Hydraulikstationer - FAKTABLAD

Page 1

Udvikling, design og produktion af hydrauliske

PUMPESTATIONER TIL INDUSTRI

Hydraulikstationer er ofte hjertet i løsningen - det skal fungere perfekt og holde i længden! - Vi er klar til at tage ansvaret for opgaven med en erfaring, knowhow og ressourcer som grundsten.

Kun fantasien sætter begrænsninger når man skal fremstille hydraulikstationer - og vi er klar til at slippe både erfaringen og kreativiteten løs for at hjælpe dig på vej.

Faktablad

HYDRAULIKSTATIONER

Hydraulikstationer bygget på viden, erfaring og idérigdom

Vi producerer hydraulikstationer til en lang række brancher og formål - og er stolte af en medarbejderstab, der med lange anciniteter og uvurderlige kompetencer - formår at forstå opgavens karaktér, og der ved sikre at produktet bliver rigtigt og optimalt første gang.

Det er en kæmpe force at vi både har produktionsenhed for cylindre og hydraulikstationer. Det betyder nemlig, at vi forstår sammenhængen og bedre kan skabe selv komplekse løsninger.

Vi brænder for at sammensætte og bygge hydraulikstationer, uanset størrelse, antal og kompleksitet. Samtidig er vi utroligt agile i vores tilgang, og er derfor ikke bange for en ny udfordring.

Vores medarbejdere sætter en kæmpe faglig stolthed i at levere produkter fra deres hånd de kan stå inde for.

Optimale faciliteter

Vi har konstant fokus på at vores rammer er optimeret - det betyder at vi kan arbejde effektivt og konstant være konkurrencedygtige.

Samtidig har vi naturligvis højt fokus på renlighed - så vores produkter yder deres optimale.

Tekniske fokusområder

Her er nogle eksempler på nogle af de fokusområder vi har i vores produktion:

• Støjsvage enheder hvor det er påkrævet

• Formgivningsfrihed, dvs vi bygger efter dine specifikationer og fysiske krav til dimensioner

• Opbygninger der kan benytte specielle olier hvor påkrævet

• Neddykkede eller fuldt rustfrie enheder til aggressive miljøer

• Andre muligheder i overfladebehandling tilpasset farve og krav

• Energioptimering i løsningen

• Certificeringskrav og godkendelser til vore produkter der eksporteres til hele verden

• Sikkerhed fremfor alt

• Dokumentation og tegninger

Og nogle gange er behovet bare keep it simple og konkurrencedygtigt.

Her finder du vores hydraulikstationer

Med vores agile tilgang, har vi naturligvis også en bred portefølje af brancher, hvor HydraComp har leveret hydraulikstationer. Herunder er dog nogle af de typiske sektorer vi har stærke kompetencer indenfor.

• Komplekse limtræs-pressere

• Store og små løfteborde

• Specielle lastvognsopbygninger

• Offshore kraner

• Heavy duty tower og monopile håndteringsudstyr

• Fødevareforarbejdning og storkøkkenudstyr

• Biomasse fjernvarmeværker

• Kritisk infrastruktur og klimasikringssystemer

• Affalds-komprimatorer

• Power to X projekter

• Skibsbygninger

Montage, service og driftssikkerhed

Ud over stor fleksibilitet og høj kvalitet er et af vores kerneområder vores service- og montageafdeling.

Med et stærkt team i ryggen, kan vi sikre vores kunder en problemfri implementering af deres hydrauliske løsninger.

Vi ønsker ikke blot at levere et produkt og derefter overlade ansvaret til dig som kunde.

Vi står for montage, men er også med dig for at sikre at løsningerne hele tiden kører så optimalt som muligt.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.