Ilmansuojelu 3/2020

Page 12

JARI VIINANEN, ympäristöpäällikkö, Vantaan kaupunki IINA KALLIO, hankesuunnittelija, Espoon kaupunki HANNA-MARI JUVONEN, projektikoordinaattori, Helsingin kaupunki SUSANNA SUOMALAINEN, projektikoordinaattori, Helsingin kaupunki ELINA MUURIMÄKI, johtava asiantuntija, Motiva

Päästöttömät

TYÖMAAT Keskeinen syy kehittää päästöttömiä työmaita on ilmastonmuutoksen hillintä. Päästöttömiä työmaita edistävillä kaupungeilla on kunnianhimoiset tavoitteet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja olla hiilineutraaleja; Turku 2029, Vantaa ja Espoo 2030 sekä Helsinki 2035.

NEN

RI VIINA

KUVA: JA

äästötö

n työma

a Olav v

s Gatell

Päästötön työmaa Espoon Suurpellon Lukutorilla.

12

ILMANSUOJELU 3 | 2020

a syksy

llä 2019 .

KUVA: IINA KALLIO

Oslon p


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.