Page 1

Raunfærnimat í stuttu mál Raunfærnimat er fyrir einstaklinga sem hafa öðlast færni og þekkingu í gegnum störf sín á vinnumarkaði.

Þátttakendur eiga þess kost að láta meta færni sem þeir hafa aflað sér utan skólakerfisins með raunfærnimati.

Hefur þú starfað við húsasmíði og vilt ljúka námi í faginu?

Nánari upplýsingar er að finna á www.idan.is og í síma 590 6400. Einnig má senda tölvupóst á netfangið radgjof@idan.is

Ef þú starfar við húsasmíði og vilt ljúka námi í greininni þá gæti raunfærnimat verið fyrir þig.

Í raunfærnimatinu er staða einstaklinga greind, færni metin og gefnir möguleikar á að ljúka náminu.

idan@idan.is - www.idan.is

DAGSVERK.IS / IDAN 1113

Raunfærnimati er ætlað að meta þá færni og þekkingu sem þú hefur og getur mögulega hjálpað þér að ljúka námi.


Hvað er raunfærnimat? Raunfærnimat er mat á þeirri færni og þekkingu í faginu sem þú hefur fengið í starfi og frítíma. Raunfærnimat getur mögulega stytt nám þitt. Að loknu raunfærnimati fara þátttakendur í skóla og ljúka því námi sem eftir stendur til að útskrifast. Raunfærnimat er á engan hátt tilslökun á þeim kröfum sem gerðar eru samkvæmt aðalnámskrá.

Inntökuskilyrði í raunfærnimat í húsasmíði eru: • 25 ára aldur. • 5 ára starfsreynsla, staðfest með opinberum gögnum t.d. lífeyrissjóðsyfirliti.

Ferill einstaklings í raunfærnmati Kynningarfundur • Nánari upplýsingar um ferlið. • Viðtal bókað hjá náms- og starfsráðgjafa. Viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa • Gögnum skilað s.s. staðfestingu á vinnutíma og námsferli. • Farið yfir gögn. Færniskráning • Skráning á fyrra námi, námskeiðum og annarri þekkingu sem einstaklingur býr yfir. • Gátlistar – einstaklingur leggur mat á hæfni sína miðað við gildandi námskrá. Matsviðtal hjá fagaðila • Færni og þekking metin. Áætlun um námslok • Náms- og starfsráðgjafar skoða næstu skref með einstaklingi. • Nám samkvæmt námsáætlun. • Sveinspróf.

Raunfærnimat í húsasmíði  

Hefur þú starfað við húsasmíði og vilt ljúka námi í faginu?