Ilmansuojelu 3/2021

Page 16

ILMAKEHÄN MUSTA HIILI vaikuttaa ilmanlaatuun, terveyteen ja ilmastoon

Tiedätkö mikä on sinun mustahiilijalanjälkesi? Kuinka voisit siihen vaikuttaa? Nämä ovat keskeisiä tutkimuskysymyksiä mustan hiilen tutkimukseen keskittyvässä BC Footprint -hankkeessa.

BC Footprint -hankkeen logo.

16

ILMANSUOJELU 3 | 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.