Page 1

Ábrahám Edit, Barinkai Zsuzsanna, Dósa Ágnes, Herczog Mária, Jásper András, Kovács Géza, Krémer András, Lovas Zsuzsanna, Molnár Gábor Miklós, Nagy László, Sárközi Gabriella, Szilágyi András, Szotyori Nagy Viktória

MedIácIó

Közvetítői eljárások Szerkesztő: SÁRINÉ SIMKó ÁGNES


Ábrahám Edit, Barinkai Zsuzsanna, Dósa Ágnes, Herczog Mária, Jásper András, Kovács Géza, Krémer András, Lovas Zsuzsanna, Molnár Gábor Miklós, Nagy László, Sárközi Gabriella, Szilágyi András, Szotyori Nagy Viktória

MedIácIó

Közvetítői eljárások Szerkesztő: SÁRINÉ SIMKó ÁGNES

Lap- és Könyvkiadó Kft.


© Ábrahám Edit, 2012 © Barinkai Zsuzsanna, 2012 © Dósa Ágnes, 2012 © Herczog Mária, 2012 © Jásper András, 2012 © Kovács Géza, 2012 © Krémer András, 2012 © Lovas Zsuzsanna, 2012 © Molnár Gábor Miklós, 2012 © Nagy László, 2012 © Sárközi Gabriella, 2012 © Szilágyi András, 2012 © Szotyori Nagy Viktória, 2012 © HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2012 A kézirat lezárva: 2012. szeptember 1. Az egyes fejezetek szerzői: I. Fejezet: K rémer A ndrás II. Fejezet – Molnár Gábor Miklós III. Fejezet: Barinkai Zsuzsanna, Herczog M ária, L ovas Zsuzsanna, Szotyori Nagy Viktória IV. Fejezet: Dósa Ágnes V. Fejezet: Á brahám Edit VI. Fejezet: Nagy L ászló, Szilágyi A ndrás VII. Fejezet: Kovács Géza VIII. Fejezet: Jásper A ndrás, Sárközi Gabriella

A HVG-ORAC a LexisNexis csoport partnere

A kiadó számára minden jog fenntartva. Jelen könyvet, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye nélkül közölni. ISBN 978 963 258 183 5 Budapest, 2012 A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., kiadása Felelős kiadó: dr. Frank Ádám, a kft. ügyvezetője Internet: www.hvgorac.hu, E-mail: info@hvgorac.hu Felelős szerkesztő: dr. Gábor Zsolt Tipográfia és műszaki szerkesztés: Harkai Éva Szedés: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.


5

TARTALOM I. A mediáció alapkérdései . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A konfliktusokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. A konfliktus, a vita lehetséges olvasatai . . . . . 2.2. Mi az alternatív vitarendezés lényege? . . . . . . 2.3. A konfliktuskezelés alapvető megközelítései . . 2.4. A pozicionális és érdekalapú tárgyalás . . . . . . 3. Az alternatív vitarendezés kialakulása . . . . . . . . . . . 3.1. A mediáció definíciói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. A mediáció előnyei, melyek az alkalmazást elősegítették . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Az érintettek szempontjai a mediáció fejlődésében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. A resztoratív módszerek és fejlődésük . . . . . . . 4. A bírósági közvetítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Kitekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. A bírósági közvetítés fejlődése Magyarországon 4.3. A bírósági közvetítés és az általános mediáció kapcsolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Közösségi, környezeti, területi konfliktusok kezelése 5.1. Alternatív vitarendezés az államigazgatás területén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Közszolgáltatások megszervezése, intézmények működtetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Telepítés, környezetvédelem . . . . . . . . . . . . . . 6. Etikai kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Áttekintés az aktuális vonatkozó jogszabályokról . . . 7.1. Polgári jogviták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Munkaügy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Büntetőügyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Egészségügy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Oktatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6. Gyermekvédelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7. Hatósági közvetítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 15 16 17 19 20 22 34 36 37 40 43 44 44 50 52 53 55 56 57 59 60 61 67 68 70 70 72 74


6

TARTALOM

7.8. Békéltetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.9. Választottbíráskodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.10. A legfontosabb EU ajánlások . . . . . . . . . . . . . . Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 85 85 87

II. Mediáció a büntetőeljárásban . . . . . . . . . . . 1. A sértetti jogok hatékonyabb érvényesítése a büntetőeljárásban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. A mediáció előzményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. A sértetti jogok érvényesítése és a közvetítői eljárás a nemzetközi dokumentumokban . . . . 1.3. A legalitás elvének áttörése a büntetőeljárásban 1.4. A közvetítői eljárás hazai jogi szabályozása . . 1.5. A mediációs bűncselekmények köre . . . . . . . . 1.6. A mediáció előnyei, hátrányai, kezdeti tapasztalatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. A pártfogó felügyelő szerepe a közvetítői eljárásban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Mikor van helye közvetítői eljárásnak? . . . . . . . . . . 2.1. Hogyan illeszkedik a közvetítői eljárás a büntetőeljárás rendszerébe? . . . . . . . . . . . . . 2.2. A tevékeny megbánás és kapcsolata a közvetítői eljárással . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. A közvetítői eljárás eljárási jogi feltételei . . . . . 2.4. A közvetítői eljárás és a büntetőeljárást folytató bíróság tevékenységének viszonya . . . 2.5. Közvetítői eljárás fiatalkorú terhelt esetében . . 2.6. Közvetítői eljárás a katonai büntetőeljárásban 3. Alapfogalmak, alapvető rendelkezések . . . . . . . . . . . 3.1. A közvetítői eljárás fogalma és célja . . . . . . . . 3.2. A közvetítő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Általános rendelkezések . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Mediáció a büntetőeljárás egyes szakaszaiban 3.5. A felfüggesztés ideje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A közvetítői eljárás részletszabályai . . . . . . . . . . . . . 4.1. Közös szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. A közvetítői megbeszélés kitűzése . . . . . . . . . .

89 91 91 93 99 102 104 105 107 111 111 112 114 119 122 122 123 123 124 132 133 138 139 139 142


TARTALOM

4.3. A távollét következményei a közvetítői eljárásban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. A közvetítői megbeszélés . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. A feljegyzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. A megállapodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7. A közvetítői eljárás befejezése . . . . . . . . . . . . . 4.8. A jelentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9. A költségek viselése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Záró gondolatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 143 144 147 147 150 153 154 156 157

III. Családi mediáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1. Családi mediáció pszichológiai vonatkozásai . . . . . . 161 1.1. Erőtér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 1.2. A konfliktusokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 1.3. A bizonytalanságról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 1.4. Az érzelmek ellentmondásossága . . . . . . . . . . 163 1.5. Családi mediáció jellegzetességei . . . . . . . . . . . 165 1.6. A résztvevők jellegzetes eszköztára a családi mediációban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1.7. A családi mediátor speciális feladatai . . . . . . . 174 2. Családi mediáció hazai gyakorlata és jogszabályi háttere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 2.1. Családi mediátorok és szervezetek nyilvántartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 2.2. A családi konfliktuskezelési és mediációs eljárások nyilvántartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 2.3. A jelenlegi jogi környezet . . . . . . . . . . . . . . . . 190 2.4. Készülő jogszabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 2.5. Egy bírósági mediációs pilot program és a bírósági közvetítés programja . . . . . . . . . 199 3. A családi csoport konferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4. A családi mediáció nemzetközi gyakorlata . . . . . . . . 209 4.1. Nemzetközi kitekintés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 4.2. Határokon átnyúló családi mediáció, avagy családi mediáció gyermekek jogellenes külföldre vitelének eseteiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232


8

TARTALOM

IV. Az egészségügyi közvetítés . . . . . . . . . . . . . . . 1. Az egészségügyi intézményekkel szemben indított kártérítési eljárások jellemzői . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. A kártérítési eljárások tendenciái . . . . . . . . . . 1.2. A bíróság előtti igényérvényesítés alakulása . . 2. Az egészségügyi kártérítési eljárások bíróságon kívüli kezelésére, illetve a felelősség korlátozására . . 2.1. A peren kívüli vitarendezés lehetőségei . . . . . . 3. Az egészségügyi közvetítői eljárás szabályai . . . . . . 3.1. Az egészségügyi közvetítői eljárás jogszabályi háttere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Az egészségügyi közvetítői eljárás szervezeti háttere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. A felek a közvetítői eljárásban . . . . . . . . . . . . . 3.4. A közvetítői névjegyzék vezetésének szabályai 3.5. A közvetítők személye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. A közvetítői tanács eljárása . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. A költségviselés szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8. Tapasztalatok a közvetítői eljárással kapcsolatban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Békéltető testületek: a fogyasztói jogviták rendezésének alternatív fórumai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Alternatív vitarendezési rendszerek a fogyasztóvédelem területén . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Az alternatív vitarendezési rendszerek előnyei 1.2. Az alternatív vitarendezési rendszerek formái 1.3. Az alternatív vitarendezés nemzetközi gyakorlata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A békéltető testületek alapvető jellemzői . . . . . . . . . 2.1. A hazai békéltető testületek létrejötte . . . . . . . 2.2. A békéltető testületek jogállása és a működés támogatásának keretei . . . . . . . 3. A békéltető testületekre vonatkozó szabályozás részletes ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. A szabályozás alapelvei . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235 237 237 240 242 242 249 249 250 250 252 255 256 258 261 263

265 267 267 268 271 271 272 273 275 275


TARTALOM

3.2. A békéltető testületek összetétele és megalakulása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. A békéltető testületi tagokkal szemben támasztott követelmények . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. A békéltető testületi tagok díjazása . . . . . . . . . 3.5. A békéltető testületek eljárására vonatkozó szabályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. A Pénzügyi Békéltető Testület . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. A Pénzügyi Békéltető Testület létrehozásának körülményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. A Pénzügyi Békéltető Testületre vonatkozó szabályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Az alternatív fogyasztói vitarendezés működése és szabályozása az Európai Unióban . . . . . . . . . . . . 5.1. Előzmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Az alternatív fogyasztói vitarendezés európai uniós hálózatai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Az európai uniós szabályozás aktuális irányai Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Gazdasági mediáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. A gazdasági, üzleti vállalkozáson belüli konfliktusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. A gazdasági, üzleti vállalkozáson kívüli konfliktusok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A mediációról és a gazdasági mediációról általában . . 2.1. Az üzleti konfliktus megoldásának módjai . . . 2.2. A gazdasági konfliktusmegoldás szintjei . . . . . 3. A gazdasági mediáció specifikumai . . . . . . . . . . . . . 3.1. A gazdasági mediáció haszna és előnyei . . . . . 4. A gazdasági mediáció alapelvei . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Konszenzuson alapuló eljárás . . . . . . . . . . . . . 4.2. Magánjellegű és bizalmas eljárás . . . . . . . . . . . 5. A gazdasági mediáció környezete és jellemzői . . . . . 5.1. Csak a konfliktus tárgyát, vagy a kapcsolatokat is vizsgálva . . . . . . . . . . . . . . .

9 277 279 281 282 305 305 307 314 314 315 317 323 325 327 328 329 332 333 334 335 335 338 338 339 339 340


10

TARTALOM

5.2. A múlt rendezése, vagy a jövő megoldása . . . . 5.3. Két győztes, vagy két vesztes . . . . . . . . . . . . .   6. A Glasl féle konfliktusfolyamat ismérvei . . . . . . . . .   7. Saját, vagy idegen döntés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8. A gazdasági mediáció határai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. A gazdasági mediáció alapelvei . . . . . . . . . . . .   9. A mediáció folyamata a gazdasági viták esetében . . 10. A gazdasági mediáció speciális formái . . . . . . . . . . . 10.1. A projekt mediáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. A banki mediáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. A gazdasági mediátor személye . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Mediációhoz hasonló eljárások . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. A jog szerepe a mediációban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. A gazdasági mediáció jogi aspektusa . . . . . . . . . . . . 14.1. A gazdasági mediáció alapelvei . . . . . . . . . . . . 14.2. Jogszabályi környezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Az ügyvédek szerepe a gazdasági mediációban . . . . 16. A gazdasági mediáció mellett szóló jogi és pénzügyi érvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1. A gazdasági mediáció költség–haszon elemzése 16.2. A konkrét példa költség–haszon elemzése . . . . 16.3. A CBA elemzés végeredményeinek ismertetése 17. A gazdasági mediáció jövője . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

340 341 341 343 344 344 346 350 350 351 353 354 355 358 363 364 371

VII. Munkaügyi mediáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. A munkaügyi mediáció történelmi előzményeiről . . 2. A munkaügyi mediáció jogi szabályozásának lényeges pontjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Érdekviták megoldása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. A munkaügyi viták típusai a munkajogban . . 3. A munkaügyi mediáció sajátos vonásai . . . . . . . . . . 4. A munkaügyi mediáció folyamata . . . . . . . . . . . . . . 4.1. A munkaügyi mediátorok . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Az MKDSZ létrejöttének indokai és körülményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Az MKDSZ működési elvei, szervezete . . . . .

385 387

372 375 378 380 381 383

389 389 391 394 397 397 398 400


TARTALOM

4.4. A szolgálat által alkalmazott békéltetés, közvetítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5. Döntőbíráskodás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. A döntőbíráskodás sajátossága . . . . . . . . . . . . . 5.2. Ki lehet döntőbíró? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. A döntőbíró díjazása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. A döntőbíráskodás lefolytatása . . . . . . . . . . . . 5.5. A döntőbíró döntése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6. A közvetítő/döntőbíró feladatai – az MKDSZ működési és eljárási szabályzata alapján 6.1. A közvetítő/döntőbíró általános feladata . . . . . 6.2. Sajátos békéltetői/közvetítői feladatok . . . . . . 6.3. A döntőbíró sajátos feladatai . . . . . . . . . . . . . .   7. A munkaügyi mediátorok képzése . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Az MKDSZ működése a számok tükrében . . . 7.2. Az MKDSZ munkaügyi mediátor képzése . . .   8. A munkaügyi mediáció néhány speciális területe . . 8.1. Közvetítés sztrájk-szituációkban . . . . . . . . . . . 8.2. Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottságban végzett munka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Részvétel a 2009/2010. évi kísérleti bírósági mediációs programban . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9. Az új Munka törvénykönyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Az Mt. és a mediáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. A felek megállapodása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Az üzemi tanács és a szakszervezet jogainak változásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Az egyeztető bizottságok összetétele . . . . . . . . 10. Hogyan lehetne még jobban elterjeszteni és hatékonyabbá tenni a mediációt a munkaügyi konfliktusok feloldása során? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1. Kísérleti bírósági mediációs program . . . . . . . 10.2. A munkaügyi közvetítés elterjesztése és az MKDSZ működésének fejlesztése . . . . . 10.3. Ajánlás az MKDSZ 10. jubileumára . . . . . . . . Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 403 409 409 410 410 411 413 413 414 415 415 416 416 418 426 427 431 434 435 435 436 436 438 439 440 440 443 445


12

TARTALOM

VIII. Konfliktuskezelés az oktatásban . . . . . . . . 1. Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Az oktatási konfliktusokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Az oktatási konfliktuskezelés története . . . . . . . . . . 3.1. Nemzetközi tendenciák . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Hazai gyakorlat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Oktatásügyi mediáció elhatárolása az oktatási ombudsman tevékenységétől . . . . . . . . . . . . . . 4. A konfliktuskezelés terepei az oktatásban . . . . . . . . 4.1. Klasszikus mediáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Jóvátételi egyeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Az oktatásügyi konfliktuskezelés hazai szabályozása 5.1. Az egyeztető eljárás jogszabályi háttere . . . . . 5.2. Egyeztető eljárás a gyakorlatban – jogesetek iskolai egyeztetésekről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Az oktatásügyi közvetítői eljárás jogi szabályai 5.4. Fegyelmi egyeztető eljárás keretében lefolytatott oktatásügyi közvetítői eljárás speciális szabályai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Az oktatási konfliktuskezelési ügyek típusai . . . . . . 6.1. Munkaügyi problémák . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Személyes ellentétek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Magatartási problémák, agresszió az iskolában 6.4. Iskola működésével, átszervezésével kapcsolatos ügyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Felsőoktatási ügyek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Milyen egyéb oktatási ügyekben segíthet a mediáció? 7.1. Polgári jogi ügyek az iskolában . . . . . . . . . . . . 7.2. Szabálysértés az iskolában . . . . . . . . . . . . . . . 7.3. Bűnügyek az iskolában . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Az oktatási konfliktuskezelés módszertana . . . . . . . 9. Zárszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

447 449 451 456 456 459 465 466 468 468 471 473 479 483 485 487 488 488 489 490 491 494 494 496 497 499 503 503

A hivatkozott joganyag (és rövidítéseik) . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Egyéb rövidítések jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512


I. A MedIácIó ALApkéRdéseI


15

1. Bevezetés Nem könnyű belekezdeni a mediáció, vagy, ahogy a jogszabályok nyelvén használatos, a közvetítői eljárás ismertetésébe. Azok, akik már hallottak valamennyit róla, a kezdeti ismertetést unalmasnak, közhelyszerűnek találják, míg azok, akik még nem találkoztak a témával, a mediációt elírásnak hihetik a meditáció helyett (ahogy a word helyesírás ellenőrzője is annak tekinti). Továbbá, a közvetítői tevékenységet nem mindig tudják megkülönböztetni a munkaközvetítés, a házasságközvetítés, és más partnerkereső tevékenységektől. Vagyis egy olyan témáról próbálunk meg e kötetben szólni, amely bár a nagyközönség számára nem feltétlenül közismert, de ismerői, művelői a téma hazai megjelenése óta, immár évtizedek óta foglalkoznak a közvetítés lehetőségével, elméletével és szabályozásával, Két csoportot különböztethetünk meg. Vannak, akik ismerik a mediáció alapfogalmait, s van egy másik csoport, akik még nem találkoztak vele. A két csoport tagjai a legkülönbözőbb szakmai, társadalmi rétegekben találhatók meg, tehát világosan kiderül, hogy nem az iskolázottsági (műveltségi) különbségek mentén alakul ki a két csoport. Remélhetőleg ez a könyv nemcsak arra ad majd választ, hogy mi és hogyan működik a mediáció, kik a szereplői, melyek az intézményei, szabályai, felhasználási területei, hanem arra is, hogy miként alakulhatott ki ez a szakadék a társadalom fentebb említett két csoportjának tagjai között. Miként lehetséges, hogy egyeseknek a mediáció ismereteinek alapjai már unalmasak (bár e kör is keresi az alkalmazás további lehetőségeit és területeit), míg mások bár igen képzettek, iskolázottak, jó szakemberek, mégsem tudják, hogy e módszer mire használható. Mindazonáltal mára már nagyon sokan hallottak a közvetítői eljárásról, s közeledünk ahhoz az állapothoz, melyet találóan írt le az alábbi megállapítás: „A mediáció a jogászoknál olyan, mint a szex a kamaszoknál: mindenki beszél róla. Mindenki egyetért, hogy ez jó dolog, de valójában nem sokan szereztek ezzel kapcsolatos tapasztalatot.”


16

I. a mediáció alapkérdései

(Ian Walker of Russel Jones & Walker, CEDR Civil Bírósági Vizsgálaton, 2000 áprilisában.)1 Talán a jelenlegi hazai helyzet annyiban tér el a fenti megállapításban foglaltaktól, hogy nem csak a jogászokra vonatkoztatható, hanem számos más olyan szakma, ágazat képviselőire is, akiket abba a csoportba soroltunk, akik számára a mediáció bevezető ismeretei evidenciának minősülnek. Ebben a nem könnyű helyzetben e kötettel alkalmat szeretnénk adni azoknak, akik most ismerkednek az alternatív vitarendezési eljárásokkal, és ezen belül különösen a mediációval (közvetítéssel) de azoknak is, akik már e szakma gyakorlói, alkalmazói, hogy a fejleményeket megismerjék, a jelenleg folyó szakmai párbeszédbe bekapcsolódhassanak. Azaz, mindazok számára, akik bármilyen módon érintettek abban, hogy „klienseik” sikerrel alkalmazhassák a módszert. E cél elérése érdekében e könyvben a legfontosabb új fejleményekről, szakmai kérdésekről, tapasztalatokról adunk tájékoztatást.

2. A konfliktusokról A konfliktusok elemzésével foglalkozó társadalomtudományok (közgazdaságtan, szociológia) főbb megközelítéseiben a konfliktuskezelés szempontjából releváns konfliktust, a korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrásokért történő rivalizálásként értelmezzük 2, ahol a konfliktus és kooperáció együttesen jelennek meg3. Léteznek természetesen más megközelítések is, amelyek a konfliktus forrásának a vállalatok uralmi struktúráját, vagy a munkavállalók és munkáltatók egyenlőtlen pozícióit stb. tekintik, vagy éppen a társadalmi csoportok közötti viszonyokból vezetik le a társadalmi konfliktusok 1 Idézi: Strasser-Randolph (2005.): Mediáció, a konfliktusmegoldás lélektani aspektusai Budapest: Nyitott Könyvműhely Kiadó 77. p. 2 Boulding, Kenneth (1962): Conflict and Defense. New York: Harper and Row 3 Deutsch, M. (1981). Az együttműködés és a versengés hatása a csoportfolyamatokra. In: Csepeli Gy. (szerk.), A kísérleti társadalomlélektan főárama. Gondolat Kiadó, Budapest.

Mediáció – Közvetítői eljárások  
Mediáció – Közvetítői eljárások  

Részlet a Mediáció – Közvetítői eljárások c. könyvből

Advertisement