Ejendom 1 2021 "Bygninger under forvandling"

Page 1

Magasinet for hele ejendomsbranchen

BYGNINGER UNDER FORVANDLING CORONA Genåbningskapløb

NR. 1 FEBRUAR 2021


LIVET I EJENDOMMEN STÅR ALDRIG STILLE

DEAS 24SYV – ALTID LIGE VED HÅNDEN

24 syv

Brug vores app DEAS 24syv. Søg din adresse frem, og send besked direkte til administrator eller vicevært døgnet rundt. Så rykker vi ud hurtigst muligt. Brug også vores selvbetjening, og find svar på alt om at bo til leje eller i en forening.


NR. 1 FEBRUAR 2021

10

I efteråret 2020 fik Vest Administrationen A/S ISO-certificering inden for informationssikkerhed.

40

TEMA 20 Fra statisk kontormiljø til dynamisk storrumskontor 26 Postcenter får nyt liv

Nye regler om affaldssortering træder i kraft den 1. juli 2021

28 Fra skot til slot

BYGNINGER UNDER F O RVA N D L I N G 8 CORONA

Kapløbet om genåbning er skudt i gang 12 ISO-CERTIFICERING

Informationsteknologi: Styrker virksomheden og gavner kunderne

26

32 OUT OF OFFICE

Tidligere postcenter er forvandlet

Bidt af ballet

34 DIGITALISERINGSPROJEKT

Lejer og ejer går sammen

36 DET POLITISKE HJØRNE

Fra vækst til værdipolitik 38 LEJETJEK

Et værdifuldt værktøj 40 AFFALD

Mere affaldssortering i 2021 – men hvordan? Moderne dans handler ikke kun om at rulle rundt på gulvet med sneakers på.

N VA

EM ÆRK

Omstilling til nye affaldskrav tager tid

32

E

T

S

Philip Maury.

42 AFFALD

Miljømærket tryksag 5041 0546

EJENDOM

REDAKTION

FORSIDEN

Magasinet for hele ejendomsbranchen

Kommunikationskonsulent Stine Rud Skov

Foto Jeppe Carlsen

Pressekonsulent Cecilie Lund Vinther

ISSN 2597-0038

UDGIVES AF EjendomDanmark, 33 12 03 30, info@ejd.dk, ejd.dk

LAYOUT

TRYK OTW

Grafiker Anita Hansen

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Underdirektør Søren Gregersen

Medlem af Danske Medier

ANNONCESALG DG Media as, 70 27 11 55, epost@dgmedia.dk, dgmedia.dk

Ejendom bliver trykt på svanemærket papir. Artikler må gerne citeres, når det sker inden for citat­reglerne med tydelig angivelse af Ejendom som kilde og dato. Erhvervsmæssig affotografering af Ejendoms tekst, billeder, illustrationer og annoncer er ikke tilladt.


LEDER

Ejendomsbranchen tænker dynamisk og innovativt En af de fordomme, som ejendomsbranchen har lidt under, er, at det er et stillestående og småpassivt erhverv. Lidt karikeret, at man har

Den fortælling er ikke bare karikeret, den er forkert. Som det blandt andet bliver beskrevet i dette nummer af Ejendom, er det i den grad

miljøer med lounger, cafeer og fleksible kontorlandskaber.

en ejendom, som står, hvor den står, og ser ud, som den gør. Man finder nogle lejere, indkasserer huslejen, og så er den historie sådan set ikke længere.

nødvendigt at arbejde med udvikling, kundepleje og ideer i vores branche.

På side 40-44 sætter vi fokus på de nye krav til affaldssortering. Et flertal i Folketinget har bestemt, at vores affaldshåndtering i 2030 skal være klimaneutral. Det er en ambition, som kræver noget af os alle – og derfor også af både ejere og lejere. Et af midlerne til at mindske udslippet af CO2 er nemlig, at vi skal sortere mere – faktisk i ti kategorier allerede fra 1. juli i år. Omstillingen vil kræve mere plads i køkkenet, i baggården, og hvor affaldscontainere ellers står. Opgaven er krævende og kan være en udgift

Nyt liv og ny funktion Under temaet ”Bygninger under forvandling” ser vi i dette nummer på ejendomme, som forvandler sig fysisk – får nye funktioner, rum og udseende. Men også hvordan man forvandler indholdet. Hvordan ejendomsejere ikke længere kan nøjes med at præsentere kontorlejerne for et storrumskontor, men i dag arbejder på at kunne tilbyde kontor-

Mere affaldssortering i 2021

for ejendomsejerne, hvis gårdmiljøet skal ændres for at kunne rumme flere containere. Vi har derfor forhørt os i både København og Aarhus om, hvordan opgaven mon bedst kan løses. Mød en ballet-entusiast Endelig har vi i disse så lukkede og kulturfattige tider et lille, interessant indblik i en balletfans verden. Gid Det Kongelige Teaters scener sammen med storcentre, svømmehaller og skoler igen snart må åbne og varsle forårets komme. God læselyst! Adm. direktør Jannick Nytoft EjendomDanmark

Det er i den grad nødvendigt at arbejde med udvikling, kundepleje og ideer i vores branche.

4


AFHOLD SIKRE ONLINE GENERALFORSAMLINGER Nu kan du afholde sikre online generalforsamlinger med Unik Bolig. Vi har indgået et samarbejde med Assembly Voting, som har udviklet online valgsystemer siden 2001 med fokus på brugervenlighed og dokumenteret sikkerhed.

Du får mange fordele med pakken “ASSEMBLY CONFERENCE VOTING” Blandt andet kan du: Afholde både rene digitale møder og en kombination mellem digitalt møde og fysisk fremmøde Sikre at kun de indbudte og stemmegyldige deltager Nemt holde overblik over valgresultatet Få video på dine møder Automatisk få opdelt ejerforeninger efter fordelingsantal

Løsningen er bygget op om et præsentationsmodul, hvor du kan tilpasse dagsordener, afstemningstemaer mv. og selve afstemningsmodulet. Derudover er der fra deltagernes adgang også et dialogmodul til dialog under mødet.

Vil du vide mere? Ring til Allan Holm på 7642 1106 eller læs mere på www.unik.dk/digitale-moeder

Udviklet i samarbejde med.


BrancheNyt

Tilbage hos DEAS I januar kunne DEAS byde velkommen tilbage til Mogens Dürr, der tidligere har været ansat som senior jurist. Mogens vender tilbage i Juridisk afdeling, hvor han skal varetage rådgivning af kolleger og kunder om de juridiske problemstillinger, der opstår omkring ejendomme i DEAS’ administration samt complianceforhold.

EU-mester i k mpleksitet

Danmark er blandt de mest regulerede lande i Europa, når det handler om lejeboliger. Det viser ny analyse fra EjendomDanmark. Kompleksiteten betyder, at der bruges mange ressourcer på administration, og det er hverken en fordel for lejer eller udlejer.

Lejeloven og boligreguleringsloven er sendt i høring endnu engang. De over 900 sider er blevet revideret efter første runde, hvor der havde sneget sig en del forskydninger ind i balancen. Høringsfristen er denne gang fredag den 12. marts 2021.

Niam har solgt HD Ejendomme til Heimstaden for 12,1 mia. kr. Det gør handlen til Danmarks­historiens største, skriver flere medier.

”Jeg er stolt over at få lov til at sætte rammerne for et nyt Indenrigs- og Boligministerium. Der er mange udfordringer i relation til at skabe et sammenhængende Danmark, men mulighederne er heldigvis endnu flere. Det er en vigtig dagsorden at sikre balance mellem land og by, og jeg ser frem til de nye og spændende opgaver, der følger med.” Kaare Dybvad Bek om sin udnævnelse til indenrigs- og boligminister.

Ny adm. dir. til Freja Ejendomme 1. juni tiltræder Christina Jørgensen som adm. direktør for statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme. Hendes baggrund er i ejendomsbranchen, hvor hun har fungeret som både entreprenør, rådgiver og bygherre. 6

EJENDOM

1 2021


Vidste du, at... EjendomDanmark og Alm. Brand har haft et samarbejde siden 2013, der skal gøre det nemmere for ejendomsadministratorer og medlemmer af EjendomDanmark at håndtere forsikringsforhold.

Brug tiden fornuftigt – Alm. Brand giver dig som administrator: En forsikringsudbyder du trygt kan benytte, og som støttes af din brancheforening.

En forsikringspakke der er tilpasset i overensstemmelse med ejendomsforeningers og udlejeres behov.

En række erfarne forsikringsspecialister i ryggen, der står klar til at hjælpe dig som administrator.

Har du behov for yderligere information? Kontakt vores erhvervskundechefer på telefon 22 80 47 11 eller 23 43 73 55 for et uforpligtende tilbud.

Ann._Ejendomsforeningen_Danmark_190x277_jan.2020.indd 1

20-08-2020 09:10:02


CORONA

Kapløbet om genåbning er skudt i gang De små børn er tilbage i klasseværelserne, men hvem der står forrest i genåbningskøen, er ikke forhåndsgivet. Tekst: Cecilie Lund Vinther. Gitrene er for vinduerne, og låsene er drejet om. Danmark er i skrivende stund igen midt i en nedlukning, hvor butikker og restauranter kun kan byde deres kunder velkomne, hvis det er for at sende dem af sted igen med varer eller take-away i hånden.

måttet handle over nettet. Derfor vil det også være fair, at centre og butikker snart får lov til at genåbne dørene,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendom-

overlevelsesmaraton med i bagagen, som også kunne ses ved, at der godt nok var faldende restancer op mod december – men de var stadig højere end ved første nedlukning.

”Coronaens jerngreb presser erhvervslivet. Der bliver kæmpet for at holde gejst og liv i erhvervslejerne, men der er stadig svære tider forude. Selv når samfundet genåbner, er der måske indgroet nye vaner hos kunderne, der i en tid har

Danmark. Da nedlukningen ramte landet igen i december, stod butikkerne et sværere sted, end da det samme skete for snart et år siden i marts. Denne gang er der et helt års

Sundhed og liv Statsministeren har både åbnet og lukket landet. Vacciner og udsigten til lysere tider gør dog, at der er håb for, at så mange som muligt klarer sig gennem krisen:

”Det er for tidligt at ånde lettet op. Vi ser måske kun toppen af isbjerget for virksomhedernes udfordringer, og der har undervejs været forsinkelser af hjælpepakkerne. Men de har trods alt været der, og det samme har viljen til at finde lokale løsninger. Det ændrer dog ikke på, at der er brug for, at kunderne kan vende tilbage,” siger Jannick Nytoft. Han henviser til, at der er spæde tegn på en stigning i, hvor mange virksomheder der går konkurs. clv@ejd.dk

REGERINGENS REFERENCEGRUPPES PRIORITERINGER VED GENÅBNING Virkning på smitteudbredelse Grundskole 0.-4.-klasse

Virkning på samfundsøkonomi

Betydning for trivsel og folkesundhed

Betydning for individuel frihed (rettighed)

Lavest

Højest

Størst

Mindre vigtig

Udvalgsvarebutikker

Lavest/middel

Middel/højest

Mindst

Vigtig

Grundskole 5.-9./10. klasse

Lavest/middel

Lavest/middel

Størst

Mindre vigtig

Videregående uddannelser

Lavest/middel

Lavest/middel

Nogen betydning

Mindre vigtig

Liberale erhverv med tæt fysisk kontakt

Lavest/middel

Lavest

Mindst

Vigtig

Kultur- og fritidsinstitutioner

Lavest/middel

Lavest

Nogen betydning

Vigtig

Restauranter og caféer

Middel

Middel

Mindst

Vigtig

Indkøbscentre, storcentre, mv.

Middel

Middel

Mindst

Vigtig

Ungdoms- og voksenuddannelser

Middel

Lavest/middel

Størst

Mindre vigtig

Idræts- og foreningsaktiviteter

Middel

Lavest

Størst

Vigtig

Arbejdspladser

Middel

Lavest

Nogen betydning

Mindst vigtig

Forsamlinger op til 5 personer

Højest

Lavest

Størst

Mest vigtig

Arrangementer mv. i private hjem og sociale kontakter (5-5)

Højest

Lavest

Størst

Mindst vigtig

Barer og værtshuse

Højest

Lavest

Mindst betydning

Vigtig

Kilde: Vurdering vedrørende genåbning fra faglig referencegruppe til Covid-19 nationalt varslingssystem, januar 2021.

8

EJENDOM

1 2021


Nu tilbyder Brunata energistyring

110 021

FUNDAMENTET FOR GOD ENERGI Nu kan Brunata tilbyde markedets mest innovative og brugervenlige system til energistyring af ejendomme. Resultatet er et overblik, du hurtigt kan omsætte i energibesparelser, tidsbesparelser og en grønnere profil. Det er god energi. Og sammen med Brunatas onlineløsninger til præcise forbrugsdata, er det energi­ løsningen til fremtidens krav. Læs mere på brunata.dk/energi EJENDOM

1 2021 9


BRITTA JESPERSGAARD

Sherry med politimesteren Jeg er nordjyde med stort N. Et parcelhus ”nordenfjords” dannede rammen om min barndom, hvor jeg var mellemste barn af tre. Mine forældre mente, at det største, man kunne opnå, var et job inden for ”etaten” (stat og kommune). Min far syntes, jeg skulle tage imod en læreplads hos politiet, da jeg var 17 år, og sådan blev det. Selv drømte jeg om at blive arkitekt. Da jeg blev færdig med min toårige kontoruddannelse, blev jeg kaldt op til politimesteren. Efter et ”tak for indsatsen”

Direktør i ProDomus, Aalborg Grundejerforening. Bor sammen med sin mand i Aalborg. Parret har en datter og en søn, der begge er i fuld gang med deres uddannelser.

og et glas sherry måtte jeg stå på egne ben.

Interesse for fast ejendom Den røde tråd Da min mand og jeg stiftede familie, købte vi et hus i Aalborg. Mens vores børn voksede op, fik jeg prøvet flere karriereretninger af, men den røde tråd har altid været fast ejendom. Jeg har blandt andet arbejdet hos Sonofon i virksomhedens juridiske afdeling. Her var en af mine opgaver at sikre rettigheder til at sætte mobilmaster op i hele landet til brug for landsdækkende mobiltelefoni. Siden arbejdede jeg mange år hos en developer med projekter i både Danmark, Finland

Da jeg flyttede hjemmefra, var det til en lejelejlighed i Aalborg. Dengang var der ventelister på at få en lejebolig i byen. I dag er samme udlejer en af mine gode kunder. Markedet er naturligvis et helt andet. Karrieremæssigt fortsatte min vej blandt andet til advokatkontorer. Her fandt jeg for alvor interessen for ejendomsbranchen.

og Baltikum.

Det politiske liv Ringen er sluttet I dag er jeg direktør i ProDomus. Jeg har taget alle de byggesten med mig, jeg har opsamlet i løbet af min karriere. Jeg har prøvet hele branchens palet - jura, økonomi, bank, arkitektur, investering og meget mere. Det er det, der fascinerer mig ved branchen. Du kan stort set selv bestemme, hvilken vej du vil løbe. For mig er ringen sluttet med det job, jeg har i dag – jeg har erfaring med stort set hele paletten og deler den gerne med vores medlemmer og kunder.

Der har altid været fart på – min nysgerrighed er mit drive, men basen er fast. Min mand og jeg har boet i det samme hus i 21 år. Et job, jeg lærte meget af, var en stilling som sekretariatsleder i Aalborg Kommune. Jeg havde ansvaret for de kommunale ejendomme – en portefølje på halvanden million m2. Jeg lærte, hvordan man navigerer inden for det politiske liv, og at økonomi ikke kun skal give mening på bundlinjen. Følelser, hensyn og politiske aftaler kan ikke nødvendigvis kapitaliseres og bygges ind i et Excel-ark.

Fortalt til Stine Rud Skov sts@ejd.dk 10

EJENDOM

1 2021


DanTaet læksikring – en vandtæt investering

Dantaet beskytter bygninger mod vandspild og store vandskader og de meget mærkbare følger heraf. Herved mindskes ulemperne for såvel ejer som lejer.

    

Få eller slet ingen skader ved rørbrud og sivninger Fuld overvågning døgnet rundt, året rundt Ejendommens grønne profil styrkes ved mindsket vandspild Reduceret forsikringspræmie og selvrisiko Mulighed for alarmtilslutning og energiregistrering

DanTaet systemer er udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut.

Rådgivning om læksikring af bygninger Vores konsulenter står klar til at foretage en gennemgang af Deres bygninger med henblik på at udarbejde en konkret anbefaling af de mest effektive tiltag til læksikring og overvågning af disse, som kan lægges til grund for en forhandling med Deres forsikringsselskab.

DanTaet A/S · Højmevej 36-38 · DK-5250 Odense SV · Tel: +45 63 17 45 00 · Mail: dantaet@dantaet.dk · www.dantaet.dk EJENDOM

1 2021 11


ISO-CERTIFICERING

Informationssikkerhed

Styrker virksomheden og gavner kunderne Vest Administrationen A/S har de sidste to år arbejdet målrettet på fortsat at optimere deres forretning. I efteråret 2020 modtog de en certificering på, at de har opnået den højeste standard inden for informationssikkerhed. De står nu klar til at dele deres erfaringer med branchen. Tekst: Stine Rud Skov. Foto: Jeppe Carlsen. For Vest Administrationen blev persondataforordningen en katalysator til at få kigget nærmere på forretningen og øge sikkerheden. Det længe ventede kvalitetsstempel kom i efteråret 2020, hvor administrationsvirksomheden fik en ISO27001-certificering - en international standard for, hvordan man som virksomhed kan styre sin informationssikkerhed. ”Med ISO27001 har vi fået en ramme, der giver os overblik over, hvor sikkerheden med fordel kan skærpes. Samtidig har vi fået værktøjerne til at sikre, at der hele tiden er styr på de interne processer,” siger Kent Friis Petersen, direktør i Vest Administrationen. Han sammenligner ISO med det at køre over for grønt lys. ”Du begrænser din risiko dér, hvor det er farligt. Du sikrer, at der er grønt lys, der hvor du gerne vil køre.” Fordelen ved at tage udgangspunkt i en international standard er ifølge Vest Administrationen, at der er tale om en gennemarbejdet ramme, hvor virksomheden ikke selv skal opfinde den dybe tallerken. Med ISO27001 kommer man hele vejen rundt om sin forretning og det, som skaber værdi 12

for både virksomheden selv og især kunderne. Sikkerhed og tryghed En øget sikkerhed til gavn for kunderne har været det vigtigste mål. ”At være en god ejendomsadministrator handler om at skabe tryghed og sikkerhed for kunderne. Som kunde overlader man et stort ansvar til sin ejendomsadministrator, så der skal være styr på de interne processer. Nu har vi dokumentation for, at vi har styr på alle processer helt ned i detaljen,” siger Kent Friis Petersen. Interne processer kan for eksempel handle om, hvordan man som virksomhed håndterer personfølsomme oplysninger, der kommer ind via e-mails. Her har Vest Administrationen fået oprettet

en særlig mappe. De ansatte vurderer løbende, hvilke mails der skal arkiveres her. Det kan også handle om, hvordan man som virksomhed håndterer hvidvaskloven, eller hvordan man øger sikkerheden på sine servere. Hos Vest Administrationen fandt de hurtigt ud af, at netop serverne var sårbare over for ubudne gæster. ”Vi har valgt at sætte en lille lås på vores server med kode, efter at vi blev gjort opmærksom på, at folk udefra nemt kan tappe information fra serveren. Det har vi aldrig tænkt over. Det næste vi kommer til at se på, er vores netstik. Indtil nu har vores gæster frit kunnet få adgang. Fremover vil vores gæster ikke kunne koble på vores servere, medmindre de er godkendt,” siger Kent Friis Petersen.

HVAD ER ISO27001? ISO27001 er en international standard for, hvordan man styrer informationssikkerhed. Eller oversat til dansk – et ledelsessystem for informationssikkerhed.

Huller i osten Hvor ISO27001 beskriver den overordnede ramme til at få styr på sine risici, har Vest Administrationen hentet inspiration i ISO27002, som er en vejledning til, hvilke sikkerhedsforanstaltninger en organisation kan vælge at indføre. ISO27002 oplister 15 områder med 114 kontroller, som virksomhederne kan tage fat på. Det er op til den enkelte virksomhed at udvælge de områder fra kataloget, som giver mening – og det kan være meget individuelt, påpeger Kent Friis Petersen. ”At finde ud af, hvilke kontroller, der skal indgå i den enkelte virksomhed, tager tid. Som virksomhed har vi vurderet vores processer og forretning ud fra en risikovurdering: Hvad er vigtigt for vores kunder og vores virksomhed? Hvad er risikoen og konsekvensen, hvis vi ikke foretager os noget, og hvad koster det? Har vi ikke kunnet acceptere risikoen, har vi indført en procedure.” Ud over procedurer for personfølsomme e-mails har Vest Administrationen blandt meget andet også indført procedure for, hvordan medarbejdere skal reagere, hvis en mappe med dokumenter er blevet slettet i det interne system ved en fejl. EJENDOM

1 2021


Kent Friis Petersen, direktør i Vest Administrationen, sammenligner ISO med at kunne køre over for grønt lys – virksomhederne begrænser deres risiko.

EJENDOM

1 2021 13


ISO-CERTIFICERING

”Først og fremmest får vi en advarsel, så vi kan nå at gendanne mappen. Samtidig har vi mulighed for at registrere, at der er sket en fejl. Sker samme fejl mange gange i løbet af en måned, bør vi måske overveje, om vi kan gøre noget for at forbedre processen. Derfor er det også en måde for os at skabe klarhed over, hvor der er huller i osten.”

Gør vi, som vi siger? Endelig har Vest Administrationen indført løbende kontroller af, at de mange nye processer bliver fulgt. Kontrollerne foretages af udvalgte medarbejdere hen over året og kaldes for en intern audit. Den interne auditors opgave er at sikre, at systemet er effektivt, og at ledelsen holder fokus. Men som en del af

certificeringen følger også en uvildig, ekstern audit. ”Den eksterne auditor kommer forbi og kontrollerer systemet. Auditoren udvælger nogle nedslagspunkter og taler med et par af medarbejderne for at tjekke, om vi kan dokumentere, at vi fortsat gør, som vi siger,” oplyser Kent Friis Petersen.

Vest Administrationen kommer gerne ud og holder oplæg om sine erfaringer. Kontakt Kent Friis Petersen, direktør på kfp@vestadm.com, eller Jacob Clausager Johansen, COO, på jcj@vestadm.com sts@ejd.dk

VEST ADMINISTRATIONENS RÅD TIL BRANCHEN

1

Overvej at begynde med ISO9001, før ISO27001. ISO9001 er en certificering inden for kvalitetsledelse, der lægger vægt på blandt andet effektivitet og kundetilfredshed igennem optimerede processer

2

Igangsæt en planlægningsproces i ledelsen

3 4

Overvej en ekstern konsulent, som kan være tovholder og støtte for ledelsen Kontakt gerne (tidligt) et bureau, som efterfølgende kan certificere jeres ledelsessystem

5

Sæt tid af og evaluer løbende, om processen er, som den skal være. Vest Administrationens proces har taget ca. 2½ år.

® – nu med fast rente

FlexLife

Nyhed

FlexLife® er et fleksibelt realkreditlån til jer, der ikke vil binde flere penge i mursten end højst nødvendigt. Med FlexLife® kan I låne op til 75% af ejendommens værdi. Og når rammerne for lånet er aftalt, har I f.eks. mulighed for at justere ydelserne hen ad vejen og få op til 30 års afdragsfrihed. På den måde kan I nemt frigøre likviditet til den daglige drift, nye investeringer eller til forbedringer af ejendommen. Læs mere på rd.dk/erhverv

14

EJENDOM

1 2021


Måske brænder du for at lave mad. Måske er du en tålmodig nabo. I kommer begge to til at kunne lide vores døre. Vi fremstillede vores allerførste dør, så den kunne modstå brand. Det var 1942. Siden har hver eneste dør, vi har udviklet, haft et vigtigt formål. At stoppe tyve, støj, brand, giftige

gasser, træk og mados. At sørge for, at du kan bo trygt, sikkert og godt. Vores virksomhed har også et tydeligt formål. At hjælpe dig med det, du har brug for for at få den rette hoveddør til din lejlighed. Og at gøre det så enkelt som muligt at skifte den du har. Læs mere på daloc.dk/trygthjem


DEBATTEN Foto: Steen Brogaard.

Mona Juul

FOLKETINGSMEDLEM, KF

Januar Jeg magter det ikke. Men jeg gør det alligevel. Når det er sagt, så vil jeg frygtelig gerne se en genåbningsplan og have adgang til data for fortsat nedluk-

November 2020 Hvordan kan digitale løsninger bidrage til at styrke forholdet mellem lejer og ejer, minimere energiforbruget og optimere drift- og vedligeholdelse? Det skal et nyt stort digitaliseringsprojekt i ejendomsbranchen se nærmere

ning. Og allermest appellerer jeg til bedre hjælp til fortsat hårdt ramte. Ellers har vi tabt meget af hjælpen

på. #dkbyg

Realdania

Februar Myndighederne anbefaler vaccine. Dokumentation og argumenter står i kø for coronapas, der koblet med lyntest kan åbne op for fodboldstadions, konferencecentre og festivalpladser. Danskerne har opsparet livsglæde og virksomhederne sukker for at komme i gang. Det er svært at følge argumentet, at borgere der selv fravælger vaccine, skal stå i vejen for alle andres adgang til vaccinepas.

Chef for Turisme og Oplevelsesøkonomi Lars Ramme Nielsen Januar Ejendomme sikrer danskernes alderdom. Pensionskasserne sætter i stigende grad danskernes pensionsopsparinger i ejendomme - og det er god beslutningen, forklarer Jannick Nytoft: ”Ejendomme er en langsigtet og stabil investeringsform. Samtidig bidrager pensionskasserne med deres investeringer i at udvikle og vedligeholde vores boliger og erhverv, så de på den måde også spiller aktivt ind i danskernes liv også før pensionen.”

EjendomDanmark

DANSK ERHVERV.

Januar Vi har etablert et samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Norden! Nyttig å dele erfaringer om korona og jobbe sammen for å påvirke EUs arbeid med grønn finans. Fastighetsägarna, EjendomDanmark, Rakli, Tone Tellevik Dahl

Norsk Eiendom

#ejendommeskaberværdi 16

EJENDOM

1 2021


Digitale løsninger giver nærvær Hverdagen bliver lettere med digitale løsninger. Hos SJELDANI Boligadministration kan du altid finde alle dokumenter online. Bestyrelsen kan følge med i regnskaber og holde styr på alle bilag. Det gør administrationen lettere – både for dig som kunde og for din administrator hos SJELDANI Boligadministration. Det giver tid og overskud i hverdagen.

Ring til os og hør, hvordan vi kan gøre din hverdag enklere. Ring i dag på 3324 2111 Læs mere om os på sjeldani.dk


18

EJENDOM

1 2021


Fra nedslidt industribygning til moderne kontorlandskab. Ejendomsbranchen renoverer og moderniserer løbende de danske erhvervsejendomme og giver dem nyt liv og ny funktion.

EJENDOM

1 2021 19


BYGNINGER UNDER FORVANDLING

Foto: Danielsen Spaceplanning.

Foto: Danielsen Spaceplanning.

Fra statisk til dynamisk Brugen af kontorejendomme udvikler og forandrer sig med hastige skridt. Arbejdet udføres ikke nødvendigvis fra et skrivebord, og med covid-19 er der blevet skubbet på en udvikling, hvor flere møder foregår virtuelt, og arbejdet klares fra distancen. Der er stadig brug for det fysiske kontor, men indretningen er under transformation. Tekst: Stine Rud Skov. Ejendomsbranchen har i de senere år sat tempoet op for at imødekomme erhvervslejeres behov for mere fleksible kontorejendomme, der kan noget mere – både indretningsmæssigt og digitalt. Det betyder, at ejendomsejere skal have en stadig mere dynamisk og fleksibel tilgang til det at eje en kontorejendom, mener Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør hos ejendomsinvesteringsselskabet Dades. ”At eje en kontorejendom er ikke en éngangsinvestering. 20

Ejendommen og lejemålene skal løbende tilpasses de enkelte lejere og følge med nutidens behov og trends.” Og noget tyder på, at ejendomsejerne skal løbe lidt stærkere fremover for at møde lejernes ønsker. Malin Meyer, CEO hos arkitektvirksomheden Danielsen Spaceplanning, har en finger på pulsen, når det gælder den moderne indretning af kontormiljøer. Som hun ser det, er forventningerne til, hvad en kontorejendom skal kunne, under hastig udvikling. ”Tidligere var det nok at give medarbejdere en kontorplads i et lejemål. Nu er der en højere

forventning om, at erhvervslejemålet er ”all inclusive” Man vil gerne have ekstra services - caféer og restauranter i stueetagen, mulighed for sociale fællesskaber med virksomheder, der minder om én selv, og adgang til teknologiske services som software og apps.” Optimerede rammer Et område, Danielsen Spaceplanning bruger stadig mere tid på, er at finde frem til løsninger på, hvordan man via teknologi og data kan indrette kontorejendomme bedst muligt og optimere de rammer,

medarbejderne arbejder i. Malin Meyer sammenligner fremtidens kontorejendom med en telefon, hvor lejeren tilvælger de apps og services, der er brug for. ”Ejendomsejere kommer i fremtiden til at tilbyde skræddersyede teknologiske løsninger, som flytter eller optimerer de virksomheder, der lejer kontorlokaler.” En techløsning, der kan op­timere medarbejdernes arbejdsdag, kunne for eksempel være en app, der viser, hvor mange kolleger der er mødt på job.

EJENDOM

1 2021


BYGNINGER UNDER FORVANDLING

Foto: Danielsen Spaceplanning.

Foto: Danielsen Spaceplanning.

storrum kontormiljø

Foto: Danielsen Spaceplanning.

”Er der mange på kontoret, og har man en opgave, der kræver særlig arbejdsro, er det måske den dag, man vælger at tage en hjemmearbejdsdag,” siger EJENDOM

Malin Meyer og uddyber: ”Grundlæggende skal vi bruge digitaliseringen til at give brugerne større kontrol over deres arbejdsliv. Det giver ganske

enkelt større arbejdsglæde, hvis du selv kan styre indeklimaet eller kan se, hvornår der er mest kø ved buffeten i kantinen.”

Lær af lejernes adfærd Ud over teknologiske ydelser målrettet lejerne vil indsamling af data om kontorejendommene og lejernes adfærd også få en stadig større betydning. ”Der ligger ubeskrivelige mængder af data i ejendommene. Tager ejendomsejeren de videnskabelige briller på, kan data bruges til at udvikle både forretningsmodel, service og produkt,” siger Malin Meyer. Data kan blandt andet give indsigt i, om der er nogle rum, som ikke bliver brugt særlig ofte, mens andre områder i ejendommen er mere efterspurgte. Data kan også sørge

1 2021 21


BYGNINGER UNDER FORVANDLING

for, at der er styr på klimaet i ejendommen. Både klima og indretning kan løbende justeres til en mere optimal løsning ud fra lejernes adfærd. ”Der ligger en del arbejde og læring i, hvordan man som ejendomsejer kan anvende data til at analysere adfærdsmønstre og derigennem give en øget service til lejerne. Indsamling af data vil også kunne bruges til at optimere og effektivisere ejendomsdriften og aflaste de ”blå mænd,” der står for ejendomsservicen,” siger Malin Meyer.

”Indretningen skal støtte op om arbejdsdagen på kontoret. Der vil være perioder, hvor medarbejderne har behov for at arbejde koncentreret uden forstyrrelser, og der vil være tidspunkter, hvor der er brug for at brainstorme med kollegaerne eller præsentere resultater.”

Ejere og administratorer bør være tæt på lejerne for at følge deres udvikling og være på forkant med deres behov og ønsker – ellers risikerer man at stå med en opsigelse, advarer Boris Nørgaard Kjeldsen, adm. direktør i Dades.

Foto: Thomas Brolyng Steen.

Færre faste pladser Der sker også en udvikling af selve kontormiljøet. Hvor tendensen de sidste mange år er gået fra mindre, aflukkede kontorer til åbne kontorlandskaber, sker der nu endnu et skift. Der skal være rum til at veksle mellem forskellige måder at arbejde på i løbet af dagen, siger Malin Meyer.

En konsekvens af en mere fleksibel tilgang til at møde på kontoret kan være, at medarbejderne ikke længere har et fast skrivebord. Måske bliver storrumskontorerne mindre, fordi færre medarbejdere er til stede samtidig. Adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, Dades.

Ifølge Malin Meyer, CEO hos Danielsen Spaceplanning, er der i øjeblikket efterspørgsel efter at transformere kontorejendomme og give dem nye funktioner.

Foto: Danielsen Spaceplanning.

22

Hvor åbne kontormiljøer kan være støjende og stressende, kan mindre, aflukkede kontorer være en udfordring for samarbejdet. I stedet bør der i indretningen indtænkes områder, hvor medarbejderen har mulighed for at fordybe sig, kreative miljøer, der kan støtte op om idéudveksling, og loungesofaer, hvor man kan tage det mere uformelle møde med kollegaen, mener Malin Meyer. ”Tidligere havde det en høj signalværdi at sidde på sin faste plads på kontoret og vise, at man ”var på.” Nu vægter det højere, at der er mulighed for at skifte arbejdsmiljø, frem for at sidde helt perfekt.” Noget, der også vægter højt i den moderne indretning, er at skabe rum til det sociale liv på arbejdspladsen.

”Der skal være balance mellem arbejds- og privatliv, men der skal også være plads til livet på kontoret. Det skal være et rart sted, hvor man kan holde en pause fra hamsterhjulet og hygge sig med sine kolleger,” siger Malin Meyer. Større ønske om hjemmearbejde Ud over medarbejdernes ønske om at kunne skifte placering på kontoret er der også i stigende grad et ønske om selv at kunne vælge, hvor og hvornår man udfører sit arbejde. Særligt nedlunkningen af samfundet på grund af covid-19 har gjort, at både virksomheder og medarbejdere er blevet endnu mere bevidste om, at meget kontorarbejde kan udføres fra andre steder end lige netop kontoret. EJENDOM

1 2021


BYGNINGER UNDER FORVANDLING

”Brugen af hjemmearbejdspladser er steget eksplosivt det seneste år og er en direkte konsekvens af covid-19. Både virksomhedernes og medarbejdernes ønske om at etablere hjemmearbejdspladser er blevet væsentligt større. Det vil dog ikke erstatte kontorarbejdspladsen, men være et add­-on til, at man kan være mere fleksibel,” siger Boris Nørgaard Kjeldsen. Han mener også, at der kan være behov for at få justeret indretningen på kontoret fremadrettet. ”En konsekvens af en mere fleksibel tilgang til at møde på kontoret kan være, at medar-

fast skrivebord. Måske bliver storrumskontorerne mindre, fordi færre medarbejdere er til stede samtidig. Set i lyset af corona vil der måske også være et ønske om, at der bliver mere luft mellem medarbejderne fremover.”

måske fra stranden,” siger hun.

Mere virtuel kommunikation Malin Meyer er enig i, at fleksibilitet er et nøgleord i fremtidens arbejdsliv. Den traditionelle arbejdsform, hvor medarbejderen møder på arbejde fra 9 til 17, er ved at fade ud. ”I dagens mere teknologidrevne verden arbejder medarbejderne mere fleksibelt: fra loungen på kontoret, køkkenet

Stadig brug for kontorejendomme På trods af et øget ønske om fleksibilitet mener både Boris Nørgaard Kjeldsen og Malin Meyer, at der stadig vil være brug for kontorejendommene. Medarbejderne motiveres af samspillet med kollegaerne og af at sidde i nogle attraktive rammer, der fortæller noget om den virksomhed, man arbejder for. ”Hvis man skal sige noget om en tendens, så oplever vi, at det betyder helt vildt meget at finde det helt rigtige sted,

bejderne ikke længere har et

derhjemme, på caféen eller

der kan fortælle noget om ens

virksomhed eller brand,” siger Malin Meyer. At kunne tilbyde de rette rammer til medarbejderne vil samtidig være afgørende for at kunne tiltrække fremtidens arbejdskraft, som ikke nødvendigvis er loyale over for virksomheden i længere tid ad gangen. ”Vil man holde på sine medarbejdere, må man give dem noget ekstra – for eksempel et fedt kontormiljø. At gå på arbejde skal være en oplevelse – særligt for den yngre generation.” sts@ejd.dk

Fjernaflæsningsmålere forpligter!

Kontakt os på tlf.: 87 44 77 05 og hør status på din ejendom Det er nu lovpligtigt jf. BEK nr. 2251 at beboere skal have forbrugsinformationer 2 x årligt.

Techem Online Univers Du får... Ejendomsdrift online • Digitale forbrugsopgørelser • Notifikationer ved forbrugsmål

Vi gør samarbejdet digitalt

FN’S VERDENSMÅL Techem skaber bevidsthed: www.techem.dk/verdensmaalene

EJENDOM

Fokus på ressourcer

1 2021 23


EJENDOMDANMARK

GENERALFORSAMLING ONLINE 22. APRIL Dagsorden • • • • • • • •

Valg af dirigent Formandens beretning Årsrapport for det forløbne år Budget for indeværende år Kontingent for det kommende år Indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen Valg af revisor

• Eventuelt

Økonomisk vejrudsigt Efter generalforsamlingen vil RD komme med en økonomisk vejrudsigt.

Tilmelding Medlemmer af EjendomDanmark kan deltage. Tilmeld dig senest den 8. april. Send en mail til info@ ejd.dk. Du vil op til mødet få en mail med link til deltagelse online.

Til dem, der står derude og ringer på Dine gæster danner de første indtryk, allerede ved dørtelefonen. I Mejlshede Gruppen er vi specialister i dørtelefoner. Med titlen ‘Siedle-partner’, både sælger og servicerer vi blandt andet dette flotte anlæg — og A. Hansen

C. Rasmussen

R. Simonsen

J. Hvid

G. Mortensen

K. Eskildsen

H. Møller

O. Jensen

en lang række andre dørtelefonsystemer. Så kan du være sikker på at gøre et godt indtryk, allerede første gang, du trykker dine gæster ind. Skriv eller ring i dag, så finder vi sammen den løsning, der passer perfekt til dig.

info@mejlshede.dk | 35 39 39 39 24

EJENDOM

1 2021


Moderne komfort eller klassisk arkitektur? Det bør ikke være et spørgsmål om enten eller, men snarere både og... Ejeren af en herskabelige udlejningsejendom ønskede en moderne elevator, uden at gå på kompromis med den originale arkitektur. Det synes vi, at vi lykkedes med. Læs mere om vores elevatorløsninger på www.altan.dk/elevatorer


BYGNINGER UNDER FORVANDLING

Postcenter får nyt liv Nyt liv og ny funktion Ejendommen på Ankersgade 12 i Aarhus er opført til postdistributionscenter, postbutik og samlingssted for byens postcykler og -biler. I april 2020 overtog Ejendomsselskabet Olav de Linde bygningen, som nu får nyt liv og ny funktion. Den har et samlet areal på 10.218 m2 fordelt på ca. 6.000 m2 underetage samt stueplan og 1. sal på hver ca. 2.000 m2 til forskellige erhvervslejemål – fra klatre- og fitnesscenter, gaming lounge, butik og showroom til mere klassiske kontor­lejemål.

Bygningen er rigtig flot indvendig, solidt bygget og med mange funktioner. Det gælder om at se muligheder og bruge kreativiteten til at finde nye løsninger. Vi oplever, at lejerne tilvælger den charme, som lejemålene har i kraft af de bevarede detaljer, historien og stilen. Grundlægger Olav de Linde, Ejendomsselskabet Olav de Linde. 26

EJENDOM

1 2021


BYGNINGER UNDER FORVANDLING

Fra cykelværksted til rå muskelkraft

Råt og upoleret Som ved alle Olav de Lindes bygningstransformationer bevares så meget som muligt af den eksisterende bygning og tidens brugsspor. Ejendommen på Ankersgade er en stærk betonbygning, og derfor gøres de mange betondetaljer til en central del af indretningen. Heriblandt betonsøjler med dekorative brugsspor og skrift fra tidligere tider. Andre tilførte materialer er en blanding af kvalitets- og genbrugsmaterialer fra ejendomsselskabets genbrugslager.

Et fitnesscenter med fire meter til loftet står klar som det første. Arealet blev tidligere brugt til vendeplads, kontor, cykel- og snedkerværksted.

Genbrug godt for miljøet For Ejendomsselskabet Olav de Linde giver det god mening at bevare frem for at bygge nyt – blandt andet ud fra et miljøvenligt synspunkt. 1 ton beton udleder 400-800 kg CO2 ved produktionen. I postdistributionscenteret er der brugt mange 100.000 kg beton, som ville gå til spilde i en nedrivning. Samtidig ville der igen skulle udledes mange 100.000 kg CO2 for at opføre en ny ejendom.

Orangeri af genbrugsmaterialer Den karakteristiske bygning er placeret i den attraktive bydel Frederiksbjerg parallelt med banegraven og med udsigt til midtbyens skyline. For at give ejendommen ekstra kant har Ejendomsselskabet Olav de Linde planer om at etablere et orangeri som en tilbygning til bygningens 1. sal. Lejerne vil her kunne holde møder blandt grønne planter i drivhuset. 95 procent af de anvendte materialer til orangeriet er genbrugsmaterialer, mens søm, skruer og tagpap er nyt.

EJENDOM

1 2021 27


BYGNINGER UNDER FORVANDLING

Hul i taget, rådne vinduer og alger på gulvet. Da Stensdal Group investerede i en grund med tre ældre erhvervsbygninger på Mårkærvej i Taastrup, var første indtryk, at mindst én af bygningerne var klar til nedrivning. En nærmere undersøgelse viste dog, at der stadig var en puls, og i 2019 blev ejendommen indtaget af nye lejere. Tekst: Stine Rud Skov. Gamle kontorejendomme fra 70’erne ligger som perler på en snor i et erhvervskvarter i Taastrup. Siden sidste år er den endeløse række af ældre betonbyggerier blevet brudt af noget, der mest af alt ligner et nybyggeri. Men der er i stedet tale om en omfattende renovering. I maj 2019 stod den første bygning ud af tre klar, og nye lejere rykkede ind. Det var en milepæl for Stensdal Group, da det samtidig var den af 28

ejendommene, der havde været mest nedslidt ved overtagelsen. Den havde stået tom i mere end ti år og var i særlig dårlig stand. ”Hvor de første anbefalinger lød på en nedrivning, viste en mere tilbundsgående analyse, at den grundlæggende betonkonstruktion i bygningen var solid og ville kunne genanvendes,” fortæller Søren Stensdal, CEO i Stensdal Group. Nyt liv til trætte ejendomme De ejendomme, Stensdal Group overtager, har ofte ikke

været plejet i årevis og er typisk i forfald både ud- og indvendigt. Ifølge Søren Stensdal giver det rigtig god mening at give nyt liv til trætte, gamle ejendomme. ”Først og fremmest er det bæredygtigt at genanvende betonkonstruktionen frem for at udlede CO2 i forbindelse med at fremstille ny beton. Vi har også med i vores beregninger, at det hurtigt kan koste et par millioner at få revet en bygning ned – de millioner kan vi i stedet bruge på at renovere.”

Betonkonstruktionen er i dag det eneste oprindelige tilbage af den ældre kontorejendom, som blev fuldstændigt skrællet. Ny pudset og isolerende facadebeklædning, energivinduer efter 2020-standard og nyt tag med 400 mm isolering kom til udvendigt, mens alle ikkebærende vægge blev fjernet indvendigt. De oprindelige betonvægge blev sandblæst og står nu fritlagt for at give et moderne udtryk til kontormiljøet. ”Vi går efter materialer, som har en lang levetid og EJENDOM

1 2021


BYGNINGER UNDER FORVANDLING

Foto: Stensdal Group.

genanvendelighed. Beton er et lidt ildeset materiale, men det er egentlig forkert. Det er et naturmateriale, som ikke udgør en miljøfare i sig selv,” siger Søren Stensdal. Nemt at tilpasse nye lejere Kontorejendommen blev desuden indrettet med træbetonlofter og egetræsparketgulv. ”Vi går ikke på kompromis med kvaliteten i vores kontorejendomme. Egetræsparket kan slibes op til 50 gange og leve i 50 år eller mere. Det er det allervigtigste i forhold til EJENDOM

Det, at vi har bevaret den oprindelige konstruktion, gør, at vi har kunnet trække nogle ekstra fede detaljer frem. CEO Søren Stensdal, Stensdal Group.

bæredygtighed - at materialer kan genbruges i deres nuværende form,” siger Søren Stensdal.

Både beton, træbeton og egetræ kategoriserer han som gode materialer, der ikke lukker giftige dampe ud.

Ved at anvende robuste materialer kan de lejemål, Stensdal Group udlejer, nemt tilpasses og friskes op. Af samme grund er de skillevægge, der er sat op på Mårkærvej, nemme at flytte på, når lejemålet en dag skal overtages af nye lejere. ”I kontorsegmentet er der hele tiden udskiftning. Vi har ca. 160 lejere fordelt ud over vores ejendomme, og selvfølgelig er der nogen, der flytter, vokser eller går konkurs. Det skal vi have med i vores beregninger,” påpeger Søren Stensdal.

1 2021 29


BYGNINGER UNDER FORVANDLING

Konkurrencedygtigt med nybyggeri Stensdal Group har brugt 25 millioner kr. på renoveringen af kontorejendommen – eller godt og vel 8.000 kr. per kvadratmeter. Selve processen har taget 15 måneder fra start til slut, og det er lidt længere tid, end havde det været et nybyggeri. Men renoveringen er ifølge Søren Stensdal stadig konkurrencedygtig i forhold til nybyggeri, og så kan genbrug af ældre elementer også noget. ”Det, at vi har bevaret den oprindelige konstruktion, gør, at vi har kunnet trække nogle ekstra fede detaljer frem. Vi

4,5 meter til loftet – et flot gennemlyst aktivitetsrum for lejeren,” siger han. Kræver mandetimer I arbejdet med ældre ejendomme opstår der tit udfordringer. Den største udfordring ved ejendommen på Mårkærvej har været at få etableret moderne elinstallationer og samtidig bevare en god loftshøjde. ”Tidligere har der kørt et kabel rundt langs vinduerne uden ret mange andre installationer. I dag løber installationerne både under gulv og over loft. Det kræver mandetimer at løfte ejendommen over i en moderne kontekst,” siger

Storrumskontor kommet for at blive Stensdal Group er nu ved at renovere de næste to bygninger på grunden, og der er allerede skrevet lejekontrakt på den ene bygning på godt 3.000 m2. På trods af corona har der generelt været gang i udlejningerne i år, siger Søren Stensdal. ”Mange virksomheder gentænker, hvor meget plads de har behov for. Medarbejdere har været hjemsendt, og man er blevet mere opmærksom på, at det kan fungere med hjem-

har blandt andet fået fritlagt in situ støbt beton, og vi har etableret en kantine med

Søren Stensdal. Al belysning i ejendommen er nu LED, og alt er

mearbejde også efter corona. Måske er der råd til at gå op i kvalitet, hvis man samtidig

sensorstyret, så lyset tænder og slukker berøringsfrit.

sparer på kvadratmeterne. Mobilitet i markedet ser vi som vores fordel.” Under coronakrisen har det også været til debat, om storrumskontor er en holdbar løsning, eller om medarbejderne sidder for tæt. Søren Stensdal er ikke i tvivl om, at storrumskontoret vil bestå. ”Vil du have fleksibilitet i dit arbejdsliv med en blanding af hjemmearbejdsdage og dage på kontoret, så kan det formentlig kun lade sig gøre i et storrumskontor. Selvfølgelig kombineret med stillezoner og møderum. Det er den efterspørgsel, vi ser.” sts@ejd.dk

Mange virksomheder gentænker, hvor meget plads de har behov for. Medarbejdere har været hjemsendt, og man er blevet mere opmærksom på, at det kan fungere med hjemmearbejde også efter corona. Måske er der råd til at gå op i kvalitet, hvis man samtidig sparer på kvadratmeterne. Mobilitet i markedet ser vi som vores fordel. CEO Søren Stensdal, Stensdal Group.

Foto: Stensdal Group.

30

EJENDOM

1 2021


Multi

Digital flytteadministration Multi gør det let, når dine lejere flytter ind og ud. Vores løsning til boligforeninger og andre administratorer af lejemål. Se mere under Boligadministrator på energifyn.dk


OUT OF OFFICE

Bidt af 32

ballet EJENDOM

1 2021


OUT OF OFFICE

Som advokat beskæftiger han sig dagligt med køb og salg af ejendomme, skilsmisser og testamenter. I fritiden lader han sig opsluge af mørke og scenelys. Philip Maury er bidt af ballet – så meget, at han drømmer om selv at blive balletmester. Tekst: Stine Rud Skov. Foto: Jeppe Carlsen. Philip Maury har sat sig godt til rette i plyssædet på Det Kongelige Teater. Det er premiereaften på en ny, moderne ballet, og han er ulastelig klædt i smoking. Midt i mørket kan han pludselig mærke, at facaden er ved at krakelere, tårerne presser sig på. Det kommer helt bag på ham, at en moderne ballet kan nå helt ind under huden på ham. Han forsøger at kæmpe imod, men: ”Det er, som om Niagara Falls tager over. Jeg bliver bevæget. Der er nogen, der har formået at komme helt ud over scenekanten. I det øjeblik finder jeg ud af, at moderne ballet også interesserer mig, og jeg begynder at rejse rundt i verden for at se mere.” De følelser, ballet kan vække, har altid virket dragende på Philip. Derfor går han typisk efter opsætninger, hvor der udtrykkes stor kærlighed eller smerte. ”Der er ikke noget bedre, end når nogen fra scenen åbner op til dine indvolde, kaster dem ned på jorden og tværer dem rundt. Blot for at kaste dem tilbage til dig, klappe dig på hovedet og sige: Fint, så kan du gå videre. Da føler man, at det giver mening at gå på arbejde og tjene penge blot for at kunne se samme forestilling igen og igen,” siger Philip. Teatertorden og springvand Interessen for ballet går tilbage til barndommen, hvor Philips forældre var flittige tilskuere til den kongelige ballet. Særligt ”Nøddeknækkeren” står tydeligt i erindringen, men også den eventyrlige mystik, teaterverdenen kan levere. EJENDOM

”Meget kan ske på scenen – lige fra teatertorden til springvand. Alt det spektakel fangede også mig. Mine forældre præsenterede mig for den klassiske Bournonville, der fortsat er en del af repertoiret på Det Kongelige Teater.” Bournonville refererer til August Bournonville, der var koreograf og balletmester ved Det Kongelige Teater i 1800-tallet. Han står bag

kærlighed på koreograferne Paul Lightfoot og Sol León – et makkerpar, som står bag hans foretrukne moderne ballet, ”Singulière Odyssée.” Som Philip udtrykker det: ”Det er en af de balletter, jeg bare må se, ligegyldigt hvor den opføres i verden.”

koreografien til balletter som ”Sylfiden” og ”Napoli.” ”Bournonville leverer en næsten pantomimeagtig fortælle­kunst, som er meget unik og ikke ses andre steder i verden. Men repertoiret er og bliver meget klassisk. I Danmark har vi stadig til gode at kunne levere de moderne balletter, der taler til nutiden,” siger Philip. Hans jagt efter moderne balletter har de seneste år ført ham til scener i Wien, Paris og det russiske Bolsjojteater. Han har særligt kastet sin

går i øjeblikket med en drøm om at få trukket den moderne ballet til Danmark. ”Det danske publikum er meget loyale. Du kan næsten vise hvad som helst, og de vil kunne lide det – fordi de ikke er vant til noget bedre. Jeg vil gerne vise dem det ypperste,” siger han og fortsætter: ”Moderne dans handler ikke kun om at rulle rundt på gulvet med sneakers på – det kan vi alle sammen finde ud af. Lad os rejse os op og danse – noget ypperligt og fantastisk. Det er ikke en opgave, vi selv

Eget balletkompagni Men det er ikke længere nok for Philip at være tilskuer. Han

kan løfte i Danmark p.t. – vi må hente hjælp til det udefra.” Philip barsler med tanken om at sammensætte sit eget balletkompagni med udenlandske dansere og koreografer. Kontakterne har han allerede. ”Jeg kan ikke koreografere eller lave scenografi, men jeg ved, hvad der er godt og skidt inden for ballettens verden, og jeg ved, hvem jeg skal ringe til. Jeg har allerede samlet en lille gruppe ekstremister, som er med på idéen,” siger han. Flaget er sat Ud over at bringe den moderne ballet til Danmark er det også et mål for Philip, at balletten skal på turné – fra Svendborg til Aarhus. ”Når bjerget ikke kommer til Muhamed, må Muhamed komme til bjerget. Vi har sat et flag i horisonten, så sæt kryds i kalenderen i maj 2022,” siger Philip med et smil. sts@ejd.dk

Der er ikke noget bedre, end når nogen fra scenen åbner op til dine indvolde, kaster dem ned på jorden og tværer dem rundt. Advokat Philip Maury.

1 2021 33


DIGITALISERINGSPROJEKT

Lejer og ejer går sammen i nyt projekt Ejendomsbranchen bliver stadig mere digital, men hvilke muligheder og udfordringer giver det for lejer og ejer, og hvilke digitale løsninger vil komme i fremtiden? De spørgsmål skal et nyt tværgående brancheprojekt blandt andet kaste lys over. Tekst: Stine Rud Skov. En mere digital ejendomsbranche til gavn for lejere, ejere og samfundet. Det er målet for et nyt toårigt digitaliseringsprojekt, som EjendomDanmark er initiativtager til. De to lejerorganisationer LLO og BOSAM udgør blandt andre boliglejernes stemme i projektet. En større digitalisering af ejendomsbranchen skal nemlig favne både lejere og ejere. Ifølge Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark, er samarbejdet med lejerne en vigtig del af projektet. ”Ejendomsejerne ønsker ikke at drible af sted med løsninger, som lejerne ikke har i sinde at anvende eller mener, de har behov for. Når lejere og ejere er sammen, er der en unik mulighed for at fremme de rigtige digitale løsninger,” siger han. Også LLO og BOSAM ser frem til at give deres syn på sagen. ”At få begge perspektiver med er netop BOSAMs indgangsvinkel til at deltage,” siger René Suhr, direktør i BOSAM. Også Anders Svendsen, chefjurist i LLO, ser samarbejdet som en stor fordel ved projektet. 34

”Det skal gerne bidrage til, at vi kan byde nye digitale løsninger velkomne på en fornuftig måde. Og kan vi finde frem til nogle digitale spilleregler, begge parter kan blive enige om, så står vi stærkt over for blandt andre politikerne, hvis der for eksempel skal ændres noget i lejeloven,” siger han. Væltet af digitaliseringsbølge? Digitaliseringen har allerede sat sit præg på ejendomsbranchen. For eksempel er vejen mellem lejer og udlejer de senere år blevet kortere via digital kommunikation. Grundlæggende har det gjort en positiv forskel for lejerne, er LLO og BOSAM enige om. ”Det er blevet meget nemmere at kontakte udlejer eller administrator via e-mail i stedet for at skulle sende et brev eller møde op på ejendomskontoret, men den stigende digitale kommunikation kan også give udfordringer for enkelte lejere,” siger Anders Svendsen. Særligt den ældre generation risikerer at gå glip af vigtig kommunikation, hvis der ikke – også fremover - tages særligt hensyn til denne gruppe, påpeger han.

”Nogle lejere er ikke stærke it-mæssigt. Det er samme gruppe, som allerede i dag er fritaget for digital post, og som hurtigt bliver kørt over, hvis de kun får informationen via e-mail. Det er vigtigt at bibeholde dem som en undtagelse og sørge for, at de får vigtige meddelelser leveret i postkassen.” De ældre lejere ligger også René Suhr på sinde. ”Projektet skal gerne gøre os klogere på, hvordan og hvor hurtigt vi kan rykke på forskellige parametre, og hvem vi skal tage hensyn til. Som det ser ud i dag, vil nogle ældre lejere eksempelvis gerne betale for den ekstra service, at ejendomsfunktionæren løbende tjekker, hvordan de har det. Det må ikke gå tabt i digitaliseringsbølgen.” Retten til privatliv En anden digital løsning, som har været til gavn for både lejer og ejer, er skiftet fra fordampningsmålere til elektroniske radiomålere, mener både LLO og BOSAM.

EJENDOM

1 2021


DIGITALISERINGSPROJEKT

HVEM ER MED? Projektgruppen • EjendomDanmark • BUILD – Aalborg Universitet • Rambøll • PwC

Referencegruppe • Boliggruppen • BOSAM • buildingSMART Danmark • Bygherreforeningen ”Det er en kæmpe win-win. Det er blevet meget nemmere at aflæse, da udlejer ikke længere er afhængig af, om lejeren er hjemme, og lejeren skal ikke holde fri for at lukke aflæseren ind,” siger Anders Svendsen. Men også denne løsning kan der i princippet være en hage ved kombineret med andre digitale løsninger, mener Anders Svendsen og peger på den stigende mængde data, der indsamles løbende. ”Moderne varmemålere kan afsløre, hvilke rum der bliver brugt mest i et lejemål. Fugtmålere kan fortælle noget om beboernes adfærd og om, hvor mange mennesker der er i lejemålet. Har lejeren en nøglebrik i sit nøglebundt, vil udlejer også kunne se, hvornår lejeren kommer og går. Der kommer flere og flere data om beboerne,” siger Anders Svendsen. Efterhånden som mængden af data stiger, kan det få betydning for styrkeforholdet mellem lejer og udlejer, mener han. En øget digitalisering vil blandt andet kunne give udlejer en masse viden om den enkelte ejendom og beboernes adfærd, men lejer har fortsat ret til et privatliv. EJENDOM

”Der skal findes en god balance, og det vil vi gerne bidrage til at sikre gennem projektet.” Det er René Suhr enig i. ”Det er et spørgsmål om, hvornår vi træder over den grænse, hvor beboerne føler sig overvåget.” Han tilføjer dog, at opsamling af data, hvor formålet er at forbedre indeklima eller give en bedre varmeøkonomi i en ejendom, giver rigtig god mening. ”Kan lejerne spare på varmeudgifterne, og udlejer få en forbedringsforhøjelse, så er det til alles gavn.” Helt nye muligheder Ud over de kendte digitaliseringsløsninger ser René Suhr frem til, at ejendomsbranchen via projektet får øjnene op for nogle helt nye muligheder. ”Måske er der noget, som vi som branche slet ikke har været opmærksomme på. Det er jo det spændende ved denne type projekter.” Et område, han efterlyser mere fokus og udvikling på, er veje til mere tovejskommunikation. ”Mails og elektroniske opslagstavler fra udlejers side er i princippet en udvikling, hvor man blot har valgt at sætte

• Byggesocietetet • ConTech Lab • Danmarks Almene Boliger (BL) • Danske Udlejere • Erhvervslejernes Landsorganisation • KAB • LLO • Molio • PropTech Denmark • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Projektets deltagerkreds omfatter desuden flere relevante virksomheder, og det forventes at referencegruppen vil blive suppleret med yderligere interesseorganisationer.

strøm til papir. En form for førstegenerationsdigitalisering, hvor der stadig primært er tale om envejskommunikation,” siger René Suhr og fortsætter: ”Måske kunne man forestille sig en app, hvor lejeren fremover kan sende besked til ejendomskontoret om et sprunget vandrør. Denne form for tovejskommunikation kunne være interessant.” Digitaliseringsprojektet blev skudt i gang i 2020 og vil fortsætte i 2021-22. Følg med på www.ejd.dk/digiprojekt sts@ejd.dk

1 2021 35


Fra vækst til værdipolitik I snart et år har coronakrisen domineret den politiske dagsorden. Pandemien har vendt op og ned på de

Hendes etpartiregering, som jo kun hviler på 49 mandater, har samtidig formået at fastholde alles

særdeleshed kunnet mærkes i debatten om boligpolitikken.

klimarenoveringer, sikre sammenhængskraften på tværs af landet og finde bæredygtige løsninger på,

gængse politiske dynamikker, og på Christiansborg har der været en klar sejrherre – hvis man for en stund ser bort fra minkskandalen. Statsminister Mette Frederiksen er kommet styrket ud af at skulle styre et land gennem krisen.

fokus på de sager, som Socialdemokratiet gik til valg på. Det viser tydeligt, hvor svært oppositionen har haft det siden valget.

I december skrev boligministerens afgående særlige rådgiver følgende i Altinget: ”Kaare Dybvads ambition ved at være boligminister var og er, at boligpolitik skal være værdipolitik. Det skal ikke kun handle om teknikken i, hvor højt et hus må være, hvilke sten man må bruge, eller hvad der skal stå i bygningsreglementet. Det skal være en motor i den måde, vi realiserer velfærdssamfundet på.” Det fortæller, hvorfor boligpolitikken har udviklet sig til det, der til tider kan føles som en ideologisk slagmark. Men skiftet fra vækstpolitik til værdipolitik ændrer ikke ved, at private investeringer fortsat er afgørende, hvis vi skal gennemføre

hvordan vi får skabt boliger nok til alle dem, der gerne vil bo i storbyerne. Men fordi ejendomsbranchen i den bærende fortælling (ufrivilligt) er blevet castet som fjenden, har historien om modsætningen mellem de private investeringer og de opstillede mål fået et selvstændigt liv.

Regeringens dominans har grundlæggende forandret den overordnede politiske debat. Færre taler om vækst og investeringer, mens klima, sammenhængskraft og ulighed er de dominerende dagsordener. Godt nok er der ikke en modsætning mellem vækst og sammenhængskraft eller mellem investeringer og klimaet – tværtimod. Men politisk har det afgørende betydning, hvor trykket lægges, når det skal udmønte sig i konkrete forslag. Det har i

PA-chef Jan Ellebye EJENDOMDANMARK

36

Arbejdet med at synliggøre ejendomsvirksomhedernes positive og konstruktive bidrag til samfundet er heldigvis i gang – og vi står alle med et ansvar for at vise det til omverdenen. Der skal skabes en fælles fortælling for branchen, der på sigt gør os langt mere modstandsdygtige og relevante i de temaer, som vil være dominerende i den offentlige debat de kommende år. Det arbejde er et langt sejt træk – men det er også helt uundgåeligt, hvis vi skal ud af fjenderollen. En rolle, som ikke bare er unfair, men som også står i vejen for mange af de løsninger, branchen kan byde på.

EJENDOM

1 2021


ASFALT - VEDLIGEHOLD ELLER TOTALLØSNING?

Vi står til rådighed for vejledning, rådgivning og uforpligtende tilbud!

PANKAS JYLLAND Jakob Sørensen Salgsingeniør 20 58 61 10 js@pankas.dk

PANKAS SJÆLLAND Martin W. Skipper Salgsingeniør 20 26 74 47 mws@pankas.dk

VIDSTE DU, AT ... Alle asfaltbelægninger slides af belastninger fra trafik og køretøjer, som holder stille. Ligeledes har kulde og varme en stor betydning for belægningen, med slaghuller og revner til følge. Ved løbende vedligeholdelse kan levetiden forlænges betydeligt – uden de store økonomiske omkostninger.

Skal du have nye målere? Du kan regne med os!

Hos ista har vi kundens bedste interesse for øje og gør din hverdag lettere. Vi håndterer dit vand- og varmeforbrug – effektivt, sikkert, transparent! Vi leverer:  Intelligente

helhedsløsninger til måling af forbrug og indeklima

 Kvalitetsregnskaber  Adgang

til tiden. 90% inden for 30 dage

til online forbrugsvisning

Ring til os på 77 32 33 00 og få et tilbud.

ista Danmark A/S  Borupvang 5B  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

Hos Pankas får I alle de fordele, en professionel asfaltleverandør kan byde på - uanset om der skal repareres nogle huller i gårdmiljøet eller asfalteres en hel vej. Vi sørger for det hele og sikrer at I altid får den helt rigtige kvalitetsløsning, der holder. pankas.dk | +45 45 65 03 00 | info@pankas.dk


LEJETJEK

Et værdifuldt værktøj EjendomDanmark er med produktet Lejetjek klar med en vifte af forskellige muligheder, der kan give medlemmerne en indgående markedsindsigt. Og det vækker begejstring.

Tekst: Mikkel Alsø og Hong-Kai Guo. Selvom udenlandske og indenlandske markeder er udfordrede i denne tid, er der gang i udvikling og udnyttelse af digitale tjenester som aldrig før. Ejendomsselskaber, administrationshuse og udviklere bruger nye værktøjer til at styre forretningen og lægge den rigtige fremadrettede strategi, og det betyder blandt andet et større behov for data. Derfor er den helt nye udgave af Lejetjek, EjendomDanmarks webtjeneste til indsigt i lejeniveauer for udlejningsejendomme, kærkommen. Lejetjek blev i januar 2021 omlagt på en helt ny platform og fik nyt design, og det giver nye muligheder. Den nye udgave er blevet hurtigere, mere brugervenlig, og de nye filtre giver mere fleksibilitet, der sikrer målrettet anvendelse for brugere. Nyt modul til dataintegration: API EjendomDanmark har netop udviklet en API-tjeneste, så nøgletal kan kaldes fra og indarbejdes i andre systemer. Med API-tjenesten kan brugeren automatisk kalde nøgletal fra EjendomDanmarks markedsstatistik og integrere præcis de nøgletal, der er relevante i brugerens egne systemer. Nyt modul til beregning af ejendomsværdi Den seneste tid har EjendomDanmark arbejdet med 38

beregning af normtal for forrentningskrav, markedsleje, driftsomkostninger og reguleringer efter principperne i en afkastbaseret model. På den måde er det muligt at

På længere sigt - Predictionmodeller Udvidelsen af datagrundlaget giver uanede muligheder, og derfor er det glædeligt, at der i dag er mere end 450 deltage-

modeller bliver det muligt at se, hvordan for eksempel bruttoleje eller tomgang påvirker forrentningskravet og i hvilken grad. Det giver ny indsigt for udlejer, administrator, udvikler

estimere ejendomsværdier på udlejningsejendomme inden for de forskellige områder af landet. Brugeren får mulighed for at slå en ejendom op og beregne en markedsværdi af de specifikke ejendomme ud fra gennemsnitlige nøgletal.

re fra hele landet i markedsstatistikken. Det giver et enormt potentiale til markedsindsigt. Når datakilder og nøgletal kædes sammen, opstår muligheder for at identificere sammenhænge mellem de enkelte nøgletal. Gennem statistiske

eller investor, der vil identificere nye markeder eller overveje udviklingen eller (det rigtige) salg af en grund, en ejendom eller portefølje. mal@ejd.dk hkg@ejd.dk

Den nye version af Lejetjek er et nyt skridt mod en brugervenlig visualisering af data og giver helt nye muligheder, som vi allerede er begyndt at bruge. Senior Financial Business Partner Claes Dyrby Nielsen, ATP Ejendomme.

I Birch Ejendomme arbejder vi efter at blive datadrevne i hele forretningsgangen. EjendomDanmarks nye API-løsning er et væsentligt redskab, fordi aktuelle nøgletal fra Lejetjek automatisk kan indgå som et fast element i beslutningsprocessen, når lejeniveauer skal kontrolleres eller fastsættes. BI Manager Michael Dyhr Sørensen, Birch Ejendomme.

EJENDOM

1 2021


LEJETJEK

HVAD KAN LEJETJEK GIVE MIG? Lejetjek er et statistisk værktøj, som giver brugeren

Modul 1 Lejebenchmark

kommuner, postnumre og veje. For Københavns og

indgåelse af lejekontrakt. Det giver mulighed for at komme

mulighed for at få detaljerede lejeopgørelser over hele landet. Lejetjek kan være med til at sikre brugeren den rigtige lejefastsættelse i alle sine lejemål. Lejetjek kan indgå i udviklingsprojekter og analyser for eksempel i forbindelse med due diligence. Lejetjek er bygget på baggrund af statistiske beregninger med hjælp fra markedsdata indberettet af såvel store som små aktører i branchen. Data bliver opdateret én gang i kvartalet. Lige p.t. består Lejetjek af to moduler:

Modul 1 gør det muligt for brugeren at få et lejebenchmark for egne lejemål på baggrund af resten af markedet. Når brugeren udvælger et af sine lejemål vil værktøjet begynde at finde de nærmeste sammenlignelige naboer i området.

Frederiksberg Kommune fås også lejeopgørelser på 17 forskellige bydele, ligesom andre inddelinger også kan aftales. Lejeopgørelserne bliver præsenteret i en søjle, som viser bund-, gennemsnits- og topleje i det valgte område, og nøgletallene opdateres, alt efter hvilket område brugeren fører sin mus henover. I den nye version har brugeren større fleksibilitet i form af nye filtre, hvor datagrundlaget ud over sektor kan afgrænses efter lejemålenes størrelse og tidspunkt for

tættere på et markedslejeniveau.

Modul 2 Markedsstatistik Modul 2 giver lejeopgørelser på afgrænsede områder i Danmark. På et kort inddelt i regioner kan man klikke sig frem og zoome ind på mindre inddelinger som

FÅ ADGANG Lejetjek er forbeholdt EjendomDanmark og løsningen bliver skræddersyet til den enkelte virksomhed. Læs mere på ejd.dk/lejetjek Vi er altid klar til en snak. Kontakt økonomisk konsulent Hong-Kai Guo på hkg@ejd.dk, telefon 81 72 81 04 eller seniorøkonom Mikkel Alsø på mal@ejd. dk, telefon 31 62 01 08.

I modul 1 er benchmarkområdet (cirklen på kortet) altid afgrænset, så beregningen bliver så detaljeret som muligt, men samtidig overholder krav til anonymisering og repræsentativitet. Alle nabolejemål omregnes med statistisk skalering, der tager højde for lejemålets areal, opførelsesår og tidspunkt for indflytning. Herefter beregnes en bund-, gennemsnits- og topleje iblandt naboerne.

EJENDOM

1 2021 39


AFFALD

Mere affaldssortering i 2021 – men hvordan?

Mindre affaldsmængder og mere genanvendelse. I sommeren 2021 træder regeringens nye krav til affaldssortering i kraft. Det er endnu sparsomt med information om, hvordan etageejendommene bedst imødekommer de nye krav. Tekst: Stine Rud Skov. I 2020 indgik regeringen aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi med et flertal af Folketingets partier. Målet er at sikre langt mere genanvendelse og nedbringe CO2-udledning fra affaldssektoren i Danmark. I 2030 skal affaldssektoren, efter planen, være klimaneutral. I praksis betyder det blandt andet, at husholdningsaffald fremover skal sorteres i ti forskellige fraktioner, nemlig: mad, papir, pap, metal, glas, plastik, tekstiler, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. De nye krav for sortering gælder fra 1. juli 2021. Kravet om sortering af tekstilaffald gælder dog først fra 2022. Det er de enkelte kommuner, der skal stå for at indsamle de forskellige typer affald ved husstandene.

Hvad betyder de nye krav? Hos DEAS melder spørgsmålene sig nu om, hvordan

i ejendommen. Man har for eksempel kigget meget på vand- og elforbrug. Næste

”Der skal skabes fysisk plads i gårdmiljøet, og der skal være adgang til, at kommunens

etageejendomme helt konkret skal håndtere de nye krav til affaldssortering. ”Retningslinjerne fra Christiansborg skal bringes ned til et operationelt niveau. Hvad betyder de nye krav om affaldssortering helt konkret for de enkelte ejendomme? Er det for eksempel noget, der vil have betydning for indretningen af gårdmiljøet, og hvordan skal de investeringer, der skal til, finansieres?” siger Hans Andersen, energichef hos DEAS, der har gransket klimaplanen. I samarbejde med en række kunder er DEAS i gang med at kortlægge de eksisterende affaldsløsninger, samt hvilke muligheder og fysiske begrænsninger der er for de enkelte ejendomme i porteføljerne. ”Flere af vores kunder har jo allerede et stort fokus på bæredygtige løsninger inde

skridt er at se på løsninger for hele matriklen, det vil sige, at ejendommens udearealer også tænkes med, og her er affaldshåndtering et naturligt skridt.”

folk kan komme ind og hente affaldet. Men hvor mange af fraktionerne vil blive afhentet ved den enkelte ejendom, og vil nogle fraktioner som eksempelvis glas og tekstiler blive samlet ind ved centrale, offentlige knudepunkter?”

Udsigt til flere affaldscontainere? I regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fremgår det, at indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært. Hvor et almindeligt parcelhus højst skal have to til fire spande stående, inddelt i flere rum, fremgår det ikke tydeligt, hvordan de nye krav påvirker affaldssorteringen ved etageejendommene. Ud over at der vil komme flere fraktioner til, end der er gjort plads til i dag. Netop udsigten til, at et stigende antal affaldscontainere bliver løsningen, bekymrer Hans Andersen.

Hvem skal betale? Hvis gårdmiljøet skal ændres for at få plads til den påkrævede affaldssortering, mener Hans Andersen, at der snarest skal findes en finansieringsmodel, der fordeler den nødvendige investering mellem beboer og ejer. ”Det kan være, at man ved nogle ejendomme skal rydde en stor del af gården for at få plads til de nye containere, og måske skal der være bedre adgangsforhold ved nogle ejendomme. Hvis det er tilfældet, mener vi, at lejer

SÅDAN SKAL DU SORTERE FRA 1. JULI 2021

TEKSTIL

40

PLASTIK

MAD

PAP

PAPIR

EJENDOM

1 2021


AFFALD

REGERINGENS VISIONER • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030 • Udsortering af 80 procent dansk plast fra forbrændingen i 2030 • Affaldskurven skal knækkes - mindre affald, mindre spild og mere genbrug Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

bør bidrage til finansieringen via en forbedringsforhøjelse – alternativt kan det finansieres

danne sig et overblik over sine gårdarealer, mener han. ”Skal der større ombygninger

affaldsskaktene? For det er nemt og bekvemt for beboeren at bruge affaldsskakten, og

Samtidig vil det være vigtigt at give borgerne indtryk af, at affaldet rent faktisk bliver

over renovationsregningen til ejendommen,” siger Hans Andersen. Det er mere enkelt at finde en finansieringsmodel for erhvervsejendomme. ”I nogle erhvervsejendomme er vi ved at opgradere affaldsløsningen på en måde, der finansieres i form af en lavere udgift til affaldshentning for den enkelte virksomhed. Så businesscasen er mere enkel i forhold til erhvervslejerne,” siger Hans Andersen. Som ejendomsejer kan man godt allerede nu begynde at

til, så kan man måske benytte muligheden til at indtænke andre bæredygtige tiltag i løsningen. Det kan fx være tiltag som klimasikring, biodiversitet og lademuligheder til elbiler. Den dialog har vi med en række kunder.”

den inviterer desværre ikke til affaldssortering.” Han håber derfor, at kommunerne vil gøre deres for at motivere borgerne til at tage affaldssorteringen til sig – for eksempel ved at oplyse om, hvor meget CO2 kommunen regner med at kunne spare hvert år ved, at de enkelte husstande affaldssorterer.

genanvendt og til hvad. ”Det handler om at motivere beboerne til at affaldssortere blandt andet ved at gøre det synligt, hvor stor betydning deres indsats har, og så skal det naturligvis gøres så let som overhovedet muligt,” siger Hans Andersen.

Hvad med affaldsskakten? Hans Andersen er også spændt på, om det på sigt vil blive et lovkrav at blænde etage­ ejendommenes indbyggede affaldsskakte til restaffald af. ”Hvordan kommer de nye krav til at fungere i forhold til

80 % SKAL GENANVENDES En af de affaldsfraktioner, regeringen lægger særlig stor vægt på i klimaplanen, er sorteringen af plastik.

sts@ejd.dk

Hans Andersen er energichef i DEAS.

Hvor der i dag forbrændes op mod 90 procent, skal plastik fremover genanvendes i langt højere grad. Målet er, at 80 procent af dansk plast kan udsorteres fra forbrændingen i 2030.

METAL

EJENDOM

RESTAFFALD

FØDEVAREKARTON

Foto: DEAS.

GLAS

FARLIGT AFFALD

1 2021 41


AFFALD

Omstilling til nye affaldskrav tager tid Hos Aarhus Kommune blev der i 2020 sat turbo på at få et udkast klar til en ny affaldsplan. Hvor affaldsplanen er tæt på at være i mål, vil selve omstillingen tage et par år. Ejendomsejere har derfor tid til at indtænke de nye løsninger.

Tekst: Stine Rud Skov. En cirkulær økonomi, mere bæredygtighed og mindre udledning af CO2. Målene i Aarhus Kommunes affaldsplan vil være i tråd med regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Et mål har samtidig været at etablere et samarbejde med en række østjyske kommuner for at få ensartede affaldsordninger. ”Borgere, der arbejder i Aarhus, men bor i Skanderborg, 42

skal opleve, at det er de samme retningslinjer, der gælder i hele området,” forklarer funktionsleder Gitte Tholstrup Kaalby hos AffaldVarme Aarhus, der står for at indsamle affald ved alle husstande i Aarhus Kommune. Udkastet til affaldsplanen vil skulle behandles politisk i det kommende år. Mens de overordnede linjer er tegnet, venter nu det praktiske arbejde. Og det vil tage noget tid at få vendt skuden, mener Gitte Tholstrup Kaalby.

Bundet af kontrakter AffaldVarme Aarhus afhenter allerede en del af de ti fraktioner, som bliver et krav fra juli 2021. På sigt skal husstandene også have afhentet organisk affald, drikkevarekartoner og brugt tøj. Men det vil ikke være muligt at køre i stilling til juli 2021 – og det vil også være en udfordring at nå for mange af landets øvrige kommuner, mener Gitte Tholstrup Kaalby. ”Vores nuværende kontrakter med de vognmænd, der

henter affald, udløber først i 2023. Vi er nu i gang med at se på et udbud, så vi har de nye kontrakter på plads, når vores eksisterende aftale udløber. Mange kommuner vil på samme måde være bundet op af kontrakter, der gør det svært at udarbejde en ny strategi for affaldssortering på så kort en tidsbane,” siger hun og fortsætter: ”Heldigvis er det jo allerede i dag muligt for borgerne at sortere rigtig meget affald. Meget af det sorteres lige EJENDOM

1 2021


AFFALD

De danske husholdninger skal fra 1. juli 2021 begynde at sortere i ti forskellige typer affald.

Foto: AffaldVarme Aarhus.

uden for døren, andet kræver en tur på genbrugsstationen.” Tid til at omstille sig For ejere af etageejendomme betyder den lange omstilling, at der vil være god tid til at finde frem til den optimale løsning i gårdmiljøerne. AffaldVarme Aarhus er i øjeblikket ved at undersøge, hvordan affaldssorteringen rent praktisk skal foregå ude ved etageejendommene: Hvor meget plads kræver de enkelte fraktioner, og hvilke typer EJENDOM

affald er det muligt at sammenblande? ”Blot fordi ejendommene skal sortere i ti fraktioner, er det ikke ensbetydende med, at der skal sættes ti skraldespande op. En skillevæg er én måde at adskille affaldet på, men det er også muligt at sammenblande affaldstyper og så eftersortere det, som vi kender fra papir og pap i dag,” siger Gitte Tholstrup Kaalby.

Løbende dialog AffaldVarme Aarhus er løbende i dialog med både boligforeninger og ejendomsadministratorer i Østjylland for at få input til, hvad der vil give mest mening ude på ejendommene. ”Vi ønsker et samarbejde, så vores løsninger bliver så gode som muligt. Vi afholder desuden løbende statusmøder, så foreninger og administratorer kan blive klædt godt på. For os er det vigtigt, at der er det rette materiel, vi kan tømme

i gården, og så skal det være nemt for lejeren at sortere allerede inde fra køkkenet.” Også Københavns Kommune arbejder på højtryk for at imødekomme de nye krav. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune svarer på fem skarpe om de nye krav til affaldssortering på side 44. sts@ejd.dk

1 2021 43


5 skarpe om nye krav til affaldssortering

til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Hvilke affaldsløsninger skal der til, for at borgerne kan møde de nye krav? Borgerne i Københavns Kommune sorterer allerede i otte ud af de ti affaldsfraktioner. Vi mangler at få etableret ordninger for mad- og drikkekartoner og tekstiler. Her har vi flere løsninger i spil: Enten opstilles en beholder til særskilt indsamling af kartoner, eller også skal det indsamles sammen med plast. For tekstilaffald drøfter vi muligheden for at anvende en poseløsning ude ved ejendommene.

Bliver det et krav at få lukket ned for eksempelvis affaldssug og -skakter? Affaldsløsningen kan godt bestå af en kombination af centralt affaldssug, skakte og beholdere. Det har kommunen ingen planer om at ændre på. Den bedste sortering af affaldet mener vi opnås de steder, hvor affaldsmateriellet kan stå samlet, så det er nemt for beboerne at sortere. 44

Hvordan vil Københavns Kommune styre sorteringen i de ti fraktioner? Vi sørger for, at der er materiel til rådighed, så borgerne kan sortere affaldet. Hver affaldsfraktion har sin egen lågfarve på beholderne. Fraktionerne får de nye landsdækkende farver, der i enkelte tilfælde afviger fra de farver, som Københavns Kommune har benyttet siden 2012. Derudover hjælper vi københavnerne til at blive bedre til at sortere gennem oplysning og kampagner.

Hvor meget plads kræver de nye affaldssorteringsløsninger i gårdmiljøet? Behovet for nyt materiel er heldigvis begrænset. Men pladsen ved mange ejendomme er trang, og det kan være svært at finde plads til nye beholdere. Vi håber, at vi kan hjemtage beholdere til restaffald, i takt med at borgerne bliver bedre til at sortere. Desuden vil vi forsøge at tilpasse tømningsfrekvensen for de enkelte affaldsfraktioner, så det ikke bliver nødvendigt at opsætte flere beholdere i gårdmiljøerne.

Hvilke nye tiltag har I i gang? Vi tester blandt andet et system for automatisk registrering af mængderne i affaldsbeholderne, når de tømmes. Det vil kunne bruges til at give københavnerne feedback om, hvor meget der er sorteret i deres område og effekten på miljøet.

Se Teknik- og Miljøforvaltningens fulde besvarelse på ejd.dk. EJENDOM

1 2021


KOLLEKTIV FALDSIKRING MED

RÆKVÆRK UDEN GENNEMBRUD AF TAGMEMBRAN GODKENDT TIL PERMANENT BRUG NEMT AT INSTALLERE ÆSTETISK DESIGN FRITSTÅENDE ØKONOMISK FOLDBART


DET

SKER 18. marts, København eller følg kurset hjemmefra

Ind- og fraflytning i teori og praksis Bliv klogere på reglerne om obligatorisk ind- og fraflytningssyn i boliglejemål, og bliv klædt på til at gennemføre et syn i praksis. Kurset holdes kl. 9.30-16.00.

Lejere i andelsboligforeninger Få styr på, hvordan du håndterer lejerne i andelsboligforeningen, og bliv klogere på faldgruberne.

Kurset holdes kl. 9.30-16.00.

Grundkursus: Værdiansættelse af investeringsejendomme Få viden om værdiansættelse af investeringsejendomme. Du lærer at forstå og bruge den afkastbaserede metode og anvende Discounted Cash-Flow (DCF-metoden) i praksis Kurset holdes kl. 9.30-16.00.

Få et overblik over processen, og hvilke faldgruber du skal være opmærksom på i processen.

Kurset holdes kl. 9.30-16.00. 16. marts, København eller følg kurset hjemmefra

Erhvervslejerens konkurs Bliv klogere på, hvordan du forholder dig til dine erhvervslejeres betalingsstandsning og eventuelle konkurs. Kurset holdes kl. 9.30-13.00.

25. marts, København eller følg kurset hjemmefra

Altanprojekter i andelsboligforeninger

Kurset giver dig en grundlæggende gennemgang af processen i et altanprojekt lige fra overvejelser om, hvilke muligheder foreningen har, til hvordan altanerne skal finansieres, samt hvordan driften af altanerne skal være efterfølgende.

23. marts, København eller følg kurset hjemmefra

Kurset giver dig svar på de spørgsmål, der ofte opstår, når du som administrator af andelsboligforeninger skal håndtere foreningens lejere.

3. marts, København eller følg kurset hjemmefra

11. marts, København eller følg kurset hjemmefra

Moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom Få styr på reglerne om moms og afgifter ved udlejning af fast ejendom, og bliv opdateret på de seneste ændringer.

9. marts, København eller følg kurset hjemmefra

AB18 – byggeriets nye aftalevilkår Bliv klogere på aftalesystemets opbygning og indhold. På kurset gennemgås reglerne med særlig fokus på, hvad der er nyt i forhold til tidligere gældende entrepriseret (AB92). Kurset holdes kl. 9.30-16.00.

Efter kurset kan du på et overordnet niveau genkende, kvalificere og diskutere retligt begrundede løsninger på de momsmæssige problemstillinger, som du støder på i din dagligdag. Kurset holdes kl. 9.3013.00.

11. juni

Køgemøde udskudt Orienteringsmødet i Køge, der skulle have fundet sted den 5. marts, er udsat til 11. juni.

46

PÅ KURSUS I EN CORONATID Alle vores kurser streames, så du kan deltage hjemmefra EJENDOM

1 2021


D AL ER H VER VSMÆ G L ER • 70 30 0 5 5 5 • DA L .DK

Specialister i salg og udlejning af erhvervsejd. AMAGER, 2300 KBH S

SAG NR.

21024479

Kr. 1.527/m2

SAG NR.

Kr. 1.527/m2

21024477

100 meter til Metro

Ved Amager Strand

Attraktiv leje, flotte lyse lokaler, god parkering & tæt på Metro St.

3-vær., kontor/klinik , lyst & moderne, nær Metro og strand.

Ç Ç

AREAL M2 LEJE PR. M2 DRIFT PR. M2 OPFØRT ÅR

65 1.527 INKL 2005

MARIELUNDVEJ 17, 2730 HERLEV

AMAGER, 2300 KBH S

Ç Ç

AREAL M2 LEJE PR. M2 DRIFT PR. M2 OPFØRT ÅR

INVESTERING

106 1.527 INKL 2005

STRØGET, 1459 KBH K

SAG NR.

SAG NR.

SALG Kr. 12.250.000

2 stk. flotte butiksejerlejl. ved Kastellet & Churchillparken 235 m2 stue + 40 m2 kælder. Flotte lokaler, pt. et stort lejemål. Mulighed for udlejning og opdeling i to enh.

Ç AREAL M2 118+117 PRIS PR. M2 52.127 1876 OPFØRT ÅR

AREAL M2 GRUND M2 OPFØRT ÅR AFKAST %

På hjørnet af Marielundvej/Hørkær. Udlejet til kontor og handel. Veldrevet & velholdt. Pt. to ledige lejemål (2x 181 m2) ledige til købers disposition.

21024445

21024466

SALG Kr. 27.000.000

Erhvervsejendom med 13 lejemål Ç

ESPLANADEN 24, 1263 KØBENHAVN K

ERHVERV

SAG NR.

21024395

Kr. 1.350/m2

STRØGET, 1459 KBH K

SAG NR.

21024445

OFFICIAL DANISH PARTNER TO SIOR: Society of Industrial and Office Realtors®

Kr. 1.350/m2

100 meter til Metro

Kontor på Strøget

Attraktiv lav leje, top beliggenhed 100 meter fra Rådhuspladsen

Lyst & lækkert kontor, elevator, god planlæsning, indflytningsklart

Ç Ç

AREAL M2 LEJE PR. M2 DRIFT PR. M2 OPFØRT ÅR

186 1.350 INKL 1897

Ç Ç

AREAL M2 LEJE PR. M2 DRIFT PR. M2 OPFØRT ÅR

DAL ERHVERVSMÆGLER · FORBINDELSESVEJ 12 · 2100 KØBENHAVN Ø · +45 70 300 555 · INFO@DAL.DK · DAL.DK Dansk partner til SIOR: Society of Industrial and Office Realtors (USA)

SOCIETY OF INDUSTRIAL AND OFFICE REALTORS®

3.974 6.166 1972 6,5

DAL Erhvervsmægler er siden 2016 dansk partner til SIOR: Society of Industrial and Office Realtors®

internationalt HQ i New York, USA. Globalt beskæftiger SIOR over 3.400 medarbejdere i 686 byer i 38 lande.

SIOR er en ledende global sammenslutning for erhvervsmæglere med

Læs mere på dal.dk og sior.com. Kontakt os på +45 70 300 555.

212 1.350 INKL 1897


Al henvendelse: EjendomDanmark, info@ejd.dk, telefon: 33 12 03 30


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.