Page 1

3

Hlavní nádraží logistiky

6

Přejímka překladiště 5607 na ČSM-Jih byla úspěšná

Paskovský skip se poroučí

11

Mistr Evropy z koksovny Kulturistika boduje, posilovna tahá mladé z ulice

Demolici shora dolů, kus po kuse, zajišťuje DAV

25. dubna 2013 | číslo 16 | ročník 43

Noviny zdarma nejen pro havíře

BEZPEČNOSTNÍ HESLO MĚSÍCE: VĚCI, CO SE VÁLÍ NA ZEMI, ZPŮSOBUJÍ ZRANĚNÍ!

Ján Fabián generální ředitel a předseda představenstva OKD

Ceny stále na bodu mrazu V lednu jsem na tomto místě uvedl, že letošní rok bude pro celou naši firmu obtížný a že budeme muset mimo jiné přistoupit k důkladné kontrole všech nákladových položek. Tajně jsem přitom doufal, že se situace bude postupně měnit k lepšímu. Aktuální stav je bohužel mnohem dramatičtější, než byl před čtyřmi měsíci, a světlo na konci tunelu není vidět. V tuto chvíli je jisté, že rok 2013 bude pro OKD ještě náročnější, než jsme očekávali. Ceny uhlí jsou stále na bodu mrazu a ani situace na světových trzích s uhlím, ocelí a dalšími komoditami se v souvislosti s krizí nejen evropské, ale vlastně celosvětové ekonomiky nijak nelepší, spíše naopak. Blížíme se stavu, ve kterém musím apelovat na všechny zaměstnance parafrází slavného citátu Johna Fitzgeralda Kennedyho z jeho inauguračního projevu: Neptej se, co může udělat tvá firma pro tebe. Ptej se, co můžeš udělat ty pro svou firmu. V těchto týdnech připravujeme opatření, která ovlivní procesy ve všech částech naší firmy. Budou bolet, ostatně jako všechny úspory a škrty, a nebude to jednoduché pro nikoho z nás. V tuto chvíli by bylo nezodpovědné potvrzovat nebo vyvracet jednotlivá zvažovaná opatření, protože scénářů je několik a zatím nic nebylo s definitivní platností rozhodnuto. S chystanými změnami všechny zaměstnance včas seznámíme prostřednictvím jejich nadřízených pracovníků, odborových organizací nebo na stránkách Horníka. Věřím, že nás tyto kroky nasměrují zpět na náročnou cestu k obnovení prosperity a zachování dlouhodobé perspektivy naší firmy. V těžké chvíli, kdy jsme na Dole ČSM ztratili dva naše kolegy, mohu slíbit, že úspory nijak neovlivní úroveň bezpečnosti. Této oblasti se snižování nákladů v žádném případě nedotkne. Zdař bůh!

Mladší bratr kombajnu MR-340 míří pod zem Ve firmě Sandvik vyrobili prototyp nového razicího stroje MR-341. Bude nasazen v Dole ČSM STONAVA, ZELTWEG – Přípraváři z Dolu ČSM budou testovat nový typ razicího kombajnu fi rmy Sandvik. Jedná se o „mladšího bratra“ osvědčeného stroje MR-340, jichž pracuje na stonavské šachtě šest. V současné době probíhá montáž prototypu kombajnu MR-341 na třídě 332 225 sto-

Přednosti stroje: vyšší bezpečnost a snížení pracnosti při zajišťování raženého díla. navského dolu. Nájezd je plánován na 6. května. Jak uvádí výrobce, kombajn je odpovědí na provozní připomínky zákazníků, sebrané v průběhu několika let na českém a polském trhu. Pokračování na straně 2

80 tun 100 nožů 12 metrů FOTO: Důl ČSM

EDITORIAL

Prototyp nového razicího kombajnu MR-341, určený pro Důl ČSM, při prezentaci v rakouském závodě Sandvik v Zeltwegu.

Ekonomická krize nepřeje uhlí Hospodářská krize v zemích Evropské unie, která souvisí mimo jiné se zadlužením mnoha států a úspornými opatřeními v celé eurozóně, sráží produkci, a především ceny koksovatelného i energetického uhlí. Pokles výdajů evropských vlád, firem i domácností se naplno projevil také v těžebním průmyslu. Dopadl zejména na hutě, jejichž produkce je základem strojírenského průmyslu i mnoha dalších oborů. Právě hutě jsou hlavními odběrateli koksovatelného uhlí, aktuální situace se projevuje výrazným poklesem poptávky i cen. Podobná situace je v energetice. Evropský trh zahltily dodávky levného energetického uhlí ze zámoří i elektřina vyrobená v Německu ze státem dotované černouhelné produk-

ce. Výroba elektrické energie z černého uhlí se u našich západních sousedů zvýšila téměř o čtvrtinu. S problémy se na-

víc potýkají všechna průmyslová odvětví, která jsou klíčovými odběrateli energie – od automobilek po chemičky.

Vývoj cen koksovatelného uhlí OKD (v eurech za tunu)

205 154 154

184

163

141

127

126 100

101

Q4/10 0 Q1 Q1/10 1/10 0 Q2 Q2/11 2/11 1 Q3 Q3/11 3/11 1 Q4 Q4/11 4/11 1 Q1 Q1/12 1/12 2 Q2 Q2/12 2/12 2 Q3 Q3/12 3/12 2 Q4 Q4/12 4/12 2 Q Q1/13 1/13

Situace se zásadně projevuje i v Moravskoslezském kraji, mnohé firmy omezují výrobu nebo přiznávají problémy s odbytem. Jak upozorňují odborníci, jde o region, ve kterém jsou mnohé velké průmyslové podniky svou produkcí navzájem provázány. V podstatě se tak opakuje krizový scénář z roku 2009 a vážné dopady hrozí nejen severní Moravě a Slezsku. „Pokud dojde k likvidaci hutní základny, bude ohrožena konkurenceschopnost celého českého průmyslu,“ řekl už před čtyřmi lety Jan Světlík, generální ředitel největší strojařské firmy v tuzemsku Vítkovice Machinery Group. Současná situace je však podle mnoha ekonomických expertů ještě vážnější než tehdy. vs

ZE SVĚTA KOMPANIA WĘGLOWA OMEZUJE TĚŽBU VARŠAVA – Největší evropská černouhelná společnost Kompania Węglowa snížila v prvním čtvrtletí letošního roku těžbu na 8,9 milionů tun proti zhruba 10 milionům v prvním kvartálu roku 2012. Firma chce prostřednictvím tohoto kroku snížit objem neprodaného uhlí na skládkách, kde v současnosti leží zhruba 9 milionů tun uhlí, což znamená i přes nezvykle dlouhou zimu nárůst během prvního čtvrtletí zhruba o půl milionu tun. KW dokázala v prvním čtvrtletí prodat zhruba 8,4 milionu tun proti 8,6 milionům ve stejném období v loňském roce. Nicméně vzrostl objem uhlí vyvezeného do zahraničí. ZDROJ: www.nettg.pl


2

Z OKD

číslo 16 | ročník 43

MLADŠÍ BRATR KOMBAJNU Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů BŘEZEN 2013 MR-340 MÍŘÍ POD ZEM Rubání – kombajny Dokončení ze strany 1

Díky úzkému sepětí s důlní praxí by měl přispět k citelnému převratu na čelbách.

Očekávání jsou velká Prototyp MR-341 je statnější než jeho starší „sourozenec“ MR 340. Váží 80 tun a měří bezmála 12 metrů. Novinkou proti MR-340 je zdařile provedená pracovní plošina, ze které se zajišťuje postavení výztuže. Pracnost významně snižuje možnost přepravy výztuže z prostoru za kombajnem na čelbu pomocí hydraulické ruky. Dalším výrazným prvkem přispívajícím k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je odsávání prachu vznikajícího při rozpojování horniny, které je navrženo tak, aby tvořilo součást konstrukce stroje a zároveň dosahovalo co největší účinnosti. Pro případ ražby chodby zajišťované pomocí svorníkové výztuže je součástí kombajnu vrtací a svorníkovací zařízení. Za zmínku stojí také to, že veškeré funkce kombajnu lze ovládat z bezpečné vzdálenosti pomocí dálkového ovladače. „Jsem přesvědčen, že nový razicí stroj MR-341 přinese kvalitnější a bezpečnější podmínky práce pro razičský kolektiv, který bude s novou

technologií pracovat,“ tvrdí mechanik provozu příprav severské lokality ČSM Jan Zuba.

Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

těžba (t)

odrubaná plocha za den (m2/ den)

tuny / den

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

kombajn, výztuž

1.

Szwed (14038)

Tomica

Důl Karviná

128 848

4643

1057,90

102,847

5,81

SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75

Viděli ho v Zeltwegu

2.

Walica (239500)

Hrubý

Důl Darkov

60 324

2117

738,70

46,323

4,51

SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75

Nový stroj si zástupci Dolu ČSM a společnosti OKD prohlédli už s předstihem 4. až 7. února ve výrobním závodu firmy Sandvik Mining and Construction v rakouském Zeltwegu. Na místě je provázeli představitelé rakouského zastoupení Sandviku v čele s ředitelem Bruno Reumüllerem a odborníci z pobočky firmy v polských Tychách, které vedl ředitel divize uhlí a minerálních nerostů pro Česko, Polsko a Slovensko Paweł Nowak. „Jsme plni očekávání, jak budou odborníci z Dolu ČSM náš nový výrobek hodnotit. Pevně věřím, že je MR-341 zaujme,“ řekl ředitel Reumüller. Jak uvedl, v podstatě celých 100 % výrobků rakouského závodu Sandviku jde na export, a to do všech světadílů. Na americký kontinent firma vyváží 5 procent produkce, do Afriky 9 procent, do Evropy 21 procent, do Austrálie 9 procent. Největším odbytištěm je Asie, kam Sandvik vyváží 56 procent své produkce. Firma Sandvik oslavila v loňském roce 150 let od svého založení, rakouská fabrika v Zeltwegu 160 let. Jan Kurial

3.

ALPEX Czaja (340810)

Witek

Důl Darkov

51 737

1769

315,90

37,163

2,76

KGS 445/RW D01; MEOS 22/46-432

4.

ALPEX Krażewski (331207)

Szewczyk

Důl ČSM

51 481

1791

618,00

40,169

3,04

SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75

5.

POLCARBO Dąbek (401304)

Sędkowski

Důl ČSM

51 033

2403

744,90

50,611

4,96

SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD

6.

Szczotka (371200)

Pochopeň

Důl ČSM

49 754

1860

830,00

31,762

4,28

SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020

RAZICÍ KOMBAJN MR-341

ƒ Celková hmotnost kombajnu činí 80 tun, jeho délka dosahuje bezmála 12 m. ƒ Rozpojovací orgán tvoří dvě hlavice, každá osázená 50 noži. ƒ Rozpojovací orgán dosáhne do výšky 4,87 metru, vodorovně se může pohybovat v rozsahu 7,45 m. ƒ Každou funkci kombajnu lze ovládat dálkově.

7.

Špalek (391002)

Huspeka

Důl ČSM

33 622

1446

483,90

26,992

2,96

SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75

8.

ALPEX Gulak (11435)

Olszewski

Důl Karviná

28 069

1353

376,90

27,030

1,90

KSW 460 NE K01; FAZOS 15/31 POz-MD

9.

Rzidký (239503/, 40503)

Hradil, Ing.

Důl Darkov

27 827

1124

239,80

15,738

2,97

KGS 645 D01; FAZOS 17/37 POz-MD

10.

ALPEX Fal (152351)

Dziugieł

Důl Karviná

22 747

820

330,40

16,201

1,98

KSW 475 K01; MEOS 17/37-442

vedoucí úseku

důl

Rubání – pluhy Pořadí

kolektiv

těžba (t)

rub. výkon (t/hl/sm)

odrubaná plocha za den (m2/ den)

tuny / den

denní postup (m)

pluh, výztuž

1.

Zeman (080210)

Balon

Důl Paskov

41 711

1517

1046,60

22,661

6,38

GH 9-38 ve P01; GLINIK 06/15

2.

CARBOKOV Szadziewicz (121760)

Maćkowiak

Důl Paskov

20 492

745

545,70

8,358

3,33

PL 82.1 (2) P04; IHV

čelbový výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

Přípravy – kombajny Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba (m)

čistý výlom/den (m3/den)

m/d

1.

ALPEX Pasik (401244/1, 320356/1)

Bajaczyk

Důl ČSM

204,00

7,29

192,03

41,07

AM 50/132

2.

Kufa (331373/2V, 331373/1)

Firla

Důl ČSM

198,00

7,33

86,70

38,31

AM-50/132 C05

3.

WPBK-BIS Groszewski (40703/1, 39805/, 40802/3)

Ciekot

Důl Karviná

198,00

7,07

140,96

39,26

AM-50 K05

4.

Vráblik (340740/, 340720/2)

Fabo

Důl Darkov

187,00

8,90

217,17

45,39

AM-50 D01 AM-50/132 D03

5.

Valenčík (340822/3, 340822/2)

Poloček

Důl Darkov

187,00

6,93

153,23

34,95

6.

Špernoga (340720/2, 340720/3)

Fabo

Důl Darkov

155,00

7,75

210,32

40,74

AM-50 D04

7.

Funiok (40707)

Pastucha

Důl Karviná

151,00

7,95

195,51

44,15

AM-50/132 K01

8.

Herink (223705)

Neuwert

Důl Karviná

151,00

6,29

174,91

35,03

AM-50 K04

9.

ALPEX Figura (239521/2)

Zguda

Důl Darkov

145,00

5,37

149,83

29,79

dh R75 D02

10.

POL-ALPEX Śłubowski (391024)

Kołacz

Důl ČSM

143,00

5,11

134,83

34,05

MR 340X-Ex SANDVIK C05

Přípravy – klasické technologie Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba (m)

čelbový čistý výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

m/d

typ zařízení

1.

Řepišťák (1213761)

Dobrovolný

Důl Paskov

104,00

4,73

19,38

30,50

Trhací práce, Ruční nakládání

2.

Plaček (0804251)

Pavelek

Důl Paskov

87,00

3,91

86,02

22,63

DH-DT1 (BTRL 1) P01, DH-L 1200 (K 312 LS) P02

3.

Hantschel (0775355)

Pavelek

Důl Paskov

80,00

3,86

86,12

22,22

VVH-1R P04, D 6070 HAUSHERR,NOELL P01

4.

Illek (1123406)

Dobrovolný

Důl Paskov

77,00

3,62

89,50

21,17

DH-DT1 (BTRL 1) P09, DH-L 1200 (K 312 LS) P07

5.

SDP, s.r.o. Žižka (0745357/2)

Velčovský

Důl Paskov

76,00

3,53

77,77

19,69

DH-DT1 (BTRL 1) P08, DH-L 1200 (K 312 LS) P01

LEDEN–BŘEZEN 2013 Rubání – kombajny Pořadí

PŘÍŠTÍ ČTVRTEK BEZ HORNÍKA Noviny zdarma nejen pro havíĜe

2. května Horník nevychází Další vydání očekávejte

9. května

OSTRAVA – Příští čtvrtek 2. května Horník nevychází. Rozhodla o tom redakční rada s tím, že tomu bude tak vždy v prvním týdnu měsíce, který má pět čtvrtků. K další takové situaci dojde 3. října. Jinak se s našimi novinami setkáte každý týden s výjimkou prázdnin, kdy budou vycházet každých 14 dnů. Tato úsporná opatření byla přijata s ohledem na ekonomickou situaci v OKD.

kolektiv

vedoucí úseku

1.

Walica

2.

ALPEX Czaja

OSTRAVA – V podzemí Dolu ČSM, lokalita Jih, došlo v noci z neděle na pondělí (22. 4.) k nešťastné události, při které zemřeli dva báňští záchranáři, ve věku 32 a 34 let. K události došlo z dosud nezjištěných příčin během noční směny přibližně 1100 metrů pod zemí při odebírání vzorků ovzduší z uzavřených prostor důlního díla. „Je to pro nás velká rána. Za sebe i všechny zaměstnance OKD bych chtěl vyjádřit rodinám i blízkým zesnulých kolegů upřímnou soustrast,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián. Příčiny mimořádné události nyní vyšetřuje komise odborníků složená ze zástupců Obvodního báňského úřadu v Ostravě, vedení Dolu ČSM, společnosti OKD a odborářů ve spolupráci s Policií ČR. vs

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

kombajn, výztuž

těžba (t)

Hrubý

Důl Darkov

192 827

2236

703,1

49,108

4,30

SL 500; DBT 2600/5500/1,75

Witek

Důl Darkov

168 739

2235

407,0

42,595

3,41

SL 300/3,3 kV; DBT 1300/3100/1,75

3.

Szwed

Kubánek

Důl Karviná

162 068

4351

975,7

98,954

5,36

KSW 500/5,3; FAZOS 22/48/0,5

4.

Szczotka

Pochopeň

Důl ČSM

156 770

2193

738,7

37,043

4,16

SL 300/3,3 kV; DBT 1300/3100/1,75 SL 500; DBT 2800/6000/1,75

5.

ALPEX Siwek

Tomczyk

Důl Darkov

147 308

1708

549,6

34,125

3,23

6.

ALPEX Krażewski

Szewczyk

Důl ČSM

138 945

1664

567,8

35,815

2,77

KGE 750 F; MEOS 22/46-580

7.

POLCARBO Dąbek

Sędkowski

Důl ČSM

125 822

1929

446,9

48,168

2,63

SL 500/3,3 kV; DBT 2600/5500/1,75

8.

Rzidký

Hradil, Ing.

Důl Darkov

83 711

1027

229,1

15,964

2,73

KGS 460 NE; FAZOS 15/31 POz-MD

9.

Valchař

Staniczek

Důl ČSM

79 984

2017

593,5

36,990

3,86

KGS 645; FAZOS 17/37 POz-MD

10.

Špalek

Huspeka

Důl ČSM

77 775

1260

413,3

23,704

4,28

SL 500/3,3 kV; DBT 2600/5500/1,75

vedoucí úseku

důl

Rubání – pluhy Pořadí

kolektiv

těžba (t)

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

rub. výkon (t/hl/sm)

denní postup (m)

pluh, výztuž

1.

Zeman

Balon

Důl Paskov

110 684

1433

930,9

20,092

5,60

GH 9-38 ve; DBT 650/2005

2.

CARBOKOV Szadziewicz

Maćkowiak

Důl Paskov

50 607

639

478,0

7,161

2,91

PL 82.1 (2); IHV

vedoucí úseku

důl

čelbový výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

Přípravy – kombajny Pořadí

kolektiv

Redakce

V DOLE ČSM ZEMŘELI DVA BÁŇŠTÍ ZÁCHRANÁŘI

tuny / den

odrubaná plocha za den (m2/ den)

důl

měsíční ražba (m)

m/d

čistý výlom/den (m3/den)

1.

Herink

Neuwert

Důl Karviná

484,00

6,63

183,63

36,23

MR 340X-Ex SANDVIK

2.

Vráblik

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

470,00

7,83

178,98

41,05

AM-50/132

3.

Špička

Pastucha

Důl Karviná

468,00

6,16

136,12

34,21

AM-50/132

4.

ALPEX Pasik

Bajaczyk

Důl ČSM

454,00

6,22

163,77

35,73

MR 220X-Ex SANDVIK

5.

Gardoň

Neuwert

Důl Karviná

450,00

6,82

148,64

35,92

MR 340X-Ex SANDVIK

6.

Špernoga

Kalafut, Ing.

Důl Darkov

444,00

7,28

184,54

37,39

MR 340X-Ex SANDVIK

7.

Funiok

Pastucha

Důl Karviná

422,00

7,15

175,95

39,74

MR 340X-Ex SANDVIK

8.

POL-ALPEX Śłubowski

Nogawka

Důl ČSM

419,00

5,59

148,51

36,89

MR 340X-Ex SANDVIK

9.

ALPEX Figura

Zguda

Důl Darkov

399,00

5,87

167,93

32,63

AM-50

10.

Kufa

Firla

Důl ČSM

367,00

5,65

84,33

30,28

AM-50/132

Přípravy – klasické technologie Pořadí

kolektiv

vedoucí úseku

důl

měsíční ražba (m)

m/d

čistý čelbový výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

typ zařízení

1.

Plaček

Pavelek

Důl Paskov

252,00

3,91

87,75

25,37

2.

Řepišťák

Dobrovolný

Důl Paskov

238,00

4,53

19,83

28,07

VVH-1R; DH-L 1200 (K 312 LS)

3.

ALPEX Lip

Zguda

Důl Darkov

226,00

2,83

84,52

16,94

DH-DT1 (BTRL 1); D 1131 HAUSHERR,NOELL

4.

Novák

Dobrovolný

Důl Paskov

208,00

3,67

81,87

21,67

DH-DT1 (BTRL 1); DH-L 1200 (K 312 LS)

5.

VOKD Kozaňák

Babiuch

Důl Darkov

200,00

2,33

56,37

11,12

DH-DT1 (BTRL 1); DH-L 1200 (K 312 LS)

POZNÁMKA: Zeleně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010.

DH-DT1 (BTRL 1); D 1131 HAUSHERR,NOELL


Důl ČSM

25. dubna 2013 | www.okd.cz

Hlavní nádraží logistiky, překladiště 5607 na Jihu Cílem je zásobování obou lokalit podniku pomocí kontejnerů právě z této lokality ČSM-JIH – Úspěšná přejímka překladiště 5607 na jižní lokalitě znamenala počátkem dubna významný milník v systému přepravy materiálu na jednotlivá pracoviště Dolu ČSM. Vzniklo tady „nádraží“ s trojkolejným uspořádáním v délce 112 metrů, kde naložené vlaky zajíždějí přímo pod závěsnou dráhu ZD 24, na kterou jsou kontejnery přemisťovány jako jeden celek.

Závěsné soupravy si s těmi kolejovými nijak nepřekáží, drážka je v dostatečné výšce.

Přínosy? Efektivnější doprava, bezpečnější manipulace, finanční úspo ry

FOTO: Důl ČSM

„Severní kolej umožňuje překládky kontejnerů na soupravy ZD s délkou až osmdesáti metrů. Střední a jižní koleje máme postaveny pro závěsné soupravy s délkou padesáti metrů,“ uvedl vedoucí odboru investic stonavské šachty Miloš

Jižní lokalita Dolu ČSM má „hlavní nádraží“, kde překládají materiál z vlaků na drážku.

Lokomotiva klesá na výjezdovém konci z překládací výšky zpět na obvyklou dopravní.

Kuchtíček. Výstavba důlního překladiště na překopu 5607 je podle něj v souladu s novými logistickými požadavky na transport materiálu. „Všechny drážky jsou umístěny v ose kolejových tratí ve výšce 3,6 metru od hlavy kolejnice po spodní hranu sekce ZD 24 a díky tomu mohou jezdit závěsné soupravy nad kolejemi, kde bývají odstavené jak kontejnery, tak i lokomotivy,“ informoval Kuchtíček s tím, že osová vzdálenost kolejí a drážek nevadí přepravě kontejnerů širokých 930 milimetrů ani kolem sklopených žebříků. Profil překladiště sestavený z pěti hajcmanů váhového stupně TH 34 je také z těchto důvodů atypický – světlou šířku v počvě má 7960 milimetrů a výšku 5200 milimetrů.

„Na vjezdový konec překladiště navazuje přechodový úsek v profilu SP 16 osové délky asi 7,9 metru. Ten slouží k vystoupání tratě ZD 24D/130 z dopravní na překládací výšku,“ přiblížil Kuchtíček. Na novém jižním „nádraží“ nechybí ani pracoviště logistického operátora vybavené počítači s napojením do logistické sítě celého podniku. Už odsud po drážce míří – podle čárových kódů na štítku na boku každého kontejneru – po překopech 5101 a 5204 ucelené dodávky chlapům na pracovištích ve 2.b kře a 3. kře. Po ukončení výstavby dopravního spojení mezi lokalitami by měly soupravy ZD 24 zajíždět z Jihu až na Sever. Radek Lukša

Vybavování a likvidaci čeká kvůli generální opravě žlabů horké období STONAVA – Přímý překliz technologie z dokopané stěny 331 207 na severní lokalitě do porubu 332 203 připravovaného pro osádku hlavního předáka Krzysztofa Krażewského bude letos jednou z nejdůležitějších akcí provozu vybavování a likvidace stonavské šachty vedeného Karlem Kotrlou. Jeho pracovníky čeká horké jaro i léto! „Na vybavování by nebylo nic zvláštního, kdyby pravidelné měření horní kluzné desky žlabu PF 6/1042 v rubání 331 207 neodhalilo nadměrné opotře-

bení. Zapříčinilo to přecházení tohoto porubu tektonikami při jeho dokopávání,“ řekl Roman Fliega, manažer pro nové technologie Dolu ČSM. Pro nezasvě-

by byly používány od roku 2008 ve dvou setech v šesti nasazeních.“ Dodatečné měření potvrdilo, že je zde nutná „generálka“. Lidé z útvaru technického náměstka stonavské šach-

ty ji dojednali přímo s dodavatelem této technologie, firmou Caterpillar. „Celá oprava žlabu PF 6/1042 je složitá. Takže, ve zkratce – na Dole ČSM budeme mít po opravě skoro nový

Celkem 113 kusů vyvezou na povrch a dají je opravit přímo k výrobci do Caterpillaru. cené přidal vysvětlení: „Horní kluzné desky žlabů jsou složené ze dvou na sobě navařených ocelových desek tloušťky 25 a 30 milimetrů, které jsou součástí profilu tvaru E, přičemž vrchní třicetimilimetrová kluzná deska je už skutečně velmi opotřebená. Poškozené žla-

FOTO: Důl ČSM

Horní kluzné desky sloužily v porubech přes pět let a jejich opotřebení je značné

Žlaby budou po generální opravě vypadat skutečně jako nové.

celý základní žlab. Z celkových 113 žlabů bude devět vybočovacích a patnáct inspekčních,“ uvedl Fliega s tím, že nejtěžší bude časově sladit jejich výkliz z porubu 331 207 s transportem na povrch a dopravou do Caterpillaru. „Zde budou muset přizpůsobit opravárenskou i výrobní kapacitu tak, aby od půli května do konce června byly žlaby po generálce a také v novém porubu,“ zdůraznil manažer nových technologií Roman Fliega. Pro úsek vybavování a likvidace to bude kromě instalace opravených žlabů znamenat i překliz mechanizované výztuže Caterpillar 1300/3100 včetně celé technologie do nové stěny 332 203. Bude to „horké“ období, nehledě na předpovědi meteorologů. Radek Lukša

3

Novinky v bezpečnosti Břetislav Pukowski vedoucí odboru BOZP Dolu ČSM

Vážení spolupracovníci, v oblasti bezpečnosti se zlepšuje nejen kontrolní činnost, ale i inovační procesy. Pro zlepšení kontrolní činnosti a pořádku v dole byl koncem loňského roku vydán příkaz závodního dolu, který mimo jiné nařizuje všem THZ povinné fárání v odpolední a noční směně. Tato zvýšená kontrolní činnost v provozních směnách přispěla nejen ke snížení úrazových dějů na Dole ČSM, ale i k objektivnějšímu hodnocení pracovních kolektivů v rámci soutěže „Bezpečné pracoviště“. Soutěž funguje od roku 2010, ale takový počet hodnocení jako v prvním čtvrtletí 2013 nikdy nebyl zaznamenán. Za čtvrt roku bylo napsáno celkem 635 hodnocení pro šest rubáňových, dvacet přípravářských a tři vybavovačské kolektivy. To představuje na jeden kolektiv v průměru dvaadvacet hodnocení za období tří měsíců. Jsou v nich uvedeny známky tak jako ve škole – za stav a vedení důlního díla, dodržování pořádku, stav strojního zařízení, dodržování předpisů v oblasti protivýbuchové a protipožární prevence, znalosti předpisů či používání ochranných pomůcek. Z tohoto hodnocení je rovněž poznat, že na pracovištích, kde je pořádek a je kladen důraz na bezpečnost, jsou samozřejmostí i výborné provozní výsledky. Z rubáňových kolektivů se dlouhodobě na špici drží kolektivy předáků Špalka a Szcotky. V tomto roce dal oběma tahounům na frak kolektiv předáka Kovala. V přípravách máme na pomyslné špici vlastní kolektivy na lokalitě Jih předáků Kufy, Zátka a Potyše. V jejich stínu jsou vlastní kolektivy severské lokality. Dodavatelé, kteří byli dříve tahouny v oblasti bezpečnosti a pořádku, končí v posledním půlroce na posledních místech hodnotící tabulky. Zaměstnanci odboru bezpečnosti úspěšně nastartovali inovace v rámci programu Continuous Improvement BOZP. Ve spolupráci s odbory vznikl tým CI BOZP na Dole ČSM. Hlavním cílem je zapojit do trvalého zlepšování kromě profesních zaměstnanců i úsekové inspektory práce či další lidi. Zajímavým zjištěním semináře CI BOZP je, že dlouholetí kvalifikovaní předáci si mnohdy nechtějí připustit svůj díl odpovědnosti za dodržování bezpečnosti na pracovišti. A právě na tuto skupinu řídících v první linii se nyní budeme zaměřovat. Neboť to jsou oni, kdo přímo ovlivňují stav pracovišť, pořádku a bezpečnosti práce. Nechceme, aby byli odrazeni pohodlností některých nadřízených s tvrzením, že to nejde. Pro tyto případy jsme na obou lokalitách nainstalovali schránky bezpečnosti, kde může každý – i anonymně – sdělit svůj problém nebo námět k řešení. Každý TH zaměstnanec útvaru náměstka pro bezpečnost se zapojil do inovačního procesu a přispěl ke zlepšení bezpečnosti práce, pracovního prostředí nebo k eliminaci vzniku rizikových stavů. Za tento přístup k práci patří všem poděkování a těm nejúspěšnějším i finanční odměna.


4

Za branami OKD

číslo 16 | ročník 43

ROZHOVOR TÝDNE

Vkládají nejen úsilí, ale i srdce!

Co jste prožili s Nadací OKD? J. SUCHÁNEK: Léta ekonomického blahobytu spojená s největším rozvojem těžařské nadace v letech 2010 až 2012, ale také současnost, když se naopak hledají úspory, kde se dá. Pro mne osobně pak byly a jsou nejsilnější momenty spojeny s minigranty Srdcovka a zlepšováním života lidí v hornických lokalitách. Hodně se učíme při zkulturňování veřejných prostranství se zapojováním veřejnosti na moravskoslezských sídlištích. A nadační akce, jako

K. DROZDOVÁ: Byla jsem u zrození nadace a nedokázala jsem si na samém začátku představit, jakou silnou roli bude zastávat, a to nejen v Moravskoslezském kraji. Díky Nadaci OKD se mé životní poslání stalo smysluplné a mohu svým malým dílem pomáhat lidem, kteří to skutečně potřebují. Lidé okolo mne naplnili zkušenostmi. Naučila jsem se dívat na život z lepší stránky, protože nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Když padne v Nadaci OKD zmínka o pátých narozeninách, které mimochodem právě v této době oslavila, většinou někdo z týmu přidá i dovětek, že není důležité, jak dlouho působí. Ale co všechno má za sebou; jaké dobré věci podpořila a komu pomohla! Slovo proto dostalo pět činných v těžařské nadaci: ředitel Jiří Suchánek, jeho zástupkyně Lenka Ehlerová, referentka Zuzana Macháčková, manažerka projektů Karolína Drozdová a produkční Veronika Kusá.

vější vůči sociálně znevýhodněným spoluobčanům a snažím se pomáhat i mimo svou pracovní dobu. Do akcí, které pořádáme, vkládáme všichni nejen úsilí, ale i srdce.

Nadační tým (zprava) Karolína Drozdová, Veronika Kusá, Jiří Suchánek, Lenka Ehlerová a Zuzana Macháčková. je třeba karnevalový průvod při oslavách hornického svátku v Karviné, ty jsou krásným bonusem k naší činnosti. L. EHLEROVÁ: Za tři léta strávená s nadací jsem pochopila mnoho ze světa neziskovek, poznala neuvěřitelné množství schopných a obětavých lidí, kteří skutečně tvrdě pracují na tom, aby se jiní – ať lidé se závažným postižením,

anebo prostě jen děti ze sídliště – měli lépe. Asi nejvíce mi k srdci přirostla podpora hendikepovaných. Ti ve skutečnosti vůbec nepotřebují naši lítost! Naopak, šanci stát se součástí běžné společnosti – chodit do práce, na večírky, za kulturou či sportem, a to bez zvídavých očí. Když znáte skutečné lidi, kteří takové problémy denně řeší, vnímáte, jak je to samozřejmé a současně složité.

Z. MACHÁČKOVÁ: Myslím, že se nám podařilo vytvořit opravdu schopný a silný tým, kterému není lhostejná jakákoliv výzva. Prožíváme spolu dobré, ale i to zlé a vždycky držíme pospolu. V nadaci mám na starost zejména pořádání akcí, a díky tomu mám možnost poznávat spoustu zajímavých lidí nejen z neziskové sféry, a také mohu navštěvovat různá místa a kulturní akce. Díky Nadaci OKD jsem vníma-

V. KUSÁ: Jsem novým členem týmu, pro hornickou nadaci pracuji teprve rok a troufám si říci, že mi to změnilo život. Získala jsem nejen zkušené kolegy, ale také nové přátele. Prožila jsem spoustu nového a získala mnoho cenných zkušeností. Nejvíce se mi ale líbí, že má práce není stereotypní, že stále poznávám nové lidi. Srdcaře, ty zvláště; vážím si jejich práce, odhodlání. I kvůli nim se rovněž snažím být lepším člověkem. Co jí popřejete do dalších let? J. SUCHÁNEK: Nadace je srostlá s OKD, a proto je klí-

čové, aby opět nastartovala ekonomika a dařilo se nám jako celku. Pokud tomu tak bude, vše ostatní již půjde hladce. Popřál bych, aby měla nadace na svou stranu nakloněno co nejvíce lidí nejenom z bezprostředního okolí těžařů. Věřím totiž, že to, co OKD prostřednictvím své nadace činí v našem regionu, má velký smysl a stejný smysl má, aby jak společnost OKD, tak nadace psaly dále svou bohatou historii. L. EHLEROVÁ: Nejen naší Nadaci OKD, ale i celému neziskovému sektoru z celého srdce přeji, aby se podařilo překonat ekonomicky nedobré období a nadále pomáhat, kde je to třeba. Z. MACHÁČKOVÁ: Spoustu dalších dobrých projektů a akcí. A také, aby v nadaci vždy pracovali lidé se srdcem na správném místě. K. DROZDOVÁ: Mnoho zajímavých a kvalitních projektů. A samozřejmě, aby dále měla silné finanční dárce! V. KUSÁ: Nadaci OKD přeji hodně peněz, aby stále mohla podporovat kvalitní projekty. Nadačnímu týmu pak spoustu sil a dobré nálady. Radek Lukša

17/16-IV/13

Nadace OKD slaví páté narozeniny a při té příležitosti odpovídala pětice lidí z jejího týmu


PO ŠICHTĚ ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE

25. dubna 2013 | www.ihornik.cz

Vodní lyžaři chtějí další medaile

Vodní lyžaři z havířovského klubu začnou opět trénovat na přehradě Těrlicko.

Pavel Balon z Dolu Paskov se zasloužil o zkvalitnění tréninku malých sportovců TĚRLICKO – Poslední pravidelné páteční tréninky za vlekem na krytém bazénu v OstravěPorubě mají za sebou děti z Klubu vodního lyžování

Havířov (KVLH) před letní sezonou na „domovské“ přehradě v Těrlicku. Tam budou jezdit také za motorovým člunem, na jehož ne zrovna laciný provoz přispěla Nadace OKD z minigrantu Srdcovka. „Kdo řídí člun? My rodiče! Znamenalo to udělat si příslušný řidičák,“ prohlásil Pavel Balon z Dolu Paskov, jenž má v KVLH dceru Pavlínu. Vloni celkově druhou na mistrov-

10

korun stojí minuta provoz motorového člunu u , trénuje se asi dvacet minut!

FOTO: Radek Lukša

VODNÍ LY ŽO

VÁNÍ

ství ví republiky v dětské dět kategorii do patnácti llet. Nápad nechat ji t Ná vyzkoušet si vodní lyžování dostal předseda klubu Josef Kocur, jinak bývalý elektrikář ze šachty František. „V týmu čítajícím šest dětí ve věku od osmi do čtrnácti let jsou také Petr a Marcela Skyvovi, jejichž oba rodiče pracují na Dole ČSM. Taky už domů přinesly nějaké medaile,“ pokračoval Balon s tím, že minigrant použije KVLH právě k přípravě na republikové mistrovství „Grand Prix of the Cable 2013“. Trénink za člunem? Minuta stojí deset korun! „Konkrétně půjde o přípravu takzvaných figurálních jízd, kdy je na rozdíl od vleku, na němž se trénuje slalom, přímý kontakt mezi závodníkem na lyžích a trenérem ve člunu. Pro děti to je maximálně efektivní způsob,“ vysvětloval Balon. Malí vodní lyžaři se na Těrlické přehradě budou objevovat šestkrát to týdne. Samozřejmě, pokud to dovolí počasí. Radek Lukša

JDE O KOUZLO KUCHYNĚ ČECH A MORAVY OSTRAVA – Do třetího kola naší fotosoutěže bylo do redakce Horníka doručeno třináct snímků od šesti autorů. Zvítězit však mohla jen jediná.

VÍTĚZ 3. KOLA Komise vybrala fotografii Václava Hellera z Dolní Lutyně. Vyhrává knižní bestseller „Kouzlo kuchyně Čech a Moravy aneb dědictví našich babiček”. Jde o obsáhlou, bohatě ilustrovanou kuchařskou kniha Romana Vaňka z dílny Pražského kulinářského institutu.

3

Oprava třecího kotouče. Foto Václav Heller

Podmínky soutěže jsou jednoduché Stačí objektivem podchytit vše, co souvisí s hornictvím, ať už se jedná o scenérie našeho revíru, rekultivované krajiny, atmosféru hornických akcí či událostí podporovaných OKD nebo Nadací OKD, zajímavé portréty havířů nebo jejich zaznamenání při práci nebo jiných aktivitách. Snímky v digitální podobě, nejlépe ve formátu JPG, v rozlišení minimálně 300 kB, i s komentářem (popis obsahu fotky, kde byla pořízena – jedna či dvě věty), svým jménem, příjmením, adresou, případně tel. číslem zasílejte k nám do redakce na e-mailovou adresu: hornik@okd.cz. V „Předmětu” záhlaví zprávy uveďte heslo: Fotosoutěž Horníka. Redakce

DLOUHOLETÝ RUBÁŇOVÝ VEDOUCÍ

Pavel Balon (42) se vyučil v Havířově v devětaosmdesátém roce důlním elektromontérem pro Důl Prezident Gottwald (František), kde dělal v telefonní ústředně jeho otec. Po dvou letech zamířil do provozu rubání, z technika se stal v pětadevadesátém vedoucím úseku. S útlumem šachty František se stěhoval na Duklu a po jejím uzavření zamířil v roce 2000 na Důl Paskov. „A to i s celým rubáňovým kolektivem hlavního předáka Petra Zemana. Kopeme spolu už od Dukly,“ nechal se slyšet Balon. Pavel Balon (uprostřed) s dcerou při vyhlašování havířovského Sportovce roku.

JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK

FOTOSOUTĚŽ HORNÍKA

PS: Všechny zaslané fotografie budou součástí výběru v dalších soutěžních kolech.

Zas raz v Praze Všeci, co pravidelně čitatě ty moji dřisty v Horniku, stejně jako kamoši i moja rodina vitě, že miluju matičku Prahu. Ale tak zvlaštně. Od děcka do ni rad jezdim. Ale enem na chvilu. Pobudu v ni paru dni a už zas smětam zpatki sem dom do našeho kraja. Temu sem kdysik odmitnul robotu v Metrostavě a trvaly pobyt metropoli na Vltavě. Ale jak pravim, když se ozve kdosik, kdo enem řekně: „Lojzek, jedem do Prahy!“ něvaham ani chvilu a jedu. Pokuď mi to ovšem dovoli zdravi a hlavně portmona. A divitě se potym, když mi řeknul předminuly tydiň muj mladši synek: „Tato, něchceš do Prahy na hokej? Mam listky zadara, hotel za paru pětek a už zme dluho něabsolvovali tour de

knajpa!“ To bylo moc lakadel naraz. Hokej, tour… „Ale o jaki hokej idě? Dyť liga už koňči a Vítky už něhraju…“ ptal sem se. „Ale hraju. Ve stare sportovni hale, kaj si byl na hokeju naposledy ve dvaasedumdesatym roku v minulym stoleťu a aji tisicileťu, jak jsme vyhrali titul mistru světa. Nastupja tam Vitkovice proti Vitkovicam!“ pravil s pyskem od ucha k uchu. „Se robiš ze stareho taty prdel?! Jake Vitkovice proti Vitkovicam?! Co je to za cypovina?!“ tvařil sem se nasraně. „Ale to tak řikam temu, že hraju naši, které budě kaučovať Lojza Hadamczik, proti Slovakum, které vedě Laďa Vůjtek. Dva byvali treneři Vítkovic! Už kapuješ?“ Kapoval sem a na zajezd kivnul předevšim

temu, že sem počital s tu našu pivni tour! „A tvuj bracha nejedě?“ zeptal sem po staršim synovi. „Ni, bo byl tyden na služebni cestě ve Finsku, a co ma to male děcko, tak se rači drži doma“ odpověděl mi a bylo znať, že ho to hodně sere. Tuš zme minuly štvrtek vyrazili černozlatym vlakem Leo, jizdenka pro emeryty nad šedesat bratru za dvěstědeset korun!, směr stověžata. Ta nas přivitala nadhernym počasim. Spichali zme do hotela hned vedle sparťanske haly v Holešovicach. Uložili baťužky a valili zpatky do centra a na prvni ochutnavku plzeňskeho. No

v hospůdce U Rudolfina ju maju skvělu. A když sem se na oběd dal kachničku s dušenym zelim a „michanym“ knedlikem, pak do mě ty škopky padaly jak špina do hajzla. „Brzdi, tato, brzdi, čeka nas hokej!“ připominal synek. Ale pro mě byl hokej už enem vedlejši zaležitosť, tak mi ta plzeň šmakovala. Ale zustal sem enem u třech, bo přeci v hale nebudu furt litat na hajzel… No na wc jsem moc nelital, ale vyvoj hokeja mi byl tak kapičku ukradeny, bo šlo o guvno – enem tak o prestiž. Tuš sem robil take male cypovinky! Když už naši vedli dva nula a všeci v hale volali „Češi do toho!“, ja jako solista

sem maval našim praporkem a volal „Moravaci a Slezani do toho“. Synek se na mě enem tak ukosem dival, ale když jsem na vyvolavani mena našeho dvojnasobneho střelca: „Jirka Novotný!“, začal volať: „Jirka Paroubek!“, přesednul se o dvě řady vyše a robil, že mě nězna… Když sem to vykladal chlapum Na Upadnici, tak pravě v tym bodě mě přerušil Erďa: „Je moc hodin, rano jedem na zahradku, tuš nam to dopoviš zítra večer. Ale ten znatě? To vola chlop telefonem: ,Haló, jsou to vodárny?!‘ ,Ano, co si přejete?‘ ,Stěžovat si, že mi z vodovodu teče voda‘ ,A co jste čekal?‘ ,Tož, kurva, vzhledem k ceně aspoň Pilsner Urquel!‘ Fajne, ni?!“ Tuš zdař buh, vaš Lojzek


Panorama

číslo 16 | ročník 43

ZDENĚK CHRÁPEK, BÝVALÝ RUBÁŇOVÝ, ŠÉFUJE DĚLNÍKŮM ROZEBÍRAJÍCÍM BETONOVÝ SKIP

TRADICE

POSLEDNÍ ŠACHŤÁK PŘED VELKÝM FINÁLE

Věž nad uzavřeno jámou pomalu, al

„Fuxové se museli ukázat i svým šveflem. Vypadá to, že se něco naučili a neudělají v pátek 26. dubna v hornickém muzeu v Landek Parku ostudu,“ konstatoval profesor Pavel Prokop v roli Slavného vysokého a neomylného prezidia. Skok přes kůži začíná v Petřkovicích už od 14 hodin fuxovským pochodem. uzi

Lanovnice tady ještě zůstaly, ukazoval stavbyvedoucí ve skipové budově.

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Naposledy nanečisto předváděla v Modré sově v Porubě desítka smrdutých fuxů, jak dovede pochodovati, karmíny zpívati, mastí se síliti a prezidiální tablici stejně jako hornické tradice ctíti. Geodetický šachťák byl totiž ve třetím týdnu v dubnu posledním před slavným 124. skokem přes kůži!

„S útvarem VOKD 30 jsem hloubil například i ve Frenštátě,“ vzpomínal Chrápek, který přišel do revíru OKD ve druhé polovině osmdesátých let minulého století coby absolvent strojařiny na „báňské“. Fárat začal na Rudém říjnu (později Heřmanicích), kde dělal mechanika v provozu rubání. „Heřmanice, Koblov, Vítězný únor – Odra, Antošovice, Doubrava, Barbora, Pokrok, Dukla,“ uváděl jména někdejších šachet, kde se objevil s partou firmy DAV vykonávající demoliční práce. Do vítkovické Dolní oblasti na Hlubinu stěhoval těžní stroj z Pokroku. Jeho posledním velkým „představením“ před nynějším úkolem v Paskově byl odstřel skipu na Dukle.

PASKOV – Všimnout si toho může každý – skipová těžní věž tyčící se v Paskově nedaleko výpadovky z Ostravy do Frýdku-Místku pomalu, ale jistě mizí! Odshora ji rozebírají dělníci firmy DAV, kterou k likvidaci najal vlastník objektu, státní podnik DIAMO. Začali vloni na podzim, hotovo chtějí mít – navzdory zhruba měsíčnímu zdržení kvůli zimě a sněhu – letos o prázdninách. Pak budou scenérie ze skipové věže, které přinášíme, patřit navždy historii. Demolice a výstavba – DAV – se jmenuje firma bourající skipovou věž bývalé šachty v Paskově a tento název také v případě dolů dokonale sedí na jejího stavbyvedoucího. Jenže obráceně! Zdeněk Chrápek (55) je totiž kdysi budoval, zatímco v současnosti je zase likviduje.

Naposledy nanečisto, po geodetickém šachťáku bude slavný skok.

POZVÁNKA OSTRAVA – Výbor Klubu přátel hornického muzea v Ostravě zve všechny svoje členy na Plenární zasedání, které se koná 7. května v kompresorovně hornického muzea v Landek Parku v Petřkovicích od 15 hodin. Toto plenární zasedání bude volit výbor Klubu na další tříleté funkční období. Ještě jednou zveme všechny členy k hojné účasti na tomto zasedání. Karel Budin, jednatel KPHMO

Nyní má pod sebou necelou dvacítku chlapů, kteří za pomoci diamantových řezacích nástrojů a jeřábu kus po kuse rozebírají vysloužilou skipovou věž. „Střílet nesmíme, okolo jsou provozy OKD – úpravna uhlí vytěženého na Staříči a Chlebovicích – i společností AWT a Green Gas DPB,“ vysvětlil. Radek Lukša

Dělají čest hornickým tradicím Vaječina, fedrování...

42/16-VI/13

Krojovaným horníkům z Františka se nedaří získat vhodné prostory, přesto na svoji činnost nerezignují HORNÍ SUCHÁ – Žel, zemřel dlouholetý člen Kroužku krojovaných horníků Dolu František v Horní Suché Josef Adamík. V hornických uniformách mu přišli vzdát hold na jeho poslední cestě i zástupci výboru KKH. Proto o několik minut posunuli jedno ze svých jednání, k nimž se pravidelně scházejí na hornosušském Císařství. Kroužek, jemuž předsedá Milan Michálek, sdružuje 40 členů, z toho 23 žen a 17 chlapů. Vedení organizace je hrdé na to, že je mezi nimi i deset aktivních zaměstnanců těžební společnosti OKD. Úplně nejmladší členkou je sedmnáctiletá Veronika Hladká, která reprezentuje nejmladší generaci rodiny Hladkých a Tesarczyků. Ve výboru KKH jsou její rodiče – maminka Lenka, otec a kronikář kroužku Miroslav, děda Bronislav Tesarczyk a babička Dana.

Kroužek krojovaných horníků v Horní Suché vznikl v roce 1921. Jeho zakladateli byli A. Kalus, J. Lipowski, J. Peter a další. Po ukončení těžby na dole František přišla organizace o své prostory v šachetním kulturním domě a nové se

jí zatím nedaří najít. Na svoji činnost přesto nerezignuje. K letošním iniciativám budou patřit například tradiční reciproční návštěvy na akcích okolních KKH či účast na setkáních hornických měst a obcí ČR i SR. V květnu budou členové kroužku smažit vaječinu

na zahradě u Hladkých, v září se zúčastní výstavní hornosušské akce Fedrování s folklorem, kterou pořádá Místní skupina PZKO ve spolupráci s obcí. Těší se také na bowlingový turnaj, jehož se účastní zástupci sedmi KKH z karvinského regionu, a na další akce.

Z havíře zahrádkářem

FOTO: Jaroslav Břoza

6

Členové výboru hornosušského KKH Bronislav Tesarczyk a Věra Bryndýsová.

Je příznačné, že na setkání hornosušského Kroužku krojovaných horníků pravidelně přijíždějí i bývalí havíři, které osud zavál mimo karvinský region. Patří k nim třeba šedesátník Bronislav Tesarczyk, dlouholetý zaměstnanec Dolu František, který se po odchodu do důchodu přestěhoval na Jesenicko. „Karvinského prachu jsem se za ta léta na šachtě nadýchal už dost, proto jsem se rozhodl změnit prostředí,“ vysvětluje Tesarczyk, jehož novým koníčkem se stalo zahrádkaření. „Žiji v okolí Slezské Harty. Mám tam dům se zahradou a moje výpěstky obdivují i místní. Daří se mi zejména v pěstování brambor, některé váží i více než kilogram,“ pochlubil se zasloužilý krojovaný horník. jb

V souvis


25. dubna 2013 | www.ihornik.cz

OSTRAVA SPORT

Dolnolhotská 10 Moravskoslezské mistrovství v silničním běhu na deset kilometrů, ude odstartováno v sobotu kteréé bu bude 27. dubna v 10 hodin v Dolní Lhotě u Ostravy, je závod otevřený pro všechny běžce! Program slibuje i běhy a atrakce pro děti, projížďky na koních či parašutistickou show.

PASKOVSKÝ SKIP V ČÍSLECH

ORLOVÁ

ƒ 1961 byl rokem, kdy začalo hloubení výdušné jámy tehdejšího dolu Paskov ƒ 1966 byl rokem zahájení těžby ƒ 1999 byl rokem ukončení těžby a zahájení likvidace šachty ƒ 11 394 000 korun, taková je cena demolice skipu ƒ 72 metrů měřil skip od země po nejvyšší bod na střeše ƒ 53 metrů, v této výšce je podlaha nejvyššího patra ƒ 30 metrů technických pater budou rozebírat, dokud nezůstanou prakticky jen obvodové zdi nad zakrytou jámou, pak se začne bourat i pomocí těžké mechanizace ƒ 3 řezači kousek po kousku odkrajují skipovou věž, kusy zdi sundává kolega s jeřábem ƒ 9875 tun železobetonu odtud bude odvezeno a recyklováno ƒ 200 tun železa předpokládají, že získají z demolice, vše půjde do šrotu ƒ 2013 je rokem, kdy paskovský skip zmizí z povrchu zemského

ZÁBAVA

4. čarodějný slet Zahrada klubu Spirála bude v pátek 26. dubna od 15 hodin patřit čaroddějnnic a čarodějům všech čarodějnicím věkových kategorií. Bude se volit Miss, Missák, Missátko i Nejvyšší mocnost a poté vyrazí strašidla i do městských ulic.

Skipová těžní věž někdejšího dolu v Paskově pomalu mizí ze světa.

GASTRONOMIE

Den čokolády

FOTO: Radek Lukša

Beseda, výtvarné dílny, prezentace, ochutnávka – to vše ve znamení čokooládyy! Takový je program čokolády! v přednáškovém sále městské knihovny ve čtvrtek 25. dubna. uzi Pro veřejnost od 15 hodin.

Kdo před koncertem čekal, že v průběhu večera zazní dlouhý výčet čísel, úspěchů a jmen

těch, kteří se o ně zasloužili, ten se nedočkal. Ředitel RBP Lubomír Káňa ve svém krátkém vystoupení především děkoval, a to nejen těm, kteří se o vznik RBP vlastní aktivitou a finančními prostředky zasloužili a v průběhu uplynulých dvou dekád se podíleli na jejím řízení. Děkoval všem spolupracujícím poskytovatelům zdra-

interview

technologie

téma

Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo

Moravskoslezský kraj: region s perspektivou

6–9

12 –13

14 –17

Open Mine přináší rozhovor s generálním ředitelem OKD Jánem Fabiánem, z něhož jasně vyplývá, že rok 2013 je pro OKD mimořádně obtížný, ale odpovídá i na otázky, jak této nelehké situaci čelit. „Zásadní je důraz na zvýšení efektivity, precizní kontrolu nákladů a další zvyšování bezpečnosti v dolech OKD,“ říká Ján Fabián. Zároveň popisuje, s jakými cíli do nové pozice vstoupil a jak je hodlá naplňovat, přičemž detailně vysvětluje strategii v oblasti dalšího zvyšování bezpečnosti práce a zlepšování úrovně pracovního prostředí. Magazín se vrací k prosincovému propojení dolů Darkov a Karviná unikátním spojovacím tunelem, přináší profil společnosti Deilmann-Haniel Mining Systems, která otevřela české zastoupení v průmyslové zóně František, aby byla blíže dolům OKD, rekapituluje výsledky programu Continuous Improvement v OKD, ale přibližuje například i předvánoční bezplatné bruslení pro veřejnost na náměstích v Orlové a Karviné. Časopis si zároveň všímá opatření, která firma realizuje, aby snížila dopad své činnosti na životní prostředí. Marek Síbrt

Můžete se těšit na:

votní péče, zaměstnancům a také 420 tisícům pojištěnců za důvěru, věrnost, pochopení a přátelský přístup vytvářející pozitivní prostředí. V závěru popřál RBP mnoho úspěchů do dalších let a přítomným v hledišti pak hezký zážitek při poslechu nejkrásnějších melodií světových skladatelů vídeňské operety. Josef Lys

Občanské sdružení svatá Barbora, se stará o děti, kterým zahynul táta - horník.

BLAHOPŘÁNÍ RBP

Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, zaslala řada osobností blahopřejné dopisy. Mezi jinými i ministr zdravotnictví Leoš Heger. Ten mj. píše: „Během uplynulých dvou desetiletí se RBP podařilo stát se největší regionální zdravotní pojišťovnou v České republice. O to více si cením, že pojišťovna nebyla kdy spojována s korupčními aférami či jinými nešvary, které by na její působení vrhaly jakýkoliv stín pochybností. Zároveň bych rád vyzdvihl, dle mého názoru, příkladné hospodaření, jehož důkazem budiž například dostatečná výše finančních zásob na jednotlivých účtech zdravotní pojišťovny. I v dalších sledovaných ukazatelích dosahuje Revírní bratrská pokladna ve srovnání s ostatními zdravotními pojišťovnami standardně jedny z nejlepších výsledků. Uvažujeme-li nad to, že vůči zdravotnickým zařízením nejsou evidovány žádné závazky po lhůtě splatnosti, zůstává a pevně věřím, že ještě dlouho bude Revírní bratrská pokladna spolehlivým a kvalitním partnerem nejen pro zdravotnická zařízení, ale také pro své pojištěnce. Přeji jí mnoho dalších úspěšných let činnosti na poli veřejného zdravotního pojištění.”

- Nafukovací skákací hrad CHEVROLET - Společná prohlídka muzea Landek, pro registrované návštěvníky vstupné s 50% slevou. Registrace na Www.chevrolet.tym.cz - Prezentace značky CHEVROLET - Prezentace jiných produktů automotive - HITrádio ORION - Překvapení pro děti - Tombola o hodnotné ceny - Občerstvení zajištěno - A mnoho dalšího...

PAVLAS TRUST s.r.o. Chevtrolet dealer pro Ostravu a Frýdek Místek

Tel.: 728 120 000 43/16-VII/13

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Magazín společnosti New World Resources

Naložte děti a přijeďte podpořit Občanské sdružení svatá Barbora.

RBP slavila 20. výročí

Motto: Zdraví neznamená pouhou nepřítomnost nemoci, nýbrž je stavem fyzické, duševní a sociální pohody.

OSTRAVA – Letošní první číslo čtvrtletníku Open Mine mateřské společnosti OKD, New World Resources, se v hlavním článku věnuje současným změnám i budoucím perspektivám moravskoslezského regionu. Hejtman kraje Miroslav Novák, šéf skupiny Vítkovice Holding Jan Světlík i generální ředitel OKD Ján Fabián se v magazínu shodují na tom, že unikátnost kraje spočívá především v provázanosti jednotlivých článků průmyslového řetězce s navazujícími službami, systémem vzdělávaní a doprovodnou infrastrukturou. Budoucnost kraje závisí především na spolupráci nových a tradičních odvětví při jejich podnikatelské činnosti se silným ohledem na životní prostředí a důraz na kvalitní systém vzdělávání. „Musíme lidem nabízet především pracovní příležitosti a možnosti výdělku. Obyvatelé regionu se musí mít kde vzdělávat, pracovat, rozvíjet a vydělávat peníze. Pokud jim to neposkytneme, budou z kraje odcházet jinam. A to si nemůžeme dovolit, bez schopných lidí nemá náš region šanci na úspěch,“ říká Jan Světlík. S optimismem hledí do budoucna i hejtman kraje. „Náš kraj nemůže mít menší ambici než se stát nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí v zemi. A to je také můj cíl. Měl by být moderním a sebevědomým regionem, který stojí na průmyslové tradici a dokáže nabídnout lidem uplatnění. Nechceme se vzdávat historie, která k tomuto kraji patří,“ tvrdí v Open Mine Miroslav Novák.

Open Mine

Společnost PAVLAS TRUST s.r.o. Vás zvou na každoroční sraz vozů CHEVROLET, který se uskuteční dne 11. 5. 2013 od 10:00 v areálu hornického muzea LANDEK v Ostravě.

slosti s těžbou uhlí se zde čas zastavil.

OSTRAVA – Bouřlivými ovacemi ocenilo vřelé publikum nejen výkony aktérů operetního koncertu, ale také tímto blahopřálo Revírní bratrské pokladně. Tato zdravotní pojišťovna totiž v pondělí 22. dubna oním kulturním pořadem slavila na scéně Divadla Antonína Dvořáka Národního divadla Moravskoslezského 20. výročí své činnosti.

Magazín společnosti NWR přináší rozhovor s Jánem Fabiánem a přibližuje perspektivy kraje

č. 1 2013

ou výdušnou le jistě mizí

Na scéně Divadla Antonína Dvořáka zněly melodie světových skladatelů vídeňské operety

7

TIPY VYŠEL NOVÝ OPEN MINE HORNÍKA

ŠACHTY V PASKOVĚ

Pracovníci firmy DAV ji kousek po kousku rozebírají odshora dolů.

Panorama

www.autopavlas.cz


Po šichtě...

8

číslo 16 | ročník 43

Kvůli financím, které nabraly neutěšený směr, vystoupíte radikálně proti strůjci všeho. Na to, co se komu líbí a nelíbí, neberte ohledy. Vyrazíte-li do hor, dejte si do těla. Endorfiny se vám budou hodit při slepování pošramocených vztahů. V týdnu budete čelit různým úskalím. Skrývané emoce vás vyhodí z konceptu, kdy si to nejméně přejete. Zatněte se a stůjte za svými názory, okouzlíte své okolí. Ve druhé půli týdne více odpočívejte – heslo jarní únava! Nevíra ve vlastní síly vám naruší běžný rytmus dne. Podvědomě se obáváte neúspěchů a konfliktů. Nechte si poradit – někdo vám otevře oči v tom, s čím si lámete hlavu. V lásce budou nezadaní riskovat a bez zábran flirtovat.

VÁHY 23. 9. – 23. 10. ŠTÍR 24. 10. – 22. 11. STŘELEC 23. 11. – 21. 12. ST

Pracovní shon vás pohltí. Věci jsou v pohybu a nelze říci, co dopadne dobře a co špatně. Zesílí vaše potřeba jistoty. Chaos, zmatek a noví lidé vás znervózní, dejte na intuici a úskalí překonáte. O víkendu se nechte hýčkat a rozmazlovat.

KOZOROH 22. 12. – 20. 1. KO

Zapomeňte na osvětu, snaha přimět někoho ke zdravějšímu způsobu života z vás udělá nesnesitelnou osobu. Mnohé překvapí, že tiší lidumilové v sobě skrývají i velkou sílu. Při vší píli se budete i bavit, láska nechá dveře otevřené.

KŘÍŽOVKA O KNIHU

VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.

LEV 23. 7. – 23. 8.

RAK 22. 6. – 22. 7.

BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6. B

BÝK 21. 4. – 20. 5.

BERAN 21. 3. – 20. 4.

TÝDENNÍ HOROSKOP V práci se podle vás nic neděje, běžný stereotyp. Zkuste si i zde vytknout vyšší cíle, mohou vás posunout dál v zaměstnání. To vše, spolu s nedostatkem času, se může odrazit v partnerském vztahu – rodině se nezavděčíte! Energií budete hýřit, málokdo s vámi udrží krok. Bez ohledu na věk a pohlaví budete u všeho. Nebylo by divu, kdyby na vás partner žárlil. Nic mu nevymlouvejte, vychutnáte si zvýšený zájem o sebe. O víkendu vezměte rodinu za kulturou! Velkorysé představy ztroskotají při rozhovoru s člověkem, s nímž jste počítali pro část úkolů i odpovědnosti, a vrátíte se na pevnou zem. Předčasné je bilancovat, co se již podařilo a v čem jste neuspěli. Elán čerpejte při sportu. Jistá věc se zdá neřešitelná proto, že na ni pohlížíte ze stále stejného úhlu. Požádejte o pomoc kolegu; jen fakta bez komentářů, neovlivníte jeho úsudek. Necháte se dojmout, citová „slabost” vám sluší. Uvidíte, jak bude okolí reagovat. Nepředvídatelné situace v zaměstnání naruší vaše plány, začnete hledět na svět černými brýlemi. Obyčejně roztomilé slabůstky partnera vás rozčílí. Zamaskujte to úsměvem, sejděte se s přáteli, odložte obavy a projevte city.

Seznámení krásné Sissi s rakouským císařem Františkem Josefem bylo přímo pohádkové. Svobodomyslnou panovnici však dusí zkostnatělá dvorská etiketa, zraňují ji věčné střety s autoritativní tchyní, trpí krutými depresemi... Jak se z nezkrotné bavorské růže stala nepochopeným vězněm své doby? Poutavé vyprávění je doprovázeno řadou fotografií.

„Když jsem odcházel z minulého podnájmu,“ povídá nový podnájemník paní domácí, „tak paní bytná plakala.“ – „To se nemůže… (viz tajenka).“ POMŮCKA:BENAR, BORTY,JUVA,KOVAR, PARTUS,PROA,SEL, SIK,UNA,VILAS.

Balkánská řeka

2. DÍL TAJENKY

Povel psovi

Italské ženské jméno

Geny

Ukazovací zájmeno

Odborník v italice

Jev

Utišiti žízeň

Česká řeka

Neklesat

Šněrovačky Antoušek

Ledovec Hnojivo z organických látek

Ženské jméno Polský hud. skladatel Rozumět Cenina (slovensky)

Žvanil

Značka americia Zbytky sladu

Slitina pro elektronky Francouz. druh karet

Únosce Heleny

Římskými čísly 1501 Porazy v džudu Vápenc. hornina s jílem Pracovní skupina

Vytápět Starší český herec

Edém

Tvrdit ocel Dravá kaprovitá ryba

Opeřenec Muka (plurál)

Šlechtický titul Bouřit se

Töpferovy iniciály

RYBY 21. 2. – 20. 3.

PANNA 23. 8. – 22. 9.

Pocítíte touhu po absolutní volnosti, svobodě a nezávislosti. Pracovní nařízení, formality a závazky vás budou zlobit. Šance, jak uniknout problémům – vzít si volno. Odmlčet se, rozebrat situaci – a divit se zklidnění. K vaší spokojenosti.

Určití v pořadí

Porod (medicínsky) Škrabošky Český proz. a novinář Istrijské přístavní město

Věštec Horské jezero Ohleduplnosti Zahrazovat cestu

Let na jiné místo

Moji Pobízet

Podnik v Pardubicích Sídlo ve Finsku

Německy žít

Pobídka pro koně Bečka, sud (zastarale)

Domácky Jaroslava Štípat dříví (nářečně)

Ráj Cykly přednášek Časopis pro ženy

Mezinárodní kód letiště v Soulu

Základní aminokyselina

Slovensky tlapa Plácat nesmysly Afghánská metropole Italská paní Desetidenní období / Uzlíček ve tkanině

Ovíjet

Přemýšlíte o dovolené? Zadlužit se kvůli luxusu by bylo neuvážené, splátky by vám narušily klidný spánek. Neradi se pouštíte do přímých sporů. Držte vyřídilku na uzdě, nebo prozradíte víc, než jste zamýšleli. Srdce otevřete dětem.

Organická sloučenina amoniaku

Druh koberce Zvracet

Anglický mořeplavec Rusky úkol

Korejský malíř 17. století

Textilní látky

Lodní boky (slang.) Téci po kapkách

Malajská dýka Rutina

Primát

1. DÍL TAJENKY

Tkanina z česané vlny Značka objektivu

Had / Tuhé palivo

Tmel

Opak praxe Továr. strojíren. techniky (zkratka) Vybrat si

Mongolský pastevec Plachetní loď

Ostrovy v Atlantiku

Setina hektaru

Znoj

Římskými číslicemi 999

Argentinský tenista a básník / Předložka

24 hodin / Název značky draslíku

Jméno Chýlkové

Pravoslavný obraz

Sídlo v Čadu

Házet

Bloudit

Ukazovací zájmeno

Tajenka křížovky č. 15: „... facku, ale nikdy nevím, z které srany přiletí.” Výherce křížovky č. 15 je paní Milena Kobylarzová z Karviné-Nového Města. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: 596 264 803, e-mail: hornik@okd.cz.

SUDOKU

VTIP TÝDNE

VTIPY

9

5 8 2

8 5

6

6 7

1 4

7 1

2

Jedna minuta může být různě dlouhá. Záleží na tom, na které straně dveří od WC stojíte!

6 3 1 2

Chviličku před započetím smutečního obřadu se obřadník v síni otočí ke stařičké vdově a ptá se:„Kolik bylo vašemu manželovi?” „Devadesát osm,“ odpoví vdova, „byl o dva roky starší než já.” „Takže vám je tedy devadesát šest,” podotkne obřadník. Dáma odpoví: „Už skoro nemá cenu chodit domů, co?”

5 4

3

6 7 1 9 4 3 7 1 9

2 7 3 4 9 6 1 5 8

7 3 9 8 4 1 6 2 5

4 1 5 6 2 7 9 8 3

6 2 8 3 5 9 4 7 1

Řešení dnešního sudoku:

3 8 6 4 5 1 3 7 9 2

4 2 8

Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9.

Slečna si po obědě v restauraci pšoukne. Strašně se stydí, a tak, aby zakryla, co se stalo, trochu zavrže židlí. Nahne se k ní chlapík odvedle a říká: „Úplně jiný zvuk, co?”

2 8

5 9 1 2 7 8 3 6 4

KRESBA: Pavel Skura

9 4

3 5 2 9 6 4 8 1 7

3 4 1 9

9

9 8 7 1 3 5 2 4 6

2

1

1 4 6 7 8 2 5 3 9

2

Cítila jsem, že mám tělo absolutně z formy, a tak jsem se přihlásila do fitness klubu. Rozhodla jsem se, že budu chodit na cvičení pro seniory. Ohýbala jsem se, kroutila, svíjela, skákala a potila jsem se skoro hodinu, ale než jsem se konečně navlíkla do cvičebního úboru, tak cvičení skončilo.


25 kwietnia 2013 | numer 16 | rocznik 10

Darmowa gazeta nie tylko dla górników KWIETNIOWE HASŁO BHP: RZECZY LEŻĄCE NA ZIEMI POWODUJĄ OBRAŻENIA.

Nad przebiegiem robót czuwał polski mechanik

DO AKCJI WKRACZA NOWY TYP KOMBAJNU CHODNIKOWEGO W Kopalni „ČSM“ będzie testowany „młodszy brat” Sandvika MR 340 – MR 341 STONAWA, ZELTWEG – Górnicy z Kopalni „ČSM“ będą testowali nowy typ kombajnu chodnikowego firmy Sandvik. Chodzi o „młodszego brata” sprawdzonej maszyny MR-340, których pracuje w stonawskiej kopalni sześć. W chwili obecnej przebiega montaż prototypu kombajnu MR-341 na przodku 332 225. Termin jego uruchomienia zaplanowano na 6 maja. Jak podaje producent, kombajn jest odpowiedzią na uwagi klientów, zebrane w czasie kilku lat na czeskim i polskim rynku.

Przy odzyskiwaniu kombajnu, który utknął na przodku, sprawdziły się program CI i nowa logistyka

8 dni

Rozmontowany kombajn to kupa części, z których żadna nie może się zgubić.

FOT. Bogusław Krzyżanek

anie zmontow trwało ro ortowanie i w ytransp ajnu komb dhR 75.

Oczekiwania są duże Prototyp MR-341 waży w sumie 80 ton, jego długość osiąga prawie 12 m. Do jego zalet należą funkcja zdalnego sterowania maszyną, zintegrowane kanały ssące do odpylania lub platforma robocza na kombajnie z dźwigiem umożliwiającym transport łuków obudowy metalowej do czoła przodka. Maszyna łączy funkcję tradycyjnego tradyc kombajnu kom chodnich kkowego

Tomasz Sołtysik (od lewej) z szefem pionu robót przygotowawczych Alpex-u w Kopalni „Darków” Zenonem Maćkowiakiem. wyposażenie przodka zostało zalane wodą wypływającą z górotworu. „Wyrobisko 40 920 jest przy tym częścią strategicznej rozcinki pokładu nr 40, mającej na celu przygotowanie ściany 40 901, która powinna rozjechać się już w listopadzie” – wytłumaczył Míra, dlaczego kopalni tak bardzo zależało na pośpiechu.

ciągu ośmiu dni! Do sprawnego przebiegu robót przyczynił się w istotnej mierze mechanik z oddziału robót przygotowawczych firmy Alpex Tomasz Sołtysik, któremu jako człowiekowi uchodzącemu za znawcę tego typu maszyn powierzono nadzór nad akcją. „Przez cały czas organizował on roboty wprost na miejscu i wykazał się dużą wiedzą i doświadczeniem” – uwypuklił wkład polskiego mechanika zastępca głównego mechanika darkowskiej kopalni Antonín Míra.

Jak dodał, obok perfekcyjnej pracy ludzi podczas akcji sprawdziły się także nowe procedury i metody, wdrażane w ostatnich latach w OKD.

CI i nowa logistyka „Przede wszystkim powołaliśmy zespół realizacyjny Continuous Improvement, który opracował dokładny plan robót przygotowawczych, a głównie pompo-

SPRAWDZIŁY SIĘ NOWE METODY, ALE TAKŻE LUDZIE

ƒ Czterdziestoletni mechanik oddziału robót przygotowawczych firmy Alpex w Kopalni „Darków” Tomasz Sołtysik pochodzi z Jastrzębia Zdroju, z rodziny górniczej. Wyuczył się zawodu mechanika samochodowego, do górnictwa trafił w 1992 roku, kiedy podjął pracę w kopalni JSW „Moszczenica”. W OKD pracuje od 2000 roku. Zaczynał na ścianie jako hydraulik, później został mechanikiem. ƒ Z kombajnami chodnikowymi dhR 75 Sołtysik pracuje od chwili ich pojawienia się w OKD w 2010 roku. Do testowania maszyny wyznaczono wtedy załogę Alpex 9 głównego przodowego Tomasza Figury z oddziału Janusza Zgudy, w którym Sołtysik pracuje jako mechanik. ƒ Mówiąc o akcji mającej na celu odzyskanie kombajnu, Sołtysik uwypukla przede wszystkim walory nowej logistyki. „Dzięki nowemu systemowi wszystko odwożono bardzo sprawnie, to fakt. Tak samo dobrze sprawdzili się jednak także ludzie” – podkreśla.

Strategiczne zadanie O co w całej akcji poszło? Kombajn dhR 75 utknął pod koniec ubiegłego roku na przodku 40 920, który musiał zostać zamknięty z powodu podwyższonej koncentracji tlenku węgla. Kiedy ratownicy chodnik ponownie udostępnili, okazało się, że całe

wania nagromadzonej wody” – przybliżył Míra. Kiedy maszynę stojącą na pochylni wydostano na bardziej odpowiednie miejsce i rozpoczęto jej demontaż, dał o sobie znać nowy system logistyki. „Trzeba sobie uświadomić, że rozmontowany kombajn to kupa części, z których żadna nie może się zgubić” – objaśnił Míra. Właśnie dzięki nowej logistyce można się było kiedykolwiek przekonać, czy transport idzie zgodnie z planem i gdzie dokładnie znajdują się poszczególne jednostki transportowe, do których podzielono poszczególne elementy kombajnu.

341

Prezentacja w Zeltweg Nową maszynę przedstawiciele OKD i Kopalni „ČSM“ oglądali już z wyprzedzeniem w dniach 4 do 7 lutego w zakładzie produkcyjnym firmy Sandvik Mining and Construction w Zeltweg w Austrii. Na miejscu oprowadzali ich przedstawiciele austriackiego przedstawicielstwa Sandvika z dyrektorem Bruno Renmüllerem na czele. Obecni byli specjaliści z zakładu Sandvika w polskich Tychach z dyrektorem ds. urabiania mechanicznego na Czechy, Polskę i Słowację Pawłem Nowakiem. To właśnie tyska filia zapewnia dostawy i serwis maszyn Sandvika w kopalniach OKD. jk

- taki numer nosi no typ kombajn w y u chodnikoweg o Sandvika.

Przodek znów czynny W chwili obecnej przodek 40 920 jest znów czynny. Chodnik jest drążony metodą klasyczną przy pomocy dwulawetowej maszyny wiertniczej dh DT 2 i ładowarki PSU 9000. Prace realizuje brygada PolAlpex 5 głównego przodowego Damian Szkota, z oddziału kierowanego przez Krzysztofa Kuczerę.

FOT. Sandvik

DARKÓW – Rozmontować i wytransportować na powierzchnię 80-tonowy kom-bajn chodnikowy dhR 75, któryy utknął na przodku, to żadna pestka. Specjaliści z Kopalni „Darków” przy współpracy z ludźmi z firm CZ Bastav i Alpex PBG zdołali wykonać takie właśnie zadanie w

z maszyną kotwiącą. Jako opcja na górze kombajnu montowana jest platforma robocza, która umożliwia transport obudowy wzdłuż kombajnu do czoła przodka, co eliminuje transport obudowy na plecach górników. „Jestem przekonany, że nowy kombajn chodnikowy MR-341 przyniesie lepsze i bardziej bezpieczne warunki pracy dla brygady, która będzie z nim pracowała” – powiedział mechanik pionu robót przygotowawczych ruchu „Północ” Kopalni ČSM Jan Zuba.

Nowy kombajn chodnikowy MR-341 podczas prezentacji w Zeltweg.

PODWÓJNA TRAGEDIA W KOPALNI „ČSM“

W ostrawskim ZOO otwarto centrum dla zwiedzających ZOO Šárka Kalouskowa, centrum wybudowano jako obiekt niskoenergetyczny, wykorzystujący technologie przyjazne dla środowiska. Do jego ogrze-

wania używane są np. drewniane pelety, do ogrzewania wody energia słoneczna. Budowa centrum była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

FOT. ZOO Ostrawa

OSTRAWA – Ostrawski ogród zoologiczny może pochlubić się nowym centrum dla zwiedzających. Wielofunkcyjny obiekt, wybudowany kosztem 55 mln koron, wyrósł w pobliżu wybiegu pand czerwonych, w miejscu byłej letniej zoorestauracji. Mieści się w nim m.in. nowoczesna sala wykładowa, służąca do realizacji programów edukacyjnych dla dzieci i gości ogrodu. W pobliżu znajduje się zadaszona plenerowa pracownia dydaktyczna oraz strefa ciszy z elementami placu zabaw. Jak poinformowała rzecznik

Nowe centrum dla zwiedzających w ostrawskim ZOO.

Istotną częścią nowego kompleksu jest klasyczna restauracja, jakiej dotąd w ZOO brakowało. Nosi nazwę Saola od nazwy endemicznej antylopy odkrytej w 1992 roku w lasach Wietnamu i Laosu. Saola to jeden z najbardziej zagrożonych dużych ssaków azjatyckich i jednocześnie symbol kampanii na rzecz ratowania fauny południowo-wschodniej Azji. Z tarasu zewnętrznego restauracji rozciąga się widok na wybieg azjatyckich zwierząt kopytnych. bk

OSTRAWA – W podziemiach Kopalni „ČSM“, ruchu „Południe”, doszło w nocy z niedzieli 21 na poniedziałek 22 kwietnia do nieszczęśliwego wypadku, podczas którego zmarli dwaj ratownicy górniczy w wieku 32 i 34 lat. Do zdarzenia doszło z dotąd nieustalonych przyczyn na nocnej zmianie mniej więcej 1100 metrów pod ziemią podczas pobierania próbek powietrza z zamkniętych obszarów wyrobiska górniczego. „Jest to dla nas duży cios. W imieniu swoim i wszystkich pracowników OKD pragnę wyrazić rodzinom i bliskim zmarłych szczere kondolencje“ – powiedział dyrektor generalny i prezes zarządu OKD Ján Fabián. Powody tragedii bada komisja złożona z przedstawicieli Obwodowego Urzędu Górniczego w Ostrawie, Kopalni „ČSM“, spółki OKD i związkowców przy współpracy z Policją RC. vs

Redakcja Horník-Górnik „ Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava „ Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek „ E-mail: bohuslav.krzyzanek@okd.cz „ Tel.: +420 596 264 808 „ Komórka: +420 728 864 125


Inzerce / Panorama

OSTRAVSKÁ ZOO MÁ NOVÉ NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM OSTRAVA – Ostravská zoologická zahrada, mezi jejíž tradiční podporovatele patří i Nadace OKD, má zbrusu nové návštěvnické centrum. Multifunkční komplex za asi 55 milionů korun vyrostl na místě původní letní zoorestaurace nedaleko výběhu pand červených. Součástí budovy je mimo jiné moderní učebna pro výuku dětí a realizaci vzdělávacích aktivit pro veřejnost. V bezprostřední blízkosti restaurace se nachází zastřešená venkovní učebna a klidová zóna s herními prvky pro děti. Jak informovala mluvčí zoo Šárka Kalousková, návštěvnické centrum bylo vystavěno jako nízkoenergetický objekt využívající technologie šetrné k životnímu prostředí. Provoz budovy je zajištěn obnovitelnými alternativními zdroji energie, k vytápění jsou využívány dřevěné peletky, k ohřevu vody slouží zčásti solární energie. Projekt Návštěvnické centrum – středisko ekologické výchovy v Zoo Ostrava byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a městem Ostrava.

FOTO: ZOO Ostrava

Součástí multifunkčního komplexu je restaurace s celoročním provozem Saola

Pohled na terasu restaurace Saola v novém návštěvnickém centru ostravské zoo.

Součástí nového komplexu je i klasická restaurace s celoročním provozem, která v zoo v minulosti citelně chyběla. Restaurace nese název Saola po tajemné antilopě žijící v lesích u hranic Vietnamu a Laosu, jejíž existence byla vědecky prokázána teprve v roce 1992, a která se stala symbolem kampaně za záchranu fauny jihovýchodní Asie. Venkovní terasa nabízí pohled do přilehlého výběhu, který budou obývat zástupci vzácných asijských kopytníků. bk

číslo 16 | ročník 43

Nová Konsolidace půjček bez poplatků pomůže snížit měsíční splátky Splácíte více půjček s různou výší splátky? Platíte poplatky za  každou půjčku? Tuto nepříjemnou situaci Vám pomůže vyřešit nová Konsolidace půjček od GE Money Bank. Nejenže sloučí všechny půjčky do jedné, takže už nadále platíte pouze jednu splátku, navíc se zbavíte i poplatků. A o kolik lze díky konsolidaci snížit měsíční splátky? Na  to jsme se zeptali Radka Ženky, manažera spotřebitelských úvěrů GE Money Bank. Můžete nám vysvětlit, jak Konsolidace půjček funguje? Tento chytrý nástroj umožňuje sloučení několika půjček do jedné přesně na míru konkrétnímu klientovi. Ten si pak může měsíční splátku nastavit přímo podle svých potřeb. Splacení všech půjček za klienty vyřídí banka zcela zdarma. Svůj rozpočet může u GE Money Bank optimalizovat celá rodina. Díky konsolidaci lze sloučit půjčky až tří členů domácnosti najednou. V praxi to znamená, že žada-

telé mohou společně dosáhnout ještě větších úspor, než kdyby konsolidovali své úvěry jednotlivě. Jaké jsou podle Vás největší výhody Konsolidace půjček? Mezi hlavní výhody patří snížení měsíčních splátek, dokážeme je redukovat až o polovinu. Klienti se také zbaví všech poplatků, spojených s půjčkami, GE Money Bank totiž neúčtuje poplatky za poskytnutí Konsolidace půjček, za vedení úvěrového účtu ani za předčasné splacení. Jen na poplatcích, které se k půjčkám vážou, tak mohou zákazníci ušetřit tisíce korun. Díky Konsolidací půjček si navíc výrazně zjednoduší administrativu, spojenou s vedením několika úvěrů. Zákazníci také mají možnost získat dodatečné finanční prostředky, které mohou využít prakticky na cokoliv.

Lidé v současné době využívají nejrůznější druhy půjček. Které z nich mohou u GE Money Bank konsolidovat? GE Money Bank umožňuje sloučit dohromady několik typů úvěrů od různých bank a fi nančních institucí, jako jsou bankovní půjčky, kontokorenty, kreditní karty i půjčky splátkových společností. V rámci Konsolidace půjček mohou zákazníci libovolně zkrátit i prodloužit dobu splácení, a to až na 96 měsíců. Úvěr lze také kdykoliv splatit předčasně, a to zdarma. Jak velké úvěry mohou klienti u GE Money Bank sloučit? Konsolidací lze spojit neomezené množství půjček až do výše 600 tisíc korun. Není k tomu potřeba žádný ručitel ani zástava. Pokud klienti konsolidují půjčky za více než 300 tisíc korun, v žádosti o kon-

solidaci musí být uveden také spolužadatel, například manžel, manželka nebo jiná osoba. Pokud má někdo o Konsolidaci půjček zájem, co by měl udělat? Žadatel, starší 18 let, musí v bance předložit dva doklady totožnosti a doklad o pravidelném měsíčním příjmu. Potřeba jsou také dokumenty ke konsolidovaným půjčkám, u žádné společnosti nesmí být žadatel se splátkami v prodlení. Podmínkou pro získání Konsolidace půjček je také trvalé bydliště nebo povolení k pobytu v České republice. Více informací o Konsolidaci půjček od GE Money Bank naleznete na webu www.gemoney.cz nebo na lince 844 111 145.

Reprezentativní příklad: Reprezentativní příklad: výše úvěru 234 000 Kč, 72 splátek, měsíční splátka 4 636 Kč, roční úroková sazba 12,5 %. Poplatky související s úvěrem: poskytnutí úvěru 0 Kč, vedení úvěrového účtu 0 Kč měsíčně, vedení běžného účtu 59 Kč měsíčně, jedna příchozí platba na běžný účet za měsíc 5 Kč. RPSN 13,83 %, celková částka splatná spotřebitelem 338 387 Kč. Na sjednání smlouvy o Konsolidaci půjček není právní nárok.

17/16-X/13

10

ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOST PŘIPSALA KLIENTŮM ZHODNOCENÍ ZA ROK 2012 VE VÝŠI 1,8 % Jediný akcionář ČSOB Penzijní společnosti rozhodl o připsání výnosů účastníkům transformovaného fondu za uplynulý rok ve výši 1,8 %. Ke konci loňského roku měla společnost 732 tisíc klientů s více než 28 mld. Kč na účtech a dosáhla celkového zisku 607 mil. Kč. Zhodnocení prostředků účastníků penzijního připojištění se proti předchozímu roku mírně zv ýšilo a odpovídá situaci na trhu. K romě samotného zhodnocení prostředků mohou účastníci čerpat i státní příspěvky, daňové úlev y a velká část z nich také příspěvky od zaměstna-

vatele. „Díky tomu jsou jejich prostředky uložené v systému penzijního připojištění jednou z nejlepších a zároveň velmi bezpečných variant zajištění na stáří,“ uvedl Karel Svoboda, generální ředitel ČSOB Penzijní společnosti. ČSOB Penzijní společnost od ledna 2013 nabízí také možnost spoření v nově vzniklých účastnických fondech ve třetím pilíři a v důchodových fondech ve druhém pilíři reformovaného důchodového systému.

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÝCH V HORNÍKU Č. 16 Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál. Investice stavební (ISTAV) Samostatná výběrová řízení Investice strojní (ISTR) Společná výběrová řízení Opravy stavební (OSTAV)

27, 38, 81, 508, 512

Opravy strojní (OSTR)

58, 59, 223, 303, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450

Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)

INZERCE ZDARMA PRO ZAMĚSTANANCE OKD

Prodám stavební rozvaděč „Antoníček” se zásuvkami na 230 a 380 V. Cena 1500 Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Inf. na tel.: 603 799 489. B105/16/13

BYTY Prodám byt 1 + 1 v Ostravě, poblíž Komenského sadu.

Cena 670 000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Inf. na tel.: 774 716 847. B106/16/13

KOUPĚ Koupím hodiny pendlovky, i poškozené, a stojací podlahové hodiny. Uvítám pozůstalost po hodináři. Nabídněte – přijedu. Inf. na tel.: 603 775 296. B107/16/13

10/16-X/13

PRODEJ


225. dubna 2013 | číslo 16 | ročník 43

NADACE OKD ZPRÁVY ZPRÁVYZ NEZISKOVÝCH Z NEZISKOVÝCHORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ,KTERÝM KTERÝMPOMÁHÁ POMÁHÁOKD OKDA JEJÍ A JEJÍNADACE NADACEPŘI PŘIPÉČI PÉČIO NEMOCNÉ O NEMOCNÉ LIDI, LIDI, SENIORY, DĚTI I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tak už se té posilovny dočkali Jablunkovští debatovali nad projektem.

NOVÉ HŘIŠTĚ BUDE S OSLAVAMI MĚSTA JABLUNKOV – Ve třetím dubnovém týdnu byl v Jablunkově uveden v život třetí projekt z pěti, které v letošním roce Nadace OKD podpořila ve svém „sídlištním“ programu. Příspěvek na vybudování multifunkčního hřiště tady dostali největší ze všech – celkem 1 036 232 korun! „Ve středu 17. se sešly se zástupci města přímo na místě asi dvě desítky obyvatel panelákové zástavby. Probíral se nejen vlastní projektový záměr, ale také možnosti zapojení samotných občanů do rekultivace. V sobotu 20. se díky ochotě a zápalu dobrovolníků už rozeběhly první práce, začalo se demontáží starých klepáčů na prádlo,“ sdělila Lucie Peter Tomková z radnice.

Děláme to proto, aby se mladí v životě vydali jiným směrem než řada vrstevníků z podobných lokalit,“ říká Miroslav Hodeček. nerom, to roli nehraje! Trénuji Reného Gorola, romského kluka z Přívozu, který je českým mistrem mezi juniory i muži,“ vy-

FOTO: Radek Lukša

OSTRAVA – Jako na trní byly posledních přibližně čtrnáct dní děti a mládež z převážně romské lokality v Kunčičkách. Kdy už to bude? Dočkaly se třetí dubnový čtvrtek. Sotva jim skončila škola, mohly do nové posilovny zařízené i díky grantu z těžařské nadace ve středisku sociální aktivizace Horizont. Na slavnostní otevření dorazili nejen zástupci Nadace OKD či společnosti RPG Real Estate – vlastníka spousty zdejších nemovitostí – ale také kulturistický šampion Jan Kubík.

„To, co tu vzniklo, je chvályhodné, a dokonce důležité, děcka to odvede od barabování a fetování,“ nechal se slyšet někdejší strojník z chemického provozu koksovny Svoboda a současný mistr Evropy, absolutní mistr ČR i bronzový reprezentant ze Světových her. „Rom,

NADACE OKD

Ke cvičení motivoval i bývalý koksárenský strojník, nyní „profík“ a mistr v kulturistice

S boxerskými rukavicemi to za velké radosti kluků vyzkoušely i dvě slečny. zval ke cvičení na strojích plných železa a různých trenažérech, běhání na pásech či boxování. „Dva týdny se nás mlaďoši v jednom kuse ptali, kdy otevřeme. Viděli, že jsme sem stěhovali vybavení,“ pokračoval Miroslav Hodeček, vedoucí Vesničky soužití spadající pod

Miroslav Hodeček sleduje Jana Kubíka, který vysvětluje, jak správně cvičit.

ostravsko-opavskou katolickou Charitu, jež v Kunčičkách působí čtvrtým rokem a provozuje i Horizont. Nadace OKD přispěla třistatisícovou částkou na posilovnu, ale také sociální bydlení či terénní pracovníky. „Tady funguje spolupráce místních obyvatel s Nadací

OKD, charitou, městským obvodem, občanskými sdruženími, školou, farností,“ upřesnil Stanislav Svoboda z RPG. Ta chce, aby Kunčičky znovu nabyly své dobré pověsti těšící se před několika desetiletími. Na revitalizaci dala už 76 milionů! Radek Lukša Tenhle plácek se promění v nové hřiště.

Poradna pomůže přežít „zlé časy“ OSTRAVA – Pomůžeme vám přežít v těžkých časech! Tento vzkaz vyslala do neziskového sektoru Nadace OKD u příležitosti svých pátých narozenin. Připravila skutečně průlomovou aktivitu – Neziskový inkubátor pro Moravskoslezský kraj. „Neziskovky plní neocenitelné služby v sociální, kulturní či ekologické oblasti. Musí však počítat s tím, že další kolo evropských dotací je daleko a vzhledem ke stagnující ekonomice se objem prostředků ze státních či privátních zdrojů snižuje. Přežijí jen ty, které dokážou být konkurenceschopné, profesionální. A k tomu jim chceme pomoci,“ řekl ředitel NOKD Jiří Suchánek. Neziskový inkubátor se letos otevře až čtyřiceti organizacím. „Jejich zástupcům na-

rovatelem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Ročně investuje do potřeb zdejší komunity v průměru padesát milionů korun.

bídneme celou sérii na míru šitých kurzů zaměřených na marketing, strategické plánování, fundraising čili získávání prostředků na obecně prospěšnou činnost, ale též sociální sítě, legální software,“ pokračoval Suchánek s tím, že pro ty s největším potenciálem a chutí zlepšovat svou činnost mají ještě extra bonus. Totiž získání osobního kouče! „Inkubátor patří k prostředkům, jak zlepšovat působení neziskovek. Aby byly samostatnější, fungovaly efektivněji a mohly zpříjemňovat život dětem, seniorům, hendikepovaným nebo zájemcům o kulturní či společenské vyžití v regionu,“ doplnil ředitel Nadace OKD, která je dlouhodobě největším podpo-

Zájemci o vstup do Neziskového inkubátoru – s nímž budou jako partneři pomáhat odborníci z České spořitelny – se se mohou hlásit na e-mailo-

vé adrese edukana@edukana. cz. Za účast zaplatí jen symbolický poplatek. Více také na www.nadaceokd.cz. Radek Lukša

40

neziskovek by se letos mělo zapojit do inkubátor u.

Odborníci poradí jak na ƒ zpracování vize organizace ƒ finanční plánování ƒ marketingové plánování ƒ optimalizaci účetnictví

Aktuality ze sídlišť, která se mění díky programu Sídliště žije, zveřejňuje nadace na webu

FOTO: Radek Lukša

Neziskový inkubátor pro Moravskoslezský kraj je průlomovou aktivitou Nadace OKD

Betonová plocha uprostřed sídliště se má v projektu „Máme si kde hrát!“ změnit na sportovní hřiště pro děti i mládež, doplněné navíc zelenou odpočinkovou zónou pro všechny. „Společně chceme zvelebit okolí a nevyužité plochy přetvořit na příjemné místo pro setkávání obyvatel sídliště,“ pokračoval Jiří Labaj z radnice s tím, že už hledají firmu, která jim hřiště vybuduje. V polovině května by se mělo začít stavět, přičemž m hhotovo chtějí mít Jablunkovští už ddo dvou měsíců. Otevření hřiště ttotiž plánují na víkend 13. až 14. července, kdy pořádají městské oslavy! uzi

Neziskovky to nemají lehké, chráněné dílny nevyjímaje, zde Kaštanový krámek v Přívoze.

WWW.SIDLISTEZIJE.CZ


12

Sport

číslo 16 | ročník 43

26

FOTO: Ivo Dudek

Tolik medailí si zatím z dom ácích i zahraničních podniků přive zli chlapci a děvča ta karvinskéh o a orlovského lezeckého klubu.

Rakousku nebo Slovinsku,“ vypočítával Janoš. Skupinka lezců se představila v regionu blízkém i vzdáleném. Bojovala v Ostravě, Opavě, Příboru, Olomouci i ve Vsetíně. Díky výborným výkonům hlavně Markéty Janošové (8 let), Elišky Adamovské (11 let), Adama Adamovského (7 let) a Daniely Žalské (10 let) přivezly karvinské a orlovské naděje ze všech závodů 16 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile. Markéta Janošová navíc figuruje na průběžném prvním místě v seriálu závodů inter Regional Climbing Cup (iRCC) 2013. „V plánu máme v nejbližších týdnech závody v Třinci, rakouském Wolfsbergu, chorvatském Záhřebu či prestižní seriál Tendon Cup, což je Český pohár mládeže. Našim partnerům bychom tímto rádi poděkovali za podporu mediální, morální, materiální i finanční,“ uzavřel Janoš. Martin Ruščin

Eliška Adamovská zdolává stěnu na mezinárodních závodech.

Členové horolezeckých kroužků Baníku Karviná a Gymnázia Orlová sbírají vavříny

ním lezení na umělých stěnách. Zvláště v posledně jmenované disciplíně se karvinským a orlovským trenérům daří vychovávat šikovné mladé talenty, kteří sbírají zkušenosti nejen na domácích, ale i zahraničních podnicích. „V Moravskoslezském kraji je mnoho zvučných jmen spojených s horolezectvím. Děti a mládež mají v tomto ohledu své vzory na dosah ruky. Potkávají je na přednáškách a besedách, na túrách v Beskydech, na skalách i při samotném tréninku. Není proto divu, že se svým ido-

KARVINÁ, ORLOVÁ – Mladí sportovci z horolezeckého oddílu TJ Baník Karviná a Horolezeckého klubu Gymnázia Orlová budou moci s čistým svědomím říci, že se v zimě poctivě připravili. Čeští horolezci sklízejí úspěchy ve velehorách, v lezení na ledech, ve skalním lezení, ve skialpinismu i ve sportov-

lům snaží vyrovnat,“ objasňuje jeden z trenérů dětí Marcel Janoš, který v letech 1986 až 1988 pracoval jako důlní měřič na Dole Jan Šverma v Ostravě. Kromě systematického tréninku na dostupných lezeckých stěnách se mládežníci z Karvinska věnují také zimním sportům. „V neposlední řadě jsme využili výhodné polohy u hranic a navázali další kontakty s polskými a slovenskými kolegy. V rámci zimní přípravy jsme se letos třeba zúčastnili šesti lezeckých závodů v Polsku, jednoho na Slovensku, v Itálii,

Marcela Janošová, vedoucí lezkyně iRCC, na převisu.

FOTO: Ivo Dudek

Až se jaro zeptá: Co jsi dělal v zimě?

Vzpomenou si fotbalisté MFK OKD (v bílém Martin Limanovský) na střelecké hody proti Opavě?

SOUSTŘEDÍ SE NA ÚSTÍ KARVINÁ – Fotbalisty Karviné čeká v neděli další důležité utkání druhé ligy. Svěřenci trenéra Josefa Mazury se doma poměří s Ústím nad Labem, které loni soutěž vyhrálo, ale vinou nevyhovujícího stadionu v ní setrvalo a do první ligy se nepodívalo. Momentálně hrají Severočeši spíš střed tabulky, naposledy prohráli v domácím prostředí se Sokolovem. „To pro nás zrovna není moc dobré, ale my jsme prohráli taky, takže body potřebujeme víc,“ usmívá se před nedělním výkopem trenér MFK OKD Josef Mazura. Jeho svěřenci v posledním kole neuspěli v Praze na Žižkově (1:3), když dvě branky obdrželi z penalt. „Ale ty ten zápas nerozhodly. Směrem dopředu jsme tentokrát nebyli tak důrazní a agresivní,“ všiml si Mazura.

To by se mělo proti Ústí změnit. „Naše záchranářská mise nekončí. Ještě bude potřeba pár bodů získat,“ upozornil Mazura. Začít by s tím fotbalisté chtěli již v neděli. „Určitě bychom proti Ústí chtěli navázat na dobrý výkon v derby s Opavou. Na Žižkově jsme nebyli moc nebezpeční v ofenzivě, tak čekám, že v neděli to bude jako s Opavou a nějaké góly dáme. Musíme dát hlavy vzhůru,“ burcoval před víkendovým zápasem brankář MFK OKD Lukáš Paleček. luk

MFK OKD – Ústí n. L. 25. kolo FNL Kde: Městský stadion v Ráji Kdy: neděle 28. dubna V kolik: 17 hodin

Na šachtě je kolektiv důležitější, tam jde víc než o body ORLOVÁ – Další do party. Dvaatřicetiletý zaměstnanec OKD Radek Szarowski má za sebou vítěznou premiéru ve fotbalové třetí lize. Jako gólman orlovské Slavie asistoval o víkendu u vítězství svého týmu nad Rosicemi 3:1 a odbyl si povedený jarní vstup do soutěže. „Na podzim jsem byl na hostování v Petrovicích, takže po zimním návratu do Slavie to byl vlastně můj první zápas v MSFL. Jsem rád, že byl vítězný. Užil jsem si to,“ vyprávěl po utkání Szarowski. Ten loni zažil mimořádnou sezonu v divizi, díky které pomohl pro město získat třetí nejvyšší soutěž v republice. „Je to zatím můj největší úspěch v kariéře. Loni jsme na poměry divize předvádě-

FOTO: Ivo Dudek

Brankář orlovské Slavie Radek Szarowski má za sebou premiéru ve třetí lize

Radek Szarowski se svými dětmi, dvouletým Ondráškem a šestiletou Kristýnkou. Starší kluci Filip (11) a Ríša (10) tentokrát na tatínkově zápase nebyli.

li fakt luxusní fotbal. Jsem rád, že jsem u toho mohl být. Teď by bylo příjemné odchytat v klidu jaro a pomoct Orlové k co nejlepšímu umístění i ve vyšší soutěži,“ vypráví o cílech klubu. A co osobní ambice? „Víte, jak to je. Není mi už dvacet. Osobní cíle, jako třeba vychytat čistá konta, si nedávám. Fotbal je kolektivní hra, jde mi o to, pomoci mančaftu. V týmu je dost mladých kluků, nás zkušenějších asi čtyři nebo pět, takže jim chceme pomoct, aby pak časem oni převzali naši roli,“ objasňuje muž, který se kopané věnuje od svých jedenácti let. „Hmm... něco jsem si už odchytal,“ ohlíží se za podstatnou částí své sportovní kariéry. Ta v OKD ale pokračuje. A stejně jako ve fotbale je i v práci důležitou součástí kolektivu, přičemž důležitý je i kolektiv sám. „To je takový společný prvek. Na šachtě je kolektivů samozřejmě více,

o to důležitější ale jsou. Všichni totiž máme specifickou práci a tam dole záleží na každé maličkosti. Jakákoliv chyba vás může stát i život, nejen ublížení na zdraví,“ upozorňuje. Naštěstí dosud v rubání nic podobného nezažil. „Musím to zaklepat, i v rámci bezpečnostních programů a hesel jsem nezažil za těch dvanáct let žádný úraz. Snad to vydrží. Hlavně ať drží zdravíčko. Přece jen – ta práce nás každý měsíc živí,“ má Radek Szarowski jasné přání. Člen týmu na lokalitě Lazy pracuje na stejném úseku jako jeho orlovský spoluhráč Jarmil Kopel. Potkávají se tedy na hřišti i v práci. „Teď už se potkáváme, protože i Jarmil má ranní směny. Po noční by to měl v MSFL asi složité,“ směje se sympatický gólman Orlové. Své díky za to, že mu v práci vycházejí vstříc, směřuje i vedení úseku. „Mám stabilně denní směny, v práci se mi tím snaží trochu ulehčit, za což zaslouží dík, protože to

není sranda měřit se po každé směně s hráči ve třetí lize. Naštěstí mám maximální podporu nejen v práci, ale i od rodiny. Žena, pokud může, mě jezdí podpořit i na venkovní zápasy, ne jen doma v Orlové. Kdybych takovou podporu neměl, tak bych to možná tak vysoko ani nedotáhl,“ přemýšlí otec čtyř dětí. Na Dole Karviná se přitom setkává s více sportovci. Převážně však s těmi z fotbalového prostředí. „Jsou tam kluci, co hrávají krajské soutěže, někdo sem tam divizi. Většinou se znám s bývalými spoluhráči, jako je například Aleš Věčorek, takže se společně bavíme i o fotbale. Z třetiligových hráčů jsme tam ale jen my dva s Jarmilem,“ uvažuje. Ve fotbalové hierarchii to tedy v OKD dotáhl momentálně nejdál. „Asi jo. Pokud vím, tak z druhé ligy v Karviné nefárá nikdo,“ zakončuje s úsměvem Radek Szarowski.

HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25 „ Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e–mail: vladislav.sobol@okd.cz; šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e–mail: josef.lys@okd.cz „ Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e–mail: hornik@okd.cz; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801, příjem inzerce: 596 264 803, e–mail: renata.pavlikova@okd.cz; ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: robin@layoutman.cz „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 28 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne:Ringier Axel Springer Print CZ a.s., provozovna Ostrava „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.

Martin Ruščin

HORNÍK č. 16 ze dne 25. 4. 2013  

HORNÍK č. 16 ze dne 25. 4. 2013