Page 1

NABO

Program for gadefesten s. 8-9 De tager skraldet s. 12

Beboerblad for Humleby juni 2017


Nabo Beboerblad for Humleby Juni 2017

Højsæson for støj og røg Efter et noget tøvende forår rent vejrmæssigt er sommeren ved at indtage Humleby med alle de vanlige glæder og udfordringer. Og blandt de sidste er især støj fra musik og fester samt røg og lugt fra havegrillen blandt de største plager, hvilket samtidig giver helt unikke muligheder for alle til at øve sig i at tage hensyn til hinanden... NABO har set på en række undersøgelser fra boligblade og -portaler som Boligsiden.dk, Vores Villa, Søndagsavisen m.v., der har spurgt danskerne om de mest udbredte nabogener, og her ligger støj i form af musik, fest, råben samt larm fra redskaber i top, efterfulgt af lugt- og røggener fra naboens grill (og skorsten og cigaretter) - mens irritation over omstrejfende og larmende og besørgende husdyr også ligger højt på listen. Dette billede kan man jo godt genkende i Humleby, hvor nabotæthed kan være både en berigelse og en forbandelse.

Nogle gode råd til en ditto sommer for alle kunne være: - Begræns musik for åbne døre og vinduer både i dagligdag og til fest - Hold lydniveauet nede ved forsamling udendørs og især sent på aftenen/natten. - Varsko naboerne i god tid forud for en fest, så de har en mulighed for at tage forholdsregler og evt. søge andre græsgange. - Overhold de mange gode råd om, hvordan man undgår at grille forkert (os fra kul og stegefedt udgør i øvrigt også en sundhedsrisiko for både grillgæster og naboer) og lad være med at stille grillen lige op til nabohegnet og det udhængte vasketøj...

Her må det være muligt at bede dem om at skrue ned og slukke. Det viser sig jo, at de gerne vil undvære støj i nabolaget, når de selv holder fri.

Carsten/

I periferien af de direkte nabogener er der selvfølgelig den kontinuerlige larm fra byggeriet i Carlsberg Byen, der bl.a. har ændret denne skribents arbejdsog sovevaner takket være den faste morgenvækning af maskiner og anden larm.

Humlebys beboerblad

Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange årligt i et oplag på 400. Nabo betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via CD-rom og Internettet. Annoncer koster 1.400 kr. for 1 side, 800 kr. for ½ side – mindre annoncer koster 400 kr. For medlemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke noget bortset fra forretningsannoncer. Næste nummer af Nabo kommer den 1. september. Deadline for indlevering af indlæg er den 22. august. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne. Nabo juni 2017 - side 2

Det kan man jo ikke gøre meget ved i Humleby, men i samme boldgade kunne der nævnes de mange gæstende håndværkere, der åbenbart ikke kan udføre deres metier uden en kæmpe ghettoblaster skruet helt op på - som en af bydelens borgere udtrykker det - ’programmer med den absolutte laveste fællesnævner.’

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11 I redaktionen er desuden: Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70 Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 31 87 Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 – 60 67 29 04 Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4 - 33 13 26 42 Carsten Jensen, Carstensgade 58 -28 56 76 79 Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. E-mail: nabo@humleby.dk Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770 Kbh. V – Giro 7 33 47 53 Formand: Frederik Mørkeberg, Bissensgade 11 – 21 42 96 66 Bliv medlem – besked til kasserer: Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 22 95 51 13 – j.fenhann@humleby.dk Vicevært: Josefine Zimmer Carstensgade 15 – 61 68 46 94 beboerhuset@humleby.dk


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Lørdag den 20. maj blev Jane og Jacob, Vf12, gift i Kristkirken. Vi var nogle, der ikke lod chancen for et lækkert globryllup gå fra os. Kina Vf30

Nabo Juni 2017 - side 3


Lidt mindre graffiti i Humleby På husejerforeningens generalforsamling den 14. marts 2017 blev det besluttet, at vi skulle undersøge mulighederne for professionel fjernelse af graffiti i kvarteret. Efter anbefaling fra Komponistkvarteret ved Lyngbyvej har vi nu indgået en foreløbig 1-årig aftale med RengøringsAgenterne om at fjerne graffiti og voksbehandle udsatte facader (se tegning) direkte ud til vej i Humleby.  RengøringsAgenterne starter op i Humleby sidst i juni måned. De har erfaring med fredede ejendomme og går forsigtigt til værks. For at få et rimeligt budget er det en forudsætning, at den enkelte husejer står for eventuel reparation og vinduesvask skulle noget puds eller fuge gå af under afrensning eller et vindue få et skyl rensevand. Gavle ud mod Küchlersgade og Carstensgade (markeret med ubrudt linje) renses efter behov. Facader ud mod Vester Fælledvej og Ny Carlsberg vej (markeret med stiplet linje) voksbehandles så evt. ny rensning bliver lettere og renses efter behov.

Husejerforeningen afholder udgifterne til afrensning af graffiti og behandling med voks men tager ikke ansvar for eventuelle følgeskader. Se den fulde aftale på humleby.dk. Såfremt en husejer ikke ønsker behandlingen foretaget skal dette meddeles Christoffer Jensen EMG6 senest d. 15. juni på christoffer@jensen.net


”Kejthåndet”

Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Først i 1970erne var der opstand mod en militærjunta i Grækenland, det bevirkede flygtningestrøm til bl.a. Danmark. En af de markante opportunister var den navnkundige musiker Georges Marinos, i en periode slog han sig ned i København og blev involveret i folkloreprojektet ”Tingluti” hvor han etablerede gruppen Molevit, som hurtigt fik fodfæste bl.a. via Per Wikings udsendelser i TV om gæstearbejdende musikere. Løssluppen fra juntaens snærende bånd, skrev Gorges en ironisk sangtekst som kommentar til sin forfølgelse i hjemlandet : Vi havde et lille hus, uden Wc så vi måtte gå i gården, hvor der kom en betjent for at se med hvilken hånd vi holdt den. Uden at tænke over det kom jeg en dag til at holde den med venstre hånd. De puttede mig i en kuvert og satte mig i kartotek. For første gang sagde jeg : lort En række tilfældige sammentræf blev incitamentet der fik ham på banen til Humlebys gadefest. - Som byggeleder var jeg engageret i husning af tilrejsende flygtninge - Som entusiastisk arkitektstuderende var jeg engageret i ungdomsoprørets samfundsdebat

- Som musikanmelder havde jeg min gang i Tingluti, og som svoger til Per Wiking blev kontakten til den flygtede græker etableret. Vores gadefest var jo opstået på grund af Benjamins kamp mod Goliat og det passede fint ind i Georges Marinos’ engagement. Humlebys første gadefester blev centreret forskellige steder i kvarteret. Det aktuelle år var en scene etableret på arealet foran hjørnehuset Jerichausgade /Küchlersgade 41 og her kastede Georges Marinos sig ud i inciterende

rytmer og sarkastiske tekster om de grusomme forhold i hjemlandet, for ham var det overvældende at kunne tænke og fremføre sine synspunkter uden håndfast reaktion, han var helt euforisk af stemningen i den lune sommeraften med jublende beboere og klirrende isterninger i Uzo-glasset, så den aftalte optræden blev forlænget med utallige ekstranumre og sluttede med det stemningsfulde fakkeltog, som stadig indgår i den årlige gadefest. Christian Duch

Beboerforeningen Humlen Formand

Frederik Mørkeberg, Bi11 21429666 fnma@hotmail.com

Kasserer

Jørgen Fenhann, Kü19 2295 5113 j.fenhann@humleby.dk

Bestyrelsesmedlemmer Tine Damsgaard-Sørensen, Bi8 2244 6908 tds@copenhagenphil.dk

Anna Begga Madsen, Lu19 6178 5402 annabeggamadsen@gmail.com Jesper Dybdal, je20 2064 6769 Ida Aistrup, VF22 2671 2282 idai@mastifftv.dk Gunni Busck, Ca40 5353 1970 gunni@humleby.dk

Thomas Kirk Sørensen, Lu20 2514 2551 tksorensen@hotmail.com

Viceværter Josefine Zimmer, Ca15 2. sal 6168 4694 Beboerhuset@humleby.dk Rune Preuthein, Ca15 2. sal Nabo Juni 2017 - side 5


Nabo Beboerblad for Humleby Juni 2017

Lys og liv i stramme rammer Arkitekt Jesper Strudsholm fortæller om tankerne og udfordringerne bag en totalrenovering af et hus i Jerichausgade Da en familie sidst på efteråret kastede sig over totalrenoveringen af et netop erhvervet hus i Jerichausgade, gik vi til opgaven med den bæven, der givetvis er velkendt i Humleby: De historiske rammer kræver en høj grad af respekt. Men samtidig ville de nye ejere gerne have lys og tidens skarpe detaljer. Det var indlysende, at rygraden i husets indre er det gennemgående trapperum og den gentagede opdeling i fire rektangler på hver etage, der undervejs indeholder alt fra køkken til stuer, værelser og bad. Som udgangspunkt skulle denne struktur både respekteres, fejres – og opbrydes for at sikre større sammenhængende rum og lys.

Haven fik en vinkel af beboelige trapper, der både respekterer lokalplanens grænser for indkig til naboen og løfter beboerne en anelse tættere på himlen og kik mod omgivelserne Nabo juni 2017 - side 6


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Ved at fjerne en del af væggen mod trapperummet og lægge et nyt gennemgående gulv er der ikke blot sikret mere gennemfaldende lys og en visuel udvidelse af gulvarealet i et mørkt hjørne. Håndværket i trappens fine linjer er også blevet en skulptur i stuen.

Køkkenet består af simple geometriske former, hvor trekanten fra trappenedgangen til kælderen er fejret som en reol frem for forsøgt gemt

Fejring af infrastrukturen I det færdige resultat opleves disse delvist modsatrettede hensyn mest markant i stuen, hvor vi fjernede de fleste vægge for at skabe et køkken/ alrum med plads til samvær med to hurtigt voksende drenge. Men samtidig bevarede vi markeringen af de oprindelige rum med beklædte stålbjælker og fremspring i væggene til de understøttende søjler. Ideen med at fejre infrastrukturen er gentaget i køkkenet, hvor vi lod nedgangen til køkkentrappen stå markant i hjørnet som en integreret del af køkkenbordet frem for at forsøge at skjule den. Gave fra fortiden I bestræbelserne på at sikre et rent og skarpt udtryk opdagede vi undervejs en gave fra husets oprindelige arkitekt: Fordi servicerummene –

bad og køkken – er stablet omkring trapperummet i den ene side af huset, var det muligt at samle al vand, afløb og gennemgående elinstallationer i én lodret kasse, der oppefra og ned kunne skjules i et skab på trappeafsatsen, bag et skab på et børneværelset og i en niche bag en beklædt væg i køkkenet, der samtidig tog sig af ventilationskanalerne. Sådan viste det gamle hus sig at indeholde de samme muligheder for en forsimpling af infrastrukturen, der er rygraden i al moderne etagebyggeri.

Tættere på himlen

skulle lokalplanens restriktioner på forhøjede platforme og naboens privatliv respekteres. Løsningen blev et system af beboelige trætrapper, der leder ned til en let hævet terrasse i samme materiale. Jesper Strudsholm/

Jesper Strudsholm er arkitekt og journalist og forener bl.a. disse to kompetencer som skribent i Weekendavisen. Man kan se mere om hans virke på hjemmesiden for hans firma, Talking Spaces: www.strudsholm.com

I haven legede vi videre med at ideen om at kombinere form og funktion på behersket plads. Beboerne ville gerne lidt tættere på himlen og de lange kik mod omgivelserne, end man får fra havens bund. Men samtidig Nabo Juni 2017 - side 7


1300-1600: Minigolf (Jerichausgade) Sværere end man lige skulle tro. For alle aldre

1300-1600: Loppemarked Indsamling i løbet af formiddagen

1400-1530: Salg af madbilletter starter (Baren) Menu: Grillet US okse, forstadskartoffel, årstidens salat. Pølser kan tilkøbes både før og under maden

1300: Baren åbner (Beboerhuset) Klassisk samt udvidet sortiment. Bissensgade sætter igen nye standarder

1130: Salg af BisseBurgere (Bi11) En slags. Smager af mere

1100: Skattejagt (Verners Plads) Kan børnene løse gåderne og finde den hemmelige skat?

1030: Miniræs (Verners Plads) Det handler naturligvis om at vinde – eller?

0900ish – 1000: Morgenmad i gaderne Timing står gaderne helt og aldeles selv for

PROGRAM:

Så er det tid til Humlebys årlige sommerfest


På Bestyrelsens vegne, Frederik

God fest!!

Der vil i løbet af dagen være salg af slik og slushice ved ifbm minigolf og fodboldturnering, der vil være udvidet barsortiment samt salg af burgere, is med mere. Alt overskud går til Beboerforeningen og afholdelse af sociale arrangementer som eksempelvis Fastelavn, Torsdagsbar og Årets Sommerfest. Bemærk mulighed for betaling via MobilePay

2330: Så er det i flyverskjul! Luftwaffe spiller op til natfest med kvalitetsmusik for det kræsne publikum med afsæt i sange vi ikke vidste vi savnede fra ikoner som Bowie, The Cure, Beck, Radiohead, Lennon, T-Rex med flere

2230: Natmad (Baren) Grill-selv sæt købes i baren og grillen er tændt til brug for tilkøbt natmad

2000: The Orgelheimers (Scenen) Til alle os der ikke elsker orgler. Bindegale gutter tager Hammond fræseri til et helt nyt niveau

1730: Maden skulle gerne være klar (Beboerhuset) Der er meget at leve op til efter +10års solid performance af Super-Woman-Grill-Team

1500: Gadekampe starter (Carstensgade øvre ende) Gade mod gade - stil et hold af minimum 6 men gerne flere. Armlægning, Tovtræk, Høvdingebold, Slå Søm og Quiz. Uniforme look belønnes!

1430: Jazz til kaffen – kaffe med Jazz (foran Beboerhuset) Få ting er mere hyggeligt end oasen af ro, god kaffe og glimrende jazz. Med vores allesammens Peter Whitta på trommer tager SomeHandsSomeMen os igennem både egne numre og arrangementer fra jazzens standards

1430: Kåring af årets Humlebybeboer (Scenen) Hvem kan det mon være?

1400: Unge Humlinge viser hvad de kan (Scenen) Peter Whitta er scenemester

1300-1600: Fodboldturnering De kan tage vores boldbane men ikke vores turnering!


Nabo Beboerblad for Humleby Juni 2017

Pas på – tyvene kommer To huse i Küchlersgade havde indbrud i maj Humleby er kommet i indbrudstyvenes søgelys. Eller Küchlersgade er. Her oplevede to huse, nummer 23 og nummer 14, indbrud på to på hinanden følgende dage, onsdag og torsdag den 18. og 19. maj. Sven Kragelund Dohmann, Küchlersgade 23: ”Det skete mellem kl. 12 og 14, hvor ingen var hjemme. Tyven – eller tyvene – brød ind gennem et stuevindue, hvor de simpelthen brugte et brækjern, som nemt kan knække et gammeldags støbejernshængsel”. ”Og så gik man ellers i gang med at rode hele huset igennem. Da min kone kom hjem omkring kl. 14, var tyvene væk igen, de havde taget vejen via baghaven. Hun lagde mærke til, at nogen havde stillet en halvtom guldbajer på skraldespanden – det kunne tyde på en narkoman. På den anden side var han velforberedt og havde et brækjern med”. Der blev stjålet et par computere, nogle penge og smykker fra Küchlersgade 23. Hvor man i øvrigt har bestilt nye og mere sikre hængsler.

”Vi hørte et bump” Dagen efter, torsdag den 19. maj, var der indbrud i nummer 14, hvor udbyttet var nul. Til gengæld var indbruddet mere dramatisk. Her fortæller John Voldfrom om forløbet: Vi bor tre i hjørnehuset Küchlersgade/ Bissensgade. I stuen bor Ane, Lisbeth bor på første og jeg på anden sal. Klokken var 17.20, og Lisbeth stod oppe hos mig og snakkede, da vi hørte nogle ordentlige bump nede fra stuen. Med det samme var vi klar over, at der var et eller andet galt, så vi for ned på gaden for at se, hvad der var sket. Vi kunne se ind gennem vinduerne, at der gik en fremmed inde i stuen. Lisbeth for op efter sin mobil for at tage billeder. Samtidig gik jeg ind i haven for nærmere at observere, og i det samme kom indbrudstyven ud ad døren. Jeg bad ham om at smide ryksækken, han skubbede mig til side og sagde på klingende dansk: ”Flyt dig, mand”. Lisbeth var i mellemtiden kommet ned, og samtidig kom der yderligere en indbrudstyv ud fra hoveddøren og sagde ”Døren stod åben”, også på fejlfrit dansk.

NO G

VARME OG VVS TEKNIK

De var kommet ind gennem vinduerne ud til haven, der er godt groet til, så de i skjul kunne udføre deres indbrud. De havde på en eller anden måde fået slået det beslag, haspen bliver hæftet på, i stykker uden at beskadige vinduet. De havde en flugtbil holdende udenfor, og den tyv jeg blev konfronteret med, havde en ¾ lang frakke med hætten trukket over hovedet, så jeg ikke rigtigt kunne se ham. Den tyv Lisbeth så havde håndværkertøj på, og hvem tænker på, at det er indbrudstyv i håndværkertøj, der går rundt i kvarteret ved 4-5 tiden. Han tog flugten ned ad Küchlersgade, hvorimod ham, jeg så, satte sig ind i bilen og med stor fart kørte ud af Humleby. Fra vi hørte det første bump og til, de tog flugten, havde de haft tid til at gennemrode lejligheden. Det hele tog under 3 - 4 minutter, og de virkede utroligt professionelle. Senere kom kriminalpolitiet og afhørte os, for indbruddet bliver anset som hjemmerøveri, da vi var hjemme. Havde vi ikke været hjemme, var det gledet ind i statistikken som indbrud. Edel

Grønlunds Alle18, 2610 Rødovre. Tlf.: 28 19 60 40

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder Servicevagt alle ugens dage i perioden 01.10 - 30.04 kl. 08.00 - 22.00 Nabo juni 2017 - side 10


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Lækre makreller i Farinelli – cyklet lige ind fra Sydhavnen

Mandag aften stod den på nyrøgede makreller med hjemmelavet kartoffelsalat i Farinelli, og gæsterne spurgte, hvor man dog kan købe så god fisk på en mandag? Svaret er Dit Lokalmarked, som er byens første cyklende madmarked. Hver dag ruller 4-6 cykler ud i byen proppet med årstidernes grøntsager, fisk, kød, kolonial og mejerivarer.

Fakta: Mandag: Sydhavnen, Den Røde Plads på Borgbjergsvej (kl. 15 til 20) Tirsdag: Nørrebro, Jesper Brochmands Gade (kl. 15 til 20) Onsdag: Østerbro, den Franske Plads ved Fælledparken (kl. 15 til 20) Torsdag: Vesterbro, Litauens Plads (kl. 15 til 20) Fredag: Amager, Amager Fælled Skole (kl. 13 til 17) Lørdag: Nørrebro, Jægersborggade (kl. 10 til 15)

Humlebyvinklen (og den er jo vigtig!) er, at det Øystein fra det nordvestlige Humleby, som i sit arbejde med lokal byudvikling i Sydhavnen har været en af hovedarkitekterne bag initiativet. Og da NABO møder ham, er han både revnefærdig af røgede makreller og stolthed over, at det nu er muligt for en byens fattigste kvarterer at købe seriøs god mad – ovenikøbet helt CO2 neutralt og med en social profil. Her på Vesterbro kan man møde det cyklende madmarked hver torsdag på Litauens Plads. Vil man være helt opdateret, så har de sørme også en Facebookside: www.facebook.com/pg/ditlokalmarked

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN Sdr. Boulevard 104 1720 København V

Telefon. 33 24 77 58 Hele døgnet: 30 31 32 95 Nabo Juni 2017 - side 11


De holder Humleby ved lige Nabo Beboerblad for Humleby Juni 2017

Alexandra og Albert tager skraldet - i hvert fald det mindste og irriterende - i Humlebys gader. Man kan se det muntre par i aktion et par timer hver uge, hvor de bevæbnet med sæk og gribetang og bomuldshandsker fjerner papir og plastic og cigaretskodder fra fortove og vejkanter og buskads.

Man kan ikke undgå at lægge mærke til, at de altid ser ud til at more sig gevaldigt i hinandens selskab og i øvrigt snakker om alt muligt andet end lige skrald.

de er hyret af Husejerforeningen til omkring 70 kroner i timen og at de sådan cirka kan nå gennem lang- og sidegader på et par timer en gang om ugen.

Rare og imødekommende er de også overfor NABO, mens de fortæller, at

Tjansen fik de efter et opslag i NABO - og de var i øvrigt også hyret som serveringspersonale, da Husejerforeningen og Beboerforeningen holdt nytårskur i slutningen af marts. Men ellers bor de tæt på hinanden i Jerichaus bare ende. Og passer deres øvrige gøremål. Alexandra er 14 år og kommer fra Island - deraf det smukke efternavn Gudjonsdottir. Hun går i øvrigt på Freinet-skolen i Valby. Og er rigtig glad for sit arbejde i Humleby - og synes det er dejligt at man selv kan bestemme, hvornår man vil arbejde. Det er helt på linje med 15 årige Albert, der fortæller i en mail: ’Jeg er 15 år og går i 8. klasse på Vesterbro Ny Skole. Jeg er glad for mit arbejde, fordi jeg føler, at jeg har en frihed til at gøre det, når jeg vil. Det er jo også rart, at det er lige uden for døren. Samtidig er det jo også noget man selv går ind for - et renere Humleby - som man jo også selv bor og er vokset op i’.

Nabo juni 2017 - side 12

Carsten/


Nabo • HUMLEBYS BEBOERBLAD!

Formand

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Jens Lauritsen Jerichausgade 45 Tlf.: 21 95 04 74 l@uritsen.dk

Morten Eriksen Jerichausgade 36 Tlf.: 33 24 04 25 / 51 56 99 32 morten-eriksen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsessuppleant

Per Skovgaard Andersen Küchlersgade 57 Tlf.: 40 25 02 18 psa@ef.dk Inger Nielsen Jerichausgade 30 Tlf.: 51 92 53 62 inger@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem

Ansvarsområder

Brian Jensen Carstensgade 4, st. Tlf.: 40 61 90 27 brianjensen1@me.com

Christian Maegaard Küchlersgade 43, st. Tlf.: 29649301 Christian@maegaard.dk

Peter Holst Küchlersgade 55 Tlf.: 22580689 ph@howpl.dk

Regnskab Forsikring Forsyning (vandrørsprojektet) Carlsberg Byen Generalforsamling Lokalplan Trafikudvalget Vesterbro Lokaludvalg Gader, gartner og legeplads Affald Gaderepræsentanter Beboerforening Andre byggeforeninger Hjemmeside Nabo *Udvalgsformand

Ellen Thrane Küchlersgade 47 Tlf.: 26278329 Ellen@Humleby.dk

Christoffer Jensen Ernst Meyers Gade 6 Tlf.: 30460783 christoffer@jensen.net

Inger*, Per Christian*, Peter Brian*, Christian, Christoffer Peter*, Jens, Ellen Per, Alle Peter*, Brian Jens*, Peter, Ellen Per*, Morten Inger*, Peter Inger*, Peter Christian*, Christoffer Per*, Christian Inger*, Brian Jens*, Christian Jens*, Alle

Nabo Juni 2017 - side 13


Nabo Beboerblad for Humleby Juni 2017

Der kom et brev fra Carlsberg Byen Kære nabo Inden længe starter Carlsbergfondet en omfattende istandsættelse af J. C. Jacobsens Have. Istandsættelsen vil føre J. C. Jacobsens Have tilbage til brygger Jacobsens oprindelige tanker bag haven. Samtidig tilføjes en række nye elementer (nyt stisystem, bænke ol.), der skal sikre havens fremtidige anvendelse som offentligt tilgængeligt byrum. Haven har bl.a. 74 forskellige planter og træer og mange af dem har Brygger Jacobsen selv hentet hjem fra sine rejser i udlandet. Renoveringen finder sted i perioden fra sidst i maj måned til oktober 2017. I denne periode vil haven være lukket for adgang af sikkerhedsmæssige årsager. Vi planlægger dog at kunne åbne haven for offentlig adgang i starten af august 2017, hvor arbejder med risici er afsluttet. Vi glæder os meget til at vise Jer resultatet af istandsættelsen og håber, at I fremover vil få god glæde af haven. Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig. Venlig hilsen emcon a/s Liv Kartvedt Lyskjær

- og et svar fra Jesper i Humleby Hej emcon a/s - Liv Kartvedt Lyskjær. Tak for orienteringen om lukning af J. C. Jacobsens Have hele sommeren - som jeg modtog via Humlebys nyhedsbrev. Som biolog med speciale i fugle, er jeg temmelig bekymret over jeres ’istandsættelse’ planer midt i fuglenes yngletid! Netop nu (maj/juni) har mange fugle unger i rederne – og det vil være rigtig ærgerligt hvis dette års yngel skal gå tabt pga af fældning af træer, rydning af krat og undervegetation – og dermed nedsætte sandsynligheden for at fuglene vil vende tilbage næste år. En istandsat J.C. Jacobens uden fugleliv har ingen værdi. I øvrigt mener jeg der er en lovgivning som siger noget om at man ikke må fjerne/forstyrre det danske vildtets ynglesteder i yngletiden. I bør sikre jer at I overholder naturbeskyttelsesloven. Med håb og at I udviser hensyn til fuglelivet – med venlig hilsen, Jesper Johannes Madsen, Ca66 foto: carlsberg.dk

Nabo juni 2017 - side 14


HUMLEBY - KALENDER lørdag 10. juni Gadefest i Humleby mandage kl. 18.30: Madklubben Farinelli

Børnebandet ”Familien Pede” spiller et lille sæt til gadefesten i forlængelse af jazz til kaffen - det øvrige program for festen kan ses i midteropslaget.

Leje af beboerhuset Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan lejes at Beboerforeningens medlemmer via www.humleby.dk/ beboerhus, hvor du kan se ledige datoer og udfylde en bookingformular. Du kan også kontakte viceværten direkte: Josefine Zimmer, Carstensgade 15, 2. Telefon: 61 68 46 94 beboerhuset@humleby.dk Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arrangementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv. Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage. Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt.

Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk. Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten.

Nabo juni 2017 forside2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you