Македонска Ризница 4

Page 64

„Водици“ г. Студенти од Институт за славистичка филологија, Познањ на практична работа д. Наши вработени имаат обавувано студиски престои во Србија, Бугарија, Полска, Русија, Англија.

Благојче Андонов ЛЕКТУРА:

Дукадин

„ОХРИД“ - МАКЕДОНСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА Македонската фолклорна група "Охрид" (Ohrid Macedón Folkegyüttes) беше формирана во април 2012 година и е составена воглавно од магистранти и докторанти на Македонскиот Лекторат на Универзитетот Eötvös Loránd во Будимпешта.