Page 1

Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları. Dostunu düşmanını tanıman için önce matematiksel ( işlenmemiş ham bilgidir) verilerini bilmen gerekir. https://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2018/07/dostunu-dusmann-tanman-icinonce.html

4 Ocak 2017 Çarşamba AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler Allah’ın noksanlıklardan münezzehliği ile ilgili görsel sonucu Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir. İhsan Fazlıoğlu Hissiyatın algılamadığı konuları kavramlar gösterir. Kişide;Kişiye ait bütün bilgiler hücrelerinde mevcut.Bu bilgiye kavramlar ile ulaşılır.Bu bilgileri söz veya amale icraata dönüştürdüğün an mükafatlandırılırsın. ************

O halde ön bilgiler, “aklî eylem”in gerçekleşip bir anlam kazanması için vazgeçilmez unsurdur.

Komünist düşünürler, aklı anlamaya çalışırken, aklî eylemin gerçekleşmesi için madde ve beynin gerekliliğini kavramakla buraya kadar doğru bir metot izlemişlerdir. Ancak sorun onlar için bu noktadan sonra başlamıştır ki, beyni maddeyle ilişkilendirerek bu ilişkiyi “his/duyum”la değil, “yansıma”yla ifade ederken hataya düşmüşlerdir. “Aklî eylem”in gerçekleşmesi için ön bilgilerin var olması zaruretini inkâr etmekle de tamamen yanılgıya düşmüşlerdir. Zira söz konusu ön bilgiler olmadan Aklî eylemin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bütün bu söylenenler


doğrultusunda aklı kesin ve kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde anlamanın yolu, şu dört unsurun birlikte bir arada bulunmasından geçer. Bunlar:

1- Madde veya vakıa

2- Sağlıklı beyin

3- His

4- Ön bilgiler

Buna göre akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.


İşte aklın yegâne doğru tanımı budur. Bunun dışında bir başka tarifi yoktur. Bu, akıl olgusunu sağlıklı bir biçimde niteleyen ve her asırda tüm insanları bağlayabilecek tek tanımdır.

http://www.hilafet.com/kitaplar/tefekkur/02.htm akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır. Ercüment Özkan Kavramlars ‘akl’ın sözlük anlamı ‘bağ’ demektir ki, bu bağın varlık arasında ilişki kurabilme

Akıl Duasına mı Çıksak Ne Yapsak!? “Zihniyet ve Akıl

Gönderen Huseyin Sasmaz zaman: 00:20 Bunu E-postayla Gönder BlogThis! Twitter'da Paylaş Facebook'ta Paylaş Pinterest'te Paylaş 35 yorum:

Huseyin Sasmaz20 Ocak 2017 01:15 ÖN BİLGİ. Bakara suresinin 30-31-32 ve 33. âyetlerinde bahsedilen bilgi ilk bilgidir, ki insan yaratıldığında ona Yaratıcısı tarafından öğretilmiştir. Alâk suresinde sözü geçen bilgi ise, Resulullah’a Allah’ın gönderdiği vahyi anlatmakta, daha önce bunları bilmeyen Muhammed’in, kendisine öğretilmesiyle öğrendiğini, kendisinin uydurmadığını, bir başkasından da bellemediğini bize anlatan bilgidir. http://www.iktibasdergisi.com/rasyonalizm-akil-ve-islam/


YanıtlaSil Yanıtlar

Huseyin Sasmaz20 Ocak 2017 01:27 ÖN BİLGİ. Bakara suresinin 30-31-32 ve 33. âyetlerinde bahsedilen bilgi ilk bilgidir, ki insan yaratıldığında ona Yaratıcısı tarafından öğretilmiştir. Alâk suresinde sözü geçen bilgi ise, Resulullah’a Allah’ın gönderdiği vahyi anlatmakta, daha önce bunları bilmeyen Muhammed’in, kendisine öğretilmesiyle öğrendiğini, kendisinin uydurmadığını, bir başkasından da bellemediğini bize anlatan bilgidir. http://www.iktibasdergisi.com/rasyonalizm-akil-ve-islam/ https://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/04/aklin-tanimi.html? showComment=1484904072461#c4481284221304651364

Sil Yanıtla

Huseyin Sasmaz4 Mart 2017 01:47 O halde ön bilgiler, “aklî eylem”in gerçekleşip bir anlam kazanması için vazgeçilmez unsurdur. Komünist düşünürler, aklı anlamaya çalışırken, aklî eylemin gerçekleşmesi için madde ve beynin gerekliliğini kavramakla buraya kadar doğru bir metot izlemişlerdir. Ancak sorun onlar için bu noktadan sonra başlamıştır ki, beyni maddeyle ilişkilendirerek bu ilişkiyi “his/duyum”la değil, “yansıma”yla ifade ederken hataya düşmüşlerdir. “Aklî eylem”in gerçekleşmesi için ön bilgilerin var olması zaruretini inkâr etmekle de tamamen yanılgıya düşmüşlerdir. Zira söz konusu ön bilgiler olmadan Aklî eylemin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bütün bu söylenenler doğrultusunda aklı kesin ve kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde anlamanın yolu, şu dört unsurun birlikte bir arada bulunmasından geçer. Bunlar: 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin


3- His 4- Ön bilgiler Buna göre akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır. İşte aklın yegâne doğru tanımı budur. Bunun dışında bir başka tarifi yoktur. Bu, akıl olgusunu sağlıklı bir biçimde niteleyen ve her asırda tüm insanları bağlayabilecek tek tanımdır. http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/search?q=ak%C4%B1l

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz9 Mart 2017 03:45 ÖN BİLGİ. Bakara suresinin 30-31-32 ve 33. âyetlerinde bahsedilen bilgi ilk bilgidir, ki insan yaratıldığında ona Yaratıcısı tarafından öğretilmiştir. Alâk suresinde sözü geçen bilgi ise, Resulullah’a Allah’ın gönderdiği vahyi anlatmakta, daha önce bunları bilmeyen Muhammed’in, kendisine öğretilmesiyle öğrendiğini, kendisinin uydurmadığını, bir başkasından da bellemediğini bize anlatan bilgidir. http://www.iktibasdergisi.com/rasyonalizm-akil-ve-islam/ https://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/04/aklin-tanimi.html? showComment=1484904072461#c4481284221304651364 http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=234877900296952&id=100013242319421

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz18 Mayıs 2017 00:46 Allahu Teala, müslümanların hayat programı olan Kur’an-ı Kerim’de, müteaddit kere “aklediniz” buyuruyor. Kur’an’da toplam 49 yerde, hem de tümü fiil şeklinde “akıl” kelimesinin türevleri


geçiyor. Bunun dışında pek çok yerde “akıl yürütmek”, “akıl sahipleri”, “selim akıl sahipleri”, “şuur (farkında olmak, hissetmek)”, “fıkh, anlamak”, “tezekkür, düşünmek (ibret almak, öğüt kabul etmek)”, “tefekkür, düşünmek, kafa yormak” anlarını ihtiva eden ayetler yer alıyor. Pek çok ayette ise “kâfirlerin düşünüp ibret alarak Allah’ın varlığını anlamaları” beyan buyuruluyor.

Kur’an’ın bunca emrine rağmen müslümanlar olarak akletmiyoruz maalesef. Çünkü eğer akletseydik, bugün ahvalimiz çok daha başka olurdu. http://www.medyatizma.com/870/eger_akletseydik.html *** Aklın tarifini bilmiyoruz ki nasıl akla uyduğumuzu bilelim. Allah Subhenehû veTeala’nın varlığını idrak eden akıldır ve iman da akıl yoluyla olur. Onun için İslâm, iman konusunda aklı kullanmayı farz kıldı ve onu Allah Sübhanehu ve Teâla’nın varlığına imanda hakem kıldı. Bu nedenle AllahSubhenehû ve Teala’nın varlığına delil, akli delildir. *** 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler Buna göre akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır. İşte aklın yegâne doğru tanımı budur. Bunun dışında bir başka tarifi yoktur. Bu, akıl olgusunu sağlıklı bir biçimde niteleyen ve her asırda tüm insanları bağlayabilecek tek tanımdır. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html Müslümanlıkda bunun gibidir.NETLİK yok. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyimbir.html http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html

YanıtlaSil


Huseyin Sasmaz17 Haziran 2017 10:33 İslam: Bir Din ve İdeolojidir İdeoloji,İçinden nizamların fışkırdığı akli akidedir. http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/islam-bir-din-ve-ideolojidir.html http://www.hilafet.com/html/bynlr/2010/0207.html http://www.agemder.org/2035/Dindarlar-icin-%E2%80%9Cdevletin-dogrulari%E2%80%9D-oncegeliyor *** Allah Subhenehû veTeala’nın varlığını idrak eden akıldır ve iman da akıl yoluyla olur. Onun için İslâm, iman konusunda aklı kullanmayı farz kıldı ve onu Allah Sübhanehu ve Teâla’nın varlığına imanda hakem kıldı. Bu nedenle AllahSubhenehû ve Teala’nın varlığına delil, akli delildir. http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_1/05.htm *** İdeolojinin manası, hayat nizamının fışkırdığı akli akidedir. Bu tarife intibak eden üç fikir vardır. Bunlar İslâm , Kapitalizm ve Komünizmdir. Çünkü bunlardan her fikrin aklî akidesi ve ondan fışkıran hayat nizamı vardır. http://namenstr8.blogspot.nl/2015/05/ideolojilerin-catismalari-bitti-mi.html *** AKİDEDE AKLIN ÖNEMİ***METOD. Akide; "düğümlenip kalma, bilerek inanma, aklen ve kalben tasdik etmek anlamına" gelir. İman ile akide aynı manaları ifade eder. http://namenstr8.blogspot.nl/2015/04/akidede-metod.html

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz18 Ağustos 2017 22:18 Vahyin özüne dönmek, kendi fıtratımıza sahip çıkmaktır. Fıtratı bozulmamış bir insanın destekçisi


de Allah Teala’dır. *** (Vahiy sade peygamberlere geldiğinden,sadece onların kendileri biliyordu Delilin yakin olarak kesin olduğunu.En yakını bile Delilin yakiniliğinde kesinlik yok idi.Ama bu gün deliller kati.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ alındığında her şey çözülecektir.) https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=233284633789612&id=100013242319421 DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ. https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=232208613897214&id=100013242319421 *** İman, insan olmanın, yaradılışı veya oluşu tanımanın, varlık aleminde meydana gelen olayları anlamanın, evrendeki sırları bilmenin sonunda bütün dengeleri bulmanın yoludur. *** http://www.iktibasdergisi.com/inkar-edilen-bazi-iman-esaslarinin-din-icin-gereklilikleri/

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz10 Eylül 2017 22:39 Vahiy-akıl bütünlüğünün parçalanmasıyla birlikte, toplumlarımızda akıl aleyhinde bir mutabakat oluşturuldu. Bu mutakabatla birlikte, her tür düşünsel-entelektüel-felsefi çaba tahkir edildi. Bu nedenle de toplumlarımız, kültürel değer kaybına uğradılar. Kültürel değer kaybına uğradıkları için de, farklılıkları yönetemez hale geldiler. *** http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html http://www.iktibasdergisi.com/kendi-kendilerini-tarihten-dislayan-toplumlar-ve-kulturler/

YanıtlaSil


Huseyin Sasmaz6 Ekim 2017 23:59 ‘her medeniyetin bir matematiği vardır’ “Alman filozofu Oswald Spengler ‘her medeniyetin bir matematiği vardır’ diyor. ‘Hiçbir matematikçi yetiştirmemiş olan Türklerin matematiği nedir acaba?’ Bu soruyu ve bu sorunun önemini Oğuz Atay’ı tekrar okurken fark ettim. Nitelikli bir hesaplaşmaya kendimizin de toplumumuzun da çok ihtiyacı olduğu bugünlerde bu soru daha da önemli hale geliyor. ‘Medeniyet matematiğimiz nedir?’ sorusu üzerinde hiç düşündük mü acaba?” Spengler “her medeniyetin bir matematiği vardır” diyor, “her milletin bir matematiği vardır” demiyor. Dolayısıyla soruyu “Türkler’in değil, Türkler’in mensup olduğu Medeniyetin bir matematiği var mıdır?” biçiminde düşünmek gerekir. Yazarın, bu yanlış anlamasına bir de “Hiçbir matematikçi yetiştirmemiş olan Türkler’in...” biçimindeki cehl-i mik‘ab’a(üç boyutlu cehâlete) dayanan yargısını eklediğimizde ortada malûmat eksikliğinden değil; bir duruş’tan, birtavır’dan, bir bakış’tan kaynaklanan bir sorunun olduğu açıkça görülür. Bu duruşta, tavırda ve bakışta yalnızca Türkler değil, İslâm Medeniyeti bile ötekileştirilmiş, başkalaştırılmış haldedir. Tekrar etmekte yarar var: Sorun malûmat eksikliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Sorun’un kökleri doğrudan bir bakış, tavır ve duruş sorunudur. Hafızasızlıktan kaynaklanan bu hastalıklı bakışta, cami ve mektebi, imam ve öğretmeni birbirinin zıddı kabul ederek sosyolojik(!) analiz yapan ile medeniyet ve milleti birbirine karıştırıp, tarihî cehâlete dayanarak tahlil yapan arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Çünkü Anadolu ve Balkanlar’da Müslüman olmak için, medenî aidiyeti atlayıp yalnızca itikadi mensubiyeti yeterli gören “muhafazakâr demokratlığın” bu topraklarda yaşayan insanlara verebileceği hiçbir sahici gelecek tasavvuru yoktur. “Nitelikli bir hesaplaşmaya” gelince, diyebiliriz ki “Bilgi’ye sormakla başlar”; çünkü “Sormak, aklın dindarlığıdır”... *** http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojininacga.html http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/konuk-yazarlar2/511-tanr%C4%B1,-muhafazak %C3%A2rlar%C4%B1-muhafaza-buyursun


YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz9 Ekim 2017 06:45 Harun Görmüş 5 saat · Sevgi akıl ile değil, kâlp ile olur. “İslâm akıl dînidir” diyenlere duyurulur. https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=311647109311296&id=100013980277628

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz15 Ekim 2017 13:30 Dolayısıyla “Tanrı var mıdır?” sorusuna bilimin verebileceği olumlu veya olumsuz bir cevap hiç bir zaman olmayacaktır. Böylece inancı bilimsel yolla ispatlamaya yahut reddetmeye yönelik çabalar beyhudedir. Ancak, bilimin bu konuda bir yeteneğinin olmadığını kabul ettiğimiz gibi dindarların da bilimsel yollarla Tanrı’nın varlığı gibi inanç alanlarını ispatlama çabalarını eleştirmemiz gerekiyor. Dindarlar bilimsel yollarla Tanrı’nın yahut meleklerin varlığını ispatlamak imkanının olmadığını kabul etmek zorundalar. *** Kişi kendinde olan mefhumlarla hüküm verdiği için bu güne kadar ilim ile uğraşanlar yaratıcının varlığını ispat edemeyeceğini zan ediyorlar. Halbuki aklın tarifini bilseler yaratıcının ispatının delillerine ulaşmak kolay olur. Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir. Fazlıoğlu **** 1- Madde veya vakıa


2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler Buna göre akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html İLK BAŞLANGIÇTA ÖLÇÜ KAİDELER http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html Bu ortamdan kurtulmak istikamete kilitlenmek için Kuran ayetlerini ilim ve teknoloji ışığında servis etmek gerekir. Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojininacga.html Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız. https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=343320416119366&id=100013242319421&hc_location=ufi GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=pb.100013242319421.2207520000.1508098842.&type=3&theater İSLAM'SIZ BİLİM HEM KÖR, HEM DE TOPAL'DIR/ Ahmet Musaoğlu https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=356158578168883&id=100013242319421&pnref=story http://kitalararasi.com/2017/10/12/din-ve-bilim-arasindaki-iliskiyi-yeniden-tartismak-gokhanbacik/

YanıtlaSil Yanıtlar


Huseyin Sasmaz6 Kasım 2017 11:41 Halbuki aklın tarifini bilseler ve kaideleri ölçü olarak alsalar yaratıcının ispatının delillerine ulaşmak kolay olur.

Sil Yanıtla

Huseyin Sasmaz2 Kasım 2017 09:24 Elçi ulaşsın ulaşmasın herkes Allah’ın doğada tanık olduğu gerçeklerine, işaretlerine, yasalarına uymakla sorumludur. Herkesin bir vicdanı (Kuran buna kalb veya fuad diyor) vardır ve bilerek yanlış yaptığında kişiyi beklemeden cezalandırır. Aynı vicdan kişiyi büyük işler başardığında veya büyük iyilikler yarattığında huzur ve doyum duygusuyla ödüllendirir. Küçük veya büyük, kişi yaptığı her seçimle vicdanından onay veya kınama alır. 7.172’de anlatılan işte bu vicdanını dinleme veya dinlememe seçiminin ve sonuçlarının bilincine varıldığı andır, doğumdan önce yaşanmış ve unutulmuş bir anı değildir. Doğmadan önce bizden bir söz alınmış olsaydı bunu anımsamamız gerekirdi oysa Allah haksızlık edici değildir, mantıksız eylemde bulunmaz. *** BU YUKARIDAKİ SÖZ YANLIŞTIR. 1*Kaideler konuşur. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaidelerve.html 2*Ölçü,sağlama,muhasebe konuşur. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html 3*Mantık değil Akıl konuşur. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlarkisinin.html **** Allah her insana iyiliği de kötülüğü de bildirmektedir. Bunun için ille de bir peygambere veya kitaba gerek yoktur. BU YUKARIDAKİ SÖZ YANLIŞTIR. MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017 http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahinpeygamberi.html


Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız. https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=343320416119366&id=100013242319421&hc_location=ufi http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html -Bize akıl ermez gelen, gerçekte var. Doğanın sırlarının ardında, anlaşılmaz, soyut ve açıklanamaz bir şey duruyor. Anlayabileceğimiz her şeyin ötesindeki bu güce hürmet etmek benim dinimdir. http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html https://gerceginkitabi.wordpress.com/2017/09/14/musluman-dogmayanin-sucu-ne/commentpage-1/#comment-2217

YanıtlaSil Yanıtlar

Huseyin Sasmaz2 Kasım 2017 09:58 https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=362510624200345&id=100013242319421&pnref=story

Sil Yanıtla

Huseyin Sasmaz6 Kasım 2017 14:02 Akıl.vahiy.uydurma... https://pbs.twimg.com/media/BtUmHnFCcAAnfpv.jpg:large

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz19 Kasım 2017 03:09


Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.

İnsan yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.

"Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz."

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz12 Aralık 2017 06:48 Sunucunun yapmış olduğu açıklama yanlış çünkü zihniyet yanlış. https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=377278759390198&id=100013242319421

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz20 Aralık 2017 07:27 AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİRLER... http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html http://www.dailymotion.com/video/x5u5ldy Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir. http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html


Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bili HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi. https://www.youtube.com/watch? v=rwC_YDuCSwk&list=PLzuPsekljGMN22K2y_VC8sxf7KojiYTEl&index=5

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz25 Aralık 2017 06:59

Kim salih amel işlerse, (sevabı) kendine; kim de kötülük ederse, (cezası) yine kendinedir. Yoksa Rabbin, asla kullara zulmedici değildir.) FUSSİLET Suresi 46 EN'AM Suresi 48 MUHAMMED Suresi 38 NİSA Suresi 110 “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11) LİDERLERE,ÖNDERLERE ALLAH’IN HİTABI http://huseyinsas.blogspot.nl/search?q=zay%C4%B1flar Galaya alınacak bir zat değildir.**KENDİSİNİ ALLAH ZANNEDENLER 44*45 dikkat https://www.youtube.com/watch? v=aykg_7hPYgY&index=13&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4 Akıl ve mantık.. http://www.dailymotion.com/video/x5u5ldy GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI. http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html Bizi, mucizeler göstermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir.İsra suresi 59 DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html


Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi. https://www.youtube.com/watch?v=h_bcyU7IF3I 44*45 dikkat

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz7 Ocak 2018 03:40 Tuğyan, insanın tabiatında vardır. Vahye kulağını tıkayan, kendi aklını yegâne rehber kabul ederek kendini beğenen bencil insan, bir de çok mal sahibi olup kendini ihtiyaçtan uzak görmeye başladı mı, tuğyan içine düşmüş olur.

İnsan, kendisinde istediğini yapabilecek bir güç, bilgi ve yetenek hissettiği zaman artık Allah’ı unutur; gerçek kudret, gerçek ilim, gerçek dileme, gerçek güç ve irade sahibinin yalnızca Allah olduğunu aklından çıkarır. Bu durum insan için tuğyana açılan bir kapıdır; artık dilediğini yapar, hak-hukuk ve sınır tanımaz. Allah’a ortak koşmaya, nefsini O’nun yerine geçirip hevâ ve heveslerinin peşinden gitmeye başlar. İşte bu hâl, tuğyan hâlidir ve bu tür insanlar da Kur’an’ın diliyle “tağî’dir. *** Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html

DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler) http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ. http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html


http://www.istekuran.com/index.php/1-alak-embriyon-suresi

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz15 Ocak 2018 22:45 AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİ... http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI. http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR. ŞU AN İSLAM BELDELERİ YARIN TÜM DÜNYA EŞİKTE...! Bizim neremizde İslam kaldı? https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=367823410335733&id=100013242319421 CEHENNEM İLE İLGİLİ MESELELER https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/ggTWmQzHvEW Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE. Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-delillerile.html

“Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi


HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi. Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır. *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**** https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story http://www.istekuran.com/index.php/10-fecr-tanyeri-suresi

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz17 Ocak 2018 01:34 DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN.2017 https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=232208613897214&id=100013242319421&pnref=story AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİ... http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojininacga.html

“Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi. Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.


*****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**** https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story http://www.istekuran.com/index.php/12-insirah-acilma-suresi

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz23 Ocak 2018 09:25 Kureyş liderlerinin kendi aralarında onu (peygamberi) reddederken yaptıkları davranışla alâkalı müteaddit haller... http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/12/kureys-liderlerinin-kendi-aralarndaonu.html Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-kisilerin-alglamas.html Rabbin, ahmaklar, geri zekâlılar güruhuna nasıl etti görmedin mi? Onların üzerine necm necm ayetler/ bela üstüne belalar gönderdi de onları hem vicdanen rahatsız etti hem de köklerini kazıyıp yok etti. http://www.dailymotion.com/video/x1ajxvn https://www.youtube.com/watch?v=r_E7yrCAq58 Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojininacga.html Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html


“Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi. Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır. ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.** https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story http://www.istekuran.com/index.php/19-fil-fil-suresi

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz25 Ocak 2018 03:47 Rabbin, ahmaklar, geri zekâlılar güruhuna nasıl etti görmedin mi? Onların üzerine necm necm ayetler/ bela üstüne belalar gönderdi de onları hem vicdanen rahatsız etti hem de köklerini kazıyıp yok etti. http://www.dailymotion.com/video/x1ajxvn https://www.youtube.com/watch?v=r_E7yrCAq58 http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/12/kureys-liderlerinin-kendi-aralarndaonu.html MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017 http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahinpeygamberi.html

Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve


mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html

Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-delillerile.html

İhlâs suresinde Rabbimiz bir ilâhta bulunması gereken özellikleri bildirerek bize kendini tanıtmış ve tevhit konusunda ilk dersini vermiş idi. https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=394948357623238&id=100013242319421&pnref=story

Bu ayetlerde putperestlere inançlarının yanlışlığı bildirilmektedir: https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=390532048064869&id=100013242319421 https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=311156069335801&id=100013242319421 https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=360036381114436&id=100013242319421

TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR. ŞU AN İSLAM BELDELERİ YARIN TÜM DÜNYA EŞİKTE...! https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=367823410335733&id=100013242319421


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi. Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır. ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.** https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story http://www.istekuran.com/index.php/23-necm-parca-parca-inen-ayetler-suresi

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz8 Şubat 2018 02:27 LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI. http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA. http://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİ... http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html Bakara.146 https://www.youtube.com/watch?v=FLMpn4NbmHw HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR? http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html


XXXXXXXXXXXXXXXXXX “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi. Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır. ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.** https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story http://www.istekuran.com/index.php/38-sad-suresi

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz19 Şubat 2018 06:32 Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları. o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.? Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır. https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=405840936533980&id=100013242319421&pnref=story https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/jbhkUUBxkhY

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz29 Mart 2018 03:10


Zira ideolojik inanç, aklı devre dışı bırakır. Bu yüzden de kör ideolojiyle hareket edenler, saplantılı dini inanca sahip olanlar, daha kolay savaş çıkartırlar. (ÖN BİLGİ YANLIŞ OLURSA HÜKÜMDE YANLIŞ OLUR.) AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html İslam: Bir Din ve İdeolojidir http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/islam-bir-din-ve-ideolojidir.html Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/hizb-ut-tahrir-olarak-rasidi-hilafet.html http://www.iktibascizgisi.com/savas-cikartacak-kavramla-tanisin-teopolitik/

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz3 Nisan 2018 00:52 AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html https://twitter.com/enis_doko/status/978944421629779968

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz13 Nisan 2018 07:44 Önce ilim sonra iman. Kur'an'ın ilkesi budur. Önce iman sonra ilim olursa, insan yoldan çıkar, çıktığını da bilmez.

İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir… Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler.


Bu kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.

Kur'an'da "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur"(Şura 42/11.)(Bu sözden sınırsızlık kaidesi çıkar.) AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler.(Düşündüğümüz,algıladığımız her şey sınırlıdır.) Genel kaide;Sınırlı bir şey sınırsızı kapsamaz. Akıl ve sözü kaide ölçüsüne vurduğumuz zaman Tevhit,Allah inancı algılama ve düşünce kapsamının dışında vuku bulmaktadır. https://degirmendenmektupvar.blogspot.nl/2013/01/mirac-olay.html http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz10 Haziran 2018 00:22 Bugün, hiçbir zaman göremeyeceğimiz şeylerin var olduğu düşüncesini kimse sorgulamıyor.” Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir. İhsan Fazlıoğlu http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ. http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler) http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html


İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html Akla güvenmeyen Kur’an’a da güvenmez. Kur’an’ın Kur’an’lığını akıl ispat etmektedir https://twitter.com/profhuseyinatay/status/1005569062179672066 2018.AKLİ DELİL .Allah'ın ilmi yönden ispatı. http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html https://wol.jw.org/tr/wol/d/r22/lp-tk/102000601

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz13 Haziran 2018 02:36 Bocalamanın alemi yok.! Şu bakış açısına geldiğin zaman her şey netleşir. RUH.(Eşyadaki özellik.) Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir. http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html https://www.youtube.com/watch?v=KYa07Vii28s https://www.youtube.com/watch?v=jq80I3HeJhE Not. AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz. http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html


** https://www.youtube.com/watch?v=mONr_fptPAs

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz22 Haziran 2018 14:18 Diğer taraftan Shadbolt, “bilincin ve farkındalığın kıvılcımı zihnimizin içinde bir yerlerde. Bunun nereden geldiğini bilmiyoruz. Sahip olduğumuz karmaşıklık bir şekilde bilincin ortaya çıkmasını sağlıyor." diyor. *** Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir. http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html *** RUH* Eşyadaki özellik* İnsanda eşya olduğuna göre,insandaki haller ve bu hallere şekil sima veremezsin ancak tezahürlerinden anlarsın. http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html http://www.webtekno.com/bilim-haberleri/robotlar-ve-yapay-zeka-hakkinda-bilmemiz-vekorkmamiz-gerekenler-h9613.html

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz24 Haziran 2018 10:41 Düşünme yetisi, kontrol edilemeyen, yani insana boyun eğmeyen, onun iradesi dışında her türlü koşulda faaliyet gösteren bir beyin fonksiyonudur.


“tefekkür”; “Herhangi bir mesele hakkında iyice, etraflıca düşünmek, zihni yormak, işin bilincine varmak, yani üzerinde düşünülen konuya ait bilgileri ve başka fikirleri karşılaştırmak, aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir karara ve hükme varmak” anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi “tefekkür”, ham düşünce olmadığı gibi, sadece düşünme yetisinin ürünü de değildir; düşünme yetisi ile birlikte, akıl, muhakeme, hafıza, dikkat gibi diğer melekelerin ortaklaşa ürettikleri bir yargıdır. *** RUH* Eşyadaki özellik* İnsanda eşya olduğuna göre,insandaki haller ve bu hallere şekil sima veremezsin http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR. https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o Yani “tefekkür” sonucunda, ödülü cennet olan gerçek başarı söz konusudur. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html Ölçü koymak ise, anlam olarak değerlendirme yapmayı ve hüküm vermeyi de içermektedir. https://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv Buna göre “fikr” ve “tefekkür”, Allah’ın yarattığı ve algılayabildiğimiz varlıklar için söz konusudur ama suret olarak vasıflandırılamayan ve şekil olarak hayal edilemeyen Allah hakkında mümkün değildir. http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html Ancak, “akletmek (aklı kullanmak, akıl yürütmek)” ve bu yolla “tefekkür”e ulaşmak herkesin yapabileceği bir şey olmayıp, bilginlere özgü bir beceridir. Yani bilgisizler “tefekkür” edemezler: http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html

İSLAM AKIL VE MANTIK DİNİ MİDİR?


https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/PbQW65Wk8Rb ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ. http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/onemli-olaylar-kisilerin-alglamas.html Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır. https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=462591797525560&id=100013242319421

XXX “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi. Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır. *Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır. https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=313021395815935&id=100013242319421 Sorgulamadan direkt inanmak, yani bence çiğnemeden yutmak, sadece hazımsızlık getirir huzur değil... http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/151/sorgulayan-ve-inanan-insan-sorusu/ http://www.istekuran.com/index.php/makaleler/tefekkur-dusunce-zinciri

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz17 Temmuz 2018 08:38 Kişide;Kişiye ait bütün bilgiler hücrelerinde mevcut.Bu bilgiye kavramlar ile ulaşılır.Bu bilgileri söz veya amale icraata dönüştürdüğün an mükafatlandırılırsın.


http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/hvoSF4VWwPJ https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=483607432090663&id=100013242319421

YanıtlaSil

Huseyin Sasmaz22 Ekim 2018 03:05 Karanlık Madde Nedir?

https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/XEdVkBrAWYb

YanıtlaSil

Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom) Hakkımda Fotoğrafım Huseyin Sasmaz

Profilimin tamamını görüntüle

Blog Arşivi ► 2018 (1) ▼ 2017 (30) ▼ Ocak (30)


BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR? İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL... KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR ! Bakınız! İşte bunlar m... MÜSLUMANLAR VARLIKLARINI KORUMA UĞRUNA DA OLSA İSL... Otarite olmadan nasıl disiplin sağlanamazsa İslam ... DEVLET ADI ALTINDA ÇÖREKLENMİŞ ŞEYTAN...! DEMOKRASİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİNDEN OLAN ÇOĞU... Tesettürlü kadın zımnen şöyle demiş olur: “Benim k... BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI..Hacivat ile karagöz.Bizle... ŞEYTAN BU YÖNTEMLE KİŞİLERİ SAPTIRMAK İSTİYOR..! KİŞİ HER HALÜKARDA ALLAH'IN KULUDUR. GENEL LAFIZDI... AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- ... İNSANIN KENDİNİ SEVİP SEVMEDİĞİNİN SAĞLAMASI... BAKIŞ AÇISI YALNIZ VE AMAÇSIZ İNSAN TARİF: BÜTÜN İNSANLIĞA ÇAĞRI... ŞU AKİDEYİ ANLAMAYA ÇALIŞ... İNSANLIĞA DUYURULUR... Maksat; beşeriyeti doğru ... NET TAVIR SERGİLEMEK, BAŞARININ ŞARTLARINDANDIR. B... HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ ?***Sübhane rabbiye'l-a'lâ v... ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih ol... YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER. Kaiden... VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ... ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ. Diyorlar ki; Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; V...


"VAHDETİ VÜCUT FELSEFESİ": "NEW AGE FELSEFESİ" ALLAH TARİFİ.MUHAMMED.GELECEĞİNİ,CENNETİNİ GARANTİ... FECEBOOKTA KAYDETTİKLERİM.. Ey insanoğlu..Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapı... ŞEYTANIN GİZLENDİĞİ KÖŞE BAŞI...!

http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaideasl.html?spref

Harikalar Tic. teması. Blogger tarafından desteklenmektedir. https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html

Profile for Hüseyin Uzun Şaşmaz

AKIL  

Dünyanın her bir köşesinde İslam adına ortaya çıkan bin bir türlü anlayış, görüş, düşünüş ve yaşayış biçimi İslam’ı bütün dünyaya, her türlü...

AKIL  

Dünyanın her bir köşesinde İslam adına ortaya çıkan bin bir türlü anlayış, görüş, düşünüş ve yaşayış biçimi İslam’ı bütün dünyaya, her türlü...

Advertisement