Bli tømrer hos i-Bolig

Page 1

HVORFOR BLI TØMRER HOS I-BOLIG?


En solid arbeidsgiver i-Bolig er en anerkjent boligutvikler med boligprosjekter i sentrale områder på Romerike, blant annet på Råholt, Årnes og Rotnes. Bedriften har alltid hatt som filosofi å ha en god, stabil og fagkyndig tømrerstab som er ansatte i selskapet. I alle årene vi har drevet boligproduksjon har god trivsel og ordnede ansettelsesforhold blitt verdsatt. Vi er stolte av alle våre ansatte, de er arbeidsomme og blide medarbeidere, alle med god yrkesstolthet.

Hos i-Bolig blir du del av en munter og åpen gjeng!Gode betingelser og ordninger for våre Tømrere ARBEIDSOPPGAVER: Vi er opptatt av at våre tømrere skal ha gode betingelser og ordninger. Bedriften leverer både mindre leilighetsbygg, rekkehus, tomannsboliger og eneboliger i tre, og vi har et godt utviklet byggesystem som gir gode fortjenestemuligheter. Våre tømrere arbeider i lag og står for oppføringen og innredningen av hele bygget. Dette utvikler deg som tømrer, med ansvar og varierte arbeidsoppgaver.

Vi legger tilrette for at våre tømrere kan bli Mestere.

Konstruksjon: Oppføring og innredning av hele bygget, samt montering av elementer, på en rasjonell og sikker måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Samarbeid: Planlegge egne arbeider, og samordne arbeidet med andre. Verktøy: God behandlig og vedlikehold.

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. Vi legger tilrette for at våre tømrere kan bli Mestere.Firmabilordning “

Vi har gode firmabilordninger for våre tømrereOrdnede forhold på byggeplass Digitalisering: Som et ledd i å effektiviserer arbeidshverdagen for våre ansatte, benytter vi en programvare som heter Holte portalen. I dette programmet finner våre ansatte timeregistrering, mannskapsliste, tegninger og detaljer. Kurs: Vi kurser våre ansatte for å skape trygghet på arbeidsplassen, blant annet med kurs i varme arbeider og stillaskurs. Moderne verktøy: Våre tømrere har alltid oppdatert el. verktøy gjennom en Fleet avtale med Motek, samt nødvendig luftverktøy. Arbeistøy: Arbeidstøy leveres av Romerike Arbeidstøy på Jessheim, etter behov. Tillitsvalgte: Vi har ordning med tillitsvalgte. Den tillitsvalgte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.


De ansatte er vår viktigste ressurs, det er derfor viktig å ta godt vare på alle sammen


Hyggelig arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter Våre kolleger er hyggelige og joviale, med en munter omgangstone, noe som gjør det enklere å føle seg velkommen på laget. På feltene våre har vi ryddige byggeledere og formenn som legger tilrette for tømrerne våre, og tar vare på dem. Bedriften har vært på alt fra jubileumstur til Budapest, Ski-Weekend i Norefjell, båttur til Danmark og kinotur, for å nevne noe. Det gir bedriften en mulighet til å samle alle fra både administrasjon og produksjon, og alle blir kjent med hverandre i litt andre settinger.

Det er fint å bli kjent med hverandre i andre settinger

SOSIALE AKTIVITETER: Grilling og annen hygge: Det er flere som gjerne blir med på en sosial lunsj rundt grillen på byggeplassen, sommer som vinter. Eller kanskje noen drar på og serverer is, eller julemat, alt etter hva årstiden innbyr til. Allmannamøter: To ganger i året møtes alle i bedriften for å høre status om ansettelser, prosjekter, salg, og bedriftens økonomi, etterfulgt av en hyggelig lunsj. Julelunsjen blir gjerne supplert med en hyggelig julegave. Årlig happening for alle i bedriften: Hvert år samles alle i bedriften til minst et årlig event, enkelte ganger med ledsager. Aktivitet etter innfallsmetoden: Plutselig finner noen ut at vi trenger en tur på kino! Eller noe annet moro. Det hyggelig å gjøre noe som er spontant og lavterskel også.
Vi jobber for å lage solide bygg og hyggelige bomiljøer, og er stolte over prosjektområdene vi kan vise til

Foto fra ett av våre prosjekter sentralt på Årnes.


Lærlingordning Vi tar lærlinger på alvor og mener utdanningen til unge mennesker er viktig! I tillegg til at det er et viktig samfunnsansvar å være med i lærlingeordningen, lønner det seg også for oss som bedrift. Vi får mulighet til å forme dyktige fagfolk som senere kan bli et del av vårt team og bidra til viktig verdiskapning i bedriften. De siste årene har over 900 familier funnet sitt hjem blant våre prosjekter, og totalt har bedriften bygget og levert over 1700 boliger siden oppstarten. Slikt blir det mye kunnskap og erfaring av, og denne erfaringen ønsker vi å dele med nye lærlinger.

Vi er en lærlingbedrift..

Vår filosofi er å ha en god, stabil og fagkyndig tømrerstab som er ansatte i selskapet. I dag teller vi ca 27 dyktige fagfolk i vår produksjonsavdeling - tømrere, lærlinger og servicesnekker. Dersom vi har ledige stillinger etter endt praksis i vår bedrift, ønsker vi å ansette lærlinger som gjør en god jobb og arbeider godt med resten av staben. Dette er en storfordel for de som ønsker å jobbe videre i tømrerfaget etter endt praksis, siden de da allerede kjenner godt til arbeidsrutinene og arbeidsmiljøet i bedriften.

Hos oss får du jobbe med bygging og montering av trekonstruksjoner og innredningsarbeid i nybygg, på tradisjonelt vis. Vi har varierte prosjekter med blant annet eneboliger, tomannsboliger og leiligheter, i ulike deler av Romerike og kommuner omkring. Som lærling vil du bli tatt godt vare på og du får tett oppfølging av byggelder og driftsleder, i tillegg får du din egen fadder som følger deg opp i det daglige. Du får jobbe på byggeplasser med ordnede forhold og interessante arbeidsoppgaver, i et godt faglig miljø. Hos oss blir du tatt inn i et hyggelig arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter!


Send oss en søknad! KONTAKT Jan Børresen Driftsleder 98 22 89 53 jan.borresen@i-bolig.no Søknad sendes på e-post til vår driftsleder, evt. pr post til våre kontorer. Har du spørsmål må du gjerne ringe eller sende en mail med det du lurer på.

i-Bolig AS. Balder allé 2, 2060 Gardermoen Skal du besøke oss? Se kart på baksiden av brosjyren.


Ta kontakt

i-Bolig AS Gardermoen Næringspark Balder allé 2, 2060 Gardermoen Org. nr. 976 746 996

Facebook: @iBolig

Åpningstider: Mandag til fredag: 08.00 - 16.00

Telefon: 400 02 144 E-post: post@i-bolig.no

www.i-bolig.no

Instagram: iboligas


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.