Page 1

ZUMBA marathon Zondag 6 januari 2013 Van 10.00 – 12.00 maar liefst 120 minuten

non stop ZUMBA!! Geef je op bij de receptie

Ideeënbus Heb jij een leuk idee, een compliment of een klacht? Deponeer je idee in de ideeënbus van Fitland d`r Pool Kerkrade. Die bevindt zich tegenover de receptie.


rief Nieuwsbia mail? v ontvangen (nieuwe) eef je Dit kan! G even door mailadres eptie van aan de rec Pool. Fitland d`r

happy

birthda

y

Jarigen deze maand: 17 Januari Ilona Mertens-Goldsmits 23 Januari Frank Gerards

Nieuwe collega Calien Eurlings komt ons receptie team op woensdag versterken.

Wist

d t ???

“Als je doet wat je deed, zal je krijgen wat je kreeg!�

Fitnews januari  

Fitland Kerkrade nieuwsbrief Januari

Advertisement