Advertisement
The user logo

ikimokyklinis.lt

Portalas www.ikimokyklinis.lt yra Europos socialinio fondo lėšomis Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva sukurtas informacinis portalas, kuriame skelbiama aktuali ir profesionali informacija ugdantiesiems ikimokyklinio amžiaus vaikus. Specializuotas portalas www.ikimokyklinis.lt skiriamas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme dalyvaujančioms grupėms. Jame publikuojama aktuali, tinkama, paprastai pateikta, susisteminta ir nemokama informacija tiek švietimo ir ugdymo įstaigų darbuotojams, siekiantiems didinti savo kompetenciją, tiek ikimokyklinio amžiaus vaikus auginantiems tėvams ir globėjams.

Publications