Page 1

2017.

IT4LIFE Innovative teaching for lifelong inspired functional education Дневник мобилности са семинара „Иновативни приступи подучавању“(Барселона, 20.11.2017. – 24.11.2017.)

Дневник мобилности са семинара „Иновативни приступи подучавању“(Барселона, 20.11.2017. – 24.11.2017.)


Дневник мобилности са семинара „Иновативни Иновативни приступи подучавању подучавању““ (Барселона, 20.11.2017. – 24.11.2017.)

новембар 2017.


Семинар „Иновативни приступ подучавању“ помоћи ће нам у побољшању квалитета и ефективности наставног процеса у нашој учионици кроз увођење иновативних метода и облика рада. Подстицање креативности, организовање пројеката, укључивање у догађаје, десиминација усвојеног, интегрисање ученика, као и коришћење информационо комуникационих технологија кроз увођење нових алата на часовима, а све у циљу развијања критичког размишљања код ученика, само су неки од примера модула овог курса који ће проширити наш наставни потенцијал али и мотивисати наше ученике. Тематски и интердисциплинарни садржаји на курсу, били су уведени кроз девет модула. Рад се одвијао углавном у групама, групе су формиране случајним избором. Водило се рачуна да у свакој групи буде бар један представник из сваке земље. Од практичних примера до дизајнирања сопствених задатака и планова лекција, размењивали смо идеје али и добили нове вештине "учења кроз учење" користећи различите колаборативне и рефлективне активности. Модули које смо имали прилику да слушамо и на њима радимо: Модул 01 - Теоријски модул - вештине 21. века Модул 02 - Критичко и креативно мишљење, како се може развити? Модул 03 - Учење засновано на пројекту – пројектно учење, Учење засновано на истраживању – истраживачко учење, Учење засновано на задатку – учење путем решавањa задатака Модул 04 - Савремени трендови у оцењивању Модул 05 – Час у мултикултуралном одељењу Модул 06 - Прилагођавање материјала диференцираној настави Модул 07 – Метакогнитивно учење - учење како се учи Модул 08 - ИКТ као средство за развој креативности и критичког размишљања Модул 09 - Формативно и сумативно оцењивање, портфолио, рубрике, контролне листе, вршњачко и самооцењивање


Понедељак, 20.11.2017.

- Регистрација учесника - Инсталација ија апликације i-nigma - Осврт на вештине за 21. век

- Креативно и критичко мишљење (радионичарски радионичарски тип, са задатком сортирања понуђених речи)


- Финансијска независност (Филм о експлоатисању)

- Радионица (случајни избор речи)


Уторак, 21.11.2017.

- Истраживачко учење и подучавање - Различити стилови учења (диференциране инструкције – на које начине можемо објаснири кружење воде, цртеж, песма, глума...)

- Методе учења (Учење засновано на пројекту, Учење засновано на истраживању, Учење засновано на задатку)


- Мултикултурални час ( издвајање заједничких и другачијих обележја држава кроз различите активности)


Среда, 22.11.2017.

- ИКТ у настави (рад рад на различитим програмима и апликацијама које се могу користити у настави, креирање баркодова, прича и како све то применити у диференцираној настави)

- Метакогнитивно учење (учење учења)


Четвртак, 23.11.2017.

- ИКТ настава и практичан рад (прављење квизова – процес учења кроз квиз, коришћење моблиних апликација у настави, сумативно и формативно оцењивање)


Петак, 24.11.2017.

- Формативно и сумативно оцењивање (предности и недостаци) - Креирање рубрика - Портфолио (weebly.com као могућност) - Евалуација – вршњачка и лична (Процена остварености недељног рада на семинару) - Подела сертификата


Закључак: Непроцењиво искуство, пуно новина које са собом носе пуне руке посла, одговорности и истрајности.


2017.

Dnevnik mobilnosti  

KA1 Erasmus+ projekat IT4LIFE dnevnik mobilnosti novembar 2017.

Dnevnik mobilnosti  

KA1 Erasmus+ projekat IT4LIFE dnevnik mobilnosti novembar 2017.

Advertisement