EjendomDanmark Markedsstatistik - forventninger (oktober 2014)

Page 1

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK OKTOBER 2014

WEBRAPPORT

Optur i sneglefart

Halvdelen af deltagerne forventer et totalt afkast på mellem 4,8 procent og 5,5 procent i 2014. I forhold til sidste kvartal er det en fremgang på henholdsvis 0,3 og 0,2 procentpoint for denne gruppe af deltagere. Hvis man benytter samme metode i 2016 giver det et forventet totalt afkast på mellem 5,0 procent og 6,0 procent. Det er normalt, at der er større variation i tallene, jo længere frem i tiden, der spørges om. Alligevel er det kun 10 procent af deltagerne, som forventer et totalt afkast over 7,0 procent i 2016, mens der omvendt kun er 10 procent, der forventer et totalt afkast, der er lavere end 4,0 procent i 2016.

Ny rekord til bolig

5,1 procent i totalt afkast i 2014 2014 5,1

Totalt afkast

2015

2016

2014-2018

5,3

5,6

5,5

Kvartalsændring

0,1

0,0

0,1

0,0

Årsændring

-0,3

-0,4

Ny

Ny

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Der er fremgang i dette kvartal, men det foregår i langsomt tempo. Forventningerne til det totale afkast i 2014 steg med 0,1 procentpoint til 5,1 procent i denne årets sidste forventningsundersøgelse. Det er andet kvartal i træk uden fald i forventningerne til det totale afkast i 2014, men i forhold til sidste år er det et fald på 0,3 procentpoint. Går vi to et halvt år tilbage, er forventninger 1,0 procentpoint lavere til 2014 i forhold til nu. Forventningerne til 2015 er uændrede i forhold til sidste kvartal på 5,3 procent, mens forventningerne til det totale afkast i 2016 er steget med 0,1 procentpoint til 5,6 procent. Samlet for hele perioden forventes 5,5 procent i totalt afkast.

I tabellen er angivet det gennemsnitlige totale afkast baseret på besvarelserne. Kvartalsvis og årlig ændring er i procentpoint.

Halvdelen af deltagerne forventer totale afkast på mellem 4,8 og 5,5 procent i 2014 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kilde: IPD Dansk Ejendomsindeks og Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Indikatorpointene går også lidt frem i dette kvartal. Bolig fortsætter med at slå rekorder, da en indikatorværdi på 27,8 er det højeste, der er målt for markedsleje, mens der for ejendomsværdi er målt en indikatorværdi på 37,8, hvilket er den højeste indikatorværdi, som er målt siden første kvartal 2011, hvor forventningsundersøgelsen begyndte. Indikatorværdi på 37,8 fremkom ved, at 73 procent af deltagerne svarede, at de troede på stigende ejendomsværdi for bolig et år frem fra nu. Kun 27 procent

Totalt afkast for investeringsejendomme. Fra 2000 til 2013 vises det totale afkast af IPD Dansk Ejendomsindeks. 2014 til 2016 viser gennemsnittet af svarene i Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse. 50 procent af svarene ligger inden for de blå linjer.

Flere positive end negative forventninger (indikatorværdierne mellem -100 og 100) Ejendomsværdi KvartalsÅrsOkt. 2014 ændring ændring

Udlejningsprocent KvartalsÅrsOkt. 2014 ændring ændring

Okt. 2014

Markedsleje Kvartalsændring

Årsændring

Kontor

13,3

7,8

-1,9

11,1

0,0

1,3

-2,2

1,1

-7,7

Butik

16,7

10,0

4,7

6,7

-3,3

-4,2

8,9

2,2

-0,9

-5,6

3,3

9,7

10,0

15,6

15,4

-8,9

4,4

7,4

37,8

3,3

0,8

14,4

-5,6

-1,9

27,8

2,2

1,7

Industri Bolig

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark.

Û

Deltagerne har svaret: ”Meget lavere”, ”lavere”, ”uændret”, ”højere” og ”meget højere”. Svarene tildeles en værdi, så man opnår en indikator mellem -100 og 100. En indikator på 100 betyder, at alle har svaret ”meget højere”, og -100 betyder, at alle har svaret ”meget lavere”. Indikator nul angiver forventninger om uændrede forhold. En indikator på 37,8 kan for eksempel fremkomme ved, at 37,8 procent af deltagerne svarer ”meget højere” og de ed-logo txt til hoejre.pdf 07-10-2011 14:35:45 resterende svarer ”uændret”.

Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark


EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS FORVENTNINGSUNDERSØGELSE FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK

OKTOBER 2014

tror på uændrede ejendomsværdier for bolig. Det eneste mindre minus for bolig var, at forventningen til udlejningsprocenten var faldende i forhold til sidste kvartal, men den er stadig positiv.

WEBRAPPORT

Odense og Trekantområdet går lidt frem i forhold til sidste kvartal

Industri oplevede også en fremgang, og der er endda også en svag positiv forventning om, at udlejningsprocenten er stigende. Industris ejendomsværdier er med en indikatorværdi -5,6 stadig negativ, men -5,6 er det højeste, som er målt. Selvom der i forventningsundersøgelsen spørges om ejendomme med prime location, er det positivt, at industriejendomme trods alt er på vej frem. Ejendomsværdi for kontor og butik fik også en lille opjustering. Butiks indikatorværdi på 16,7 for ejendomsværdi har kun været højere, hvis man går tilbage til andet kvartal 2011. Der er for både kontor og butik en forventning om svag fremgang for udlejningsprocenten, mens markedsleje næsten er neutral.

Overordnet er billedet det samme vedrørende regionale forventninger til udviklingen i ejendomspriserne på investeringsejendomme. København og Aarhus er der størst forventninger til, mens det er lavest forventninger til resten af landet. I forhold til sidste kvartal vinder Odense og Trekantområdet en lille smule i forhold til Aarhus og specielt Aalborg. Det betyder, at der nu er lidt større forventninger til ejendomsværdier i Trekantområdet end i Aalborg. Størst er forventningerne til København og Aarhus.

Forventninger til økonomisk vækst Den økonomiske vækst skuffede i Danmark i andet kvartal, og det kan komme til at smitte af på resultaterne for investeringsejendomme på sigt. Regeringen har indtil videre fastholdt deres forventning til økonomisk vækst på 1,4 procent for 2014, men den kan være for højt sat. Det er afgørende for aktiviteten i ejendommene, at dansk økonomi går frem. Den økonomiske vækst skal medvirke til, at tomgangen falder, markedslejen stabileres, og der dermed kan komme fornuftig udvikling i ejendomsværdierne. I den nyeste analyse af dansk økonomi nedjusterer de økonomiske vismænd skønnene for BNP-væksten i 2014 markant. De har dog fortsat et positivt syn på udviklingen i beskæftigelsen. Forventningen til BNP-væksten i 2014 bliver justeret ned i eftered-logo txt til hoejre.pdf 07-10-2011 14:35:45 årets vismandsrapport til 0,5 procent. I foråret var vurderingen til væksten helt oppe på 1,5 procent.

Û

Relativ fremgang i Odense og Trekantområdet

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. Kortet viser de områder i Danmark, hvor investeringsejendomme forventes at stige mest i ejendomsværdi i forhold til de andre områder. Der er spurgt til København, Odense, Trekantområdet, Aalborg, Aarhus og resten af Danmark. Ud fra svarene er dannet en indikator. Hvis et område får farven lysegrøn, har mindst 70 procent af de adspurgte været enige om, at dette område klarer sig bedst i forhold til andre.

45 markedsaktører har deltaget i denne undersøgelse. 38 procent af deltagerne er ejere af ejendomme. Derudover er 27 procent erhvervsmæglere, 13 procent er banker/realkreditinstitutter og 22 procent er andre aktører.

Følgende virksomheder har blandt andet bidraget Aareal Bank, Aberdeen Asset Management, ATP Ejendomme, Bertélco Ejendomme A/S, BBN Consult, BRF Kredit, Carlsberg Byen, CBRE, Chr. Hjorth Erhvervsejendomme, Colliers international Danmark, Cura Management, DADES, Danbolig erhverv Johnny Hallas, DTZ, EDC Erhverv Poul Erik Bech, Jeudan, Karberghus, Københavns Lufthavne, Lund & Lindhardt, NCC Construction Danmark A/S, Nordea, Nordea Ejendomme, Pension Danmark, PFA Ejendomme, PKA, PwC, Reinholdt A/S, RICS Nordic, Sadolin & Albæk, Sampension, Sinding Gruppen, Situs, TLK, Wiborg & Partnere.

Om undersøgelsen Dette er forventningerne for oktober 2014 fra Ejendomsforeningen Danmarks Forventningsundersøgelse. Målet er at skabe information til et mere gennemsigtigt ejendomsmarked. Undersøgelsen udkommer hvert kvartal og er helt og aldeles afhængig af de deltagende virksomheders velvilje til at rapportere data hvert kvartal. Uden disse virksomheder ville forventnings­ undersøgelsen aldrig kunne blive til noget. Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark