Τικ και Τέλα: Το τέρας

Page 1


Πρώτη έκδοση Μάιος 2012 ISBN 978-960-9527-38-5 Τίτλος πρωτοτύπου Pip and Posy: The scary monster Nosy Crow Limited Κείμενο & Εικονογράφηση Axel Scheffler Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαράς ©2012, Copyright Nosy Crow Ltd © 2012, Copyright Εκδόσεις Ίκαρος (για την Ελληνική γλώσσα) Το βιβλίο Pip and Posy: The scary monster στην ελληνική γλώσσα, εκδίδεται σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Nosy Crow Limited. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η μετάφραση ή διασκευή του ή εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής έργου λόγου τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης-Παρισιού, που κυρώθηκε με το ν. 100/1975. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης, του εξωφύλλου και γενικότερα όλης της αισθητικής εμφάνισης του βιβλίου, με φωτοτυπικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2121/1993. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Βουλής 4, 105 62, Αθήνα ΤΗΛ: 210 3225152, FAX: 210 3235262 www.ikarosbooks.gr – info@ikarosbooks.gr


Απόδοση: Φίλιππος ΜανδηλαράςΣήμερα βρέχει κι η Τέλα δεν μπορεί να βγει στον κήπο για να παίξει.


«Τέλεια μέρα για μαγειρική!» σκέφτεται.


Η Τέλα βάζει την ποδιά της και πλένει καλά καλά τα χέρια της.


Έπειτα, βγάζει από το ψυγείο

τη ζάχαρη

το βούτυρο

το αλεύρι και τα αυγά.


Τα ανακατεύει σ’ ένα βαθύ μπολ…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.