Page 1

Tidning  för  medlemmar  i  Mora  Golfklubb

Ordförandebyte, Lennart mot Christer

1

Årgång  20  nr  1-2011

Kallelse! Mora GK:s årsmöte 29 mars kl 19.00 Morastrands lokaler


Vårresa till Karlstad och Kils GK 7-8 maj Vi spelar på Kils Golfbana lördagsöndag och bor gör vi på Hotell Drott i centrala Karlstad (Järnvägsgatan 1, korsning Hamngatan/Järnvägsgatan, mittemot järnvägstation) Vi har tillgång till rummen lördag 7 maj från kl. 14.00 Resan sker med egna bilar så det kan vara fördel att samåka. P-platser finns i kvarteret Druvan (P-Hus) mittemot hotellet kostnad 90 kr/dygn Sammanlagt är kostnaden 1 035 kronor som inkluderar en natt, 2 st greenfee, frukost och middag. Priset avser del i dubbelrum. Önskas enkelrum, kontakta Hotell Drott. Betalning, 755 kr/pers, sker på Hotell Drott. Söndagens greenfee den 8/5, á 280 kr betalas på Kils GK. Vi samlas vid Kils GK lördag 7/5 kl.11.00 Hotell Drott www.drotthotel.se Tel: 054-10 10 10 Kils Golfklubb www.kilsgk.se Tel: 0554-407 05 Max antal; 40 pers. Anmälan som är bindande:

Beställ på klubben

Golfhäftet ger dig möjligheten att spela över 330 golfbanor i Sverige, DanAnmälan till: Börje Nilsson 070- 694 26 73 arb. 0250-17371 bostad: 0250- 401 90 mark, Norge och Tyskland Solveig Starell 070- 329 38 47 Bostad: 0250- 427 60 till halv greenfee. Du betalar endast 450:- för Välkommen! Golfhäftet, vilket betyder att du redan efter 2-3 rundor sparar pengar. Du bokar tid (eller besöker direkt) den bana du vill spela precis som vanligt. På plats i receptionen visar du upp Golfhäftet-kortet och kan därefter spela till halv greenfee. Spela några av Nordens bästa banor till halv greenfee i sommar. Köp Golfhäftet 2011 på kansliet. För varje sålt häfte på Mora GK tjänar klubben 160:Ring Kenneth 070-258 43 03 eller Håkan 070-720 39 55 om kansliet är stängt. Eller maila info@moragk.se och ange ”Beställning av golfhäftet” som ämne. Sen namn och telefon så ringer vi upp.

2


Ledare... Årgång  20  nr  1-2011

utges av:

Mora Golfklubb Box 264 792 24 Mora Ansvarig utgivare: Håkan Dahlman

AD/Layout: Lennart Sohlberg/ Bigitta Sohlberg www.idetext.se info@idetext.se

Tryck: Centrumtryck 2011

Omslagsbild

Visst är det härligt när solen börjar komma fram och dagarna blir längre så att man kan börja ana att våren snart kommer. Jag tycker det känns som att hela klubben börjar se ljuset i tunneln och det behövs efter ett antal svåra år med ett vikande medlemsantal. Många vill börja eller återuppta sitt golfspelande om man hållit upp ett antal år och det är varje medlems uppgift att hjälpa dessa spelare tillbaka till golfen. Ställ upp och var fadder, det kan alla, beställ en tid och ta med nybörjaren ut på banan, prata om hur det fungerar och lär ut lite om regler som gäller på banan. Detta är inte svåra uppgifter men kanske gör att fler börjar spela och blir medlemmar. Nya medlemmar det är vad alla klubbar behöver och nu när det varit ett vikande intresse för golfen så kommer många nya idéer fram, sådant som man inte behövt fundera på tidigare, så har ni någon tanke eller idé, kom in på kansliet och berätta för oss. Det återstår endast 40 dagar tills vi peggar upp bara årsmötet har varit.

Vinterswing Foto: Bigitta Sohlberg

Håkan Dahlman Intendent

Klubbinfo Växel Bokning

0250-59 29 90 0250-59 29 91

Fax

0250-59 29 95

PRO/shop

0250-59 29 93

Restaurang

0250-59 29 92

Maskinhall 0250-59 29 94 www.moragk.se info@moragk.se

Styrelsen 2011

Styrelse: Christer Ståhlkloo ordförande Toni Koning vice ordförande Elisabeth Larsson sekreterare Sture Hökerud kassör Övriga ledamöter: Carina Sörlander Jäder Jenny Fernström Liljeblad Britt-Mari Ståhlkloo Suppleanter: Torsten Gräf Joel Axelsson

Christer Ståhlkloo ordförande

Toni Koning vice ordf

Carina Britt-Mari Ståhkloo Sörlander Jäder ledamot ledamot

Sture Hökerud kassör

Elisabeth Larsson sekreterare

Jenny FernströmLiljeblad Ledamot

Joel Axelsson suppleant

Torsten Gräf suppleant

www.moragk.se 3


Ordföranden har ordet... Nu har golfsäsongen äntligen börjat! ”Jaha, var har du fått det ifrån? Snön ligger meterhög, isarna är halvmetertjocka, plusgrader har vi knappt sett sedan i september förra året och Vasaloppsaktiviteterna är i full gång. Har det slagit slint?” frågar sig säkert en och annan. Något ligger det kanske både i det och kanske i invändningarna, det beror på hur man ser det hela. Skall försöka bringa lite klarhet i detta. Den nya styrelsen har kommit igång jättebra och jag känner bara positiva vibbar i vårt samarbete. Känner att det här kommer att bli riktigt bra men jag kräver också en hel del av styrelse och kommittéer. Alla kommittéer och dess medlemmar är i stort sett fastställda. På hemsidan ser du vilka som medverkar i de olika lagen. Vid styrelsemöte i januari gick vi igenom varje kommitté och fastställde vad vi i stora drag förväntar oss av respektive kommitté. Workshop Sista lördagen i januari hade jag kallat styrelse och kommittéer till workshop på Moraparken. Jättebra uppslutning med drygt trettio deltagare. Programmet började med genomgång av klubbens Visioner och Marknadsplan. Därefter tog kommittéledarna taktpinnen och grupperna formerade sig lite här och där i lokalen för en dryg timmes grupparbete. Mycket kreativt och stämningen var lättsam och glad. Avslutningsvis fick respektive grupp fem minuter på sig att redovisa för alla vad man kommit fram till. Det var mycket givande och halva gänget stannade kvar och spelade bowling en timme. Viktigaste uppgiften Vad är då sammantaget den viktigaste uppgiften vi har framför oss? Givetvis är det att rätta till klubbens ekonomi och huvudspåret är fler medlemmar. Alla utan undantag måste jobba för att ta hand om pas-

4

siva medlemmar, gäster, nyblivna golfare, ungdomar och juniorer så att de känner sig riktigt, riktigt välkomna till Mora GK. Just nu sprudlar det av idéer från alla håll och vi hoppas att styrelsen kan strukturera upp dessa så att det ger bra resultat. Ingen samordning kansli/ shop Samlokalisering av shop och kansli har det pratats om i några år. Vi har tagit fram ett förslag till ombyggnad för detta och frågan har behandlats i styrelsen. Därefter har Pro, Intendent och jag haft ett möte för att lösa de administrativa frågorna. Tyvärr kan vi inte hitta hållbara lösningar på dessa utan vi är överens om att lägga projektet på is tills vidare. Varken klubben eller Pro har i nuläget ekonomiska resurser att öka bemanningen för att serva medlemmarna med en shop. Däremot har vi nu löfte om att till sommaren få fasta öppettider i nuvarande shop. Korthålsbanans vara eller inte vara Korthålsbanans vara eller inte vara diskuteras. Åsikterna och argumenten varierar men så långt har vi kommit att något måste hända. Det finns ett förslag till förändring i steg som vi kan börja med i sommar. Banchefen får presentera detta vid senare tillfälle och styrelsen skall vid nästa möte behandla frågan. Egen golf Jo, lite golf på riktigt blev det allt för min del i början av februari. Britt-

Mari och jag vart ”tvungna” att åka till Teneriffa en vecka. Sanslöst härligt! Sola och bada vid poolen, golfa fyra rundor, shorts och pikétröja hela dagarna. Så här borde det vara när det är som sämst och vi är lyckligt lottade som har möjligheten och dessutom tar vara på den. Jaha, tvungna, det var väl ett uttryck det. Ja, men vi hade ju beställt och betalat biljetterna, då är man väl tvungen att åka eller … Luncha på Golfrestaurangen Och till sist för den här gången! Hör du till de som inte noterat att golfrestaurangen har lunchservering måndag-fredag hela vintern? Ta gärna med dig vänner, bekanta, arbetskamrater hit. Här träffar du säkert andra golfare och får höra vad som händer på klubben plus lite annat ditt och datt. Själv äter jag på klubben några gånger i veckan och försöker passa in fredagslunchen här. Kom hit du också och prata golf så får jag dina synpunkter att ta med mig i mitt ordförandeskap. Svinga lugnt med snöspaden! Christer Ståhlkloo


Program för vårmötet 2011-03-29 Ordförande Christer Ståhlkloo hälsar välkommen • Morastrand AB VD Lars Vilhelmsson berättar om Valhallprojektet, nybyggnad av hyres- lägenheter i centrala Mora. • Ordförande Christer Ståhlkloo informerar om kommittéverksamheten • Trolleri med L-C: Var kom pingisbollen ifrån?

Fikapaus Årsmötesförhandling – Vårmöte

Föredragningslista 1. 2. 3. 4. 5. 6 a. 6 b. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Fastställande av röstlängd för mötet. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Fastställande av föredragningslista. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlig het med balansräkningen. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Övriga frågor (information och diskussion). Avslutning

Rapport från Vasloppsutmaningen Många golfare har under tisdagar och torsdagar jobbat med att packa startkuvert till de olika loppen. Du kan bli vasaloppsutmanare på två sätt: Antingen bidrar du med arbete minst 4 tim i något av våra Vasaloppsuppdrag, eller så bidrar du med minst 200 kr till klubbens Bankgiro 740-7299 eller Plusgiro 13 22 70-0 (märk inbetalningen ”Vasaloppsutmaningen”).

På bilden ser vi gänget som ställde upp den 17 febr och hittills har vi tillsammans jobbat ca 600 tim.

Du blir inte lottlös själv. För varje 4-timmarspass eller 200 kr du bidragit med får du en andel i Vasaloppsutmaningen. Alla som har minst en andel kommer att få möjlighet att delta i en speciell tävling i aug/sept. Dessutom kommer vi att ordna ett lotteri med dragning i samband med tävlingen. Britt-Mari Ståhlkloo

Städdagar 30 april och 7 maj 5


Verksamhetsberättelse 2010

Detta är styrelsens verksamhetberättelse för verksamhetsåret 2010: Styrelsens sammansättning Styrelsen har sedan årsmötet 2009 fram till hösmötet den 22 oktober 2010 bestått av: Lennart Sohlberg, ordförande; Toni Koning, vice ordf; Sture Hökerud, kassör; Elisabeth Larsson, sekreterare; Carina SörlanderJäder, Jonas Sahlander och Torsten Gräf, ledamöter; samt Jenny Fernström-Liljeblad och Joel Axelsson, suppleanter. Efter den stadgeändring som beslutades på det extra årsmötet den 25 mars förlängdes samtliga styrelseledamöters och ersättares mandat ca 7 månader, eftersom styrelsevalen enligt de nya stadgorna ska ske på hösten. Efter höstmötet den 22 oktober har styrelsen haft följande sammansättning: Christer Ståhlkloo, ordförande; Toni Koning, v ordf; Elisabeth Larsson, sekreterare; Sture Hökerud, kassör; Carina Sörlander Jäder, Jenny Fernström Liljeblad och BrittMari Ståhlkloo, ledamöter; samt Torsten Gräf och Joel Axelsson, suppleanter.

6

Möten Ett extra årsmöte hölls den 25 mars, följt av ordinarie vårmöte (enligt de nya stadgorna) senare samma dag. Årsmöte/höstmöte hölls den 22 oktober. Styrelsen har under året hållit elva protokollförda möten. En fantastisk golfsommar Efter två säsonger med svåra problem för banan, påbörjades under hösten 2009 ett nytt skötselprogram för att så långt möjligt minimera effekterna av inbrännor och andra väderbaserade problem. De nya rutinerna understödda av en, i våra trakter, ovanligt golfbanevänlig vinter gjorde att vi redan från den 9 maj hade förmånen att få spela på gröna fina greener. Då stora delar av södra Sverige hade drabbats av, för dem, ovanliga vinterförhållanden, kunde vi i juni ståta med en av Sveriges just då bästa banor. Medlemsdialog Arbetet med att utveckla medlemsdialogen har fortsatt. Det är alltid mycket viktigt att korrekt och lättförståelig information kommer medlemmarna till del. Vi har fort-

farande lång väg kvar att vandra, men bland annat har vi fortsatt att arbeta med den baninformation som finns tillgänglig på klubben under säsongen. Personal Klubben har under året haft fyra heltisdanställda personer, samt fyra säsongsanställda med olika långa avtal. Banan och fastigheterna Banan var under denna säsong i ovanligt bra skick. Invintring, skötselrutiner, val av grässorter för sådd och stödsådd, mm, har gett gott resultat i sig. Tillsammans med den snörika och kalla vintern gav detta en bankvalitet vi inte sett i Mora på många år. Banan lovordades både av gäster, medlemmar, SGFs bankonulent och andra golfbanekunniga. Det goda rykte som vi ovanligt snabbt fick under säsongen, gäller det nu att bygga vidare på för att bygga upp medlemsstocken och öka attraktiviteten bland golfspelare runt om i Sverige och utomlands. Restaurangen har genom den nya


Verksamhetsberättelse 2010

Hål 13 i förförisk försommarskrud den 5 juni 2010. Foto: Lennart Sohlberg

krögarens försorg fått en helt ny och ljusare inredning. Elanläggningen i klubbhuset har delats upp med separat elmätare för restaurangdelen. Inga andra fastighetsarbeten av större dignitet har genomförts.

ronder jämfört med 2009. Greenfee-intäkterna låg däremot på en betydligt högre nivå än både budget och fjolåret, 53.000 kr över budget och hela 126.000 kr över fjolårets extremt låga nivå.

kurserna vilket också avspeglat sig i nyrekryteringen. En bidragande orsak kan vara att intresset för golf minskat på grund av de minst sagt dåliga golfsomrarna 2008 och 2009.

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen har under året varit svagt negativ med en nettominskning på 63 aktiva och 19 passiva medlemmar så att vi vid årsskiftet var 913 aktiva och 175 passiva medlemmar. I juniorleden blev nettominskningen hela 37 st (nära 24 %) och vi har idag 119 juniorer upp till 21 år. Räknat i medlemsintäkter blev resultatet 338.000 kr lägre jämfört med budget och 178.000 kr jämfört med 2009.

Restaurangverksamheten Restaurangen har under året drivits av en ny krögare, Kerstin Jonsson, Famous Moose. Satsningen på ”icke-golfande” lunchgäster har ökat, vilket är positivt för klubben. Nytt för denna säsong är också att restaurangen fortsatt med lunchserveringen efter säsongens slut.

Hemsidan och Klubbsnack Besöken på hemsidan har legat på en fortsatt hög nivå, om än något vikande, på strax under 35000 besök varav knappt hälften kommer under maj-augusti. Klubbsnack har utkommit 4 gånger under året.

PRO- och shopverksamhet Mattias Petterson, vår PGA Club professional, hade trots goda förutsättningar vad gäller väder och banans skick, låg beläggning på nybörjar-

Sport- och juniorverksamhet Golfskolan blev som vanligt säsongens absoluta höjdpunkt. Totalt tog vi hand om 70 barn och ungdomar under två veckor efter midsommar. En liten minskning jämfört med 2009. Flera av dem fortsatte i såväl

Private Sponsor Club Under 2010 har PSC, mycket glädjande, ökat sitt medlemstal från 83 till 98. PSC var med och finansierade bland annat dukar för vårtäckning av greenerna. Greenfee och gästservice Tack vare banans goda kondition ökade antalet greenferonder under säsongen. En bit in i juli låg vi ca 300 ronder över fjolåret, men vid säsongens slut stannade siffran på 2912 ronder, en ökning med 62

Golfskolan är klubbens sora barn- och ungdomsarrangemang.. Foto: Lennart Sohlberg

7


Verksamhetsberättelse 2010 träningsgrupper som ”vita kort”kurser. Vi lyckades också intressera massmedia för saken med inslag i såväl radio som tidningar. 20 juniorer har deltagit i våra träningsgrupper, vilket är en liten ökning. De tre i utvecklingsgruppen medverkade regelbundet på Skandia Tour Regional-tävlingar och på några Minitour-tävlingar. Två topp 10-placeringar, varav en tredjeplats blev resultatet på sammanlagt 14 starter. Tävlingsverksamhet och Moraveckan Moraveckan lockade 1081 deltagare till sex tävlingar, vilket var nästan på deltagaren lika många som föregående år. För tredje året i rad arrangerade vi i år damtävlingen Go Red Golf i samarbete med 1,6-miljonerklubben. Den blev som vanligt en uppvisning i gott värdskap med fantastisk hjälp av all personal, funktionärer, tävlingsledning och deltagande medlemmar. God massmedietäckning fick vi också. Dam- och herrverksamhet Uppslutningen på damkvällarna har minskat något jämfört med tidigare års myckt goda uppslutning med ett snitt på knappt 19 deltagare. När det gäller herrkvällarna har utvecklingen varit den motsatta, med ett snitt runt 25 deltagare. Två damgrupper gick under säsongen en specialutbildning under ledning av vår PRO. Samarbeten med andra klubbar Förutom Dalagreenfeen har vi haft greenfeesamarbeten av olika omfattning med klubbarna i Gagnef, Furudals Bruk, Sollerön, Rättvik, Trysil och Vallentuna. Under året fortsatte också samarbetet kallat Siljan Golf, med gemensam marknadsföring och ett Golfpass som vi erbjuder besökande

8

Höstgolf när den är som bäst. Hål 9. Foto: Lennart Sohlberg

golfare. Förhoppningen är att vi med detta ska kunna stärka Siljansbygden som golfdestination. Partners är de sex golfklubbarna runt Siljan samt Siljan Turism. Försäljningen av golfpassen har under 2010 varit obefintlig och det tre-åriga projektet avslutas därför nu, utan att få någon fortsättning. Extern marknadsföring Samarbetet med Siljan Turism har utvecklats och vi har under året skapat möjligheter för främst utländska turister att boka speltider och golfpaket på sajten visitsweden. com. Vi har också gjort några ”tappra” försök att, främst, i lokala media marknadsföra klubben och banans skick, både genom annonser, pressbearbetning och deltagande på olika möten/aktiviteter. Slutord Klubben firade 30 år och banan 25 år under året, vilket bland annat

firades med en trevlig tävling och välbesökt fest den 19 juni. En eloge till arrangörerna! Detta jubileumsår blev ett riktigt bra år för banan och vår duktiga banpersonal, ett tristare år medlemsmässigt och ett ganska dåligt år ekonomiskt. Så kan man i tre satser sammanfatta 2010. Det kanske viktigaste arbetet är dock det, som inte alltid går att mäta i antal eller kronor och ören. Styrelsen vill speciellt tacka alla medarbetare, kommittéer och engagerade medlemmar för att ni tagit väl hand om såväl våra gäster, som nya och gamla medlemmar. Genom denna positiva inställning har ni bidragit till att sprida en positiv bild av klubben. Tillsammans med att vi kunnat presentera en bana i mycket bra skick, är det något som är ytterst värdefullt för framtiden. Styrelsen


Inför årsmötet... Ekonomisk rapport Reservation för ev felskrivningar och avrundningsdifferenser. Kompletta handlingar finns tillgängliga på kansliet och på själva årsmötet.

Resultaträkning, Tkr

2011

Intäkter Årsavgifter Städavgifter Greenfeeavgifter Startavgifter Reklam Diverse bidrag Arrenden Skåpavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Avgifter DGF & SGF Övriga kostnader Summa kostnader

Not 2 Not 3

Resultat före avskr. och räntor Avskrivningar och räntor Avskr. anläggn.-tillg Ränteintäkter Räntekostnader

Not 1

Resultat efter avskr. och räntor Inträdesavgifter Efterskänkta reverser Årets vinst

Boksl-kommentarer

2009

Budget

Utfall

Budget

Utfall

Budget

2 185 50 650 160 450 230 40 25 45 3 835

2 112 48 653 161 430 96 38 22 217 3 777

2 450 25 600 160 430 70 40 25 130 3 930

2 290 19 527 139 422 70 28 25 165 3 685

2 500 50 630 155 450 60 40 30 55 3 970

−1 800 −220 −1 135 −3 155

−1 813 −193 −1 359 −3 365

-1 730 -220 -1 255 -3 205

-1 664 -204 -1 334 -3 202

-1 675 -220 -1 100 -2 995

680

412

725

483

975

−700 −60

−636 0 −72

-800 0 -75

-695 0 -96

-800 0 -150

−80

−296

-150

-308

25

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-80

-296

-150

-308

25

2010-12-31 2009-12-31 Utfall, Tkr Utfall, Tkr

2010-12-31 2009-12-31 Utfall, Tkr Utfall, Tkr

Not 1 Avskrivningar Avskrivningar sker enligt plan på tillgångarnas anskaffningsvärde. Följande avskrivningar har verkställts. 15% 66 88 Inventarier 10% 337 370 Maskiner 4% 17 22 Maskinhall 4% 26 26 Klubbhus/omklädning 4% 42 42 Klubbhus nytt 4% 14 14 Pumphus 4% 7 7 Vagnbod 4% 1 1 Kiosk 4% 2 2 Sandfickor 2,5% 124 123 Bananläggning Summa avskrivningar 636 695 Not 2 Personalkostnader Löner kansliet Löner banan Arbetsgivaravgifter Försäkringskostnader Övriga personalkostnader Rekryteringsstöd Summa personalkostnader

2010

749 936 529 90 82 −573 1 813

Not 3 Övriga kostnader Bankostnader Kommittékostnader Kanslikostnader Diverse övriga kostnader Summa Övriga kostnader Not 4 Investeringar under året Inventarier Arbetsmaskiner Maskinhall Kansli/shop/omklädning Klubbhus/restaurang Kioskbyggnad Fairwaybevattning och banan Summa Investeringar

577 270 98 414 1 359

619 244 94 377 1 334

0 0 0 0 0 0 19 19

0 35 0 0 0 0 16 51

700 844 498 75 94 -547 1 664

9


Inför årsmötet... Balansräkning, Tkr

2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Likvida medel Övriga kortfristiga fordringar Lager Summa omsättningstillgångar

Utfall

Utfall

7 122 8 137

16 145 8 169

9 245 0 −8 205 1 040

9 210 35 -7 802 1 443

3 159 731 0 −2 004 1 886

3 159 731 0 -1 895 1 995

4 954 19 −1 496 3 477 6 403

4 938 16 -1 371 3 583 7 021

SUMMA TILLGÅNGAR

6 540

7 190

SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Kortfristig del av lån Övriga skulder Förutbetalda årsavgifter Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder

42 5 225 112 835 340 1 559

42 5 225 114 870 270 1 526

330 1 410 610

465 1 635 637

2 350

2 737

Eget kapital Ingående eget kapital Årets vinst Summa eget kapital

2 927 −296 2 631

3 234 -307 2 927

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

6 540

7 190

Anläggningstillgångar Maskiner o inventarier Årets investeringar Ackumulerade avskrivningar Summa maskiner och inventarier Byggnader Mark Årets investeringar Ackumulerade avskrivningar Summa byggnader Mark/Golfbanan/Vägar Årets investeringar Ackumulerade avskrivningar Summa Mark/Golfbanan/Vägar Summa Anläggningstillgångar

Långfristiga skulder Checkkredit (Limit 1.200 tkr) Banklån Medlemslån Fonder Summa långfristiga skulder

Not 4 Not 1

Not 4 Not 1

Not 4 Not 1

Håkan 60 år

Den 23 februari fyllde Håkan Dahlman 60 år och uppvaktades av ordförande Christer Ståhlkloo med en ”mågottpresent”. Stort GRATTIS!

Nya dagar för dam- och herrkvällarna 2011 För dig som långtidsplanerar kan det vara bra att veta att den här säsongen kommer dam- och herrkvällarna att byta ”plats” i veckan. Damkvällarna kommer att spelas på tisdagar. Herrkvällarna kommer att spelas på torsdagar.

Vi vill gärna ha din e-postadress. OBS! Din e-postadress kommer endast att användas som medlemsinformation/reklam från Mora GK. Mora GKs kansli sköter distributionen. Din adress lämnas inte ut till annan person eller organisation enligt PUL (personuppgiftslagen). Skicka din e-postadress till info@moragk.se skriv som ämne ”medlemsmail” samt namn/Golf-Id. Meddela även om du vill ha Klubbsnack via e-post som pdf-fil.

10


Marknadskommittén Verksamhetsberättelse Marknadskommittén 2010. Kommittén har bestått av: Björn Palmgren, sammankallande, Håkan Dahlman, Mats Enkler, Rolf Eriksson, Kenneth Granath, Matz Hedenström och ClaesGöran Jonsson. Vi har under året haft 8 sammanträden. 94 sponsorer har värvats och stött klubben med mellan 500:- och 25.000:- sammanlagt ca 430.000:-. Traditionellt arrangerades en golftävling för sponsorerna som samlade 40 deltagare. I samband med tävlingen bjöd klubben på lunch före och en macka efter golfen. Antalet PSC-medlemmar har under året uppgått till 98, som genererat ett belopp på 45.000:- till klubben. Se bifogad bokslutsrapport. Pengarna har använts till komplettering av utslagsmattor, dukar för greentäckning och en gödningsmaskin. En resa till Gagnef GK, PSC-mästerskap och tre månadslånga ecletictävlingar under juni-juli-augusti har arrangerats.

gör skillnad! Private Sponsor Club:s insatser är väl inte hela förklaringen till att vår bana varit i så gott skick i år. Men en del har de betytt. Greenvälten och nya dukar till greenerna har enligt banpersonalen starkt bidragit till det goda resultatet. PSC:s mål är att fortsätta bidra till att vår bana blir så bra som möjligt. Vad vi ska bidra med år 2011 är inte bestämt än men marknadskommittén har bestämt att de alternativ vi har att välja mellan är: 1: Ett skyddstak för våra golfvagnar där ”klockstapeln” står. 2: En luftvärmepump att värma restaurangen med för att få ner de skyhöga kostnaderna klubben har för detta. Omröstningen sker under mars bland PSC;s medlemmar. Medlemsförmåner Att vara medlem i PSC innebär också en massa trevligheter. Vi har tävlingar, PCS-mästerskapet, där segraren belönas med en mästartröja (kolla på Morgan Pettersson han har två) och namnet på PSChästen. Eclectic Vi har en månadseclectic under var-

dera juni, juli och augusti med fina priser. Utlottning av fina priser Medlemmar deltar i en månatlig utlottning av skänkta priser och får ett antal fria poletter till rangen och en bagbricka och inte minst sin namnskylt på PSC-tavlan. Pris till bästa PSC-are i alla tävlingar på Mora GK är en nyhet för året. Golfresa Under 2010 ordnade PSC för första gången en golfresa. Den gick till Gagnef. I höst planerar vi att åka till Trysil, preliminärt datum är 3-4 september. Alla är välkomna att delta, men PSC-medlemmarna har företräde och betalar ett lägre pris. Genom att bli medlem i PSC bidrar man till att förbättra Mora GK och samtidigt bli delaktig i en massa trevligheter.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

BOKSLUT 2010 PSC Ingående saldo 2010 01 01

3.446:-

Utgifter:

Intäkter: Medlemsavgifter ”Guld” 89 st ”Silver” 9 st Skyltar 19 st a 106:- PSC-tröja Gagnef-resan Summa:

44.500:2.250:2.014:300:60:49.124:-

Utslagsmattor Dukar till greener Poletter till driving range Mästartröjor 2 PSC-tröjor inkl schablon Bagbrickor Summa: Utgående saldo 2010 12 31

20.572:50 13.336:4.860:570:1.055:4.125:44.518:50 8.051:50

11


Avs채ndare: Mora Golfklubb, Box 264, 792 24 Mora

Golfsommar 2010

Foto: Lennart och Bigitta Sohlberg

Klubbsnack 2011-1  

Klubbsnack med bland annat årsmöteshandlingarna inför vårmötet 2011

Advertisement