Hyttemagasinet for Lillehammerregionen - sommer 21

Page 1

SOMMER 2021

årgang 17

Gausdal

LILLEHAMMER

Øyer

ringsaker

SIDE 3: Tursiden

SIDE 16: ArrangementER

SIDE 27: sykkel

– en bynær tur

– hva skjer i regionen

– terreng- og elsykkel


INNHOLD

EN SOMMER FOR ALLE SANSENE

– SOMMER 2021 –

Sommeren er her og sola varmer. En lang rekke av deilige, lyse sommerdager ligger foran oss. Jeg håper du vil tilbringe mange av dem på hytta i Lillehammer-regionen! Det skal i hvert fall ikke stå på mulighetene for trygge, gode og kortreiste opplevelser i sommer! Regionen vår er sertifisert som et bærekraftig reisemål, og det jobbes kontinuerlig for å tilrettelegge for gode og enkle aktiviteter med utgangspunkt i lokal natur, kultur og tradisjoner. Vi som bor her er veldig glade for at du har valgt vårt område som din fritidsboligregion, og gleder oss over at stadig flere oppdager de unike kombinasjonene av småbyidyll, levende bygder, kulturliv og flott natur som regionen har å by på.

Blir det hyttesommer på deg og dine i år, vil jeg oppfordre deg til å utforske mulighetene som ligger der som perler på en snor utenfor hytteveggen. I Lillehammer-regionen liker vi å si at er det kort vei til nye eventyr, og i år slår jeg et slag for en sommer for alle sansene. Regionen har også lokalmat som sikrer kortreist mat som er verdens reneste. Vårnes i Ålsbygda er et godt eksempel i så måte, men vi har flere som leverer prima varer fra vår region. Et bredt spekter opplevelser i flotte omgivelser gir deg rett og slett noe for alle sanser. Her får du action og adrenalin, ro og magepust, kultur og høykultur, matopplevelser og lek og moro. Nyt naturen og stillheten på fjellet, det kulturhistoriske suset i dalførene og de mange aktivitetstilbudene som vil få frem smilene, vekke sansene og skape de gode sommerminnene. Opplevelser er uansett av de ting som blir større av å deles – også i en pandemi. Jeg håper derfor du og dine nærmeste tross alt finner anledning, glede og ro til å bruke Lillehammerregionen i sommer. Velkommen! Ingunn Trosholmen Ordfører i Lillehammer

3 Turtips - en bynær tur 4 Skeikampen skal bevare sitt særpreg 5 Hyttemarkedet før og nå 7 Lokalmat 7 Ny hyttemesse på Tretten i oktober 9 En kongelig kjærlighetshistorie 10 Lillehammer - Det skjer… 12 Øyer - Det skjer… 16 Arrangement – oversikt 18 Ringsaker - Det skjer… 20 Gausdal - Det skjer… 24 En fjær i hatten for kunstmuseet 27 Elsykkel - en ny sykkelopplevelse 29 Brannsikkerhet på hytta 30 Kort vei til nye eventyr Gudbrandsdalen & Lillehammer 31 Barnesiden

Aktuelle og nyttige telefonnummer og nettadresser Lillehammer-regionen – www.lillehammer.no Lillehammer kommune, servicetorget: 61 05 05 00 servicetorget@lillehammer.kommune.no www.lillehammer.kommune.no Øyer kommune, servicetorget: 61 26 81 00 postmottak@oyer.kommune.no – www.oyer.kommune.no Gausdal kommune, servicetorget: 61 22 44 00 servicetorget@gausdal.kommune.no – www.gausdal.kommune.no Ringsaker kommune, servicesenteret: 62 33 50 00 servicesenteret@ringsaker.kommune.no www.ringsaker.kommune.no Visit Lillehammer* 61 28 98 00 info@lillehammer.com – www.lillehammer.com *Visit Lillehammer dekker områdene Lillehammer, Nordseter, Sjusjøen og Øyer med Hafjell og Hunderfossen, Gausdal, samt Ringebu og Frons-kommunene Visit Skeikampen, 926 97 757 marked@visitskeikampen.no – www.visitskeikampen.no Hafjell, 61 27 47 00 – info@hafjell.no – www.hafjell.no Nordseter, 994 37 000 booking@nordseter.no – www.nordseter.no Sjusjøen, post@visitsjusjoen.no – www.visitsjusjoen.no Politi (der du er): 02800 • Legevakt: 116 117 VED NØDSTILFELLER BENYTTES NØDNUMMER Brann 110 – Politi 112 – Ambulanse 113

n PRODUKSJON OG UTGIVER Utgiver, produksjon og annonsesalg: Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B, 2615 Lillehammer. post@ntu-as.no - www.ntu-as.no

n ANNONSE? FORSLAG TIL SAKER?

N VA

E MERK

E

T

Design og annonsesalg: IGT as, Gausdalsvegen 1579, 2651 Østre Gausdal - www.igt.no

S

INGUNN TROSHOLMEN Ordfører, Lillehammer kommune

De yngre gjestene - gjerne barnefamilier - er i økende grad opptatt av aktiviteter og opplevelser i nærområdet. Jeg våger å påstå at ingen annen region av sammenlignbar størrelse kan vise til en så rikholdig sommermeny som det vi har. Det finnes alltid en god grunn til å ta turen hit for deg som har fritidsbolig.

2 Leder Ingunn Trosholmen, ordfører Lillehammer kommune

Forsidefoto: Kaussetra, Olav Sørbu

Har du produkter eller tjenester du ønsker å markedsføre til hytteeierne i Lillehammer-regionen? Eller har du forslag til temaer vi skal ta opp?

Trykk: Merkur Grafisk. Opplag: 13 000. Utgave: Nr. 33

Kontakt Hanne på tlf. 61 24 66 60 eller post@ntu-as.no. Vinter 2022 sendes til hytteeierne primo februar.

NO - 123

Samarbeidspartnere: Regionrådet for Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal og Lillehammer) og Ringsaker kommune

2

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


TURSIDEN

Det finnes mange idyller i Lågendeltaet.

Lågendelta Fuglekikkertårn sto ferdig i 2017.

En bynær tur TEKST OG FOTO: ÅDNE NORHEIM

Distriktets hytteeiere er sikkert i Lillehammer flere ganger i løpet av sin tid på hytta. Hvorfor ikke da kombinere byturen med en vandring i naturskjønne og spennende omgivelser? Her har valget falt på det fredede Lågendeltaet samt en rundtur i Hovemoen. Utgangspunktet for turen er Strandtorget i Lillehammer. VERNET VÅTMARKSOMRÅDE Gå ned til turvegen langs vannet, og velg å gå nordover. Flere opplysningsskilt forteller oss at vi nå er i et vernet område som har fått navnet Lågendeltaet. Det er i alt på ca. 8.000 dekar, hvorav ca. 1.000 er landareal. Området ble vernet både som naturreservat og fuglefredningsområde i 1990. Totalt er over 200 fuglearter sett innenfor verneområdet. Av disse er 90 arter våtmarksfugl. Man antar at 55 arter er hekkende i området. Grunnet hekking er båttrafikk forbudt frem til 15. mai. Området er fiskerikt, og alle og enhver kan prøve fiskelykken bare reglene følges. Området har også en verneverdig vegetasjon. Vi har på tidligere turer registrert bjørk, osp, or, hegg, hyll, lønn, selje og hassel. På øyene utenfor vokser mandelpil, duggpil, klåved, gråselje, svartvier og isvier. Videre finnes elvesnellesump, starrsump, viersump og fukteng. Flere av artene er sjeldne og truede både her og ellers i landet. GAMLE FESTPLASSER OG FUGLEKIKKERTÅRN Etter passering av elva Skurva kom-

mer vi til Mosodden. Dette er en gammel stevne- og badeplass som ble spart da E6 ble lagt i tunnel under området. Noen hundre meter lenger nord ligger et spesielt byggverk ned mot vannet. Det kalles «fuglekikkertårn», og er et bygg i to etasjer med en balkong mot Lågen. Balkongen benyttes flittig av fuglekikkere med kraftige kikkerter og kameraer med telelinse. Bygget fungerer også som gapahuk, og er blitt et populært turmål. Da bygget var nytt i 2017 fikk det navnet «Viewpoint Lågen». Dette ble for sterkt for mange lillehamringer, og navnet er senere endret til Utsiktspunkt Lågen eller Lågendelta Fuglekikkertårn. Elva Bæla har sitt utløp litt lenger nord, ved Korgen. Her ligger byens vannverk. Det er nylig restaurert, og drikkevannet er godt, til og med meget godt sier de som har greie på den slags. I Korgvika like nedenfor var det stor trafikk i tidligere tider. De flatbunnede føringsbåtene la til her for lossing og lasting av varer. Denne mjøsflåten utgjorde mellom 200 og 250 båter i 1828. Ute i vika ligger Tjuvholmen, en gammel fest- og danseplass hvor grasvollen ble danset svart hver sommer. Der kunne det gå vilt for seg, og mang en kar mistet nok ei fortann eller tre. Hva enkelte kvinner eventuelt mistet skal det ties om. HOVEMOEN Turen kan avsluttes her, og man tar samme veg tilbake. Vi foreslår likevel å forlenge turen med en runde i Hovemoen. Følg da skiltingen «Hovemorunden, og man vil oppleve et område med fine turstier, rike grusforekomster, en gammel militærforlegning, ammunisjonsgroper fra krigens dager,

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

3

Turvegen langs Lågen kan også benyttes som sykkelsti.

Tilrettelagt rasteplass ned mot Lågen i Hovemoen.

en pistolskytebane, et bilopphoggeri, beverområde og en tilrettelagt rasteplass ned mot Lågen. På turen passerer man de gode, gamle fiskeplassene i Lågen, i sin tid kanskje blant de beste i hele landet. Navnene i deltaet forteller om betydningen lågåsildfisket hadde som spiskammer for fåbergingene. Det kryr med gamle navn som forteller om notvarp, landvarp, låkågarder, mælkrakker, rysgarder (for gjeddefiske), drivgarnsgrenser osv. HOVEMOENS FRAMTID? Hovemoen som turområde går nok mot slutten. Grusutvinningen utvides stadig. Området er i senere år benyttet som lagringsplass for forurenset snø fra vinterbrøytingen i byen, og bilopphoggeriet tar en del plass. Næringsutviklingen overtar mer og mer et fint turområde. Det aller siste er at den nye E6 skal gå rett gjennom Hovemoen. Derfor: Ta en tur i Hovemoen mens det ennå er mange idyller der. Etter rundturen i Hovemoen kommer man tilbake til «utgående rute» ved Korgen, og man følger turvegen tilbake til Strandtorget. Hele turen er ca. 10 km lang.


Samlet og samstemte. Fra venstre Knut Enger Olsen, Anette Musdalslien, Stein Vasrud og Kjell Ove Solbakken.

Skeikampen skal bevare sitt særpreg Skeikampen er en av mange hyttedestinasjoner hvor kommunedelplan nå skal revideres. Et arbeid som skaper diskusjoner og engasjement. 17. juni skal kommunestyret vedta planprogrammet. AV STEIN B. OLSEN

Vi samlet ordfører Anette Musdalslien, samt to representanter fra Skeikampen Eiendom Stein Vasrud og Knut Enger Olsen sammen med Kjell Ove Solbakken fra Norsk Turistutvikling for å snakke litt om den vegen Skeikampen og andre destinasjoner nå skal ut på. Både Vasrud og Enger Olsen er grunneiere i området. Veldig fort i samtalen blir det klart at alle har felles forståelse for prosessen. Det er flott med engasjement og innspill, og alle er opptatt av at Skeikampens særpreg skal bestå. Ingen er fremmed for å bruke tid på å gjøre de riktige valgene til beste for lokalsamfunnet. GÅTT FORT - Utviklingen på Skeikampen har gått utrolig fort de siste årene. Nå er det

viktig å trekke pusten, få et overblikk, hva trenger vi, hvor står vi. Hva er det viktig å ta vare på før vi tar den endelige beslutningen på hvordan ting skal være framover, sier ordfører Anette Musdalslien og møter gehør hos de andre. Og hun er fornøyd med det store engasjementet som allerede er. - Responsen er stor så tidlig i prosessen, noe som er verdifullt. Vi skal først vedta et planprogram for hvordan planprosessen skal foregå, og det gjør at kommunen er bedre i stand til å rigge en god prosess videre. Det blir en lang og omfattende prosess. Det er viktig å få fram alle synspunkter slik at vi kan fatte gode beslutninger for vegen videre, sier Musdalslien som også er opptatt av å ikke slå beina under seg sjøl. - Vi skal ta vare på de kvalitetene som gjør at folk vil komme hit, bygge ut her og være her, sier Musdalslien. LOKAL VERDISKAPNING Som utbygger er Stein Vasrud opptatt av lokal styring og lokal verdiskapning. Som både grunneier og utbygger er han en lokalpatriot. - Vi ønsker at mest mulig skal bli

4

igjen på lokale hender. Vi er mange grunneiere som tenker likt, og det er viktig å forstå at vi skal fortsette å samarbeide med hytteeieren også etter at hytta er ferdig bygget. Vi lever tett innpå dem, og er opptatt av deres ve og vel, sier Vasrud som har stor tiltro til den prosessen som en nå skal i gang med. - Vi har stor tiltro til beslutningstakerne og saksbehandlere i kommunen. Vi har et godt samarbeid. Vi har en unik utbyggingsavtale med Gausdal kommune, vi som bygger her. Pr. nå går 10 prosent av alt salg inn til et utbyggingsfond som skal dekke for eksempel gang- og sykkelvei. STORT ENGASJEMENT Knut Enger Olsen er som de andre glad for det store engasjementet som er rundt revideringen av kommuneplan for Skeikampen. - Dette gjør at vi får en prosess og en plan som er godt gjennomarbeidet og belyst fra alle sider. Som utbygger er jeg overhodet ikke bekymret for ikke å bli hørt. - I mine øyne er det skummelt at vi forsøker å sette grupper opp imot

VINTER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


hverandre. Her er det kvaliteter ved Skeikampen vi alle ønsker å bevare. Derfor er det sunt å ta et skritt tilbake slik at vi er bevisst på hvor vi skal, hva som skal bygges ut og hvor det skal bygges. Jo bredere diskusjon, jo bedre, sier Enger Olsen. NYANSERT BILDE Kjell Ove Solbakken i Norsk Turistutvikling har vært i slike prosesser mange steder i Norge. Han er ikke bekymret for utviklingen på Skeikampen, og er sikker på at det vil bli gjort gode vedtak i vegen videre. - Vi har god dokumentasjon på hvorfor Skeikampen er et så populært hytteområde. Den kunnskapen ligger

i bunnen for denne prosessen, sier Solbakken som trekker fram Skeikampen som helårsdestinasjon, stedets beliggenhet, atmosfære og naturen som det viktigste. Det vises også til en undersøkelse om samlet årlig antall bruksdøgn fra fritidsboligene på 71 døgn. Dette er en solid økning for bare noen år tilbake. - Når vi så vet hvor mye hyttefolket legger igjen av lokal verdiskapning, så er det ingen tvil om at denne økningen sikrer lokale arbeidsplasser i hele kommunen, og bidrar til et bærekraftig lokalsamfunn for både faste innbyggere og deltidsinnbyggere som hyttefolket er, sier Solbakken. - Vi ser også helt tydelig at de

ønsker å handle lokalt, og føler at det er både viktig og riktig. Ikke minst gjelder dette også lokale håndverkere. - Jeg har også lyst til å trekke fram mulighetene for å tilbringe enda mer tid på hyttene. Jeg tror gjennom den perioden vi har vært inne i nå at mange bruker deler av arbeidstida med utgangspunkt i hyttene. En nylig utført undersøkelse viser at 23 prosent av hytteeierne planlegger å arbeide gjennomsnittlig 7 dager pr. måned fra hytta, sier Solbakken.

Hyttemarkedet før og nå Foto: Hanne Kristiansen, Norsk Turistutvikling

OL-1994 la grunnlaget for en ny generasjon hytteeiere som i dag er avgjørende for handels- og servicetilbudet i Lillehammer-regionen. TEKST: KJELL OVE SOLBAKKEN, NORSK TURISTUTVIKLING

For vel 20 år siden meldte eiendomsmeglerne i Lillehammer-regionen at de var utsolgt for hytter og hyttetomter. Hovedstadsavisene meldte om at nordmenn stod i kø for å kjøpe hytter. Hyttene rakk knapt nok å bli annonsert før de ble solgt. Med OL-1994 i vårt område kom den store farten med hytter som hadde boligstandard. Skeptikerne hevdet at hyttebyggerne ville gi kortvarig gevinst. De fryktet også at luksuskulturen i Hafjell skulle bre om seg og lokale media skrev om krav om statlig styring om hvor store hyttene skulle være. Det ble heller ikke noe mindre folkesnakk etter omtale av varmekabler i innkjøringen og store boblebad som slukte dyrebar strøm. Mens andre slo fast at dagspressens konkludering om overdådig luksus ikke var trenden i Norge og at luksusepoken som fikk sitt oppsving i 1994 definitivt var over. Det hører med til historien at daværende miljøvernminister vurderte nasjonale retningslinjer hvis ikke enkelte kommuner skjerpet seg. Nå 25 år etter kan vi slå fast at Lillehammer-regionen inkludert Sjusjøen er det største fritidsboligområdet i Norge. Hva er årsaken til det? Den korte reisetiden fra de store boområder i Oslo-området er viktig. I tillegg er det mange flinke grunneiere og næringsdrivende som ser forretningsmessige muligheter og som er opptatt av å legge forholdene godt til rette for gode liv på hyttene. Med OL-1994 ble området veldig kjent og det står seg godt den dag i dag. Det gode aktivitets- og opplevelsestilbudet gir både turister og hyttefolk muligheter for et aktivt og verdifullt innhold i oppholdet i Lillehammer-regionen. Det er gjennom årene gjort ulike undersøkelser om hvem hytteeierne er og hvilke preferanser de har. For de aller fleste er rekreasjon – det å komme bort fra hverdagen, og ikke minst være aktiv i naturen – viktige grunner. På nær sagt alle brukerundersøkelser skårer god tilrettelegging av stier og løyper så vel sommer og vinter høyt. Helsegevinsten oppleves også å være viktig for mange. Hyttelivet påvirker folks livskvalitet. En undersøkelse gjort blant hytteeierne i Midt-Gudbrandsdal i 2019 viste at 73 % koblet bedre av fra hverdagens stress og utfordringer på hytta. Samtidig var det 63 % som opplevde bedre mental SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

8. juli

Konsert med Moddi

22.juli

Konsert med Sigrid Moldestad med band

6. aug

Konsert med Henning Kvitnes

2. okt

Konsert med Staut

30. okt

Konsert med Åge Aleksandersen og Trondheimsolistene

Se alle arrangement: www.rudigard.no

5

2021

helse og 61 % bedre fysisk helse. Koronaen har endret vår måte å leve på, og ulike media rapporterer om stadig mer trafikk på hyttene. Undersøkelser som Norsk Turistutvikling har gjennomført i februar 2021 gir indikasjoner på at halvparten av hytteeierne vil oppholde seg mer på hyttene i 2021 og ca. 30 % vil tilbringe deler av arbeidstiden sin der. Noe av det vi allerede har lært i koronatiden er at framtidens arbeidsplasser vil være flere steder, bl.a. på hytter og leiligheter i våre fjellområder. Det lover godt for opprettholdelse av handels- og servicetilbud i Lillehammer-regionen.


Klar for sommer i Norge? Vi har stort utvalg av tur- og friluftsutstyr!

Ekte natur. Ekte opplevelser. Ekte sport. Vi har åpent alle dager!

Følg oss på:

I vår butikk har vi stor lidenskap og sterk kjærlighet til sportsfaget. Vi har de beste merkevarene, et lokalt tilpasset utvalg og solid fagkunnskap - og aller mest har vi et hjerte for ekte sport.

Sport 1 Skeikampen, Kjoslia 9 // Tlf: 467 04 780

6

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Lokalmat med Amoi og posten Lillehammer-regionen Vekst har sammen med Posten startet et pilotprosjekt kalt AMOI der målet er å gjøre det enkelt å handle lokalmat, både for tilreisende og fastboende. 18 nye pakkebokser ble i mai satt opp ved Gausdal Landhandleri på Hovemoen i Lillehammer.

AMOI og Posten tror tjenesten vil være ideell for Lillehammerregionen som i tillegg til fastboende har et stort hyttemarked og et bredt utvalg av lo-

Etterspørselen etter lokalmat er økende, men det er ikke like enkelt å få tak i lokalmat. Nå har Posten og Lillehammer-regionen Vekst startet et pilotprosjekt for å gjøre det enkelt og tilgjengelig å handle på tvers av lokalmatprodusenter i regionen. - Dette er en ny måte å distribuere lokalmat på som øker tilgjengeligheten for kundene og kan bety økt omsetning for produsenten. Tilgjengelighet er ofte en utfordring fordi varene ikke finnes i dagligvarebutikker og må kjøpes via produsent eller via REKO-ring, sier Henning Holmbakken, næringsutvikler og prosjektleder i Lillehammerregionen Vekst.

kale høykvalitetsprodukter. Lillehammer kaffebrenneri er en av leverandørene sammen med blant andre Døla Mat, Hafjell Slakteri og Moe Gård.

Foto: Sam Davies, Frempaa

STAV SATSER PÅ HYTTEFOLKET:

Ny hyttemesse 8.-10. oktober Stav, sentralt plassert ved E6 på Tretten, jobber nå med ei ny messe for hyttefolket; Hyttemesse i Gudbrandsdalen. Stavsplassen er mest kjent for den årlige Stavsmartn, men nå ønsker de å ta en posisjon i landets største hytteområde. AV STEIN B. OLSEN

Og de skulle ha plass nok, både innendørs og utendørs, og ikke minst parkeringsplasser. Den årlige Stavsmartn kan huse opp til 20.000 mennesker på ei helg. Innendørs er det 1800 m2 å boltre seg på. Stav ligger på Tretten, midt i Norges største hytteområde. - Vi er godt i gang med planleggingen. Helga er spikret, det blir 8.-10. oktober. Vi er i god dialog med de største leverandørene, og responsen har vært god. Det blir utrolig spennende for oss, og ikke minst svært viktig, forteller Eivind Holen Buhaug, daglig leder på Stav. Hyttemesse i Gudbrandsdalen skal

Eivind Holen Buhaug inne i ridehallen som blir messeområde for hyttefolket 8.-10. oktober.

ikke bare være en ren varemesse. Her skal det også legges til rette for at publikum skal få en fin opplevelse. Buhaug kan love aktiviteter og opplevelser for alle. Spennende foredrag vil gi ny inspirasjon og faglig påfyll. Og selvfølgelig blir det lokalprodusert mat, både å spise under messa og handle med seg hjem. For barna blir det mulighet for lek og moro med hest og et eget aktivitetsområde. Allerede i 2005 ble det første gangen utredet muligheter for ei hytte-

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

7

messe på Stav. Den gangen var det et ønske fra publikum, men tilbyderne var ikke like modne og ikke like mange som de er i dag. - Stavsmartn alene er ikke nok, vi må ha flere bein å stå på. Vi var nødt til å etablere et større arrangement for å sikre framtida. Da ble ei hyttemesse raskt det vi kastet øynene på. Vi har gjort et godt grunnarbeid og de analyser vi har gjort bekrefter at det er grunnlag for ei slik messe. Vi vet at hyttefolket vil handle lokalt, og at de er opptatt av bærekraftige lokalsamfunn. Vi skal skape en samlingsplass og være en koblingsboks mellom hyttefolket og forskjellige tilbydere, forteller Buhaug. - Tror du hyttemessa kan bli like viktig som selve martn på sikt? - Det ser jeg ikke bort fra, uansett så ser vi muligheter for å skape store synergieffekter. Vi har lenge ønsket oss sterkere tilknytning til hyttefolket for Stavsmartn. Det får vi nå en gyllen mulighet til å skape, sier Buhaug.


Kildesortering på hytta På miljøtorget i ditt hytteområde kan du levere kildesortert daglig avfall; restavfall, papp- og papir, hermetikk- og glassemballasje. De fleste miljøtorg har også en løsning for matavfall. Har du andre avfallstyper kan du levere dette på en av gjenvinningsstasjonene. Sjekk åpningstidene og veibeskrivelse på www.glor.no

✗✓

HUSK! NÅR DU SKAL TIL GJENVINNINGSSTASJONEN: 1 . Alt avfallet skal være sortert på forhånd. 2. Alt avfall skal leveres synlig. Dersom det benyttes sekker skal disse være gjennomsiktige.

Vi er en allsidig bedrift på Vinstra som produserer tradisjonsmøbler i heltre etter kundens ønsker og behov. Vi produserer kjøkken, bad, garderober, gardinbrett, vogger, barnesenger, senger, profilsaging av stolper og hjørnekasser og spesialprodukter. Vi har eget overflatebehandlingsrom hvor vi beiser, lakkerer, maler, aldringsmaler og luter. Alt ut fra hva dere ønsker etter eget fargevalg.

2640 Vinstra • Telefon: 61 29 02 88 • www.bakkenstreprodukter.no • e-post: bakkentp@online.no 8

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


DRONNINGENS BARNDOMSHJEM FERDIGSTILT

En kongelig kjærlighetshistorie Endelig. I sommer kan publikum få oppleve dronning Sonjas barndomshjem på Maihaugen helt ferdig restaurert. Huset har riktignok stått her noen år, men nå er alt ferdig, og kan fortelle en viktig historie for Norge. Kongen og dronningen på besøk på Maihaugen. Foto: Audbjørn Rønning. AV STEIN B. OLSEN

Dronning Sonja har vært flittig på Lillehammer og fulgt utviklingen av sitt barndomshjem. Da alt stod ferdig var hennes første reaksjon; - Det er akkurat som jeg husker det, uttalte dronningen og alle kunne se at hun var tydelig rørt. Dronningen er også nylig blitt utnevnt til æresborger av Lillehammer. - Noe av grunnen til at jeg føler meg så hjemme her, er nok at Lillehammer er en sann kulturby. Et sted der gamle tradisjoner, kunsten og kulturen løftes frem og bevares. Det gjør meg ekstra stolt over å være æresborger av nettopp denne byen som har så meget å gi, sa dronningen etter overrekkelsen. ET HISTORISK HJEM Tuengen allé 1B var hjemmet til dronning Sonja gjennom hele oppveksten og frem til hun fylte 31 år. Funkisvillaen på Vinderen var ett av få steder der daværende kronprins Harald og Sonja Haraldsen kunne møtes i de lange årene frem til giftemålet endelig kunne skje. Dronning Sonjas barndomshjem er 1930-tallshuset i Boligfeltet på Maihaugen. Funkisvillaen ble flyttet fra Vinderen i Oslo til Maihaugen og første etasje åpnet for publikum på kongeparets gullbryllupsdag den 29. august 2018. Hele huset sto ferdig restaurert høsten 2020. Hjemmet er tilbakeført til slik det var mens Sonja Haraldsen bodde der fra 1937–1968. Huset var tegnet av Ernst Motzfeldt. Fotografiet av paret på vei ned trappen i barndomshjemmet da forlovelsen var et faktum, er et ikonisk bilde. Her knyttes dronningen og hennes barndomshjem seg til vår nasjonale fortelling. En privat historie ble offentlig og nasjonal. - Det gikk fra å være et helt vanlig, godt, anonymt hjem – til å bli gjen-

Fra stuen i dronningens barndomshjem. Foto: Camilla Damgård.

Slik så dronningens ungdomsrom ut. Legg merke til bildet på skrivepulten. Foto: Camilla Damgård.

stand for alles oppmerksomhet på begynnelsen av 60-tallet – da vi ikke lenger klarte å skjule at også landets kronprins var blant vennene som frekventerte Tuengen allé, fortalte dronningen under åpningen i 2018. - For Maihaugen har dette vært en stor jobb. Ved hjelp av gode kilder har vi gjenskapt hjemmet innvendig. Mange av møblene og gjenstandene er de samme som var der opprinnelig, forteller leder for kulturhistorisk avdeling, Kjell Marius Mathisen. I 2018 åpnet 1. etasje i huset med kjøkken, anretning, to stuer, hall og vindfang. I 2019 ble tre soverom åpnet for publikum og høsten 2020 ble restaureringen fullført med resten av soverommene, WC og bad i 2. etasje og kjelleren. Den mye omtalte kjellerstuen var stedet hvor Norges framtidige kongepar kunne møtes uten at omverdenen fikk vite det. Perioden fra slutten av 1950-tallet og fram til bryllupet i 1968 er valgt som tidsramme for de fleste rommene, men noen soverom er tilbakeført slik de var da huset var nytt på 1930-tallet. Dette gjelder for eksempel dronningens barneværelse. Hvordan har vi fått informasjon? - Første gang vi var i huset stod det ennå på Vinderen i Oslo. Familien Haraldsen hadde solgt huset. Det var bygd om, og det var ingen møbler der. Vi fikk likevel et godt innblikk i hvordan det hadde vært innredet. Vi har intervjuet flere familiemedlemmer, sett i gamle familiealbum og filmer, sier Mathisen. - Veldig mye av inventaret i huset i

dag er originalt. Familien har bidratt med møbler, tepper, duker, drikkeglass, pyntegjenstander og mye mer. I stuene kommer så å si alle møblene fra hjemmet. Naturlig nok er flere av møblene trukket om i løpet av årene som har gått. De er nå trukket om og tilbakeført slik de var på 1960-tallet. Også noe treverk i møblene måtte restaureres. Det var mye kunst i hjemmet. Nå er malerier og litografier avfotografert, og kopiene henger innrammet på sin gamle plass i huset. Det samme gjelder familiefoto, sier Mathisen. Dronningen har deltatt aktivt med viktig informasjon og nyttige råd til innredningsarbeidet. Da huset åpnet for publikum i august 2018 var det en rørt dronning som viste hjemmet sitt for norske TV-seere. Og hvem ville ikke blitt rørt av å komme tilbake til barndomshjemmet slik det så ut et halvt århundre tidligere?

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

9

BESTILL PÅ FORHÅND Nå i sommer vil museumsgjestene endelig kunne se det ferdige resultatet med egne øyne. På grunn av smittesituasjonen blir det ikke omvisninger i grupper, men man slipper inn puljevis og kan se på egenhånd gjennom glassdører inn i de ulike rommene i første og andre etasje. NB! På grunn av begrenset kapasitet må det reserveres plass på forhånd på nettsidene til Maihaugen.


DET SKJER…

i Lillehammer

Kveldsturer med DNT

Lunkefjell og Høgfjellet 7. september med start fra parkeringsplassen ved Nordseter Fjellpark servicesenter. Ruten følger sti fra parkeringsplassen ved Nordseter fjellpark servicesenter og opp til Lunkefjell. Derfra fortsetter turen over Høgfjellet før returen. Turen er 7–8 km lang og går på stier. Det blir fort mørkt på denne tiden av året, så det blir noe høyere tempo enn på en del av de andre kveldsturene. Turen tar 2,5 – 3 timer. Ta gjerne med hodelykt. Korpberget-turen 21. september passer for alle. Turen starter fra Vingar skole, følger Kastrudveien og opp til masta. Rast ved utsiktspunktet, som har flott utsikt til Lillehammer. Returen følger sti og veier tilbake til skolen. Dette er en bratt tur. Ta gjerne med hodelykt.

Foto: Maihaugen

Nevelfjell 22. juni arrangeres kveldstur som starter fra parkeringsplassen på Nordseter der hovedstien går til Nevelfjell. Turen går mot fjellet, ned mot Neveloset og opp til Nevelfjell fra Gropmarkasida. Kaffepause på toppen. Tilbake følges hovedstien ned til bilene. Turen tar ca. tre timer, og er middels krevende.

Birkebeinerløpet med ny trasé

Løpet arrangeres for 23. gang den 4. september med start på Birkebeineren Skistadion og målgang ved Håkons Hall, Lillehammer. Løypa på 21 km går i fint skogsterreng på variert underlag - på sti, kjerreveg, gressbelagt skitrasé i gamle OL-løyper og sykkelstier. I år går alle distansene gjennom de pittoreske omgivelsene på Maihaugen, hvor traséen snor seg mellom de gamle tømmerbygningene. Birken vil med permanent omlegging gi alle deltakerne i Birkebeinerløpet sjansen til å oppleve stemningen i museumsparken og den kulturelle opplevelsen det er å løpe gjennom en av Norges store kulturperler.

Hjulbob

Kjenn adrenalinet bruse i en fartsfylt opplevelse i Lillehammer olympiske bob & akebane, Nordens eneste bobbane. Boben kjører i rundt 100 km/t. Det er plass til 3 passasjerer pluss en pilot som vil kjøre hjulboben. Aldersgrense er 10 år med foresatte og 12 år uten foresatte.

Rulleski

På Birkebeineren Skistadion finnes et stort nettverk av løyper for rulleski.

1890-tallskogen på Maihaugen Foto: Daniel Nordby, Lillehammer Olympiapark

Øverst i friluftsmuseet er skogen tynnet for å gjøre den mer åpen og med varierte treslag. Etter hvert vil den se ut som hogstskogen før i tiden, med rikelig med blåbærlyng i skogbunnen. Informasjonstavler langs stien forteller om skogens betydning og skogbrukets utvikling opp gjennom tidene. Underveis finner du også en gapahuk hvor det er fint å spise niste. Denne er bygget slik tømmerhoggerne gjorde det for å ha et overnattingssted i skogen før i tiden. 1890-tallsskogen og skogstien er laget i samarbeid med Mjøsen Skog. Stien går mellom hytta Myklebu og bruket Åseng ovenfor setergrenda.

Golfsimulator

Håkons Hall sportssenter tilbyr to avanserte golfsimulatorer som gir mulighet til å spille på de mest anerkjente golfbanene i verden. Her tilbys en av verdens mest avanserte software: E6Golf Simulator Software fra selskapet Trugolf som er en av verdens ledende aktører innen golfsimulator software. Anbefalt antall spillere er 4, men det kan være opptil 8 personer spillende samtidig. Egne køller og baller brukes, men det er også muligheter for å leie dette i resepsjonen.

Ny kafé på Birkebeineren skistadion

Kaféen på Skistua flyttes til det gamle målhuset og nyåpningen skjer allerede nå i sommer. Lokalene er under oppussing, og du kan kjøpe både kaffe, is, mat og drikke. På sommeren vil kaféen være en del av sommercampingen, men er åpen for alle.

EM i curling

20.-27. november arrangeres europamesterskap i curling. Det er 31 år siden forrige gang dette ble arrangert i Lillehammer, og både arrangører og deltakere gleder seg.

Rebus i barnehøyde på Maihaugen

I utstillingen Impulser kan barna løse et morsomt detektivoppdrag. Det er plassert minigjenstander i barnehøyde rundt omkring i utstillingen. Underveis får de oppgaver. Svaret markeres i rebusfolderen de får med seg ved å klippe med en punktskrift-klype. Til slutt kan de finne løsningsordet, og kanskje får de en liten premie?

Stolpejakten Lillehammer

Stolpejakten Lillehammer har startet for sesongen og har egne kart for Lillehammer Sentrum, Hunderfossen og Nordseter.

10

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Foto: Mats Bergmo Bjørnsletten

Foto: Olav Sørbu

Seterdager og kunstutstilling på Nordseter

Kaussetra ligger øverst på Nordseter og er en autentisk seter fra 1800 tallet. Her blir det seterdager onsdag-søndag i uke 29 og 30, med geiter og høner på seterløkka og seterkafé i det gamle størhuset. I fjøset er det setermuseum. Krusedullfilosof og kunstner HC Medlien har salgsutstilling i låven med «Halvor på Veggen». Fåberg Bonde- og Småbrukarlag vil blant annet kinne smør og vise fram utstyr som budeiene på Kaussetra brukte i gamle dager for å lage fløte, smør og ost og annen seterkost.

Frisbeegolf

Frisbeegolf er en sport som har hatt stor vekst de siste årene. I Lillehammer er det 4 baner. Skogen Diskgolfbane ble opprettet av Lillehammer Frisbee i 2018, og består av 18 hull med varierende lengde og høydeforskjell. Banen er teknisk krevende, men moro for alle. Lillehammer Frisbee arrangerer onsdagsgolf på Skogen Diskgolfbane. Banen brukes også til større turneringer og klubbmesterskap. Jørstadmoen DiscGolfPark er en 18-hulls bane med blanding av enkle, korte og åpne hull, samt noen skogshull med litt trangere traséer. Banen ligger like ved Jørstadmoen militærleir. Banen på Strandpromenaden ligger ved siden av Strandtorget mellom ny og gammel bru over Lågen. Her er det 6 hull, hvor kun de 5 første er spillbare da det er satt opp en skatepark ved det siste hullet. Røyslimoen diskgolfbane ligger ca. 10 min. fra Statoil på Strandtorget, mot Sjusjøen. Banen har 9 relativt korte hull og er god trening på småspill, innspill og putting.

Strandpromenaden Lillehammer

Et sted som over noen år har gjennomgått store forandringer og er vel verdt en tur er strandpromenaden i Lillehammer. Det er etablert turstier, skatepark, treningsanlegg, sandvolleyballbaner, balløkke, disc-golf, toalett, badeplass med sandstrand og parkeringsplass. Fra Strandpromenaden kan du du gå til utkikkstårnet på Mosodden eller rusle opp til sentrum av Lillehammer. Et annet alternativ er å gå til den gamle Skibladnerbrygga og ta til høyre ved campingen til Årettadalen - her finner du et flott piknikområde.

Birkebeinerrittet

Birkebeinerrittet arrangeres for 28. gang den 28. august Løypa er 86 km og går over fjellet fra Rena sentrum til Håkons Hall på Lillehammer. Rittet er et klassisk MTB-ritt som passer for både elitedeltakere, mosjonister og turryttere. Deltakerne må bære sekk på minimum 3,5 kg gjennom hele rittet, og alle som er 17 år pr. 31.12.21 kan delta. Birkebeinerrittet inngår i Birkebeinertrippelen. Birken har inngått en partnerskapsavtale med musikkfestivalen Lillehammer Live. I 2021 legger aktørene sine arrangement på samme helg.

Challenge 936 i hoppbakken

Fra bunnen av hoppbakken kan du i åpningstiden ta stolheisen til toppen og besøke et av byens mest populære utsiktspunkter. Herfra har man panoramautsikt over Lillehammer og Mjøsa. Du velger selv om du ønsker å benytte stolheisen både opp og ned eller om du vil gå de 936 trappetrinnene en av veiene. Challenge936 er en morsom aktivitetsløype som passer for aktive og eventyrlystne i alle aldre i hoppbakken. Her blir du utfordret i quiz, fotokonkurranse og får muligheten til å prøve lykken og vinne premier underveis. Du bruker enkelt din egen smarttelefon og scanner en QR-kode for å åpne utfordringen. Challenge936 er plassert i og rundt hoppbakkens 936 trappetrinn og nye oppgaver oppdateres jevnlig. Aktiviteten er tilgjengelig hele døgnet og hele året.

Digital guiding på Kunstmuseet

Ved hjelp av Kunstposten på din egen mobil får du tilgang til en audioguide som tar deg gjennom de sju temaene i utstillingen Anna Ancher – Skagens indre og ytre rom. Du kan også få en guidet tur gjennom samlingsutstillingen. Utvalgte rom i utstillingen presenteres gjennom lydfiler, bilder og videoklipp. Museets ansatte presenterer enkeltverk og forteller om temaer i utstillingen. Du velger selv tempo, hvilke rom du vil besøke og hvilke verk du ønsker å bli bedre kjent med.

Squash

Håkons Hall sportssenter har to squashbaner av internasjonal standard med muligheter for leie av utstyr.

Vi ber om at dere i forkant sjekker hvilke smittevernregler eller restriksjoner som gjelder det enkelte sted dere ønsker å besøke via bedriftens nettside. Noen bedrifter anbefaler eller krever at man forhåndsbestiller, andre kan være midlertidig stengt o.l. Vi tar forbehold om endringer. SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

11


DET SKJER… i

Øyer

Hundekjøring på barmark

Elgsafari

Øyerfjellet er kjent for sin solide bestand med elg. Discover Nature Norway kan ta deg med på elgsafari, der du lærer dem å kjenne på god avstand. Mot midnatt kan du studere og fotografere Skogens konge i sitt naturlige leveområde et flott syn med en spennende historie.

Gjennom sommeren og høsten kan du prøve hundekjøring med trollvogner med Sjusjøen Husky Tours. Hundekjøring med ivrige Alaska huskyer er en fin måte å oppleve naturen på i samspill med dyr. Dere får eget spann og kjører selv med guider i front og etter instruksjon. Hvis du heller vil være passasjer, er det også mulig. Turene går på Foto: Sjusjøen Husky Tours forespørsel, da det er viktig at det er kaldt nok. Ofte kjøres det på kveldstid på Hornsjøen på gammel setervei. Mot vinteren flyttes turene til skogsveier ved Bøverlund Crossbane ved Åsmarka/Næroset.

Hyttemesse på Stavsplassen

Det blir hyttemesse på Stavsplassen 8.-10. oktober hvor du kan møte tilbydere av varer og tjenester rettet mot dere som har eller ønsker å kjøpe fritidsbolig i Gudbrandsdalen. Her får du en god oversikt over tilbydere i regionen. Her vil du også få inspirerende foredrag med blant annet interiørdesignere, arkitekter og strøm- og avløpsløsninger. Det legges til rette for fine opplevelser for barna med eget aktivitetsområde og moro med hest. I serveringsbygget vil det bli servert kortreist lokalmat.

Pilegrimsleden fra Øyer til Tretten

Et anbefalt startsted for Pilegrimsleden gjennom Øyer er i krysset ovenfor Nermo Hotell Hafjell. Du går gjennom vakkert kulturlandskap med fin utsikt. Fullstendig rutekart finnes på Pilegrimsledens hjemmeside. Øyer kommune står ansvarlig for merking og rydding av leden, med dugnadshjelp fra Tretten Musikkforening. I 2019 fikk Øyer Tankeplassinstallasjonen «M.A.U.R.» montert på Kløv, like før det bikker nedover mot Tretten.

Stavsmartn på Tretten

Stavsmartn gjennomføres 22.-24. oktober. Her er det bl.a. salgsboder, konkurranser og føll- og åringsutstilling.

Cadillac diner

Foto: Norsk Turistutvikling

Det særegne spisestedet og samlingspunktet Cadillac Diner på Tretten gjenåpner i juni. Huseierne har bidratt i oppussing, og Stavsplassen blir nå med på driften i samarbeid med Britt Iren Bjerkestuen.

Teknikkurs på sykkel

Hafjell Bike Park tilbyr nå daglige teknikkurs for dem som ønsker å øke ferdighetene sine på downhillsykkelen og ta steget videre fra introkurset. Kurset gjennomføres i sykkelparken. Minimumsalder for deltakelse er 10 år. Fulldempet sykkel og helhjelm er påkrevd.

Besøk en seter i Øyerfjellet

Vil du se hvordan tradisjonell seterdrift går for seg, kan du besøke Sjøsetra. De holder åpent for gjester torsdager, fredager og lørdager i juli. Kommer du på ettermiddagen, kan du være med på kveldsstellet og få prøve å melke. I tillegg til melkekyr har Sjøsetra flere smådyr, blant annet kaniner, høner, geiter og kyllinger. Seterdrift kan også oppleves på Hornsjø Seter. Her er det seterdrift fra midt i juni til midten av september. I kaféen serveres sveler, kaffe, kortreist eplejuice og is, og hjemmelaget yoghurt laget på setra. Fjellstad Gård har «goværskafé» som ligger på Hunderseter i Øyerfjellet, et steinkast fra Pellestova. De holder åpent i godt vær. På Hunderseter tilbys kaffe, nystekte vafler og kaker, is og kald drikke, samt gårdens matprodukter.

Toppturer i fjellet

Hvert år arrangerer Øyer fjellstyre Toppturer i Øyerfjellet. Det blir lagt ut bøker på 10 utvalgte steder. Ved å skrive navnet ditt, er du med i trekningen av fine premier. Brosjyre som gjelder turene får du tilsendt gjennom Øyermagasinet eller ved å kontakte Øyer fjellstyre, eller du kan finne dem i enkelte forretninger og bensinstasjoner. Klippekort følger med. Besøker du minst 8 av stedene, er du med i trekningen av hovedpremien.

10-trimmen Øyer

10-trimmen består av 10 utsiktspunkter langs skiltede turstier. Du kan skrive deg inn i turbøkene og stemple klippekortet eller sjekke inn via SjekkUT. Klippekort, turkart og turbeskrivelser kan lastes ned fra kommunens hjemmeside. Postene er åpne frem til 15. oktober. Alle som går minst 8 turer får et 10-trimmen bærenett. Dette må hentes på Servicetorget, Øyer rådhus. For deltakere under 15 år og over 70 år er kravet 6 turer.

Jaktmesse på Pellestova

Jaktmessa, som har fått navnet «Pellestova Game Fair» er under planlegging for helgen 14.-15. august. Messa foregår i og utenfor Pellekroa, og vil ha mange kvalitetsutstillere innen jakt og fritid.

12

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Stolpejakten i Øyer

Foto: Hafjell Bike Park, Samuel Andersen

Stolpejakten i Øyer kommune er et tilbud til alle i regi av ØTI Håndball og Øyer kommune, i samarbeid med næringslivet. Stolpene på Tretten er allerede på plass. I løpet av juni blir det også «stolpeslipp» i Øyer/Hafjell og Musdalsæter/ Roåker.

Fjellsykling

Det finnes nedlastbare turforslag med kart på Hafjell sine nettsider med ulik lengde. Om du ønsker en guidet tur, kan du velge mellom elsykkeltur, stisykkeltur eller familietur. Ta med mat, drikke og ekstra klær for turen.

Pumptrack på Mosetertoppen

Den nye Pumptrack på Mosetertoppen åpnet i juli 2020, og er gratis å bruke. Dette er det første store sommerprosjektet i den planlagte Favn aktivitetspark. Pumptracken er en 2500 kvadratmeter asfaltert rundbane fylt med humper, tette svinger og hoppkombinasjoner. Alle typer sykler kan brukes i pumptracken, og det lånes ut sykler til de minste barna uten kostnad.

Hafjell Bike Park

Parken er i år åpen hver dag fra 1. juli til og med 8. august. Hver fredag i juli og august er det langåpent. På høsten fra 13. august til og med 3. oktober, er det åpent hver fredag til søndag. I tillegg er det åpent hver dag i uke 40. (Det anbefales at barna bør ha fylt 8 år for å sykle downhill.)

Mat fra Øyerfjellet

De tilbyr blant annet fjellgris, kjekjøtt, storfekjøtt, lammekjøtt, spekepølser, steinovnsbakt «kaku», poteter, honning, ferske bringebær og bringebærprodukter som saft, syltetøy, geléer og sauser. Nyhet i vareutvalget er Cowboyburger og annet saftig kjøtt fra Bergum Gårds Simmental storfe. «Mat fra Øyerfjellet» deltar på flere markeder og arrangerer eget marked på Moe gård om sommeren (bringebærgården åpner 18. juli.) og på Pellestova om høsten. I tillegg er flere av produktene å få kjøpt på Spar Øyer eller via rekoringen i Øyer.

NM i utfor på sykkel

Hafjell Bike Fest 2021

Cupen vil i år ha 3 runder og begynne 2. juli på Voss som en del av Ekstremsportveko, fortsetter i Drammen i regi av Drammen Cykkelklubb og avsluttes i Hafjell 25.-26. september i Hafjell Bike Park, der NorgesCup også inngår.

Hafjell Bike Fest går av stabelen 5.-8. august og blir en langhelg fylt med mange spennende aktiviteter. Aktivitetene passer for små og store, og vil i hovedsak foregå på dagtid.

Vegmuseet - museet med lukt og lyd!

Reodor Felgens Hyperakselerator - årets nyhet på Hunderfossen

Hunderfossens nyeste attraksjon er den første av sitt slag i Norge. Den flyvende kinosalen gir en helt unik filmopplevelse i fem dimensjoner og vil begeistre flere generasjoner. Her kan du bli med Solan og Ludvig på en ellevill tur fra Flåklypa til Hunderfossen. Reodor Felgen har de siste årene jobbet iherdig med å løse miljøutfordringer knyttet til persontransport. Løsningen hans er en rotnorsk farkost, med «felgensk» vri, drevet av et høypotent og bærekraftig drivstoff. Med sin investering på 25 millioner kroner er Reodor Felgens Hyperakselerator en av de største investeringene i Hunderfossens snart 40 år lange historie.

Rett ved Olas klatrepark er det en liten øvingsbane for de aller minste barna. Denne er laget for at barn under 4 år også skal få utfolde seg. Her trenger man ikke sikring, men foresatte må være med rundt for å passe på.

7-fjellsturen med DNT

Arrangeres 4. september med start og mål på Pellestova. Man kan velge mellom tre løyper med ulik lengde (7, 5 eller 3 topper) og gå i eget tempo. Alle må registrere seg før start for å få deltakerkort.

Foto: Vegmuseet

Klatrepark for de minste på Lilleputthammer

Norsk vegmuseum er et av Norges største og tøffeste tekniske museer. Det er flere nyheter i sommer: Utstillingen «Små biler, store gleder» viser frem flere hundre lekebiler i alle størrelser og farger fra samlingen til Per Arne Monsrud fra 1970tallet. Utstillingen Norske Rariteter viser fem helt unike biler som ble bygget som en reaksjon på regelverk, politiske føringer og høye avgifter i Norge. De fleste dager i hovedsesongen blir det kortesje med museets biler eller oppstart av maskiner.

Vi ber om at dere i forkant sjekker hvilke smittevernregler eller restriksjoner som gjelder det enkelte sted dere ønsker å besøke via bedriftens nettside. Noen bedrifter anbefaler eller krever at man forhåndsbestiller, andre kan være midlertidig stengt o.l. Vi tar forbehold om endringer. SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

13


Ødegård Sag leverer kraftige utemøbler som er beregnet til å stå ute over tid. Utemøbelgrupper i villmarkstil er bord med løse benker og er ikke tyngre enn at dette er flyttbare møbler, men har likevel et robust utseende. Standard lengder 1,7 og 2 meter. Dette leveres ferdig montert. Kan lages med lengde inntil 4 meter, med og uten ryggstøtte, og med armlener på benkene for de som vil ha det. Benker til bålpanne med tilhørende bord. Om dere vil ha en rastebenk leverer vi det, også med løse benker med og uten ryggstøtte. Denne er en tung og ekstra kraftig type og er ikke egnet til å flytte på. Lengder fra 2,5 til ca 5 meter. Som en ramme om utemøblene er det lite som passer bedre enn en skigard fra oss. Vi har flere typer impregnert skigardstaur, tradisjonell granstaur og eienerstaur for å nevne noen. Dette bindes sammen med ståltråd og evnt. med vidjesveg for de som virkelig vil ha det på gamlemåten. Store kjøreporter med unike smijernshengsler og annet tilbehør fra en av landets beste smeder. Vi monterer og leverer over hele landet. Besøk vår hjemmeside for mer informasjon www.sagbruket.no Telefon 41 22 04 57 - Eller besøk oss i Etnedal, Valders

14

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Presisjon i alle ledd Privatmegleren Lillehammer er din lokale fritidsmegler i Lillehammer region. Vi ønsker å være det naturlige førstevalget når det gjelder kjøp og salg av fritidseiendom i vårt fokusområde, Sjusjøen, Nordseter, Skeikampen, Hafjell og Kvitfjell. Vi har sterk tilhørighet og stor interesse i fjellet vårt, og selger fjellområdene med hjertet. Vi strekker oss langt for å være tilstede og tilgjengelig for våre kjøpere og selgere. Lurer du på hva din fritidseiendommen kan være verdt? Vurdere du kjøp eller salg, ta gjerne kontakt med oss for en koselig hytteprat.

Med hilsen din lokale fritidsmegler i Lillehammer regionen. Kirkegata 62 i Nordea, 2609 Lillehammer Tlf. 61 26 63 60 • lillehammer@privatmegleren.no

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

15


ARRANGEMENTOVERSIKT Gausdal Lillehammer Øyer Ringsaker

Juni Lillehammerdagene Lillehammer sentrum

14.–19.

Lillehammer

17.

Lillehammer

LAVA Kulturhuset Banken

18.

Lillehammer

Randi Marie Steig, konsert Kulturhuset Banken

18.

Lillehammer

Deathcrush Felix Pub & Scene

19.

Brumunddal

Festkveld og Torgfest Brumunddal Torg

19.

Lillehammer

Familiedag med dyr og rare kjerringer. Camilla Granlien med band Kulturhuset Banken Damer i rødt! Konsert med Anne Vada og Dina Førland Kulturhuset Banken

7.

Gausdal

Godsteaterdagen 2021 Det Hemmelige Teater

7.

Ringsaker

Utendørskonsert Henning Kvitnes Prøysenhuset

8.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

10.

Lillehammer

Kveldstur langs Mesnaelva fra Mesnasaga DNT Lillehammer

13.–14.

Skeikampen

Skeikampen Festivalen 2021

14.

Skeikampen

Fjellandsbyen Open - festivalturnering Skei Golfklubb

14.

Lillehammer

Damer i Blues på Eftasbluesen Lillehammer Mikrobryggeri

14.

Helgøya

Sykkeltur på Helgøya DNT Lillehammer

14.

Øyerfjellet

Fjelldilten, Nevelåsen Arrangør: LOK

14.–15.

Øyerfjellet

Pellestova Game Fair Jaktmesse

15.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

15.

Åstdalen

Dagstur til Lyngbua fra Bøsetra i Åstdalen DNT Lillehammer

17.

Rudsbygd

Kveldstur i Rudsbygd bakli fra Flåkåli bru DNT Lillehammer

19.

Lillehammer

19.

Lillehammer

19.–20.

Hafjell

Hafjell Bike Park – åpningshelg

19.6.– 22.8.

Lillehammer

Sommerutstilling Galleri Zink

20.

Øyerfjellet

Tur til Snauskallen Barnas Turlag Øyer

20.

Åstdalen

Tur Skolla-Hornsjø Hamar og Hedemarken Turistforening

22.

Nordseter

Kveldstur fra Nordseter til Nevelfjell DNT

21.–22. Hafjell

KM 2021 Hafjell Golfklubb

25.–27.

Lillehammer

Veidekkelekene 2021– Friidrettsstevne for barn og ungdom Stampesletta

22.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

22.

Gausdal Vestfjell

25.6.– 4.7.

Lillehammer

NM-uka i biljard Scandic Hotell Lillehammer

Tur til Djuptjernkampen i Langsua nasjonalpark DNT Lillehammer

24.

Sjusjøen

26.

Lillehammer

Cockroach Clan, konsert Felix Pub & Scene

Kveldstur til Brannhytta på Sjusjøen DNT Lillehammer

26.

Skeikampen

Jøra Bygg – Midtnattsturneringen Skei Golfklubb

28.

Rena– Lillehammer

Birken Sykkelfestival

26.

Øyerfjellet

Fjellmarsj fra Djupslia til Indre Reina DNT Lillehammer

28.

Lillehammer

Blikk på Grafikk, kollektiv utstilling. Galleri Zink

29.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

27.

Espedalen

Gudstjeneste Espedalen Fjellkirke

29.

Sjusjøen

Dagstur Lunkefjell og Sjusjøfjell DNT Lillehammer

27.6.– 2.7.

Skeikampen

Merida Terrengsykkelskole for barn

29.

Hafjell

Kveldstur – Mosetertoppen – Hafjell DNT

1.

Lillehammer

Nattåpent i Lillehammer sentrum

3.

Ringsaker

4.

Emil Solli-Tangen Maihaugsalen

September 3.–4.

Hafjell, Lillehammer

Uno-X Development Weekend Sykkelarrangement

4.

Lillehammer

Birken Løpefestival

4.

Øyerfjellet

Utendørskonsert Maria Mena Prøysenhuset

7-fjellstur Pellestova

5.

Sjusjøen

Seterlunsj Kittilbu Utmarksmuseum

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

V. Gausdal

7.

Nordseter

Sør-Fron

Moddi Rudi Gard www.rudigard.no

Kveldstur til Lunkefjell og Høgfjellet DNT

8.

9.-12.

Tretten

Skeikampen

Blåne Hytter Mixed Double Skei Golfklubb

13 Festivalen Tretten kro og motell

10.

11.

Lillehammer

11.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

Powersection på Eftasbluesen Lillehammer Mikrobryggeri

11.

Ringsaker

Foodtour Mjøsgårdene

12.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

15.

Ringsaker

Foodtour Mjøsgårdene

17.–19.

Lillehammer

Teaterdagene Kulturhuset Banken

17.

Lillehammer

Bryggerigangen Bluesband på Eftasbluesen Lillehammer Mikrobryggeri

18.

Lillehammer

Smokie Maihaugsalen

19.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

Juli

18.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

21.

Lillehammer

Skeikampen

Barne- og ungdomsturnering Skei Golfklubb

Lars Monsen - Mitt liv Maihaugsalen

21.

24.

Lillehammer

Sommerfestuke Sjusjøen Fjellkirke

Bjarte Hjelmeland - Ja! Maihaugsalen

21.–25. Sjusjøen

25.

Moelv

Sør-Fron

Sigrid Moldestad Rudi Gard www.rudigard.no

Konsert med Thom Hell Trio Folkets Hus

22.

25.–26. Hafjell

Ringsaker

Utendørskonsert Dance With a Stranger Prøysenhuset

Norgesmesterskap utfor sykling

22.

26.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

Utendørskonsert Frida Aannevik Prøysenhuset

26.

Gausdal

Dagstur over Landskampen DNT Lillehammer

27.

Lillehammer

Detektivbyrå nr. 2, Riksteatret Maihaugsalen

28.

Øyer

Kveldstur - fra Nermo Hotell DNT

30.

Lillehammer

Dora Thorhallsdottir - Overganger Maihaugsalen

30.9.– 3.10.

Øyer

Annie, Øyer Teaterlag Solvang skole

23.

Ringsaker

23.

Skeikampen

International Pairs Skei Golfklubb

29.

Nes

Foodtour Midt i Mjøsa på sykkel

August 1.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

1.

Nes

Foodtour Midt i Mjøsa på sykkel

3.

Mesnali

Kveldstur til Milorghytta «Hotel Fortuna» i Mesnali DNT Lillehammer

4.

Moelv

Fottur langs Mjøsleden i Moelv Hamar og Hedemarken Turistforening

5.–8.

Hafjell

Hafjell Bikefest 2021

6.

Sør-Fron

Henning Kvitnes Rudi Gard www.rudigard.no

7.

Skeikampen

Skeikampen Rundt 2021 Terrengløp

Oktober

16

1.-2.

Lillehammer

Lillehammer Mataukfestival 2021

2.

Sør-Fron

Staut Rudi Gard www.rudigard.no

2.

Lillehammer

Karius og Baktus med Bakgården Barneteater Maihaugsalen

3.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

8.

Lillehammer

Atle Antonsen & Bård Tufte Johansen Maihaugsalen

8.

Hafjell

Hafjell Cup #5 Hafjell Bike Park

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

Hyttemagasinet tar forbehold om endringer og feil i arrangementsoversikten. Følg med på arrangørene sine nettsider om mulige endringer pga. koronasituasjonen.

På grunn av koronasituasjonen kan arrangementer bli endret på kort varsel. Sjekk derfor også arrangementets egen hjemmeside eller Facebookside for oppdatert informasjon.


8.–10.

Tretten

Hyttemesse Stavsplassen www.hyttelividalen.no

9.

Skeikampen

Skeikampen Opp 2021 Motbakkeløp

10.

Sjusjøen

Gudstjeneste Sjusjøen Fjellkirke

13.

Lillehammer

Frå Peer Gynt til Heknesøstrene v/Magnhild Bruheim Lillehammer Litteraturhus

19.

Lillehammer

Børge Ousland - Over Nordpolen Maihaugsalen

21.–24. Lillehammer

Dølajazz, Lillehammer Jazzfestival

22.–24. Tretten

Stavsmartn www.stavsplassen.no

23.

Lillehammer

Solveig Slettahjell Quartet Lillehammer kirke

25.

Lillehammer

Thomas Erikson - Omgitt av idioter Maihaugsalen

26.

Lillehammer

Riksteatret: Are Kalvø toppar VG-lista Maihaugsalen

30.

Sør-Fron

Åge Aleksandersen og Trondheimsolistene Rudi Gard www.rudigard.no

30.

Lillehammer

Gratulerer med Jahn Maihaugsalen

Tretten i Gudbrandsdalen 8.–10. oktober 2021

Går du med en drøm

November 4.

Lillehammer

Hellbillies Maihaugsalen

6.

Lillehammer

Teater Innlandet - Den finaste eg veit Maihaugsalen

6.

Moelv

Tove Bøygard Folkets Hus

9.

Lillehammer

Riksteatret: Don Quijote Maihaugsalen

20.–27.

Lillehammer

EM Curling

23.

Lillehammer

Tornerose. Moscow Art Ballet Theatre Maihaugsalen

25.

Lillehammer

Terje Sporsem Maihaugsalen

26.

Lillehammer

Staut Kulturhuset Banken

om å «gjøre noe» med hytta di?

Desember 1.

Lillehammer

Eva Weel Skram Maihaugsalen

4.

Lillehammer

Bugge Wesseltoft Kulturhuset Banken

13.

Lillehammer

Christmas with Nordic Tenors Maihaugsalen

18.

Lillehammer

Ørjan Burøe 2021 Maihaugsalen

19.

Brumunddal

Vår Jul Brumunddal Kirke

20.

Lillehammer

Jul med Odd Nordstoga og Det Norske Kammerorkester Maihaugsalen

21.

Brumunddal

Stille natt hellige natt 2021 Brumunddal kirke

Gratis inngang

På Hyttemesse Gudbrandsdalen kan du møte tilbydere av varer, tjenester og opplevelser i Gudbrandsdalsregionen

igt.no

Se mer på www.vegmuseum.no Velkommen til Olstad i Vestre Gausdal

Sommerutstilling

– som vi ønsker skal gi deg inspirasjon til å utvikle din hyttedrøm.

Egil Torin Næsheim - Oljemalerier og grafikk Ellen Næsheim - NunoFilt og klær

Åpent fra søndag 11. juli kl 12.00-17.00

nsbruk • Husman allet fra 1700 -t blåer a rt ty •Even • Bakerovn

Besøk oss på Tretten i Gudbrandsdalen 8.–10. oktober 2021

Åpent alle dager t.o.m. 1. august kl 12.00-17.00. Grupper fram til 1. sept. Tlf. 913 75 631

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

hyttelividalen.no

17


DET SKJER…

i Ringsaker

Sommerfestuka på Sjusjøen

21.-25. juli arrangeres sommerfestuka i regi av Sjusjøen Fjellkirke, med variert program for store og små. Alt foregår utendørs og med gode smitteverntiltak. Det blir konserter, kunstutstilling, bibelvandring i fjellet, historisk vandring på Rømåsen, familiedag ved Sjusjøvannet og avslutning med festgudstjeneste og festmiddag.

Stolpejakten Ringsaker

Foto: Fredrik Gardshol

Stolpejakten er et gratis trim- og orienteringstilbud. Du kan gå eller sykle for å finne stolpene som er avmerket på kartet, på Moelv, i Brumunddal og på Sjusjøen. 1. november blir stolpene tatt inn. Av koronahensyn oppfordres det til å laste ned appen Stolpejakten og registrere stolpene digitalt.

Lokalmat i Ringsaker

Kajakk-kurs

Sirupstynnkakebakeriet i Brumunddal mottok i januar Matmerks Spesialitetsmerke for sine sirupstynnkaker. Merket tildeles etter strenge krav til de beste lokalmatog -drikkeprodusentene i Norge. Spisestedet og butikken Matfatet i Brumunddal har 11 gårder i Ringsaker som sine leverandører. Flere av disse driver egne utsalg og serveringstilbud. Mange ligger på Nes og Helgøya.

Infoteket organiserer 3-timers introduksjonskurs i kajakkpadling på Mjøsa i juni, juli og august. Kurset holdes i Nessundet ved Tingnes og er en del av Padleforbundets Våttkortstige. I kurset fokuseres det på sikkerhet og padleteknikk. Etter kurset vil deltakerne få utdelt våttkort. Infoteket organiserer også havkajakkurs med sertifisering som vil gi mulighet til å leie kajakker i hele Skandinavia.

10 topper i Ringsaker

Årets «10 topper» varer helt til 17. oktober. Turene varierer og passer de fleste. Her kan du nå nye topper, utsiktspunkter og andre perler på ulike steder i Ringsaker. Hamar og Hedemarken turistforening og Ringsaker orienteringsklubb jobber på dugnad for at vi enklere skal få gode turopplevelser. Bruk gjerne appen DNT SjekkUT på mobilen for å registrere postene digitalt.

Kajakkpadling på Mjøsa

Mjøsa byr på fantastiske padleopplevelser året rundt. Infoteket på Tingnes tilbyr utleie av både 1-persons og 2-persons kajakk. Kajakkene er stødige, slik at også padlere med liten erfaring vil føle seg trygge. Forhåndsbooking og dropin fra juni og ut august.

Sykkeltur på Helgøya med DNT

14. august starter turen ved Stavsjø kirke, der vi setter oss på sykkelsetet og legger i vei sørover Nes. Turen går om Duengerhøgda til Tingberg, og over brua til Helgøya. På rundturen er det mange muligheter for opplevelser; Edel design, gårdsutsalg, kafébesøk samt natur- og kulturopplevelser. Turen er middels krevende, og varer ca. 6 timer.

Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Kanopadling

Det tilbys kanopadling i Åstdalen, Sjusjøvannet og på SørMesna i Mesnali.

Sjusjøbussen er utsatt

På grunn av Covid19 vil ikke igangsetting av Sjusjøbussen skje før i 2022.

Prøysenhuset «hjertet mitt for dekk»

I Prøysenhusets nyskrevne musikkteater for voksne, «Hjertet mitt for dekk», står anerkjente musikalartister og musikere klare til å formidle Alf Prøysens forfatterskap gjennom sang, musikk og tekst. Forestillingen går 29., 30. og 31. juli, samt 5. og 6. august. Forestillingen spilles innendørs i Prøysensalen og det selges et begrenset antall plasser per forestilling. Det oppfordres til å kjøpe billetter i forkant. Forestillingen skildrer livets møteplasser og hvordan små og store valg kan forme oss som mennesker. Handlingen er lagt til 50-tallet hvor lørdagsdansen var samlingspunktet.

18

Sommer i Prøysen, dagsprogram

Med «Sommer i Prøysen» bys det på opplevelser og aktiviteter for store og små på Prøysenhuset med et innholdsrikt dagsprogram. Hver dag arrangeres det familieteater, barnetimen for de minste og Dørstokken heme ved Prøysenstua. Besøk dyrene i Kusvea og gå på oppdagelsesferd i Mikkelikskiskogen. Besøk de glemske innbyggerne i Den vesle bygda, som nå er klare for jula, midt på sommeren! Få med dere fortellingen om Alf Prøysens mor, Julie Prøysen, utenfor Prøysenstua i forestillingen, «Vara med på livet». Gjennom sang og teater blir publikum kjent med hennes historie. SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Helgøya Klatrepark

Foto: Øyvind Wold

Svevetelt Helgøya klatrepark har gått til innkjøp av 5 svevetelt, hvor hvert telt har plass til ca. 3 voksne personer. Det er mulig å ha teltet i nærheten av gapahuken i klatreparken og ha området for seg selv (med grill, ved, vann, lys, utedo og renovasjon) for litt ekstra.

Foto: Rakel Berg

Natursti Naturstien ligger i naturskjønne omgivelser, lett turterreng og på en gammel sti og vei, rett ovenfor Klatreparken. Den går i sirkel, og de fleste starter og slutter ved gapahuken i Raknerudskogen. Den er på ca. 900 meter, består av 14 poster med ulike emner som byttes ut to ganger i året. Oppgavene fås i Gapahuken og Klatreparken. Naturstien er for alle, er tilgjengelig hele året og er gratis.

Sykling på Helgøya

Mjøsregionen er et flott sykkelområde med mykt terreng, mange rolige grusveger og fantastiske utsikter over bølgende åkre og en glitrende Mjøsa. Infoteket på Tingnes har elsykler til utleie.

Sykling i fjellet

Både Sport1 på Sjusjøen og Sjusjøen Mountainbike Park selger sykkelkart og har utleie av sykkel. Det er utarbeidet flere turforslag både for stisykling og langs grusveiene i fjellet.

Guidet huldretur Dette er en guidet tur innover på Helgøya, start og mål i Gapahuken eller fra Klatreparken på Helgøya. Turen passer for alle, barn og voksne, gjerne sammen. Turen må bestilles.

Skibladner i rutetrafikk fra Brumunddal to dager i uken

I fjor åpnet den nye Skibladnerbryggen i Brumunddal, og Skibladner begynte å seile i rutetrafikk til og fra Brumunddal. Tilbudet ble så populært at Mjøsas hvite svane nå utvider tilbudet med to anløpsdager i uken.

Sommer på Mjøsgårdene

Ridning

Foto: Nicoline Bergersen

Nytt i år er 4 guidede «foodtourer» som har faste datoer for gjennomføring i sommer. En av turene går til vanns med Skibladner, to er sykkelturer, og en tur foregår i egen bil. Turene tar deg gjennom kultur, landskap, smak og historie og du får møte vertskapet på hver gård. Mjøsgårdene har ellers et rikholdig sommerprogram med flere arrangementer i løpet av sommeren.

Mesna Islandshest har gjennom årene utviklet et av Norges beste tilbud til mer erfarne ryttere, med en rekke turer rundt Mesnavannet. Aldersgrensen for lenger turer er 10 år, men for de yngste er leieturer rundt gården en trygg start på ridningen. Mesna tilbyr også fjellturer, privatundervisning på islandshest og rideleir både for barn og voksne.

Uteservering i Mjøsparken

I Mjøsparken i Brumunddal er det nå etablert en uteservering som tilbyr småretter, snacks og forfriskninger gjennom sommeren. Ellers kan parken skilte med et flott strandområde, med aktivitetsområder som skatepark, basketballbane, sandvolleybane, petanquebaner, lekeplass og badestrand. Parken har også toalettbygg og ladestasjon for elsykler. Brumunddal båthavn og Skibladnerbrygga ligger like ved.

Foto: Mesna Islandshest Senter

Kvarstadsetra

I perioden 2. juli – 1. august blir det åpen seterkafé på Kvarstadsetra i Åstadalen. Fredag til søndag ønskes alle velkommen til servering av nystekte vafler, rømmegrøt, kaffe, te og saft. Helena og Hans Frogner fra Kvarstad Gård tar også med seg iskrem, sjokoladekonfekt og pølser fra gårdens egen produksjon. Med til setra kommer noen av gårdens firbente, så her blir det mulig å hilse på Shetlandsponniene Nelli og Wendy, tre små griser, samt gårdshunden Hero.

Rømåssetra

har fått nye eiere. Nå har Sige Fiske Amdal og Nina Brekke tatt over for Åse og Asbjørn som har drevet setra siden 1994. I sommer holder Rømåssetra åpent hver dag fra 26. juni til 15. august. Her serveres det vafler, rømmegrøt, spekemat, Gudbrandsdalskål, gjærbakst og kaker. Barna kan hilse på kuer, kaniner og høner, og de kan også prøve seg på ponniridning.

Vi ber om at dere i forkant sjekker hvilke smittevernregler eller restriksjoner som gjelder det enkelte sted dere ønsker å besøke via bedriftens nettside. Noen bedrifter anbefaler eller krever at man forhåndsbestiller, andre kan være midlertidig stengt o.l. Vi tar forbehold om endringer. SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

19


DET SKJER… i

Gausdal

Dyresti på Strand Fjellstue

Foto: Galleri Rusten. Malt av Jan Olav Bjørnsen

Har du lyst til å oppleve gårdslivet tett innpå slik dyrene lever normalt på en gård? I år er det laget sti gjennom innhegningene. På guidede turer blir det fortalt litt om hver enkelt dyr, og barna får være med på å fore og stelle på turen. Du kan også delta på quiz og aktiviteter med fine ukepremier (alle som deltar, får gratis kaffe/te til voksne og is til barna). Det er begrenset plasser hver dag på dyrerunden. Send påmelding til Strand Fjellstue før dere kommer.

Sykling

Galleri Rusten har jubileumsår

Galleri Rusten i Vestre Gausdal har 15-årsjubileum i juni. På åpningsdagen lørdag 19. juni blir det underholdning ved Øyvind Selnes og Marie Skavnes. Ordfører Anette Musdalslien åpner jubileumsutstillingen. Galleriet har åpent alle dager unntatt mandager, frem til 1. august. Sommerens utstillere er Haldis Halsten som stiller ut akrylmalerier og Jan Olav Bjørnsen med akvareller.

Fredagsmatkasse

Fjellglede har tilbud om matkasse. I nettbutikken finner du en egen varekategori med varer du kan bestille til matkassen. Her kan du få nybakt brød, deres utvalg av kaker og kaffe i tillegg til en del andre varer.

Skeikampen er et eldorado for stisykling. Barna kan ha det gøy i pump-tracken og i familieløypen. I sommer vil Skeikampen Ski & Bike arrangere mange ulike aktiviteter, turer og kurs for alle nivåer. Aktivitetene gjennomføres med godkjente, sertifiserte stisykkelinstruktører/-guider. Hver torsdag fra 22. juni arrangeres gratis terrengsykkelturer for alle. 9.–11. juli kan du delta på intro i stisykling for damer. To helger i august holdes det introkurs i stisykling. Det tilbys utleie av sykler både på Skeikampen Ski & Bike og Skeistua. Merida Terrengsykkelskole byr på en spennende uke med terrengsykling på Skeikampen for gutter og jenter i alderen 11-17 år. Terrengsykkelskolen tar for seg det grunnleggende innenfor terrengsykling. Mestring og progresjon er hovedfokus gjennom hele kursprogrammet.

Trubadur eller karaoke

På Segalstad seter er det pubkveld hver lørdag med trubadur og karaoke.

Topptrimmen Gausdal

Det er plassert kasser på mer enn 60 topper og utsiktspunkter rundt i hele Gausdal. Årets topper: Røverhula, Ormtjønnkampen, Ongsjøfjellet, Killiknappen, Leppskardet, Bånsæterkampen, Kyrkja, Lundevarden, Hærfjellet, Gråkampen og Hornsjøfjellet. Topptrimmen kan kjøpes i forretninger og hos samarbeidspartnere i Gausdal og på Skeikampen.

Skeikampen Festivalen

Festivalen arrangeres fredag 13. og lørdag 14. august. Det blir to dager med variert musikk som både unge og den eldre garde kan se frem til. Årets artister er OnklP med venner, Postgirobygget, Staut, Sondrey og Byting.

Djuptjernkampen i Langsua nasjonalpark med DNT

Heisen går til topps på Skeikampen

8-seteren går hver lørdag fra 26. juni til 21. august, samt torsdag-lørdag i uke 40.

Tennis

Skeikampen har to tennisbaner. Tennisutstyr kan leies på Treffen kafé.

Foto: Camilla Damgård

Det arrangeres dagstur til Djuptjernkampen (1325 moh.) 22. august. Denne toppen er grensefjell mellom kommunene Nord-Aurdal, Gausdal og Nordre Land, og ligger syd i Langsua nasjonalpark. Turen starter fra bilvegen ved Sebu-Røssjøen (975 moh.) og er lettgått. Det er ca. 6,5 km inn til toppen, som byr på en fantastisk utsikt.

Familiedag på Aulestad

20. juni er det familiedag med mange aktiviteter på Aulestad. Barna kan teste ut gammeldagse leker som å slå spiker i kubbe, kaste blikkbokser og gå på stylter. På tunet nedenfor låven finner du barnas egen trafikkby og på låven kan du teste ut tivolispeil. I tillegg er det flere oppdrag og mysterier barna kan bryne seg på som er tilgjengelig fra 1. juni – 31. august.

20

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Ridning ved Skeistua

I juli blir det ridebane ved Skeistua i regi av Stall Kankerud. Deres permanente ridebane er ved Kankerud i Svingvoll. I uke 26 tilbys rideleir, som er åpen for alle uansett alder og nivå. Rideleiren inneholder overnatting fra søndag til fredag med alle måltider inkludert. Det blir to rideøkter pr. dag, stallarbeid og mye sosialt. Det er også mulig å bli med på dagleir uten overnatting. Dagene vil bli lagt opp slik at deltakerne opplever mestring både på hesteryggen og sosialt. I tillegg vil det være mulig å bestille drop-in timer.

Thor Moen (bildet) har utstilling på Myresetra i oktober. Utstillingene består av malerier fra siste års produksjon. Inspirasjonen er hentet fra fjellområdene rundt oss og studie av seterhus. Thor har vært billedkunstner i 20 år. Han har eget atelier og galleri Vidsyn i Hafjell og et galleri i Storgata 40 på Lillehammer. I tillegg til salg fra gallerier, har han årlig 3-4 utstillinger. Du finner ham også på Naustet på Sjusjøen under sommerfestuka der.

Gausdal historielag – arrangementer i Ulsrud

Gausdal Historielag har følgende arrangementer på gardsmuseet Ulsrud i Auggedal i sommer: Søndag 18. juli er det åpning av maleriutstillinger i amfiet (Ingrid Granlien) og i galleriet (Liv Bjørge). Øystein Bjørge skal presentere to bøker som han har skrevet. Søndag 1. august arrangeres åpen dag med omvisning. Søndag 15. august er det 1000-årsjubileum for innføring av kristendommen i Norge. Gausdal sitt bidrag skal handle om kirken sin betydning for dem som utvandret til Amerika. Foredrag ved Torbjørn Greipsland.

Take-away

De fleste spisestedene på Skeikampen tilbyr take-away. På Segalstad seter er det mulighet for take-away frem til en time før stengetid. Både Treffen bar & kafé og Skeistua seterkafè tilbyr pizza for take-away. Hos Fjellglede tilbys det ferdige pakker med kanelsnurrer eller hveteknuter som står på en hylle utenfor butikken og som betales med Vipps.

Skeikampen Rundt

Terrengløpet går i naturskjønne omgivelser i småskog og snaufjell rundt Skeikampen hvor alle kan delta. Skeikampen Rundt arrangeres av Gausdal Friidrettsklubb og Visit Skeikampen. De to traseene er på henholdsvis 3,7 og 12,2 km. Begge løypene har start og mål ved Segalstad seter på Skeikampen. Den korteste løypa har en stigning på 123 meter, og den lengste på 347 meter.

Foto: Gausdal Fjellstyre

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Høstutstilling på Myresetra

Skeikampen Opp

Skeikampen Opp er et motbakkeløp som går fra foten av Skeikampen til steinbua på toppen, lørdag 9. oktober. Skeikampen Opp arrangeres av Gausdal Friidrettsklubb og Visit Skeikampen. Løpet passer både for aktive utøvere og mosjonister i alle aldre. Du kan selv velge hvilken klasse du vil delta i. Det er egen mosjonistklasse for deg som ikke ønsker tidtaking. Er du mer interessert i å sjekke formen mot andre, kan du delta i konkurranseklassene. Disse starter i puljer etter alder.

Utleie av båt og kajakk

Fjellstyret har utleie av kajakker i Snæra. Snæra ligger i Oppsjømyra naturreservat, der verneformålet blant annet er å ta vare på et viktig leveområde for våtmarksfugl. Mange av disse artene er sårbare for forstyrrelse i hekkesesongen, og av den grunn kan ikke båtsesongen starte før 20. juni. Fiske fra land kan foregå som normalt, også før 20. juni. Fjellstyrets utleiebåter og kajakker i Snæra leies ut som vanlig f.o.m. 20. juni. Det er også mulig å leie kano på Austlid Fjellstue.

Setring og beite

Beitebruken i Vestfjellet har lange tradisjoner. Innen allmenningen er det i dag 120 setrer, men med årene har det blitt færre og færre av disse som opprettholder denne formen for utnyttelse av fjellet. Det finnes inngjerdede fehamninger i bruk i Dokklia, Liomseter – Revsjøområdet, og i Reinsåsen blir det hamnet med både storfe og sau. Fjellvandrere som ferdes innenfor disse beiteområdene henstilles til å ta hensyn til bufeet som beiter der.

Gausdal Paintballklubb

Er en nyoppstartet klubb som tar på seg oppdrag på arrangement for grupper og foreninger. De tilbyr pakkepriser for minst 4 personer som inkluderer markør, maske, bane/luft og ulike antall baller.

Vi ber om at dere i forkant sjekker hvilke smittevernregler eller restriksjoner som gjelder det enkelte sted dere ønsker å besøke via bedriftens nettside. Noen bedrifter anbefaler eller krever at man forhåndsbestiller, andre kan være midlertidig stengt o.l. Vi tar forbehold om endringer. SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

21


– dører vinduer nøkler lås glass og service

• Dører og vinduer etter ditt ønske produsert i heltre furu • Service på dører, vinduer, lås og beslag • Vi skifter isolerruter • Alt i glass og speil

Alltid det nyeste for de gode opplevelsene fra SWIX, Ulvang, TOKO, Lundhags og Helsport! Egen outlet, kaffebar og lademuligheter for el-bil.

Tel 61 22 02 40 – Gausdalsvegen 1548, 2651 Østre Gausdal

Se mer her: www.paulsrud.as

TRYGGE KJØP OG GOD SERVICE FÅR DU HOS EIKSENTERET GAUSDAL

• Traktor/redskap • Dekk (traktor og bil) • Snøfres • Slangepressing • Service

MANDAG - ONSDAG MONDAY-WEDNESDAY

• Hageutsyr • Olje (Castrol) • Vedutstyr

10 - 17

TORSDAG - FREDAG THURSDAY - FRIDAY

Check out our store and Outlet, or just grab a cup of excellent coffee.

10 - 20 LØRDAG SATURDAY

Eiksenteret Gausdal

Tlf. 61 22 71 90 gausdal@eiksenteret.com

Are you looking for the latest innovations for great outdoor experiences?

10 - 16

www.eiksenteret.no

BELIGGENHET LOCATION Blåswixvegen 5, 2624 Lillehammer.

ANNONSE

Gassopplegg til hytta – hva har du lov til? Har du planer om gasspeis, enten ute eller inne på hytta? Eller trenger du gass til kjøleskap eller komfyr? Det er enkelte ting du kan montere selv, og noe må du ha faglærte til å montere for deg. Dette kan du montere selv: • Gasslange inntil 1,5 meter mellom gassbeholder og gassutstyr, som f.eks komfyr eller grill. • Gassdetektor og kullosdetektor med batteri eller plugg til stikkontakt. Husk å sjekke bruksanvisningen slik at du plasserer detektoren riktig. Dette må vi montere for deg: • Gassførende slange gjennom vegg. • Gassførende rør.

• Lekkasjevarsler som sitter på gassrør • Stengeventiler • Tanker, rør, fordampere osv.

PÅ HY T TA e boliger! VA RSLER EN er som i vanlig tt hy i et H U S K R ØY K rh ke av til brannsik Det er samme kr Kilde: sikkerhverdag.no

GASS SKAL IKKE OPPBEVARES I KJELLEREN Beholdere med gass skal oppbevares stående, over bakkenivå og på et godt ventilert sted.

22

VAKTTELEFON 957 87 998 Arne Gunnar Noreng 2653 Vestre Gausdal post@agnror.no

www.agnrør.no

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Stor eller liten? Med hems? På fjellet? – Vi hjelper deg med hyttedrømmen!

Hyttemodell ORIGINAL DEMPET 1

Står en innholdsrik sportshytte på ønskelista, anbefaler vi vår Blåne Luftig Dempet. Med god takhøyde er den både åpen og luftig, bruksarealet er på 57 m2, og hytten har 2 soverom og hems. Trenger du større plass er f.eks. en av våre T-hytter et trygt valg, med bruksareal på inntil 134 m2, 4 soverom og hems. Enten du har hyttetomta klar og mangler drømmehytta, eller trenger hele pakka, kan vi hjelpe deg. Vi har tilgang på flere tomteområder på Østlandet. Ta kontakt for en trivelig hytteprat.

Tilbygg eller anneks? F.eks. «Bakstehus« eller «Smørebod» dekker behovene for ekstra plass på en fin måte. Tilpasses etter behov.

Hyttemodell TE 1

Besøk vår visningshytte på Norsk Hyttesenter, Hellerud. Vi er her hver torsdag, fredag og lørdag - husk å avtale på forhånd pga smittevern. Det er også mulig med privatvisninger på ferdigbygde hytter. Ta kontakt med oss for avtale.

TLF. 970 96 000 | POST@BLANEHYTTER.NO | BLÅNE.NO

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

23

igt.no

Følg oss gjerne på sosiale medier


Anna Ancher – Skagens indre og ytre rom:

En fjær i hatten for kunstmuseet Lillehammer Kunstmuseum har i sommer fram til 15. august den hittil største retrospektive utstillingen om den danske maleren Anna Ancher! At det er de som har fått æren av å huse denne utstillingen er en stor anerkjennelse for museet. TEKST OG FOTO: STEIN B. OLSEN

Vi møter en tydelig stolt Cecilie Skeide som har hatt ansvaret for utstillingen. - Det har aldri tidligere vært laget en slik utstilling om hennes kunstnerskap. Nye sider ved hennes kunst har dukket opp. Verk som ingen har sett tidligere, og det er Danmarks store nasjonalskatt som vi nå kan vise fram her på Lillehammer, forteller Skeide. ENESTE STED UTENFOR HJEMLANDET Da Anna Anchers utstilling ble vist i Danmark, gikk folk mann av huse for å få med seg denne utstillingen. Nå er den altså på Lillehammer. - Det eneste stedet denne utstillingen skal vises utenfor Danmark er her på Lillehammer Kunstmuseum. Det er smått utrolig, og interessen har vært voldsom, sier Skeide. - Vi har fått god omtale av denne utstillingen. Publikum fra hele landet har kommet for å se hennes bilder, og i sommer venter vi stor pågang. Det har vi forberedt oss på, og alt skjer innenfor gjeldende Covid 19 retningslinjer, sier Skeide som også kan fortelle at det vises en egen film om Anna Ancher som følger med utstillingen. Den forteller historien om Ancher og kunstnerlivet for øvrig i Skagen gjennom et kvin-

Cecilie Skeide ved Lillehammer Kunstmuseum er stolt over å vise fram utstillingen av Anna Ancher.

neblikk. - Hva har du tenkt når du laget denne utstillingen? - Anna Ancher maler ikke store bilder, det skjer veldig lite i bildene, så de krever ro og intimitet for at folk skal kunne se det hun står for. Jeg har laget en aktiv utstillingsarkitektur som verner om rommene i hennes kunst. Her kan du se flere rom og flere bilder samtidig, sier Skeide.

Utstillingen består av 200 malerier.

INNHOLDSRIK UTSTILLING Utstillingen består av nesten 200 malerier, mange tegninger og et omfattende kontekstmateriale med brev, skissebøker, fotografier og kulturhistoriske gjenstander. Utstillingen er ikke kronologisk presentert,

men konsentreres rundt åtte ulike tematiske nedslag i Anna Anchers produksjon. Utstillingen er åpen for publikum hver dag i museets åpningstid. Det er ikke nødvendig å bestille plass på forhånd. Besøkende kan gå rundt på egenhånd og nyte de flotte maleriene, i trygge omgivelser. Er det mange besøk-

Anna Ancher (1859–1935) - en av Nordens viktigste kunstnere i perioden 1880–1920. Hennes solrike interiører og intime portretter tilhører den nordiske kunstkanon. For første gang presenteres Anna Anchers rike kunstnerskap fra en bred modernistisk synsvinkel. Utstillingen vil gi mulighet til å se hvordan Ancher fornyet den nordiske malerkunsten med sin uvanlige

innovative farge- og penselbruk. Den forskningsbaserte utstillingen med en tilhørende publikasjon, kaster et nytt blikk på kunstnerens produksjon. Ambisjonen er å løfte Anna Ancher ut av Skagen, i betydningen ut av kunstnerkolonien, som kone til den kjente Michael Ancher og inn i en større sammenheng.

24

ende i sakene på tidspunktet du kommer blir du bare bedt om å vente litt, til det er trygt og lett å overholde avstand. OMVISNINGER Det tilbys omvisning hver lørdag og søndag. Ønsker du å delta på en omvisning må du melde deg på. Utenom omvisning kan du gå på egenhånd uten påmelding på forhånd. KINO I SAL 3 Dokumentarfilmen «Kunsten å fange en solstråle», gir et gripende innblikk i Anna Anchers liv og kunstneriske virke. Filmen varer i 45 minutter og vises 3 ganger daglig.

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Åpningstider og priser:

www.jorekstad.no Regionens største badeland, ute og inne! Syv kilometer fra Lillehammer sentrum Bassenger, badstuer, sklier og stupetårn Servering ute og inne

Jørstadmovegen 690, Fåberg Tlf. 6105 7060 SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

25

Følg oss!

igt.no

• • • •


ANNONSE

VI BIDRAR TIL AT DU KAN SVINGE KØLLA I FLOTTE OMGIVELSER! Skei golf - Nordens høyest beliggende 18-hulls golfbane!

LOKAL BEDRIFT SOM BIDRAR TIL EI AKTIV BYGD!

Daglig leder i Gausdal Elektro, Dag-Tore Aamodt Brænden og hans 5 ansatte ønsker å gi tilbake til lokalsamunnet. – Det er viktig for å holde bygdehjulene i gang, og for at flere, både fastboende og hytteeiere etablerer seg her, sier han. TEKST: IGT AS • FOTO: KNUT ERIK «BALLE» HAGEN

Gausdal Elektro er lokalt forankret, og ved å velge oss gir du et bidrag til f.eks lokale lag og foreninger, Skei Golfklubb og løypekjøring i Gausdal. Vi fikk

et konkret bevis for arbeidet vårt i 2020, da vi ble Gasellebedrift. Vi stiller oss gjerne bak sitatet «...de tør å satse, og bidrar til å skape verdier og

arbeidsplasser!» som ble brukt under utdelingen. Vi prosjekterer og utfører installasjon og rehabilitering av elektriske anlegg, i næringsbygg, boliger, hytter og innen landbruk. Siden oppstarten i 2015 har vi skaffet oss bred kompetanse i firmaet og er en komplett leverandør innenfor elektro, som takler alle oppdrag. Vi har også flere faste serviceavtaler med kunder.

-Sommeren 2020 hadde vi et litt artig prosjekt, både for oss og for Gausdal, sier DagTore. Vi leverte el-tjenester til den døgnåpne, selvbetjente Nærbutikken i Svatsum, på oppdrag fra Mat Norge. Dette pilotprosjektet ble utført i godt samarbeid med TeleData Øst, og resulterte i et tilbud som kommer både de lokale og hyttefolket til gode.

DIN TRYGGHET ER VÅRT ANSVAR, NOE VI TAR PÅ ALVOR! Skulle uhellet være ute, ring vår vakttelefon 61 22 90 00

Last ned appene Entur reiseplanlegger og Innlandstrafikk billett. Entu

Da kan du planlegge reisen og kjøpe billett på forhånd.

God tur!

r

Innl

and

26

stra

fikk

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Din beste venn i terrenget

Elsykkel gir deg en ny sykkelopplevelse Hafjell gleder seg til det de tror blir en knall sykkelsesong.

Alle spår en fantastisk sykkelsesong, og rundt om i fjellheimen pågår arbeidet for fullt med å legge til rette for de store sykkelopplevelsene uansett alder eller hvilken type sykkel du vil bruke. Og det er ingen tvil om at denne sommeren vil mye handle om elsykkel. TEKST OG FOTO: STEIN B. OLSEN

Knut Løkås er sykkelsjef i Hafjell. Han trives best når det går nedover, fort nedover. Men Hafjell er mye mer enn downhillsykling. Fjorårets tilbud om pump track på toppen av gondolen ble et utrolig populært tilbud for de yngste. I år jobbes det med flere lette nedfarter i bakken. I tillegg kryr det av stier og grusveger på fjellet. Så her er det bare å hive seg på sykkelen. - Vi forventer en knallsesong. Det skyller en sykkelbølge over landet, og det er faktisk vanskelig å få levert nok sykler, sier Løkås som tror sykkel er blitt en akseptert ferieform for hele familien, og at elsykkelen har åpnet et nytt marked for sykling på stier og i fjellet. - For Hafjell er fortsatt den heisbaserte syklingen den viktigste. 136 nypussede sykler står klar til utleie. 18 løyper skal være klare når parken åpner 19. juni. Etterspørselen er allerede stor. - I årene framover skal vi ha fokus på snille og grønne løyper i den øvre delen av anlegget. Nærmere bestemt rundt 360 heisen for de som er kjent, sier Løkås.

PUMP TRACK GODT MOTTATT - I fjor åpnet pump tracken? - For oss var dette den største investeringen vi har gjort. 2500 m2, ca. 400 meter lang, og her var det full rulle fra første stund. Noen tall har jeg ikke, men at det ble kjørt over 100.000 runder er ikke å overdrive, sier Løkås. Løkås forventer også storinnrykk på fjellet, og ber alle om å ta hensyn. - Triangelet Pellestova, Nordseter og Sjusjøen er et eldorado. Her vil det kry av syklister i sommer, og på sikt er det viktig at dette tilrettelegges og ikke minst for å forebygge slitasje. SKAL ADMINISTRERE BYSYKLENE Nytt av året er at gutta i Bikeshopen i Hafjell også skal ha ansvaret for service og oppfølging av bysyklene i Lillehammer. - Gjennom oss kan du forhåndsbooke elsykler i Lillehammer by. Syklene er plassert på stasjonen, du kan også laste ned en egen app, Share Bike for å leie deg en sykkel. Vår oppgave handler om service og vedlikehold, sier Løkås. LEWIS PÅ SKEIKAMPEN Morgan Lewis holder til på Skeikampen. Her kan han friste med både stier og fjellveger. Også på Skeikampen blir det heisbasert sykling i helgene, og en ny og lettere nedfart er under arbeid. Når vi spør Morgan hva han anbefaler for de yngste, tenker han litt annerledes enn mange kanskje tror. - Med utgangspunkt i Skeikampen så tenker jeg mot Austlid, Rausjøen og mot Musdalssetra. Dette er fine turer også for barn. Peer Gynt vegen er en

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

27

klassiker med forskjellige avstikkere. Dørdalsknappen er også å anbefale, men da snakker vi gjerne litt eldre, sier Lewis som har stor tro på en fantastisk sykkelsesong. - You know cykling is the new skiing, smiler han og ser ut over en butikk stappfull med nye sykler. - Elsykkel for store og små? - Å ja, du trenger ikke å være i like god form for å ha stor glede av en sykkeltur med elsykkel, men du må lære deg å bruke den, rasjonalisere med strøm og husk at sykkelen er vesentlig mye tyngre enn en vanlig sykkel, sier han og skryter av sykkelturer som en ferieaktivitet for hele familien. - Sykkel er en herlig måte å komme seg ut på, og kombiner gjerne med en topptur på beina. Alle er vi barn i våre hjerter, og vi vil se og oppleve nye ting. Med sykkelen som følgesvenn kan du gjøre nettopp det. Og med elsykkelen når du lenger, opplever mer og finner nye plasser, sier Morgan Lewis. Morgan Lewis fra England er hekta på sykkel. Skeikampen er hans base.


Ditt lokale byggevarehus Utendørs maling

Alt du trenger innen byggevarer, trelast, hytteutstyr og maling.

Vi har alt innen terrassebeis, beis, dekkbeis, maling og maleutstyr. Fargekart finner du på www.gaus.no

Velkommen! Uteprosjekt i sommer?

Mur, heller og belegningsstein

Her finner du inspirasjon og smarte løsninger for uterommet

Scan QR-koden med mobilkameraet

Velg riktig terrassebord! Gausdal Bjørndalsvollen 2 tlf. 61 27 03 03 | 07-17 (09-14)

Lillehammer Gausdalsvegen 6 tlf. 61 27 03 08 | 06:30-20 (09-16)

Hafjell Fiskehusvegen 23 tlf. 61 27 03 05 | 07-17 (09-14)

Mesnali Sjusjøvegen 1256 tlf. 61 27 03 11 | 07-17 (09-14)

28

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Brannsikkerhet på hytta

Ifølge Norsk brannvernforening er det årlig branner og branntilløp i over 1200 hytter og fritidsboliger i Norge. TEKST: NORSK TURISTUTVIKLING

Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ildsteder topper listen over brannårsaker. Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som ordinære boliger. Alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslukningsapparet eller husbrannslange, og det er viktig med regelmessig vedlikehold. HER ER NOEN TIPS TIL HVORDAN DU KAN BEDRE BRANNSIKKERHETEN PÅ HYTTA: Snakk om slukking og førstehjelp med alle som bruker hytta. Å gjennomføre brannøvelse på hytta kan være nyttig for alle. • Røykvarsler: Bytt batteriet minst en gang i året. Trykk på testknappen på røykvarsleren hver gang du tar i bruk hytta. Ha alltid batterier i reserve. Det skal ikke være dør mellom rommet der røykvarsleren henger og området som skal dekkes. Det er en stor fordel om brannvarslerne er seriekoblet. • Brannslukningsapparat: Man bør utføre kontroll på brannslukningsapparatet etter 5 år og komplett kontroll eller utskifting etter 10 år. Brannslukningsapparater har Foto: Norsk Turistutvikling en utløpsdato! For egen sjekk; Sikringssplinten skal stå i med plomber• Gass: Vær varing på plass, sjekk at trykkindikatorsom ved bruk av gass. en peker på det grønne feltet, vend Sjekk utstyr og slanger pulverapparat opp ned og kjenn at det jevnlig og monter gassflyter over uten klumper, rist litt på alarm. slangen og sjekk at det ikke kommer • Vedlikehold: Bruk pulver ut. Sørg for at apparatet er lett # Sjekk røykvarslerne hver gang godkjente fagfolk til tilgjengelig. hytta tas i bruk. utbedringer som krever • Komfyr: Med komfyrvakt slår kom# Ha alltid ekstra batterie r i reserve fyren seg av før temperaturen på kodette. # Gå aldri fra levende lys keplatene blir så høy at situasjonen # Ikke bruk peis/ovn som blir farlig. Da kan du unngå brann LAG NØDPLAKAT tørkestativ Deponer og kast as # som følge av tørrkoking/steking. På nettsiden til Statens ke på en forsvarlig må avfall • Ildsteder og levende lys: Gå aldri fra kartverk kan du lage te # Ikke gå fra hytta med ele levende lys, vær forsiktig med å legdin egen nødplakat, som ktriske apparater i bruk ge brennbart materiale som klær kan henge godt synlig på # Vær ekstra varsom ved til tørk, pynt o.l. for nær flammene. hytta. På denne ser du fribruk av gass tidsboligens geografiske Ha jevnlig tilsyn og feiing av pipa. # Sjekk utstyr og slanger jevnlig posisjon i et kartutsnitt Brenn kun tørr ved i peisen – an# Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr net kan skape avleiringer i pipen med GPS-koordinater, # Bruk godkjente fagfolk som igjen kan føre til pipebrann. som gjør at du kan lede utbedringer som kre til ver dette Deponer og kast askeavfall på en redningsmannskapene til forsvarlig måte. riktig sted. BRANN POLITI AMBULANSE • Elektrisk utstyr: Ikke gå fra hytta 113-APPEN med elektriske apparater i bruk. Det er også lurt å ha 113For eldre hytter med innlagt appen nedlastet på telefonstrøm kan det være smart å få en en. Da kan nødsentralen elektriker til å gå gjennom anlegget – det er kanskje dimensjonert spore deg automatisk hvis for mindre eller annen bruk enn du en dag har bruk for øyeblikkelig hjelp. Det kan være det vi har i dag. Det kan være lurt å avgjørende ved et eventuelt vurdere nytt sikringsskap og skifte ut gammelt elektrisk illebefinnende om du er alene ute i løypa, eller om luftamutstyr som f.eks. gamle panelovner. Ta ut stikkontakter bulansen skal finne frem til riktig hytte. fra kaffetrakter, flyttbare elektriske ovner o.l. når de ikke er i bruk. Ikke lad mobiltelefonen om natten.

HUSK!

110 112

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

29

113


REISELIVSSJEFENS ANBEFALINGER

Kort vei til nye eventyr En reise i Gudbrandsdalen og Lillehammer er en reise i hjertet av Norge. Her kan du oppleve «det norskeste av det norske».  – Dette er regionen med de store opplevelsene og de små avstandene. Ordene tilhører reiselivssjef Ove Gjesdal i Visit Lillehammer som gleder seg til en ny norsk sommer. En sommer som blir veldig lik den sommeren vi hadde i fjor. Da var oppfordringen å bruke hytta som base for nye eventyr. Og de som har hytte i denne regionen er ekstra heldige. Her er det kort veg til nye eventyr. - Så kanskje denne sommeren er den sommeren du kan gjøre noe litt annerledes, ting du har drømt om, men aldri fått gjort. Vi har det du drømmer om, vi har de aktivitetene du kan gjøre sammen med de du aller helst vil gjøre det sammen med. For ikke å snakke om det kulturelle mangfoldet som blant annet ni museer kan tilby.

- Den fjellturen du aldri har fått gått, eller den sykkelturen du gjerne skulle tatt. Overnatting under åpen himmel ved et eksotisk fjellvann. Byvandring i Lillehammer. Skattejakt på Maihaugen. Det er ikke vanskelig å finne et spisested som har lokalprodusert mat på menyen – vilt fra fjellene, fisk fra de rene elvene og innsjøene eller ost fra fjellysteriene, sier Gjesdal. SLÅR ET EKSTRA SLAG FOR SYKKELEN I år har reiselivssjefen lyst til å slå et ekstra slag for et framkomstmiddel på to hjul, sykkelen. - Vi har fokus på hvilke muligheter som ligger i denne fantastiske måten å bevege seg på. Nå handler det også mye om elsykkelen som har gitt nye muligheter for veldig mange. Elsykkel kan du leie, og har du din egen er det rikelig med lademuligheter rundt om i hele vår region. - Rutene er mange, og mulighetene er uendelige, enten du er på fjellet eller nede i bygda, sier Gjesdal.

Ove Gjesdal

- Det har vært tøffe tak for reiselivet? - Det har det vært, og er det fortsatt, men vi ser et lys i tunellen. Vi gleder oss til sommeren, ikke minst fordi vi har mye å glede oss over. Vi har naturen, fjellet, de gode turene, flotte sykkelturer, unike naturopplevelser som rafting og elgsafari, de små og bortgjemte badeperlene og fiskemulighetene. Museer og attraksjoner, campingplasser og masse spennende overnattingssteder. Alt er tilrettelagt for hele generasjonen, og med ekstra fokus på opplevelser for barnefamilier, så det er bare å spre det glade budskapet, sier Gjesdal.

FOTOKONKURRANSE e r f ra Send inn bild Ø ye r Lillehammer G a u sdal

Ringsaker

Vi har fått inn veldig mange fine sommerbilder i år, som dere har sendt inn til oss via epost. Tusen takk til alle som har sendt inn bilder! Send oss gjerne bilder til neste års hyttemagasin!

VINNER AV SOMMERENS FOTOKONKURRANSE: Kai Stang med det morsomme bildet av hund og ku med stirrekonkurranse, fra Skeikampen. Gratulerer Kai! Flaxlodd kommer til deg i posten.

Bidrag sendes til: post@ntu-as.no

Tips oss om saker til Hyttemagasinet Vi ønsker å gjøre Hyttemagasinet så interessant og nyttig for deg som hytteeier, og tar gjerne imot dine meninger og innspill til innhold. Send oss en epost til: post@ntu-as.no 30

Del ditt bilde #hyttemagasinetlillehammer

Følg oss på Facebook Hyttemagasinet Lillehammerregionen

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER


Detektiv Rev

Kryssord

Eksperimentet

En liten jord Månen ser ut som en liten runding på himmelen, men den er stor og veldig langt unna. Solen er enda større og enda lenger unna. Nå skal vi se hvor store og hvor langt unna de er.

Du trenger • Linjal • Modelleire • 1 m lang hyssing • Avis • Kulepenn • Teip • Saks

Gjør dette

1

Hva skjedde?

Klippp av hyssingen 30 cm fra den ene kanten

Nå har du laget en skalamodell av jorden, solen og månen. Det vil si at alle er krympet like mye, så du kan se størrelsen deres i forhold til hverandre JORD!

2

Lag en modell av jorden – en leirkule som er 1 cm i diameter, klemt fast rundt den ene enden av hyssingen. I den andre enden lager du en liten måne – 3 mm i diameter

3

For å lage solen lager du først en knute på denn andre hyssingen 2 cm fra den ene enden

4

Mål opp et punkt 54 cm fra knuten og fest hyssingen til kulepennen, nær tuppen

5

Legg fire avisark på gulvet som overlapper hverandre i kantene, og teip dem sammen

6

Lim fast hyssingen så knuten er på stedet der de fire arkene møter hverandre

7

Tegn en sirkel med penn. Hvis papiret er for lite, teip litt ekstra papir rundt kantene

MÅNE!

Hyssingen viser avstanden mellom jorden og månen, og du kan se hvor store de er i forhold til hverandre Men hvor langt er solen fra jorden? I samme skala som modellen er den 117 m, eller en hel fotballbane, unna! Sol

8

Klipp ut sirkelen med saksen og legg på mer teip for å holde den sammen

Tiger

Jord og måne

Ta med modellene dine til en fotballbane, så får du se hvor langt unna solen er

Ti kjappe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Marvin

9. 10.

Sudoku

Hvem var Carl Barks? Hvorfor bruker man kontaktlinser? Hva slags spill er spardame? I hvilket fylke ligger Flekkefjord? Hva heter mammuten i Istidfilmene? Hva slags instrument er en pauke? Fra hvilket land kommer basketballspilleren Yao Ming som er 2,26 meter høy? I hvilket land ligger den kjente hengebrua som kalles Golde Gate? Hva heter tv-serien om den snobbete Hyacinth Bucket og ektemannen Richard? Hva het nordmannen som seilte på Kon-Tiki flåten?

1. En kjent Donaldtegner 2. For å se bedre (i stedet for briller) 3. Kortspill 4. Vest-Agder 5. Manny 6. Et slaginstrument 7. Kina 8. USA (i San Francisco) 9. Høy på pæra 10. Thor Heyerdal

SOMMER 2021 HYTTEMAGASINET – GAUSDAL LILLEHAMMER ØYER RINGSAKER

31

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

© Bulls

Svar:


RETUR: Norsk Turistutvikling Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer

Opplev Tindekvaliteten (->) Veiledning (->) Valgfrihet (->) Fagfolk (->) Trygghet

@tindehytter

Vi gjør det enklere å være hyttekjøper. Du får en komplett leveranse over grunnmur.

postkasse@tindehytter.no

+47 940 89 000


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.