Page 1

www.zinhar.com | e-kitap


barýþ çetinkol kitabý barýþ çetinkol

2007 - www.zinhar.com 2007 - Barýþ Çetinkol e-posta: editor@zinhar.com www.zinhar.com


“ulaþmak için” “ben biraz...”

“sana bir müjdem var toplum”

“kim olsa ayný þeyi yapardý” “isa az önce çýktý yavrum”

“hastane (hani)”

“hastane (prospektüs”

“iþaretli yerlerden”

“pornografide bilinç-2”

“kadýn”

“iþleri son gününe býrakma yarýþmasý için baþvuru formu önerisi “herkesin” “v kayýþý ya da bermuda” “eleþtirel düz”

“ahlar denizi”

“eyitim siztem”

içindekiler

“sen burada ne görüyorsun doktor”

“resmî ideoloji lan!”

“acele kan aranýyor” “i love freemarket” “seçim “kara kutu” “bayraðý buraya dikiyorum arkadaþlar” “mikroskopik acý”

“bu kirli dünyaya”

“delik” “deney”

“bireyaþam” “görüyorum”


Barış Çetinkol Görsel Şiir Kitabı 2007  
Barış Çetinkol Görsel Şiir Kitabı 2007  

2007 yılında derlediğimiz Barış Çetinkol kitabı

Advertisement