Metworst magazine

Page 13 Tijdschema

Van de voorzitter

04.00 uur Reveille blazen in Boxmeer door de hoornblazers.

Voor U ligt de Metworstkrant van 2015. Dit jaar is de krant in een andere stijl opgemaakt aangezien het 275-jarig bestaan van de Vereniging gevierd wordt. In deze editie laten wij u graag kennis maken met de ruiters die op 16 februari gaan strijden op het Vortums Veld. Maanden van voorbereidingen, lessen, paard zoeken, sponsors zoeken, etc. zijn hier aan vooraf gegaan. Dit is ieder jaar weer voor de ruiters een behoorlijke opgave.

06.00 uur

Het aantal ruiters voor zowel de Koningstitel als voor de Knollenrit zit in de lift en dat is een goede ontwikkeling.

Metworstrennen

warme broodjes halen.

De Metworstrennen van vorig jaar zijn mede dankzij de wijzigingen in het reglement perfect verlopen en dat gaf redenen genoeg om dit jaar op dezelfde voet verder te gaan. Ook een goede ontwikkeling is dat het rij-niveau van de Metworstruiters steeds beter wordt want bijna alle ruiters rijden iedere dag paard. De veiligheid van de ruiters, het publiek en de paarden staat bij de Vereniging op de eerste plaats van de prioriteitenlijst. Aan de eeuwenoude traditie wordt natuurlijk niets veranderd; de Metworstrennen wordt verreden en de Koning mag de goederen ophalen bij de Belaste Hoeve. Maar natuurlijk is er wel het bewustzijn dat deze traditie enkel kan voortbestaan als de regels en organisatie meegaan met de tijd.

07.30 uur Ruiters lopen achter de Gekkekar naar het Vortums Veld.

08.15 uur Keuring en loting. 09.30: Start voorrondes, gevolgd door halve finales Metworstrennen.

Ook voor de organisatie is dit een spannend jaar. Doordat de Vereniging tijdens het halfvastenweekend op 13, 14 en 15 maart een jubileumweekend voor heel de gemeenschap organiseert, vergt dit extra voorbereidingen van de werkgroepen. De vele enthousiaste vrijwilligers die de Vereniging kent liggen perfect op schema voor zowel de Metworstrennen als het jubileumweekend. Dit belooft een spectaculair feestweekend te worden met als afsluiting op zondag een gezellige familiedag.

11.00 uur Finale Knollenrit.

12.00 uur Kunningsrit Metworstrennen.

Wij hopen u zowel op de Metworstrennen als tijdens het jubileumweekend te mogen begroeten en moge de beste ruiter 'Kunning' worden. En geloof mij, er is niks mooier dan dat!

12.15 uur Huldiging van de Metworstkoning bij de Belaste Hoeve. Overhandiging van goederen.

Met hartelijke Metworstgroet,

13.00 uur Ruiters lopen achter de Gekkekar naar Boxmeer. Kroning van de Koning en de winnaar van de Knollenrit onder de Wilhelminaboom. Koning stapt het nieuwe clubhuis binnen.

15.00 uur Aankomst Koning en gevolg op het Kunningsbal in de tent van Riche.

18.00 uur Receptie van de Metworstkoning in het clubhuis, gevolgd door de kroegentocht.

Dick Goossens Colofon De Metworstkrant is een speciale uitgave van nieuwsblad De Maas Driehoek, ter gelegenheid van de Metworstrennen 2015. Vanwege het 275-jarig bestaan is de jubileumeditie uitgevoerd als magazine. Oplage: Het magazine verschijnt in een oplage van 18.000 exemplaren in de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Redactie en advertenties: De Maas Driehoek, Steenstraat 117, 5831 JD BOXMEER, t. (0485) 38 04 25 Regiomanager: Kees Bentvelsen, t. (06) 47 49 46 22 Hoofdredacteur: Martijn Schwillens t. (06) 30 85 48 35 Redactie: Henny Lenkens t. (06) 13 81 85 26, Publiciteitscommissie Vereniging De Metworst Vormgeving: Binnenwerk: Petra van den Hoek, Ingrid van Tiel, voorpagina: CornReclame Boxmeer Fotografie: Fototeam De Metworst Advertenties: Kees Bentvelsen, Brigitte Derks, John Gerrits, Arnoud Cremers Druk: De Winter media groep De Metworstkrant verschijnt op dinsdag 10 februari 2015. Het magazine is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen de Vereniging van Tijdelijk Jonggezellen De Metworst en nieuwsblad De Maas Driehoek. De Maas Driehoek is een uitgave van De Winter media groep.


25% KORTING of méér op diverse carnavalskleding

Op de afgebeelde prijzen is de korting al verrekend.

INTERTOYS BOXMEER Steenstraat 77 • 0485-572029

006-15 wk03

grote collectie carnavalskleding en accessoires!


5

Hoe zou het er aan toe zijn gegaan in 1740? Een tijdsschets; delen van Nederland stonden onder water. Daarbij was het een zéér strenge winter. Er heersten voedseltekorten, door de harde vorst waren levensmiddelen bijna niet te betalen. Toch werd er een spraakmakende paardenrace gehouden en werden de goederen, ooit zo in de 15e eeuw door Freule Aleida bepaald, op de Belaste Hoeve aan de winnaar overhandigd en werd daarna gekroond tot Koning van de Metworst.

Nina Jilesen, Beschermvrouwe van Vereniging ‘De Metworst’

De Metworst, het 275 jarig bestaan

Nu, 275 jaar later, heb ik (alweer voor de 7e

mis ik hem op deze dag zeer sterk, omdat de

keer) de eer om de winnaar van de Metworst

Metworst mij dicht bij mijn vader brengt. Ik zie

de goederen te overhandigen en hem te kronen

hem daar nog rondlopen, voel dan weer heel

tot ‘Koning van de Metworst’. De grootste te

duidelijk hoe hij was en hoe liefdevol hij zich

behalen eer in Boxmeer.

met heel zijn hart ergens voor in kon zetten.

Voor mij is de Metworstmaandag onlosmake-

De wereld om ons heen verandert elke dag,

lijk verbonden met mijn vader Stan Jilesen, van

mooie dingen en grote ontwikkelingen maar

wie ik het beschermheerschap van Vereniging

ook moeilijke, verdrietige gebeurtenissen pas-

de Metworst in 2008 heb overgenomen. Mijn

seren. Dat de Metworst, hoe dan ook, elk jaar

vader zat vol passie van de traditie. Op Met-

wordt verreden biedt troost en houvast aan de

worstmaandag ging ik al vanaf 1990 ieder jaar

kracht van mensen. Saamhorigheid en ergens

En ik handhaaf het recht van mijn vader om

samen met hem, mijn moeder en zusje mee

met je hart voor gaan. Een Vereniging die door

deze traditie met eerbied te beschermen.

naar de beproeving tegen de kou op het Vor-

sportief en professioneel handelen, mag vieren

tums Veld. De kou kon niet op tegen het plezier

dat zij leeft! Metworst, gefeliciteerd met jullie

wat ik als klein kind al ervoer bij het zien van

275 jaar jubileum!

de races. Sinds dat mijn vader er niet meer is,

‘Wij handhaven het recht onzer vaderen’.

Hartelijke groet, Nina Jilesen


Fysiotherapie Gebbink, Rikken & Huijbers

Al tientallen jaren een begrip in Boxmeer Wij maken ons sterk voor uw individuele en persoonlijke behandeling.

Dit lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het nog steeds niet. Steeds meer therapeuten behandelen hun patiënten in oefencentra waar men in grotere groepen gezet wordt om gezamenlijk te oefenen. Het risico dat specifieke persoonlijke aandachtspunten, klachten en/of wensen er dan bij in kunnen schieten is dan niet ondenkbaar. Bij Fysiotherapie Gebbink-Rikken-Huijbers krijgt iedereen de behandeling en aandacht waar men recht op heeft. Samen met ons team van ervaren therapeuten nemen wij de tijd om in alle rust te luisteren naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Wij kijken samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met diverse therapeutische mogelijkheden, adviezen en oefeningen zorgen wij ervoor dat u weer beter kunt functioneren en bewegen. Zo haalt u uit het leven wat erin zit.

Beugenseweg 41a, 5831 LR Boxmeer T. 0485-573365

www.fysio-boxmeer.nl | info@fysio-boxmeer.nl

TIJDENS DE CARNAVAL IS BAKKER BART OPEN

5 WORSTEN + 10 WITTE ONZE AANGEPASTE

ONZE AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN

BROODJES

• ZATERDAG

BOLLEN

OF PUNTJES

CARNAVALS ALLEEN OP ZONDAG EN ZATERDAG, DIG! MAANDAG GEL

Van 08.00 uur tot na de lichtjesoptocht (22.30 uur)

OPENINGSTIJDEN

• ZONDAG

Van 09.30 uur tot na de kinderoptocht (17.00 uur)

• METWORSTMAANDAG Van 05.30 uur tot 15.00 uur

• DINSDAG GESLOTEN

OP=OP

ZATERDAG

SAMEN VOOR

8.00

BAKKER BART BOXMEER WENST ALLE GEITEN EN BOKKEN EEN PRETTIGE CARNAVAL!

van 08.00 tot 22.30 uur (tot na de lichtjesoptocht)

ZONDAG

Bakker Bart Steenstraat 78 5831 JH Boxmeer www.bakkerbart.nl

NU OOKuur OP ZONDAG DE van 09.30 tot 13.30 LEKKERSTE BROODJES

METWORSTMAANDAG vanaf 05.00 uur geopend

TIJDENS DE CARNAVAL IS BAKKER BART OPEN WITTE DINSDAG 5 WORSTEN BROODJES + 10 BOLLEN BAKKER

ONZE AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN

• ZATERDAG van 09.00

Van 08.00 uur tot na de lichtjesoptocht (22.30 uur)

tot 13.00 uur

• ZONDAG

Van 09.30 uur tot na de kinderoptocht (17.00 uur)

• METWORSTMAANDAG Van 05.30 uur tot 15.00 uur

• DINSDAG GESLOTEN

Bakker Bart Steenstraat 78 5831 JH Boxmeer www.bakkerbart.nl

OP=OP

OF PUNTJES

CARNAVALS ALLEEN OP ZONDAG EN ZATERDAG, DIG! MAANDAG GEL

BART BOXMEER WENST BAKKER ALLE BART BOXMEER GEITEN EN BOKKEN WENST ALLE GEITEN EN BOKKEN EEN PRETTIGE EEN PRETTIGE 00 CARNAVAL! CARNAVAL!

SAMEN VOOR

8.

NU OOK OP ZONDAG DE LEKKERSTE BROODJES40 15

1944-2014

Oud-Metworstkoningen

Metworstr 174 Jong

gez

2015

Belaste Hoev


9

rennen 40 g-

zel

5

ve

1740 2015


40 15

1944-2014

Oud-Metworstkoningen

Metworstr 174 Jong

gez

2015

Belaste Hoev


11

rennen 40 g-

zel

5

ve

1740 201513 Metworst Ruiterpaspoort sinds 1740

Metworst-

Koningen van 1944 t/m 2014 2014 Peter Janssen

1978 Nol Schrijen jr.

2013 Levi Hinke 2012 Dick Goossens 2011 Dick Goossens 2010 Ton Ondersteijn 2009 Kevin Knuiman

1976 Frans Knuiman

2008 Jan Thielen 2007 Jan Thielen 2006 Nick Janssen 2005 Peter Nabbe 2004 Peter Nabbe 2003 Nick Janssen 2002 Peter Janssen 2001 Hugo Peeters 2000 Paul Reyerse 1999 Nick Janssen 1998 Paul Olieslagers 1997 Peter Nabbe 1996 Erwin Rambach 1995 Goody Verblakt 1994 Jan Thielen 1993 Jan van Els 1992 Frank van Eck 1991 Jan van Els 1990 Afgelast (storm) 1989 Twan Wolters 1988 Joost Verberkt 1987 Eric Stiphout 1986 Leon Lamee 1985 Wim Peters 1984 Peter Ermers 1983 Wim Peters 1982 Joost Verberkt 1981 Peter Ermers 1980 Peter Ermers 1979 Peter Ankersmit

Kevin Knuiman 29 jaar 17e deelname Beste resultaat: Koning 2009 Vader Willy: Koning 1971 oud-Voorzitter Oom Frans: Koning 1974 en 1976, oud-bestuurslid, oud-Hoornblazer

1977 Piet van Kempen 1975 Stan Jilesen

1974 Frans Knuiman 1973 René Nouwen

1972 Frans Hermans 1971 Willy Knuiman

1970 Jan van Gemert

1969 Afgelast (slecht weer) 1968 Nöl Schrijen jr.

1967 Jan van Gemert 1966 Gerrit Kusters 1965 Gerrit Kusters 1964 Jan Broeren

1963 Afgelast (ijs op baan) 1962 Jan Broeren

1961 Gerrit Verberkt

1960 Martien Broeren 1959 Martien Broeren 1958 Herman Verberkt 1957 Geert Arts

1956 Afgelast (sneeuw) 1955 Afgelast (sneeuw)

Jos Theunissen 27 jaar 13e deelname Beste resultaat : 3e in 2009 Vader Jan: oud-ruiter, oud-bestuurslid, oud-wedstrijdcommissielid Zwager Nick: Koning 1999-2003-2007

Pascal Zeegers 24 jaar 10e deelname Beste prestatie: 2e in 2014 Jongere broer Ramon: ruiter Oom Rob Jansen: oud-ruiter, oud-Voorzitter Neef Rene Jansen: oud-ruite

Bart de Kort 19 jaar 7e deelname , 1 x Knollenrit Beste prestatie: finaleplaats

1954 Gerrit Verberkt 1953 Gerrit Verberkt 1952 Jan Verdijk

1951 Gerrit Verberkt 1950 Jan Verdijk 1949 Jan Verdijk 1948 Nöl Schrijen sr. 1947 Afgelast

1946 Jan van den Bosch 1945 Afgelast

1944 Nöl Schrijen sr.

Roy van Eck 19 jaar 6e deelname Beste prestatie:halve finale Vader Frank: Koning 1992, Hoornblazer, lid publiciteitscommissie, oud-bestuurslid

200915

Achteraf gezien lag het wel voor de hand dat de Metworstrennen zouden worden afgelast. De weervoorspellingen die in dit weekend beschikbaar kwamen vanuit vliegbasis Volkel, liegen er niet om. Zware windstoten op zondag en erger nog, op maandagochtend. In het hele land worden de carnavalsoptochten op zaterdag en zondag

De Metworstrennen van 1990 wordt niet verreden

Stoere mannen met een klein hartje

al geannuleerd. Het Bestuur met als voorzitter Rob Jansen maakt zich grote zorgen en wordt gedwongen om een ander scenario te bedenken. Het ziet er immers naar uit dat de Metworstrennen van 1990 niet doorgaan.

Ondanks dat er geruchten en vermoedens

Maar ondanks de emotie is er begrip voor dit

van Boxmeer. Er heerst een teneergeslagen

zijn vertrekken de ruiters om half acht van-

standpunt, de veiligheid gaat tenslotte voor

stemming, de emoties zijn groot maar de

uit het Rochusplein naar het Vortums Veld.

alles. Voorzitter Rob Jansen overlegt met Be-

Vereniging laat zich van zijn beste kant zien

Met een groot traditiegevoel en toch ook

schermheer Stan Jilesen en zijn moeder wat

en veert weer op. In de dagen die volgen,

een beetje tegen beter weten in, gaan veel

nu de bedoeling is. Deze situatie is immers

is er als vanouds een uitbundige rondgang

Boxmerenaren, waaronder Dien Cornelis-

nieuw voor dit Bestuur en de ruiters. De

langs de café’s en maakt men zich op voor

sen, met eigen ogen kijken of het écht niet

Reglementen schrijven voor dat de Koning

het jubileumfeest van het 250-jarig bestaan.

doorgaat. De paarden staan in de wei en

van het afgelopen jaar de ‘ongekroonde

Tijdens het Halfvasten is er een geweldig

lopen warm, de hekken worden neergezet

Koning’ blijft. Hiermee blijft Twan Wolters

feest in de grote feesttent op het Weijerplein

en waaien weer om, het Bestuur voert

dus Koning, maar zonder strijd te paard. Te-

waar nog veel nagepraat wordt, maar vooral

koortsachtig overleg….en neemt rond een

zamen met het Bestuur haalt hij de goederen

gevierd wordt dat de Metworst een prachtige

uur of negen een besluit: De rennen gaan

op bij de Belaste Hoeve en vertrekt hiermee

eeuwenoude traditie is, waarbij het soms ook

NIET door!

richting het (bestaande) clubhuis ’t Wapen

even tegen zit.17 Metworst Ruiterpaspoort sinds 1740

Deelnemersveld

Koningstitel

Metworstrennen 2015

Ramon Zeegers 22 jaar 6e deelname, 1x Knollenrit Beste prestatie: 3e in 2012 Oudere broer Pascal: ruiter Oom Rob Jansen: oud-ruiter en oud-Voorzitter Neef Rene Jansen: oud-ruiter

Kevin Knuiman (17x) Jos Theunissen (13x) Pascal Zeegers (10x) Bart de Kort (7x) Roy van Eck (6x) Ramon Zeegers (6x)

Pepijn Peters 17 jaar 5e deelname Beste prestatie: halve finale Vader Wim: Koning 1983 en 1985

Pepijn Peters (5x) Jelle van Kempen (4x), Rens Verberkt (4x) Maurice Cox (3x) Levi Hinke (2x) Kenny Knuiman (3x) Niek Brenninkmeijer (3x), Frank van Koningsbruggen (2x)

Jelle van Kempen 17 jaar 4e deelname Beste resultaat: 3e in 2014 Vader Frans: oud-ruiter Oom Piet: Koning 1977, oud-Voorzitter

Gijs Snijders (2x) Daan Eising (debutant) Luuk van den Bosch (debutant) Leon Verblakt (debutant)

Deelnemersveld

Knollenrit

Metworstrennen 2015 Sjuul Centen

Jimmy van de Mortel

Gerben Stevens

Koen de Bruin

Jeroen Versleijen,

Menno Albers

Vince van den Elsen Bob Zeegers

Erik Broeren Stefan Tunnissen

Rens Verberkt 16 jaar 4e deelname Beste prestatie: halve finale Vader Peter: oud-ruiter Opa Gerrit Verberkt: Koning 1951, 1953, 1954 en 1961 Oom Paul: oud-ruiter

Niek Brenninkmeijer 15 jaar 3e deelname, 1 x Knollenrit Beste prestatie: 1e ronde uitgeschakeld19

“Wij van Botterhuus” Het is meteen hun trots en vol enthousi-

baar gesteld door de familie Botterhuus.

asme wordt hierover verteld. “Werken en

Daarnaast kan er door de Vereniging ook

Indrukwekkend, is het eerste wat in ons

wielrennen” is hier het devies, getuige de

gebruikt gemaakt worden van de loodsen

opkomt, wanneer we de werkplaats annex

oude posters van Eddy Merkx en Joop Zoe-

op het terrein. Bijna vanzelfsprekend zou je

winkel van de gebroeders Botterhuus bin-

temelk. Iedereen kent natuurlijk de wei van

bijna denken. Er wordt wat lacherig gere-

nen lopen. Wat een enorme hoeveelheid

Botterhuus als dé plek waar je in de buurt

ageerd als we vragen naar hun Metworst-

bekers, medailles en andere versierselen

moet gaan staan wanneer je de paarden,

gevoel. “We zijn jarenlang gewoon op va-

staan hier opgesteld.

ruiters, begeleiders en vooral de lotingen

kantie geweest tijdens de carnaval, het liep

wil zien. Deze wei, voorheen boomgaard,

toch wel gewoon door”. Gewoon mannen

wordt al ruim 30 jaar belangeloos beschik-

met het Metworsthart op de juiste plek.


Uiteindelijk draait het bij De Metworst om de beste en de snelste.

Bij ons ook!

Feliciteert De Metworst met hun

275 jarig jubileum! Als trotste mediapartner feliciteren wij de Metworst met het

275-jarig bestaan en wensen iedereen een fantastische Metworstrennen toe.


21 Metworst Ruiterpaspoort sinds 1740

aandachtspunten

Bezoekers

Maurice Cox 26 jaar 3e deelname Beste prestatie: 1e ronde uitgeschakeld Oom Theo Rovers: oud-ruiter

Bezoekt u op maandag 16 februari

de Metworstrennen, neem dan de volgende aanwijzingen in acht: Kom op tijd, de wedstrijd begint al om 9.30 uur! Begeleid uw kleine kinderen! Blijf achter de dranghekken om ongelukken te voorkomen!

Kenny Knuiman 15 jaar 3e deelname Beste prestatie: 1e ronde uitgeschakeld Vader Gerrie: oud-bestuurslid Oom Nรถl Schrijen jr: Koning 1968 en 1978

Steek alleen over bij de aangegeven oversteekplaatsen! Laat uw hond thuis! Kom vooral in carnavalsstemming!

Metworstrennen de komende

10 jaar:

2015 - 16 februari 2016 - 7 februari 2017 - 27 februari 2018 - 12 februari

Levi Hinke 16 jaar 2e deelname Beste resultaat: Koning 2013 Vader Piet: Hoornblazer, oud-ruiter, oud-wedstrijdcommissielid

Frank van Koningsbruggen 16 jaar 2e deelname 2x knollenrit Beste prestatie: 1e ronde uitgeschakeld Oom Hugo Peeters: Koning 2001 Oom Charles Peeters: oud-ruiter, oud-bestuurslid, oud-wedstrijdcommissielid

2019 - 4 maart

2020 - 24 februari 2021 - 15 februari

Gijs Snijders

2023 - 20 februari

14 jaar 2e deelname Beste prestatie: 1e ronde uitgeschakeld

2022 - 28 februari 2024 - 12 februari 2025 - 3 maart

2013


van den Hoogen Bouwservice Sint Janslaan 8 5836 AZ Sambeek tel:0485 - 571342 e: info@vandenhoogenbouwservice.nl www.vandenhoogenbouwservice.nl


23

Drie dames van de Boxmeerse Vaart Wilma Arts, Marianne Goossens en Dorien Schrijen - zijn sinds augustus 2014 bezig om het oude Metworstvaandel vakkundig en grondig te restaureren. Alle mooie en oude goudkleurige versieringen, letters en cijfers zijn verwijderd en één voor één grondig schoongemaakt. Deze zijn gelukkig behouden. De niet-originele versieringen (pailletten) zijn verwijderd.

Metworstvaandel uit 1890 wordt geheel gerestaureerd

De helaas ondeskundig daarop aangebrachte

bruikbaar en deze is met mooie blauwe

dames bezig om de versieringen en letters

lijm is zo goed en zo kwaad als het ging

Swarovski stenen, gekocht in de USA, reeds

nauwkeurig te plaatsen op het rode damas-

daarvan verwijderd. Dat kostte zeer veel

volledig gerestaureerd. Het rode niet origi-

ten doek, dat reeds op oude maat is geknipt.

tijd en moeite. Helaas zijn de ruiter en de

nele fluwelen doek is vervangen door een

Alle, ook de oude, versieringen worden met

Bourgondische bok onherstelbaar bescha-

origineel van rode damasten doek. Damast is

de hand erop geborduurd en dat is een zeer

digd. Deze twee figuren worden bij het ter

bij uitstek stof voor vaandels. Deze stof komt

secuur werk. Op de foto is de huidige stand

perse gaan van deze Metworstkrant opnieuw

uit Zuid-Duitsland. Het materiaal voor het

van zaken te zien. Een aantal versieringen

geborduurd. Daarvoor zijn door Corn Zelten

vaandel komt dus uit binnen- en buitenland.

is reeds aangebracht. Het Vaandel zal op

2 nieuwe mallen getekend voor de borduur-

De lichtgele versleten zijden randen worden

13 maart gereed zijn. Het resultaat van die

machine. Zoveel mogelijk worden bij het

vernieuwd door Japans zijde en de versleten

prachtige samenwerking tussen de twee oud-

borduren ervan de oude kleuren aangehou-

franjes worden vervangen door echte gouden

ste tradities van Boxmeer zal dan in de foyer

den. De oude Kroon boven de bok is volledig

(bouillon) franjes. Op dit moment zijn de

van Riche worden gepresenteerd.


Metworst 2015:

Eeuwige roem in jubileum Het is weer bijna zover: Metworstmaandag. De dag dat er door jonggezelle Boxmeerse ruiters weer wordt gestreden voor de machtige titel ‘Koning van de Metworst’. Enorme passie en doorzettingsvermogen, gepaard gaand met een superieure sfeer en ronddansend geel zand leidt uiteindelijk tot maar één winnaar. Na een sensationele en emotionele overwinning verleden jaar van Peter Janssen, kan Boxmeer zich dit jaar op gaan maken voor een nieuwe Koning op 16 februari 2015 want Peter Janssen heeft besloten om zijn Metworstcarrière als ruiter te beëindigen. Omdat hij zijn Koningstitel niet verdedigt, hebben 18 fanatieke ruiters dit jaar de kans om tot Jubileum-Koning gekroond te worden. Het deelnemersveld bestaat uit slechts twee oudKoningen, dus de kans is groot dat er dit jaar een nieuwe Koning gehuldigd zal worden op de Belaste Hoeve. En wie wil dat nu niet in een jubileumjaar?

Favorieten:

Outsiders: Kevin Knuiman is één van de meest ervaren Metworstruiters van het ruiterveld. De oud-Koning van 2009 kiest dit jaar voor een volbloed die ontdekt is in Engeland. Een paard dat op heel hoog niveau goed gepresteerd heeft en op korte afstand brandgevaarlijk is. Het paard wordt omschreven als nuchter en dat is een goede eigenschap voor de zenuwslopende, intensieve en spannende maandagochtend. Gesteund door vader en oud-Koning Willy wordt de volbloed perfect voorbereid. Omwille

Jelle van Kempen was de absolute sensatie vo-

van de winterse weersvoorspellingen staat

rig jaar met zijn knappe finaleplaats. Dit jaar wil

de volbloed sinds eind januari in Sevenum

eeuwige roem. Een knappe prestatie maar dit

Jelle graag de finale óók naar zijn hand zetten en

om daar de laatste trainingsuren te voltooien.

jaar wil Pascal natuurlijk een treetje hoger op het

heeft daarbij gekozen voor kwaliteit. Jelle heeft

Kanshebber. 9:1

podium terechtkomen. Pascal kan wederom op

zijn oog laten vallen op een Engelse Volbloed

de ondersteuning van o.a. Roy Thijssen en Chiel

die vorig jaar maar liefst 6 keer als eerste over de

Rens Verberkt treedt dit jaar wederom aan met

Brienen rekenen. Dit jaar komt Pascal weer met

finish kwam op korte afstanden. Ondersteund

een volbloed. Rens traint deze volbloed zelf op

dezelfde halfbloed als vorig jaar waarmee hij met

door vader Frans en oom Geert is dit een ruiter

het land naast zijn huis en kent deze volbloed

een neusje van Peter Janssen verloor. Gezien de

om dit jaar en de komende jaren serieus reke-

door en door. Dit paard is een rasechte sprinter

snelle volbloeds die komen, belooft dit erg span-

ning mee te houden. 4:1

en kan een gedoodverfde favoriet direct naar

Pascal Zeegers was vorig heel dicht bij de

huis sturen. Het is enkel een kwestie van tijd

nend te worden en moet er met de mogelijkheid van Pascal als Koning 2015 absoluut rekening

Ramon Zeegers kiest dit jaar wederom voor

voordat Rens de goederen bij de Belaste Hoeve

worden gehouden. Topfavoriet. 2:1

een halfbloed. Het paard waar Ramon op mee-

op kan halen. Gesteund door paardenkenners,

doet is het trainingsmaatje van Pascal Zeegers.

zoals Charles de Bruin en opa/oud-Koning

Roy van Eck heeft de laatste Metworstjaren

Tijdens deze trainingen laat het paard zich goed

Gerrit Verberkt, blijft de lichtgewicht-ruiter

goed geëvalueerd en in augustus 2014 zijn paard

zien en is heel af en toe zelfs sneller dan het

gevaarlijk. 9:1

aangeschaft. Een paard dat een behoorlijke

paard van zijn broer. De ruiter die tegen Ramon

status heeft op de kortere race-afstanden. Roy is

Zeegers loot zal van goede huize moeten komen

Pepijn Peters heeft vorig jaar zijn eerste

als fanatieke amateur-jockey een ruiter die het

om Ramon voor te blijven. Ramon was finalist

Metworstjaar op een volbloed ervaren en dat

maximale uit een renpaard weet te halen. Een

in 2012 en wil graag in het jubileumjaar deze

smaakte naar meer. Meerdere keren per week

bijzonder gevaarlijke combinatie op papier aan-

prestatie verbeteren. 4:1

is Pepijn actief volbloeds aan het rijden en dat gaat hem bijzonder goed af. Pepijn heeft dit

gezien het paard ook nog begin januari 2015 een Levi Hinke heeft de Metworstsmaak goed te

jaar een volbloed die getraind wordt door Kris

pakken en traint dit jaar zijn eigen volbloed

Lanslots en Sascha Stappaerts en het blijkt een

Bart de Kort is na zijn knappe halve finale-

helemaal zelf in Boxmeer. De oud-Koning van

echte zandexpert te zijn. Een underdog die de

plaats van vorig jaar een andere weg ingeslagen.

2013 wordt ondersteund door zijn vader Piet en

overige ruiters niet mogen onderschatten. 10:1

Hij heeft in Duitsland de hand weten te leggen

trainers Kris Lanslots en Sascha Stappaerts. Met

op een snelle, forse en krachtige volbloed.

dit team heeft Levi voldoende kennis in huis om

Frank van Koningsbruggen heeft de hand

Een paard dat graag voorop wil lopen. Gezien

zijn volbloed, die bijzonder vlug op snelheid is,

weten te leggen op iets speciaals. De volbloed

de uitslagen op de Duitse renbanen kan het

goed te trainen. Naar verwachting is de Metwor-

waar hij op meedoet heeft de kortste Europese

zomaar zijn dat Bart drie ritten te zien is op het

strennen op zijn brede paardenlijf geschreven en

sprintkoers gewonnen. Ideaal type voor de

Vortums Veld. 4:1

mag dit paard niet onderschat worden. 5:1

Metworst dus. Frank wordt ondersteund door

koers in België heeft gewonnen. Topfavoriet. 2:1


25 editie zijn ooms Charles Peeters en oud-Koning Hugo Peeters. De nuchtere volbloed wordt bij Hugo getraind en zal conditioneel perfect worden klaargestoomd. 12:1 Jos Theunissen komt dit jaar met de zwarte volbloed waarmee hij vorig jaar als een raket startte. Jos is één van de weinige ruiters die meerdere keren met hetzelfde paard aan de start verschijnt en dat

Maurice Cox is

heeft goede prestaties teweeg gebracht. Echter

terug van weggeweest. Na enkele jaren aan

wordt dit een

zat een Koningstitel hier nog niet in. Gezien

de zijlijn gestaan te hebben, begon het Met-

hele goede ruiter. Luuk komt aan de

de ruime Metworstervaring mag Jos nooit

worstbloed toch weer te stromen. Na enkele

start met een atletische halfbloed die hij dage-

uitgevlakt worden. 12:1

deelnames op een volbloed kiest Maurice dit

lijks traint. Gezien de voorsprong die de half-

jaar voor de 75 meter voorsprong en dus voor

bloedruiters krijgen, mag een debutant nooit

Kenny Knuiman is een echte jockey aan het

een halfbloed. De halfbloed wordt getraind door

uitgevlakt worden, want 2 jaar geleden won Levi

worden. Kenny is erg veel te vinden bij de

Peter Lanslots en zal volledig klaargestoomd

Hinke als debutant de Koningstitel. 25:1.

renpaardenfamilie Weissmeier uit Duitsland.

worden voor de rentree van Maurice. 20:1

Het is dan ook geen verrassing dat Kenny bij de Metworstrennen start op een paard dat getraind wordt door deze familie. Kenny kiest

Debutanten:

dit jaar voor de snelheid van een volbloed die een geweldig uithoudingsvermogen heeft. Het

Leon Verblakt is een bekende op het Vortums

ervaren paard kan in combinatie met Kenny

Veld, maar niet in de strijd om de Koningstitel.

als stuurman een favoriet naar huis sturen. 15:1

Leon zegt de befaamde Knollenrit, als meer-

sinds 1740

Gijs Snijders heeft de meeste prijzen gewon-

naar het Koningschap. Enkele maanden geleden

nen dit jaar met paardenwedstrijden rijden.

heeft Leon zijn oog laten vallen op een fanatieke

Prognoses

maar wil het liefste de Metworst winnen. Dit

grote halfbloed die stressbestendig is tegen de

Prognose Redactie:

jaar zal Gijs voor het eerst op een volbloed het

overweldigende spanning van M-day. 25:1

malig winnaar, vaarwel en doet dit jaar een gooi

magische gele zand betreden. Het paard wordt in België door Kris Lanslots en Sascha Stap-

Daan Eising heeft vorig jaar een mooie

paerts getraind in extra zware zand, dus zal het

ervaring opgedaan met de Knollenrit maar wil

paard geen moeite hebben met de ondergrond

nu meedingen in de strijd om het beroemde

in Vortum. 15:1

Boxmeerse schild. Daan heeft gekozen voor een halfbloed en kan met zijn fijne handtech-

Niek Brenninkmeijer heeft vorig jaar zijn

niek veel uit een paard halen. Daan zal aan de

geld gezet op een volbloed, maar zal dit jaar

start verschijnen met een paard van Manege

met een halfbloed de strijd aangaan. De half-

‘Sprong vooruit’ en zal dus perfect aan de start

bloed is behoorlijk snel en kan dit bijzonder

verschijnen. 25:1

lang volhouden. Deze eigenschap in combinatie met de voorsprong kan het voor verschil-

Luuk van den Bosch doet dit jaar voor de

lende ruiters een behoorlijke opgave maken

eerste keer mee aan de Metworstrennen. Ge-

om vóór Niek te finishen. 18:1

zien de aanleg die Luuk heeft voor paardrijden,

1. Roy van Eck

2. Pascal Zeegers

3. Kevin Knuiman

Outsider: Jelle van Kempen Prognose Mister-X: 1. Jelle van Kempen 2. Roy van Eck

3. Pascal Zeegers

Outsider: Levi Hinke Prognose Peter Janssen: 1. Pascal Zeegers 2. Roy van Eck

3. Bart de Kort

Outsider: Rens Verberkt27 Metworst Ruiterpaspoort sinds 1740

Feesttent

Luuk van den Bosch ‘

'Samen zien we los' Stichting ‘Samen zien we

voor dat niemand deze

los’ is ontstaan als samen-

ochtend iets te kort komt.

werkingsverband tussen

Joekskapellen zorgen voor

Vereniging de Metworst en gezellige livemuziek en er de gezamenlijke Boxmeer-

zijn voldoende toiletten

se Horecaondernemers.

aanwezig.

Inmiddels staat de prach-

Behalve voor drank kan

tige verwarmde feesttent

de bezoeker er ook terecht

al 12 jaar op 't Vortums

voor een warme hap, in een

Veld en biedt het publiek

Hamburgertent die de ge-

een mooi uitzicht over het

broeders Peeters en De Flip

parcours.

namens de stichting verzorgen. Zowel de drank als

Vanaf 8.00 uur in de och-

de warme hap kan worden

tend kunnen liefhebbers

betaald met de Boxmeerse

van een warme kop koffie

horecamunten, maar ook

of een goed glas bier te-

met gewone euro’s.

recht in de tent van ‘Samen Het bestuur van de stichzien we los’. En dat gaat

ting bestaat uit 3 leden van-

door tot het moment dat

uit de Metworst ( plus de

de nieuwe Koning met zijn

voorzitter)en 3 leden vanuit

gevolg richting Boxmeer

de Horeca. Het blijkt een

trekt. De twintig man in de

gouden combinatie: Horeca

bediening staan er garant

Boxmeer en de Metworst.

Debutant 15 jaar Beste prestatie: Vader Jan: oud-ruiter, oud-wedstrijdcommissielid Opa Teng: oud-ruiter

Daan Eising Debutant 25 jaar Debutant, 1x deelgenomen Knollenrit

Leon Verblakt Debutant 28 jaar 5x deelname Knollenrit (2x winnaar in 2010 en 2012) Neef Goody: Koning 1995, Hoornblazer Neef Larry: oud-bestuurslid Oom Emiel: oud-ruiter

'Lintjesregen' bij de Metworst

Een leuke wetenswaardigheid:

dragen een rood lintje om hun lin-

Binnen de Vereniging zijn er ver-

kerarm.

schillende kleuren lintjes waaraan de functie te herkennen is. Zo draagt de

Hiernaast wordt er bij een uitvaart

voorzitter als enige een gouden lintje

van een lid als teken van rouw door

Jos Nabuurs van Actio Verhuur, tevens hoornblazer van de

om zijn rechterarm, de andere be-

het bestuur een zwart lint om de

Vereniging, zorgt al voor het twaalfde jaar dat de tent van

stuursleden dragen een zilver lintje

rechterarm en de ruiters/leden om

de Stichting op Metworstmaandag klaar staat voor gebruik

om hun rechterarm. Alle ruiters

hun linkerarm gedragen.


Overbeharing?Laserbehandeling bij HuidZorg lost ‘t op Wanneer op een bepaalde plaats te veel of te dikke haren groeien, spreekt men van over-beharing. Zowel praktische als emotionele problemen kunnen hiervan het gevolg zijn. Veilig en effectief laser ontharen Laserontharing of laserepilatie met de ultramoderne Med-Art 435 diodelaser is uitermate effectief. Het is de enige laser die van de Amerikaanse Food and Drugs Administration de goedkeuring kreeg als methode voor permanente haarreductie voor alle huidtypen. Deze laser wordt dan ook over de hele wereld in ziekenhuizen en klinieken gebruikt. De behaalde resultaten steken met kop en schouders uit boven die van andere technieken. Ontsierende vaatjes en couperose Ook kunnen we met de MedArt diodelaser heel mooi oppervlakkige ontsierende vaatjes (couperose) aanpakken. Dit gaat op een zeer gemakkelijke manier en heeft direct zichtbaar resultaat, waarbij men vaak maar één à twee behandeling nodig heeft. Snel en effectief Bij de eerste laserbehandeling wordt altijd een testshot gedaan om de juiste instelling van de laser te definiëren. Dit zijn een paar pulsen om te kijken hoe de huid reageert. Permanent ontharen met de laser is snel en nagenoeg pijnloos. Interesse? kijk op huidzorg.com of bel voor een gratis adviesgesprek naar 088 – 00 28 111. HuidZorg is gevestigd in diverse (para-) medische centra in o.a. Boxmeer, Gennep en Cuijk.
31 Knollenrit Ruiterpaspoort sinds 1740

Knollenrit in opmars: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Gerben Stevens Winnaar Knollenrit 2014. Voor de 16-jarige scholier is het de 2e deelname aan de Knollenrit. Gerben werd enthousiast gemaakt door oud-klasgenoten om aan de Metworstrennen deel te nemen. Daarnaast is hij de kleinzoon van oud-Koning 1957 Gerard Arts. Gerben vindt het een grote eer om deel te mogen deelnemen aan deze geweldige traditie.

Sjuul Centen Winnaar Knollenrit 2013 Sjuul presteerde het om tijdens zijn debuut aan de Knollenrit meteen voor de winst te gaan, hij blikt terug op een prachtige ervaring. Deze 18-jarige student neemt zijn deelname aan de Knollenrit erg serieus en is dan ook al geruime tijd volop aan het oefenen in Boekel om zijn titel te heroveren.

Jeroen Versleijen

De Knollenrit zien we

verspreidt zich dus nog

als de kweekvijver van de volop onder de Boxmeerse Metworst en wordt steeds vrijgezelle jongens. belangrijker gezien de terugloop van manne-

lijke ruiters bij pony- en

paardenclubs gedurende de laatste jaren.

Vanwege veiligheidsredenen zal de Knollenrit verdeeld worden over 2 voorrondes en 1 finale. De beste twee per voorronde gaan door naar de

‘Knol zoekt ruiter’ was

Knollenritfinale, die zoals

de titel van een spontane

gebruikelijk wordt verreden

actie om meer ruiters aan

als publieksopwarmer

de start te krijgen voor de

voor waar het uiteindelijk

Knollenrit. De actie bleek

allemaal om draait: ‘de

een groot succes! Er wordt

Koningsrit’. Vaak maken de

volop getraind en het en-

Knollenruiters na een aan-

thousiasme onder de debu- tal jaren de overstap naar tanten wordt steeds groter.

het echte werk, deelname

Dit jaar verschijnen er maar voor de Koningstitel: een liefst 10 knollen aan de

droom voor veel Boxmeer-

start. Het Metworstvirus

se jonggezellen.

Nadat hij 2 maal had deel genomen aan de Knollenrit was Jeroen zo enthousiast dat hij besloot om zijn ruiterbewijs te gaan halen en voor de Koningstitel te gaan strijden. Vorig jaar heeft hij zijn debuut gemaakt op een halfbloed maar dit jaar is de 20-jarige ruiter terug van weggeweest en staat voor zijn 3e deelname aan de Knollenrit.

Bob Zeegers Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, na enkele jaren van afwezigheid zal de 18-jarige Bob zijn rentree maken tijdens de Knollenrit. Zijn knol staat in Sambeek en traint hij zelf, Bob wordt hierbij deskundig begeleid door zijn zus en vader en zal een geduchte tegenstander zijn in het Knollenveld.

Vince van den Elsen Deze 17-jarige scholier is aan het paardrijden geslagen om de droom van zijn vader, die zelf een groot Metworstfan is maar nooit mee heeft durven doen, te laten uitkomen. Gelukkig vind Vince paardrijden inmiddels een leuke sport en gaat hij een 2e poging wagen om de familie eer te redden!33 Knollenrit Ruiterpaspoort sinds 1740

De Metworst en

Social media De eeuwenoude Vereniging vernieuwde website www. De Metworst gaat met de

metworst.nl, maar ook zijn

tijd mee, want niet alleen

alle actualiteiten te volgen

heeft de vereniging al

van Facebook en Twitter.

jaren een eigen en geheel

Metworst live op

Peelstar FM Luisteraars die niet versto-

tot finish’.

ken willen blijven van een

Met deskundige inbreng

live verslag van de Metwor- van de Metworstinsiders strennen, kunnen op carna- Fekke Verkaart en Joske valsmaandag afstemmen op Philips. Verkaart staat Peelstar FM.

opgesteld bij ‘de wei’, de startplaats ter hoogte van

Het radiostation dat ope-

de woning van de familie

reert vanuit Sint Anthonis

Botterhuis, Philips bij de

Menno Albers Debutant. Menno is 17 jaar en zit in zijn eindexamen HAVO aan het Elzendaal college. Doordat er enkele bekenden van hem meerijden bij de Knollenrit is Menno overstag gegaan, dat vindt zijn Rotterdamse vader, bij de Metworst bekend als ‘d’n Enge’l, helemaal geweldig. Zijn knol komt van familie van Dommelen uit Boekel. Menno heeft les bij Sanne van Kempen.

Erik Broeren Debutant Deze 32-jarige jonggezel zal zijn debuut maken als Knollenruiter, het is een lang gekoesterde droom van Erik die eindelijk uit lijkt te komen. Hij heeft les bij Sanne van Kempen en een knol uit Landhorst van de familie Wintjes weten te bemachtigen.

Koen de Bruin Debutant. De 18-jarige vrijgezelle Koen doet met de Knollenrit mee omdat hij dat "Kei moi" vindt. Zolang als hij zich kan herinneren gaat hij al naar 't Vortums Veld; zijn vader wilde vroeger altijd meedoen maar die is in Sambeek geboren dus helaas... Ook Koen lest bij Sanne van Kempen en heeft een knol van manege de Rietvenne uit Boekel.

zendt rechtstreeks uit vanaf eindstreep. Peelstar FM is het Vortums Veld onder het te ontvangen op golflengte motto ‘Metworst, van start

94.0 FM.

BLOS live vanaf het

Vortumsveld Ook dit jaar is BLOS

Metworstrennen niet live

RTV weer present op het

kunnen volgen. Denk aan

Vortums Veld om live, via

de zieken, de senioren,

de radio en internetstream

werkende mensen en al die

verbinding, de Metwor-

anderen die om wat voor

strennen te verslaan.

een reden niet naar ’t Vortums Veld kunnen komen.

BLOS RTV wil de oren en

BLOS radio is te vinden op

ogen in het Vortums Veld

de kabel op 87.5 FM en via

zijn voor mensen die de

de ether op 105.9 FM.

Jimmy van de Mortel Debutant. Jimmy is net 24 geworden, hij is net zoals vele anderen langs de lijn op het Vortums Veld enthousiast geworden. Hij roept al een paar jaar dat hij mee gaat doen en nu voegt hij het woord bij de daad. Hij heeft les bij Sanne van Kempen en zal met ‘Carola’ van manege De Rietvenne uit Boekel aan de start verschijnen.

Stefan Tunnissen Debutant Over deze debutant kunnen we niet zoveel kwijt, hij is lid van de Raad van Elf en min of meer voor het blok gezet om deel te nemen aan de Knollenrit ... Wie weet, als er 1 raadslid over de dam is volgen de andere 10 vanzelf?


Wij wensen iedereen

3 knotsgekke

carnavalsdagen toe T (0485) 52 14 92

www.mvsmakelaardij


35

Dierenarts Jeremy Duvekot:

"Ieder jaar vind ik Metworstmaandag weer een mooie dag"

Jeremy Duvekot (43) is sinds 2001 als dierenarts vanuit Boxmeer verbonden aan de Metworst: “Ik hou me de laatste jaren tijdens de Metworstrennen vooral bezig met eventuele calamiteiten. Met verwondingen of blessures bij de paarden. Samen met andere dierenartsen die betrokken zijn bij de keuring, start en finish zijn wij professioneel verantwoordelijk voor de deelnemende paarden (volbloeds, halfbloeds en knollen)“.

Duvekot, Groninger van geboorte, maar

goed geoliede organisatie daarom heen te

voldoende jonge mannen mee doen aan de

met Zeeuwse roots, gestudeerd in Utrecht,

volgen. Ook dat stukje spanning er omheen

Metworstrennen, omdat de paardensport

getrouwd, vader van 3 kinderen en woon-

vind ik fantastisch. Boxmeer heeft zoveel

voor 95% een aangelegenheid is van (jonge)

achtig in Vortum Mullem, runt samen met

interesse en liefde voor de renpaardensport.

vrouwen. De veiligheid is bij de Metwor-

4 collega’s en 4 assistenten DAP Boxmeer.

Een geweldig evenement met veel traditie

strennen goed geregeld. De Vereniging,

“Ik ben nu gespecialiseerd in paarden en

en emotie waar soms wel 20.000 bezoekers

zeker het bestuur, is wat dit betreft echt met

gezelschapsdieren, na aanvankelijk me vooral

op af komen”.

de tijd meegegaan. Er zijn de laatste jaren

bezig te hebben gehouden met varkens. Tijdens mijn studie diergeneeskunde ben ik zelfs naar Australië geweest om aldaar met name met paarden, onder andere ten behoeve van de polosport, aan de slag te gaan. Ieder jaar vind ik Metworstmaandag weer een mooie dag. Verheug me er steeds op.

“Veiligheid is bij de Metworstrennen goed geregeld”

Wel warm aankleden trouwens, want vaak

wat dit betreft de nodige verbeteringen ingevoerd. Je bent tenslotte met paarden en mensen bezig en dan moet veiligheid altijd voorop staan”. “Carnaval”, zo sluit Jeremy Duvekot af, “is voor mij ieder jaar weer de Metworst!”. Al zijn onze oudste kinderen ook zeer

is het (bitter)koud. Zie het ook niet direct

“Mooi ook”, zo gaat Duvekot enthousiast

geïnteresseerd in de Lichtjesoptocht in

als werk. Prachtig om de races en de gehele

verder, “om te zien dat nog steeds

Boxmeer op carnavalszaterdag.37

“Als er geen Metworst is, is het voor ons geen

carnaval!”

Rondom Metworstmaandag staat alles

Toenmalig voorzitter Rob Jansen zag hier

“De dag begint dan al vroeg voor ons”, vertelt

voor de familie Alders in het teken van

een mooie kans om het parcours veiliger te

Femke lachend. “Dan wordt er met de gehele

deze mooie traditie. Kennen wij Femke

maken. De opslag daarna werd snel geregeld

familie uitgekeken naar de momenten van de

en Gert-Jan vooral als ze enthousiast op

en in de loop van de jaren verder uitgebreid.

start. Vanaf het balkon is er een prachtig ver-

het balkon staan roepen en zwaaien als

Niet alleen voor de duizenden m3 zand,

gezicht en zien we de ruiters, maar ook het

de ‘Metworstgangers’ voorbij komen, zij

maar ook de torens, hekken en alle andere

uitgedoste publiek, in een lange stoet voorbij

zijn vooral bekend binnen de Vereniging

materialen die gebruikt worden op Metworst-

trekken. Na afloop is 80% van de mensen

als de mensen die hun terrein en schuren

maandag. Of het nog niet genoeg is, stelt

binnen een half uur vertrokken en zie je pas

beschikbaar stellen voor de opslag.

Gert-Jan ieder jaar zijn weiland beschikbaar

om hoeveel mensen het gaat. Wij sluiten

Spontaan ontstaan in de jaren ’80 toen

voor de Metworst feesttent.

na afloop dan samen aan en wandelen naar

er veel gele zand vrij kwam bij de aanleg van een parkeerplaats.

Boxmeer en eindigen steevast bij de Chinees! Zondags en maandagochtend verblijven er

We zijn nog nooit naar de finish geweest”,

een vijftal paarden van Metworstruiters.

grapt Gert-Jan.39

Ton Hermens haj ut er al ovver, want hij zong ooit “We goan naor Vortum, mit miene Belse knol”, mar weij ginge mit onze eige moebiele “bungalow”-tent naor Vortum. Dit omdet weij iets aanders won, dan mar op één plets, in die Zuuptent, te blieve. Dan ziede gar niks en dan hedde de knollen al gaar, vurdet die knollen vurbeij kwaame. Zo zien weij oit begonne. En dè was nog in de vurrige eeuw! Waor blieft de tied. En….dur onze mobiele tent, waren weij dun urste die un oplossing hadde vur

Zomar un stukske ovver de “Moebiele Tieseklup”

ut sanitaire probleem in ut Vortumse veld. Veural vur ons vrollie was det un goei

Weij zien ôk wel van ut geestige ovvergestapt

de “techniese”commissie waare de meninge

oplossing. Zo zien weij dur de jaore hin

naor ut geestelijke, want zelf paus “Paulus”

nogal eens verdeeld. Ut ging duk ovver zoge-

mobiel gebleeve, want wej hadden zo ôk

hebbe weij de heilige Vortumse grond laote

naamde “constructiefouten”, ahum!! Mar….un

ut mobiele ziekenhuus mit unne mobiele

kusse. Daormit hebbe weij in det jaor trou-

kretje bier deed wonderen.

operaatsiekaomer. Daor vlooge de böt

wens de hoofdpries gewonne. Un vetje bier,

En godnondejuu, wa was het meij koud

ien ut rond! En niet te vergete hebbe weij

mâ die was wel ovver dun datum. Latter wel

in ut Vortums veld, mar wel gezellig. Die

eigeluk ôk gezurrigd det de serre bij Riche

geruild vur un vol blad bier. Ôk han weij oit

perde ginge ôk steeds sneller, mar weij waare

er ôk echt is gekomme dur ons optreje ient

dun burgemester al ien ons midde, vurdet van

steeds letter tuus. Weij zien er ôk woeiend

Vortumse veld. Nou ut crematorium nog,

Soest oit van Boxmer haj geheurd.

blij mit, dè weij op dizze manier “het recht

want mit ut mobiele crematorium liepen

Onze vurbereiding vur ut Vortums veld ginge

onzer vaderen kunne handhaave” en hoope

weij daor ôk op en neer.

echter nie altied van un leien dekske, want bij

dè nog jaore te meuge en kunne doen.


Vereniging De Metworst het jaar rond

Metworstr 174 Jong gez 1740 2015 Februari 2014 : Knollenmiddag voor jong en oud in het centrum van Boxmeer

van de s is de winnaar Gerben Steven ts, Koning Ar rd ra Ge a op Knollenrit, zijn ! m ig trots op he 1957, is geweld

15

Maart 2014: Pe ter Janssen zijn lang gekoesterde eindelijk in verv wens gaat na 12 ulling, hij beha jaar alt zijn 2e Metw op aan zijn over orsttitel. Hij dr leden vader. aagt zijn zege

aar Knollenrit, gekkekarcommissie

blazers, winn g, bestuur, ruiters, oud-Koningen, hoorn Juli 2014: Vol trots openen de Konin s na de Tour. en leden de reclamekaravaan van Daag

Een prachtig ge zicht : het gekoest erde blauw/wi het publiek is er t van Boxmeer... g enthousiast en krijg t kippenvel van de reveille. bij de klanken De trotse oud-Koningen Jan Broeren, Gerrit Verberkt, Gerard Arts worden keurig vervoerd tijdens de wielerronde door Piet van Kempen. Ze genieten van hun ereronde!

rs Paul Olieslage nny Hendriks, Nick Janssen, To kers van ek rtr ka e-) kk s zijn de (ge en Gerke van El ar weer dat j zorgen ieder ja Zi g. gin ni re de Ve van en or de tocht naar de kar netjes vo staat. Vortum klaar

Belaste Hoev Oktober 2014: Na een grandioze presentatie door 3 generaties Metworstleden in de leeftijd van 0-80 jaar werd Vereniging "De Metworst" de winnaar van het Fonds maatschappelijke betrokkenheid van Rabobank LVCM.


41

rennen 40 g-

December 2014 : samen met 'Th ei, Toon & Tinu blieksprijs als de s' heeft de ruite vakjuryprijs in rgroep van de M de wacht gesleep etworst zowel de t. Wederom ee pun mooie opsteke r voor de Vereni ging.

Nabbe Ebben, Marco de uit Antoine an sta be o, ede tri ho Dit geweldige roep onder zijn , heeft de ruiterg an tem le liedjes ve Ka n n hu rte tuige en Maa etworsthart ge M t oo gr n ee eft genomen en he witte tint! met een blauw/

zel

5

ve

December 2014: Het Bestuur , Koning, Prins Robert met Vorst Frank en adjudanten Ger en Richard tijdens de Prinsenreceptie: Een Koninklijk gezelschap.

1740 2015 1740

Januari 2015: De gastschrijve rs en boekcomm gen alvast een issie van het Ju voorproefje van bileumboek kr het prachtige ex ijkoop zal zijn bij emplaar dat va van Dinter Med naf 13 maart te ia en HE M A Bo xmeer.

tteGoch. Een 'Schi Prinsenzitting Januari 2015: g met vlnr: gin ni re Ve de Bestuur van rend' stel: Het ns, Koning Peter Cruijs, Joy Litje de n va Ramon rrits en zittend ossens, Mark Ge Janssen, Dick Go

Januari 2015: Bestuurslid Bart Hendrix, d'n Hoale jr., begaf zich op glad ijs tijdens de finale van de Curling cup van IJsfestijn Boxmeer.

Bart Hendrix

t de

ord 5: Wie w ari 201 ru b fe 6 1 g...? - Konin Jubileum

Peter Janssen zal zijn titel niet gaan verdedigen, hij neemt afscheid op zijn hoogtepunt. Hij heeft inmiddels zitting genomen in het bestuur en zal zo betrokken blijven bij de Vereniging die hem zeer dierbaar is. Gerben Stevens zal zijn titel wel gaan verdedigen, hij heeft maar liefst 9 tegenstanders, de oproep 'Knollenruiters gezocht' heeft vruchten afgeworpen!


Als trotste mediapartner feliciteren wij de Metworst met het

275-jarig bestaan en wensen iedereen een fantastische Metworstrennen toe.

Uiteindelijk draait het bij De Metworst om de beste en de snelste.

Bij ons ook!

Feliciteert De Metworst met hun

275 jarig jubileum!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.