DYDŽIŲ BŪTŲ NESUNKIAI SUKONSTRUOJAMAS IŠ MEDINIŲ ELEMENTŲ. ŠIUO ATVEJU IŠ GELŽBETONIO SIŪLOMA DARYTI TIK PASTATO PAMATUS IR NEDIDELĮ POŽEMINĮ AUKŠTĄ, KURIAME Į PASTATĄ PATENKA INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS IR KELI LAIKANTYS ELEMENTAI ANTŽEMINIUOSE AUKŠTUOSE. SUMANYMUI ĮGYVENDINTI PASIRENKAMAS KLIJUOTOS MEDIENOS, CLT TECHNOLOGIJA KOLONŲ IR SIJŲ KONSTRUKCIJOMS. PASTATO TARPAUKŠTINĖS PERDANGOS FORMUOJAMOS IŠ SURENKAMŲ ELEMENTŲ, KURIŲ IŠILGINES BRIAUNOS IŠ MEDINIŲ SIJŲ, O UŽPILDAS - ARMUOTAS MEDŽIO DULKIŲ IR CEMENTO MIŠINYS.

GIMNAZIJA PILAITĖJE


MEDŽIO APDAILA

MEDŽIO APDAILA

MEDINIS SKYDAS ORO TARPAS ŠILUMOS IZOLIACIJA

FASADINĖ SISTEMA

VIDAUS APDAILA MEDINIAI SKYDAI

SISTEMOS RĖMAS

48/58


GRINDŲ APDAILA

IZOLIACINIS SLUOKSNIS SURENKAMA MEDINĖ PERDANGA AKUSTINĖS MEDŽIO SKYDŲ LUBOS INŽINERIJA KLIJUOTO MEDŽIO SIJA

KLIJUOTO MEDŽIO KOLONA

PAMATAS

GIMNAZIJA PILAITĖJE


PASTATO MEDŽIAGIŠKUMO PARINKTIS DIKTUOJA MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ PASIRINKIMO MOTYVAS IR NATŪRALIOS ŠVIESOS IDĖJA. DAUGELIS PAVIRŠIŲ MEDINIAI: FASADAI, VIDAUS SIENOS, LUBOS. GAUSUS IR STIKLO PROFILITO PANAUDOJIMAS. MEDŽIAGA DVIEJŲ TIPŲ - SKAIDRI IR MAŽO PERMATOMUMO FAKTORIAUS, TODĖL TARNAUJA TIK KAIP NATŪRALIOS ŠVIESOS ŠALTINIS. KADANGI GIMNAZIJĄ SUPA AUKŠTESNI PASTATAI, SUSIKOSTO VADINAMOJO ‘PENKTO FASADO’ PROBLEMATIKA - EKSPLOATUOJAMI STOGAI - APŽELDINTI. PASTATO VIDAUS APDAILOMS [KERAMIKAI] SIŪLOMA NUMATYTI ANTRINIO PANAUDOJIMO [PERDIRBTAS] MEDŽIAGAS, LUBOMS - AKUSTINIUS MEDINIUS SKYDUS.

GIMNAZIJA PILAITĖJE


MEDŽIAGIŠKUMAS

51/58


52/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


54/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


56/58


GIMNAZIJA PILAITÄ–JE


www.implmnt.lt M. DAUKÅ OS G.8 VILNIUS 370 685 25440 architects@implmnt.lt


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.