Varmepumpe for hytter

Page 1

Monteringsanvisning Brukerveiledning

Varmepumpe - for solcelleanlegg/batteribank - med & uten mobilstyring - 12V, 24V, 48V


Qlima varmepumpe tilkoblet batteri Gratulerer med ditt nye varmeapparat. For å sørge for best mulig utnyttelse av systemet ber vi om at du bruker noen minutter på å lese igjennom denne anvisningen. Både varmepumpen og mobilenheten (dersom dette er valgt) har egen anvisning som inneholder viktig informasjon om funksjoner, bruk og vedlikehold. Installatør Varmeapparatet krever i utgangspunktet ingen installatør. Vær imidlertid oppmerksom på at det er krav om at solcelleanlegg og tilhørende elektromateriell skal monteres av fagkyndig personell. spesielt oppmerksom på snøforhold NB!Vær som kan tette for inn- og utlufting.

anbefaler et abonnement fra Hyttestyring basert på vedlagte/innsatte SIM kort. Abonnementskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. Dette gjøres på www.hyttetorget.no/abonnement Har du spørsmål så ta kontakt med: • Hyttestyring AS, tlf: 71 51 46 40 • E-post: hyttestyring@hyttetorget.no

Plassering av utstyr Selve varmeapparatet skal plasseres på yttervegg. Se egen anvisning for detaljer om dette. Batteritilkobling og forbruk Hyttevarmeren krever tilgang på strøm. Strømløse hytter med solcellepanel kan lagre denne strømmen i en batteribank og trekke ut 230V via en inverter (se illustrasjon på side 3). Varmepumpen trekker 750W. Det anbefales derfor at man legger opp til en kraftig batteribank, eventuelt sørger for etterlading av batteribanken med et aggregat (mer informasjon på side 10). Fjernstyring med mobil Varmepumpen skrues av/på manuelt ved hjelp av et bryterpanel eller ved hjelp av den medfølgende fjernkontrollen. Den er også utstyrt med Wifi basert fjernstart (se egen anvisning). Den kan imidlertid også utstyres med en 12V fjernstyrt mobilløsning, en såkalt ”Ring Hytta Varm” enhet. Dersom du har valgt en pakkeløsning hvor dette er integrert, så vil du kunne starte og stoppe hyttevarmeren ved hjelp av din mobiltelefon. Mobilstyringsenheten har to releer, noe som betyr at den i tillegg til å styre varmepumpen også kan styre en ekstra enhet, f.eks. et strømaggregat med ATS funksjonalitet (se hyttetorget.no for modeller og utvalg). Abonnement Dersom du benytter vår mobilstyringsenhet så

2

”Ring Hytta Varm” med appstyring


A2

A3

A1

A4

Pakkeinnehold A1 Varmepumpe - hovedenhet (egen anvisning) A2 Mobilstyringsenhet med temperatursensor. 2 meter med ledning for tilkobling til batteri medfølger. SIM kort og tilbud om Hyttestyring-abonnement medfølger (valgfritt å ta i bruk) A3 Inverter 1000W m/start & stopp funksjon konfigurert til mobilenhet. Batterikabel medfølger (55cm). Leveres i 12V, 24V eller 48V modellvalg. A4 Utstyrspakke og monteringsmateriell til varmepumpe

3


Plassering av varmepumpen

Varmepumpen må plasseres på en yttervegg. Alt av installasjonsmateriell medfølger. Se egen anvisning for beskrivelse av selve monteringen.

2 stk 80 cm rør for luftinntak og utlufting på yttervegg er alt som kreves for å sikre god drift av varmepumpen.

4


Ventiler for ventilasjon

Ingen enhet på utsiden av hytta Ventilene bør sikres mot igjenntetting av snø

Alt som synes på utsiden av hytta er 2 stk ventiler. Det er imidlertid viktig at disse sikres mot igjenntetting av store snømengder. Dette kan f.eks. gjøres ved å bygge en liten luftekasse eller lignende.

5


Bruksanvisning med mobilstyring Systemets funksjon Når GSM-enheten mottar riktig kommando vil puls-signalet fra enheten aktivere et relé som styrer av/på bryteren inne i inverteren. Når kaminen står tilkoblet inverteren vil da inverteren begynne å levere strøm til varmepumpen. Varmepumpen er utstyrt med en autostart-funksjon og internminne slik at den husker hvilken temperatur den sist stod innstilt på, og om den stod i av/på posisjon. Både varmepumpe og inverter aktiveres når kommando for aktivering av relé blir sendt til GSM-mottager. Systemet er designet slik at ingen unødvendige komponenter skal trekke strøm når systemet ikke er i drift. Dvs. det er bare GSM-mottager som trekker strøm (ca 3,4Ah pr uke) inntil systemet er blitt aktivert. Du kan

Ledning til temperaturføler

også bruke GSM-enheten til å sjekke batterispenning og innetemperatur på hytta hjemmefra. Batterikablene på inverteren må ikke modifiseres Kun ferdigmontert kabel på inverter skal benyttes. Skjøting eller annen modifisering av ferdigmonterte kabler på inverter medfører tap av reklamasjonsrett, og kan i verste tilfelle føre til varme­gang i kabler og brann. Skjøteledning mellom kamin og inverter Hvis ledningen til kaminen blir for kort kan du bruke en standard jordet skjøte­ledning mellom varmepumpe og inverter (beregnet for minimum 660W).

Temperaturføler Temperaturføleren har en 2 meter lang ledning og tempera­turen leses av på tuppen av ledningen. Legg ledningen slik at du får lest av temperaturen der det er mest viktig for deg.

Klargjøring for fjernstart

Det er viktig at du stopper systemet ved hjelp av SMS, app eller nettside. Hvis du manuelt skrur av systemet på kaminen eller omformeren må systemet på nytt klargjøres for fjernstyring. Det samme gjelder hvis du ønsker å bruke kaminen uten fjernstyring. 1 Sett inverterens bryter på ”OFF”.

6


2 Ledningene med kabelsko, fra inverter og GSM-mottager, kobles til polene på batteriet. Røde ledninger til rød batteripol og sorte ledninger til sort pol. Det er viktig at skruene på polene strammes godt så ledningene ikke kan løsne.

3 Sett ledningen fra GSM-enheten (med CAT 6 plugg) inn i inverterens ”REMOTE PORT”.

5 Støpselet til varmepumpen settes inn i stikkontakten på inverteren. Hvis ledningen til kaminen blir for kort kan du bruke en standard jordet skjøte­ledning mellom varmepumpe og inverter (beregnet for minimum 660W).

6 Sett inverterens bryter på ”ON”.

7 Start varmepumpen ved hjelp av panelet på toppen av varmeren eller ved å benytte fjernkontrollen. Still inn varmeren på ønsket temperatur.

8 Sett inverterens bryter på ”REMOTE”. Kaminen vil nå skru seg av. Nå er ”på-modus” og ønsket temperatur lagret i internminnet på kaminen, og den vil automatisk skru seg på neste gang kaminen får strøm (når kommando blir sendt til GSMenheten). Systemet er nå klart til fjernstyring

7


Fjernstyring av systemet (for kunder med abonnement)

Før SMS og APP kan brukes må GSM-enheten settes opp via nettside. En egen brukerveiledning for dette skal være sendt din e-post.

Slå på varmer

SMS

iOS app

Android app

Skru over bryter fra ”Av” til ”På” inne i Hyttestyring appen. Du vil nå motta en oppdatering inne i appen.

Skru over bryter fra ”Av” til ”På” inne i Hyttestyring appen. Du vil nå motta en oppdatering inne i appen.

SMS

iOS app

Android app

Send ”Av 2” til 48 20 05 05 Du vil nå motta kvittering.

Skru over bryter fra ”På” til ”Av” inne i Hyttestyring appen.

Skru over bryter fra ”På” til ”Av” inne i Hyttestyring appen.

Send ”Varme 2” til 48 20 05 05 Du vil nå motta en kvittering fra enheten med systemets status.

Slå av varmer

8


Status

SMS

iOS app

Android app

Send ”Status” til 48 20 05 05 Du vil nå motta full status på systemet.

Klikk på hytta All informasjon i app oppdateres.

Klikk på symbol oppe til høyre. All informasjon i app oppdateres.

Forklaring av SMS Status:

Line 1: OFF (rele 1 av)

Line 2: OFF (rele 2 av)

Temp: 20°C (temperatur 20 gr. C)

Strømbrudd:

Mains power - LOST

Strøm tilbake: Mains power - RESTORED

Line 1: OFF

Line 2: OFF

Batteri utladet: Low voltage alarm!

Feilsøking

Input voltage: 12.4V

• Dersom SIM kortet har kontakt med GSM nettet skal status lampa på enheten pulsere sakte blått. Raskt blinkende betyr at den ikke har kontakt med GSM nettet, eller er opptatt med sending/mottak av meldinger. • Enheten har ikke kontakt med GSM nettet, sjekk forholdene med din mobil og flytt sentralen til et område med bedre dekning. • Sitter SIM kortet ordentlig i enheten? SIM kort sitter i spalte på siden av enheten og er av type normal SIM. Monteres med skråkant inn og kontaktpunkt mot vegg. • Monter eventuelt en ekstern/utvendig antenne for bedre GSM signal. • Ring GSM nummeret til sentralen fra telefonen din. Får du ”ringetone” så er det kontakt med sentralen. Får du tale-/feilmelding betyr dette at sentralen ikke har kontakt med GSM nettet. • Plasser SIM kortet inn i din egen telefon og se om det fungerer.

9


Anbefalte solcelleanlegg

Dimensjoner anlegget i henhold til forbruk og solforhold

Varmepumpens funksjon vil i denne sammenhengen primært være å varme opp en kald hytte før vedovn eller annen permanent oppvarmingskilde overtar, men kan også benyttes som tilleggsvarme i hytta ved behov. Varmepumpen trekker 750W noe som betyr at man bør ha en kraftig batteribank. Har man for eksempel en fulladet 10kWt batteribank, og man setter på varmepumpa i 10 timer, vil det være ca. 25% strøm igjen på batteribanken. Dette er altså en løsning som passer best der hvor det er installert kraftige, moderne lithium-batteribanker og systemet er tilpasset belastningen. Et aggregat for opplading av batteribanken v/behov

10

vil være naturlig, spesielt ivinterhalvåret. I tillegg til å benytte moderne, høykvalitets Lithiumbatterier bør man sørge for god innlading og gjerne ha et strømaggregat med batterilader tilgjengelig for rask opplading av batteribanken dersom forbruket skulle bli for høyt. På våre nettsider finner du en rekke pakkeløsninger som er egnet for dette formålet. Vi har også mange dyktige medarbeidere som kan hjelpe til med forslag og dimensjonering av anlegg. Solcelleløsningene våre kan du lese mer om her: www.hyttetorget.no/energi-solcelle


Ekstrautstyr

Ekstern antenne

Ved dårlige signaler i hytta kan man benytte ekstern antenne. Leveres komplett med 3 meter kabel, overgang, adapter og veggfeste. Varenummer: 7673 Montering av ekstern antenne Den eksisterende antennen skrues først av. Koblingen i enden av kabelen til den eksterne antennen skrues så fast til antenne­festet.

Solcellebatterier

Hvis du skulle ha behov for å opp­ gradere batteribanken kan vi hjelpe deg med både råd og et stort utvalg batterier. Du finner mer informasjon om solcellebatterier på hyttetorget.no

Aggregater

Hyttetorget har mange aggregater i sitt sortiment som egner seg godt til hurtiglading av store batteribanker. I tillegg finnes det modeller med såkalt ATS funksjon som muliggjør tilkobling til mobilstyringfunksjonen og dermed egner seg godt i kombinasjon med varmepumpen. Les mer: www.hyttetorget.no/stromaggregater

11


Hyttetorget AS, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord Telefon: 33 42 01 00 E-post: post@hyttetorget.no Internett: www.hyttetorget.no

12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.