EjendomDanmarks foreningsrapport 2019

Page 1

FORENINGSRAPPORT 2019

NYE TIDER NY STRUKTUR

APRIL 2020


Mød en glad lejer: Birgit Olsen flyttede ind i en lejelejlighed i 2011. Hun siger: ”Det passer mig fint at bo til leje, så kan jeg hurtigt lave om på tingene, hvis der sker et eller andet i mit liv.” Læs Huset 5 2019

2


EJENDOMDANMARK

– RAMMER FOR VÆKST OG LIV EjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark.

Vision Ejendomsbranchen skaber bæredygtige og attraktive byrum, arbejdspladser og boliger.

Mission EjendomDanmark sikrer konkurrencedygtige rammevilkår og muligheder. Det sker igennem politisk påvirkning af relevante aktører og via attraktive serviceydelser til medlemmerne.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

3


4


INDHOLD Leder 7 FormĂŚndene om 2020

10

Highlights og udfordringer

24

Branchens markedsdata giver nye muligheder

40

Medlemsfordele 48 Uddannelse og kurser

56

Foreningsudvalg 60 Grundejerforeninger 71 Hovedbestyrelse 72 Hoved- og nøgletal

73


6


LEDER

MIDT I EN CORONATID Af adm. direktør Jannick Nytoft Selvom det er forår, vil de fleste nok skrive under på, at det er en kold tid. Og det gælder også for ejendomsbranchen. Frem til coronavirussen virkelig tog fat i årets begyndelse, var den store ånd i ejendomsbranchen ellers de gennemgribende moderniseringer – § 5,2. En lovpakke, der strammer – og for mange reelt afskaffer – mulighederne for at modernisere, og som betyder tab af både arbejdspladser og værdi i ejendommene. Med coronakrisen er hele det danske samfund løbet ind i ikke bare en krise, men flere. Først og fremmest en sundhedskrise, hvor et fælles mål for alle i samfundet er at få os igennem med så få skader på liv og helbred som muligt. Sundhedskrisen er godt på vej til at udvikle sig til en økonomisk krise. Tusinder er kastet ud i ledighed. Produktionen falder. Næsten alting går i stå. Også aktiviteten i markedet er gået i stå. Hvilket betyder, at der rigtig mange steder er udfordringer med lejemål. Heldigvis har rigtig mange vist det, som vel bliver årets ord: sam-

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

7


LEDER

fundssind – og har fundet lokale og pragmatiske løsninger på de økonomiske trængsler. Det er godt, og det er flot. Folketinget har samtidig spædet til med milliardstore hjælpepakker, som også skal gå til faste udgifter som husleje. Forhåbentlig kan det redde økonomien gennem de næste par måneder, men mit bud er, at der skal mere til. Faldende priser, manglende betalinger og generel mistillid er ikke en cocktail, der giver vækst og nyt håb. Og det har vi brug for.

Covid-19

Samtlige partier i Folketinget var klar til hjælpe dansk økonomi, da COVID-19 ramte landet i foråret 2020.

8

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


LEDER

For der er stadig en reel risiko for, at den økonomiske krise udvikler sig til en depression, som for alvor kan kaste samfundet ud i store problemer, som rækker ud over coronavirussen. Som, ja, ingen endnu ved, hvornår vi får bugt med. Når sundhedskrisen er forbi eller lægger sig ned, får vi endnu mere brug for en skatte- og erhvervspolitik med attraktive rammevilkår for såvel ejendomsbranchen som resten af erhvervslivet. Vi håber derfor, at regeringen fortsætter, som den er begyndt. Nemlig med troværdigt og hurtigt at hjælpe, hvor det er nødvendigt. Vi vil som branche gøre det samme, med de midler vi har. Med håbet om, at 2020 vil slutte bedre, end året begyndte.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

9


FORMÆND OM 2020

NY GOVERNANCESTRUKTUR, DER PASSER TIL EN MODERNE ERHVERVSORGANISATION I 2018 blev EjendomDanmarks bestyrelsesmedlemmer præsenteret for ny strategi, nyt navn og logo. I 2019 oprustede organisationen med en række nye medarbejdere, og sidst på året kunne medlemmerne klikke sig ind på en helt ny hjemmeside. Tiltagene er alle led i strategien Visibility 2021 og skal bidrage til, at EjendomDanmark opnår større synlighed og udgør en endnu stærkere stemme i den offentlige og politiske debat. EjendomDanmark har sat formand, Henrik Dahl Jeppesen, og næstformand, Boris Nørgaard Kjeldsen stævne, for at få en status på strategien og et bud på, hvad 2020 bringer med sig. Formændene er enige om, at EjendomDanmark er nået langt siden 2018, hvor strategien blev søsat. Næste skridt på rejsen er, at sekretariatet rykker til nye, moderne lokaler, og der indføres en ny governancestruktur i EjendomDanmark. Den transformation, der er i gang, er helt nødvendig for at kunne følge trit med medlemmerne, mener Henrik Dahl Jeppesen.

10

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


LEDER

11


FORMÆND OM 2020

”Som erhvervsorganisation skal vi være parate til at kunne rådgive og støtte vores medlemmer i en verden, der hele tiden forandrer sig – fast ejendom bliver fortsat mere reguleret, men også digitaliseret. De sidste ti år er det blevet langt mere komplekst at arbejde med fast ejendom og drive virksomhed i almindelighed, og det kræver en del af både sekretariatet og den politisk valgte bestyrelse i EjendomDanmark.”

En bredt sammensat bestyrelse For at kunne følge med udviklingen er der behov for en ny og mere dynamisk governancestruktur i EjendomDanmark. Det skal være nemmere og mere effektivt at træffe de rette beslutninger til gavn for medlemmerne. ”EjendomDanmarks sekretariat og bestyrelse har fået langt flere emner og opgaver på agendaen, i takt med at hele branchen er blevet langt mere professionel og dynamisk. Det kræver, at vi anvender vores ressourcer endnu mere effektivt og slagkraftigt,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen. I den nye struktur, som er på tegnebrættet, bliver administrator- og ejersektionens bestyrelser formelt nedlagt. Den nye hovedbestyrelse sammensættes af medlemmer fra de tre nuværende bestyrelser og skal samlet set afspejle EjendomDanmarks medlemsskare.

12

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


FORMÆND OM 2020

”EjendomDanmark dækker som erhvervsorganisation meget bredt – fra den mindre, familieejede udlejer til store, institutionelle danske og udenlandske investorer, asset- og fundmanagere, ejendomsadministratorer og grundejerforeninger. Geografisk dækker vi hele Danmark og er ejendomsbranchens talerør. Netop bredden er vores helt store styrke. Vi varetager mange forskellige medlemmers interesser, og det skal vores nye bestyrelse afspejle,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

13


FORMÆND OM 2020

Den nuværende hovedbestyrelse består i dag af 21 medlemmer fordelt på 11 medlemmer i ejersektionen og 10 medlemmer i administratorsektionen. Derudover er fire – henholdsvis formand og næstformand i de to sektioner – udvalgt til at sidde i forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen i EjendomDanmark foreslår nu, at hovedbestyrelsen sammensættes af færre medlemmer, til gengæld skal forretningsudvalget udvides.

Det gode selskab Forretningsudvalget skal fremover de facto varetage ledelsen af EjendomDanmark. Forretningsudvalget får bl.a. til opgave at føre tilsyn med økonomien og indstille forslag til godkendelse i bestyrelsen. Samtidig får udvalget ansvar for at godkende nye medlemmer og ekskludere nuværende, hvis de ikke lever op til EjendomDanmarks etiske normer. ”EjendomDanmark repræsenterer det gode selskab. Vi samler på medlemmer, der går ind for ordentlighed, og holder ikke hånden over de brodne kar i branchen,” uddyber Henrik Dahl Jeppesen. Endelig etableres et bredt netværk, som erstatter delegeretforsamlingen. Netværksmedlemmer kan være både medlemmer af EjendomDanmark og nogle, der har interesse i organisationen, og som ønsker at byde ind med viden og kompetencer.

14

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


FORMÆND OM 2020

Nye rammer giver et boost 2020 bliver også året, hvor EjendomDanmark for alvor ryster støvet af sig ved at flytte i nye, moderne lokaler. 1. juli flytter sekretariatet fra Grundejernes Hus på Nørre Voldgade til ejendommen Ørstedhus på hjørnet af Gyldenløvesgade og Vester Farimagsgade. ”I de nye rammer har EjendomDanmark en virkelig god platform for en ny, moderne virksomhedskultur, hvor det vil blive lettere end hidtil at samarbejde mellem afdelingerne. Det tror jeg vil give et nyt boost til hele sekretariatet,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

Nye rammer Den 1. juli 2020 flytter EjendomDanmark ind i Ørstedhus, København.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

15


FORMÆND OM 2020

Indspark til samfundsdebat De seneste par år er EjendomDanmark blevet langt mere synlig i pressen, mener de to formænd. Den udvikling skal gerne fortsætte i 2020, men også de kommende år. ”Vi skal være dem, der leverer fakta til politikerne, spiller ind med ny viden i samfundsdebatten og bliver brugt som kilde, hver gang der bliver talt om ejendomsmarkedet eller fast ejendom i almindelighed,” siger Henrik Dahl Jeppesen. EjendomDanmark ansatte i løbet af 2019 fire nye medarbejdere i sin kommunikations- og Public Affairs-afdeling for netop at have flere ressourcer til at komme med indspark til både presse og politikere. I 2019 og de første måneder af 2020 har afdelingen især lagt kræfterne i at deltage i den heftige debat om, hvorvidt § 5,2 skulle bevares. ”I debatten om § 5,2 fik vi vist vores medlemmer, at vi kæmper for dem med næb og kløer, selvom resultatet i sidste ende ikke faldt ud til vores fordel. I 2020 er det vigtigt, at vi får budt konstruktivt og positivt ind i nogle af de øvrige debatter i samfundet,” siger Henrik Dahl Jeppesen. Et af de vigtige punkter i samfundsdebatten er i øjeblikket klimaet.

16

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


FORMÆND OM 2020

Klima

”Vi skal give vores bud på, hvordan vi får løst klimakrisen. Ejendomme står for en stor procentdel af CO2-udledningen, og det er nu, vi har chancen for at give vores bud på, hvordan vi får sænket det niveau,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen. Når man aktivt tager del i samfundsdebatten og giver sin mening til kende inden for vigtige politiske emner, er der også en lille risiko. ”Det kan være, at vi bliver nødt til at tage nogle standpunkter, som ikke bakkes op af samtlige medlemmer. Men det vil være standpunkter, som er i fællesskabets og samfundets interesse,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

17


FORMÆND OM 2020

Udenlandske investorer under vingerne Et af EjendomDanmarks mål er også at få inviteret de internationale investorer på markedet med i klubben. Blandt andet er organisationen i øjeblikket i gang med at udvikle en ny hvervekampagne. ”I takt med at det danske ejendomsmarked bliver stadig mere internationalt, vil det være helt naturligt at gøre mere for at organisere de nye udenlandske investorer. Udenlandske investeringer fylder allerede en del på markedet. Hos EjendomDanmark kan de få råd og vejledning til at navigere på det danske ejendomsmarked og forstå de danske forhold,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

Turbo på rekruttering EjendomDanmark vil i 2020 også sætte turbo på at øge indsatsen for at rekruttere fremtidens arbejdskraft til ejendomsbranchen. Bare inden for ejendomsadministration er der ifølge EjendomDanmarks beregninger brug for op mod fire tusinde ekstra ejendomsadministratorer de næste ti år, men også andre områder inden for fast ejendom kommer til at have behov for et kvalificeret udbud af arbejdskraft. ”Vi skal gøre op med en lav kendskabsgrad og et lidt støvet image i ejendomsbranchen. Det er vores opgave

18

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


FORMÆND OM 2020

at sikre, at for eksempel de studerende får øjnene op for branchen i deres uddannelsesforløb. Vi opfører bæredygtige boliger til både de unge, familien og seniorerne. Vi skaber rammerne for den moderne og bæredygtige arbejdsplads og udvikler fremtidens byrum. Samtidig bidrager vi til økonomisk vækst i Danmark,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen. ”Vi skal ganske enkelt gøre os lidt mere ”sexet” og attraktiv som branche og som virksomheder,” tilføjer Henrik Dahl Jeppesen.

Temaet for Ejendom nr. 1 2020 var rekruttering. Vi talte blandt andre med Louise Le, som drømte om at blive bankrådgiver, men som i studiet fik øjnene op for ejendomsbranchen. Efter et praktikophold hos Newsec er hun hooked, og en fastansættelse venter efter studiet.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

19


FORMÆND OM 2020

For dem, der skulle have fået åndenød af de mange nye tiltag, kan formændene berolige med, at der ikke vil blive pillet ved EjendomDanmarks kerneydelser som fx den populære juridiske rådgivning. ”Vi gennemfører bestemt ikke forandringer for forandringernes skyld. Men medlemmerne skal gerne opleve, at vi hele tiden skaber og tilfører dem mere viden og værdi,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

20

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


FORMÆND OM 2020

Den nye struktur Hovedbestyrelsen • De to separate sektionsbestyrelser nedlægges • Alle typer af medlemmer gøres direkte valgbare til den nye og samlede bestyrelse • Kandidater opstilles af hovedbestyrelsen/forretningsudvalget eller direkte på generalforsamlingen • Halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år

Forretningsudvalget • Vælges direkte af hovedbestyrelsen og har ansvaret for ledelsen af EjendomDanmark • Forretningsudvalget vælger formand og næstformand, der sammen udgør formandskabet • Udvides i størrelse – fem til syv medlemmer mod i dag fire

Delegerede og udvalg • Delegeretforsamlingen fortsætter som netværk efter indbydelse fra forretningsudvalget • Både medlemmer og ikkemedlemmer kan blive medlemmer af delegeretnetværket • Andre udvalg nedsættes efter behov og med defineret funktionsperiode • Forretningsudvalget kan delegere kompetencer til relevante udvalg

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

21


FORMÆND OM 2020

Strategiske tiltag i EjendomDanmark frem mod 2021 • Lancerer nyt navn og logo (2018) • Nedsætter ny slagkraftig politik- og analyseenhed og udvikler foreningens kommunikations- og pressearbejde (2019) • Ny visuel identitet (bl.a. ny hjemmeside) (2019) • Lancerer ED-indkøbsportal (2018) • Ny rammeordning for pension (2020-2021) • Flytter til mere moderne lokaler (2020) • Ny governancestruktur (2020).

22


FORMÆND OM 2020

23


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Intens offentlig og politisk debat om § 5,2 Det hører til sjældenhederne, at en enkelt paragraf i boligreguleringsloven får lov til at fylde meget i medierne, nyhedsbreve og på de sociale medier. Men § 5,2 fik i 2019 og også i begyndelsen af 2020 masser af spalteplads. Efter en intens offentlig og politisk debat indgik regeringen og et smalt flertal i januar 2020 en politisk aftale om brugen af den omtalte paragraf. Aftalen blev indgået efter et langstrakt forløb, hvor EjendomDanmark i processen satte fokus på en række af de meget store konsekvenser, der vil være ved at begrænse brugen af § 5,2. Der er som udmøntning af aftalen lavet tre forskellige lovforslag, hvor EjendomDanmark er i gang med at udarbejde detaljerede høringssvar.

24

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Fire skarpe om §5,2 til adm. direktør Jannick Nytoft, EjendomDanmark Hvorfor kaldte politikerne til kamp mod § 5,2? Der er fra politisk side et ønske om, at byerne skal være for alle. Det er sympatisk, og vi kan sagtens tilslutte os ambitionerne om en blandet by. Men desværre er debatten på visse områder meget ensporet og bygget på enkelte eksempler. Uanset om emnet er boliger, miljø eller noget tredje, er det vigtigt, at der ikke gennemføres skelsættende lovgivning ud fra enkelte mediesager. Når der bliver truffet politiske beslutninger, skal det være på baggrund af fakta – og det har været vigtigt for os at klarlægge konsekvenserne ved et indgreb i debatten. Hvad gør EjendomDanmark i debatten om § 5,2? Vi varetager vores medlemmers interesse, så for os har det været vigtigt at bidrage med fakta i en debat, der hurtigt bliver meget følelsesbetonet. I ejendomsbranchen skaber vi rammerne for folks liv. Det er vi stolte af, og det fortæller vi gerne om. Og vi støtter en udvikling af byen, så flere kan bo,

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

25


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

hvor de ønsker det. EjendomDanmark har både i den offentlige debat og i den direkte dialog med politikerne arbejdet på at give et mere faktuelt billede af fordelene ved den løbende modernisering af ejendommene, samt de åbenlyse økonomiske konsekvenser, som ændringerne ville medføre. Hvordan rammer den politiske aftale ejendomsbranchen? I januar 2020 indgik regeringen og et smalt flertal en politisk aftale om § 5,2. Aftalen går meget langt i forsøget på at begrænse brugen af § 5,2. Der er blandt andet en hård karensperiode og et energikrav, som sætter barren for energirenoveringer så højt, at det i høj grad vil stå i vejen for kommende energirenoveringer. Samtidig indeholder aftalen nye initiativer i forhold til lejernes rettigheder, som administrativt vil ramme bredt i hele ejendomsbranchen. EjendomDanmark fortsætter dialogen med Folketingets partier og vil løbende give politikerne indblik i de store økonomiske konsekvenser og mange uhensigtsmæssigheder, denne politiske aftale vil medføre.

26

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Påvirker aftalen allerede ejendomsbranchen, selvom den endnu ikke er helt vedtaget? Det har konsekvenser, når der er uvished om, hvilke rammer der vil være for branchen på kort og langt sigt. Det kan vi allerede nu se i vores seneste forventningsundersøgelse, der malede et mere dystert og pessimistisk billede end tidligere. Og vi ved jo, at en del af markedet for ældre ejendomme er gået i stå, fordi man afventer en politisk afklaring.

Klima EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

27


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Det indebærer aftalen Karensperiode • I femårsperioden er man afskåret fra at foretage moderniseringer via § 5,2 • Gælder også ved ejerskifte, køberettigheder, forkøbsrettigheder, optioner, salg af 50%> af kapitalandele, kontrol over økonomisk resultat etc. • Undtagelse fra karensperiode, hvis man arver ejendommen eller investerer 3.000 kr. pr. m2 i rene energiforbedringer, løfter energirammen tre niveauer, køber/sælger en andelsboligejendom, gennemfører koncerninterne transaktioner.

Grønt energikrav • Betingelse for at foretage § 5,2-moderniseringer er, at ejendommen som minimum har energiramme C eller et løft på to niveauer på energirammen • Ingen ”kattelem”

Nye lejerrettigheder • Forbud og kriminalisering af tilbud til lejerne om godtgørelse ved frivillig fraflytning • Huslejenævnsprøvede lejemål skal have forrang som sammenligningslejemål og ”Væsentlighed” udgår af sammenligningen • Orientering til alle lejere / beboerrepræsentationer om afgørelser i alle tvistsager • Alle lejemål, man ønsker at modernisere, skal besigtiges af huslejenævnet • ”Dummebøder” for tabte sager tredobles til 6.000 kr. 28

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


Sådan så forsiden på Huset (nu Ejendom) ud i april måned 2019. Temaet var Ejendomsforbrydelser og benene på fotoet tilhører street art-kunstner Peter Birk. Han maler sin kunst på blandt andet facader og erfaringen viser, at hvis en kunstner først har udsmykket en facade, så bliver det ikke malet over af andre. Læs Huset 4 2019

29


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Generationsskifte: Finanslov løser ikke udfordringerne Da den nye finanslov blev vedtaget i slutningen af 2019, nedsatte regeringen en ekspertgruppe, som skal kigge nærmere på værdisætningen af virksomhederne i forbindelse med generationsskifte. Ekspertgruppen består af både eksterne eksperter og sagkyndige fra Skatteministeriet. Ekspertgruppen vil fremlægge sine anbefalinger medio 2021, så eventuelle lovændringer kan gennemføres i efteråret 2021. EjendomDanmark håber, at anbefalingerne vil føre til bedre vilkår for familieejede ejendomsvirksomheder, og følger udviklingen tæt i forsøget på at påvirke fremtidig politik på området. Mange tusinde familieejede ejendomsvirksomheder, der står foran et generationsskifte, kan ikke generationsskifte på lige vilkår med andre virksomheder, men rammes af en beskatning på op mod halvdelen af virksomhedens værdi. Det gør de, fordi ejendomsvirksomheder falder ind under pengetanksreglen og bliver betragtet som passiv pengeanbringelse på linje med blandt andet kontanter, aktier og obligationer. EjendomDanmark arbejder løbende på at få politikerne til at ændre deres opfattelse. Der er ikke tale om pengetanke, men aktive virksomheder, der beskæftiger mere end 100.000 personer i Danmark med blandt andet administration, vedligeholdelse af bygninger og servicering af lejere.

30

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

EjendomDanmark har lanceret et politisk udspil, som viser mulige løsninger på problemstillingen. Se udspil

Ejendom nr. 5 2019 bragte en artikel om det familieejede ejendomsselskab Niels Møller Properties, som med deres investeringer i Sorø og Ringsted bidrager til den lokale økonomi og sikrer håndværkerne i byen beskæftigelse. Læs artiklen

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

31


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Airbnb Turister indtager værelser og mindre boliger Airbnb har løftet antallet af bookinger fra omkring en million i 2018 til 1,1 million i 2019 i Danmark. Den fortsatte vækst skyldes blandt andet, at Folketinget i foråret 2019 vedtog en lovpakke, der havde til formål at stimulere udlejning af helårsboliger til ferieformål. Loven trådte i kraft 1. maj 2019 og giver parcelhus-, ejerlejlighedsejere og andelshavere mulighed for at udleje deres bolig til ferieformål 70 dage om året via tjenester som Airbnb. Ved siden af kan enkeltværelser frit udlejes. Ferieudlejere skal dog fortsat følge sommerhuslovens regler om, at ferieboliger maksimalt må udlejes for et år ad gangen. Det er Erhvervsstyrelsen, der står for at kontrollere, at reglerne overholdes. Styrelsen skal dels følge op på, om

32

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

udlejningsgrænserne bliver overholdt, dels sikre, at den enkeltes videreudlejning af egen bolig ikke får erhvervsmæssig karakter. EjendomDanmark mener ikke, at en egentlig kontrol af reglernes overholdelse er mulig med de begrænsede redskaber, som politikerne har givet Erhvervsstyrelsen. Det vil få konsekvenser for boligmarkedet i storbyerne og for dem, der har behov for at leje et værelse i en længere periode. Værelser og mindre boliger vil nemlig i langt højere grad være optaget af turister. EjendomDanmark arbejder løbende på at gøre politikerne opmærksomme på problemstillingen og sætter fortsat fokus på udviklingen gennem blandt andet debatindlæg og interessentsamarbejde.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

33


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Landsmøde med politisk debat EjendomDanmarks landsmøde 2019 blev afholdt i Mogens Dahl Koncertsal. Dagen bød blandt andet på oplæg fra cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig, der gav sit bud på, hvordan den økonomiske fremtid tegner sig. Senere var der glødende politisk debat mellem boligordførerne Kaare Dybvad (S) og Anders Johansson (K), blandt andet da emnet faldt på, om der er behov for at ændre på ejendomsejernes mulighed for at foretage moderniseringer via § 5,2.

34

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Landsmøde

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

35


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

§ 5,2 tog scenen ved ejendomspolitisk åbningsdebat Traditionen tro inviterede EjendomDanmark til ejendomspolitisk åbningsdebat i Kuppelsalen hos Danske Bank i samarbejde med Realkredit Danmark i begyndelsen af oktober. 120 erfarne ejendomsmænd og -kvinder var mødt op for at sætte ansigt på tre nye boligordførere: Henrik Møller (S), Mona Juul (KF) og Heidi Bank (V). Det altoverskyggende emne for debatten var § 5,2 og risikoen for et kommende politisk indgreb. Rulle Grabow Westergaard, kommunikationsrådgiver, var moderator på dagen.

36

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

EjendomDanmark får ny hjemmeside I slutningen af 2019 lancerede EjendomDanmark en helt ny hjemmeside. Det nye design gør det lettere og mere intuitivt at finde de rette oplysninger – uanset om man er medlem af EjendomDanmark, journalist, studerende eller noget helt fjerde. Gå på opdagelse i nyheder, politiske udmeldinger, juridiske vejledninger, analyser og statistik om ejendomsbranchen på ejd.dk.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

37


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Styrk din virksomhed med et lejetjek Lejetjek er branchens nye digitale værktøj, der giver mulighed for at få et benchmark af sammenlignelige lejemål og detaljerede lejeopgørelser for hele landet. Det sikrer, at udlejer ikke snyder sig selv for husleje, og giver et godt udgangspunkt for forhandling af lejen ved nyudlejninger. Lejetjek er baseret på indsamling af markedsdata fra udlejere og administratorer af professionelle investeringsejendomme. Se mere her

38

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


HIGHLIGHTS OG UDFORDRINGER

Ejendomsvenlighed: Storbyerne har lagt sig i selen De danske storbykommuner er blevet mere ejendomsvenlige, men halter stadig langt efter de virkelig gode – ofte midtjyske – kommuner, der forstår, at vækst og arbejdspladser kræver gode grundvilkår. Det viste EjendomDanmarks årlige undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. I 2019 løb Thisted med sejren som den mest ejendomsvenlige kommune. Se mere her

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

39


BRANCHENS MARKEDSDATA GIVER

NYE MULIGHEDER

EjendomDanmark fortsætter med at styrke hele branchens datagrundlag med den voksende indsamling af markedsdata. I løbet af 2019 har EjendomDanmark holdt flere møder og arrangementer mange steder i landet. Orienteringen om markedsstatistikken har i høj grad handlet om, at deltagelsen skal være nem og fortrolig. Det har været en væsentlig baggrund for, at mange flere i 2019 er blevet bekendt med og har tilvalgt at berige markedsstatistikken med egne markedsdata. Til dem skal lyde en stor tak for bidraget igennem 2019 og for den interesse, vi helt generelt har mødt for dataprojektet. Tilgangen betyder, at EjendomDanmarks markedsstatistik ved udgangen af årsskiftet bestod af markedsdata for over 15.200 ejendomme mod 9.200 ejendomme ved årets start. En landsdækkende dataindsamling er central for, at statistikken bliver så repræsentativ som muligt, men det er også vigtigt, at mange forskellige aktører med forskellige ejendomme vil bidrage, så normtal til ny offentlig vurdering, nøgletal og statistik kan understøtte alle typer udlejningsejendomme i landet. Vi har en unik mulighed for at skabe et historisk stærkt grundlag for branchen. Men det kræver flere deltagere, og det kræver kontinuitet for de nuværende deltagere, hvis den

40

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


NYE MULIGHEDER MED MARKEDSDATA

høje kvalitet skal opretholdes. Det giver ikke alene et bedre grundlag for offentlig vurdering af erhvervsejendomme, men også mange nye muligheder for markedsindsigt for de deltagende.

Væsentligt fundament for ny offentlig vurdering De danske virksomheder og borgere betalte op imod 50 mia. kr. årligt i samlede ejendomsskatter. Ejendomsskatten beregnes på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering, som netop står til udskiftning. Da Engberg-udvalget i 2013 suspenderede 2012-vurderingerne, var det med det for øje, at de offentlige ejendomsvurderinger var for fejlbehæftede. EjendomDanmark deler naturligvis regeringens målsætning om, at de offentlige vurderinger skal være så præcise som muligt. Det er Datagrundlag i EjendomDanmarks markedsstatistik 200

35,0

180

30,0

25,0

140 120

20,0

100 15,0

80 60

10,0

Årsleje inkl. drift (mia. kr.)

Antal lejemål (i 1.000)

160

40 5,0

20 0

Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan Apr Jul Okt Jan 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 Antal lejemål (1.000)

-

Årsleje (mia kr.)

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

41


NYE MULIGHEDER MED MARKEDSDATA

vigtigt for at mindske antallet af sager, forkorte sagsbehandlingstider og for at skabe tillid til beskatningen af investeringsejendomme i Danmark. En væsentlig nøgle til mere retvisende vurderinger af erhvervsejendomme i Danmark er, at grundlaget bliver langt bedre end hidtil. Det er branchen med til at sikre med et væsentligt omfang og kvalitetsaftryk som en af de bærende dele i det markedsregister, Danmarks Statistik vil lægge til grund for nye normtal.

Nye muligheder med markedsstatistikken En landsdækkende markedsstatistik for investeringsejendomme kan andet end danne fundamentet for overordnede normtal til en offentlig vurderingsmodel. Ved udgangen af 2019 indeholder markedsstatistikken 185.000 lejemål, der samlet har en årlig lejebærende værdi på 33 mia. kr. Det betyder, at vores dækning for markedsstatistikken er forøget med 59.000 lejemål siden sidste år, hvilket forbedrer vores datagrundlag gevaldigt. Forøgelsen skyldes i høj grad, at der er kommet over 60 nye aktører med, som har valgt at støtte indsamlingen. Med et stærkt datagrundlag, der er bygget op af branchen, skal branchen også have markedsindsigt igen. Ud over de forskellige statistikprodukter, nøgletal og analyser, som jævnligt udarbejdes, har EjendomDanmark

42

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


43


NYE MULIGHEDER MED MARKEDSDATA

i sidste halvdel af 2019 udviklet produktet Lejetjek. Lejetjek giver helt nye muligheder for markedsindsigt i form af lejebenchmark på egne lejemål og derudover detaljerede sektorinddelte lejeniveauer på mindre afgrænsede områder. Det kan være kommuner, bydele, postnumre eller endda på gadeniveau. Alle opgørelser er naturligvis aggregerede, og ingen har mulighed for at se eller udlede lejen for enkelte lejemål eller virksomheder. Nedenfor er illustreret et eksempel på Lejetjek med beregning af lejebenchmark for et kontorlejemål i Københavns Kommune. Figuren sammenholder et lejemål med en m2-pris på 1.200 kr. med lejefordelingen i benchmarkområdet. Her er gennemsnitslejen på 1.500 kr. Derudover fremgår også en beregnet bund- og topleje. Eksempel på lejebenchmark af et kontorlejemål Bruttoleje pr. m2 pr. år 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Bundleje

Gennemsnitlig leje

Benchmarkleje

44

Topleje

Lejemålets leje

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


45


NYE MULIGHEDER MED MARKEDSDATA

Lejefordelingen i benchmarkområdet er beregnet ud fra sammenlignelige nabolejemål, og det er altid bestemt af et tilstrækkeligt antal ejendomme og lejemål fra forskellige aktører, som sikrer det nødvendige sammenligningsgrundlag. Lejetjek udvikles løbende. Flere deltagere i markedsstatistikken og flere markedsdata gør det muligt at implementere helt nye funktioner i takt med efterspørgslen på ny viden. Senest er udviklet en mulighed for at præsentere nævnsafgørelser – det giver indsigt i afgørelser fra huslejenævnene for udvalgte områder. Derfor er Lejetjek et godt pejlemærke, når lejeniveauet skal revurderes. Der kan selvfølgelig være særlige omstændigheder, som gør, at huslejen er lavere for det konkrete lejemål. Det gælder fx forskelle i lejemålenes indretning eller vedligeholdelsesstand.

46

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


NYE OFFENTLIGE VURDERINGER

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

LÆS MERE PÅ

EJD.DK/VUR

FORTROLIGHED Alle indsamlede data bliver anonymiseret og behandlet fortroligt. Det betyder, at data om den enkelte ejendom ikke kan eller må blive anvendt til den endelige vurdering. Se fortroligheds­ erklæring på vores hjemmeside. HAR DU BRUG FOR HJÆLP? Vi hjælper dig meget gerne med at komme i gang. Kontakt: Underdirektør Morten Marott Larsen, 28 45 56 51/mml@ejd.dk Seniorøkonom Mikkel Alsø, 31 62 01 08/mal@ejd.dk Projektkonsulent Sinan Koca, 20 90 31 99/sik@ejd.dk


EJENDOMDANMARK

MEDLEMSFORDELE Som medlem får du gratis adgang til blandt andet: • Telefonisk juridisk rådgivning – få svar på ejendoms­ juridiske spørgsmål • Alt indhold på EjendomDanmarks hjemmeside • Magasinet Ejendom og det juridiske nyhedsbrev Ejendom Jura • Det daglige nyhedsbrev Nyt fra pressen • Et ugentligt nyhedsbrev med branchenyheder • EjendomDanmarks markedsstatistik • EjendomDanmarks fælles indkøbsportal • Udvalgte medlemsarrangementer

48

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


49


MEDLEMSFORDELE

Få minimum 20 procent rabat på • • • • •

Ejendomsadministratoruddannelsen (EA-uddannelsen) Kurser Udvalgte arrangementer Publikationer Elektronisk blanketmodul

Medlemskab giver også rabat på • • • •

50

Grundejernes Domssamling Blanketter og kontrakter ED-lovportal Forsikringer


MEDLEMSFORDELE

Juridisk rådgivning EjendomDanmarks jurister giver telefonisk juridisk rådgivning til medlemmer af ejer- og administratorsektionen på hverdage mellem klokken 9.00 og 15.30. Foreningsmedlemmer, der er medlem via en grundejerforening, kan få telefonisk juridisk rådgivning fredage mellem klokken 9.00 og 15.30. Telefonrådgivningen er gratis for medlemmer af EjendomDanmarks ejer- og administratorsektion og for foreningsmedlemmer. Rådgivningen omfatter primært juridiske spørgsmål inden for foreningens kerneområder: boligleje- og erhvervslejelovgivningen og de regler, der regulerer andelsbolig- og ejerforeninger.

Rådgivning på ejd.dk Som medlem af EjendomDanmark kan du altid søge efter et hurtigt svar på dine juridiske spørgsmål på hjemmesiden under fanen Rådgivning. Find blandt andet information til brug for administration af bolig- og erhvervslejemål samt andelsbolig- og ejerforeninger. Du kan også finde en lang række forskellige vejledninger om alt fra persondata og procedurer mod hvidvask til hjælp til klimaskærme, værdifastsættelse og generationsskifte. Endelig kan du sende et spørgsmål til foreningens jurister, som ringer dig op hurtigst muligt.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

51


MEDLEMSFORDELE

Kontrakter og blanketter EjendomDanmark har udarbejdet nogle standardkontrakter og en lang række af de blanketter, som kan gøre det lettere at administrere en ejendom. Det er blandt andet lejekontrakter til beboelse og erhverv, blanketter til beregning og varsling af omkostningsbestemt leje samt skatte- og afgiftsforhøjelser. Kontrakterne giver plads til aftalefrihed mellem parterne, i det omfang lovgivningen tillader det. Blanketterne overholder kravene i lovgivningen og revideres løbende i takt med lovændringer, satsændringer mv. Det sikrer, at varslinger er gyldige, og at de korrekte beløb mv. bliver opkrævet.

ED-lovportalen Medlemmer af EjendomDanmark får rabat på blandt andet ED-lovportalen. ED-lovportalen er ejendomsbranchens førende vidensplatform. Portalen drives i samarbejde med Schultz, der leverer teknologi, og er en helt opdateret regelsamling med ejendomsrelevant lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger mv. til sitet. I portalen finder du let svar på dine ejendomsjuridiske spørgsmål. Regelsamling, litteratur og domme er integreret, så du for eksempel hurtigt kan finde relevant retspraksis vedrørende de enkelte paragraffer i lovgivningen.

52

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


MEDLEMSFORDELE

Hold dig opdateret Bliv opdateret med nyheder fra ejendomsbranchen gennem vores magasin Ejendom og ugentlige nyhedsbrev. Du kan også tilmelde dig ”Nyt fra pressen” og få et dagligt kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet, fra de største aviser i Danmark. Endelig udkommer vores juridiske nyhedsbrev Ejendom Jura fire gange om året. Ejendom Jura indeholder information om blandt andet: • Lovforslag • Vedtagne love • De nyeste domme og administrative afgørelser fra huslejenævn, ankenævn og domstolene • Nye regler og afgørelser på skatteområdet

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

53


MEDLEMSFORDELE

Håndbogen ”Boliglejemål” EjendomDanmark står bag håndbogen ”Boliglejemål” (2017). Det er den mest omfattende, praktisk orienterede bog om privat boligudlejning på markedet og giver en grundig indføring i de juridiske og praktiske aspekter ved administration af boliglejemål. Bogen, der består af to bind, henvender sig bredt til blandt andre ejendomsejere, ejendomsadministratorer, huslejenævnsmedlemmer, jurister og advokater.

54

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


MEDLEMSFORDELE

Markedsstatistikken EjendomDanmarks markedsstatistik er en samling af data og analyser, der giver markedsinformation til det professionelle danske investeringsejendomsmarked. Tomgang opgør kvartalsvist den økonomiske og arealmæssige tomgang for over 188.000 lejemål. Statistikken er opgjort for sektorerne kontor, butik, industri, bolig og andet erhverv og er geografisk fordelt på regioner, landsdele og markedsmæssigt relevante områder. Forventninger er en undersøgelse blandt en række markedsaktører, der giver information til det professionelle danske investeringsejendomsmarked. Målet er at skabe et endnu mere gennemsigtigt ejendomsmarked. Oversigt giver et overordnet økonomisk overblik over udviklingen i investeringsmarkedet for ejendomme. EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

55


EJENDOMDANMARK

UDDANNELSE OG KURSER Kurser EjendomDanmarks kurser spænder vidt. Kom på blandt andet på kursus i: • • • • •

Bolig- og erhvervslejeret Foreningsret Økonomi Investering og finansiering Kommunikation og ledelse

Vores kurser fokuserer på de aktuelle problemstillinger i branchen og er tilrettelagt særligt til branchens medarbejdere. Vi lægger vægt på at udbyde kurser af fagligt høj kvalitet og relevans både i København og i Aarhus. Vores kurser kombinerer den seneste teoretiske viden med en praktisk vinkel i samspil med både interne og eksterne undervisere. Se de kommende kurser her. Stigende antal studerende I 2019 havde EjendomDanmark 1.266 kursister på de åbne efteruddannelseskurser. Det er en stigning på to procent i forhold til året før.

56

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


UDDANNELSE OG KURSER

Højeste antal dimittender på EAuddannelsen EjendomDanmark står bag ejendomsadministratoruddannelsen (EA), der er offentligt godkendt og udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Med en EA-uddannelse får du en solid faglighed og mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for dit fagområde. Du bliver bedre rustet til at imødekomme branchens stigende kompetencekrav og ikke mindst optimere din arbejdssituation. EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

57


UDDANNELSE OG KURSER

Stadig flere får EA-titel I 2019 var der 473 studerende indskrevet på uddannelsen. 64 nyuddannede ejendomsadministratorer fik i september overrakt deres eksamensbeviser ved de årlige dimissioner i København og Aarhus. Antallet af dimittender er steget med 14,3 procent fra 2018 til 2019. En mere digital EA-uddannelse 2019 blev startskuddet på en mere fleksibel udgave af EjendomDanmarks EA-uddannelse. Undervisningen er gået fra klassisk til ”blended learning”. Det betyder, at undervisningen primært foregår på den digitale platform Moodlerooms. Fortsat fysisk fremmøde De studerende skal fortsat møde op til fysiske studieaktiviteter, men langt færre gange end hidtil. Pensum tileg-

Digital 58

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


UDDANNELSE OG KURSER

nes primært gennem et veltilrettelagt studieforløb i en kombination mellem selvstudie, grupper, opgaveløsning og webinarer med underviserne på uddannelsen.

Bliv certificeret ejendomsinvestor EjendomDanmark tilbyder nu sine medlemmer at blive certificerede ejendomsinvestorer. Investering i ejendomme adskiller sig væsentligt fra investeringer i eksempelvis aktier og obligationer. Det kræver en grundlæggende økonomisk, juridisk og teknisk viden, som medlemmerne vil tilegne sig gennem et nøje tilrettelagt undervisningsforløb. Tværfaglighed giver større forståelse Tværfagligheden kan bidrage til en endnu større forståelse af, hvad der skal til for at foretage en fornuftig ejendomsinvestering, og hvilke risici der kan være forbundet med investeringen. Denne viden vil være nyttig både for dem, der selv investerer i ejendomme, og for dem, der arbejder for eller hos en ejendomsinvestor. En certificeret ejendomsinvestor skal som minimum have modtaget grundlæggende undervisning i: • • • •

Lejefastsættelse Investeringsteori Finansiering Værdiansættelse

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

59


EJENDOMDANMARK

FORENINGSUDVALG EjendomDanmark har en række faglige og regionale udvalg, som blandt andet har til formål at rådgive bestyrelse og sekretariat om organisationens politik inden for udvalgenes områder. De bidrager også til formidling af viden til foreningens øvrige medlemmer om faglige emner. Udvalgene består af medlemmer, der ejer, udlejer eller driver ejendomsadministration i hovedstaden, Sjælland, Fyn og Jylland. De faglige udvalg består af medlemmer, der dagligt arbejder med fagområdet. Læs mere om udvalgene på de næste sider.

Udvalg 60

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


FORENINGSUDVALG

Foreningsudvalg for andelsboliger Formand Adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm, Cobblestone Property Management Medlemmer • Adm. direktør Preben Løth, Boligexperten • Direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S • Advokat Jacob Linvald, Newsec A/S • Kundechef Søren Ralph Hansen, DEAS • Advokat Caspar Schultz, CEJ Ejendomsadministration A/S Kontaktperson i EjendomDanmark er juridisk konsulent Mette Haagensen.

Foreningsudvalg for boliger Formand Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark Medlemmer • COO/administrativ leder Tage Bergsbo, Lintrup & Norgart A/S • Afdelingsdirektør Birgitte Bonde, CEJ Ejendomsadministration A/S • Advokat Per Hansen, Lou Advokater I/S • Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn • Direktør Kenneth Søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration A/S Kontaktperson i EjendomDanmark er juridisk direktør Morten Østrup Møller.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

61


FORENINGSUDVALG

Foreningsudvalg for byggeri Formand Direktør Niels Anker Jørgensen, Emcon A/S Medlemmer • Senior projektudviklingschef Morten G. Fossum, Gefion Group • Udviklingsdirektør Kim Freilev, C.W. Obel Ejendomme • Byggedirektør Jens Bjarne Hansen, Jeudan Servicepartner A/S

Foreningsudvalg for ejendomsdrift Formand Afdelingsdirektør Jan Gustavson, Newsec A/S Medlemmer • Projektleder Henrik Christiansen, DEAS • Kundechef Michael S. Fabrin, DEAS • Afdelingschef Ole W. Hansen, ATP Ejendomme Kontaktperson i EjendomDanmark er regnskabschef Hans Morten Pedersen.

62

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


FORENINGSUDVALG

Foreningsudvalg for erhvervsejendomme Formand Juridisk direktør Bjørn Allentoft, DEAS Medlemmer • Fund Manager Anne Dorthe Lillelund, Fokus Asset Management • Ejendomsdirektør Solveig Rannje, Velliv • Associate Partner Peter Frische, EY • Bestyrelsesmedlem Peter Mering, Danske Shoppingcentre P/S • Udlejningsdirektør Tine Cederholm Bemberg, C.W. Obel Ejendomme • Direktør Hannah M. Østergaard, Jeudan A/S • Investeringsdirektør Kenneth Olsson, ATP Ejendomme • Chief Portfolio Manager Mikael Arne Fogemann, PFA Ejendomme • Ejendomsdirektør Niels-Peter Edvardsen, DADES A/S Kontaktperson i EjendomDanmark er juridisk direktør Morten Østrup Møller.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

63


FORENINGSUDVALG

Foreningsudvalg for Fyn Formand Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn Medlemmer • Statsaut. ejd.mægler & valuar MDE Flemming Jørgensen • Direktør Peter Søndergaard Christiansen, AdministrationsGruppen Danmark A/S Kontaktperson i EjendomDanmark er direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn

64


FORENINGSUDVALG

Foreningsudvalg for hovedstaden Formand Senior projektudviklingschef Morten G. Fossum, Gefion Group Medlemmer • Adm. direktør Søren Hofman Laursen, C. W. Obel Ejendomme A/S • Advokat Susanne Husted-Andersen • Managing Partner Steffen Grimm Dyrhauge, Dyrhauge Consult • Vicedirektør, advokat Paw Engsbye Rasmussen, BvB Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse • Salgs- og udlejningschef Peter Kornerup, Initus Ejenomme • Adm. direktør Lars Ismiris, LEA Ejendomspartner Kontaktperson i EjendomDanmark er medlemskonsulent Dea Skovshoved.

65


FORENINGSUDVALG

Foreningsudvalg for Jylland/nord Medlemmer • Kundechef Kirsten Cleyton, DEAS • Indehaver, advokat Anne Henriksen, Advokatfirmaet Vingaardshus a/s • Advokat, partner Karen-Marie Hovmøller, Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup • Ejendomsadministrator Charlotte Bræmer-Jensen, Lou Advokatfirma • Direktør Britta Jespersgaard, ProDomus • Direktør Jonna Nielsen, JN Administration • Direktør Yvonne Skagen, Aalborg Boligadministration • Bestyrelsesformand Brian Svart, Dansk Ejendomsudvikling og Management A/S • Adm. direktør Trine Wagner, Wagner Ejendomme Kontaktperson i EjendomDanmark er afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen.

66

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


Boligminister Kaare Dybvad blev interviewet til Ejendom i september 2019. Han talte blandt andet om sine ambitioner: Forenklede regler, flere boliger og brede forlig. LĂŚs artikel

67


FORENINGSUDVALG

Foreningsudvalg for Jylland/syd Medlemmer • Administrationschef Majbritt Birch, Pfeiffer A/S • Advokat, partner Flemming Dahl, Abel & Skovgård Larsen • Advokat Mogens Dürr, DEAS • Bestyrelsesmedlem Claus Eland, Byg og Bo Kolding A/S • Advokat Jens Jacob Halling, Advokatfirmaet Sønderby Legal • Administrator Bente Møller, Emilienborg Administration • Adm. direktør Anette K. Nielsen, Boax ejendomme • Advokat, partner Kim Nielsen, Clemens advokatpartnerselskab • Storkunderådgiver Maibritt Bomholt Nyborg, Nykredit A/S • Administrationschef Gitte Møller Pedersen, Dansk Administrationscenter A/S • Advokat Michael Sommer, Advokatfa. Michael Sommer • Erhvervskundechef Henrik Truelsen, Realkredit Danmark A/S • Statsaut. ejd. mægler Torben Weihrauch, Ejendomsselskabet Torben Weihrauch • Direktør Thomas Windtberg, Taurus Ejendomsadministration ApS • Afdelingschef Anni Frandsen, CEJ Aarhus A/S Kontaktperson i EjendomDanmark er afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen.

68

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


FORENINGSUDVALG

Foreningsudvalg for Sjælland Formand Advokat Jens Thoregaard, Frederiksund Medlemmer • VVS-installatør Per Morén, Lolland • Advokat partner Hans Elverdam, Faxe • Direktør Leif Lundberg Petersen, Holbæk • Købmand Ole Søegaard, Frederikssund • Ingeniør Benny Pilgaard, Roskilde

Foreningsudvalg for skat Formand CFO Kim Christiansen, Jeudan A/S Medlemmer • Direktør Andreas Karberg, Karberghus A/S • COO Jesper Jørgensen, Deloitte • Investeringschef Kenneth Olsson, Industriens Pension • Skattechef Michael Ishøi, Topdanmark • Director Jakob Hermann, PWC Kontaktperson i EjendomDanmark er underdirektør Morten Marott Larsen.

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

69


FORENINGSUDVALG

Foreningsudvalg for retail Formand Afdelingsdirektør Finn Sture Madsen, DEAS Medlemmer • Shopping Centre Manager Helle García Korndal, Unibail-Rodamco • Kommerciel direktør Jakob Møller, Dades • Commercial Manager Jacob Bannor, Citycon • Center Manager Jes Andersen, Cobblestone Property Management • Adm. direktør Jesper Andreasen, Rødovre Centrum • Underdirektør Lasse Winther Thorsen, ATP Ejendomme • Centermanager Arne Schmidt, Herning Centret • Leasing Director Christian Brewaeys, Steen & Strøm • Head of Asset Management Bjarke Cloos, Aberdeen • CEO Lars Pærregaard, Kereby • Advokat Lars Top Rud-Petersen, Kereby • Direktør Gitte Rindbøl, Rindbøl Management og • Udvikling ApS • Adm. direktør Niels Lønborg Brandt-Badaire, Restaurant Silo • Commercial Development Director Rasmus Meyhoff, NREP • Commercial Manager Tanja Sonne, Newsec A/S • Partner Thomas Riise-Jakobsen, NREP Kontaktperson i EjendomDanmark er juridisk direktør Morten Østrup Møller.

70

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


EJENDOMDANMARK

GRUNDEJERFORENINGER BORNHOLMS GRUNDEJERFORENING Formand: Tom Jensen

NYKØBING FALSTER GRUNDEJERFORENING Formand: Svend Teilmann

EJENDOMSFORENINGEN HOLBÆK ejendomsforeningen-holbaek.dk Formand: Rasmus Carlsson

RINGSTED GRUNDEJERFORENING Formand: Peter Hermanns

FAXE GRUNDEJERFORENING Formand: Asbjørn Vilhelm Pierri

EJENDOMROSKILDE roskildegrundejerforening.dk Formand: Cecilie Mieth

FORENINGEN AF GRUNDEJERE I SORØ Formand: Mogens Pihl

RØDOVRE GRUNDEJERFORENING Formand: Flemming Sejr Hansen

FREDERIKSBERG GRUNDEJERFORENING frederiksberggrf.dk Formand: Thomas Bograd

SLAGELSE GRUNDEJERFORENING Formand: Sten Jensen

FREDERIKSSUND GRUNDEJERFORENING Formand: Jens Thoregaard GRUNDEJERFORENINGEN LOLLAND Formand: Per Morén HELSINGØR GRUNDEJERFORENING helsingorgrundejerforening.dk Formand: Torben Knudsen HILLERØD GRUNDEJERFORENING Formand: Hans Reinholdt KØGE GRUNDEJERFORENING Formand: Marianne Iversen

SUNDBYERNES GRUNDEJERFÆLLESSKAB sgfnet.dk Formand: Erhardt Franzen EJENDOMSFORENINGEN FYN effyn.dk Formand: Peter Søndergaard Christiansen EJENDOMSFORENINGEN KRONJYLLAND efkronjylland.dk Formand: Henning Jørgensen AALBORG GRUNDEJERFORENING (PRODOMUS) prodomus.dk Formand: Claus Fischer

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

71


EJENDOMDANMARK

HOVEDBESTYRELSEN

Formand Adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen DEAS

Næstformand Adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, Dades

Adm. direktør Torben Black, C.W. Obel Ejendomme

Direktør Thomas Bograd, Ejendoms­ selskabet Østervold

Direktør Michael Bruhn, PFA Ejendomme

Direktør Peter Søndergaard Christiansen, J.P.C. Handel & Invest

Adm. direktør Per W. Hallgren, Jeudan

Advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup Administration

Direktør Britta Jespersgaard, Prodomus

Adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm, Cobblestone

Adm. direktør Thomas Kempf, Newsec

Direktør Peter Lautrup, Laros

Managing Director Rikke Lykke, Patrizia Denmark

Økonomidirektør Michael Nielsen, ATP Ejendomme

Direktør Søren Impgaard, Nielsen, Minova

Adm. direktør Anne Marie Oksen, CEJ

Advokat, partner Jan Toft Olesen, Lou Advokater

Direktør Solveig Rannje, Velliv

Advokat Merete Vangsøe Simonsen, Focus Advokater

Advokat Kenneth Søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration

Advokat Jens Thoregaard, Herbst Thoregaard Advokater

72

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019


EJENDOMDANMARK

HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal i tkr 2019

2018

2017

2016

2015

Indtægter

30.591

29.079

23.146

20.337

19.320

Driftsudgifter

-31.132

-27.522

-23.550

-22.906

-20.975

-659

1.427

-620

-2.817

-2.011

Ejendommens driftsresultat før skat

357

1.554

1.302

1.101

1.325

Årets resultat efter skat

47.072

3.077

532

-1.563

-728

Balancesum

87.202

39.842

35.775

33.778

35.359

Egenkapital

75.846

28.773

25.696

25.206

26.769

Egenkapital inkl. ansvarlig indskuds­kapital

78.946

31.873

28.796

28.306

29.869

Soliditetsgrad, %

87,0

72,2

71,8

74,6

75,7

Soliditetsgrad inkl. ansvarlig indskudskapital

90,5

80,0

80,5

83,8

84,4

27

23

22

21

20

Forenings­ resultat før skat

Nøgletal

Antal med­ arbejdere 1)

1) Opgjort efter ATP-metoden. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015”. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

Se hele årsrapporten

EJENDOMDANMARKS FORENINGSRAPPORT 2019

73


EjendomDanmark er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Vi repræsenterer cirka 85 procent af det professionelle ejendomsmarked med over 100.000 medarbejdere og en omsætning på knap 100 mia kr. Læs mere om os på www.ejd.dk Følg os på LinkedIn Følg os på Twitter

København Nørre Voldgade 2 1358 København K T 33 12 03 30 info@ejd.dk www.ejd.dk

Aarhus Havnegade 2A 8000 Aarhus C T 31 73 15 50 info@ejd.dk www.ejd.dk

Odense Tarupvej 80 5210 Odense NV T 66 12 34 00 info@ejd.dk www.effyn.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.