Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik - tomgang (juli 2018)

Page 1

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang

Juli 2018

• Laveste tomgang på landsplan siden 2010 • Årligt tomgangsfald for kontor betyder 0,6 milliarder kr. ekstra i lejeindtægt i forhold til 2017. • Butik har klart laveste tomgangsniveau blandt erhvervs­ sektorerne WEBRAPPORT TOMGANG

• Stigende trend for boligtomgang

Stabil og positiv økonomisk udvikling Dansk økonomi er i højkonjunktur, og forventninger om en fortsat vækst på gennemsnitligt 2,0 procent årligt frem mod 2025 tegner et positivt billede af den økonomiske udvikling. Et moderat pres på arbejdsmarkedet og en inflation på under 2,0 procent (kilde: DØRS, juni 2018) gør, at økonomien endnu er sund. Der vurderes ikke at være faretruende risiko for uholdbare løn- og boligprisstigninger, som ville medvirke til overophedning og en pludselig stejl nedgang for dansk økonomi. Erhvervsejendomsbranchens aktører forventer fortsat, at det årlige totale afkast i 2018 og de kommende år bliver mere end fem procent. Ejendomsforeningen Danmarks seneste forventningsundersøgelse i juni viste også, at branchen har positive forventninger til udviklingen i markedslejen og i ejendomsværdien for samtlige sektorer i det kommende år. Det gælder

Figur 1. Økonomisk tomgang, juli 2018

Ny publikation om geografisk inddeling

10,3

10,0

Sund dansk økonomi giver fortsat positive forventninger til de kommende år.

8,1

I juni 2018 udgav Dansk Ejendomsmæglerforening og Ejendomsforeningen Danmark en ny publikation om anbefalinger til område­inddelinger i København og omegn.

7,6

6,1 4,2

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

0,1

-1,2

0,0

-0,5

-0,2

-0,5

0,1

0,8

-0,2

0,3

0,0

-0,7

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

For at følge anbefalinger er København CBD og Øvrige København og omegn ikke længere med som områder i denne webrapport. Til gengæld er nye områder: København centrum, Øvrige København Kommune og Øvrige Hovedstaden. Hent den nye publikation www.ejendomsforeningen.dk/ område

1


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Kontortomgangen er fortsat relativt høj, men 2018-niveuaet er mere end ét procentpoint lavere end i 2017.

særligt for kontor og industri, mens forventninger til boligudlejningsejendomme efterhånden er mere afdæmpede. En relativt lav tomgang og gode boligudlejningsvilkår har medført nye udviklingsprojekter og en generelt højere byggeaktivitet de seneste fem år (kilde: Danske Byggeris konjunkturanalyse, 2018). Dansk Byggeri forventer fortsat, at det påbegyndte boligbyggeri vil stige fra 27.500 boliger i 2017 til cirka 29.000 og 30.000 boliger i 2018 og 2019. Et lavere tomgangsniveau bider sig fast I de sidste seks måneder har tomgangsniveauet været på 7,6 procent, og det er det laveste niveau siden 2010. I et årligt perspektiv er det 0,7 procentpoint lavere end samme måned sidste år. Tomgangsniveauet er overordnet over langsigtsniveauet på 6,9 procent, men hvis faldet fortsætter med samme styrke, vil tomgangen ramme gennemsnittet om et år. Det ville svare til cirka 700 millioner kr. højere lejeindtægter for udlejere. Med en tomgang på 10,0 procent fastholder kontor omtrent niveauet fra marts, og det kan fortsat se ud som om, at tomgangsfaldet er trægt for kontor. Men årsændringen har trods alt været negativ i syv kvartaler i træk. Det årlige fald i juli 2018 er på 1,2 procentpoint. Tomgangsfaldet siden juli 2017 svarer til, at udlejere af kontorlejemål har cirka 0,6 milliarder kr. højere lejeindtægt i juli 2018. For alle kvartaler i 2018 er det gældende, at årsændringen for kontor er faldet mere end ét procentpoint. Nybyggede boliger hiver tomgangen lidt op Bolig fortsætter en svagt stigende trend siden 2015 og er steget med 1,5 procentpoint på landsplan de seneste to år. Niveauet er dog fortsat lavt sammenlignet med de øvrige sektorer. En af årsagerne til, at der samlet set er en lidt større tabt lejeværdi for bolig, er den løbende udvikling af boligejendomme, og at nyere boligejendomme lidt oftere står tomme end boliger i ældre ejendomme. En højere tomgang i nyopførte ejendomme kan hænge sammen med, at der kommer mange enheder på markedet på samme tid, og det derfor tager lidt længere tid at få beboet de nyopførte ejendomme.

Figur 2. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25,00

20,00

PROCENT

15,00

10,00

5,00

Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul.

0,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 Kontor Kontor Kontor

2007

2008 Butik Butik Butik

2009

2010

IndustriIndustri Bolig Industri

2011

2012 I alt Bolig Bolig

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I alt I alt

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomstorvet. 2


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Kontor – Næsten uændret kvartalsniveau Den økonomiske tomgang for kontor er steget svagt med 0,1 procentpoint i forhold til sidste kvartal og lander på 10,0 procent, mens den i forhold til samme periode sidste år er faldet med 1,2 procentpoint. Det er den største årsændring blandt de forskellige sektorer. Den arealmæssige tomgang stiger med 0,2 procentpoint til 11,4 procent, men er på årsplan faldet med 1,6 procentpoint (se tabel 5).

Størst årlig tomgangsændring for kontor.

Fortsat stort potentiale Overordnet set ligger tomgangen for kontor stadig over det langsigtede gennemsnit, og med den igangværende højkonjunktur og rekordhøje beskæftigelse burde der være potentiale for yderligere fald i tomgangen. København centrum har den laveste tomgang I Region Nordjylland er der sket det største fald med et tomgangsfald på 0,9 procentpoint, mens der i Region Sjælland har været en stigning på 0,8 procentpoint. Region Sjælland er også den eneste region, hvor man har haft en stigning målt i forhold til samme periode sidste år. Region Midtjylland har den laveste regionale tomgang på 6,4 procent på trods af en svag stigning. I København centrum er den økonomiske tomgang faldet med 1,0 procentpoint til 5,9 procent, og det er igen det område i landet med den laveste økonomiske tomgang. I Aarhus falder tomgangen også, og her er niveauet siden udgangen 2016 faldet med over seks procentpoint til 6,3 procent.

Kontortomgangen i Aarhus er faldet med seks procentpoint på 1½ år.

Økonomisk tomgang

Tabel 1. Kontor

Juli 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,1

0,1

-1,2

København centrum

5,9

-1,0

-0,5

Øvrige Københavns Kommune

9,3

1,3

-0,8

Nordsjælland

12,2

-1,3

-6,4

Øvrige Hovedstaden

13,8

-0,2

-0,9

12,7

0,8

5,1

16,1

0,0

10,7

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

9,8

1,1

0,1

11,2

0,1

-3,4

Odense

15,9

-1,1

2,1

Trekantområdet

11,4

-0,2

-3,5

6,4

0,1

-1,9

Aarhus

6,3

-0,2

-2,2

Øvrige Midtjylland

6,6

0,9

-0,7

Region Nordjylland

11,0

-0,9

-1,0

11,0

-0,9

-0,9

10,0

0,1

-1,2

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

3


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Butik – Fortsat den laveste erhvervstomgang Den økonomiske tomgang for butik er faldet 0,5 procentpoint siden sidste år. Butikstomgangen falder ligeledes i juli 2018 og fastholder dermed de seneste års trend, omend faldet er beskedent. I juli 2018 er den økonomiske tomgang 6,1 procent, og butik fastholder dermed positionen som den erhvervssektor med det laveste tomgangsniveau. Niveauet for butikstomgangen er desuden det laveste siden januar 2009.

Konverteringer fra butik medfører isoleret set et kvartalsvis fald på 0,3 procentpoint

Butikstomgangen stiger mest i Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Konverteringer og flere udlejninger medfører lavere tomgangsniveau Konverteringer af tomme butikslejemål til andre sektorer har i indeværende kvartal medført et tomgangsfald på 0,3 procentpoint. I juli 2018 er der flere lejemål, der er gået fra at være tomme til udlejede end omvendt, hvilket også bidrager til et tomgangfald. Butikslejemål, som er blevet udlejet, bidrager med 0,6 procentpoint til tomgangsfaldet, mens butikslejemål, der er blevet tomme, bidrager med 0,5 procentpoint til en stigning. Størst fald i Region Sjælland Den regionale butikstomgang er i juli 2018 faldet mest i Region Sjælland med et fald på 0,5 procentpoint siden april. Særligt Vest- og Sydsjælland bidrager til faldet med hele 2,7 procentpoint. Den regionale tomgang i Region Sjælland er på 8,4 procent. Der ses ligeledes et fald i Region Midtjylland på 0,2 procentpoint fordelt med det største fald i Aarhus efterfulgt af Øvrige Midtjylland. Region Hovedstaden har også et fald på 0,2 procentpoint, hvor Øvrige Københavns Kommune bidrager til faldet med 1,2 procentpoint. Både i Region Syddanmark og Region Nordjylland findes stigninger i juli 2018, men sidstnævnte stiger fra et lavt niveau, hvor tomgangsniveauet i juli 2018 befinder sig på blot 3,2 procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 2. Butik

Juli 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

6,2

-0,2

-0,5

København centrum

4,9

-0,4

1,8

Øvrige Københavns Kommune

4,9

-1,2

-1,9

Nordsjælland

6,4

0,2

-4,0

Øvrige Hovedstaden

8,1

0,7

-0,6

7,8

-0,5

-2,3

Region Sjælland Østsjælland

7,6

0,3

-1,2

Vest- og Sydsjælland

8,4

-2,7

-5,8

6,9

1,0

0,9

Region Syddanmark Trekantområdet

6,1

0,4

0,1

Region Midtjylland

5,1

-0,2

0,1

Aarhus

3,7

-0,4

0,2

Øvrige Midtjylland

7,9

-0,1

0,1

Region Nordjylland

3,2

1,1

-0,1

2,6

0,2

-0,6

6,1

0,0

-0,5

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

4


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Industri – Tomgangsniveauet følger som ventet den nedadgående trend Tomgangen for industri er i juli 2018 faldet 0,2 procentpoint og lander dermed på 10,3 procent. Den økonomiske tomgang for industri er faldet 0,5 procentpoint siden sidste år, og den arealmæssige tomgang er faldet 0,4 procentpoint.

Årligt fald på 0,5 procentpoint understøtter udviklingen siden 2013.

Tomgangen i industri har siden topniveauet i januar 2013 haft en faldende trend, og dette fortsætter forventeligt lidt endnu. Ifølge Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse fra juli 2018 topper industri for første gang forventningerne i forhold til de øvrige sektorer. Deltagerne har positive forventninger til industri med stigende lejeniveauer, og der forventes forsatte stigninger i ejendomsværdien. København centrum har det højeste tomgangsfald Region Hovedstaden oplever i juli 2018 et tomgangsfald på 0,6 procentpoint. København centrum udgør en stor andel af faldet og bidrager med et fald på 4,9 procentpoint, hvorimod Øvrige Københavns Kommune bidrager med en stigning på 1,0 procentpoint. Øvrige Hovedstaden er ligeledes faldet, hvorimod der er stigninger i Nordsjælland med 0,7 procentpoint.

Det centrale København oplever et større fald, mens tomgangen stiger i det øvrige København.

Region Sjælland har fortsat højt tomgangsniveau Tomgangen i Region Sjælland er steget med 3,7 procentpoint i juli 2018 og har dermed det højeste tomgangsniveau på 22,8 procent. Region Syddanmark er ligeledes steget og lander med yderligere 2,3 procentpoint i juli 2018 på 14,2 procent. Region Midtjylland er steget 0,4 procentpoint i juli 2018, men er på årsbasis faldet med 0,3 procentpoint og har et tomgangsniveau på blot 4,6 procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 3. Industri

Juli 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,5

-0,6

-1,1

København centrum

12,1

-4,9

-7,6

Øvrige Københavns Kommune

14,4

1,0

-1,3

Nordsjælland

12,4

0,7

-4,8

9,0

-0,4

-0,1

Region Sjælland

22,8

3,7

5,6

Region Syddanmark

14,2

2,3

3,3

4,6

0,4

-0,3

Øvrige Hovedstaden

Region Midtjylland Aarhus Total

5,1

0,0

1,2

10,3

-0,2

-0,5

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

5


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Bolig – 4,2 procent i økonomisk tomgang

Bolig er stadig sektoren med den laveste tomgang.

Lejligheder med færre værelser har generelt lavere tomgang.

Såvel nyopførte som ældre boligejendomme står for et højere tomgangsniveau i Region Nordjylland.

6

Tomgangen for bolig har en stigende trend. Siden 2015, hvor den økonomiske og arealmæssige tomgang var nede på 2,5 procent, er tomgangen stille og roligt steget. I juli 2018 er den økonomiske tomgang 4,2 procent, hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til sidste kvartal og med 0,8 procentpoint i forhold til sidste år. Dermed ligger tomgangen for bolig over gennemsnittet for år 2000 og frem til i dag på 3,3 procent, men bolig er stadig den sektor med den klart laveste tomgang. Den økonomiske tomgang toppede i 2009 med lidt over syv procent. Efter 2015 har den økonomiske tomgang været større end den arealmæssige tomgang, hvilket betyder, at det er forholdsvist dyre kvadratmeter, som står tomme lidt hyppigere. Lidt højere tomgang i nyere boligejendomme Selvom der stadig er efterspørgsel efter boliger, så tager det lidt længere tid at få boliger lejet ud. En af forklaringerne på den stigende tomgang er, at boliger i nyopførte ejendomme står lidt oftere tomme end boliger i ældre ejendomme. I øjeblikket bygges flere og flere boligejendomme. Når tomgangen i nyopførte ejendomme er højere, kan det hænge sammen med, at der kommer mange enheder på markedet på samme tid, og det derfor tager lidt længere tid at få beboet de nyopførte ejendomme. Ejendomme opført efter 2011 har i gennemsnit en økonomisk tomgang på 6,8 procent, mens ejendomme opført før 2011 har en økonomisk tomgang på 3,5 procent. På landsplan gælder det også, at lejligheder med flere værelser har en lidt højere økonomisk tomgang end lejligheder med færre værelser. Den økonomiske tomgang for boliger med tre værelser eller færre har en økonomisk tomgang på 3,9 procent, mens den økonomiske tomgang for boliger med mindst fire værelser er på 4,9 procent. Fald i Region Sjælland og Region Syddanmark I juli 2018 er der fald i den økonomiske tomgang i Region Sjælland og Region Syddanmark. De to regioner har de laveste regionale økonomiske tomgange på 2,4 og 2,5 procent. Den økonomiske tomgang i Region Hovedstaden er uændret 3,7 procent, mens Region Midtjylland har en økonomisk tomgang på 5,6 procent, hvilket er en stigning på 0,5 procentpoint i forhold til sidste kvartal. I Aarhus er den økonomiske tomgang på 6,4 procent. Størst stigning i Region Nordjylland I Region Nordjylland er den økonomiske tomgang steget til 8,5 procentpoint. Det er en stigning på 1,7 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Nyopførte ejendomme i Region Nordjylland har som i resten af landet en lidt højere tomgang i Region Nordjylland, men det er både ældre og nyopførte ejendomme i Region Nordjylland, som har en højere regional økonomiske tomgang i forhold til resten af regionerne.


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Økonomisk tomgang

Tabel 4. Bolig

Juli 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

3,7

0,0

0,3

København centrum

4,7

-1,4

-1,6

Øvrige Københavns Kommune

4,6

0,2

0,2

Nordsjælland

2,4

0,5

0,6

Øvrige Hovedstaden

2,4

-0,1

0,8

Region Sjælland

2,5

-0,2

0,4

Østsjælland

1,3

0,4

0,8

Vest- og Sydsjælland

3,1

-0,6

0,0

2,4

-0,7

0,7

Odense

1,5

-1,8

-0,3

Trekantområdet

5,2

1,6

3,1

Øvrige Syddanmark

2,3

-0,2

1,1

5,6

0,5

1,5

Aarhus

6,4

0,6

2,0

Øvrige Midtjylland

3,4

0,5

0,3

Region Nordjylland

8,5

1,7

3,6

8,4

1,7

3,6

10,0

1,8

1,7

4,2

0,1

0,8

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Aalborg Øvrige Nordjylland Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

7


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Geografisk afgrænsning København centrum

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Trekantområdet

København centrum Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

Østsjælland

Øvrige Københavns Kommune Øvrige Hovedstaden

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: København centrum består af København indre by med postnumrene: 900, 1000-1431, 1434-1438, 1448-1559, 1562-1609, 1611-1614 og 1631-1634.

8


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 22. august 2018. Næste planlagte offentliggørelse er primo november 2018. Porteføljerne har omkring 89.400 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 19,3 milliarder kr. og 15,8 millioner kvadratmeter. Til sammenligning var det statistiske grundlag i juli 2017 en lejebærende værdi på 17,9 milliarder kr. og 15,0 millioner kvadratmeter. Der indgår 5.800 ejendomme i markedsstatistikken.* Det er den aktuelle årsleje, der indgår i beregningen af den økonomiske tomgang. Den økonomiske tomgang er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål. Markedsstatistikken er baseret på baggrund af kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 30. juni 2018 og benævnes juli 2018. Kvartalsændringen er fra juli 2018 (opgjort per 30. juni 2018) sammenlignet med april 2018 (opgjort per 31. marts 2018). Årsændringen er fra juli 2018 (opgjort per 30. juni 2018) sammenlignet med juni 2017 (opgjort per 30. juni 2017). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres med for eksempel nye historiske data, kan der ske opdateringer af historiske data.

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2 + 3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Akelius, Alm. Brand, Andersen Partners Ejendomsadministration, AP Pension, Arkitekternes Pensionskasse, ATP, Bevica Fonden, Blue Vision, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, Coller Capital, CS Pensionsfond, CW Obel Ejendomme, DADES, Domhusgaarden, Danica, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, DATEA, DEAS, DEAS Invest 1, DIP, DNP Ejendomme, DSB Ejendomme, Ejendomsforeningen Danmark, Ejendomsselskaberne Grønløkkevej 10, Fast Ejendom Danmark, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Færchfonden, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, HD Ejendomme, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Jammerbugt Kommune, Jeudan, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, Karberghus, KIRKBI, KLP Ejendomme, Kramers Legat, Laros, LB Forsikring, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, MP Pension, Niam, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, Patrizia Denmark, PBU, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, Pitzner Ejendomme, PKA, Probus, ProDomus, Realdania, Sampension, SEB, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, Topdanmark, Tryg, Valad, Wagner Ejendomme og Aage Larsens Boligudlejning.

Mere information Vil du vide mere om denne publikation kan du kontakte Ejendomsforeningen Danmarks underdirektør

Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret.

* Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, som registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

Morten Marott Larsen mml@ejendomsforeningen.dk Telefon 28 45 56 51

9


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Appendix Figur 3. Arealmæssig tomgang, juli 2018 11,4 10,2 8,4

8,3

6,6

3,7

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

0,2

-1,6

0,2

0,3

-0,1

-0,4

0,0

0,7

0,0

0,3

0,0

-0,7

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

Arealmæssig tomgang

Tabel 5. Kontor

Juli 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

11,6

0,4

-1,4

København centrum

6,2

-0,5

-0,6

Øvrige Københavns Kommune

9,5

1,8

-0,9

Nordsjælland

13,9

-1,0

-3,4

Øvrige Hovedstaden

15,8

-0,1

-1,3

13,9

-0,7

3,5

Østsjælland

16,7

-0,9

10,5

Vest- og Sydsjælland

17,8

5,0

4,0

16,0

2,9

-2,2

Odense

12,0

-6,5

-4,5

Trekantområdet

12,8

-1,3

-9,3

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

9,3

1,9

-0,1

Aarhus

7,4

0,6

-1,1

Øvrige Midtjylland

6,6

-2,6

-5,9

Region Nordjylland Aalborg Total

9,6

-3,4

-4,3

12,4

-1,2

-1,8

11,4

0,2

-1,6

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

10


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Arealmæssig tomgang

Tabel 6. Butik

Juli 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

7,0

0,4

1,2

København centrum

5,4

-0,6

2,4

Øvrige Københavns Kommune

6,8

0,4

1,5

Nordsjælland

7,6

0,5

-2,0

Øvrige Hovedstaden

8,2

1,0

1,3

Region Sjælland

7,0

-0,8

-2,2

Østsjælland

6,0

-0,2

-0,5

Vest- og Sydsjælland

8,7

-1,8

-5,2

7,5

1,7

1,2

Trekantområdet

9,5

4,0

2,8

Region Midtjylland

Region Syddanmark

5,8

-0,6

-0,7

Aarhus

5,2

0,3

1,5

Øvrige Midtjylland

6,4

-1,9

-3,3

Region Nordjylland

3,2

0,3

-1,5

3,5

0,0

-1,8

6,6

0,2

0,3

Aalborg Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

Arealmæssig tomgang

Tabel 7. Industri

Juli 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Region Hovedstaden

11,2

-0,3

0,2

København centrum

18,4

-1,3

-2,2

Øvrige Københavns Kommune

15,3

0,9

-0,5

Nordsjælland

13,8

0,2

-1,4

9,4

-0,4

0,6

Region Sjælland

15,8

0,8

3,6

Region Syddanmark

13,9

0,9

-8,3

4,4

0,2

-1,1

Øvrige Hovedstaden

Region Midtjylland Aarhus Total

Årsændring (procentpoint)

4,0

0,0

0,7

10,2

-0,1

-0,4

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

11


Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang, juli 2018

Arealmæssig tomgang

Tabel 8. Bolig

Juli 2018 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

3,3

-0,1

0,3

København centrum

3,8

-0,9

-0,7

Øvrige Københavns Kommune

4,1

0,1

0,2

Nordsjælland

2,4

0,5

0,5

Øvrige Hovedstaden

2,3

-0,3

0,6

Region Sjælland

3,2

-0,2

0,3

Østsjælland

1,5

0,4

1,0

Vest- og Sydsjælland

3,8

-0,6

-0,2

2,0

-0,9

-0,3

Odense

1,5

-1,5

-0,5

Trekantområdet

3,4

0,1

1,7

Øvrige Syddanmark

2,0

-0,4

0,6

4,4

0,0

1,0

Aarhus

5,0

-0,1

1,2

Øvrige Midtjylland

2,9

0,1

0,4

Region Nordjylland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

8,1

1,2

3,0

Aalborg

8,0

1,3

3,2

Øvrige Nordjylland

9,0

-0,6

-1,1

3,7

0,0

0,2

Total

Kilde: Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik.

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.