Page 1

EEN JAAR WERKEN OP MENSENMAAT Jaarverslag 2015 - Werkmmaat vzw

ONDER DE STAD STROMEN GEHEIMEN

ANTWERPEN ONDERGRONDS

WERK OP MENSENMAAT


2

Inhoudstafel Inleiding 3 Creatie van competentiegerichte jobs en coaching naar werk

5

1.

Structuur vzw Werkmmaat

6

2. Competentiegerichte profielen

10

3. Ons coaching model

16

4. Doorstroming naar het regulier arbeidscircuit

19

5. Vorming, preventie en welzijnsbeleid

23

6. Innovatie

26

7. Kwaliteitsbeleid

28

Uitbouw van projecten Lokale Diensten Economie die gericht inspelen op lokale noden

31

1. Toerisme Antwerpen

32

2. Toerisme Lier

40

3. Evenemententeam

50

4. fietspunt Lier

58

5. fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint

72

6. Cultuurnetwerkers

84

7. De Lijn

96

Financieel verslag 2015

100

Dankjewel Werkmmaat staat er dankzij de steun van heel wat mensen. Ik denk hierbij aan al de betrokken overheidsdiensten waaronder de Vlaamse administratie voor Werk en Sociale Economie, VDAB en RVA. Aan al de medewerkers van onze vzw en de leden van de Raad van Bestuur. En – vooral – aan onze verschillende lokale partners: een welgemeende dankjewel voor de steun!


Inleiding Met veel trots stellen we u opnieuw ons jaarverslag voor. We nemen u heel graag mee in de werking van Werkmmaat van het voorbije jaar. We doen dit op basis van de nodige cijfers en evaluaties, met het financieel verslag als besluit. Op deze manier hopen we u een beter zicht te kunnen geven op onze zeer diverse werking. Maar sta me toe om in dit voorwoord ook enkele persoonlijke woorden te kunnen schrijven. Het jaar 2015 was best uitdagend te noemen. De start van het nieuwe decreet Lokale Diensten Economie op 1 april 2015 ging niet onopgemerkt voorbij. We hebben er alles aan gedaan om in onze organisatie nog meer de focus te leggen op het versterken van de competenties van onze doelgroepmedewerkers. Door onze samenwerking met T-interim, de jobhunter van Educar en de uitbouw van kortdurende beroeps verkennende

3 stages willen we de kloof met de reguliere economie verkleinen. Het extra aanbod rond vormingsmogelijkheden verhoogt sterk de doorstroomkansen van onze mensen. We zijn het Vlaams Vormingsfonds Lokale Diensten Economie dan ook enorm dankbaar voor hun financiĂŤle steun. Dankzij de samenwerking met Levanto kunnen we de evolutie van de competentie van onze mensen bundelen op een digitaal platform. We hebben ons ook 100% ingezet om de opdrachtverklaringen naar de verschillende lokale besturen zo maximaal mogelijk uit te voeren. Meer nog, we maken er een prioriteit van om onze dienstverlening steeds te blijven versterken en te innoveren. Dit ten voordele van de dienstverlening van de verschillende lokale besturen. Achter dit enthousiasme schuilt achter ook een bang hartje. We zijn bevreesd voor de financiĂŤle gevolgen van het nieuwe


4

Inleiding

decreet Lokale Diensten Economie. De geplande hervorming van het SINE statuut kan zeer zware gevolgen veroorzaken voor onze werking. Immers, elk van onze doelgroepmedewerkers is gekoppeld aan een SINE betoelaging. De beslissing van de NMBS om de financiering van het fietspunt Mortsel, en vele andere fietspunten in Vlaanderen, stop te zetten brengt de verdere werking van dit uniek project in gevaar. Ook de jaarlijkse tussenkomst van Toerisme Vlaanderen wordt steeds meer en meer onzeker. Dit alles heeft zeker niet gewogen op het enthousiasme van onze werking in 2015. We zijn ontzettend dankbaar voor de steun van de lokale besturen van Antwerpen, Mortsel, Boechout, Hove, Kontich, Lint en Lier en het provinciebestuur Antwerpen. Naast de NMBS krijgen we met De Lijn een nieuwe partner bij rond fietsmobiliteit. Onze samenwerking met CKSA verloopt nog steeds in een heel open sfeer. En we verwelkomen Zanzibar als onze eerste privé partner voor de realisatie van het Ruien project. En we willen hierbij zeker ook de medewerkers van VDAB en de Vlaamse Dienst Sociaal Economie bedanken voor hun steun rond de overstap naar het nieuwe decreet.

Maar het slot van deze inleiding wil ik voorbehouden voor de vrijwilligers binnen de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Werkmmaat. En voor al de collega’s binnen het team. Zonder hun steun, inzet en vertrouwen kunnen we dit verhaal niet verder blijven schrijven. Erwin Lauriks Coördinator vzw Werkmmaat


Deel 1

Creatie van competentiegerichte jobs en coaching naar werk


6

Creatie van competentiegerichte jobs en Inhoudstafel 1. Structuur vzw Werkmmaat De werking van vzw Werkmmaat is volledig te kaderen binnen de Vlaamse regelgeving rond de Lokale Diensten Economie (LDE). We hebben een erkenning voor 7 verschillende LDE projecten, met in totaal 48 doelgroepmedewerkers die in dienst worden genomen met een SINE-statuut. Op 1 april 2015 werd onze werking gekaderd in een nieuw decreet. Ons contingent van 48 doelgroepmedewerkers werd bevestigd. Verder zijn we in principe niet langer meer verplicht om onze werking strikt op te delen in 7 deelprojecten. Gezien de gelijklopende opdrachten hebben we ervoor gekozen om de projecten Evenemententeam en Sport te bundelen in ĂŠĂŠn deelproject, namelijk het Evenemententeam. Buiten de erkenning binnen Lokale Diensten Economie hebben we nog een aantal extra doelgroepmedewerkers in dienst. Door het wegvallen van de WEP+ trajecten heeft het stadsbestuur hier extra middelen vrij gemaakt om een 1 VTE doelgroepmedewerker te voorzien voor de functie van museumsuppoost. In het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint hebben we een extra medewerker/fietshersteller halftijds in dienst genomen met een arbeidshandicap. In samenwerking met De Lijn zijn we in 2015 gestart met een werkervaringsproject rond het onderhoud en tanken van de bussen op de stelplaats Zurenborg. LDE project Evenemententeam

Doelgroepmedewerkers binnen LDE 21

Toerisme Antwerpen

6

Cultuurnetwerkers

7

Fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint Fietspunt Lier

5

Toerisme Lier

4

Doelgroepmedewerkers buiten LDE

0,5

5

De Lijn

1 3

48 VTE

4,5 VTE


7

coaching naar werk Bij enkele LDE projecten wordt het voorziene kader van SINEmedewerkers aangevuld met doelgroepmedewerkers met een artikel 60 statuut. Hiertoe werden er samenwerkingscontracten afgesloten met de OCMW’s van Antwerpen, Boechout, Hove, Kontich, Lint, Edegem, Mortsel en Lier. LDE project

Artikel 60 medewerkers 5

Toerisme Antwerpen fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint Toerisme Lier

4

fietspunt Lier

2

4

Omwille van de daling van instroom van artikel 60 medewerkers zijn we dit jaar binnen het project Toerisme Antwerpen gestart met de begeleiding van 3 doelgroepmedewerkers in het kader van arbeidszorg. Ze staan een aantal dagen in de week mee in voor het proper houden van het Steenplein. Gezien het takenpakket binnen onze LDE projecten werken we vooral met mannelijke doelgroep medewerkers. Enkel binnen het LDE project Cultuurnetwerkers is er een duidelijk overwicht aan vrouwelijke doelgroep medewerksters. LDE project

Mannen

Vrouwen

Evenemententeam

21

0

Toerisme Antwerpen

5

1

Cultuurnetwerkers

2

5

fietspunt Mortsel-BoechoutHove-Kontich-Lint fietspunt Lier

6

0

5

0

Toerisme Lier

2

3

De Lijn

3

0

In het kader van ons (opstap) Loopbaan- en Diversiteitplan hebben we in 2014 een leeftijdsscan opgesteld van onze doelgroep medewerkers. Hieruit komt zeer duidelijk tot uiting dat we te maken hebben met een relatief oudere groep van personeelsleden: 44% van onze mensen zijn ouder dan 45 jaar.


8

Creatie van competentiegerichte jobs en Leeftijdsscan voor Werkmmaat vzw

Datum: 20/09/2014 Aantal organisaties in de benchmark op 29/09/2014: 299

Uw organisatie totaal FTE

Benchmark Non-profit Gemiddeld FTE

Medewerker

44

/

308

/

Bediende Arbeider

5 39

/ /

195 112

/ /

Uw organisatie

Benchmark Non-profit Gemiddeld

11.36% 88.64%

63.51% 36.49%

Man 

36

65

81.82%

21.22%

Vrouw 

8

242

18.18%

78.78%

Tabel Leeftijdsverdeling - Procentueel

Benchmark Non-profit - 2014

Uw organisatie - 2014  Man 

Vrouw 

%

Man

Vrouw

%

15-19 jaar 20-24 jaar

0% 4.55%

0% 0%

0% 4.55%

25-29 jaar 30-34 jaar 35 -39 jaar

2.27% 11.36% 9.09%

2.27% 2.27% 6.82%

4.55% 13.64% 15.91%

40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar

9.09% 13.64% 20.45%

0% 2.27% 2.27%

9.09% 15.91% 22.73%

55-59 jaar 60-64 jaar >= 65 jaar

11.36% 0% 0%

0% 2.27% 0%

11.36% 2.27% 0%

0.13% 1.15% 2.14% 2.58% 2.64% 2.88% 3.25% 3.32% 2.35% 0.74% 0.05%

0.36% 4.76% 8.89% 9.42% 9.75% 10.62% 13.31% 12.16% 7.94% 1.53% 0.05%

0.49% 5.91% 11.03% 12% 12.38% 13.5% 16.56% 15.48% 10.29% 2.27% 0.1%

Uw organisatie - 2019

Uw organisatie - 2024

Man 

Vrouw 

%

Man 

Vrouw 

%

0% 4.55%

0% 0%

0% 4.55%

0%

0%

0%

2.27% 11.36% 9.09% 9.09%

2.27% 2.27% 6.82% 0%

4.55% 13.64% 15.91% 9.09%

4.55% 2.27% 11.36% 9.09%

0% 2.27% 2.27% 6.82%

4.55% 4.55% 13.64% 15.91%

13.64% 20.45% 11.36%

2.27% 2.27% 0%

15.91% 22.73% 11.36%

9.09% 13.64% 20.45%

0% 2.27% 2.27%

9.09% 15.91% 22.73%

0%

2.27%

2.27%

11.36%

2.27%

13.64%

Tabel Leeftijdsverdeling - Absolute cijfers Uw organisatie - 2014

Uw organisatie - 2019

Tijdskrediet

Uw organisatie - 2024

Man 

Vrouw 

totaal

Man 

Vrouw 

totaal

15-19 jaar 20-24 jaar 25-29 jaar

0 2 1

0 0 1

0 2 2

0 2

0 0

0 2

0

0

0

30-34 jaar 35 -39 jaar 40-44 jaar 45-49 jaar 50-54 jaar

5 4 4 6 9

1 3 0 1 1

6 7 4 7 10

1 5 4 4 6

1 1 3 0 1

2 6 7 4 7

2 1 5 4 4

0 1 1 3 0

2 2 6 7 4

55-59 jaar 60-64 jaar >= 65 jaar

5 0 0

0 1 0

5 1 0

9 5 0

1 0 1

10 5 1

6 9 5

1 1 1

7 10 6

Ontwikkeld door

Man 

Vrouw 

totaal

Voor elk van de LDE projecten is er binnen de omkadering van vzw Werkmmaat een verantwoordelijke aangesteld. Deze persoon staat in voor de begeleiding van zijn doelgroep me- www.okc.be dewerkers en de realisatie van de opdrachtverklaring van zijn LDE project. LDE project Evenemententeam Toerisme Antwerpen

Verantwoordelijke Werkmmaat Luc Roothoofd Peter Luyckx Peter Van Schoubroeck Ali Bokharian

Cultuurnetwerkers

Nephtalie van der Borght Malikka Bouaissa (vanaf november) fietspunt Mortsel-Boechout- Luc Troonbeeckx Hove-Kontich-Lint fietspunt Lier Tim van der Linden Toerisme Lier

Jos Vermeulen

De Lijn

Hilde Van Wallegem (Educar)

Uw organisatie 0% Benchmark Non-profit 13,09%

geprint op: 29/09/2014 - p.1/11


9

coaching naar werk Naast deze projectverantwoordelijken is er binnen vzw Werkmmaat een coรถrdinatieteam samengesteld met specifieke bevoegdheden. Coach Vertrouwenspersoon Technisch verantwoordelijke Preventie verantwoordelijke Personeel en boekhouding

Thi Dung Dang

Planning werkverdeling Evenemententeam Coรถrdinator

Luc Roothoofd

Peter Van Schoubroeck Virginia Sundblad

Erwin Lauriks

Voor wat betreft de personeelsadministratie doen we beroep op de gewaardeerde hulp van Paul Spysschaert, van de vzw Werkvormm. De opdracht van jobcoach wordt ingevuld door Hilde Van Walleghem, in samenwerking met Educar. De vestigingsplaatsen van Werkmmaat zijn verspreid in de regio Antwerpen: fietspunt Mortsel-Boechout- NMBS station Mortsel Oude Hove-Kontich-Lint God Atelier op fort 4 Toerisme Lier Atelier op het Steenplein Ruihuis Antwerpen fietspunt Lier NMBS station Lier Toerisme Lier Secretariaat en magazijn

Kelder Baron Opsomer museum Lier Vestiging van Opnieuw en Co in Mortsel


10

Creatie van competentiegerichte jobs en 2.

Competentiegerichte profielen

Binnen vzw Werkmmaat hechten we veel belang aan het uitwerken en uittekenen van competentiegerichte profielen. Doelstelling is om de competenties van onze doelgroep medewerkers te versterken door het uitoefen van hun dagelijkse opdrachten. Onder impuls van onze coach Thi Dung Dang hebben we dit jaar hierrond heel wat stappen vooruit gezet. Op 1 april 2015 is onze werking gevat in een nieuw decreet Lokale Diensteneconomie. EĂŠn van de belangrijkste prioriteiten is dat de tewerkstelling, coaching en begeleiding van onze doelgroepmedewerkers beperkt wordt tot maximum 5 jaar. Aansluitend krijgt iedere medewerker 6 maanden stage aangeboden. Het decreet stelt dat doelgroepmedewerkers LDE maximaal 5,5 jaar nodig hebben om te kunnen werken in het reguliere circuit.

versterking van de competenties van onze medewerkers. In de voorbije twee jaren hebben we dan ook actief ingezet op het verfijnen en concretiseren van de competentieprofielen in de verschillende deelprojecten van Werkmmaat. We maakten hierbij telkens het onderscheid tussen doelgroepmedewerkers in arbeidersstatuut en doelgroepmedewerkers in bediendenstatuut. Dankzij de financiĂŤle steun binnen het kader van ons (opstart) Loopbaan- en Diversiteitsplan hebben we ook in 2015 verder beroep kunnen doen op de expertise van Axelle Vanquaillie, HRM-deskundige met een ruime ervaring rond het uitzetten van een gepast competentiebeleid in sociale economie organisaties ĂŠn reguliere bedrijven.

In 2014 hebben we in de eerste plaats een Vanuit dit kader is het dus heel belang- screeningsinstrument ontwikkeld die we rijk om zeer gericht te werken aan de hanteren bij de aanwerving van nieuwe


coaching naar werk

11

Profielen arbeiders Werkmmaat : 1. Technisch polyvalente medewerker scholen, gebouwen en sportlocaties Antwerpen 2. Technisch polyvalente medewerker BOF Antwerpen 3. Technisch polyvalente medewerker stadhuis Antwerpen 4. Medewerker fietspunt 5. Polyvalent medewerker De Ruien In 2015 hebben we onze bestaande com- 6. Technisch polyvalent medewerker petentieprofielen geĂŤvalueerd en verder toerisme Antwerpen uitgewerkt met het nieuwe decreet LDE 7. Technisch polyvalent medewerker als ruimer kader. We leggen nog meer toerisme Lier dan in het verleden het accent op com- 8. Medewerker koffiehuisje en dienpetentieversterking en doorstroom. stencentra Lier doelgroepmedewerkers. Of met andere woorden: welke minimumvereisten dienen er voor ons aanwezig te zijn om een succesvol traject te kunnen starten. Met dit nieuwe instrument trachten we ook meer gerichte informatie te verwerven over de kandidaat om de tewerkstelling en coaching van nieuwe medewerkers gerichter te kunnen organiseren.

Profielen bedienden Werkmmaat: 1. Medewerker infobalie toerisme lier 2. Hulpsuppoost Musea Lier 3. Cultuurnetwerkers


12

Creatie van competentiegerichte jobs en We hebben algemene competenties vastgelegd. Enerzijds een groep van competenties die, eens maximaal verworven binnen Werkmaat, bepalen dat een werknemer klaar is om een doorstroomtraject te starten. Anderzijds hebben we bijkomende algemene competenties uitgewerkt. Het zijn extra competenties die we willen versterken bij onze medewerkers om hun kansen op tewerkstelling in het reguliere circuit te verhogen. Als laatste hebben we de technische competenties uitgetekend per project. De oplijsting van technische competenties binnen Werkmmaat is verrassend divers en uitgebreid gebleken. Het is een belangrijke tool geweest om een gepast vormingsbeleid uit te werken en via vorming de persoonlijke ontwikkelingstrajecten van doelgroepmedewerkers te versterken.

Technische competenties arbeiders 1. Schilderwerken 2. Tegelwerken 3. Gyprocwerken 4. Bezettingswerken 5. Bestratingswerken 6. Vloeren 7. Afbraakwerken 8. Hout 9. Elektriciteit 10. Dakgoten 11. Assistentie evenementen 12. Magazijnier PO BOF 13. Assisteren vervoersdienst PO BOF 14. Werkbonnen invullen 15. Chauffeur Evenemententeam 16. Onthaal klanten 17. Orde en klein onderhoud 18. Toezicht en bewaking stadhuis 19. Stockbeheer 20. Fietsonderhoud en kleine fietsherstellingen 21. Toezicht, orde, netheid en veiligheid fietsenstallingen 22. Administratie, verkoop en magazijn fietspunt 23. Vaardigheid smartphones en app 24. Kassabeheer 25. Fietsvaardigheid 26. Chauffeur fietspunt 27. Begeleiden bezoekers en toeristen 28. Onderhoud ruien 29. Besturen boot 30. Groenwerken 31. Onderhoud openbaar domein 32. Poetsen 33. Verhuizen 34. Assistentie evenementen 35. Bediening horeca 36. Assistentie dienstencentra


13

coaching naar werk Bedienden: technische competenties 1. Boekingssystemen 2. Depotwerk 3. Kaderkamer 4. Communicatie 5. PR en netwerking 6. Overleg 7. Administratieve vaardigheden 8. Balie, onthaal en verkoop 9. Projectbeheer 10. Archiveren 11. Eventmanagement 12. Presenteren

Elke technische competentie is vertaald naar (meet)indicatoren die ons toelaten om het persoonlijk ontwikkelingstraject van medewerkers ook op technisch vlak te kennen en verdere groei te kunnen stimuleren.

Twee voorbeelden: TECHNISCHE COMPETENTIE 1: Schilderwerken Gedragsindicator

Ik kan de werken voorbereiden. Ik kan de materialen die ik nodig heb kiezen en klaarzetten. Ik kan de gereedschappen die ik nodig heb, kiezen en klaarzetten. Ik kan de werken uitvoeren. Ik kan de werken volledig inschatten op vlak van voorbereiding, materialen, gereedschappen én kostprijs/tijdsduur. Ik kan de werken volledig inschatten én ik kan advies geven aan de klant om de werken anders aan te maken.

Kan veel beter ik kan dit nog niet goed; ik laat dit nog niet zien op de werkvloer; anderen zien mij dit nog niet doen

Voldoende ik kan dit al een beetje; ik laat dit een beetje zien op de werkvloer maar niet altijd; anderen zien mij dit soms doen. Ik vind dit nog moeilijk en heb hier regelmatig hulp (van instructeur, collega…) bij nodig

Goed ik kan dit al goed, ik doe dit (bijna) altijd, anderen zien mij dit doen. Ik vind dit niet moeilijk meer en heb hier (bijna) geen hulp bij nodig.

Voorbeeldig ik kan dit zeer goed, ik doe dit altijd. Ik ben hierin een voorbeeld voor de anderen en ik kan anderen hierbij helpen


14

Creatie van competentiegerichte jobs en

TECHNISCHE COMPETENTIE : Administratie, verkoop en magazijn fietspunt Gedragsindicator

Kan veel beter ik kan dit nog niet goed; ik laat dit nog niet zien op de werkvloer; anderen zien mij dit nog niet doen

Voldoende ik kan dit al een beetje; ik laat dit een beetje zien op de werkvloer maar niet altijd; anderen zien mij dit soms doen. Ik vind dit nog moeilijk en heb hier regelmatig hulp (van instructeur, collega…) bij nodig

Goed ik kan dit al goed, ik doe dit (bijna) altijd, anderen zien mij dit doen. Ik vind dit niet moeilijk meer en heb hier (bijna) geen hulp bij nodig.

Ik kan werkbonnen invullen via computersysteem (software). Ik kan onderdelen scannen, registreren en online bestellen. Ik kan mails en telefoons correct en gericht beantwoorden, klanten informeren over hun bestelling of herstelling. Ik kan correct orders picken. Ik kan een offerte maken op basis van een klantenvraag.

Tot slot willen we volgend jaar al deze uitgewerkte competenties op een digitaal platform plaatsen. Op deze manier kunnen we op een heel transparante manier de evolutie van de competenties van onze doelgroep medewerkers opvolgen. We willen hiertoe gebruik maken van de reeds operationele ‘Competentietool’ van Levanto.

Voorbeeldig ik kan dit zeer goed, ik doe dit altijd. Ik ben hierin een voorbeeld voor de anderen en ik kan anderen hierbij helpen


coaching naar werk

15


16

Creatie van competentiegerichte jobs en 3 Ons coaching model Het versterken van de algemene en technische competenties van onze doelgroep medewerkers kan enkel gerealiseerd worden mits een individuele coaching. Elk van onze 48 doelgroepmedewerkers was langdurig werkloos en is laaggeschoold, tal van diverse redenen liggen mee aan de oorsprong van deze situatie. Om de doelstelling rond doorstroom naar het regulier arbeidscircuit te kunnen realiseren is er dan ook een zeer strikte begeleiding van elk van hen vereist.

ken. Hij wordt hierbij bijgestaan door Thi Dung Dang als coach van Werkmmaat die een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) uitwerkt en opvolgt voor elk van de doelgroepmedewerkers. In deze POP gesprekken worden telkens de individuele werkpunten bepaald voor de doelgroepmedewerker i.f.v. groei op de werkvloer, aandachtspunten in de persoonlijke leefsfeer en doorstroming naar regulier werk. Er wordt hierbij aangegeven wie welke opdrachten zal opnemen en tegen welke timing. Tussen de POPgesprekken door worden de geformuElke maand wordt er per project Lokale leerde afspraken opgevolgd en zo nodig Diensten Economie een begeleidingscel bijgestuurd. georganiseerd met telkens de projectverantwoordelijke, de coach en de co- In 2012 hebben we in het kader van een Ürdinator. Op deze vergadering wordt ESF-project onze POP-methodiek sterk elke doelgroepmedewerker overlopen kunnen verbeteren, en dit in samenweren wordt er nagegaan welke stappen er king met het loopbaancentrum/startcenkunnen gezet worden om de algemene trum ZIN en onze collega’s van ATEL en werking van het project te verbeteren en Buurtcentrum Posthof. Onze ervaringen de kansen van de doelgroepmedewer- werden op Vlaams niveau gebundeld en ker te verhogen. versterkt met andere partners. Dankzij dit ESF-project hebben we een duidelijke In ons coaching model vervult de verant- visie kunnen uitwerken rond het verloop woordelijke van elk deelproject een zeer van een POP-traject, een steeds wederbelangrijke eerste lijnsopdracht. Het is kerend proces rond het vaststellen van zijn taak om de technische en persoons- de persoonlijke groeipunten van elke gerichte competenties van de toegewe- doelgroepmedewerker met daaraan gezen doelgroepmedewerkers te verster- koppeld een zeer concreet actieplan.


coaching naar werk

17

Op deze manier hebben we ons grondig kunnen voorbereiden op de duidelijke prioriteit die gelegd wordt rond Persoonlijke Ontwikkelings Plannen binnen het nieuwe decreet Lokale Diensten Economie. In de loop van 2015 hebben we om In de loop van 2013 hebben we dit POP- zeer diverse redenen het arbeidscontraject verder vertaald in concrete stap- tract van een aantal van onze doelgroep pen/mijlpalen: medewerkers moeten verbreken. Verschillende redenen liggen hierbij aan • POP intake de grondslag: gebrek aan motivatie om • POP Basiscompetententies en/of competenties te versterken, veelvuldige Leefsituatie ongewettigde afwezigheden,… • POP Persoonlijk Actieplan • POP Persoonlijk Actieplan Opvolging Overzicht van ontslagen per LDE project: • POP Talentgesprek • POP Groeicompetenties LDE project Aantal • POP Persoonlijk Actieplan Opvolging ontslagen + nieuw Actieplan gericht op door- Evenemententeam 2 stroming of verlenging huidige funcToerisme Antwerpen 0 tie Cultuurtoeleiders 0 Ondermeer het toepassen van talentgefietspunt Mortsel1 sprekken was voor ons een belangrijke Boechout-Hove-Kontichmeerwaarde. Op deze manier kunnen Lint we nieuwe interessepunten aanboren bij fietspunt Lier 0 onze doelgroepmedewerkers. Toerisme Lier 0 In 2014 hebben we actief meegewerkt aan het ESF-project rond de verdere implementatie van de POP-methodiek in onze organisatie. Voor de doelgroep medewerkers van het project Toerisme Antwerpen werd het nieuwe POP-schema uitgewerkt i.s.m. een HRM deskundige van BDO.


18

Creatie van competentiegerichte jobs en Inhoudstafel


19

coaching naar werk 4. Doorstroming naar het regulier arbeidscircuit De realisatie van doorstroom van onze doelgroep medewerkers naar het regulier arbeidscircuit vormt een centrale doelstelling in onze werking. In functie van het verhogen van onze doorstromingscijfers zijn we in het najaar van 2012 gestart met een ESF-project ‘DOne’ en dit in samenwerking met verschillende partners: Werkhaven, ATEL, CAS, MANUS, Levanto, stad Antwerpen, loopbaanbegeleidingcentrum ZIN en Randstad. Binnen Werkmmaat werd er een selectie gemaakt van 10 doelgroep medewerkers die sterk genoeg en gemotiveerd waren om de stap te zetten naar het regulier arbeidscircuit. Deze geselecteerde groep werd intens begeleid door gespecialiseerde topcoaches (Felix Van Roost en Elke Busschots) in functie van het versterken van hun competenties. Verder gingen deze jobcoaches op zoek gaan naar gepaste jobs in het regulier arbeidscircuit om op die manier een goede match te maken tussen onze doelgroep medewerkers en een specifiek bedrijf. Dit ESF-project werd midden 2014 officieel afgesloten. In 2012 noteerden we een uitstroom van 2 doelgroepmedewerkers naar het regulier arbeidscircuit. Dankzij de steun van het DOne-project hebben we in 2013 veel betere resultaten kunnen voorleggen. In totaal vonden 4 van onze doelgroepmedewerkers een job in het regulier arbeidscircuit: drie medewerkers van het Evenemententeam en 1 medewerker van het fietspunt Lier. In 2014 hebben we slechts 1 doorstroom noteren voor een medewerker uit het project Sport. Betrokkene kon aan de slag als klusjesman in een school.

Uit de werking van het DOne-project hebben we volgende conclusies kunnen trekken: • Op basis van onze ervaringen binnen het DOne-project hebben we kunnen definiëren wanneer een doelgroep medewerker klaar is om een traject te starten naar doorstroom. We hebben dit vertaald in een “groeimindset” waarbij betrokkene open staat voor nieuwe uitdagingen. kritiek

= ik sta er voor open en word er beter van

uitdaging

= voelen & verder

groeimindset hindernis

inspanning = hoort erbij

succes van anderen

= ik ben op goede weg

=stimulans

als ik oefen word ik steeds beter

uitvluchten vast roesten

dat lukt nooit

hij kan het beter

vaste mindset verstoppen

steeds bevestiging nodig

ik mag geen fouten maken

schrik


20

Creatie van competentiegerichte jobs en

•• Na de positieve selectie krijgt de betrokken werknemer een intense begeleiding aangeboden rond solliciteren en wordt er ook grondig gepeild naar interessepunten en verlangens rond de nieuwe job. Het feit dat deze extra begeleiding aangeboden wordt door een nieuwe/externe/gespecialiseerde jobcoach werkt heel motiverend voor onze mensen. • Het sterker benadrukken van de doorstroomresultaten is motiverend naar de doelgroepmedewerkers van Werkmmaat. Verschillende van hen stellen de vraag waarom zij nog niet geselecteerd zijn voor het uitstroomprogramma. • Het Done-project werkt ook inspirerend voor de omkaderingsploeg. De nauwe samenwerking met jobcoaches die kennis hebben van de lokale vacaturemarkt en de lokale bedrijven, was voor ons heel motiverend. In de plaats van zelf het warm water uit te moeten uitvinden, konden we onze ‘sterke’ doelgroepmedewerkers doorsturen naar een instantie die dagdagelijks bezig is met het screenen van kandidaten om de juiste match te maken tussen de kandidaat en de jobs binnen de lokale arbeidsmarkt. De omkadering van Werkmmaat kan zich op die manier meer toeleggen op hun expertise, m.n. werkvloerbegeleiding en individuele competentieversterkende coaching • We ervaren het grote nut van een stageperiode waarbij doelgroepmedewerker en nieuwe werkgever de kans krijgen om af te tasten of deze nieuwe job kansen heeft op slagen. Probleem is dat een doelgroepmedewerker na uitstroom naar een nieuwe job, niet meer kan terugkeren. Met zo’n stage procedure kunnen we de drempel

tussen sociale economie en de reguliere economie gevoelig verlagen. In het nieuwe decreet rond Lokale Diensten Economie is er op het einde van de vijf jaren tewerkstelling een doorstroomtraject met stage voorzien van 6 maanden. We zijn zelf voorstander om aanvullend in de eerste vijf jaren ook te werken met kortdurende arbeid verkennende stages. Op basis van deze positieve ervaring rond het DOne-project en i.f.v. het verhogen van de doorstroomresultaten zijn we eind 2014 een samenwerkingsverband opgestart met T-interim. We werken samen met T-interim om doelgroepmedewerkers in hun laatste stap te begeleiden naar een job in het regulier arbeidscircuit: • T-interim toetst in een intakegesprek ‘vanuit de perceptie van werkgevers’ of onze medewerkers klaar zijn voor uitstroom. Er wordt gepeild naar hun jobdoelwit, een diepte-interview wordt afgenomen om zicht te krijgen op sterktes en zwaktes van de kandidaten en in latere fase wordt, indien nodig ter voorbereiding van de een specifieke job, nog bijkomende testing afgenomen. • Bij een positief intakegesprek, start de jobhunter naar het zoeken van geschikte bedrijven en vacatures. Bij een negatief intakegesprek, krijgt Werkmmaat gerichte feedback zodat we zelf verder met de persoon aan de slag kunnen om hem arbeidsklaar te maken. T-interim doet ook gerichte prospectie naar nieuwe lokale werkgevers voor onze doelgroepmedewerkers. Hierbij kan het ook gaan om vacatures met ‘vaste contracten’ i.p.v. ‘interimcontracten met optie vast’. • Er is een continue wisselwerking tus-


coaching naar werk sen de coach van Werkmmaat en de jobhunter van het interimkantoor. Zo is er, indien nodig, een warme overdracht van relevante persoonsinformatie van de kandidaten. Daarnaast biedt Werkmmaat een aanbod van stage (2 à 3 weken) aan in het bedrijf (loonkost wordt door ons gefinancierd), ondersteuning rond de aanvraag van ACTIVA-kaart, nazorg zowel voor doelgroepmedewerker als voor het bedrijf indien nodig, … .

21

van de stad Antwerpen voor polyvalent klusjesman. Onze medewerkers voeren nu reeds in opdracht van het stadsbestuur deze taken uit. Maar vermits Werkmmaat aanzien wordt als een externe partner voldoen onze mensen niet aan de vooropgestelde criteria. Deze beslissing is heel demotiverend voor onze mensen en legt ook een grote rem op onze doorstromingscijfers. In 2016 heeft het stadsbestuur aangekondigd dat er een nieuwe vacature komt die wel zal open staan voor alle projecten sociaal Ondanks dit sterk aanbod stellen we economie. vast dat we nog geen doorstroom hebben kunnen realiseren via T-interim. Voor Bij het project van De Lijn hebben twee sommige doelgroepmedewerkers blijft van onze mensen een job gevonden in de afstand met de jobhunter van T-inte- het regulier arbeidscircuit. De eerste is rim nog te groot. nog steeds aan de slag in een garagebedrijf. De tweede werd jammer genoeg Dankzij de financiële steun van de stad na een paar weken reeds ontslagen in Antwerpen hebben we in 2015 een sa- zijn nieuwe firma (tank cleaning bedrijf ). menwerking kunnen opbouwen met Hilde Van Walleghem, een ervaren job- We kunnen ook positieve resultaten hunter van Educar. Zij heeft een tiental voorleggen qua doorstroom voor het doelgroepmedewerkers in begeleiding project van de Cultuurnetwerkers. Hier i.f.v. de zoektocht naar werk. Onze men- wordt doorstroom ruimer gedefinieerd. sen hebben in de loop van dit jaar deel Het behalen van een diploma secungenomen aan heel wat selectieproeven dair onderwijs, gecombineerd met de bij verschillende gemeentebesturen, inschrijving in een opleiding hoger onjammer genoeg zonder resultaat. Voor- derwijs, wordt aanzien als doorstroom. deel van dit samenwerkingsverband is Eén van onze Cultuurnetwerkers heeft dat Hilde Van Walleghem wel tijd kan vrij zijn diploma secundair behaald en is gemaken om een goede relatie op te bou- start met een graduaatsopleiding van wen met onze mensen. We geloven dan leerkracht secundair Islam. Een tweede ook sterk in dit nieuw samenwerkings- Cultuurnetwerkster is ingeschreven in project. het tweede jaar graduaat socio-cultureel werk, maar moet nog wel een paar vakIn 2015 hebben we voor slechts 1 van ken afleggen voor haar diploma secunonze doelgroepmedewerkers werk ge- dair onderwijs. vonden in het regulier arbeidscircuit. Betrokkene kon aan de slag als chauffeur in de stad Antwerpen. Jammer genoeg konden onze medewerkers zich in 2015 niet inschrijven voor de interne vacature


22

Creatie van competentiegerichte jobs en Inhoudstafel


23

coaching naar werk 5. Vorming, preventie en welzijnsbeleid In het kader van ons coaching model wordt er ook aandacht besteed aan het voorzien van een extra vormingsaanbod. Vooral op dit punt hebben we hierrond, dankzij de vele impulsen van onze coach Thi Dung Dang, in 2015 belangrijke stappen vooruit kunnen zetten. Dit vormingsaanbod is het sterkst uitgebouwd binnen het LDE project Cultuurnetwerkers, omdat er een groot accent wordt gelegd op het behalen van het diploma secundair onderwijs via de Vlaamse Examencommissie of het Tweede Kans Onderwijs. De Cultuurnetwerkers kunnen 1/5e van hun werkweek besteden aan dit vormingstraject. Verder kunnen ze terugvallen op een beperkt budget om deze studiekosten te betalen.

Dankzij de steun van het Vormingsfonds Lokale Diensten Economie hebben we in 2015 verschillende vormingsinitiatieven in groep kunnen aanbieden: • Opleiding VCA • Opleiding theoretisch rijbewijs B • Opleiding heftruckchauffeur • Opleiding kniklader • Opleiding werken op hoogte • NT2 op de werkvloer

Maar naast deze groepsopleidingen komt het Vormingsfonds Lokale Diensten Economie ook tussen voor de terugbetaling van individuele erkende opleidingen, en dit voor de inschrijvingskost én de cursussen. Dankzij deze steun zijn in 2015 heel wat van onze medewerkers Maar ook voor de doelgroep medewer- gestart met een opleiding. In totaal volkers in de andere projecten van Werkm- gen nu 8 van onze medewerkers een maat slagen we erin om een zeer breed individuele opleiding voor fietsherstel, vormingsaanbod aan te bieden i.f.v. het houtbewerking, computertechnieken, verhogen van hun doorstroomkansen bedrijfsbeheer, socio-cultureel werk, naar het regulier arbeidscircuit. leerkracht secundair Islam, gezinsbegeleiding binnen moslimgezinnen, intensieve cursus Nederlands. Een mooi resultaat! Eind 2014 werkte Peter Van Schoubroeck als preventieadviseur een geactualiseerd Globaal Preventie Plan goed. Deze beleidsnota werd begin 2015 goedgekeurd door de Raad van Bestuur.


24

Creatie van competentiegerichte jobs en Verschillende actiepunten werden reeds gerealiseerd: • Al onze medewerkers dragen aangepaste werkkledij. • We zetten extra in op vorming. Het is onze doelstelling dat alle projectverantwoordelijken een opleiding VCAleidingggevenden en een basiscursus EHBO hebben gevolgd. Voor de doelgroepmedewerkers voorzien we een opleiding rond werken op hoogte. • We hebben ervoor gekozen om voor elk van onze LDE projecten een risicoanalyse te maken. Het is hierbij de bedoeling om de doelgroepmedewerkers in dit proces actief te betrekken. We hebben vanuit dit oogpunt gekozen voor de Deparis methode omdat hierbij vetrokken wordt met een bevraging bij de betrokken medewerkers. We hebben deze analyse reeds uitgevoerd bij de LDE projecten Toerisme Lier en Toerisme Antwerpen. Op basis hiervan werden er ondermeer acties ondernomen rond aankoop van beter werkmateriaal en extra voorzieningen rond de inrichting van de werkruimtes (verlichting, verwarming en hygiëne). • We staan in voor alle wettelijke verplichtingen waaronder de melding van arbeidsongevallen, jaarverslag en actieplan rond preventie en welzijn, ongevallenanalyses, medische onderzoeken van de werknemers.

• Onze doelgroepmedewerkers voeren elke dag diverse opdrachten uit voor de stad Antwerpen. Verder zijn er doelgroepmedewerkers die voor verschillende maanden tot een jaar permanent werken in verschillende stadsdiensten. In overleg met de preventieverantwoordelijken van de stad Antwerpen werkten we een werkpostfiche uit om op deze manier vooraf alle mogelijke preventiemaatregelen in kaart te kunnen brengen. In onze dagelijkse werking besteden we veel aandacht aan het betrekken van onze doelgroep medewerkers. We denken hierbij onder meer aan het opstellen van de werkroosters, de jaarlijkse organisatie van een teammoment, de frequente werkvergaderingen, het inspelen op concrete vragen en noden bij de uitoefening van hun opdracht,… In 2016 willen we hierop verder inzetten door het uitwerken van een jaarlijkse tevredenheidsmeting bij onze doelgroepmedewerkers. Binnen Werkmmaat is Thi Dung Dang aangesteld als vertrouwenspersoon voor het behandelen van mogelijke klachten. In 2015 werden er geen klachten ontvangen. Dit jaar moesten we 4 arbeidsongevallen noteren, waarvan 1 met een langdurige werkonbekwaamheid tot gevolg.


coaching naar werk De werking van de verschillende projecten Lokale Diensten Economie staat of valt met de gedrevenheid en competenties van de verschillende projectverantwoordelijken. We zijn erin geslaagd om telkens verantwoordelijken aan te stellen die een zeer ruime ervaring hebben opgedaan in hun vakgebied en die dat ook op een zeer gerichte manier kunnen overbrengen op hun doelgroep medewerkers. Jaarlijks wordt er een functioneringsgesprek gepland tussen elke medewerker van Werkmmaat en de coĂśrdinator. Op deze manier wordt er ingespeeld op individuele vragen en noden. Verder komen alle medewerkers van Werkmmaat regelmatig samen in een algemene teamvergadering om de wisselwerking en samenwerking tussen de verschillende LDE projecten te bevorderen.

25 Op initiatief van de Raad van Bestuur en in overleg met de vakbonden, werd er in 2013 een bedrijfs CAO afgesloten binnen Werkmmaat rond de indexering van de lonen van het omkaderingspersoneel. In 2015 zijn er verkennende gesprekken gestart met de verschillende vakbonden rond de mogelijk overstap van PC 337 naar PC 329. Eind 2015 zijn verder de voorbereidingen gestart voor de sociale verkiezingen die op 13 mei 2016 zullen doorgaan binnen Werkmmaat. Dit in functie van de opstart van een ComitĂŠ voor Veiligheid en Preventie.


26

Creatie van competentiegerichte jobs en 6. Innovatie Als organisatie willen we actief inzetten op innovatie, en dit niet alleen binnen onze eigen werking. Lokale overheden vragen naar een correcte uitvoering van de vooropgestelde opdrachten, maar kijken ook uit naar vernieuwing en innovatie van onze dienstverlening. De firma Reynaers Aluminium werd door de Vlaamse overheid bekroond met de Business Mobility Award 2014. Deze firma heeft voor haar werknemers een totaalpakket uitgewerkt i.f.v. duurzame woon-werk-verplaatsingen. Het fietspunt Lier staat in voor het verhuur van 107 standaardfietsen, 2 plooifietsen en 27 elektrische fietsen. We bieden een volledige service aan rond onderhoud en herstel. Op deze manier spelen we in op de vraag van het stadsbestuur van Lier om werknemers te stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan. Op vraag van het stadsbestuur Lier formuleerden we een concreet model rond het gebruik van deelfietsen, en dit via de Blue-bikes. Op dit moment is er reeds een Blue-bike terminal aan het NMBS station Lier. Doelstelling is om een extra terminal te voorzien op de randparking van De Mol, om zo een vlotte combinatie mogelijk te maken tussen de wagen en de fiets. Er wordt verder een derde terminal voorzien aan de Veemarkt, waardoor er een handige match ontstaat tussen de bussen van De Lijn en de fiets. Het stadsbestuur en De Lijn zorgen voor de nodige financiering. De medewerkers van het fietspunt zullen instaan voor het onderhoud van de fietsen. We hopen dat in 2016 dit uniek project van start kan gaan. We creëren zo een milieuvriendelijk alternatief om het centrum van de

stad Lier te doorkruisen en dit op een betaalbare manier (1 euro per rit, jaarabonnement van 10 euro). In samenwerking met De Lijn en de gemeente Boechout werkten we een project uit rond Blue-bikes aan de eindhalte van De Lijn in Boechout/Capenberg. Dit mede dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid. We hopen in 2016 eindelijk van start te kunnen gaan met het aanbod van deelfietsen aan deze belangrijke eindhalte van tram 15. Met de steun van de provincie en in nauwe samenwerking met de lokale besturen van Kontich en Lint kunnen we tevens een Blue-bike terminal plaatsen aan het NMBS station Kontich/Lint. Op deze manier zetten we belangrijke stappen naar het realiseren van een deelfietsenproject voor de zuidrand van Antwerpen. In het kader van het “Vakantie voor Iedereen” beleid van de Vlaamse overheid werkte Toerisme Lier een daguitstap uit voor mensen met een laag inkomen. Er werd hierbij vertrokken van de troeven van Lier: Zimmertoren, boottocht op de Binnennete, bezoek aan de verschillende musea, picknick en avondmaal i.s.m. Kome Nete, fietsen op de Vesten,… En dit alles aan een zeer betaalbaar tarief. Een medewerkster van Werkmmaat is ingeschakeld in de toeristische dienst van Lier. Ze heeft meegewerkt aan de uitwerking en organisatie van het dagprogramma. En dit met succes: in 2015 mochten we 431 toeristen ontvangen voor een leuke en betaalbare vakantiedag in Lier. Voor het seizoen 2016 voorzien we een extra aanbod, namelijk een zeer prijselijke overnachtingsformule i.s.n. Bed Muzet.


coaching naar werk

In opdracht van de stad Lier staan we nu reeds 4 seizoenen in voor het beheer van de speeltuin en koffiehuis in het Stadspark Lier. In nauwe samenwerking met het stadsbestuur hebben we deze speeltuin kunnen uitbouwen tot een heel gezellige ontmoetingsplek; propere speeltuin en toiletten, lekkere en betaalbare hapjes en drankjes, een grote picknick- en zonneweide met picknickrafels, luifel en zitbanken,‌ Op vraag van het stadsbestuur zullen we vanaf het seizoen 2016 ook het beheer overnemen van het tennisterrein en minigolf. Het stadsbestuur van Antwerpen besliste om de werking van De Ruien volledig uit te besteden aan een externe partner. Werkvormm/Werkmmaat heeft in de voorbije 10 jaar steeds ingestaan voor het onderhoud van deze historische attractie. Na een open marktbevraging door het stadsbestuur naar mogelijke kandidaten, werden er onderhandelingen opgestart met Werkmmaat i.f.v. het totale beheer van De Ruien. We hebben ervoor gekozen om deze uitdaging aan te gaan samen met Zanzibar, een Antwerps evenementenbureau met o.a. een ruime ervaring rond bedrijfsevents. Werkmmaat en Zanzibar werkten een projectdossier uit met een nieuwe invulling rond De Ruien. We willen in de eerste plaats meer bezoekers ontvangen door het organiseren van een kleine boottocht. Verder werkten we een interactief concept uit waarbij bezoekers zelf met een tablet op ontdekking gaan in deze ondergrondse gangen. Het stadsbestuur keurde onze visie goed, vanaf 1 juni 2015 staan we volledig in voor de werking van De Ruien. Het is onze bedoeling om op 1 februari 2016 van start te gaan met dit nieuwe verhaal.

27 Het werk van onze Cultuurnetwerkers in de culturele centra heeft in 2015 extra waardering en een duidelijk kader gekregen. De stedelijke dienst Cultuurbeleid werkte een nieuwe visietekst uit rond de krijtlijnen van de culturele centra in de verschillende districten. Het is de bedoeling dat de cultuurcentra zich in de eerste plaats richten op de talenten die leven in de omliggende wijken en districten. Op deze manier wil men meer jongeren en mensen met een andere origine een plaats geven op het podium. De projectverantwoordelijke van Werkmmaat werkt nu vast mee in het team van de stedelijke dienst Cultuurbeleid om op deze manier onze Cultuurnetwerkers volop te kunnen inschakelen om deze boeiende missie te kunnen realiseren. Onze service rond het mobiel fietsherstel biedt een belangrijke ondersteuning in het stimuleren van het gebruik van de fiets in het kader van woon-werk verplaatsingen. Om een vlotte aanmelding en opvolging van deze service te kunnen garanderen hebben we een web platform gecreĂŤerd: www.mobielfietsherstel.be. Ook binnen Werkmmaat zelf blijven we actief inzetten op innovatie. In samenwerking met Levanto werken we aan een digitale competentietool waarbij we de opvolging van de competenties van al onze doelgroepmedewerkers en de POPverslagen digitaal kunnen opslagen.


28

Creatie van competentiegerichte jobs en Inhoudstafel 7. Kwaliteitsbeleid

• Financieel perspectief: Versterking van de financiële basis met aanleg van een investeringsreserve. Uitwerken van een betere financiële rapportering en de rendabiliteit van de verschillende LDE projecten in kaart brengen. • Klantenperspectief: Sterke POP methodiek blijven uitbouwen in de werking van de organisatie (ondermeer door het digitaliseren van de POP’s). • Interne bedrijfsvoering: Opmaken van Na een grondige audit heeft Werkmmaat een strategisch meerjarenplan verin 2013 het ESF-Kwaliteitslabel ontvantaald in een operationeel plan en een gen. Op 26 februari 2015 werd er een financieel meerjarenplan. vervolg audit uitgevoerd. En dit met een • Ontwikkeling en groei: Behouden en algemeen positief resultaat. versterken van gemotiveerde, gelukkige en betrokken medewerkers. In december 2014 werd er een SWOTanalyse uitgewerkt door vzw Hefboom. In functie van het versterken van onze Het Vlaams Subsidie Agentschap voor financieel beleid heeft de Raad van BeWerk en Sociale Economie wenste op stuur beslist om vanaf 2016 samen te deze manier na te gaan of onze organisa- werken met een andere boekhouder, tie voldoende sterk is om de uitdagingen namelijk Hans Van Hoeydonck. We willen van het nieuwe decreet Lokale Diensten hierdoor ondermeer een betere finanEconomie aan te gaan. De resultaten van ciële rapportering per kwartaal en per deze sterkte/zwakte analyse waren alge- project realiseren. Verder stappen we in meen positief. Er werden wel verschillen- 2016 over naar een moderner en efficide aanbevelingen geformuleerd: ënter boekhoudprogramma.


coaching naar werk

29


30


Deel 2

Uitbouw van projecten Lokale Diensteneconomie die gericht inspelen op lokale noden


32

Toerisme Antwerpen 2015 Inhoudstafel

Projectverantwoordelijke

Ali Bokharian

LDE medewerkers

6 VTE

Artikel 60 medewerkers

5 VTE

Medewerkers arbeidszorg

3

Doorstroom

0

Opdrachten

Steenplein De Ruien Voorgeschiedenis De vzw Werkvormm is reeds in 2004 van start gegaan met de Buurt- en Nabijheiddienst Toerisme in Antwerpen. Doelstelling hierbij was om binnen sociale economie extra tewerkstellingsplaatsen te creĂŤren i.f.v. het onderhoud van de Scheldekaaien tussen de Cruiseterminal en het Droogdokkeneiland en het beheer van De Ruien.

Op stedelijk niveau wordt dit project aangestuurd door de dienst toerisme en vzw VisitAntwerpen.be.

De gemeenteraad van Antwerpen keurde op 19 december 2011 een samenwerkingsakkoord goed voor de periode 2011 – 2013 tussen het stadsbestuur en de vzw Werkmmaat in het kader van het LDE project Toerisme Antwerpen. De geIn 2007 werd dit tewerkstellingsproject meenteraad van januari 2014 verlengde gekaderd binnen de Vlaamse regelge- deze convenant tot eind 2019. ving Lokale Diensten Economie. Hierdoor kreeg dit LDE-project een structu- Naast de Vlaamse administratie Werk en rele basis met o.a. een personeelskader Sociale Economie draagt ook Toerisme van 4 doelgroepmedewerkers met SINE- Vlaanderen bij aan de financiering van statuut en 1 instructeur. dit tewerkstellingsproject. Na een gunstig inspectieverslag begin 2011 kende Op 1 juli 2011 werden al de verschillen- de bevoegde Vlaamse minister van 2011 de projecten Lokale Diensten Economie tot en met 2015 jaarlijks een subsidie gekaderd binnen de nieuwe vzw Werk- goed van telkens 21.000 euro. Vanuit mmaat. In de praktijk bracht dit echter Toerisme Vlaanderen wordt wel aangegeen enkele wijziging mee in de uitvoe- geven dat de kans zeer groot is deze firing van onze opdrachten. nanciering vanaf volgend jaar niet meer kan gecontinueerd worden. Op 22 mei 2014 hebben we van de bevoegde Vlaamse minister het besluit ontvangen dat we een uitbreiding mogen voorzien met 1 VTE doelgroepmedewerker.


33


34

Toerisme Antwerpen 2015 Nieuwe invulling De Ruien Midden 2014 lanceerde het stadsbestuur een marktbevraging naar mogelijke kandidaten voor het beheer van De Ruien. De stedelijke dienst toerisme wenst een nieuwe dynamiek te geven aan de Antwerpse Ruien en wil daarnaast het volledige beheer van deze toeristische attractie overdragen aan een externe partner. Werkmmaat diende, samen met het Antwerpse evenementenbureau Zanzibar, haar kandidatuur in. Na een selectieprocedure door het stadsbestuur van Antwerpen werd onze kandidatuur weerhouden. Op vraag van de dienst toerisme werkten we, samen met Zanzibar, een onderbouwd voorstel uit rond de verdere invulling van het Ruihuis. In deze nota formuleerden we enkele duidelijke accenten: • Via een nieuwe huisstijl en logo willen we het Ruihuis duidelijker profileren. • De bezoeken met begeleiding van een stadsgids blijven in ons aanbod, maar de duurtijd wordt korter. • We willen de drempel verlagen voor de bezoekers. We zetten sterker in op de “short visits” via het aanbod van een boottochtje onder de gewelven van de ruien. • Er wordt ook een interactief aanbod voorzien. De bezoekers van De Ruien krijgen via een tablet de nodige informatie doorheen hun ontdekkingstocht. De begeleider van Werkmmaat staat in voor de begeleiding van de groep. • We bieden een meertalig aanbod aan. • Het Ruihuis opent 6 dagen op 7 de deuren, met een sluitingsdag op maandag.

Het stadbestuur keurde op 29 mei 2015 de concessieovereenkomst goed voor het Ruihuis. De vzw Stadsmarketing en Toerisme gaf op 28 april 2015 haar goedkeuring voor een samenwerkingsovereenkomst rond het beheer van De Ruien. In deze overeenkomst wordt onder meer een jaarlijkse vergoeding bepaald voor het beheer van De Ruien en wordt er een budget van 130.000 euro voorzien i.f.v. het uitvoeren van de noodzakelijke investeringswerken. Vanwege de provincie Antwerpen hebben we een extra budget van 10.000 euro ontvangen i.f.v. de korte boot-bezoeken. Op 1 juni 2015 werd het beheer van de Antwerpse Ruien volledig overgedragen aan vzw Werkmmaat. Onze partner Zanzibar draagt hierbij zorg voor de ticketing en de aansturing van de stadsgidsen. In de loop van dit jaar werd er hard gewerkt aan de restyling van De Ruien: • Inkomhal van het Ruihuis werd geschilderd en opgefrist met o.a. een nieuw logo, banners, visueel plan van De Ruien, zijpanelen met extra verlichting, verfraaien van de cockpit,… • Aanpassen van de metalen afsluitpoort (beveiliging, elektrische bediening en hoger optrekken). • Ontwikkelen van een boekingssysteem om via digitale weg reservaties mogelijk te maken. • Ontwikkelen van een interactieve rondleiding in De Ruien. • Verlengen van het traject om met de boot De Ruien te verkennen. • Opzet van nieuwe huisstijl en website.


35 10

DONDERDAG 17 DECEMBER 2015

  

DONDERDAG 17 DECEMBER 2015

Mechelen

Erfgoed

Commissaris Carl Geets ten onrechte beschuldigd g van interne hacking

De Ruien steken een tandje bij Nieuwe uitbaters trekken toeristen én Antwerpenaren aan met individuele bezoeken en feestzaal

W

ie eens iets anders wil, kan vanaf februari van volgend jaar een feestje organiseren in de onderbuik van Antwerpen. Na tien jaar worden de Ruien in een nieuw kleedje gestoken. b Tien jaar geleden werden de Ruien, het ondergrondse stelsels van rioleringen en overdekte vlieten in Antwerpen, opengesteld voor het publiek. Tot op vandaag kon u enkel met een gids de Antwerpse riolen in, iets wat ongeveer 120.000 mensen gedaan hebben sinds de opening. “Het openen van de Ruien betekende een extra toeristische troef voor Antwerpen. De uitbating ervan wordt nu overgedragen aan een private partner. Dat betekent dat er vanaf februari van volgend jaar een aantal nieuwigheden bijkomen en dat toeristen en Antwerpenaren de ondergrondse stad op meer dan één manier kunnen verkennen”, zegt schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA).

Lichtspel De nieuwe uitbaters van de Ruien zijn er klaar voor: Werkmmaat vzw en Zanzibar bvba. “We willen voortgaan op het elan van de afgelopen tien jaar, maar de wandeling is toe aan vernieuwing. Vanaf februari kan je ook met een bootje tot aan de Schelde varen. Nu is de boottocht slechts 50 meter, maar dat gaat binnenkort veranderen”, zegt Dirk Arts van Zanzibar bvba. Op dit moment wordt ondergronds Antwerpen al aangepakt. “We vernieuwen de in-

Met een bootje naar de Schelde en terug b Tot op heden begon een wandeling door de Ruien met een ondergronds boottochtje. Nu wordt er ongeveer een afstand van 50 meter afgelegd, voor de bezoekers moeten uitstappen. Vanaf februari verandert dit en kunnen bezoekers een boottocht maken vanaf het Ruienhuis aan de Suikerrui tot aan de Schelde en terug. Het tochtje duurt ongeveer een halfuur over een afstand van enkele honderden meters. “De bedoeling is om hiermee dagjesmensen te lokken in de hoop dat ze later terugkomen om de volledige wandeling te doen.” (pvdp)

foborden en we willen de verlichting verbeteren. Het is de bedoeling om een lichtspel te maken, dat als extraatje kan dienen voor de Ruien”, zegt Dirk Arts. “Al vanaf de middeleeuwen beschikt de stad over een uitgekiend systeem van ruien, vlieten en vesten, waarin regenwater en huishoudelijk water afgevloeid konden worden, terwijl het ook gebruikt werd als aanvoerkanaal voor bootjes. Het net werd door de eeuwen steeds meer uitgebouwd en verfijnd tot het uiteindelijk 8 kilometer lang was. Sinds 2005 kunnen bezoekers dit voorheen ontoegankelijke historische erfgoed ontdekken. Een ondergrondse wandeling vertelt veel over de geschiedenis van de stad en dat willen we ook zo houden”, zegt Koen Kennis. Nog toegankelijker Ontelbare bezoekers namen de afgelopen tien jaar een kijkje in de onderbuik van de Antwerpse binnenstad. Gemiddeld bezoeken ruim 12.000 geïnteresseerden per jaar De Ruien. In 2014 werden er 732 gegidste wandelingen georganiseerd. In 2008 won de attractie de prestigieuze Vlaamse Monumentenprijs. “Met de Ruien hebben we een attractie die maar weinig Europese steden hebben. Door ondergronds Antwerpen verder te ontsluiten voor een groot publiek, hopen we deze attractie nog toegankelijker te maken dan nu al het geval is”, zegt Koen Kennis.

De nieuwe uitbaters van de Ruien: Werkmmaat vzw en Zanzibar bvba. FOTO'S CHRISTOPHE ENGELS, DIRK KERSTENS, STEFAN DEWICKERE

Gegidste wandelingen blijven bestaan b Sinds tien jaar worden er gegidste wandelingen georganiseerd in de Ruinen. “En dat blijft zo. Het zijn wandelingen die begeleid worden door een gids. De tochten duren gemiddeld 2 uur. De bezoekers krijgen doorheen de wandeling uitleg over het verleden van Antwerpen”, zegt Dirk Arts. Er kunnen maximaal vijftien mensen deelnemen per wandeling. “We mikken vooral op groepen Antwerpenaars of toeristen die de andere kant van Antwerpen willen leren kennen. In het verleden is gebleken dat deze formule bijzonder succesvol is. We verwachten ook in de toekomst dat mensen veelvuldig blijven kiezen voor deze manier om de Ruien te bezoeken.” (pvdp)

PATRICK VAN DE PERRE  www.deruien.be

Een feestje in de kapel onder de grond b De grootste nieuwigheid is dat er vanaf februari recepties en feesten kunnen georganiseerd worden in ondergronds Antwerpen. “Er is ruimte voor feesten tot 49 personen”, zegt Dirk Arts, de nieuwe uitbater van de Ruien. De man denkt onder meer aan de ‘kapel’. Dat is de grootste zaal van de Ruien, die veel lijkt op de kapel in een kerk. “Het is een mooie en grote ruimte, die bijzonder geschikt is voor feesten en recepties. We hopen onder meer bedrijven te lokken die op een originele manier hun gasten willen ontvangen”, zegt Dirk Arts. (pvdp)

Onder de grond met Pieter Embrechts b De individuele wandelingen zijn nieuw

vanaf februari. Speciaal voor mensen die in hun eentje op stap willen in ondergronds Antwerpen, is er een programma op een tablet ontwikkeld. De Antwerpse acteur Pieter Embrechts heeft de tekst voor de app ingesproken en leidt de wandelaars met de nodige humor door ondergronds Antwerpen. Wie alleen door de Ruien wil wandelen, kan op voorhand reserveren of aan de balie een ticket kopen. Een wandeling duurt ongeveer 90 minuten. Bij elke tocht is een begeleider aanwezig die ervoor zorgt dat alles veilig verloopt. (pvdp)

Beroepsh klokkenl

H

et hof van beroep heeft de Mechelse commissaris en klokkenluider Carl Geets over de hele lijn vrijgesproken. Hij werd ervan beticht het interne datasysteem van de lokale politiezone te hebben gehackt.

b Na de correctionele rechtbank meent nu ook het hof van beroep in Antwerpen dat commissaris Carl Geets zich niet schuldig heeft gemaakt aan het hacken van het interne netwerk van de lokale politie van Mechelen, waar Geets tot 2010 de tweede man in bevel was. Het parket van Mechelen en Mechelse korpschef Yves Bogaerts (kleine foto), die Geets van de hackingpraktijken bleven beschuldigen, lijden een tweede keer gezichtsverlies. Commissaris Carl Geets was tot 2010 een van de hoogste officieren van de lokale politie van Mechelen. Hij kwam al snel in aanvaring met de nieuwe korpschef Yves Bogaerts, die Geets eigenhandig degradeerde en een functie in het middenkader gaf. In 2011 ontdekte commissaris Geets dat zijn korpschef vertrou-

welijke in caat had Grootjan toenmalig lie in An Geets me mité P, d ket van M bracht.

Tuchtstra Van een chef Yve iets in hu gon op a korpsche naar de het parke commissa teem he

In de loop van dit jaar hebben we vastgesteld dat de bestaande elektriciteitsvoorziening niet meer voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen. In overleg met het stadsbestuur hebben we onderzocht welke stappen er kunnen gezet worden om een nieuwe elektriciteitsvoorziening te plaatsen en dit gekoppeld aan nieuwe en aangepaste verlichting om op een veilige manier Onmidd De Ruien te kunnen openstellen voor aan uitzo de bezoekers. In de begroting 2016 en Enkel in 2017 heeft het stadsbestuur 150.000 euro vrijgemaakt voor een volledig nieuwe elektriciteitsvoorziening en verlichting. De totale werken rond elektriciteit en verlichting worden geraamd op 200.000 euro. Werkmmaat en Zanzibar hebben zich geëngageerd om de resterende 50.000 euro te pre financieren en daarnaast extra te investeren in bijzondere verlichtingsaccenten. Carl Geets.

FOTO O DIRK VERTOMMEN

Yves Bog

Profiteer nu van de uitzonderlijke voorwaarden op een selectie stockmodellen en rij binnenkort rond met uw droomwagen. Het is nu of nooit want de prijzen zijn letterlijk gesmolten bij Ford. Haast u dus vóór eind december naar uw Ford-verdeler. Wacht niet tot de belasting op de inverkeerstelling (BIV) stijgt en schrijf uw wagen dit jaar nog in. ford.be

KUGA: 4,6-7,4 L/100 KM. 120-171 G/KM CO2. ECOSPORT: 4,4-6,3 L/100 KM. 115-149 G/KM CO2.

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot e geldig op bestellingen van 01/12/2015 t.e.m. 31/12/2015. Cumuleerbaar met de Salonvoorwaarden. Niet geldig voor fleet en Ford-personeel. Contactee specifieke fleet- en Fordpersoneelsvoorwaarden. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu.


36

Toerisme Antwerpen 2015 Inhoudstafel Onderhoud Steenplein Voor wat betreft onze opdracht op het Steenplein staan we elke dag – dus ook in het weekend – in voor het proper houden van het Steenplein en de omgeving van de Cruiseterminal. Onze doelstelling is om er steeds voor te zorgen dat de omgeving van het Steenplein en de Cruiseterminal vrij is van onkruid en sluikafval. Een gezellig plein voor de Antwerpenaar en de toerist staat hierbij voorop.

Op aangeven van de dienst toerisme zorgen we er steeds voor dat de Cruiseterminal, en de zone daar rond, er netjes bij ligt bij de aankomst van cruiseschepen. In 2015 hebben we in totaal 21 cruiseschepen ontvangen op het Steenplein, met samengeteld 19.400 toeristen aan boord.

Omwille van de mooie locatie op het Steenplein gaan er gedurende het jaar tal Onze medewerkers hebben hun locatie van evenementen door. We denken hierin een “garage” onderin het talud/toe- bij ondermeer aan de Bollekesfeesten, gang naar het Steen, dus echt op het de Kerstmarkt, de Ronde van Frankrijk, Steenplein. Op deze manier zijn we per- Special Olympics,…. Onze medewerkers leveren dan telkens extra inspanningen manent aanwezig op onze werkplek. om alles netjes te kunnen houden. Onze werkzaamheden verlopen in een zeer positieve samenwerking met de verschillende betrokken stedelijke diensten.


37 Overzicht werkervaringsproject Vanuit de vzw Werkmmaat staat Ali Bokharian in voor de algemene en technische begeleiding van de doelgroepmedewerkers. Erwin Lauriks heeft als coach van vzw Werkmmaat de sociale begeleiding op zich genomen, en dit in nauw overleg met de betrokken trajectbegeleidster van het OCMW Antwerpen.

onze SINE-doelgroepmedewerkers zeer gericht opvolgen en versterken om hen voorbereiden op doorstroom naar het regulier arbeidscircuit. Aanvullend zijn er in 2015 vijf doelgroepmedewerkers, via het statuut van artikel 60, aan de slag geweest binnen het LDE project Toerisme Antwerpen. Deze artikel 60 medewerkers worden zowel ingeschakeld op het Steenplein als in het Ruihuis. In het kader van dit werkervaringsluik wordt er veel aandacht gegeven aan het stimuleren van algemene attitudeversterking met o.a.:

Het LDE project Toerisme Antwerpen biedt aan 6 doelgroepmedewerkers een vaste job aan via een SINE-contract. Onze mensen staan vooral in voor het beheer en onderhoud van het Steenplein en De Ruien. We verwachten van hen een grote soepelheid in werkuren vermits er structureel gewerkt wordt op avond- en • Belang onderlijnen van stipte aanweweekenduren. In het kader van het nieuzigheden op het werk en het tijdig we concept van De Ruien zullen onze verwittigen bij afwezigheden en/of te collega’s ook een grotere rol gaan opnelaat komen. men bij de ontvangst en begeleiding van • Leren omgaan met collega’s en leide bezoekers. We zullen hen dan ook op dinggevenden. dit punt de nodige begeleiding en extra • Het correct uitvoeren van werkopondersteuning aanbieden. drachten. • Aandacht voor veiligheid en prevenIn het kader van een ESF-project werkten tie. we in 2012, samen met het loopbaanbe- • Leren omgaan met conflicten. geleidingcentrum ZiN en de collega’s van Posthof en ATEL in Antwerpen, een zeer Vermits veel van onze doelgroepmedegerichte POP-methodiek uit. We onder- werkers nieuwkomers zijn, is het stimulescheiden in elk POP-traject verschillende ren van het Nederlands een heel belangfases van intake tot en met uitstroom naar rijke doelstelling. Op de werkvloer het regulier arbeidscircuit. Verder heb- wordt het Nederlands actief geoefend. ben we zelf fotomateriaal ontwikkeld om Verschillende van onze doelgroepmedeaan onze doelgroepmedewerkers duide- werkers volgen tijdens de werkuren les lijk te maken rond welke competenties NT2 .Verder gaat er heel wat aandacht we willen werken: op tijd komen, samen- uit naar het verbeteren van de randvoorwerken, oog hebben voor kwaliteit, ge- waarden van onze doelgroepmedewerbruik van het Nederlands, ... In het kader kers. We denken hierbij vooral aan het van ons Loopbaan- en Begeleidingsplan voorzien van een betere huisvesting, de hebben we ook voor dit LDE project de organisatie van kinderopvang, het opte verwerven sociale en technische com- volgen van administratieve problemen petenties uitgetekend. Op deze manier en regularisatieprocedures, … willen we de competenties van elk van


38

Toerisme Antwerpen 2015

De begeleiding van deze doelgroepmedewerkers met artikel 60 statuut verloopt in zeer nauwe samenwerking met de dienst trajectbegeleiding van het OCMW Antwerpen. Om de drie maanden is er voor elke doelgroepmedewerker een evaluatie met de trajectbegeleider van het OCMW en de verantwoordelijken van de vzw Werkmmaat. Doelstelling is dat de doelgroepmedewerkers, na het beĂŤindigen van hun artikel 60 traject, voorbereid zijn om verdere stappen te zetten naar vorming en werk. Op basis van een gedetailleerd overzicht van de competenties die deze artikel 60 medewerkers kunnen opbouwen in het LDE project Toerisme Antwerpen hebben we dit jaar van het OCMW goedkeuring gekregen om verder deze mensen te mogen inschakelen en begeleiden.

In 2015 zijn we ook gestart met het inschakelen van doelgroepmedewerkers in het kader van arbeidszorg. Een drietal collega’s stonden mee in voor het netjes houden van het Steenplein en het poetsen van de Cruiseterminal. De werking op het Steenplein is heel duidelijk afgebakend en biedt heel wat kansen voor deze specifieke doelgroep. Onze eerste evaluatie is dan ook duidelijk positief.


Inhoudstafel

39

Besluit 2015 was voor ons een heel intens jaar, dit in de eerste plaats door de volledige overname en restyling van de Antwerpse Ruien. In samenwerking met onze partner Zanzibar willen we er alles aan doen om van De Ruien een belangrijke historische en toeristische troef te maken. Vanaf 1 februari 2016 willen we de bezoekers van De Ruien verwennen met het nieuwe uitgewerkte concept. Heel graag willen we het stadsbestuur van Antwerpen bedanken voor hun financiĂŤle steun en vertrouwen. Dankzij deze inbreng kunnen we het LDE project Toerisme Antwerpen realiseren: een competentiegericht tewerkstellingsproject gecombineerd met een grote ambitie rond een optimale kwaliteitszorg. Het is onze dagelijkse betrachting om de talrijke toeristen en Antwerpenaars welkom te heten op het Steenplein en in De Ruien.

Voor 2016 wachten we met de nodige bezorgdheid de beslissing af van Toerisme Vlaanderen rond de verdere financiering van het LDE project Toerisme Antwerpen. Het stopzetten van het jaarlijkse budget van 21.000 euro zou zeer zware consequenties veroorzaken voor de verdere uitbouw van dit project.


40

Toerisme Lier 2015 Inhoudstafel

Projectverantwoordelijke LDE medewerkers

Jos Vermeulen Tim van der Linden 5 VTE

Artikel 60 medewerkers

4 VTE

Medewerkers arbeidszorg

0

Doorstroom

0

Jobstudenten

9

Opdrachten

Onderhoud toeristische infrastructuur Koffiehuisje stedelijke speeltuin Toerisme voor Iedereen Museumsuppoost Voorgeschiedenis Het stadsbestuur van Lier besliste in 2007 om een werkervaringsproject rond toerisme op te starten. Doelstelling hierbij was om het beheer van de toeristische infrastructuur in Lier te optimaliseren via sociale economie. Een doelstelling die doorheen al die jaren nog steeds voorop blijft staan.

was- en eetruimte (kelder TimmermansOpsomerhuis).

Vanaf 2008 werd het werkervaringsproject toerisme Lier gekaderd binnen de Vlaamse regelgeving rond de Lokale Diensten Economie. Door deze officiĂŤle erkenning kreeg dit tewerkstellingsproject een stevige financiĂŤle onderbouw Het OCMW stelt in het kader van het ar- en werd het een nieuwe naam toegewetikel 60 statuut doelgroepmedewerkers zen: Lokale Diensten Economie Toerisme ter beschikking voor het netjes houden Lier. Op basis van deze erkenning kon van de wandel- en fietspaden op de Ves- dit LDE-project twee doelgroepmedeten en de omgeving van het Zimmer- werkers in dienst nemen met een SINEcontract. plein. De vzw Werkmmaat duidt een instructeur aan voor de begeleiding van deze In 2011 werd het LDE project toerisme doelgroepmedewerkers en staat borg Lier overgedragen van de vzw Werkvoor een kwalitatieve uitbouw van het vormm naar de vzw Werkmmaat. tewerkstellingsproject. Doelstelling hierbij is dat de doelgroepmedewerkers de Het schepencollege van Lier gaf op 28 nodige algemene en technische compe- juni 2011 haar goedkeuring om het LDE project Toerisme Lier toe te wijzen aan tenties verwerven. De stedelijke dienst toerisme is de op- de nieuwe vzw Werkmmaat. drachtgever en staat in voor het doorge- Naast de formele naamswijziging werd ven van de verschillende taken. De stad ook de inhoudelijke werking van het Lier stelt een lokaal ter beschikking dat LDE-project geactualiseerd: voldoet om te functioneren als kleed-,


41 • Voor toerisme Lier: onderhoud fiets- • Voor de groendienst: onderhoud van kleine groenzones. en wandelpadennetwerk in het kader • Voor SK Lierse: logistieke ondersteuvan het peterschap van Lier voor de ning bij de opkuis van het voetbalrouteconvenant van Toerisme Prostadion. In het kader van het besluit vincie Antwerpen. Dit onderhoud gevan het schepencollege van 28 juni beurt volgens een wekelijks schema 2011 werd de samenwerking met SK en op afroep van periodieke werken. Lierse, gekoppeld aan een financiële Verder wordt ook het poetsen in de tussenkomst vanwege deze voetbalZimmertoren mee opgenomen. ploeg, officieel opgenomen en goed• Voor dienst sport: onderhoud sportgekeurd. infrastructuur en periodieke opdrachten voor ondersteuning manifestaties: bijvoorbeeld hulp bij sportevenementen, onderhoud atletiekpiste en minigolf terrein.


42

Toerisme Lier 2015 Inhoudstafel In samenspraak met de verantwoordelijke instructeur van de vzw Werkmmaat, Dhr. Jos Vermeulen, werd er een gedetailleerde wekelijkse werkplanning opgesteld waarbij al deze taken opgenomen werden. Het College van Burgemeester en Schepen besliste op 27 maart 2012 om de concessie van de cafetaria Stadspark toe te wijzen aan vzw Werkmmaat. Concreet betekent dit dat we heel het jaar door instaan voor het netjes houden van de speeltuin. Van april tot en met september zorgen we voor het poetsen van de toiletten en houden we “het Koffiehuisje” open.

te breiden. Dit i.f.v. de ondersteuning van de cafetaria in de dienstencentra van het OCMW en het uitbouwen van initiatieven rond “toerisme voor iedereen” i.s.m. de stedelijke dienst van toerisme. De bevoegde Vlaamse minister gaf op 27 februari 2014 goedkeuring tot uitbreiding van de opdrachtverklaring van het project Toerisme Lier: • Uitbating cafetaria en onderhoud sanitair speeltuin stadspark. • Ondersteuning werking cafetaria dienstencentra OCMW Lier. • Uitwerken van initiatieven vanuit de toeristische dienst rond toerisme voor iedereen.

In het kader van de lopende oproep rond uitbreiding Lokale Diensten Economie, Deze opdrachtverklaring werd gekopkeurde het College van Burgemeester en peld aan een uitbreiding met 2 VTE’s, Schepen op 16 december 2013 de aan- naar een totaal van 4 VTE’s. vraag goed om de opdrachten van ons sociaal tewerkstellingsproject verder uit


43 Naar een herdefiniĂŤring van de werking van Werkmaat in Lier In de eerste helft van juni 2015 besliste het stadsbestuur om een vijfde SINE-doelgroepmedewerker in dienst te nemen voor de functie van museumsuppoost. Op deze manier werd er een alternatief geboden voor het wegvallen van de WEP+ statuten in de stedelijke musea. Verder overweegt het stadsbestuur om vanaf 2016 het volledig beheer en onderhoud rond de minigolf en het tennissterren uit te besteden aan vzw Werkmmaat. We slagen er meer en meer in om het rendement van onze ploeg gevoelig te verhogen. Naast onze projectverantwoordelijke Dhr. Jos Vermeulen, hebben we nu twee doelgroepmedewerkers in dienst met een vast contract. Hierdoor kunnen we onze ploeg opsplitsen en gelijktijdig verschillende opdrachten uitvoeren en afwerken.

Op initiatief van Lieve Lettany is er maandelijks een werkoverleg tussen al de betrokken stedelijke diensten i.f.v. een goede coĂśrdinatie en opvolging van onze werking. In de loop van de voorbije 8 jaren is het takenpakket en het personeelskader van Werkmmaat in Lier gevoelig gegroeid en gediversifieerd. Samen met het stadsbestuur vinden we het belangrijk om de diverse opdrachten van het LDE project Toerisme Lier verder te actualiseren en nog beter af te stemmen op de stedelijke dienstverlening. Op vraag van het stadsbestuur hebben we daarom een gedetailleerd overzicht gemaakt van de opdrachten die onze medewerkers in de loop van het jaar opnemen in het kader van onderhoud toeristische infrastructuur.


44

Toerisme Lier 2015 worden ook ingeschakeld in het winterplan van het OCMW voor het sneeuwvrij maken van voetpaden. Op vraag van het In de loop van 2015 heeft onze ploeg stadsbestuur ondersteunen we met twee o.l.v. Dhr. Jos Vermeulen de vooropge- medewerkers de ploeg van de groenstelde opdrachten zo goed mogelijk op- dienst i.f.v. het proper houden van straten en pleinen, en dit van november 2015 tot gevolgd en uitgevoerd. en met februari 2016. In opdracht van de toeristische dienst werd er wekelijks ingestaan voor het De samenwerking werd met SK Lierse onderhoud van het fiets- en wandelpa- werd in dit nieuwe seizoen niet verder dennetwerk, dit op de Vesten van Lier en gecontinueerd. We vermoeden dat door het provinciaal fiets- en wandelpaden- het verschuiven naar tweede klasse de netwerk. Verder vermelden we ook het noden en financiële mogelijkheden minpoetsen in de Zimmertoren en het pro- der groot zijn. per houden van de parkings rond De Mol. Onderhoud toeristische infrastructuur

De stedelijke sportdienst kon in 2015 rekenen op onze ondersteuning voor verschillende opdrachten. We hebben heel wat groenwerken uitgevoerd i.f.v. het onderhoud van de atletiekpiste, de sportvelden en minigolf in het stadspark. In de zomerperiode hebben we regelmatig ingesprongen i.f.v. de permanentie van de minigolf. De stedelijke dienst Evenementen kon steeds op ons beroep doen voor extra ondersteuning van verschillende initiatieven. We denken hierbij ondermeer aan de Pallieterjogging. Verder vermelden we nog diverse opdrachten voor verschillende stedelijke diensten: bussen van allerhande stedelijke infofolders, administratieve opdrachten voor de dienst communicatie, ondersteuning bij de verhuis van de stedelijke diensten, dringende kleine herstellingswerken,… In de winterperiode spelen we in op concrete vragen rond onderhoudswerken in stedelijke gebouwen waaronder schilderwerken in de Kunstacademie. We

Het Koffiehuisje stedelijke speeltuin stadspark Onze organisatie staat sinds 2012 in voor het goed beheer van de stedelijke speeltuin en de uitbating van het Koffiehuisje: • Openen van het Koffiehuisje van 1 april tot 30 september en dit op woensdag, zaterdag en zondag (telkens in de namiddag). Tijdens de paas- en zomervakantie is het Koffiehuisje elke dag open. • Onderhoud en openen/sluiten van de toiletten: elke dag van 1 april tot 30 september (van 9 tot 19 uur) en in de herfstvakantie (enkel werkdagen). • Proper houden van de speeltuin: heel het jaar door. We hebben deze opdracht in de voorbije drie seizoenen met veel enthousiasme uitgevoerd. Het Koffiehuisje werd op een leuke manier opgefrist met speelse graffitifiguren op de vloer, op de muur en aan de dakrand van het Koffiehuisje. Verder hebben we de nodige koelinstallaties en toog voorzien en werden er aangepaste stoelen en tafels aangekocht.


45 In 2013 werd door het stadsbestuur naast de speeltuin een extra groene zone aangelegd als lig- en picknickweide. Op kosten van Werkmmaat werd de muur naast deze groenzone met graffiti ingekleurd. Op deze manier wordt dit grasveld mee opgenomen binnen het geheel van de reeds bestaande speeltuin.

fiehuis. Het stadsbestuur plaatste ons dit jaar ondermeer in de kijker omwille van de verkoop van fair-trade producten.

Gezien het succes van onze werking in het Koffiehuis slagen we erin om extra tewerkstellingskansen te voorzien voor 1 VTE doelgroepmedewerkster. Deze medewerkster is van april tot september Eind 2013 hebben we door een land- permanent aanwezig zijn in de stedelijschapsarchitect (Jo Ampe, Serge De- ke speeltuin. In de andere zes maanden praetere Technics) een concept laten (oktober – maart) wordt onze collega inuitwerken rond de invulling van deze geschakeld binnen de werking van het aanpalende groenzone met een luifel, OCMW. extra zitbanken, twee unieke zitconstructies en groenaanplantingen aan de rand. Dankzij de financiële steun van de stad Ondersteuning dienstencentra Lier hebben we een mooie luifel (met het OCMW Lier logo van de stad Lier), zitbanken en twee picknicktafels kunnen plaatsen. Werkm- Van oktober tot maart wordt de medemaat heeft gezorgd voor de aankoop werkster van Werkmmaat permanent invan twee unieke zitconstructies en staat geschakeld in de dienstencentra van de in voor het onderhoud en opslag van de het OCMW Lier. In de periode van april luifel. Deze lig- en picknickweide is hier- tot en met september (tijdens de schooldoor in de voorbije jaren uitgegroeid tot weken) is deze permanentie beperkt tot een gezellige ontmoetingsplek. 1 dag per week. In deze periode is de hoofdtaak van onze collega immers het Op vraag van het stadsbestuur poetsen Koffiehuis in het stadspark Lier. we in de herfstvakantie (enkel de werkdagen) de toiletten. In de andere week- De opdrachten van onze collega Linda ends buiten het openingsseizoen ven Verswijvel zijn zeer divers. Ze biedt hulp het Koffiehuisje (april – september) staat bij het open houden van het cafetaria een privéfirma in voor de toiletten. van de betrokken dienstencentra, ondersteuning bij de warme maaltijden op de Voor het seizoen 2016 plannen we nieu- middag en de verschillende dagactiviwe projecten en investeringen. In sa- teiten,…. Verder wordt ze ingeschakeld menwerking met de bibliotheek hebben bij de huisbezoeken i.f.v. het uitnodigen we nu reeds een aanbod van kinderboe- van de senioren om deel te nemen aan ken. We willen volgend jaar een verha- de werking van de dienstencentra. lenhuisje plaatsen waar kinderen rustig kunnen genieten van luisterverhalen. We kijken positief terug op onze werking in de stedelijke speeltuin en dit op basis van de vele positieve reacties van de bezoekers van de speeltuin en het Kof-


46

Toerisme Lier 2015 Uitbouw activiteiten “toerisme voor iedereen” in Lier Op initiatief van de toeristische dienst van Lier besliste het stadsbestuur in het najaar van 2013 om een project te starten rond “toerisme voor iedereen”. Doelstelling hierbij is om een aanbod te voorzien voor mensen met een laag inkomen die Lier willen bezoeken.

sultaten: we mochten in Lier 431 mensen ontvangen voor een leuke/betaalbare vakantiedag in Lier.

Voor het komende seizoen 2016 werd deze dagformule nog verder verfijnd. Dankzij de samenwerking met Bed Muzet kunnen we in het volgende toeOnder impuls van de medewerkers van ristische seizoen aanvullend een heel de toeristische dienst werd er een aan- laagdrempelige en betaalbare overnachtrekkelijk en betaalbare daguitstap uit- tingsformule aanbieden. gewerkt waarbij er optimaal wordt ingespeeld op de talrijke toeristische troeven In het kader van dit project heeft het van Lier: bezoek aan musea en de Zim- stadsbestuur van Lier extra budget voormertoren, boottocht op de Binnennete, zien om een doelgroepmedewerker aan fietsen op de Vesten, picknick en avond- te kunnen werven. Begin mei 2014 kwam maal i.s.m. Kome Nete,… Dit dag aanbod onze collega in dienst bij de toeristische wordt opgenomen en gepromoot bin- dienst. Naast de ondersteuning van het nen het kader van het Vlaams Steunpunt baliewerk, moet zij vooral de initiatieven rond “toerisme voor iedereen” vorm geVakantieparticipatie. 2015 was de primeur van deze unieke ven en opvolgen. formule, met alvast heel belovende re-


47 Inschakelen van een museumsuppoost

Overzicht werkervaringsluik

In 2015 werd het takenpakket van het LDE project Toerisme Lier nog verder uitgebreid. Op 1 juni 2015 staat een doelgroepmedewerkster van Werkmmaat in voor de functie van museumsuppoost. Op deze manier werd het wegvallen van de WEP+ contracten een stuk gecompenseerd.

Vanuit de vzw Werkmmaat staat Dhr. Jos Vermeulen in voor de algemene en technische begeleiding van de doelgroepmedewerkers binnen het team toeristisch onderhoud. Tim van der Linden is verantwoordelijk voor de collega’s die actief zijn in de andere projecten (toeristische dienst, musea en Koffiehuisje). De coach van vzw Werkmmaat, Thi Dung Dang, heeft de sociale begeleiding op haar genomen en dit in nauw overleg met de betrokken trajectbegeleiders van het OCMW Lier.

Onze collega krijgt een ruim en divers takenpakket aangeboden. Naast het uitoefenen van het toezicht in de Lierse musea, heeft ze o.a. ook een opdracht rond het bijhouden van het archief.

In het kader van de Vlaamse erkenning binnen Lokale Diensten Economie hebben we ruimte om vier doelgroepmedewerkers met een SINE-statuut aan te werven. Dankzij extra steun van de stad Lier en de inkomsten uit het Koffiehuisje kunnen we dit aantal medewerkers optrekken naar 5. Voordeel van dit statuut


48

Toerisme Lier 2015 is dat het gaat om contracten van lange- artikel 60, aan het werk geweest binnen re duur, dit in tegenstelling tot de werk- het LDE project Toerisme Lier. ervaringcontracten via artikel 60. In het kader van dit werkervaringsluik In het kader van een ESF-project werkten wordt er veel aandacht gegeven aan het we in 2012, samen met het loopbaanbe- stimuleren van algemene attitudevergeleidingcentrum ZiN en de collega’s van sterking met o.a.: Posthof en ATEL in Antwerpen, een zeer gerichte POP-methodiek uit. We onder- • Belang onderlijnen van stipte aanwescheiden in elk POP-traject verschillende zigheden op het werk en het tijdig fases van intake tot en met uitstroom naar verwittigen bij afwezigheden en/of te het regulier arbeidscircuit. Verder heblaat komen. ben we zelf fotomateriaal ontwikkeld om • Leren omgaan met collega’s en leiaan onze doelgroepmedewerkers duidedinggevenden. lijk te maken rond welke competenties • Het correct uitvoeren van werkopwe willen werken: op tijd komen, samendrachten. werken, oog hebben voor kwaliteit, ge- • Aandacht voor veiligheid en prevenbruik van het Nederlands, ... In het kader tie. van ons Loopbaan- en Begeleidingsplan • Leren omgaan met conflicten. hebben we ook voor dit LDE project de te verwerven sociale en technische com- De technische opdrachten die onze doelpetenties uitgetekend. Op deze manier groepmedewerkers opnemen situeren willen we de competenties van elk van zich vooral binnen het groenonderhoud, onze SINE-doelgroepmedewerkers zeer namelijk het verwijderen van onkruid en gericht opvolgen en versterken om hen sluikafval op de wandel- en fietspaden voorbereiden op doorstroom naar het van de Vesten. In functie daarvan leren regulier arbeidscircuit. onze medewerkers omgaan met een bosmaaier en bladblazer. Er wordt veel We hebben een samenwerkingsover- aandacht besteed aan veiligheidspreeenkomst afgesloten met t-Interim. Als ventie en het ordelijk en netjes werken. onze SINE-medewerkers sterk genoeg Het vereiste technisch niveau is dus begegroeid zijn worden zij doorverwezen perkt. Hierdoor kunnen we een heel naar de consulenten van t-Interim. Na laagdrempelig werkervaringsproject een positieve screaning trachten deze aanbieden. consulenten onze doelgroepmedewerkers te bemiddelen naar het regulier Vermits veel van onze doelgroepmedearbeidscircuit. Op deze manier willen werkers nieuwkomers zijn, is het stimulewe een grote prioriteit maken van onze ren van het Nederlands een heel belangdoorstroomcijfers. Voor dit jaar kunnen rijke doelstelling. Op de werkvloer we geen doorstroomresultaten noteren. wordt het Nederlands actief geoefend. Wel is er iemand van onze SINE-mede- Verschillende van onze doelgroepmedewerkers bezig met de sollicitatieproce- werkers volgen les NT2 . dure van zaalwachter in de stad Lier. Verder gaat er heel wat aandacht uit naar Aanvullend zijn er in 2015 vier doel- het verbeteren van de randvoorwaarden groepmedewerkers, via het statuut van van onze doelgroepmedewerkers. We


49 denken hierbij vooral aan het voorzien van een betere huisvesting, de organisatie van kinderopvang, het opvolgen van administratieve problemen en regularisatieprocedures,‌

structuur nog beter afstemmen met de reguliere stedelijke diensten.

Dankzij de groei van dit takenpakket en extra financiĂŤle inspanningen van het stadsbestuur kunnen we nu aan 5 doelDe begeleiding van deze doelgroep- groepmedewerkers een tewerkstellingsmedewerkers met artikel 60 statuut contract aanbieden van lange duur. We verloopt in zeer nauwe samenwerking hopen door de samenwerking met t-Inmet de dienst trajectbegeleiding van terim de doorstroomresulaten naar het het OCMW Lier. Om de drie maanden is regulier arbeidscircuit te verbeteren. er voor elke doelgroepmedewerker een evaluatie met de trajectbegeleider van Rond de begeleiding van de artikel 60 het OCMW en de verantwoordelijken medewerkers zijn wij zeer tevreden over van de vzw Werkmmaat. de samenwerking met het OCMW Lier, en meer bepaald de dienst trajectbegeDoelstelling is dat de doelgroepmede- leiding. We hopen volgend jaar nog sterwerkers, na het beĂŤindigen van hun arti- ker te kunnen inzetten op het versterken kel 60 traject, voorbereid zijn om verdere van de competenties en het verhogen stappen te zetten naar vorming en werk. van de doorstromingkansen voor onze De doorstromingsresultaten blijven nog doelgroepmedewerkers naar het reguonvoldoende. We streven er miniaal naar lier arbeidscircuit en/of verdere opleidat elk van onze doelgroepmedewerkers dingsmogelijkheden. na zijn artikel 60 traject kan starten met een specifieke beroepsopleiding binnen Tot slot willen we heel graag het stadsde VDAB. bestuur en het OCMW Lier bedanken voor hun steun en toewijding aan dit LDE project toerisme Lier. Dankzij hen Besluit kunnen we een sociaal tewerkstellingsproject aanbieden dat kansen biedt aan In de voorbij acht jaren is de werking van laaggeschoolde langdurig werkzoekenhet project toerisme Lier uitgegroeid tot den in Lier en tegelijker tijd zorg draagt een zeer divers en uitdagend sociaal te- voor een gezellig Lier waar het leuk verwerkstellingsproject. Naast het onder- troeven is. houd van de toeristische infrastructuur in Lier, worden we meer en meer ingeschakeld in andere toeristische projecten waaronder de speeltuin, sociaal toerisme en de musea. We kijken alvast met veel enthousiasme naar een mogelijk nieuw project in 2016, namelijk het beheer van de minigolf en tennis. Graag willen we in nauw overleg met het stadsbestuur onze dienstverlening rond het onderhoud van de toeristische infra-


50

Evenemententeam 2015 Inhoudstafel

Projectverantwoordelijke LDE medewerkers

Luc Roothoofdµ Peter Luyckx Peter Van Schoubroeck 23 VTE

Artikel 60 medewerkers

0

Medewerkers arbeidszorg

0

Doorstroom

1

Opdrachten

Onderhoud stedelijke infrastructuur Ondersteuning bijzondere evenementen Ondersteuning district Merksem Onderhoud schoolinfrastructuur CKSA Facilitaire dienstverlening stadhuis Voorgeschiedenis Het Evenemententeam kadert binnen het Vlaamse decreet Lokale Diensten Economie en werd opgestart bij de eerste Vlaamse oproep in 2007. In de opdrachtverklaring hebben steeds twee prioriteiten centraal gestaan: • De uitvoering van kleine en dringende herstellingen in de gebouwen van de stad Antwerpen • De ondersteuning van stedelijke evenementen De opdrachtverklaring van dit LDE project werd in de voorbije jaren verder uitgebreid naar: • Uitvoering van opdrachten voor de Antwerpse districten • Kleine renovatiewerken van schoolgebouwen in Antwerpen In de loop van de voorbije 8 jaren hebben we het Evenemententeam telkens kunnen uitbreiden naar aanleiding van de verschillende oproepen rond Lokale Diensten Economie. In 2007 zijn we gestart met 2 doelgroepmedewerkers, eind 2014 hadden we 18 doelgroepmedewerkers in dienst.

De jaarlijkse toewijzing van onze opdrachten verliep tot 2013 via de stedelijke vzw Werkhaven. Vanaf 2014 werd de gunningprocedure echter aangestuurd door het stadsbestuur, en meer specifiek de Gemeenschappelijke Aankoopdienst. Er wordt nu gewerkt met een raamcontract van 4 jaar. Werkmmaat heeft, vanaf februari 2014, gunning gekregen voor “kleine technische onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning”. Het tweede perceel rond “Kleine technische onderhoudswerken” werd echter toegewezen aan Sociale Werkplaats De Sleutel. Omwille van een administratieve reden werd onze offerte niet weerhouden, wat we nog steeds betreuren. Voor wat betreft onze opdrachten in het onderwijs hebben we een onderling samenwerkingsakkoord met het Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen (CKSA).


51

Een jaar lang werken op mensenmaat


52

Evenemententeam 2015 Voorgeschiedenis Sport Ook het sociaal tewerkstellingsproject Sport kadert binnen het Vlaamse decreet Lokale Diensten Economie en werd opgestart bij de eerste Vlaamse oproep in 2007. Op initiatief van de stedelijke Sportdienst zelf werd dit LDE project gelanceerd, en dit om een antwoord te kunnen bieden aan de lange lijst van dringende herstellingen die er moeten uitgevoerd worden binnen de sportinfrastructuur. Onder leiding van de verantwoordelijke binnen Werkmaat, Peter Luyckx, staan onze 5 doelgroepmedewerkers in voor deze opdracht. De jaarlijkse toewijzing van onze opdrachten verliep tot 2013 via de stedelijke vzw Werkhaven. Vanaf 2014 werd de gunningprocedure aangestuurd door het stadsbestuur, en meer specifiek de Gemeenschappelijke Aankoopdienst. Er wordt nu gewerkt met een raamcontract van 4 jaar. Werkmmaat heeft, vanaf februari 2014, gunning gekregen voor “kleine technische onderhoudswerken – facilitaire ondersteuning”. Integratie Evenemententeam en Sport binnen Werkmmaat

We hebben vanaf 1 april 2015 ervoor gekozen om de werking van het LDE project Evenemententeam en Sport te combineren tot één deelproject, het Evenemententeam. Beide projecten hebben immers met de stad Antwerpen dezelfde opdrachtgever en het gaat telkens over dezelfde taakinvulling, namelijk onderhoud van stedelijke infrastructuur. We kunnen zo een dynamische ploeg vormen van 23 doelgroepmedewerkers en 3 technisch instructeurs. Hierdoor kunnen we gericht inspelen op vragen en opdrachten van de verschillende stedelijke diensten. En onze doelgroepmedewerkers krijgen een heel breed aanbod aan opdrachten om hun competenties te versterken. Overzicht uitgevoerde opdrachten In de loop van de voorbije 8 jaren zijn we erin geslaagd om de LDE projecten Evenemententeam en Sport sterk uit te bouwen. Onze doelgroepmedewerkers leveren kwalitatief werk naar de betrokken stedelijke diensten en door de brede waaier aan activiteiten kunnen onze mensen hun algemene en technische competenties gevoelig versterken. In het kader van het raamcontract met de stad Antwerpen worden verschillende van onze medewerkers permanent ingeschakeld in verschillende stedelijke diensten: • SB schrijnwerkerij: 2 VTE • SB schilderwerken: 3 VTE • Stadhuis facilitaire dienstverlening: 1 VTE • SB BOF ondersteuning evenementen: 5 maanden – 8 VTE

Op 1 april 2015 werd onze werking hertekend in een nieuw decreet Lokale Diensten Economie. Dit houdt ondermeer in dat in dat onze werking niet langer omschreven wordt in 7 deelprojecten met een vastgelegd contingent doelgroepmedewerkers. Werkmmaat heeft een erkenning voor 48 VTE’s die we kunnen inschakelen in functie van onze opdrachtgevers en de competentie van Deze doelgroepmedewerkers worden onze doelgroepmedewerkers. rechtstreeks aangestuurd door de ver-


53 antwoordelijken van Stads en Buurtonderhoud. We vinden het zeer positief dat onze medewerkers een structurele ondersteuning bieden aan de betrokken stedelijke diensten. Onze doelgroepmedewerkers kunnen elke dag zeer boeiende en afwisselende taken uitvoeren en op deze manier hun competenties versterken. Door de intense samenwerking met de vakmensen van de betrokken stedelijke diensten worden ze op de werkvloer opgeleid tot bekwame schilders, schrijnwerkers en klusjesmannen.

het Evenemententeam.

Naast deze ploeg van doelgroepmedewerkers die permanent gedetacheerd zijn, spelen we dagelijks in op vragen van Stads en Buurtonderhoud en Sport rond kleine/dringende onderhoudswerken binnen de stedelijke infrastructuur. Dit takenpakket wordt elk jaar meer divers en uitgebreid: • We zijn in 2015 gestart met het proper maken en controle van de daken en dakgoten van al de stedelijke gebouwen Heel het jaar door is er een doelgroep- • Op vraag van de Sportdienst hebben medewerker van Werkmmaat verantwe groenwerken uitgevoerd i.f.v. het woordelijk voor de facilitaire dienstverlebestrijden van onkruid. ning in het Stadhuis. Hij staat in voor het uitvoeren van dringende/kleine herstel- We hebben getracht om kwalitatief en lingen, het klaarzetten van vergaderloka- correct onze opdrachten uit te voeren. len, voorzien technische ondersteuning We hechten veel belang aan een goede bij persconferenties en vergaderingen, samenwerking met Stads en Buurtonderklaarzetten van drank,‌ houd en Sport. Onze instructeurs staan in voor een optimale begeleiding van Deze gunstige evolutie zet zich ook door onze doelgroepmedewerkers in functie in onze samenwerking met de dienst van de correcte uitvoering van de werStads en Buurtonderhoud Bijzondere ken. Elke maand wordt er een overzicht Opdrachten en Feestelijkheden. In de opgemaakt van de gepresteerde werkevenementenperiode (mei, juni, augus- uren. Pas na de definitieve goedkeuring tus en september) worden 8 van onze wordt er een factuur verstuurd naar het doelgroepmedewerkers fulltime inge- stadsbestuur. schakeld in deze dienst voor de ondersteuning van de talrijke kleine en grote Sinds 2014 hebben we tevens een jaarevenementen in de stad Antwerpen. lijkse kaderovereenkomst kunnen afsluiOnze mensen worden hierbij volledig ten met het district Merksem. Dit in funcingeschakeld in het standaard werkroos- tie van de ondersteuning van talrijke ter van SB BOF, met ondermeer avond-, evenementen binnen dit district. nacht en weekendwerk. In opdracht van het Antwerpse stadsbeConcreet betekent dit dat, gedurende stuur werken we ook samen met het ka4 maanden van dit jaar 14 van onze tholiek onderwijs. Er is in Antwerpen een doelgroepmedewerkers volledig inge- zeer grote nood aan extra onderwijsinschakeld werden in de verschillende frastructuur. Een optimaal beheer van de stedelijke diensten van Stads en Buurt- bestaande infrastructuur en een uitbreionderhoud. Dit alles heeft dan ook een ding van de bestaande infrastructuur is positieve invloed op het rendement van dan ook meer dan noodzakelijk.


54

Evenemententeam 2015 Inhoudstafel We hebben in dit kader een samenwerkingsakkoord afgesloten met CKSA, een organisatie die een dertig tal scholen overkoepelt in Antwerpen. Heel het jaar door worden er twee doelgroepmedewerkers fulltime ingeschakeld als polyvalent klusjesman. Deze samenwerking biedt heel wat voordelen: we bieden ondersteuning aan CKSA rond het beheer van hun uitgebreide schoolinfrastructuur en onze doelgroepmedewerkers verwerven dagelijks allerhande competenties rond zachte renovatiewerken.

Overzicht werkervaringsluik

De grote kracht van dit LDE project is dat onze doelgroepmedewerkers ingeschakeld worden bij tal van klusjeswerken. Op deze manier doen zij ervaring op rond vloeren, metsen, schilderen, kleine sanitaire taken, plaatsen van gyproc, bezettingswerken, dalleren van opritten,‌ Onze doelgroepmedewerkers worden hierbij begeleid door de verantwoordelijken van Werkmmaat, maar ook door de vakmannen van de stedelijke dienst Stads- en Buurtonderhoud. We stellen Op basis van deze positieve samenwer- dan ook vast dat onze doelgroepmedeking met CKSA hebben we de kans gekre- werkers op deze manier uitgroeien tot gen om ook voor andere scholen buiten ervaren klusjesmannen. CKSA opdrachten uit te voeren: schilderwerken, heraanleg van speelplaatsen en In de loop van 2015 hebben we onze opritten, kleine sanitaire opdrachten,‌ doelgroepmedewerkers een breed pakket van vormingsmogelijkheden aangeboden. Dit i.f.v. het versterken van hun competenties en hun doorstromings-


55

Een jaar lang werken op mensenmaat kansen naar het regulier arbeidscircuit: • VCA • Rijbewijs B • Heftrucchauffeur • Kniklader • Werken op hoogte • NT2 op de werkvloer

In het kader van een ESF-project werkten we in 2012, samen met het loopbaanbegeleidingcentrum ZiN en de collega’s van Posthof en ATEL in Antwerpen, een zeer gerichte POP-methodiek uit. We onderscheiden in elk POP-traject verschillende fases van intake tot en met uitstroom naar het regulier arbeidscircuit. Voor elk Naast deze technische taken hechten we van deze 23 doelgroepmedewerkers is ook veel belang aan hun algemene com- er een geïndividualiseerd POP-traject petenties. Onze doelgroepmedewerkers uitgewerkt. hebben geen vaste werkplaats en kunnen in principe elke dag ingezet worden In het kader van ons Loopbaan- en Beop een andere locatie. Onze mensen geleidingsplan hebben we ook voor dit gaan hierbij zelf naar hun werkplek, het LDE project de te verwerven sociale en respecteren van de werktijden is hier- technische competenties uitgetekend. bij een belangrijke doelstelling. Gezien Op deze manier willen we de competenwe opdrachten uitvoeren in openbare ties van elk van onze SINE-doelgroepgebouwen wordt er veel aandacht ge- medewerkers zeer gericht opvolgen vraagd rond veiligheid en klantvriende- en versterken om hen voorbereiden op lijkheid. doorstroom naar het regulier arbeidscircuit.


56

Evenemententeam 2014 Inhoudstafel In 2015 hebben we, in samenwerking met onze collega’s van Educar, een ervaren jobcoach aangetrokken. Als onze SINE-medewerkers sterk genoeg gegroeid zijn worden zij doorverwezen naar deze jobcoach i.f.v. verdere bemiddeling naar een job in het regulier arbeidscircuit. Op deze manier willen we werk maken van onze doorstroomcijfers. Dit in functie van de beleidsprioriteiten rond doorstroom binnen de stad Antwerpen en het Vlaamse decreet Lokale Diensten Economie. In 2015 hebben we voor zes van onze medewerkers zo’n traject opgestart, één van hen heeft ondertussen werk gevonden als kabinetsmedewerker (chauffeur) in de stad Antwerpen. De andere vijf medewerkers hebben actief geslolliciteerd voor verschillende vacatures binnen de stad Antwerpen en Mortsel en de gemeentebesturen van Kontich en Boechout. Spijtig genoeg zonder resultaat.

Midden 2015 was er binnen de stad een interne vacature voor de functie van polyvalent medewerker binnen Stads en Buurtonderhoud Bijzondere Evenementen, een functie die onze mensen reeds structureel uitvoeren. Jammer genoeg kwamen onze doelgroepmedewerkers niet in aanmerking voor deze interne vacatures, we worden aanzien als een externe partnerorganisatie. In de loop van 2016 wordt er een nieuwe vacature aangekondigd voor polyvalent medewerker, een vacature die deze keer wel zou opengesteld worden voor alle organisaties binnen sociaal economie. We hopen dat deze belofte gerealiseerd wordt, zo’n vacature biedt heel wat toekomstmogelijkheden voor onze mensen die dikwijls al jarenlang deze functies uitoefenen binnen de stad.


57

Een jaar lang werken op mensenmaat Besluit We kijken nog steeds met veel trots terug op de werking van de LDE projecten Evenemententeam en Sport. In 2015 hebben we deze twee projecten gebundeld tot het LDE project Evenemententeam. Dit i.f.v. een betere ondersteuning van de stad Antwerpen, maar ook i.f.v onze doelgroepmedewerkers die kunnen ingeschakeld worden in een brede waaier van technische opdrachten. De toekenning van een raamcontract van 4 jaar met de stad Antwerpen biedt een grotere stabiliteit in onze werking. De nog steeds groeiende integratie van onze doelgroepmedewerkers binnen de verschillende diensten van Stads en Buurtonderhoud stemt ons zeer positief: het is een bewijs dat onze werking gewaardeerd wordt.

We zijn zeer verheugd met het boeiende en afwisselende takenpakket dat we aan onze doelgroepmedewerkers kunnen aanbieden. We zijn ervan overtuigd dat onze mensen doorheen hun werk kunnen uitgroeien tot polyvalente klusjesmannen. Door de samenwerking met de jobcoach van Educar hopen we de doorstroom van onze mensen naar het regulier arbeidscircuit nog sterker te kunnen waar maken.


58

fietspunt Lier 2015

Projectverantwoordelijke

Tim van der Linden

LDE medewerkers

5 VTE

Artikel 60 medewerkers

2

Doorstroom

1

Vrijwilligers cursus leren fietsen Opdrachten

2 SLA NMBS – onderhoud stationsomgeving station Lier Convenant stad Lier

Inleiding Het fietspunt Lier ging officieel van start op 1 mei 2009. In de voorbije jaren is de werking van het fietspunt Lier steeds verder uitgebreid en dit op basis van de vastgestelde opdrachtverklaring.

maat werd goedgekeurd en vastgelegd in een nieuwe SLA voor de periode 2014 – 2016. We zijn opgelucht dat de NMBS voor het fietspunt Lier haar financiering in de komende jaren wil continueren, dit in tegenstelling tot vele andere fietspunFietspunt Lier kan haar werking uitbou- ten in Vlaanderen. wen dankzij de steun van verschillende overheidsinstanties. Dit sociaal tewerk- 2016 wordt dus een bijzonder jaar voor stellingsproject kadert binnen het de- de werking van het fietspunt Lier. Zocreet op de Lokale Diensten Economie. wel de convenant met het stadsbestuur Het stadsbestuur en het OCMW van Lier, als de convenant met de NMBS dienen NMBS, de federale overheid (RVA) en opnieuw onderhandeld te worden. We de Vlaamse overheid (Werk en Sociale hopen dat het jaarverslag 2015 een bijEconomie) zorgen voor de financiering. drage kan leveren in deze discussie. Verder verwerft het fietspunt ook eigen inkomsten door fietsherstellingen en Actie 4.1.1.1. De basisdienstverlening van fietsverhuur. het fietspunt is bereikbaar en betrouwbaar Naar aanleiding van het nieuwe bestuursakkoord 2013 – 2018 actualiseer- Het fietspunt Lier was in 2015 elke werkde het stadsbestuur, in het college van dag open van 7 tot 19 uur. 29 april 2013, de opdrachtverklaring van Gedurende het toeristische seizoen (van het fietspunt Lier. Er werd een nieuwe 1 april tot 30 september) was het fietsconvenant afgesloten met het stadsbe- punt ook op weekend- en feestdagen stuur voor de periode 2013 - 2016. Op open van 9.00 tot 13.00 uur. De verhuurbasis hiervan schetsen we in het jaarver- de fietsen konden op elk moment van de slag 2015 de werking van ons fietspunt. dag teruggebracht worden, dit door het achterlaten van de fietssleutel in de brieIn 2013 organiseerde de NMBS een aan- venbus van het fietspunt. besteding rond het beheer van het fiets- Deze openingsuren werden ruim bekend punt Lier. De offerte van vzw Werkm- gemaakt op de website van FietsenWerk


59 (koepel van de fietspunten), NMBS en de toeristische dienst van Lier.

van de fietsenstallingen en de directe omgeving van het station Lier. Vier keer per dag wordt er een ronde gehouden door de fietsenstallingen om het zwerfvuil op te ruimen en de fietsen netjes in de stallingen te plaatsen. In opdracht van de NMBS staan wij ook in voor het verwijderen van onkruid en kleine snoeiwerken.

Ons huidig atelier in het NMBS station van Lier is veel te klein. We kunnen ondermeer geen aparte eet- een kleedruimte voorzien. Verder blijft er onzekerheid bestaan over onze locatie in het NMBS station van Lier. De NMBS plant een nieuw stationsgebouw. Er wordt nog volop gewerkt aan het masterplan. We hopen dat Deze activiteiten worden ter controle er hierbij een geschikte ruimte zal wor- dagelijks genoteerd in een logboek. In den voorzien voor ons fietspunt. functie van een betere rapportage en opvolging zijn we dit jaar van start geActie 4.1.1.2. Het openbaar domein in de gaan met een digitaal logboek. De uitgedirecte omgeving en fietsenstallingen van voerde onderhoudswerken worden via de NMBS zijn net en ordelijk een smartphone door onze medewerkers digitaal geregistreerd. De medewerkers van het fietspunt staan elke werkdag in voor het proper houden Op basis van onze dagelijkse controles


60

fietspunt Lier 2015 Inhoudstafel stellen we vast dat er te weinig plaats is voor het stallen van fietsen aan het station van Lier. Meer en meer mensen combineren de fiets met het openbaar vervoer, het aanbod van 946 fietsenstallingen is hierdoor te klein. Fietsers gaan dan ook ‘wildparkeren’ in de buurt van het station. Het fietspunt en NMBS zijn vragende partij om in de directe omgeving van het station te verbieden dat fietsen buiten de fietsenstallingen worden achtergelaten. Na overleg met het college en de bevoegde ambtenaar voor mobiliteit werd er echter beslist om niet in te gaan op deze vraag. Vanuit het fietspunt blijven we echter pleiten voor een verbod op ‘wildparkeren van fietsen’. In samenwerking met de stedelijke dienst preventie/wijkmanagement blijven we aandacht vragen voor het correct en veilig plaatsen van fietsen aan het station.

fiets naar het station komen te helpen bij kleine fietspannes (licht, remmen, ketting, banden), dit conform het veilig thuiskomprincipe. We hebben een degelijk uitgerust fietsatelier uitgebouwd en onze medewerkers hebben in de voorbije jaren de nodige ervaring en kennis opgedaan rond fietsherstel. Uit onze inventaris blijkt dat deze herstellingen vooral te maken hebben met pannes aan remmen, ketting, licht en banden. Op deze manier hebben we dan ook de afspraken gerespecteerd met het stadsbestuur en de fietsherstellers van Lier dat we ons beperken tot kleine fietsherstellingen.

In totaal hebben we 800 fietsherstellingen geregistreerd in 2015. We hebben hierbij niet de kleine interventies bijgeteld zoals het oppompen van banden, hoger stellen van fietszadel, recht zetten Actie 4.1.1.3. Er zijn t.a.v. pendelaars kleine van een fietsstuur,… Verder zijn hierbij fietsherstellingen uitgevoerd volgens het de herstellingen in het kader van Gomor niet mee opgenomen. veilig thuiskomprincipe We kunnen hierbij duidelijk stellen dat Het is de opdracht van fietspunt Lier het aantal fietsherstellingen gevoelig om de klanten van de NMBS die met de gedaald zijn, een daling van 37% t.o.v. 2014.

fietsherstellingen

2011

2012

2013

2014

2015

1200

965

711

1258

800

Actie 4.1.1.4. Fietspunt verhuurt fietsen in het kader van woon-werk-verkeer en/of toerisme In het kader van toerisme heeft het fietspunt Lier in totaal 40 huurfietsen ter beschikking (30 damesfietsen en 10 herenfietsen), dit aangevuld met extra toebehoren waaronder fietszakken, kinderstoeltjes en een fietskar. Verder hebben we vier tandems en vier elektrische fiet-


61

Een jaar lang werken op mensenmaat sen in ons assortiment. Dit jaar hebben we op vraag van Toerisme Lier zes steps aangekocht. Alle fietsen dragen het logo van Toerisme Lier en zijn op deze manier heel herkenbaar.

In functie van het woon-werk-verkeer bieden we in het station van Lier de Blue-bike aan, een overkoepelend initiatief van NMBS en FIETSenWERK (koepel van de fietspunten). Doelstelling hierbij

2011

2012

2013

2014

2015

226

60

108

255

58

1.345

1.546

883

1.011

946

Tandem

81

135

160

102

184

E - fiets

3

97

98

104

153

Kinderkar

5

7

10

5

7

Kinderstoel

28

19

50

2

16

Aanhangfiets

6

3

9

0

1

B-dagtrip Gewone fiets

Steps Totaal

0 1.694 1.867 1.318

Door middel van deze fietsverhuur willen we zo optimaal mogelijk de succesformule van ‘Cycling Dinner’ van Toerisme Lier ondersteunen. Om in te spelen op problemen met platte banden hebben we vanuit het fietspunt in elke rustplaats/restaurant een herstelkit en fietspomp ter beschikking gesteld.

1438

1273

is om elke treinreiziger de kans te bieden om zijn laatste verplaatsing op een efficiënte manier met de fiets te laten verlopen. Deze Blue-bike kan via een terminal elke dag en dit 24/24 uur ontleend worden. Een abonnement kost 10 euro per jaar. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid en de stad Lier is de kostprijs per rit gereduceerd van 3 euro naar 1 Met enkele B&B’s en hotels in Lier heb- euro (voor 24 uur). We hebben in 2015 ben we een fijne samenwerking kunnen weerom een zeer grote stijging kunnen opbouwen. Doelstelling hierbij is om noteren van het aantal verhuringen. een aanbod te voorzien van fietsen die de uitbaters kunnen aanbieden aan hun We zijn met het fietspunt wel vragende klanten. Op deze manier krijgen de toe- partij om de Blue-bikes aan het NMBS risten een extra service om op een leuke station te groeperen in één stalling. Nu manier de stad Lier en omgeving te be- worden de Blue-bikes verspreid aangezoeken. boden in twee stallingen wat zeker niet klantvriendelijk is. Jammer genoeg is er Algemeen kunnen we stellen dat het ver- tot op heden nog geen consensus tushuur van toeristische fietsen daalt. Meer sen alle betrokken partijen over de juiste en meer fietstoeristen brengen hun fiets locatie van deze Blue-bikes. zelf mee met hun wagen. Er is wel een stijging merkbaar bij de verhuur van bijzondere fietsen waaronder tandems en elektrische fietsen.


62

fietspunt Lier 2015 delijke van fietspunt Lier in voor de algemene en technische begeleiding van Verhuur Blue-bike 337 798 1345 onze medewerkers. De psychosociale begeleiding wordt opgenomen door Thi In samenwerking met Reynaers Alumi- Dung Dang, coach van Werkmmaat. nium en Familiehulp bieden we ook Actie 4.1.2.2. Kansengroepen hebben huurfietsen aan voor hun werknemers. hun competenties verbeterd via aanvulOp deze manier willen deze twee on- lende vorming en opleiding dernemingen hun personeel motiveren om met de fiets naar het werk te komen Onze medewerkers worden opgeleid tot en dit met steun van het Vlaams Pen- ervaren fietsherstellers. In het functiedelfonds. Het fietspunt blijft instaan profiel onderscheiden we niet alleen de voor het onderhoud en periodieke her- noodzakelijke technische competenties, stellingen van deze fietsen. maar worden er ook duidelijke criteria gesteld rond sociale vaardigheden waarReynaers Familiehulp onder klantvriendelijkheid, omgaan met Aluminium collega’s en leidinggevenden. Standaard fietsen 107 7 In het kader van een ESF-project werkten Plooifietsen 2 1 we in 2012, samen met het loopbaanbeElektrische fietsen 27 0 geleidingcentrum ZiN en de collega’s van Posthof en ATEL in Antwerpen, een zeer gerichte POP-methodiek uit. We onderActie 4.1.2.1. Er zijn maximale inspannin- scheiden in elk POP-traject verschillende gen geleverd om kansengroepen uit Lier in fases van intake tot en met uitstroom te schakelen naar het regulier arbeidscircuit. Voor elk van de 5 SINE-doelgroepmedewerkers is In het kader van het decreet op de Lo- er een geïndividualiseerd POP-traject in kale Diensten Economie heeft het fiets- uitvoering. punt Lier een erkenning voor 5 VTE doelgroepmedewerkers met SINE-statuut In het kader van ons Loopbaan- en Be(langdurig werkloos en laaggeschoold). geleidingsplan hebben we ook voor dit Deze 5 plaatsen worden allemaal inge- LDE project de te verwerven sociale en vuld met inwoners van Lier. technische competenties uitgetekend. Op deze manier willen we de competenDit SINE-kader werd in 2015 aangevuld ties van elk van onze SINE-doelgroepmet 2 medewerkers met artikel 60 sta- medewerkers zeer gericht opvolgen tuut. en versterken om hen voorbereiden op doorstroom naar het regulier arbeidscirIn dit verband willen we ook de intense cuit. en positieve samenwerking vermelden met de dienst trajectbegeleiding van het De doelgroepmedewerkers met artiOCMW Lier rond de selectie en begelei- kel 60 statuut krijgen een opleiding tot ding van deze doelgroepmedewerkers. fietshersteller. Verder kunnen zij via het OCMW beroep doen op extra vormingsiTim van der Linden staat als verantwoor- nitiatieven waaronder opleiding NT2. 2013

2014

2015


63 Actie 4.1.2.3. Kansengroepen zijn doorge- De kans is groot dat één van onze artikel 60 medewerkers aan het werk kan bij stroomd naar de reguliere arbeidsmarkt Velo in Antwerpen, dit dankzij de extra We hebben een samenwerkingsover- begeleiding in het kader van het ESFeenkomst afgesloten met t-Interim Lier. project rond doorstroom. Als onze SINE-medewerkers sterk genoeg gegroeid zijn, worden zij doorver- Actie 4.1.3.1. In overleg met de stad Lier wezen naar de consulenten van t-Inte- en mits de installatie van terminals werkt rim. Na een positieve screening worden fietspunt mee een project uit dat de fiets als onze doelgroepmedewerkers door deze vervoermiddel inzet via de randparkings consulenten bemiddeld naar het regu- om de bereikbaarheid van het stadscenlier arbeidscircuit. Op deze manier willen trum te bevorderen we een grote prioriteit maken van onze In 2015 werd het samenwerkingscondoorstroomcijfers. tract ondertekend tussen het stadsbeIn 2015 hebben we een eerste traject stuur Lier, De Lijn en Blue-Mobility rond gestart voor iemand van onze medewer- de uitbreiding van Blue-bike terminals in kers. Betrokkene heeft in avondonder- Lier. wijs zijn diploma behaald voor schilder. Doelstelling is om hem in 2016 te laten Doelstelling is om naast de terminal aan doorstromen, hij heeft eind dit jaar zijn het NMBS station, twee nieuwe termikandidatuur ingediend voor de vacature nals te plaatsen: één op randparking De Mol en de tweede op de randparking van schilder in de gemeente Kontich. van de Veemarkt. Op deze manier kan er Een tweede medewerker van het fiets- een optimale combinatie voorzien worpunt is volop bezig met een langdurige den tussen trein, bus, auto en de fiets. De stage bij Catonnages Donckers. Bij een bereikbaarheid van het centrum van Lier positieve evaluatie is de kans reëel dat zal hierdoor optimaal verhoogd worden hij volgende jaar vast aan het werk kan door het aanbod van deelfietsen. in dit bedrijf.


64

fietspunt Lier 2015 De Lijn staat in voor de financiering van de terminal op de Veemarkt, de stad Lier engageert zich voor de derde terminal op randparking De Mol. Het fietspunt Lier zal instaan voor de operationele ondersteuning van dit deelfietsenproject.

gekregen, dit in tegenstelling tot de voorbije jaren. Deze 30 fietsen zijn in slechte staat. Als fietspunt zijn we perfect in staat om een haalbaar alternatief aan te bieden van schoolfietsen: voor meer info www.veloopschool.be.

Het is onze vurige wens dat in 2016 de Blue-bikes actief zullen ingezet worden als deelfiets in Lier. Een toonaangevende primeur voor Vlaanderen!

Sinds 2012 zijn we gestart met een project i.s.m. de Hogeschool Thomas More: studenten kunnen in het fietspunt terecht voor de herstelling van de fiets, de uurkost wordt betaald door de school, de student hoeft enkel maar de vervangstukken te betalen.

Actie 4.1.4.1. Schoolfietsen zijn hersteld en kunnen door scholen worden ingezet als vervoermiddel voor scholieren i.f.v. diverse schoolactiviteiten In opdracht van het stadsbestuur zijn we in 2011 gestart met het onderhouden/ herstellen van schoolfietsen. Jammer genoeg is deze service nog te weinig bekend bij de scholen in Lier.

Actie 4.1.4.2. In samenwerking met het team wijkmanagement, cel preventie en de politie is fietspunt ingeschakeld in de fietscontroleacties naar scholen via het uitvoeren van kleine herstellingen (volgens veilig thuiskomprincipe) en doorverwijzing naar de reguliere fietsherstellers

De schoolfietsen Sint-Aloysiusinstituut hebben dit jaar geen onderhoudsbeurt

In de opdrachtverklaring werd opgenomen dat het fietspunt samen met de po-


65 litie, instaat voor fietscontroles van leerlingen in de scholen. Doelstelling hierbij is om de verkeersveiligheid te verhogen door de controle van de fietsen in de school en liefst direct ook de noodzakelijke herstellingen uit te voeren (vooral licht en remmen).

geboden tijdens hun werkcircuits rond de techniek van de fiets.

Tot onze spijt stellen we vast dat het overleg tussen de scholen en de betrokken diensten binnen de politie stroef blijft verlopen. Het fietspunt wordt niet systematisch betrokken bij controleacties van de politie op school. Op dit punt zijn we dus zeker vragende partij naar een betere coĂśrdinatie.

Actie 4.1.5.1. Weesfietsen (gevonden en verloren fietsen) zijn, na het respecteren van de wettelijke procedure, hersteld

Op 21 september 2015 hebben we met twee collega’s de leerlingen van het 3e en het 4e leerjaar in basisschool Pullaar opgeleid tot ware fietsherstellers!

In samenwerking met de NMBS en de politie werden er in 2015 in totaal 67 weesfietsen verwijderd uit de stallingen van het station in Lier. Op volgende data werden er fietsen geknipt: 51 fietsen op Op vraag van basisschool Klimop Lier 18 juni 2015 en 16 fietsen op 19 novemhebben we op 24 april 2015 een cursus ber 2015. fietsherstel aangeboden voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Op vraag van het stadsbestuur hebben we 80 weesfietsen van de stedelijke Op 17 en 18 november 2015 hebben we dienst Logistiek gecontroleerd en hermet drie medewerkers, op vraag van het steld i.f.v. de openbare verkoop van het Sint Gummaruscollege, ondersteuning stadsbestuur.


66

fietspunt Lier 2015 Actie 4.1.6.1. De aan het OCMW geschon- worden nu mee betrokken in de cursus ken fietsen zijn door het fietspunt hersteld leren fietsen voor volwassenen. en zijn via het OCMW beschikbaar gesteld aan OCMW cliënteel Actie 4.1.7.2. Op vraag van OCMW/stad Lier of verenigingen zijn door fietspunt curNa overleg tussen het OCMW en de sussen ‘veilig doorheen het verkeer’ (met dienst Logistiek hebben we in totaal aandacht voor rijgedrag, verkeersregle10 weesfietsen geselecteerd die ter be- ment,…) georganiseerd schikking gesteld worden aan cliënten van het OCMW. Deze fietsen worden De medewerkers van het fietspunt hebdoor het fietspunt volledig hersteld, de ben zeer actief meegewerkt aan het fietscliënt van het OCMW betaalt hiervoor examen, een organisatie van de stad Lier maximum 20 euro. i.s.m. al de lagere scholen. Onze mensen stonden ondermeer in voor het controActie 4.1.7.1. Op vraag van OCMW/stad leren van de fietsende leerlingen. Het Lier of verenigingen zijn door fietspunt cur- fietsexamen in Lier ging door in april. De sussen ‘leren fietsen’ georganiseerd evaluatie was algemeen heel positief. We hopen dat ook op een vervolg in 2016. In 2015 hebben we ingestaan voor twee opleidingen leren fietsen (juni en okto- We willen hierbij ook vermelden dat de ber) en dit in samenwerking met de ste- medewerkers van het fietspunt dit jaar delijke Jeugddienst, Open School en het mee hebben ingestaan voor de bewaOCMW. Elke cursus neemt 5 tot 6 halve king van de fietsenstallingen in het kadagen in beslag. De cursus van juni was der van de Gummarusfeesten. gericht naar reeds gevorderde fietsers, in totaal waren er 8 deelnemers. De cursus Actie 4.1.8.1. Er is een procedure om sysin oktober voor beginnende fietsers werd tematisch onderhoud van dienstfietsen te georganiseerd voor 20 deelnemers. realiseren Dankzij het overleg tussen Open School en Yves Van Ocken zijn er nu betere afspraken rond de organisatie van deze fietscursussen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het ontvangen van het cursusgeld door een verantwoordelijke van Open School op de eerste lesdag. Maar de samenwerking is zeker nog voor verbetering vatbaar. Zo waren er voor de cursus in oktober veel te veel deelnemers geregistreerd door Open School. Het fietspunt heeft in 2014 i.s.m. de Fietsersbond Nationaal een opleiding georganiseerd voor vrijwilligers die mee willen werken aan de begeleiding van deze cursus leren fietsen. Deze vrijwilligers

We hebben verschillende herstellingen uitgevoerd aan stedelijke dienstfietsen. We hebben in totaal 20 fietsen van de stad Lier hersteld. De kosten werden per factuur aangerekend aan het stadsbestuur. Actie 4.1.9.1. Er is een procedure om gratis en voor beperkte duur een fiets ter beschikking te stellen bij fietsdiefstal Sinds 2012 zijn we in samenwerking met de politie gestart om herstelde weesfietsen tijdelijk (maximum 1 maand) ter beschikking te stellen aan mensen waarvan hun fiets gestolen is. Voorwaarde is dat de betrokkene eerst PV laat opstellen bij


67 de politie rond de fietsdiefstal. Vervol- We hebben in 2015 geen vragen ontvangens kan deze persoon een vervangfiets gen rond fietsbedelingsopdrachten. komen ophalen in het fietspunt. In opdracht van Toerisme Luier staan we Op dit ogenblik bieden we 10 fietsen wel in voor alle leveringen van picknicki.f.v. dit project. Ervaring wijst uit dat de manden. Concreet zorgen we ervoor dat betrokken fietsers heel tevreden zijn de picknickmanden gevuld worden bij over dit gratis vervang aanbod. De 10 de bakker en het sociaal restaurant en fietsen zijn bijna constant in gebruik. uiteindelijk terecht komen op de toeristische dienst. Actie 4.1.9.2. Fietspunt beschikt over een graveerapparaat en staat in voor de uit- Actie 4.1.10.2. Reinigen van de wagens voering van fietsgraveeracties. Fietsers in het kader van het project autodelen. kunnen er permanent terecht en fietspunt Uitvoering van de overeenkomst tussen werkt mee aan locale acties m.b.t. fietsvei- Cambio en het stadsbestuur m.b.t. het onligheid derhoud van de wagens waarbij het stadsbestuur stofzuiger en poetsmiddelen ter Op vraag van de dient wijkwerking heeft beschikking stelt het graveertoestel van januari tot en met maart ter beschikking gestaan in het In overleg met de stad Lier en Cambio fietspunt. In de loop van 2015 heeft het staan we in voor het poetsen van de stadsbestuur beslist om dit graveertoe- Cambiowagens. De gestandaardiseerde stel heel het jaar door in het fietspunt te checklijsten worden ingevuld en doorlaten staan. Op deze manier kunnen we gestuurd naar alle betrokken diensten. elke werkdag een aanbod voorzien rond fiets graveren. Actie 4.3.1.1. GOMOR-houders hebben jaarlijks recht op ĂŠĂŠn grondige controle- en We hebben in 2015 in totaal 255 fietsen onderhoudsbeurt van hun fiets aan 1 euro gegraveerd. In het kader van het GOMOR-aanbod Actie 4.1.10.1. Er is een procedure i.f.v. de vanuit het OCMW Lier is er ook een jaarorganisatie van een fietsbedelingsdienst lijkse controlebeurt voorzien voor de fietonder nader te bepalen voorwaarden sen van de GOMOR-houders en dit voor de prijs voor 1 euro (zonder de eventuele wisselstukken).

Herstel GOMOR

2011

2012

2013

2014

2015

87

112

81

70

161


68

fietspunt Lier 2015 In 2016 zullen we een aangepaste service voorzien aan de GOMOR-houders. Tot nu toe kunnen deze fietsers maar één keer per jaar gebruik maken van deze bijzondere service. Dit is echter zeer moeilijk te controleren. Daarom stellen we voor dat mensen met een GOMOR-kaart heel het jaar door terecht kunnen bij het fietspunt, maar dit dan op basis van een sociaal tarief dat vermeld staat op onze prijslijst.

convenant met het stadsbestuur.

In 2015 is er echter een conflict ontstaan met Velocity. De zaakvoerder heeft klacht ingediend bij het stadsbestuur omwille van onze herstellingen voor GOMORhouders. We hebben als fietspunt deze klacht weerlegd, en dit op basis van onze

Verder consulteren we actief de website van het Sociaal Huis i.f.v. de sociale kaart in Lier.

Omwille van dit conflict zijn we vanuit het fietspunt zeer voorzichtig geworden in het aannemen van fietsherstellingen. Misschien zelfs te voorzichtig, waardoor onze noodzakelijke inkomsten voor de financiering van het fietspunt in het gedrang komt. We willen hierbij nogmaals beklemtonen dat we onze service enkel richten op het veilig-thuiskom-principe. Andere/grotere herstellingen worden Actie 4.4.1.1. In overleg met het Lokaal So- systematisch doorverwezen naar reguciaal Beleid, is door fietspunt ondersteu- liere fietsherstellers. ning aangeboden in de opbouw van het sociaal beleid (vb. via ter beschikking stel- In functie van een open en transparante len van fietsen bij ‘welzijnscirkels’, sensibili- houding rond onze fietsherstelservice seringsinitiatieven,… zijn we in 2015 gestart met een prijslijst die duidelijk gecommuniceerd wordt Ook in 2015 was Werkmmaat een actieve naar onze klanten. Op deze prijslijst staat gesprekspartner naar het stadsbestuur onze basis dienstverlening vermeld in toe rond het lokaal werkgelegenheids- het kader van het veilig-thuiskom-prinbeleid. Zo waren we telkens aanwezig cipe, en dit gekoppeld aan de tarieven. op de vergaderingen van de werkgroep lokaal werkgelegenheidbeleid. Actie 4.4.2.2. De aankoop van onderdelen gebeurt zoveel mogelijk bij plaatseActie 4.4.2.1. Er is met fietsherstellers syste- lijke handelaars matisch overleg georganiseerd om de samenwerking en uitwisseling te bevorderen Voor dringende aankoop van onderdelen gaan we rechtstreeks naar fietshanIn het verleden hebben we een intense delaars in Lier. samenwerking kunnen opbouwen met fietshandelaar ‘Velocity’ in de Antwerp- Actie 4.5.1.1. Website en nieuwsbrief Socisestraat. De zaakvoerder heeft een me- aal Huis zijn gekende kanalen die worden dewerker van het fietspunt in dienst ingeschakeld bij de verspreiding van inforgenomen als fietshersteller. Daarnaast matie promoten we actief alle fietsherstellers in Lier door bij grotere fietspannes naar Werkmmaat is geabonneerd op de elekhen door te verwijzen. tronische nieuwsbrief Sociaal Huis Lier.

We hebben nog geen publicaties verzorgd voor op deze website.


69 en dit vanaf oktober tot en met maart.

Prijslijst fietspunt Lier herstellingen

De vermelde prijzen zijn inclusief het vernoemde onderdeel en de vervanging ervan

Omschrijving

PRIJS

sociaal tarief

Binnenband voorwiel Binnenband achterwiel Buitenband voorwiel Buitenband achterwiel Binnenband + Buitenband voorwiel Binnenband + Buitenband achterwiel Remblokken / per paar Remkabel binnen en buiten Versnellingskabel binnen en buiten Verlichting / prijs type lamp +

€ 13 € 15 € 23 € 25 € 32 € 34 €9 € 13 € 13 €8

€6 €8 € 16 € 18 € 21 € 23 €4 €6 €6 €1

Voor herstellingen die niet vermeld staan kan er een gedetailleerde prijsopgave gemaakt worden. De verantwoordelijke van het Fietspunt helpt u graag verder.

contact fietspunt Lier Leopoldplein 32, 2500 Lier 03 488 18 51 fietspuntlier@skynet.be

Op de website van Werkmmaat staat het logo van de stad en OCMW Lier vermeld. Actie 4.5.2.1. Nagaan mogelijkheden tot inschakeling van Werkmmaat in sociaal tewerkstellingsproject Een SINE-medewerkster van Werkmmaat werd in de voorbije vier zomerseizoenen (april tot en met september) ingeschakeld in het Koffiehuisje van de stedelijke speeltuin stadspark in Lier. Op vraag van het OCMW heeft zij ook een vaste opdracht gekregen in de dienstencentra,

In 2014 startte er een SINE-medewerkster bij de stedelijke dienst toerisme. Doelstelling is dat er een aanbod wordt voorzien rond dagrecreatie voor mensen met een laag inkomen. Dit in het kader van het “toerisme voor iedereen” beleid van de Vlaamse overheid. In samenwerking met verschillende partners werd er voor het zomerseizoen 2015 een boeiend en betaalbaar dagprogramma uitgewerkt. In 2016 zal dit aanbod uitgebreid worden met een betaalbare verblijfsformule i.s.m. Bed Muzet. In 2015 werd er een SINE-medewerkester van Werkmmaat aangesteld als museumsuppoost, dit als alternatief voor de afgebouwde WEP+ contracten.


70

fietspunt Lier 2015 Overleg stadsbestuur – OCMW Lier Het overleg met het stadsbestuur werd gecoördineerd door Yves Van Ocken. Op 3 september 2015 was er een tussentijdse evaluatie rond de uitwerking van onze convenant. Besluit In de eerste plaats zijn we de betrokken overheidsinstanties waaronder het stadsbestuur en OCMW van Lier, NMBS en het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ontzettend dankbaar voor hun onmisbare (financiële) steun. Verder willen we graag Jo Laenen, Yves Van Ocken en de dienst trajectbegeleiding van het OCMW bedanken voor hun actieve steun en begeleiding. We hebben in 2015 getracht om zo goed mogelijk in te spelen op de vooropgestelde doelstellingen in het kader van de convenant van het stadsbestuur. Maar we hebben zeker de ambitie om het nog beter toe doen. We denken hierbij aan de samenwerking met scholen rond onderhoud van schoolfietsen en het uitvoeren van fietscontroles en herstellingen i.s.m. de politie. Verder kijken we met spanning uit naar de opstart van Blue-bike als deelfiets in Lier. De doorstroming van onze medewerkers naar het regulier arbeidscircuit blijft een belangrijke doelstelling. Hopelijk zal de samenwerking met t-Interim hierbij een belangrijke steun betekenen. Fietspunt Lier wil in de komende jaren met veel enthousiasme verder werk blijven maken van haar missie: het gebruik van de fiets blijven stimuleren en onze

doelgroepmedewerkers op weg zetten naar werk. 2016 is cruciaal voor onze verdere toekomst. De SLA overeenkomst met NMBS en de convenant met het stadsbestuur Lier lopen dat jaar af. We maken ons ernstig zorgen over de financiële draagkracht van het fietspunt Lier. Het stadsbestuur heeft in 2013 beslist om onze subsidies met 3.000 euro (10%) in te krimpen. De eigen inkomsten uit fietsherstel en fietsverhuur zijn gevoelig gedaald. We hopen in het komende jaar dan ook de nodige garanties te kunnen krijgen rond de verdere continuering van onze werking. We zullen anders genoodzaakt zijn om onze personeelsbezetting en dienstverlening af te bouwen.


71


72

Fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich

Projectverantwoordelijke

Luc Troonbeeckx

LDE medewerkers

5 VTE

Artikel 60 medewerkers

4

Doorstroom

0

Vrijwilligers

4

Opdrachten

NMBS – onderhoud stationsomgeving station Mortsel Oude God Convenant lokale besturen Inleiding Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove ging van start op 1 januari 2011. Dit fietspunt was van in het begin een ambitieus project, het eerste grensoverstijgend fietspunt met een service naar al de gevestigde NMBS stations. In 2013 hebben we het werkingsgebied van het fietspunt nog kunnen verbreden met het NMBS station van Kontich/Lint. Officieel dragen we dan ook het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint in onze titel. Door deze beslissing biedt ons fietspunt nu een service aan in 7 NMBS stations en aan de eindhalte van De Lijn Boechout/Capenberg.

periode 2014 – 2016. Door deze beslissing werd NMBS tevens een structurele financiële partner. De opdrachtverklaring/ financiering door de NMBS beperkt zich wel tot het station Mortsel Oude God. We betreuren heel sterk de beleidskeuze van de NMBS om geen financiële middelen meer te voorzien voor de continuering van de werking van ons fietspunt voor de periode na 2016. Deze beslissing brengt de toekomst van het fietspunt Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en Lint (en heel wat andere fietspunten in Vlaanderen) in gevaar. Dit ten koste van de service naar de treingebruiker.

De werking van het fietspunt is erkend binnen het Vlaamse decreet rond Lokale Diensten Economie. In de voorbije jaren hebben we met ons fietspunt getracht om zo optimaal mogelijk de vooropgestelde opdrachtverklaring te realiseren. In dit jaarverslag brengen we een overzicht van onze algemene werking met tevens een gedetailleerd overzicht van onze werking per gemeente/stad.

In dit jaarverslag 2015 blikken we terug op de werking in het voorbije jaar en willen we een aantal voorstellen formuleren rond de verdere werking van het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-KontichLint. In die zin hopen we dan ook dat deze nota een inspiratie kan zijn naar de verdere toekomst toe.

fietspunt Mortsel-Boechout-HoveKontich-Lint: een vernieuwend proIn 2013 organiseerde de NMBS een aan- ject met diverse en grensoverschrijbesteding rond het beheer van het fiets- dende partners punt Mortsel Oude God. De offerte van vzw Werkmmaat werd goedgekeurd en Het fietspunt Mortsel-Boechout-Hovevastgelegd in een nieuwe SLA voor de Kontich-Lint was van bij de start een


73

h-Lint 2015 ambitieus project. Het is het eerste gemeenteoverschrijdend fietspunt in BelgiĂŤ. In de eerste plaats spelen de lokale besturen van Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en Lint dan ook een cruciale rol. In de loop van 2015 hebben we getracht om zoveel mogelijk de verschillende (politieke) verantwoordelijken binnen de lokale besturen te informeren en te betrekken in de werking van ons fietspunt.

te bouwen met de verschillende OCMW’s en de andere sociale tewerkstellingsinitiatieven in de stad Mortsel. Dit onder meer op het vlak van toeleiding en begeleiding van de verschillende doelgroep medewerkers. De samenwerking met de NMBS is vervat in een gedetailleerde Service Level Agreement.

Verder hebben we met het fietspunt ge- Realisatie van tewerkstelling binnen tracht om een goede samenwerking op sociale economie


74

Fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich In het kader van de erkenning bin- • Omwille van de beslissing van NMBS om hun financiering naar het fietsnen Lokale Diensten Economie zijn er 1 punt Mortsel Oude God stop te zetten, VTE instructeur/fietshersteller en 5 VTE hebben we 1 van onze doelgroepmedoelgroepmedewerkers met een SINEdewerkers in opzeg geplaatst. Het statuut voorzien. Al deze medewerkers aantal doelgroepmedewerkers zal krijgen een contract van onbepaalde hierdoor in 2016 dalen van 5 VTE naar duur aangeboden. Aanvullend worden 4 VTE. in het fietspunt doelgroepmedewerkers tewerkgesteld met een artikel 60 statuut. • De artikel 60 medewerkers worden meestal ingeschakeld in de buitenploeg. Dit sluit echter niet uit dat deze Voor de opvolging van al deze doeldoelgroepmedewerkers ook de nodigroepmedewerkers (SINE ’s + artikel 60 ge competenties kunnen verwerven ‘ers) is er binnen Werkmmaat een coach rond fietsherstel. Verder kunnen ze aangesteld. Voor wat betreft de begeleitijdens de werkuren beroep doen op ding wordt er intens samengewerkt met extra vorming, waaronder opleiding de betrokken OCMW’s. NT2. Binnen het fietspunt hebben we een dubbel ploegensysteem uitgewerkt. Op Onze medewerkers worden opgeleid deze manier kunnen we onze werking tot ervaren fietsherstellers. In het funcoptimaal organiseren en zijn we ook in tieprofiel onderscheiden we niet alleen staat om een zeer laagdrempelig werker- de noodzakelijke technische competenvaringsproject aan te bieden. De buiten- ties, maar worden er ook duidelijke criploeg staat dagelijks in voor het onder- teria gesteld rond sociale vaardigheden, houd van de fietsenstallingen in Mortsel, klantvriendelijkheid, omgaan met colBoechout, Hove, Kontich en Lint. De bin- lega’s en leidinggevenden, kennis van nenploeg neemt de fietsherstellingen op het Nederlands,…. We zijn heel fier dat zich in onze ateliers van het station Mort- één van onze SINE-medewerkers zijn diploma heeft behaald van fietshersteller sel Oude God en fort 4. binnen het avondonderwijs. Overzicht van de ingevulde tewerkstelIn het kader van een ESF-project werkten ling in 2015: we in 2012, samen met het loopbaanbeSINE Artikel 60 geleidingcentrum ZiN en de collega’s van Posthof en ATEL in Antwerpen, een zeer Mortsel 3 0 gerichte POP-methodiek uit. We onderBoechout 1 0 scheiden in elk POP-traject verschillende Hove 1 0 fases van intake tot en met uitstroom naar het regulier arbeidscircuit. Voor elk Lint 0 0 van de 5 SINE-doelgroepmedewerkers is Kontich 0 0 er een geïndividualiseerd POP-traject in uitvoering. Antwerpen 0 4 Totaal

5

4

In het kader van ons Loopbaan- en BeBij deze cijfers willen we nog 2 kantteke- geleidingsplan hebben we ook voor dit LDE project de te verwerven sociale en ningen plaatsen:


75

h-Lint 2015 technische competenties uitgetekend. Op deze manier willen we de competenties van elk van onze SINE-doelgroepmedewerkers zeer gericht opvolgen en versterken om hen voorbereiden op doorstroom naar het regulier arbeidscircuit.

Ons fietspunt is perfect gesitueerd, pal naast de provinciale fiets-o-strade Antwerpen – Mechelen. Door de komst van de koffiebar in het station werden al de fietsenstallingen gesitueerd naast het stadhuis. Ondertussen worden er op deze locatie in opdracht van de NMBS nieuwe en overdekte fietsenstallingen We hebben een samenwerkingsovereen- geplaatst. Verder worden er op de eerste komst afgesloten met t-Interim Lier. Als ondergrondse verdieping van de privéonze SINE-medewerkers sterk genoeg parking extra fietsenstallingen aangebogegroeid zijn, worden zij doorverwezen den. naar de consulenten van t-Interim. Na een positieve screaning zullen deze con- Op het fort 4 is er een tweede locatie sulenten onze doelgroepmedewerkers van ons fietspunt gevestigd. In deze 3 loproberen te bemiddelen naar het regu- kalen hebben we een tweede (en groter) lier arbeidscircuit. Op deze manier wil- fietsatelier ingericht, is er een berging len we een grotere prioriteit maken van voorzien voor de toeristische fietsen en onze doorstroomcijfers. is er een kleine kleedruimte en keuken voor onze medewerkers. In de loop van Eén van onze doelgroepmedewerkers dit jaar hebben we onze vaste lokalen op heeft dit jaar een geslaagde beroeps fort 4 verlaten omwille van verbouwingsverkennende stage gedaan in het fiets- werken aan de betrokken hangar. Dankatelier van FIETS!. Deze stage is positief zij het stadsbestuur van Mortsel hebben verlopen, de betrokken collega kreeg we in tussentijd een volwaardige altereen vast contract aangeboden. Jammer natieve locatie gekregen in fort 4. genoeg is hij echter niet willen ingaan op dit job aanbod. In beide locaties hebben we al het materiaal voorzien i.f.v. het inrichten van een professioneel fietsatelier. Uitbouw infrastructuur fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint De werken in het NMBS station van Boechout en Hove werden in de loop van Zoals voorzien in de opdrachtverklaring 2013 afgerond. Het station van Hove is het officieel fietspunt gevestigd in het biedt nu een ruime, mooie, verlichte en station Mortsel Oude God. In het stati- overdekte fietsenstalling aan, die perfect onsgebouw kunnen we beschikken over toegankelijk is omwille van haar twee een klein maar efficiënt fietsatelier. niveaus. Na de werken in het station Boechout worden er meer en overdekte Eind 2014 heeft de NMBS een conces- fietsenstallingen aangeboden. sieovereenkomst afgesloten voor de inrichting van een koffiebar in het (leeg- In 2012 werden de werken afgerond staande) stationsgebouw. In onderling rond het doortrekken van de tramveroverleg met de uitbater hebben we een binding richting Boechout/Capenbeetje meer ruimte gekregen voor ons berg. Na jarenlang aandringen vanwege fietsatelier. het gemeentebestuur van Boechout is er


76

Fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich Inhoudstafel een akkoord met De Lijn rond het plaats- • Toezicht op de fietsenstallingen van ten van extra overdekte fietsenstallingen de NMBS: verwijderen van sluikafval op deze site. Ook de gemeente Boechout en onkruid, correct plaatsen van de zal daar financieel toe bijdragen. Hopefietsen, wegknippen van weesfietsen, lijk zal er in 2016 eindelijk meer comfort toezicht op de fietsstallingen ter preworden geboden voor de fietsers op ventie van diefstal en vandalisme, … deze site. • Uitvoeren van kleine fietsherstellingen volgens het ‘veilig thuiskomprinIn al de NMBS stations van de regio cipe’ (kleine herstellingen die nodig Mortsel, Boechout, Hove, Kontich en zijn om veilig en reglementair thuis te Lint is er een aanbod rond mobiel fietskomen). herstel. Dit door middel van een info- • Fietsverhuur in functie van woonbord met vermelding van de contactgewerk-verkeer en/of toerisme. gevens van het fietspunt. De fietssleutel kan worden doorgegeven via een brie- Zoals voorzien in de opdrachtverklaring venbussysteem. worden deze 3 taken uitgevoerd in het NMBS station Mortsel Oude God: Promotie werking fietspunt De NMBS heeft in de stations van Mortsel, Hove en Boechout mooie infopalen geplaatst met het logo van het fietspunt en ruimte voor het plaatsen van onze affiches. We hebben zelf gezorgd voor infopanelen in het NMBS station Kontich/Lint. Op deze manier is het duidelijk merkbaar dat er in deze stations een fietspuntservice wordt aangeboden en maken we onze werking bekend rond het herstellen en verhuren van fietsen. Uitvoering van de basisdienstverlening (overkoepelend voor alle lokale besturen) Het fietspunt Mortsel-Boechout-HoveKontich-Lint biedt dienstverlening aan zoals in alle andere fietspunten en zoals voorgeschreven wordt door vzw FIETSenWERK. Het gaat hier om een minimumdienstenpakket dat dient aangeboden te worden in het kader van het beeldmerk ‘fietspunt’:

• Het fietspunt is elke werkdag open van 7 tot 19 uur. • Vier keer per dag voeren we een controleronde uit in de fietsenstallingen naast het stadhuis. • In ons fietsherstelatelier hebben we in 2015 in totaal 1.023 fietsen hersteld. Het gaat hier over klanten die zich rechtstreeks aangemeld hebben in ons fietsatelier in Mortsel Oude God. We hebben ons hierbij steeds beperkt tot kleine fietsherstellingen, conform het veilig thuiskomprincipe. Zoals reeds eerder vermeld is ons fietspunt perfect gesitueerd aan de fietstalingen van station Mortsel Oude God en vlak naast de provinciale fietsroute. Ook heel wat inwoners van Edegem, Boechout, Kontich, Lint en Hove komen langs in het fietspunt. In deze cijfers rekenen we niet de ontelbare vragen van fietsers om hun banden op te pompen, een service die we tot op heden kosteloos aanbieden. Voor het oppompen van banden hebben we nu een automatische pomp geplaatst aan de buitengevel van het fietspunt. • Het verhuur van toeristische fietsen


77

h-Lint 2015 Een jaar lang werken op mensenmaat bleef beperkt. We noteerden in 2015 24 verhuringen. • We verhuurden wel fietsen in functie van woon-werk-verkeer. Vooral onze elektrische fietsen vallen hierbij in de smaak. In totaal werden er in 2014 49 fietsen verhuurd voor werkverplaatsingen.

Herstel fietsen Verhuur toeristische fietsen Verhuur fietsen woon-werk-verkeer

2012

2013

2014

2015

1.053

878

943

1.023

12

24

56

49

65

71

In al de andere NMBS stations in Mortsel, Boechout, Hove, Kontich/Lint, en aan de eindhalte van De Lijn Boechout/ Capenberg werden de fietsenstallingen twee keer per dag gecontroleerd en netjes gehouden.

Boechout Hove Kontich/Lint

kunnen deze cijfers ook direct geraadpleegd worden door onze opdrachtgevers. Nu worden al deze tellingen nog genoteerd in een logboek. Doelstelling is om in 2016 effectief van start te gaan met dit digitaal platform. Een toeristisch project voor de Antwerpse Zuidrand In 2015 werd het toeristisch project “De Zuidrand, dat smaakt” op de kaart gezet, en dit dankzij de financiële steun van het Vlaams Agentschap Ondernemen. Onder impuls van projectverantwoordelijke Marjan Nauwelaert werd er, in nauw overleg met Toerisme Provincie Antwerpen en het Landschapspark Zuidrand, een toeristische project voor het zuiden van Antwerpen uitgetekend. De lokale besturen van Edegem, Boechout, Hove, Kontich, Lint en Aartselaar plaatsen hierbij hun troeven in de kijker: lekkere streekgerechten, breed aanbod van horeca en een prachtig fijn netwerk van wandel- en fietspaden. Dit alles verwoord in een mooie toeristische brochure die in 2016 uitgebreid zal worden met een website.

Bij panne kunnen de fietsers in het NMBS station van Hove, Boechout en Kontich/ Lint telefonisch contact nemen met het fietspunt. Via de sleutelkastjes met cijfercode zijn we in staat om de fietssleutel van de te herstellen fiets vlot en veilig door te geven. Het fietspunt werkt actief mee in dit toeristisch platform. Door middel van ons 2012 2013 2014 2015 fietsverhuur proberen we mee van dit Zuidrandverhaal een succes te maken. 36 33 27 24 Begin 2015 was er ondermeer een over29 26 21 23 leg met de B&B’s en hotels in de regio 0 18 16 17 rond ons aanbod van fietsverhuur. Op initiatief van onze koepelorganisatie FIETSenWERK zijn we gestart met de ontwikkeling van een digitaal platform om onze dagelijkse controlerondes in de fietsenstallingen te registreren. Op deze manier kunnen we o.a. het aantal gestalde fietsen overzichtelijk in kaart brengen en

Mobiele fietsherstelservice naar bedrijven en ziekenhuizen In 2011 zijn we van start gegaan met een mobiele fietsherstel service voor de werknemers van Agfa Gevaert Mortsel.


78

Fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich Dit bedrijf voert een actief beleid naar haar werknemers om zoveel mogelijk de fiets te gebruiken bij de woon-werkverplaatsingen. Er is onder meer een grote fietsenstalling met 750 plaatsen voorzien. Agfa Gevaert heeft onze fietsherstel service in de voorbije jaren actief gepromoot bij haar personeel. En met resultaat, vooral in de zomerperiodes gebruiken veel meer werknemers de fiets. De garantie dat bij een mogelijke panne er direct een fietsherstelling kan uitgevoerd worden betekent een belangrijke stimulans.

Mortsel Boechout

Kontich UZA UA Campus Drie Eiken

Lint Antwerpen

Om deze fietsherstel service te kunnen realiseren maken we gebruik van een lichte vrachtwagen. Deze mobiele service werd ook opgemerkt door de Vlaamse overheid. De Universiteit Antwerpen heeft de ‘Business Mobility Award 2013’ ontvangen omwille van haar fietsvriendelijk beleid.

Ook hier willen we vermelden dat we de Op basis van deze succesvolle ervaring afspraken met de reguliere fietsherstelhebben we deze mobiele fietsherstel- lers uit de regio blijven respecteren door service uitgebreid naar de ziekenhuizen/ ons enkel te beperken tot kleine fietsherinstellingen/universiteiten in onze regio. stellingen volgens het veilig-thuiskomMet dit aanbod rond mobiel fietsherstel principe. bieden we een gerichte service aan voor werknemers die wonen in ons werkings- Door de toename van de oproepen gebied. Het is een belangrijke stimulans rond het mobiel fietsherstel hebben we om meer de fiets te gebruiken voor de in 2013 een digitaal platform laten ontwoon-werk-verplaatsingen. wikkelen – www.mobielfietsherstel.be – waar elke klant zijn/haar gegevens kan Sint-Jozef ingeven en dit gecombineerd met een Sint-Amedeus fiche i.f.v. de uit te voeren herstellingen. Op deze manier kunnen we systematisch Broeders Alexianen alle herstellingen opvolgen en factureDe Ark ren. Sint-Mathildis

Hove Edegem

Tevens bieden we deze service aan voor de personeelsleden van al de betrokken lokale besturen van ons fietspunt.

Middelheim Sint-Augustinus UA Campus Groenenborger UA Campus Middelheim

We willen hierbij ook vermelden dat we aan de betrokken bedrijven, scholen en gemeentebesturen geen financiële bijdrage vragen voor deze mobiele fietsherstel service. De kosten worden volledig betaald door de klant. We vragen wel aan het betrokken bedrijf om de communicatie te verzorgen tussen de klant en het fietspunt, o.a. door het uitwisselen van de fietssleutels van de te herstellen fietsen.


h-Lint 2015

Aantal mobiele fietsherstellingen Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

79 Overzicht van de mobiele fietsherstellin- Blue-bike gen via www.mobielfietsherstel.be (actief vanaf mei 2013): In de loop van 2011 werd de Blue-bike gelanceerd. Dit project is gegroeid uit Blue-Mobility, een samenwerkingsver2013 2014 2015 band tussen NMBS-Holding en FIETSenWERK. In 44 NMBS stations, waaronder 70 Mortsel Oude God, staan fietsen klaar om de laatste verplaatsing na de trein 79 op een vlotte en snelle manier te kunnen 63 volbrengen. Er werden hiertoe de nodi47 ge fietsen aangekocht en een aangepaste software ontwikkeld. Het 5 58 onderhoud van deze blauwe fietsen ver7 69 loopt via de fietspunten. 101 49 In 2012 werd het Blue-bike systeem ver44 48 der uitgebreid en vereenvoudigd. Het 76 68 ontlenen van de Blue-bikes kan nu autonoom verlopen en dit op elk moment 107 77 van de dag door het gebruik van een 74 69 sleutelautomaat en chipkaart. Tevens 45 43 werd het pakket veel klantvriendelijker en dit met een jaarabonnement van 10


80

Fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich euro en een kostprijs van 3 euro per rit (maximum 24 uur). In 2013 werden er in totaal 141 ontleningen genoteerd van Blue-bike fietsen in Mortsel Oude God. Dankzij de steun van het stadsbestuur van Mortsel en de Vlaamse overheid konden we in 2014 een derde-betalers-regeling aanbieden zodat er nog maar 1 euro moet betaald worden per rit. Er werd dan ook een gevoelige stijging genoteerd van het aantal verhuringen: een totaal van 246 Bluebike ritten in 2014 en 315 ontleningen in 2015. In vergelijking met andere regio’s blijven deze cijfers echter onvoldoende. Het blijft onze doelstelling om het aantal abonnementen en ontleningen gevoelig te verhogen.

Verhuur Blue-bike

lend fietspunt een deelfietsensysteem te ontwikkelen om vlot de verplaatsingen te kunnen maken tussen de verschillende NMBS stations en de eindhalte van De Lijn in Boechout. Blue-bike biedt hierbij een krachtig instrument. De inplanting van een Blue-bike terminal vraagt echter een zware investering van telkens 15.000 euro. Tevens wordt er een jaarlijkse beheerskost gevraagd door Blue-Mobility. Toch blijven we bij onze ambitie om in de loop van de volgende jaren in de verschillende werkingslocaties van het fietspunt een sleutelautomaat te voorzien.

In de loop van 2014 dienden de lokale besturen van Kontich en Lint een aanvraag in bij Blue-Mobility om een terminal te plaatsen in hun NMBS station. In 2015 hebben we via provinciale subsi2013 2014 2015 dies 15.000 euro kunnen vrij maken voor de aankoop van een Blue-bike terminal. 141 246 315 We hopen dat we in 2016 van start kunHet is vanaf de opstart van ons fietspunt nen gaan met het Blue-bike project in de doelstelling geweest van de lokale het NMBS station van Kontich/Lint. De besturen van Mortsel, Boechout, Hove, fietsen zullen ontleend worden tegen Kontich en Lint om via het overkoepe- een tarief van 1 euro. De lokale besturen


81

h-Lint 2015 van Kontich en Lint staan in voor de jaarlijkse beheerskost. De Lijn, de gemeente Boechout en Werkmmaat hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten rond het voorzien van Blue-bikes op de eindhalte van De Lijn Boechout/Capenberg. De Lijn staat in voor de aankoop van de terminal. Een Vlaamse subsidie van 15.000 euro kan hier ingezet worden voor het financieren van de beheerskost over 3 jaar. Ook hier zal het tarief van 1 euro voor een ontlening gehanteerd worden. Stand van zaken inplanting Blue-bike in ons werkingsgebied: Blue-biketerminal

Financiering

Mortsel Oude God

Plaatsing terminal: 15.000 euro door Blue-mobility

Actief X

Geen jaarlijkse werkingskost Mortsel Deurnesteenweg Mortsel Liersesteenweg Station Hove

Nutsleidingen voorzien

Station Boechout

Nutsleidingen voorzien

Station Kontich/Lint

Plaatsing terminal: 15.000 euro provincie Antwerpen

De Lijn Boechout/ Capenberg

Jaarlijkse werkingskost wordt gedragen door gemeente Kontich en Lint Plaatsing terminal: 15.000 euro De Lijn Jaarlijkse werkingskost wordt betaald dankzij middelen van Innovatief Fonds Vlaanderen (termijn van 3 jaar)

2016?

2016?


82

Fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich Aanvullend dienstenpakket per lokaal bestuur

Financieel

Begin 2016 zullen we aan de lokale beNaast de algemene dienstverlening is sturen een volledige financiĂŤle rekening binnen de opdrachtverklaring ook een 2015 bezorgen. gedifferentieerd aanbod voorzien voor elk van de vijf lokale besturen. In 2014 konden we voor de eerste keer de vaste structurele bijdrage van de NMBS Uit dit overzicht blijkt dat er tal van mo- noteren. Hierdoor werd de jaarlijkse figelijkheden zijn om het fietspunt rond nanciĂŤle bijdrage van de lokale besturen concrete lokale acties nog sterker te be- verminderd. Dit contract met de NMBS trekken. We denken hierbij vooral aan loopt af in september 2016 en zal spijtig de acties naar scholen, het onderhoud genoeg niet verlengd worden. Het fietsvan gemeentelijke dienstfietsen, het re- punt heeft daarom aan de verschillende cycleren van achtergelaten fietsen en lokale besturen gevraagd om hun finanhet wegknippen van weesfietsen. Heel ciĂŤle bijdrage terug te verhogen naar het graag gaan we op nieuwe vragen in! niveau van 2014.


83

h-Lint 2015 Besluit Ook in 2015 hebben we getracht om de opdrachtverklaring van het fietspunt zo goed mogelijk waar te maken. Het fietspunt Mortsel-Boechout-HoveKontich-Lint is omwille van haar grensoverschrijdende werking vernieuwend. Alle lof gaat dan ook uit naar de lokale besturen die hun vertrouwen en financiĂŤle steun hebben gegeven aan dit innovatief project. We betreuren zeer sterk de beslissing van de NMBS om hun financiering voor ons fietspunt stop te zetten. Dit is een kaakslag voor de vele fietsers die elke dag gebruik maken van de NMBS stations in de Zuidrand van Antwerpen. En het brengt de werking van ons fietspunt in gevaar. We hebben alvast de beslissing moeten nemen om het personeels-

kader van 5 VTE doelgroepmedewerkers te beperken naar 4 VTE. Toch blijven we ambitieus om de werking van het fietspunt Mortsel-Boechout-Hove-Kontich-Lint verder uit te bouwen. We denken hierbij onder meer aan de plaatsing van sleutelautomaten van Blue-bike in het NMBS station van Kontich/Lint en op de eindhalte van De Lijn Boechout/ Capenberg, de verdere uitbreiding van ons mobiel fietsherstel naar (kleinere) ondernemingen, de fietsherstelacties in scholen, recyclage van achtergelaten fietsen in containerparken, ‌. Op deze manier willen we de fietsers in onze regio nog meer verwennen. En bieden we een ideaal kader om de competenties van onze doelgroep medewerkers verder te versterken.


84

Cultuurnetwerkers Het project van de Cultuurtoeleiders werd op 20 juli 2010 door de Vlaamse minister voor sociale economie goedgekeurd voor in totaal 5 VTE doelgroepmedewerkers, het startsein voor een uitdagend project binnen de cultuursector in Antwerpen. In het jaarverslag 2011 konden we een positieve balans voorleggen rond het eerste werkingsjaar. Meer nog, in het najaar van 2011 werd er opnieuw een aanvraag ingediend bij de Vlaamse administratie voor Werk en Sociale Economie voor de uitbreiding van dit project. Op 7 februari 2012 kende de minister 3 VTE extra tewerkstellingsplaatsen goed, waardoor we het project van de Cultuurtoeleiders ook konden uitbreiden naar verschillende culturele partners in Borgerhout en de stedelijke musea in Antwerpen (MAS en Red Star Line).

Gezien de onvoldoende positieve resultaten van onze Cultuurtoeleiders in de betrokken stedelijke musea, werd op vraag van het stadsbestuur, door de bevoegde Vlaamse minister op 27 februari 2014 beslist om het aantal medewerkers van 8 VTE naar 6 VTE terug te brengen. Een paar maanden later werd op vraag van het stadsbestuur het toegekende contigent opnieuw aangepast naar 7 VTE medewerkers. Naast deze uitbreiding met 1 VTE werd er ook een uitbreiding goedgekeurd van onze opdrachtverklaring i.f.v. de ondersteuning van de bibliotheken. Op basis van een algemene positieve waardering van onze werking in de voorbije 3 jaren besliste het stadsbestuur op 27 juni 2014 om een nieuwe overeenkomst af te sluiten voor de werking van de Cultuurnetwerkers, en dit van 2014


85 tot 2016. Deze convenant kadert in de uitvoering van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de stad Antwerpen en wordt uitgevoerd binnen de strategische doelstelling S-BR01: “Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien” en meer in het bijzonder aan de operationele doelstelling S-BR010102: “Het socio-cultureel aanbod in de districten is lokaal verankerd” en S-BR010107 “Moeilijk te bereiken doelgroepen krijgen voldoende informatie- en cultuuraanbod op maat”. Deze overeenkomst heeft tevens een plaats gekregen in uitvoering van het Vlaamse Stedenfonds 2014-2019 voor de stad Antwerpen.

leiders te laten aansluiten bij de acties die genomen worden in het kader van het participatiedecreet, in het bijzonder de afsprakennota ter bevordering van participatie van mensen in armoede. Concreet betekent dit dat er een expertise-uitwisseling voorzien wordt tussen de Vrijetijdsbemiddelaars en de Cultuurnetwerkers. Verder zal één van de Cultuurnetwerkers de functie opnemen van Vrijetijdsbemiddelaar.

De uitbouw van dit sociaal tewerkstellingsproject is in al de voorbije jaren in heel nauwe samenwerking verlopen met het Antwerps Integratiecentrum De Acht vzw. Zonder hun deskundigheid en enthousiasme hadden we de Cultuurnetwerkers nooit op deze kwaliteitsvolle Bij het uittekenen van de nieuwe conve- manier kunnen uitbouwen. In de loop nant heeft het stadsbestuur er voor ge- van 2015 werd de werking van De Acht kozen om de werking van de Cultuurtoe- geïntegreerd in Atlas, vzw integratie en


86

Cultuurnetwerkers inburgering Antwerpen. De inhoudelijke aansturing werd in de loop van dit jaar verschoven naar de stedelijke dienst lokaal cultuurbeleid. Op zich een goede keuze, het project van de Cultuurnetwerkers wordt op deze manier structureel verankerd in het cultuurbeleid. In dit jaarverslag schetsen we de werking van het project Lokale Diensten Economie Cultuurnetwerkers in 2015. We zullen dit doen op basis van de vastgestelde criteria binnen de nieuwe overeenkomst.

Opzet en doelstelling van het project Cultuurnetwerkers In het projectdossier voor de Vlaamse administratie Werk en Sociale Economie staat volgende doelstelling omschreven: “In de grootstad die Antwerpen is, merken we dat vraag en aanbod elkaar niet volgen. Cultuur bereikt nog te veel het klassieke blanke middenklasse publiek, terwijl deze al lang geen afspiegeling meer is van de bevolking. Omgekeerd zijn bijvoorbeeld jongeren met informele (straat)cultuur bezig, die te weinig doorstroomt naar de cultuurcentra en de bibliotheken van stad Antwerpen. Lokale Diensten Economie lijkt ons het middel om via aanstelling van allochtone jongeren brugfuncties te creëren tussen vraag en aanbod, tussen (te veel) autochtoon en (te weinig) allochtoon, tussen jong en iets ouder. “

Graag wensen we hierbij elkeen te bedanken die meegewerkt heeft aan het project van de Cultuurnetwerkers. We denken hierbij aan alle betrokkenen binnen de stedelijke Cultuurcentra, en in het bijzonder aan Mieke Van Geel en Astrid Thoné. Zonder hun deskundigheid, begrip, creativiteit en enthousiasme hadden we dit sociaal tewerkstellingsproject niet kunnen realiseren. Binnen de overeenkomst van het Stedenfonds 2014 – 2019 vinden we volTot slot willen we ook onze Cultuurnet- gende omschrijving terug: werkers zelf te bedanken voor hun inzet en overtuiging om dit project ook in de “De Antwerpse Cultuurnetwerkers zetten realiteit waar te maken. Zoals uit dit jaar- samen met jongeren activiteiten op rond verslag 2015 mag blijken, zijn ze erin ge- muziek, woord, dans, theater, film,… in slaagd om in de verschillende betrokken een cultuurcentrum van de stad AntwerCultuurcentra ramen en deuren op te pen. Op die manier willen de cultuurcentra zetten voor jongeren en nieuwe Antwer- hun aanbod zo goed mogelijk afstemmen penaars uit de wijk. op de lokale behoeften en bevolkingsprofielen. In het kader van de opdracht van het netwerk van cultuurcentra om hun werking te richten op de lokale inbedding, op het district kunnen de Cultuurnetwerkers ook ingezet worden in functie van een ruimere districtscultuurwerking.” Of nog anders vertaald in het kader van het competentieprofiel voor de Cultuurnetwerker: “Als Cultuurnetwerker zet je samen met jongeren uit de wijk activiteiten op rond


87 Na een algemene oproep binnen de verschillende Cultuurcentra in Antwerpen werden er in 2014 twee nieuwe locaties bepaald, namelijk de bibliotheek in Deurne en het cultuurplatform BorgerIn het kader van de nieuwe convenant hout, met De Roma als promotor. 2014 – 2019 werd de oorspronkelijke term Cultuurtoeleiders omgezet naar Cultuur- De twee bibliotheken in Deurne hadden netwerkers. De inhoudelijke werking werd als doelstelling om de mediawijsheid bij jongeren te bevorderen. Nu al vinden bijgestuurd en duidelijker gedefinieerd. jongeren massaal de weg naar de bib Concreet worden er zes doelstellingen om er vooral gebruik te maken van het pc-aanbod. De internetpc’s zijn voortvooropgesteld: 1. Versterken van de competenties van durend in gebruik. Door te peilen naar hun noden en verwachtingen kan er een de Cultuurnetwerkers specifieker aanbod uitgewerkt worden. 2. Versterken van de sociale cohesie 3. Verbreden van het cultureel aanbod Doelstelling is om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen om veilig en opnaar jongeren timaal gebruik te maken van internet. 4. Talentontwikkeling van jongeren 5. De Cultuurnetwerker vervult een Concreet wordt het een aanbod uitgebouwd naar drie sferen : studeren, vrijevoorbeeldfunctie 6. De Cultuurnetwerker verhoogt de tijdssfeer en onderwijs. In de loop van 2015 werd er om diverse redenen beslist participatie om de werking van de Cultuurnetwerkers stop te zetten in Deurne en over te plaatsen naar de bibliotheek Elsschot Inschakeling van de op Linkeroever. Het inhoudelijk project Cultuurnetwerkers in Antwerpen rond mediawijsheid bij jongeren bleef In de voorbije jaren waren de Cultuurne- echter centraal staan. twerkers reeds actief in 4 cultuurcentra: In Borgerhout beweegt, groeit en bloeit Deurne, Berchem, Hoboken en het Kiel. er op dit moment erg veel. Er zijn tal van Vanaf 2014 werd een medewerksters jongerenorganisaties die zelf al heel wat ingeschakeld als Vrijetijdsbemiddelaar. organiseren, maar nog niet hun weg Deze beslissing was een duidelijke keuze vinden naar de cultuurplekken in Borvan het stadsbestuur om de werking van gerhout. Er zijn in dit district nog talloze de Cultuurnetwerkers beter af te stem- kansen om initiatieven van onderuit een men met het participatietraject voor plek te geven. Wat nu voornamelijk gemensen in armoede. De Vrijetijdsbemid- programmeerd wordt, is nog teveel voor delaar tracht mensen met een beperkt een blank, autochtoon publiek. Het is de inkomen toe te leiden naar organisaties bedoeling dat de Cultuurnetwerker in die een gepast aanbod hebben rond Borgerhout dit alles in kaart brengt om cultuur, sport en vrije tijd. Deze Vrije- zo jonge mensen podiumkansen geven. tijdsbemiddelaar wordt opgenomen en De Roma speelt hierbij een centrale rol. aangestuurd binnen het team van Sportbemiddelaars. muziek, dans, theater, spoken word, film,… in één van de cultuur centra van de stad Antwerpen (Deurne, Linkeroever, Berchem, Hoboken,Antwerpen-Kiel).”


88

Cultuurnetwerkers In elk van de betrokken Cultuurcentra werd een Cultuurnetwerker onder begeleiding geplaatst van een meter/peter uit het vaste team. Cultuurtoeleider

Meter/Peter

cc Deurne

Bérénice San Giorgi Filip Baeyens

cc Berchem

Jana Tricot

cc UiTHuis Hoboken/Gravenhof cc NOVA

Hamid Marouane

Steven Van Goethem Gunter Lots

Asma Rahaoui

Lieve Petit

Bibliotheek Linkeroever Cultuurplatform Borgerhout Vrijetijdsbemiddelaar

Benita Barrientos Aravena Seddik Azouaghe

Sophie Goyvaerts

Najat El Haouari

Jessi Taverniers

Ruth Vanreusel

De Cultuurnetwerkers worden begeleid door een coach van Werkmmaat. Omwille van haar langdurige ziekte hebben we Nephtalie van der Borght in de loop van het najaar van 2015 vervangen door Malikka Bouaissa. Als gevolg van de integratie van De Acht binnen de werking van Atlas is er beslist om de coach van de Cultuurnetwerkers op te nemen binnen het team van het lokaal Cultuurbeleid, met vestigingsplaats in den Bell. Deze keuze heeft het grote voordeel dat de werking van dit project veel sterker wordt geïntegreerd in het algemeen cultuurbeleid van Antwerpen. Mieke Van Geel en Astrid Thone staan in voor de opvolging en ondersteuning van de coach van Werkmmaat.

Evaluatie werking Cultuurtoeleiders/ Cultuurnetwerkers in de periode 2010 – 2013. Een onderzoek uitgevoerd door de8 en Kruispunt Migratie - Integratie De medewerkers van De Acht en Kruispunt Migratie-Integratie werkten in 2013 een doorlichting uit per Cultuurcentrum om duidelijk zicht te kunnen krijgen op effect van de Cultuurnetwerkers. Kernbesluiten rapport van De Acht: • Het project wordt zeer positief ervaren, ondanks de groeipijnen en de minder positieve punten. Men blijft erg in het project geloven en men ziet de meerwaarde. Er is al veel bijgestuurd. Maar, als de Cultuurnetwerker wegvalt, valt de werking een stuk weg. Het is overal ‘een gat vullen’, een nieuwe job creëren. Dit hangt per Cultuurcentrum af, het programmeren van voorstellingen kan intern worden doorgegeven. Het is vooral het projectmatig werken dat wegvalt, omdat dit zeer arbeidsintensief is en dat niet onder het personeel kan worden verdeeld. Er zou een deling moeten worden gemaakt, wat kan nog worden verder gezet en wat niet als een Cultuurnetwerker wegvalt. • Doorstroom naar arbeidsmarkt is problematisch. • Context van een Cultuurcentrum: Cultuurnetwerker (capaciteit en kwaliteit) en match met de peter/meter zijn heel belangrijk. • Doelstellingen moeten worden bijgestuurd, zijn momenteel te hoog gegrepen. De terminologie die in het subsidiedossier staat blijft spelen op de werkvloer. De doelstellingen lopen door elkaar zoals de spanning tussen het persoonlijk traject en de verwachtingen naar Cultuurnetwerkers toe.


89 • Op vlak van takenpakket is er een alge- • Interne communicatie binnen het Culmene keuze om met jongeren op een tuurcentrum over de doelstellingen informele manier te werken, en van en taken van een Cultuurnetwerker. daaruit projecten te ondersteunen, en • Takenpakket afbakenen en realistisch dit in samenwerking met partners. Dit maken (faseren: bekijken wat er al op is de kern en wordt ook gedeeld door papier staat, levendig houden). de verschillende cultuurcentra. We zijn heel blij dat onder impuls van Conclusies die we mee nemen: Mieke Van Geel, verantwoordelijke in• Terug een gedeeld project van maken novatief cultuurbeleid, er een visietekst met gedeelde pool, idee van een ge- werd uitgewerkt rond een vernieuwde meenschappelijk concept. Nadenken werking binnen het cultuurbeleid in de hoe je meer kan delen en uitwisselen Antwerpse districten. De kernwoorden (tool box: versterkend en verdiepend van deze visietekst sluiten volledig met werkend) of samen iets overkoepe- de doelstelling van het project van de lend op te zetten (gaat moeilijk zijn, Antwerpse Cultuurnetwerkers: het verwant elk Cultuurcentrum heeft ver- kleuren en verjongen van de bezoekers schillende snelheden). in de cultuurcentra en dit door een po• Bekijken hoe we de doelstellingen dium te geven aan lokaal talent. Dankzij kunnen uiteen trekken en duidelijk- deze visietekst krijgt de werking van Culheid creëren over leertraject van de tuurnetwerkers een structurele basis. Cultuurnetwerker.


90

Cultuurnetwerkers Begeleidingsstructuur Het project van de Cultuurnetwerkers werd in de voorbije 4 jaar in nauw overleg uitgewerkt met de medewerkers van vzw De Acht, en dit meer specifiek met Anja Boonen coĂśrdinator werk. Deze organisatie heeft een zeer grote inbreng gehad in de uitwerking en begeleiding van dit tewerkstellingsproject door ondermeer: ondersteuning van het wijkgericht netwerk van de Cultuurnetwerkers, tweewekelijkse intervisie en individuele gesprekken, ondersteuning bij de bevraging van de doelgroep en vindplaatsgericht werken, talentversterkend werken, adviserende functie rond verdere uitbouw van project Cultuurnetwerkers, ondersteunen van het opleidingstraject van de Cultuurnetwerkers en individuele feedback over hun competenties, het coach-to-coach overleg, culturele uitstappen, implementatie van het werk van de Cultuurnetwerkers bin-

nen de werking van het betrokken Cultuurcentrum,‌ Door het opgaan in de nieuwe structuur van Atlas valt deze belangrijke rol van De Acht weg. Er is wel het engagement binnen Atlas om hun expertise te blijven inzetten rond o.a. het ondersteunen van de teams binnen elk cultuurcentrum om hun werking te vernieuwen en af te stemmen op jongeren in hun district. Binnen Werkmmaat is er een coach aangesteld i.f.v. de inhoudelijke aansturing van dit project en de individuele begeleiding van de Cultuurnetwerkers. Omwille van de langdurige ziekte van Nephtalie van der Borght is er dit jaar een wissel geweest. Malikka Bouaissa heeft de taak overgenomen van coach. Voor wat betreft de opvolging van het project van de Vrijetijdsbemiddelaars en de aansturing van de verschillende meters en peters binnen de Cultuurcentra,


91 heeft Astrid Thoné een belangrijke bij- • Verjongen van de bezoekers in elk drage geleverd. cultuurcentrum. • De Cultuurnetwerkers groeien uit tot Tussen al deze medewerkers is er een ineen startend staflid binnen elk cultense overlegstructuur uitgebouwd: tuurcentrum. • Om de 6 weken is er een “coach-to- • De Cultuurnetwerker gaat op zoek coach” vergadering met de meters/ naar talent van jongeren en faciliteert peters van de betrokken centra, Astrid de ontwikkeling ervan door het orgaThomé en de coach van Werkmmaat. nieren van gerichte activiteiten waarDoelstelling hier is de kwaliteitszorg bij jongeren gemotiveerd worden om van het project van de Cultuurnetwerhun talenten verder te ontwikkelen. kers te bewaken en uitwisseling mo- • De Cultuurnetwerker wordt als volgelijk te maken rond de werking in de waardig medewerker beschouwd en verschillende locaties. is mee het gezicht van het cultuurcen• Jaarlijks wordt er een waarderingstrum. gesprek georganiseerd voor elke Cul- • De Cultuurnetwerker verhoogt de tuurnetwerker. Hierbij zijn de meter/ participatie van jongeren van het culpeter van het cultuurcentrum en de tuurcentrum. coach van Werkmmaat betrokken. • Minstens 1 keer per maand zijn er Meting: individuele gespreken met elke Cul- • Overzicht per cultuurcentrum van de tuurnetwerker apart en de coach van gerealiseerde projecten naar jongeWerkmmaat. Dit op maat van de Culren. tuurnetwerker zelf i.f.v. zijn/haar noden • Verjongen van de gerealiseerde saen behoeften en de uitwerking van het menwerkingsverbanden. Persoonlijk Ontwikkelings Plan. • Aantal jongeren dat bereikt werd, in totaal en per project. • Overzicht van de uitgewerkte projecResultaatverbintenissen ten in elk cultuurcentrum naar jongeren. In het kader van de nieuwe overeen- • Overzicht van verhuur van ruimtes komst 2014 – 2019 werden er duidelijke aan jongeren in elk cultuurcentrum. resultaatverbintenissen geformuleerd. • Overzicht van de taken die opgenomen worden door de CultuurnetwerProjectprestataties: ker. Werkmmaat zal zeven Cultuurnetwer- • Weergave van het aantal taken die de kers in dienst nemen die zullen tewerkCultuurnetwerker heeft uitgevoerd. gesteld worden in de Antwerpse cultuur- • Overzicht van de uitgevoerde initiacentra. Een van deze medewerkers zal tieven rond talentontwikkeling van ingezet worden als Vrijetijdsbemiddelaar jongeren. in een samenwerkingsverband met de • Doorstroming van jongeren naar resportbemiddelaars en het OCMW. guliere kunstinitiatieven. • De programmatie in elk cultuurcen- • Overzicht van het aantal spontane trum wordt verbreed en aangepast vragen die de Cultuurnetwerker krijgt. naar jongeren en dit in nauw overleg met de jongeren zelf.


92

Cultuurnetwerkers Algemeen kunnen we stellen dat de vooropgestelde doelstellingen in 2015 bereikt werden. In dit jaarverslag bieden in bijlage een overzicht van onze werking op basis van deze projectprestaties. Voor aanvullende informatie (o.a. bezoekersaantallen, verhuur van zalen, aandeel van jongeren die bereikt worden ) verwijzen we naar de jaarverslagen van de betrokken cultuurcentra. Persoonlijk traject van de Cultuurnetwerkers In het kader van dit sociaal tewerkstellingsproject wordt er veel belang gehecht aan de vorming en individuele begeleiding van deze Cultuurnetwerkers. Al onze medewerkers werken met een SINE-statuut. Dit betekent dat ze langdurig werkzoekend zijn en geen diploma secundair onderwijs in hun bezit hebben. Doelstelling is tweedelig: • Doorstroom naar een job in het regulier arbeidscircuit. We streven hierbij naar het profiel van een programmator/publiekswerker in de brede culturele sector. • Behalen van een diploma secundair onderwijs en inschrijven een opleiding hoger onderwijs. Concreet betekent dat er voor elk van de acht medewerkers een intens vormingspakket wordt voorzien: • Elk van de Cultuurnetwerkers krijgt 1 dag in de week de kans om vorming te volgen. • De eerste doelstelling hierbij is dat de Cultuurnetwerkers zich engageren om het diploma secundair onderwijs te behalen via de Examencommissie en/of het Tweede Kans Onderwijs.

Door het behalen van het diploma secundair onderwijs versterken de Cultuurnetwerkers gevoelig hun verdere sollicitatiekansen. De coach van Werkmmaat volgt actief het vormingstraject op van elk van de Cultuurnetwerkers. Op dit moment hebben twee van de zeven Cultuurnetwerkers hun diploma secundair onderwijs behaald. Drie Cultuurnetwerkers zijn actief bezig met het behalen van hun diploma secundair onderwijs. • In het kader van het begeleidingstraject van de Cultuurnetwerkers worden er vormingsmomenten georganiseerd om de specifieke competenties van de Cultuurnetwerkers te versterken. Zo heeft één van onze medewerksters met succes een opleiding gevolgd rond mediawijsheid voor jongeren. In 2015 werd er een studiebezoek georganiseerd voor al de Cultuurnetwerkers en hun meters/ peters naar het Cultureel Centrum in Mechelen. • De Cultuurnetwerkers kunnen beroep doen op een individueel vormingsbudget binnen Werkmmaat om hun kosten (inschrijvingskosten, cursusmateriaal, …) te betalen. • Dankzij Vlaamse Vormingssubsidies Lokale Diensten Economie worden de kosten voor inschrijving en cursusmateriaal voor 100% terugbetaald. Dit biedt heel wat mogelijkheden voor onze medewerkers. Twee van de Cultuurnetwerkers volgen een opleiding binnen het hoger onderwijs. Een andere Cultuurnetwerkster volgt een opleiding bedrijfsbeheer binnen Syntra i.f.v. opstart van een eigen horecazaak. Een vierde Cultuurnetwerkster start met een cursus bemiddelen binnen moslimgezinnen.


93 Aansluitend bij dit vormingsluik wordt er voor elk van de medewerkers een Persoonlijk Ontwikkelings Plan uitgewerkt. Doelstelling hierbij is om de algemene en technische competenties van de Cultuurnetwerkers te versterken. Ook hier weer staat de doelstelling voorop om onze Cultuurnetwerkers te laten doorstromen naar regulier werk. De coach van Werkmmaat staat in voor de uitwerking en opvolging van deze Persoonlijke Ontwikkelings Plannen.

dan ook een belangrijke rol in bij de opvolging van de Persoonlijke Ontwikkelings Plannen. Een goede afstemming met de coach van Werkmmaat is dan ook essentieel.

Op basis van de werking in de voorbije vier jaar kunnen we duidelijk stellen dat dit sociaal tewerkstellingsproject kansen biedt voor onze Cultuurnetwerkers. Bij al onze Cultuurnetwerkers hebben we een duidelijke groei kunnen vaststellen in hun algemene en technische compeWe willen hierbij de inbreng van de me- tenties. ters/peters in de betrokken cultuurcentra beklemtonen. Zij zijn elke dag bezig met Zoals eerder vermeld is het onze doelde begeleiding en ondersteuning van de stelling om de Cultuurnetwerkers te Cultuurnetwerkers. Hun engagement is laten doorstromen naar het regulier ardan ook cruciaal. We denken hierbij aan beidscircuit. Spijtig genoeg kunnen we de coaching bij het opzetten van diverse voor 2014 geen effectieve uitstroom culturele activiteiten, maar ook aan de naar werk noteren. We stellen wel vast algemene ondersteuning van onze me- dat bij de Cultuurnetwerkers de motivadewerkers. De meters/peters nemen tie om werk te maken van hun verdere


94

Cultuurnetwerkers toekomst sterk is toegenomen. Zij hebben ook een beter zicht op hun sterke en zwakkere punten en verkregen een bredere kijk op hun verdere toekomstmogelijkheden. Een van onze Cultuurnetwerkers heeft dit jaar zeer actief gesolliciteerd, maar jammer genoeg zonder resultaat. We kunnen wel positieve cijfers noteren rond het aanvatten van hogere studies, twee van onze Cultuurnetwerkers volgen een opleiding op hoger onderwijs niveau (sociocultureel werk en leerkracht secundair Islam). In 2014 hebben we een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met t-Interim. Als onze medewerkers sterk genoeg gegroeid zijn worden zij doorverwezen naar de consulenten van t-Interim. Na een positieve screaning zullen deze consulenten onze doelgroepmedewerkers proberen te bemiddelen naar het regulier arbeidscircuit. Op deze manier willen we een grote prioriteit maken van onze doorstroomcijfers. Dit in functie van de beleidsprioriteiten rond doorstroom binnen de stad Antwerpen en het Vlaamse decreet Lokale Diensten Economie.

Realisaties in de betrokken Cultuurcentra In de loop van 2015 werden in de betrokken Cultuurcentra (cc Deurne, cc Berchem, cc UiThuis Hoboken, cc Nova), tal van activiteiten uitgewerkt waarbij onze Cultuurnetwerkers mee een rol hebben gespeeld of zelf hebben georganiseerd. Verder is ĂŠĂŠn van onze medewerkers, binnen het team van de Sportbemiddelaars, aan het werk gegaan als Vrijetijdsbemiddelaar. Als bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht terug. In de bibliotheek Elsschot op Linkeroever werden de eerste projecten opgezet rond mediawijsheid voor jongeren. En onze Cultuurnetwerker in Borgerhout zorgde voor de nodige impulsen binnen al de verschillende culturele partners. Algemeen kunnen we stellen dat er in verschillende Cultuurcentra duidelijke aanwijzingen zijn dat er meer jongeren betrokken worden in hun werking. De concrete inbreng van de Cultuurnetwerkers in elk Cultuurcentrum is zeer verschillend. Vast staat dat onze Cultuurnetwerkers een grote inbreng hebben in het uitbouwen van een netwerk naar jongeren, scholen, verenigingen, sociale actoren en Antwerpenaren met een migratieachtergrond. We durven dan ook stellen dat verschillende van onze Cultuurnetwerkers een vaste plaats hebben verworven binnen het team van hun Cultuurcentrum. Meer nog, het eventueel wegvallen van de betrokken Cultuurnetwerker zou een probleem vormen bij de continuering van de verschillende opgestarte jongerenprojecten.


95 Besluit We blikken tevreden terug op de werking van de Antwerpse Cultuurnetwerkers in 2015. Op basis van dit jaarverslag durven we stellen dat de vooropgestelde doelstellingen in het kader van de convenant met het stadsbestuur werden gerealiseerd.

king van het project van de Antwerpse Cultuurnetwerkers zeker ten goede komen.

In 2016 loopt de huidige convenant met het stadsbestuur ten einde. We hopen dan ook dat dit jaarverslag een bijdrage kan leveren tot het continueren en verDe goedkeuring van de visietekst rond fijnen van dit uniek sociaal en cultureel een vernieuwd lokaal cultuurbeleid tewerkstellingsproject. We willen hierbij stemt ons zeer hoopvol. Deze keuze be- alvast aandacht vragen voor een betere tekent immers dat de werking van de financiering van dit project. Omwille van Cultuurnetwerkers een prioriteit wordt dalende Vlaamse subsidies binnen Lokain de reguliere werking van elk team van le Diensten Economie is het totale budget niet meer voldoende i.f.v. tewerksteleen Cultuurcentrum. ling van 8 VTE medewerkers. Het is dan ook zeer positief dat de coach van Werkmmaat een vaste plaats heeft gekregen binnen de cel lokaal cultuurbeleid van de stad Antwerpen. Dit zal de communicatie, integratie en wisselwer-


96

De Lijn

Projectverantwoordelijke

Erwin Lauriks

SINE medewerkers

3 VTE

Doorstroom

2

Opdrachten

Tanken en poetsen van de bussen van De Lijn

Voorgeschiedenis

Overzicht van de opdrachten

Vanaf januari 2015 staan 3 doelgroepmedewerkers van Werkmmaat in opdracht van De Lijn in voor het tanken en poetsen van de autobussen in de stelplaats Draakplaats te Antwerpen. De Lijn wil hierbij in de eerste plaats ervoor zorgen dat haar bussen elke ochtend proper en volgetankt kunnen vertrekken. Maar De Lijn engageert zich ook om een werkervaringsproject aan te bieden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en deze zo mogelijk ook toe te leiden naar mogelijke vacatures binnen hun organisatie. De drie doelgroepmedewerkers zijn in dienst van Werkmmaat. Wij bieden hen een SINE-contract aan van onbepaalde duur en staan in voor de begeleiding van deze collega’s in functie van het versterken van hun competenties en doorstroom naar werk in het regulier arbeidscircuit.

In de stelplaats Draakplaats te Antwerpen komen in de loop van de avond alle bussen van De Lijn terug binnen. Onze medewerkers zorgen ervoor dat de bussen proper zijn en volgetankt worden. De bussen worden tot slot netjes geparkeerd op hun plaats, klaar voor vertrek de volgende ochtend. Bij aanvang van hun tewerkstelling krijgen onze mensen een opleiding om te kunnen rijden met de bussen en worden ze vertrouwd gemaakt met alle handelingen die ze moeten uitvoeren. Deze opdracht wordt uitgevoerd worden in de avond en nachturen, telkens van 18.00 uur tot 02.00 uur. Er wordt gewerkt volgens een vast werkschema: 4 dagen werken met aansluitend 2 dagen rust.


97


98

De Lijn Overzicht werkervaringsluik Al de betrokken medewerkers werden De Lijn engageert zich om de betrokken geselecteerd op basis van hun werkerva- medewerkers van vzw Werkmmaat zo ringstraject binnen WEP+ Educar. optimaal mogelijk te begeleiden. Afhankelijk van de interesse, competenties en Het is onze doelstelling om de compe- motivatie van de betrokken medewertenties van de betrokken medewerkers kers biedt De Lijn een opleidingstraject te versterken, dit ter voorbereiding van aan i.f.v. mogelijke reguliere tewerkstelhun verdere doorstroom naar het regu- ling binnen De Lijn. Twee van onze melier arbeidscircuit. dewerkers hebben deelgenomen aan Werkmmaat stelt een coach aan die een selectieproef binnen De Lijn, maar zorgt voor de opvolging en begeleiding waren spijtig genoeg niet geslaagd. van de algemene competentieontwikkeling van deze medewerkers. Deze coach In de loop van dit eerste werkjaar kontreedt tevens op als contactpersoon naar den we reeds een doorstroom van twee de leidinggevenden van De Lijn. van onze doelgroepmedewerkers noteren naar het regulier arbeidscircuit.


99 Besluit Algemeen kijken we met een positief gevoel terug op dit eerste werkingsjaar. Onze doelgroepmedewerkers engageren zich voor het onderhoud van de bussen van De Lijn. Dit is zeker niet evident gezien het structureel nacht- en weekendwerk. Maar langs de andere zijde onderkennen we een duidelijk engagement van De Lijn om onze mensen een beter perspectief te bieden, binnen De Lijn of in het regulier arbeidscircuit.


100


Deel 2

FinanciĂŤel verslag 2015 Werkmmaat maakt de som


102


103


104


105


106


107


WERK OP MENSENMAAT Werkmmaat vzw

Lange Leemstraat 372 B-2018 Antwerpen T: 03 233 94 80 F: 03 205 66 99 M: info@werkmmaat.be W: www.werkmmaat.be Btw: BE-0817.381.683 Bank: 779-5987408-20 Iban: BE28 7795 9874 0820 Bic: GKCCBEBB

Onze structurele partners

Profile for Ideeweb

jaarverslag werkmmaat 2015  

jaarverslag werkmmaat 2015  

Profile for ideeweb
Advertisement