EjendomDanmark Markedsstatistik - forventninger (fakta-ark juli 2014)

Page 1

FAKTA-ARK EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE

JULI 2014

Bedre udvikling i ejendomsværdierne i centrene

Ejendomsforeningen Danmark har i dette kvartal valgt at udvide den regionale analyse af udviklingen i ejendomsværdi til at omfatte Odense og Aalborg. De følger tendensen for de andre regionale centre med at ligge over den forventede udvikling i resten af landet. Blandt centrene er der størst forventning til København efterfulgt af Aarhus. Tredjestørst forventning er der til Aalborg tæt fulgt af Trekantsområdet og på en femteplads kommer Odense.

Kortet viser de områder i Danmark, hvor investeringsejendomme forventes at stige mest i ejendomsværdi i forhold til de andre områder. Der er spurgt til Trekantsområdet, København, Odense, Aalborg, Aarhus og resten af Danmark. Ud fra svarene er dannet en indikator. Områder med den lyse farve betyder, at mindst 50 procent af de adspurgte er enige om, at dette område klarer sig bedst i forhold til andre.

I seks ud af de sidste otte år har der været et fald i det totale afkast. Der er nu en begyndende tiltro til fremtiden, og også ejendomsbranchen forventer, at 2014 bliver vendepunktet. Når forventningerne til det totale afkast er lidt stigende i Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse, kan det hænge sammen med, at der er en forventet fremgang til dansk økonomi i 2014. I en rapport for foråret 2014 forudser de økonomiske vismænd en økonomisk vækst på danske eksportmarkeder samt en stigende forbruger- og erhvervstillid.

I 2014 går det frem for det totale afkast 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark. Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2013 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks. 2014 til 2016 viser gennemsnit af svarene i EDF. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.