Daily Tiger #6

Page 4

The Farewell Party

elke dag vanaf 09.00 uur online

vpro cinema report Vandaag een interview met Tal Granit & Sharon Maymon. Zij regisseerden The Farewell Party, een gitzwarte komedie uit Israël over vriendschap en afscheid.

cinema.nl/iffr La La La Human Steps 7 februari – 17 mei in Rotterdam Honderd kunstwerken uit eigen collectie laten zien wat mensen bindt: la condition humaine. Van klassieke meesters tot jong talent, van immense installaties tot kleine schilderijen, van ontzenuwende zwartgalligheid tot vermakelijke absurditeit. Het museum vraagt vier choreografen zich te laten inspireren door de kunstwerken. Midden in de tentoonstellingsruimte zijn de vier gedanste duetten eenmalig live en daarna permanent op film te zien.

Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Kirsten Star, 1996, 101,6 x 75,4 cm, cibachrome, perspex

Het museum toont dit voorjaar ook ‘In scène gezet’, ‘Sensory Spaces 6 - Sara VanDerBeek’, ‘De balkonkamers - Hammershøi ontmoet de collectie’, ‘Vedute Backstage’ en ‘Please Write! Paul Thek en Franz Deckwitz: een kunstenaarsvriendschap’.

BOIJ_LaLaLa_adv_daily tiger_268x190.indd 1

La La La Human Steps toont werk van: Vito Acconci, Bas Jan Ader, Carlos Amorales, Anoniem, Yael Bartana, Hans Bellmer, John Bock, David Claerbout, Joost Conijn, Dirck Vokertsz. Coornhert, Curt Ehrhardt, Jeroen Eisinga, Peter Feiler, Frans Floris, Yang Fudong, Cyprien Gaillard, Cornelis Cornelisz. van Haarlem, Siobhán Hapaska, HipHopHuis, House of Makers, Theo van Houts, Mike Kelley, Joachim Koester, Paul Kooiker, Tetsumi Kudo, Yayoi Kusama, Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Édouard Lock, Édouard Manet, Gery Mendes, Melvin Moti, Zwelethu Mthethwa, Bruce Nauman, Erkka Nissinen, Joachim Patinir, Piranesi, Robin Rhode, Pipilotti Rist, Jim Shaw, Cindy Sherman, Paul Thek, Salla Tykkä, Bill Viola, Andro Wekua, Ed Wubbe, Sylvie Zijlmans en Unica Zürn.

www.boijmans.nl

19-01-15 13:53


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.