Page 4

Om deze vraag te beantwoorden geef ik eerst een raad aan diegene bij wie deze vraag NIET komt. LEES NIET VERDER MALR GOOI DIT BLAADJE WEG. HET ZAL JULLIE TOCH_NIET INTERESSEREN ! ! ! ! ! ! ! Zo, na deze raad, die waarschijnlijk tot gevolg zal hebben dat minder mensen dit ongelezen zullen weggooien (Psychologie) , zal ik proberen deze vraag te beantwoorden. Deze krant is er in de eerste plaats omdat wij het leuk vinden een blad uit te geven. Verder geven wij deze krant uit om ideële redenen die verderop nog uitgebreid besproken worden bij:"Ideële achtergrond van de samenstellers". Een punt dat verder nog bijdraagt tot de verklaring van de vraag, is de ontevredenheid over het bestaande schoolblad "EKSIST" met als hoofdredakteur: de heer Wim van der Vegt. als redakteuren : de heer van der Vegt. W. van der Vegt. als eindredakteur : ons aller Willem. Zonder hiermee Wim te willen beledigen. (Het is een aardige knul, wat eigengereimd en eigenwijs, maar toch een aardige knul.) Maar echt, het blad dat hij uitgeeft stelt als schoolblad niets voor. Een enquête onder enkele mensen bracht aan het licht dat men niet eens op de hoogte was van het bestaan van "Eksist". Dat Willem te kort schiet met zijn schoolkrantje is duidelijk. Verder zijn we sterk tegen het grote aantal advertenties in zijn krant. Dit moet ons inziens beperkt worden; zodat de advertenties alleen nog maar de funktie hebben, de krant te bekostigen. Reklameblaadjes hebben we al te veel; dit verschijnsel is inherent aan de huidige materialistische struktuur van de samenleving. Al met al vonden we dat we redenen genoeg hadden om een blad op te zetten. Dat dit een krant is geworden naast het schoolblad van Wim komt doordat we weigerden om in het reklameblaadje met Willem samen te werken. Verder komt dit, omdat we het ziet eens konden worden over de eventueel vernieuwde opzet van "Eksist". Daar wij pas in het voorbereidende jaar zitten, is het te verwachten dat we ons hoofdzakelijk richten tot de lagere klassen. Iedere reaksie op dit blad, mits voorzien van naam en klas, wordt geplaatst. de samenstellers. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Profile for Ik Steven Verhoef

Schooljaar 1971 1972  

Schoolkrant HTS Wegastraat Den Haag

Schooljaar 1971 1972  

Schoolkrant HTS Wegastraat Den Haag