EjendomDanmarks markedsstatistik - tomgang (april 2020)

Page 1

April 2020

EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang • Tomgangen stiger svagt i alle sektorer op til coronakrisen • Butik stiger med 0,3 procentpoint siden januar • Stigning for butik og kontor i København centrum • Tomgang for industri stiger med 0,1 procentpoint til 8,5 procent • Boligtomgang er steget med 0,1 procentpoint siden januar 2020

Tomgangen i april stiger svagt Tomgangen for såvel bolig- som erhvervslejemål stiger på landsplan. Samlet set er der tale om en mindre kvartalsvis stigning på 0,1 procentpoint, som primært er baseret på stigende tomgang for kontor og butik med henholdsvis 0,1 og 0,3 procentpoint. Men udviklingen er en fortsættelse af seneste kvartalers tomgangstigninger, særligt for så vidt angår udlejning af erhvervslejemål. Den seneste udvikling i den økonomiske tomgang skyldes hovedsageligt beslutninger, som ligger før coronakrisen. Der er ingen tvivl om, at der er en betydelig risiko for, at tomgangen kan stige fremover, når effekterne for corona først begynder at indfinde sig. Det må forventes, at det sker gradvist, og hvis det er muligt at lave en fornuftig omstilling af berørte, kan der være håb om, at tomgangen ikke stiger lige så kraftigt som under finanskrisen.

Figur 1. Økonomisk tomgang, april 2020

Økonomisk tomgang

9,3

Den økonomiske tomgang angiver, hvor stor en del af lejen, som går tabt som følge af tomme lejemål.

8,5 7,7

7,1

7,3

5,2

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

0,1

0,7

0,3

0,7

0,1

-1,0

0,1

1,4

0,8

1,9

0,1

0,7

Begrebet er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål.

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

1


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Fra januar 2008 steg tomgangen jævnt på fem år fra 3,9 til 10,6 procent. Denne krise er naturligvis anderledes, og der er fx ikke lige så meget nybyggeri af erhvervsejendomme, som der var ved finanskrisen, hvilket vil hjælpe udviklingen i tomgang. Stigningerne for kontor og butik på landsplan er særligt forårsaget af, at kontor- og butikstomgangen i København centrum er steget siden januar. Her stiger kontor med 2,2 procentpoint, mens butik stiger med 2,0 procentpoint. Det er særligt afledt af ny tomgang for flere større kontorejendomme i København V og København K. Ud af kontorstigningen på 2,2 procentpoint kan 1,0 henføres til udviklingen på Vesterbro, hvor tomgangen er mere end fordoblet på tre måneder fra 3,1 procent til 7,2 procent. Kontor og butik i København centrum stiger i april.

Den stigende butikstomgang i indre by stammer blandt andet fra Københavns butiksstrøg, hvor tomgangen er steget til 9,4 procent i april 2020. Det er en stigning med 3,2 procentpoint, og strøgbutikkerne alene står for 0,9 af den samlede stigning på 2,0 procentpoint. Udviklingen i København er noget anderledes end den, der ses i landets øvrige største byer. Her falder tomgangen for kontor i både Odense, Aarhus og Aalborg, mens butik ligeledes falder i Aarhus og Aalborg.

Figur 2. Udvikling i økonomisk tomgang Procent 25,0

20,0

25

Tomgang i procent

20 15,0

10,0

15

10

5

0 Hele landet

Region Hovedstaden Region Midtjylland

5,0

A+B

C+D

Region Syddanmark

E+F+G

Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr. Jul. Okt. Jan. Apr.

0,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Kontor

2006

2007

2008

Butik

2009

2010

Industri

2011

2012

2013

Bolig

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik og egne beregninger på baggrund af tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomstorvets Markedsindeks. Anm.: Data fra januar 2014 og frem er fra EjendomDanmarks markedsstatistik. Fra 2001 til 2013 er tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bearbejdet på baggrund af niveauforskelle i 2014. I år 2000 er kontordata fra Ejendomstorvets Markedsindeks indarbejdet. Opgørelsesmetoder er ikke ens, hvorfor der er databrud mellem oktober 2013 og januar 2014. Fra januar 2014 er opgørelsen kvartalsvis, mens den er årlig før 2014. Fra 2014 er der ligeledes et større datagrundlag.

2


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Kontor – Svag stigning Kontor har i april en økonomisk tomgang på 9,3 procent. Det er næsten én procent over normalt. Det ville have været ønskeligt, hvis indgangen til en ny krise, var sket på et lavere niveau. Siden januar har der været en mindre stigning på 0,1 procentpoint, og tomgangen ligger i dag 0,7 procentpoint højere end i april 2019. De seneste tre måneder er det primært på Sjælland, at der har indfundet sig stigninger. Region Sjælland har haft den største stigning det seneste kvartal på 0,7 procentpoint, og her betyder det værdimæssigt, at gennemsnitligt 14,4 procent af lejen i dag går tabt i denne region. Det er 5,1 procentpoint højere end landsgennemsnittet. I Region Hovedstaden er den økonomiske tomgang steget med 0,2 procentpoint til 9,1 procent. Her gælder det særligt, at tomgangen er forøget med 2,2 procentpoint i København centrum siden januar. I Nordsjælland, hvor regionens tomgang med 12,3 procent er højest, har der imidlertid været et pænt fald på 1,3 procentpoint.

Kontor stiger på Sjælland.

Det er dog fortsat i de større byer, at kontortomgangen er lavest. I København er tomgangen 7,3 procent, mens kvartalsvise fald i Aarhus og Odense betyder tomgangsniveauer på henholdsvis 6,8 og 7,7 procent. I Aalborg har der i april været et lille fald på 0,2 procentpoint siden januar og med årlige fald på mere end 1 procentpoint i de seneste tre kvartaler, ser det ud til, at tomgangs­ niveauet i Aalborg har manifesteret sig omkring landsgennemsnittet.

Økonomisk tomgang

Tabel 1. Kontor

April 2020 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

9,1

0,2

0,6

København centrum

7,3

2,2

3,3

Øvrige Københavns Kommune

7,3

-0,6

-1,3

Nordsjælland

12,3

-1,3

0,2

Øvrige Hovedstaden

11,8

0,0

0,7

14,4

0,7

3,9

15,0

0,5

7,2

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

13,9

0,8

1,5

12,3

-0,3

1,0

7,7

-0,9

-0,9

Trekantområdet

15,2

-0,5

3,3

Øvrige Syddanmark

14,5

0,3

1,2

Region Syddanmark Odense

Region Midtjylland

7,5

0,0

0,8

Aarhus

6,8

-0,2

0,1

Øvrige Midtjylland

9,6

0,4

2,8

Region Nordjylland

10,6

-0,4

-1,5

9,5

-0,2

-2,1

16,2

-1,5

9,3

0,1

Aalborg Øvrige Nordjylland Total

0,7

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

3


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Butik – tomgangen stiger Øget tomgang i hovedstaden trækker butikstomgang op.

Udviklingen for butik ligner meget det billede, vi ser for kontor i april, hvor tomgangen stiger på Sjælland. Siden januar er butikstomgangen vokset med 0,3 procentpoint på landsplan, og det er særligt drevet af samme tomgangsændring på 0,3 procentpoint i Region Hovedstaden. Det kommer af en større stigning i København centrum på 2,0 procentpoint, hvor tomgangen i dag er 7,7 procent og lidt over landsgennemsnittet på 7,1 procent. Årligt er ændringen på 1,1 procentpoint. Den øgede butikstomgang i København centrum skyldes særligt ny tomgang for større butikslejemål i indre bys strøgområder. Her står de for to tredjedele af den øgede tomgangsleje og halvdelen af områdets samlede tomgangsstigning.

Strøgområdet bidrager til større tomgang i København centrum.

I Region Sjælland er det særligt Vest- og Sydsjælland, der med en kvartalsvis stigning på 1,8 procentpoint har forårsaget et højere niveau i regionen. Niveauet ligger nu lidt over landsgennemsnittet. Mens Aarhus og Aalborg har fald i butikstomgangen på 0,4 og 0,1 procentpoint og når et tomgangsniveau under gennemsnittet for København centrum, så er tomgangen i Odense derimod steget. Den kvartalsvise stigning var i april på 0,6 procentpoint til 6,2 procent.

Økonomisk tomgang

Tabel 2. Butik

April 2020 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

7,0

0,3

0,6

København centrum

7,7

2,0

1,1

Øvrige Københavns Kommune

5,9

0,2

1,2

Nordsjælland

7,0

-1,0

0,9

Øvrige Hovedstaden

7,2

-0,6

-0,1

7,2

1,1

-0,1

7,1

0,1

-1,2

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

7,4

1,8

1,1

8,5

-0,2

1,1

Odense

6,2

0,6

0,8

Trekantområdet

8,0

-0,4

0,5

Øvrige Syddanmark

11,4

-0,5

1,5

Region Syddanmark

Region Midtjylland

6,5

-0,1

0,7

Aarhus

6,4

-0,1

1,8

Øvrige Midtjylland

6,6

-0,1

-1,0

Region Nordjylland

6,4

-0,4

1,9

6,0

-0,4

1,9

7,7

-0,4

7,1

0,3

Aalborg Øvrige Nordjylland Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

4

0,7


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Industri - Svag stigning i tomgangen I april 2020 ligger industritomgangen på 8,5 procent, hvilket betyder, at der er sket en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til sidste kvartal. I forhold til samme tid sidste år er industritomgangen dog faldet med 1,0 procentpoint. På trods af den kvartalsvise stigning, ligger industritomgangen derfor stadigvæk et godt stykke under gennemsnittet for perioden 2000-2020, som er på 11,5 procent.

Fortsat lav industritomgang.

Stigningen i industritomgangen sker som følge af stigninger i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland, hvor der sker en stigning på 1,3 og 1,8 procentpoint i henholdsvis Nordjylland og Midtjylland. Historisk har Midtjylland ellers været regionen med lavest industritomgang, hvilket kan ses ved, at tomgangen er steget med 1,3 procentpoint siden april 2019, mens de andre regioner har oplevet årlige fald i deres industritomgang. Dette kan skyldes, at industritomgangen i Aarhus er steget med 3,9 procentpoint siden sidste år. Modsat falder industritomgangen i Region Hovedstaden og Region Syddanmark i forhold til sidste kvartal. Hovedstaden oplever et svagt fald på 0,2 procentpoint, mens Syddanmark får et fald på 1,0 procentpoint. Det betyder, at Syddanmark er regionen med lavest industritomgang i april 2020. Dette understreges også af, at industritomgangen i Syddanmark er faldet med 2,9 procentpoint i forhold til niveauet i april 2019. Derudover er industritomgangen i Hovedstaden faldet med 1,5 procentpoint i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Syddanmark har lavest industritomgang.

Faldet i Region Hovedstaden kan især skyldes, at industritomgangen i Øvrige Københavns Kommune er faldet med 1,2 procentpoint siden januar 2020. Derudover sker der også en svag stigning i Øvrige Hovedstaden, mens industritomgangen stiger med 0,2 og 0,3 procentpoint i henholdsvis Nordsjælland og København centrum. Industritomgangen falder overvejende i Hovedstadens delområder. Igen er det især Øvrige Københavns Kommune, der bidrager til det samlede fald i Hovedstaden med et fald på 2,2 procentpoint siden sidste år. På trods af det relativt store fald i Øvrige Københavns Kommune, så er industritomgangen dog lavest i Øvrige Hovedstaden, som også er faldet med 1,3 procentpoint siden sidste år.

Øvrige Københavns Kommune bidrager til fald i Hovedstaden.

Økonomisk tomgang

Tabel 3. Industri

April 2020 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

9,5

-0,2

-1,5

København centrum

12,2

0,3

0,2

Øvrige Københavns Kommune

9,6

-1,2

-2,2

21,0

0,2

-0,6

8,6

-0,1

-1,3

Nordsjælland Øvrige Hovedstaden Region Sjælland

6,7

0,2

-0,2

Region Syddanmark

6,4

-1,0

-2,9

Region Midtjylland

6,6

1,3

1,3

9,6

0,4

3,9

14,8

1,8

8,5

0,1

Aarhus Region Nordjylland Total

-1,0

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

5


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Bolig – Fortsat svag stigning

Mildere stigninger i boligtomgangen.

Boligtomgangen er i april 2020 steget med 0,1 procentpoint, hvilket bringer niveauet op på 5,2 procent. Boligsektoren fortsætter dermed med at stige, som den har gjort de seneste par kvartaler. Sammenlignet med de seneste kvartaler er stigningen i dette kvartal dog svagere. Som man også kan se i figur 2, så er stigningen i boligtomgangen blevet mere og mere afdæmpet de seneste par kvartaler. Stigningerne i boligtomgangen ses også i den årlige stigning på 1,5 procentpoint i forhold til april 2019. På regionalt plan har der været stigninger i alle regioner ud over Region Hovedstaden, hvor boligtomgangen er uændret siden sidste kvartal. De andre regioner er steget med imellem 0,1-0,4 procentpoint siden sidste kvartal. Dette betyder, at Region Syddanmark har den laveste boligtomgang af regionerne med 4,0 procent, mens Region Nordjylland er regionen med højest boligtomgang med 7,9 procent. Syddanmark og Nordjylland er også de to regioner, som har oplevet henholdsvis den største (1,9 procentpoint) og mindste (0,6 procentpoint) stigning siden april 2019. Dette understreger derfor også Region Nordjyllands høje boligtomgang i et historisk perspektiv. På årsbasis stiger de andre regioner med imellem 1,1-1,5 procentpoint.

Fortsat høj boligtomgang i Region Nordjylland.

Den høje boligtomgang i Region Nordjylland er især, som følge af en høj boligtomgang i Aalborg, hvor tomgangen er 8,0 procent. I forhold til januar 2020 og april 2019, så er boligtomgangen i Aalborg steget med henholdsvis 0,3 og 0,7 procentpoint. Sammenlignet med Øvrige Nordjylland er der sket et fald på 0,4 procentpoint siden sidste kvartal, og en svag stigning på 0,1 procentpoint siden sidste år, så boligtomgangen ligger på 7,0 procent i april 2020. Den høje boligtomgang i Aalborg betyder dermed også, at Aalborg er den storby i Danmark, som har højest boligtomgang. København centrum kommer tættest på Aalborg med en tomgang på 6,9 procent. Det ses dog også, at boligtomgangen i Københavns centrum er faldet 0,2 procentpoint siden sidste kvartal.

Odense er fortsat storbyen med lavest boligtomgang.

6

Derudover er Odense stadigvæk storbyen med lavest boligtomgang. Boligtomgangen i Odense stiger svagt med 0,1 procentpoint, hvilket bringer deres tomgang op på 3,9 procent. Siden sidste år er boligtomgangen i Odense dog steget med 2,7 procentpoint, hvilket kunne tyde på en stigende tendens. Det kunne tyde på, at denne tendens også sker i Aarhus, hvor boligtomgangen er steget med 0,6 procentpoint siden sidste kvartal, og med 1,0 procentpoint siden sidste år.


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Økonomisk tomgang

Tabel 4. Bolig

April 2020 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

4,9

0,0

1,5

København centrum

6,9

-0,2

1,3

Øvrige Københavns Kommune

5,1

-0,2

1,5

Nordsjælland

4,5

1,0

1,7

Øvrige Hovedstaden

4,3

0,2

1,6

5,2

0,2

1,1

4,4

1,6

2,1

Region Sjælland Østsjælland Vest- og Sydsjælland

5,6

-0,5

0,8

4,0

0,1

1,9

Odense

3,9

0,1

2,7

Trekantområdet

4,1

0,4

1,2

Øvrige Syddanmark

4,3

0,0

0,9

Region Syddanmark

Region Midtjylland

6,0

0,4

1,4

Aarhus

5,7

0,6

1,0

Øvrige Midtjylland

6,9

-0,5

2,8

Region Nordjylland

7,9

0,2

0,6

8,0

0,3

0,7

7,0

-0,4

0,1

5,2

0,1

Aalborg Øvrige Nordjylland Total

1,4

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

7


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Geografisk afgrænsning København centrum

Christiansborg Christianshavn

Tivoli

Region Nordjylland

Aalborg

Region Midtjylland

Aarhus Nordsjælland Region Hovedstaden

Trekantområdet

København centrum Region Sjælland

Region Syddanmark

Odense

Vest- og sydsjælland

Østsjælland

Øvrige Københavns Kommune Øvrige Hovedstaden

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: København centrum består af København indre by med postnumrene: 900, 1000-1431, 1434-1438, 14481559, 1562-1609, 1611-1614 og 1631-1634.

8


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Om undersøgelsen Denne webrapport er offentliggjort den 11. maj 2020. Næste planlagte offentliggørelse er august 2020. Porteføljerne har 191.000 lejemål svarende til en årlig lejebærende værdi på 33,9 milliarder kroner og 31,1 millioner m2. Til sammenligning var det statistiske grundlag i april 2019 en lejebærende værdi på 28,0 milliarder kroner og 24,5 millioner m2. Der indgår i dag 15.200 ejendomme i markedsstatistikken. Det er den aktuelle årsleje, der indgår i beregningen af den økonomiske tomgang. Den økonomiske tomgang er defineret som: Summen af aktuel årsleje i alle tomme lejemål divideret med summen af aktuel årsleje i både udlejede og tomme lejemål. Markedsstatistikken er baseret på baggrund af kvartalsvis indrapporterede ejendomsdata for udlejede og tomme ejendomme inden for den pågældende periode. Denne webrapport er opgjort per 31. marts 2020 og benævnes april 2020. Kvartalsændringen er fra april 2020 (opgjort per 31. marts 2020) sammenlignet med januar 2020 (opgjort per 31. december 2019). Årsændringen er fra april 2020 (opgjort per 31. marts 2020) sammenlignet med april 2019 (opgjort per 31. mats 2019). De publicerede markedsdata er opdateret og gældende på udgivelsesdatoen. Da markedsstatistikken løbende ajourføres med for eksempel nye historiske data, kan der ske opdateringer af historiske data. Det er i statistikken valgt ikke at publicere data, hvor grundlaget ikke er vurderet tilstrækkeligt til at give valide og repræsentative resultater eller i kombinationer, hvor kun en eller få porteføljer er repræsenteret. * Antallet af ejendomme omfatter ejendomme og moderejendomme. En ejendom kan omfatte en eller flere bygninger og en eller flere boliger eller erhvervsenheder. En moderejendom omfatter en ejendom, hvori der er ejerlejligheder, som registreres som selvstændige ejendomme hver især. For disse enheder er det moderejendomme, der er optalt og ikke de enkelte ejerlejligheder.

Mere information Hvis du vil vide mere om denne publikation kan du kontakte EjendomDanmarks underdirektør

Morten Marott Larsen mml@ejd.dk Telefon 28 45 56 51

Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra 2 + 3 Ejendomme, Aberdeen Asset Management, Advice, Advodan, Akelius, Alm. Brand, ALN Holding, Andersen Partners Ejendomsadministration, Anker Bay Petersen, AP Pension, Arbejdernes Landsbank, Arkitekternes Pensionskasse, Arup & Hvidt, ATP, Ejendomsselskabet Aunbøll A/S, Bagenkop Ejendomme A/S, Balder Ejendomme, Bangs Gård A/S, Bank Lauridsen, Barfoed Group, Bellevue 16 ApS, Bendtsen ApS, Bernhard Guhle, Bernstorrfhus, Bevica Fonden, Birch Ejendomme, BladhuseneApS, Blue Vision, Bodil og Co. I/S, Bolig og erhvervsudlejning I/S, Boligexperten Adm. A/S, Boliggruppen, BoStad A/S, Brdr. Christiansens Boligudlejning, Bruno Dall, Calum A/S, Carlsbergfondet, CBRE, CEJ Ejendomsadministration, Cieslak Ejendomme, CK Holding Odense I/S, Claus Sørensen, CMNRE II FV181 PropCo ApS, CMNRE II Goose PropCo II A/S, Cobblestone, Coller Capital, Compaz Ejendomme A/S, Cosmo Ejendomme ApS, CS Pensionsfond, CW Obel Ejendomme, DADES, Danica, Dansk Administrationscenter, Danagraf A/S, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, DATEA, DEAS, DEAS Invest 1, De Københavnske Ejendomsselskaber, Demant Advokater, Difko, DIKEV, DIP, DK Ejendomme, DNP Ejendomme, Domhusgaarden Ejendomsadministration, Domis Ejendomme, Dreist Storgaard, DSB Ejendomme, Egen Vinding & Datter ApS, Ejd. Selskabet Dronning Olgas Vej 15 ApS, Ejendommen Hauchsvej 16 I/S, EjendomDanmark, Ejendomskontoret, Ejendomsselskaberne, Ejendomsselskabet af 15. maj 1895, Ejendomsselskabet NEMP, Ejendomsselskabet Thy, Ejendomsselskabet Østervold, Elverhøj Investment Group ApS, Estate Invest, Etex Ejendomme, Erhverv Aalborg, EV bolig, Fast Ejendom Danmark, Flemming Jeppsson, Flemming Olsen, Flemming Sørensen, Fokus Asset Management, FrederiksbergFonden, Freja Ejendomsadministration, Friheden Ejendomme A/S, Færchfonden, Goldschmidt Ejendomme A/S, Grosserer Schiellerup og Hustrus Fonde, Gudbjørg og Ejnar Honorés Fond, Grønløkkevej 10, Grønnegaarden Ejendomsselskab, Hans Nielsen, HEA Ejendomme, Hegela Erhvervsudlejning, Helle Duun, Hestia, Hjørnet, Home Holbæk, Hovedstadens Ejendomsadministration, Hosta Ejendomme, Humlebogruppen, Højgaard Ejendomme, Industriens Pension, Investorgruppen, Jammerbugt Kommune, Jens Garfalk, Jeudan, JJ Ejendomsadministration, Jorcks Ejendomsselskab, JØP, Kaj Pedersen, Kalkværksgrundene, Kalvebod Ejendomme, Karberghus, Kayhan Development, KEBLOH ApS, KFI Erhvervsdrivende Fond, KIRKBI, KHK’s Legat, KGV Aarhus ApS, KLP Ejendomme, Koncenton, Kramers Legat, K/S Ingolf Nielsens Vej Sønderborg, K/S Roskilde Retail Park II, Københavns Kommune, Køge Kommune, Laros, Lars Wissing, LB Forsikring, Levring & Levring,Lindhart Ejendomsadministration, Lyngby Kommune, Lægernes Pensionskasse, Lærernes Pension, M7 Real Estate ApS, Michael Westh-Jensen, Midtbyens Ejendomme, Minova, Mogens Westh-Jensen, Moltzen Administration, Mogens Nielsen, Morten Norberg,MP Pension, MOWE Holding ApS, NEMO Ejendomsadministration, Nemp Ejendomsadministration, Niam, Niels Møller, Nielsen & Nielsen Ejendomme A/S, Nordea Ejendomme, Nordea Liv og Pension, North Property Asset Management, NREP, Odense Bolig ApS, Ole Hartvig, PBU, Pears, PenSam, PensionDanmark, Pensionskassen for Farmakonomer, PFA, Pfeiffer Ejendomme ApS, PIA, Rasch-Andersen Ejendomme ApS, Rathleff Ejendomme, International, Pitzner Ejendomme, PKA, PN Ejendomme, Postbudenes Byggeforening, Probus, ProDomus, Realdania, Revisorteamet, Roskilde Fællesbageri ApS, Sampension, SEB, Samrådets Boligselskab / Dronning Louises Stiftelse, Siersbo ApS, Skovly Ejendomme, Sofus Administration ApS, SparNord Ejendomme Aalborg, Storck Holding, Svanholt Ejendomme, SPG Omsorg DK1, Steen & Strøm, Syddan A/S, Taurus Ejendomsadministration, TDC Pensionskasse, Thisted Kommune, TLK Ejendomme, TLP ApS, Tom Jensen, Topdanmark, Totalbyg, Tox Development, Tryg, T.T. Invest ApS, Unico Finans ApS, Vagner P, Valby Maskinfabrik 1ApS, Valad, VEA ApS, Vestegnens Boligadministration, Vestjysk Ejendomsadministration ApS, Vestsjællandske Ejendomme ApS, Volantis A/S, V.M. Brockhuus Ejendomme, Wagner Ejendomme, West Star Property Holding ApS, Wihlborg, Wind Administration, Øens Ejendomsadministration, Aalborg Boligadministration og Aage Larsens Boligudlejning.

9


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Appendix Figur 3. Arealmæssig tomgang, april 2020 10,9 9,3

8,7 7,8

7,3 4,9

Kontor

Butik

Industri

Bolig

Andet erhverv

Total

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Ændring i procentpoint

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

Kvartal

År

0,0

0,4

0,0

1,1

-0,3

-1,5

0,1

1,3

0,7

3,1

0,0

1,9

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik. Anm.: Tomgangsmålet for alle sektorer i alt omfatter også aktuel årsleje og arealer for sekundære arealer.

Arealmæssig tomgang

Tabel 5. Kontor

April 2020 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,6

0,0

0,4

København centrum

7,3

1,8

3,1

Øvrige Københavns Kommune

7,1

-0,6

-1,3

15,6

-1,4

1,0

Nordsjælland Øvrige Hovedstaden

14,7

0,0

0,6

15,1

0,6

2,6

Østsjælland

13,9

0,4

5,5

Vest- og Sydsjælland

16,0

1,0

1,4

14,0

-0,2

0,0

Region Sjælland

Region Syddanmark Odense

7,8

-0,8

-1,3

Trekantområdet

18,5

0,1

3,1

Øvrige Syddanmark

16,9

0,2

-0,9

8,4

0,0

0,9

7,3

-0,2

0,1

Region Midtjylland Aarhus Øvrige Midtjylland

10,6

0,4

2,0

Region Nordjylland

13,1

0,0

-2,0

11,8

-0,2

-3,1

18,0

0,7

10,9

0,0

Aalborg Øvrige Nordjylland Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

10

0,4


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Arealmæssig tomgang

Tabel 6. Butik

April 2020 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

7,0

0,2

0,8

København centrum

7,9

1,5

1,5

Øvrige Københavns Kommune

5,6

0,1

0,8

Nordsjælland

8,4

-1,1

1,5

Øvrige Hovedstaden

7,5

0,0

0,5

7,5

0,3

1,7

Østsjælland

6,3

0,6

1,7

Vest- og Sydsjælland

8,6

0,2

1,5

8,7

0,0

0,8

Odense

6,5

0,5

0,2

Trekantområdet

9,7

-0,2

0,9

Øvrige Syddanmark

9,5

-0,1

1,1

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

7,4

-0,8

1,3

Aarhus

7,0

-1,1

2,6

Øvrige Midtjylland

7,8

-0,4

-0,3

Region Nordjylland

6,8

0,2

2,7

6,7

0,1

3,0

Aalborg Øvrige Nordjylland Total

7,1

0,4

7,3

0,0

1,1

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

Arealmæssig tomgang

Tabel 7. Industri

April 2020 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

10,0

0,1

-1,5

København centrum

17,6

0,6

-0,2

Øvrige Københavns Kommune

10,2

-0,7

-1,8

Nordsjælland

19,2

-0,3

-4,8

Øvrige Hovedstaden

9,1

0,2

-0,9

Region Sjælland

8,1

-0,7

0,2

Region Syddanmark

4,9

-3,4

-10,0

Region Midtjylland

7,6

1,0

2,5

12,9

0,4

8,5

Aarhus Region Nordjylland Total

14,7

1,5

8,7

-0,3

-1,5

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

11


EjendomDanmarks markedsstatistik – tomgang, april 2020

Arealmæssig tomgang

Tabel 8. Bolig

Januar 2020 (procent)

Kvartalsændring (procent­point)

Årsændring (procentpoint)

Region Hovedstaden

4,3

0,0

1,3

København centrum

5,7

-0,3

1,4

Øvrige Københavns Kommune

4,4

-0,2

1,4

Nordsjælland

4,3

0,8

1,6

Øvrige Hovedstaden

3,7

0,2

1,0

5,6

0,0

0,6

Østsjælland

3,2

1,0

1,0

Vest- og Sydsjælland

6,7

-0,3

0,8

Region Sjælland

Region Syddanmark

3,8

0,2

1,6

Odense

3,5

0,0

2,4

Trekantområdet

3,9

0,4

0,8

Øvrige Syddanmark

4,2

0,4

0,6

5,9

0,2

1,5

Region Midtjylland Aarhus

5,6

0,5

1,1

Øvrige Midtjylland

6,9

-0,5

2,5

Region Nordjylland

7,9

0,2

0,9

Aalborg

7,9

0,3

0,9

Øvrige Nordjylland

8,0

-0,5

0,7

4,9

0,1

1,3

Total

Kilde: EjendomDanmarks markedsstatistik.

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.