Page 1

WWW.IHME2011.FI


SIVU 2

PAGE 2

WWW.IHME2011.FI


SIVU 3

PAGE 3

IHME-teos 2011

IHME Project 2011

23/03-02/04/2011 HELSINGIN KAUPPATORI ELOKUVA

23/03-02/04/2011 HELSINKI MARKET SQUARE MOVIE

Eläköön Nykyaika (Stora Enson talo, Helsinki)

Modern Times Forever (Stora Enso Building, Helsinki)

2011, EI ÄÄNTÄ, 240h

2011, SILENT, 240h

Maailman pisin elokuva.

The longest film ever made.

Superflexin IHME-teos kutsuu kaupunkilaiset eräänlaiseen aikakoneeseen kokemaan kaupungin muutos hämmentävällä nopeudella.

IHME Project by Superflex is an invitation and an opportunity for the citizens of Helsinki to step into a kind of time-machine and experience their city change over time in a disturbing speed.

Elokuva esittää Stora Enson pääkonttoria (Alvar Aalto, 1962). Miltä Stora Enson pääkonttori, yksi pääkaupungin keskeisistä maamerkeistä, näyttää parin tuhannen vuoden päästä jos ihmisen aika päättyy tähän ja ainoastaan aika hallinnoi rakennusta? Stora Enson pääkonttorin rappeutuvan kuvan kautta teos käsittelee ilmastonmuutosta, kaupunkisuunnittelua, Suomen teollisuushistoriaa ja elinkeinorakenteen muutosta, pelkoja ja spekulaatioita. Se kysyy myös mitä rakennus edustaa tuhansien vuosien päästä, mitä siitä on jäljellä niin materiaalisesti kuin ideologisestikin. IHME-teos

The film portrays the Stora Enso headquarters building (Alvar Aalto, 1962). What would Stora Enso’s headquarters, one of the Finnish capital city’s main landmarks, look like in couple of thousands of years’ time, if the era of humankind ended now and the building was subjected to the workings of time alone? Via the decaying image of Stora Enso’s headquarters the work addresses issues concerning climate change, urban planning, Finland’s industrial history, changes in economic life, fear and speculation. It also asks what the building will represent in thousands of years’ time, what will be left of it both

WWW.IHME2011.FI

IHME PROJECT

IHME-TEOS

Superflex


SIVU 4

PAGE 4

2011 on nykyajan vanitas, joka saa pohtimaan kaupungin, ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta. Tuotettu yhteistyössä Nykytaiteen museo Kiasman kanssa.

materially and ideologically. The IHME Project 2011 is a contemporary vanitas, which prompts thoughts about the city and its future, and further the future of humankind and of the Earth. Co-produced with Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki.

The film is presented as a sculptural work on a large 40 m2 LED screen running 24 hours uninterrupted for 10 days, making a total length of 240 hours of action.

IHME-TEOS

The film begins on Thursday 23/03/2011 at 20:00 and ends on Saturday 02/04/2011 at 21:00.

Elokuva alkaa torstaina 23/03/ 2011 klo 20:00 ja päättyy lauantaina 02/04/2011 klo 21:00.

The climax of the film in the Market Square on 02/04/2011 at 20:00-21:00

Loppuhuipennus Kauppatorilla 02/04/2011 klo 20:00-21:00

Tutustu ja hyödynnä ilmainen IHME-teoksen opetusaineisto osoitteessa www.ihme2011.fi! Vuoden 2011 teoksen teemoja ovat kaupunki ja aika - oppimateriaali haastaa pohti-

maan kysymyksiä näiden aiheiden pohjalta. Materiaali sopii niin oppimateriaaliksi kouluille ja kuvataide­ piireille kuin omatoimiseenkin pohdintaan.

Take a look at our free IHME Project's teaching materials at: www.ihme2011.fi! The key themes of the IHME Project 2011 are: The City and Time – the teaching mate-

WWW.IHME2011.FI

rials challenge us to consider issues related to these themes. The material is suitable for teaching in schools and visual arts groups and classes and for individual use.

IHME PROJECT

Elokuva esitetään veistoksena LED-taululta (40m2). Esitys kestää yhtäjaksoisesti 10 päivää, 24h vuorokaudessa – kokonais­ kesto on 240 tuntia.


Taidesäätiö Pro Arte kutsuu vuosittain

What is the IHME Project?

Each year, the Pro Arte Foundation invites an

IHME Project 2011 © Superflex

Mikä on IHME-teos?

internationally recognized artist or artist

kansainvälisen taiteilijan tai taiteilijaryhmän

group to realize a new temporary artwork in

toteuttamaan uuden tilapäisen taideteoksen

public space in the Helsinki Metropolitan region.

julkiseen tilaan pääkaupunkiseudulla. SIVU 5 PAGE 5

WWW.IHME2011.FI


SIVU 6

PAGE 6

Superflex Bjørnstjerne Reuter Christiansen Jakob Fenger Rasmus Nielsen www.superflex.net

The 2011 IHME Project and Edition are being carried out by the Danish artist group Superflex. The group has worked together under the name Superflex since 1993. They live and work in Copenhagen.

SUPERFLEX

SUPERFLEX

© Nikolai Howalt

Vuoden 2011 IHME-teoksen ja -edition toteuttaa tanskalainen Superflex. Taiteilijaryhmä on työskennellyt yhdessä Superflexnimisenä vuodesta 1993. He asuvat ja työskentelevät Kööpenhaminassa.

Superflex puhuu teoksistaan työkaluina. He tuottavat toiminnallisia välineitä, joiden lähtökohdat ovat usein niiden paikallisessa kontekstissa. Superflex työskentelee perinteisen taideinstituution sisä- ja ulkopuolella toteuttaen hankkeita, jotka kyseenalaistavat yhteiskunnallisia ja taloudellisia rakenteita.

Superflex refer to their works as tools. They produce functioning implements, whose starting points are frequently found in the local context. Superflex work both inside and outside of the traditional art institution, carrying out projects that call social and economic structures into question.

WWW.IHME2011.FI


SIVU 7

PAGE 7

IHME -editio 2010 –2011

IHME Edition 2010 – 2011

Anything the customer wants to purchase is free.

Syksystä 2010 lähtien Superflex esittäytyi kaupunkilaisille FREE SHOP -teoksella. FREE SHOPISSA eli ilmaisessa kaupassa asiakas saa kaiken valitsemansa ilmaiseksi. FREE SHOP voi tapahtua missä vain, milloin vain ja kelle vain. FREE SHOPin näyttämönä toimii mikä tahansa kauppa, josta poistuva asiakas voi yllättäen saada kassalla käteensä kuitin, jossa lukeekin 0 euroa. Superflex osallistuu teoksellaan kulutuskeskusteluun ja kyseenalaistaa talouselämän totuttuja mekanismeja.

Starting in autumn 2010, city dwellers will encounter Superflex work FREE SHOP. In FREE SHOP the customer gets everything they choose for free. FREE SHOP can happen anywhere, anytime, to anyone. Any shop can serve as the stage for FREE SHOP, where a customer who is about to leave can be surprised at the checkout presented with a receipt for their reading of 0 euros. With this work Superflex are taking part in the consumer debate and calling into question the familiar economic mechanisms.

Mikä on IHME-editio?

What is the IHME edition?

Free Shop ©Veikko Somerpuro

Kaikki mitä asiakas haluaa ostaa on ilmaista.

Editiot ovat toistettavia tai mo­ nistettavia, ilmaisia taideteoksia tai julkaisuja. IHMEeditio pyrkii taideteoksena luomaan ennakkoluulottoman ja yllättävän kohtaamisen nykytaiteen ja yleisön välille.

The IHME Editions are repeatable or reproducible, free artworks or publications. As an artwork an IHME edition aims to create a surprising, open-ended encounter between contemporary art and the public.

WWW.IHME2011.FI

IHME EDITION

IHME-EDITIO

Superflex Free Shop


SIVU 8

PAGE 8

Puhetta radiossa

TALK ON THE RADIO

IHME-pidot Tornissa – Kaupunki ja tulevaisuus

IHME Feast at Torni – The City and the Future FIN

IHME-pidot jatkaa Hotelli Tornissa pidettyjä mielenkiintoisia aikalaiskeskusteluja, joita on järjestetty Tornissa 1930-luvulta lähtien. Keskustelu on osa Tornin 80-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

puheenjohtaja kansanedustaja Helsingin

The IHME Feast, under the chairmanship of Sam Inkinen, brings together six people to discuss the main themes of this year’s IHME contemporary art festival and the Superflex IHME Project: the future of the built environment and the city. What are the biggest challenges in the future of the cities from the perspective of each expert guest? The IHME Feast continues the series of discussion known as the Torni Feast which have taken place at Helsinki’s Torni Hotel since the 1930s. The discussion is one of the events celebrating Torni’s 80th Anniversary.

Sam Inkinen Paavo Arhinmäki Pekka Sauri

TKT, KAUPUNKITUTKIJA

MP Deputy Mayor of the City of Helsinki

apulaiskaupunginjohtaja kaupunkimaantieteen professori

Chair

Mari Vaattovaara KAARIN TAIPALE

Professor in Urban Geography Ph.D. (urban studies)

arkkitehti

Tuomas Toivonen

Architect

KOLUMNISTI

Pekka Seppänen

COLUMNIST

IHME-pitojen radiointi kuullaan Radio Helsingissä viikolla 13. Lähetys on kuultavissa myös osoitteessa www.ihme2011.fi

The IHME Feast will be broadcast on Radio Helsinki during week 13. You can also listen to it at the website www.ihme2011.fi.

WWW.IHME2011.FI

IHME FEAST

IHME-PIDOT

IHME-pidot kokoaa Sam Inkisen johdolla yhteen kuusi keskustelijaa puhumaan IHME nykytaidefestivaalin tämän vuoden keskeisistä teemoista: rakennetun ympäristön ja kaupungin tulevaisuudesta. Mitkä ovat IHME-pitojen vieraiden näkökulmasta suurimmat kaupungin tulevaisuuteen liittyvät haasteet?


SIVU 9

PAGE 9

IHME — PÄIVÄT

IHME DAYS

01/04 — 03/04

01/04 — 03/04

2011

2011 Mitkä ovat IHME-päivät? Vuosittain

What are the IHME Days?

keskusteluista

The aim of the

lectures,

järjestettävien

ja työpajoista.

annual "days

discussions and

IHME-päivien

IHME-päivät

for art", the

workshops. The

tarkoituksena on

tapahtuvat

IHME Days, is

IHME Days will

lisätä ymmärrystä

Vanhalla

to increase

take place

ja kiinnostusta

ylioppilastalolla

understanding

in the Old

kuvataidetta

Helsingissä ja

of and interest

Student House

kohtaan. Päivät

tapahtumaan on

in visual

in Helsinki and

koostuvat

vapaa pääsy.

art. The

entrance is

Days include

free.

luennoista,

WWW.IHME2011.FI


PAGE 10

PERJANTAI

FRIDAY

IHME-DAYS - FRIDAY

IHME-PÄIVÄT - PERJANTAI

SIVU 10

01/04/2011

WWW.IHME2011.FI


SIVU 11

PAGE 11

MUSIIKKISALI KUVIA JA PUHETTA

11:00-14:00

MUSIC HALL IMAGES AND TALK

IHME-info FIN

Avoin infotilaisuus kuvataideja luokanopettajille. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kaikki muut nykytaiteesta ja IHME-teoksen sisältöjen avaamisesta kiinnostuneet. IHME-teoksen opetusaineisto on saatavilla osoitteesta www.ihme2011.fi.

15:00-15:20

JUBILEE HALL FILM

Gordon Matta-Clark: Conical Intersect 1975, EI ÄÄNTÄ, 18 min 40 sek

1975, SILENT, 18 min 40 sek

Yhdysvaltalainen taiteilija Gordon Matta-Clark (1943-1978) oli koulutukseltaan arkkitehti, mutta loi merkittävän uran taiteilijana ja tuli tunnetuksi käsitteestään “epäarkkitehtuuri”. Hän käytti olemassa olevia hylättyjä, purku-uhan alla olevia rakennuksia materiaalinaan ja toteutti näihin mittavia leikkauksia moottorisaha työkalunaan ja loi ainutlaatuisia tilapäisiä tiloja. Ensiesitys Suomessa.

The US-American artist Gordon Matta-Clark (1943-1978) trained as an architect, but made an important career as an artist and became famous for his concept of “anarchitecture”. He used existing derelict buildings under threat of demolition as his material, and made large cuts in them using a chainsaw, creating unique temporary spaces. First performance in Finland.

15:20

JUHLASALI PUHETTA

IHME-päivien avaus

JUBILEE HALL PUHETTA

IHME Days opening FIN / ENG

IHME-päivät avaa Taidesäätiö Pro Arten hallituksen puheenjohtaja Tuula Arkio.

Opening of the IHME Days by the Chairman of the Board of the Pro Arte Foundation, Tuula Arkio.

WWW.IHME2011.FI

IHME-DAYS - FRIDAY

IHME-PÄIVÄT - PERJANTAI

JUHLASALI ELOKUVA

Open information event for visual-art and class teachers. Anyone interested in contemporary art and in discussing the IHME Project is welcome. The IHME Project teaching material is available from www.ihme2011.fi.


SIVU 12

Juhlasali KUVIA JA PUHETTA

PAGE 12

15:30-16:30

ENG

From Site to Situation: Art in the Space of Public Time

Brittiläinen kuraattori, kirjoittaja ja bristolilaisen Situationsin johtaja Claire Doherty analysoi julkisen taiteen tämän hetkistä murrosvaihetta. Doherty esittelee viimeisimpiä projektejaan; One Day Sculpture -hanketta Uudessa Seelannissa sekä Black Cloud -projektia Englannissa sekä tulevia visioitaan Oslon satamaan, Norjaan. Situations on nykytaiteen tutkimukseen keskittyvä ohjelma University of West Englandin yhteydessä, joka myös tuottaa tilausteoksia julkiseen tilaan.

The British curator, writer and Director of the Situations programme, Claire Doherty, considers how the time of public art is being shaken up. Doherty will consider her recent projects including One Day Sculpture, the year-long commissioning series in New Zealand and Black Cloud by Heather and Ivan Morison. She will also introduce her curatorial vision for Oslo Harbour in Norway. Situations is a research programme concentrating on contemporary art based at the University of West England, which also produces installations for public space.

Juhlasali KUVIA JA PUHETTA

Jubilee Hall IMAGES AND TALK

17:00-19:30

Oikeusjuttu: TEKIJÄNOIKEUDET

The Trial : COPYRIGHT

Tuomas Nevanlinna © Heini Lehväslaiho

FIN

WWW.IHME2011.FI WWW.IHME2011.FI

IHME-DAYS - FRIDAY

IHME-PÄIVÄT - PERJANTAI

Paikasta tilanteisiin: Taide ja julkinen aika

Jubilee Hall IMAGES AND TALK


PAGE PAGE 13 13

IHME-päivillä 2010 suursuosion saanut Oikeusjuttu ottaa tänä vuonna käsittelyynsä tekijänoikeudet. Tuomarina toimii filosofi Tuomas Nevanlinna. Syyttäjä, puolustaja ja näiden todistajat ilmoitetaan maaliskuussa. Seuraa päivityksiä festivaalin sivuilla, facebookissa tai liity postituslistalle osoitteessa www.ihme2011.fi Juhlasali ELOKUVA

This year, the Trial event that was so popular on the IHME Days 2010 takes up the issue of copyright. The judge will be the philosopher Tuomas Nevanlinna. The prosecutor, defence and their witnesses will be announced in March. Watch out for updates on the festival website and Facebook, or join the mailing list at: www.ihme2011.fi

20:00-20:10

Jubilee Hall FILM

Jani Ruscica: Travelogue 2009, ENG, 8 min

2009, ENG, 8 min

Elokuva purkaa perinteisen matkakertomuksen elementtejä. Se sisältää erilaisia tekstikatkelmia Lontoon kaupungista matkaoppaiden, -blogien ja kaunokirjallisuuden sivuilta ja avaa matkakertomuksen käsitettä romantisoituna historiana, dokumenttina ja henkilökohtaisena kokemuksena. Ensiesitys Suomessa.

The film dismantles the traditional elements of travelogue. It contains a variety of fragments of text from the pages of London travel guides, blogs and literature, and unpacks the concept of the travelogue as romanticized history, documentary, and personal experience. First performance in Finland.

Jani Ruscica (s.1978) asuu Helsingissä ja työskentelee pääasiallisesti videon ja valokuvan parissa.

Jani Ruscica (b.1978) is an artist living in Helsinki and working with film, video, photography and other media.

WWW.IHME2011.FI

IHME-DAYS - FRIDAY

IHME-PÄIVÄT - PERJANTAI

SIVU SIVU 13 13


SIVU 14

PAGE 14

Juhlasali ELOKUVA

20:10 – 20:40

Jubilee Hall FILM

Cyprien Gaillard: Desniansky Raion 2007, no dialogue, 29 min

Cyprien Gaillard Desniansky Raion, 2007 (Detail)Video, 29 minutes Courtesy Laura Bartlett Gallery, London Bugada & Cargnel, Paris and Sprueth Magers, Berlin

Tämä elektroniseksi oopperaksi kutsuttu elokuva on kuvattu useassa eurooppalaisessa kaupungissa. Se alkaa pietarilaisessa lähiössä kuvatulla jengitappeludokumentoinnilla, jatkuu vaikuttavaan valo- ja ilotulitusesitykseen ja päätyy projisointipintana toimivan kerrostalon räjäyttämiseen maan tasalle. Omaperäinen ääniraita on Koudlamin käsialaa. Cyprien Gaillard (s. 1980) on ranskalainen taiteilija, joka asuu Berliinissä. Hänen tuotantoonsa kuuluu videoita ja valokuvia, jotka käsittelevät arkkitehtuuria, urbaania ympäristöä ja entropiaa. Ensiesitys Suomessa.

This "electronic opera" has been shot in several European cities. It begins with documentation of a gang fight shot in a St Petersburg suburb, continues with an impressive display of lights and fireworks, and ends with the explosive razing to the ground of the wall of the block of flats used as the projection surface. The idiosyncratic soundtrack is by Koudlam. Cyprien Gaillard (b. 1980) is French artist living in Berlin. His work includes both videos and photographs that deal with architecture, urban environment, destruction and entropy. First performance in Finland.

WWW.IHME2011.FI

IHME DAYS - FRIDAY

IHME-PÄIVÄT - PERJANTAI

2007, ei dialogia, 29 min


SIVU 15

Juhlasali ELOKUVA

PAGE 15

20:50 – 22:00

Jubilee Hall FILM

Jeremy Deller and Nicholas Abrahams: Our Hobby is Depeche Mode 2009, ENG, 72 min

Turner Prize –palkinnon voittaneen taiteilija Jeremy Dellerin (s. 1966) ja elokuvaohjaaja Nicholas Abrahamsin dokumentti Depeche Mode -faneista ympäri maailmaa.

This documentary by Turner Prize-winning artist Jeremy Deller (b. 1966) and film director Nicholas Abrahams is about Depeche Mode fans around the world.

Venäjällä ja muissa entisen Neuvostoliiton maissa Depeche Moden musiikkia rakastetaan ja vaalitaan. 80-luvulla sitä oli saatavilla ainoastaan laittomina nauhoituksina ja se toimi poliittisen muutoksen soundtrackinä myös Berliinin muurin murtumisen jälkeen. Dellerin elokuva on kiehtova tarina tästä faniudesta, joka on outoa, hauskaa, surullista ja usein koskettavaa. Ensiesitys Suomessa.

In Russia and countries of the former Soviet Union Depeche Mode’s is loved and cherished. In the ’80s it was available only on illegal bootlegged cassettes and it formed the soundtrack to the political changes following the fall of the Berlin Wall. Deller’s film is a fascinating story about this fandom, one that is strange, funny, sad and often touching. First performance in Finland.

WWW.IHME2011.FI

IHME DAYS - FRIDAY

IHME-PÄIVÄT - PERJANTAI

Drawings by Masha St Petersburg 2006

2009, ENG, 72 min


IHME-päivien aikataulu 01/04/2011— 03/04/2011 Tapahtumapaikkana Vanhan juhlasali, ellei muuta mainita.

IHME-päivät juontaa kulttuuritoimittaja Jonni Roos.

Perjantai KUVIA JA PUHETTA

ELOKUVA

MUU

11:00-14:00

IHME-info Musiikkisali

15:30–16:30

15:00-15:20

Conical Intersect

Claire Doherty

15:20-15:30

IHME-PÄIVIEN AIKATAULU

17:00–19:30

Oikeusjuttu TAUKO 20:00–20:10

Travelogue 20:10–20:40

Desniansky Raion TAUKO 20:50–22:00

Our Hobby is Depeche Mode Lauantai KUVIA JA PUHETTA

ELOKUVA

Näkökulmia IHMEteoksen TEEMOIHIN 13:00–14:00

MUU 13:00–17:00

Arkkitehtuurityöpaja: Katoava kaupunki

Riitta Nikula 14:00–14:20

Mikael Sundman

Tiedekuntasali WWW.IHME2011.FI

IHME-PÄIVIEN AIKATAULU

IHME-päivien avaus, Tuula Arkio


14:20–14:40

Mikko Mälkki Keskustelua IHMEteoksesta 16:00–16:45

Claire Doherty ja Superflex 17:10–17:30

16:45–17:10

Sheds

Keskustelu jatkuu

20:00–21:00

IHME-teoksen loppuhuipennus Kauppatorilla 22:00–04:00

IHME-klubi Sunnuntai KUVIA JA PUHETTA

ELOKUVA

11:30–13:00

Film No. 5 (Smile) TAUKO 14:00–17:00 Miten puhua taiteesta -keskustelu:

Jennifer Allen, Daniel Birnbaum, Anita Seppä ja Silja Rantanen

MUU

13:00–15:00 ja 15:30–17:30

Arkkitehtuurityöpaja: Leijuva kaupunki Tiedekuntasali

17:30

Työpajojen päättäjäiset Musiikkisali

18:00–20:30

IHME-maraton WWW.IHME2011.FI

IHME-PÄIVIEN AIKATAULU

IHME-PÄIVIEN AIKATAULU

TAUKO


SIVU 18

PAGE 18

IHME DAYS - SATURDAY

IHME-PÄIVÄT - LAUANTAI

Stora Enson pääkonttori Stora Enso headquarters © Stora Enso

LAUAN- SATURTAI DAY

02/04/2011 Lauantain ohjelma esittelee näkökulmia taiteilijaryhmä Superflexin IHME-teokseen Helsingissä. Lue lisää teoksesta sivulta 3.

Saturday’s programme presents viewpoints on the Superflex artist group’s IHME Project in Helsinki. Read more about the Project page 3.

WWW.IHME2011.FI


SIVU 19

Juhlasali KUVIA JA PUHETTA

PAGE 19

13:00-14:00

Kauppatorin maisema toivottaa turistit tervetulleiksi Helsinkiin, Valkoiseen kaupunkiin. Kun Alvar Aalto 1962 yritti laajentaa empiremaiseman suhdeharmoniaa Katajanokan puolelle, hän suunnitteli talon, jota harva vieläkään rakastaa. Miten tämä on mahdollista? Tiedekuntasali 2.krs TYÖPAJA

FIN

Professor emerita Riitta Nikula: The Enso-Gutzeit Building on Katajanokka — Alvar Aalto’s hated Masterpiece from 1962

The cityscape around the Market Square welcomes tourists to Helsinki, to the White City. When Alvar Aalto tried to extend the relational harmony of the Empire landscape onto the Katajanokka side in 1962, he designed a building that only a few people love even today. How is this possible?

13.00–17.00

Katoava kaupunki

Faculty Hall 2nd floor WORKSHOP

Disappearing City

© Arkkitehtuurikoulu Arkki

FIN / ENG

WWW.IHME2011.FI

IHME DAYS - SATURDAY

IHME-PÄIVÄT - LAUANTAI

Professori emerita Riitta Nikula: Enso-Gutzeitin talo Katajanokalla — Alvar Aallon vihattu mestariteos vuodelta 1962

Jubilee Hall IMAGES AND TALK


SIVU 20

PAGE 20

Juhlasali KUVIA JA PUHETTA

The workshop, arranged by Arkki, School of Architecture for Children and Youth, investigates what the city of the future built by the audience at the IHME Days would look like – with buildings made out of edible materials! Non-stop workshop for all the family. No advance registration.

14:00-14:20

Arkkitehti Mikael Sundman: Onnela vai ghetto presidentinlinnan naapurina?

Jubilee Hall IMAGES AND TALK

Architect Mikael Sundman: Utopia or Ghetto alongside the President’s Palace? FIN

Katajanokka venäläis-suomalainen kaupunginosa. Muutosprosessi laivastotukikohdasta, vankila-alueesta ja satamakaupunginosasta asuntoalueeksi. Ulkoministeriön ja liikemiesten maihinnousu. Tulevaisuuden skenaariot: muuttumattomien julkisivujen takana muhii.

The Russo-Finnish district of Katajanokka. The process of transformation from a naval base, prison zone and harbour district to a residential area. A landing point for the Ministry for Foreign Affairs and businessmen. Future scenarios: behind the unchanging façades something is brewing.

WWW.IHME2011.FI

IHME DAYS - SATURDAY

IHME-PÄIVÄT - LAUANTAI

Arkkitehtuurikoulu Arkin järjestämässä työpajassa selviää millainen on IHME-päivien yleisön rakentama tulevaisuuden kaupunki - rakennusaineena syötävät materiaalit! Koko perheen non-stop työpaja. Ei ennakkoilmoittautumista.


SIVU 21

Juhlasali KUVIA JA PUHETTA

PAGE 21

14:20-14:40

Arkkitehti, tutkija Mikko Mälkki Tähti vai statisti?

Jubilee Hall IMAGES AND TALK

Architect, Researcher Mikko Mälkki The Star or an extra? FIN

Arkkitehtuuri saa kuvallisissa esityksissä erilaisia rooleja. Millaisen roolin ottaa kuvan katsoja?

Jubilee Hall KUVIA JA PUHETTA

16:00-17:30

Superflex ja Claire Doherty keskustelevat vuoden 2011 IHME-teoksesta

Superflex and Claire Doherty discuss the IHME Project 2011 ENG

Taiteilijaryhmä Superflex ja bristolilaisen Situationsin johtaja keskustelevat siitä miten vuoden 2011 IHME-teos Eläköön Nykyaika (Stora Enson talo, Helsinki) syntyi ja millaisen vastaanoton teos on saanut. Tule kuuntelemaan, tekemään kysymyksiä, kertomaan oma kokemuksesi teoksesta. Keskustelun lomassa esitetään Robert Smithsonin teoksia dokumentoiva elokuva Sheds. Juhlasali ELOKUVA

The artist group Superflex and the Director of Situations in Bristol discuss how the Modern Times forever (Stora Enso Building, Helsinki) of the 2011 IHME Project came about, and what kind of response the work has received. Come and listen, ask questions, share your own experiences of the Project. The documentary film Sheds on Robert Smithsons works will be shown during the discussion.

16:45-17:10

Jubilee Hall FILM

Jane Crawford and Robert Fiore: Sheds 2004, ENG, 22 min

2004, ENG, 22 min

Yhdysvaltalainen Robert Smithson (1938-1973) on Gordon Matta

The US-American Robert Smithson (1938-1973), along with Gordon

WWW.IHME2011.FI

IHME DAYS - SATURDAY

IHME-PÄIVÄT - LAUANTAI

Juhlasali KUVIA JA PUHETTA

Architecture takes on various roles in the visual presentations. What role does the viewer of the picture take?


SIVU 22

PAGE 22

Matta Clark, is one of the most important artists of his generation, whose production includes sculptures, drawings, photographs, films and paintings. In the film we see re-edited documentary material about two of Smithson’s key works, Partially Buried Woodshed, 1970 and Mica Spread, 1970. First performance in Finland.

IHME DAYS - SATURDAY

IHME-PÄIVÄT - LAUANTAI

Clarkin ohella sukupolvensa tärkeimpiä taiteilijoita, jonka tuotantoon kuuluu veistoksia, piirustuksia, valokuvia, elokuvia, maalauksia . Elokuvassa nähdään uudelleen toimitettua dokumenttimateriaalia kahdesta Smithsonin avainteoksesta nimeltään Partially Buried Woodshed , 1970 ja Mica Spread, 1970. Ensiesitys Suomessa.

Jane Crawford and Robert Fiore. "Sheds", 2004./Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York.

Helsingin Kauppatori TAPAHTUMA

20:00-21:00

Helsinki Market Square EVENT

IHME-teoksen loppuhuipennus Kauppatorilla

IHME Project climax in Market Square

2011, EI ÄÄNTÄ, 240h

2011, SILENT, 240h

Tule ja tuo ystäväsikin katsomaan Superflexin IHME-teoksen elokuvan loppuhuipennusta, jonka voit nähdä vain kerran! Carpe Diem!

Come and bring your friends to watch the climax of Superflex’s IHME project film, which you will only ever see once! Carpe Diem!

WWW.IHME2011.FI


SIVU SIVU 23 23

PAGE PAGE 23 23

Juhlasali MUSIIKKIA

22:00–04:00

IHME-klubi

Jubilee Hall MUSIc

IHME Club 22:00

Jori Hulkkonen & Tuomas Toivonen 23:00

Renaissance Man & Åbäke 01:30

IHME-klubin ohjelma alkaa elektronisella konsertilla, jossa soivat Jori Hulkkosen ja Tuomas Toivosen analogiset studiot. Klubi jatkuu HelsinkiBerliini-Lontoo akselilla toimivan Renaissance Man -duon esitellessä tulevan debyyttilalbuminsa kriittistä tulkintaa house-musiikista yhteistyössä lontoolaisen Åbäke-ryhmän graafisten suunnittelijoiden kanssa. Ilta päättyy ensi kertaa Suomessa esiintyvän japanilaislontoolaisen tuottaja-muusikon Susumu Makain aka. Zongamin:in DJ -settiin.

The IHME Club programme begins with an electronic concert by Jori Hulkkonen and Tuomas Toivonen’s analogue studios. The Club continues with a duo from the Helsinki-BerlinLondon axis, Renaissance Man, performing their critical interpretation of house music from their forthcoming debut album in collaboration with graphic designers from London’s Åbäke group. The evening ends with a DJ set, the first appearance in Finland of the Japanese-Londoner producer/ musician Susumu Makain, aka. Zongamin.

IHME-klubin ohjelman on laatinut Tuomas Toivonen.

The programme for the IHME Club has been put together by Tuomas Toivonen.

WWW.IHME2011.FI WWW.IHME2011.FI

IHME DAYS - SATURDAY

IHME-PÄIVÄT - LAUANTAI

Zongamin


PAGE 24

Renaissance Man Š Knotan

SIVU 24

WWW.IHME2011.FI


SIVU 25

PAGE 25

WWW.IHME2011.FI


PAGE 26

SUNNUNTAI

SUNDAY

IHME DAYS - SUNDAY

IHME-PÄIVÄT - SUNNUNTAI

SIVU 26

03/04/2011

WWW.IHME2011.FI


SIVU 27

PAGE 27

Juhlasali ELOKUVA

11.30–13.00

Jubilee Hall FILM

Yoko Ono Film No. 5 (Smile) 1968, silent, 51 min

IHME DAYS - SUNDAY

IHME-PÄIVÄT - SUNNUNTAI

1968, ei ääntä, 51 min

Yoko Ono Still from Film No. 5 (Smile), 1968 © Yoko Ono

Yoko Onon elokuva tallentaa John Lennonin kasvoille nousevan hymyn, joka kehittyy täyteen mittaansa elokuvan aikana. Herää hitaasti sunnuntaihin ja aloita IHME-päivien ohjelman seuraaminen tämän elokuvan ja Vanhan Kuppilan aamiaisen äärellä.

Yoko Ono’s film records a smile emerging on John Lennon’s face, which develops to its full extent during the film. Wake up slowly on Sunday and start the IHME Days programme with this film and Kuppila's breakfast.

Yoko Ono (s.1933) on japanilaissyntyinen yhdysvaltalainen taiteilija ja muusikko.

Yoko Ono (b. 1933) is an artists and musician born in Japan, living in United States.

WWW.IHME2011.FI


SIVU 28

PAGE 28

Tiedekuntasali 2.krs TYÖPAJA

13:00–15:00 / 15:30-17:30

Leijuva kaupunki

Faculty Hall 2nd floor WORKSHOP

Floating City

Arkkitehtuurikoulu Arkki järjestää kaksi työpajaa (à 2h), jossa rakennetaan leijuva kaupunki paperista ja ilmapalloista. Leijuva kaupunki -työpajat on tarkoitettu yli 7-vuotiaille. Työpajoihin voi osallistua max 20 henkeä. Ilmoittaudu ennakkoon osoitteessa www.ihme2011.fi. Vapaita paikkoja voi kysyä tapahtuman aikana infosta.

A workshop run by Arkki, School of Architecture for Children and Youth, where participants build a floating city out of paper and balloons. The Floating City workshops are intended for children of 7 and over. A maximum of 20 can take part in each workshop. Sign on in advance at: www.ihme2011.fi. During the event, please inquire free places at the info desk.

Juhlasali Kuvia ja puhettA

Jubilee Hall IMAGES AND TALK

14:00–17:00

Miten puhua taiteesta? Frieze-taidelehden kriitikko Tukholman Moderna Museetin

ENG Jennifer Allen Daniel Birnbaum

How do we talk about art? Critic at Frieze art magazine Director of Moderna Museet, Stockholm

johtaja Helsingin yliopiston dosentti

Anita Seppä

KUVATAIDEAKATEMIAN PROFESSORI,

SILJA RANTANEN

Adjunct Professor at University of Helsinki PROFESSOR AT THE FINNISH ACADEMY OF FINE ARTS, artist

KUVATAITEILIJA

Keskustelu kokoaa saman pöydän ääreen IHME-päivien kansainvälisiä vieraita. Kukin puhuja alustaa aiheesta oman ammattinsa perspektiivistä. Millaisia välineitä ammattilaiset käyttävät purkaessaan teosten sisältöjä kulloisenkin tehtävänsä edellyttämälle kohdeyleisölle? Kukin puhuja pitää aiheesta

The discussion will bring together the IHME Days’ international guests at the same table. Each of the speakers will present the topic from their own professional perspective. What tools do professionals use when unpacking the contents of works for the target audience assumed by each task? Each speaker will give a talk about

WWW.IHME2011.FI

IHME DAYS - SUNDAY

IHME-PÄIVÄT - SUNNUNTAI

FIN / ENG


SIVU 29

PAGE 29

puheenvuoron, jonka jälkeen he keskustelevat ja yleisön on mahdollista esittää kysymyksiä

the topic, after which they will discuss it, and the audience will have an opportunity to ask questions.

Keskustelun moderaattorina toimii FM Kaija Kaitavuori, joka valmistelee väitöskirjaansa Courtauld Institute of Arts`ssa Lontoossa. Tilaisuudessa on väliaika. Musiikkisali

Moderator is MA Kaija Kaitavuori, PhD student at Courtauld Institute of Art. There is a short break before the discussion. Music Hall

17:30

Työpajojen päättäjäiset

Closing ceremony of the workshops FIN/ENG

Let's free the Floating City and let's eat the Disappearing City!

Juhlasali Kuvia ja puhettA

18:00-20:30

IHME-maraton: Kaupunki

FIN

Jubilee Hall IMAGES AND TALK

IHME Marathon: The City

Stig Baumgartner

Villu Jaanisoo

Thomas Nyqvist

Aamu Song &

Helena Hietanen

Otto Karvonen

Marjatta Oja

Johan Olin

Juha Huuskonen

Meiju Niskala

Sari Palosaari

IHME-maraton esittelee Suomessa asuvia taiteilijoita ja taiteen tekemisen taustalla olevia prosesseja suurelle yleisölle. Kymmenen Suomessa asuvaa taiteilijaa kertoo kuvin ja sanoin mikä heitä kaupungissa kiinnostaa ja mitkä ovat heidän henkilökohtaisen kaupunkisuhteensa keskeiset tekijät. IHME-maratonin juontaa Jonni Roos.

The IHME Marathon presents for a broad public a number of artists living in Finland and the processes underlying the making of art. Ten artists living in Finland will talk about what interests them in the city and what the main factors are in their personal relationship with the city. The IHME Marathon will be hosted by Jonni Roos.

WWW.IHME2011.FI

IHME DAYS - SUNDAY

IHME-PÄIVÄT - SUNNUNTAI

Vapautetaan Leijuva kaupunki ja syödään Katoava kaupunki!


SIVU 30

PAGE 30

IHME Project

23/03—02/04/2011 Kauppatori, Pohjoisesplanadi, Helsinki

23/03—02/04/2011 Market Square, Pohjoisesplanadi, Helsinki

IHME infopiste on avoinna päivittäin IHME teoksen ajan Kauppatorilla klo 12:00-19:00

IHME Info is open at the Market Square daily during the IHME Project from 12 pm to 7 pm

IHME-päivät

IHME Days

Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki

Vanhan ylioppilastalon aukioloajat: pe 01/04/2011 10:45-22:00 la 02/04/2011 12:00-22:00 IHME-klubi 22:00-04:00 su 03/04/2011 11:00-20:30

Opening hours of the Old Student house: Fri 01/04/2011 10:45-22:00 Sat 02/04/2011 12:00-22:00 IHME-klubi 22:00-04:00 Sun 03/04/2011 11:00-20:30

Vanhan kuppila

Vanhan kuppila

Vanhan Kuppila palvelee IHME-päivien vieraita koko Päivien ajan. Tarjolla on niin suolaista kuin makeaakin syötävää ja virkistäviä juomia. Perjantaista sunnuntaihin tarjolla on myös keittolounas klo 12-17, hintaan 6,50 euroa.

Vanhan Kuppila will serve IHME Days visitors throughout the Days, offering sweet and savoury foodstuffs and soft drinks. A soup lunch will also be served from Friday to Sunday at 12-17, price 6.50 euros.

Ihme-päivien kirjakauppa

IHME Days Bookshop

IHME-päivillä on jälleen mahdollisuus tutustua monipuoliseen valikoimaan kirjallisuutta liittyen Päivien teemoihin, taiteeseen julkisessa tilassa ja laajemmin nykytaiteeseen. Tule ja tee ainutlaatuisia löytöjä. Kirjakaupan toteutuksesta vastaa Rosebud.

The IHME Days provide another opportunity to view a varied selection of literature on the Days’ themes, art in public space, and contemporary art more generally. Come and make your own discoveries. The bookshop is run by Rosebud.

YouTube

YouTube IHME-päivien luennot tallennetaan ja niitä voi katsoa tapahtuman jälkeen Youtubessa, josta löytyy myös aikaisempien IHME-päivien esitykset osoitteesta: www. youtube.com/ihmeproductions

The IHME Days lectures will be filmed and posted on Youtube, where previous IHME Days presentations are also available: www. youtube.com/ihmeproductions

Majoitus

Accommodation

Sokos Hotel Torni tarjoaa IHME-päivien vieraille majoitusta erikoishintaan 119 € / huone / yö. Varaukset: Sokos Hotels Sales Service Centre: +358 (0)20 1234 600, sokos.hotels@sok.fi Varaustunnus: IHME Tarjous on voimassa 01-03/04/2011

Sokos Hotel Torni offers IHME days participants a special rate of 119 € for a room per night. Bookings: Sokos Hotels Sales Service Centre: +358 (0)20 1234 600, sokos.hotels@sok.fi Booking code: IHME The offer is valid 01-03/04/2011

Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. Muutokset ja lisätiedot www.ihme2011.fi

The programme is subject to change. Changes and further information: www.ihme2011.fi

WWW.IHME2011.FI

Ihme INFO

INFO-INFO

IHME-teos


IHME-teos 2011 on tuotettu yhteistyössä Nykytaiteen museo Kiasman kanssa.

IHME Project 2011 is coproduced with Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki

IHMEnykytaidefestivaalin yhteistyökumppanit

Partners of the IHME Contemporay Art Festival

NÄYTTELYVAIHTOKESKUS FRAME, KALEIDOSCOPE, RADIO HELSINKI, SUOMEN SCREENMYYNTI, ULKOASIAINMINISTERIÖ


WWW.IHME2011.FI

IHME 2011  

Contemporary Art Festival

Advertisement